Hé Lộ Các Bí Mật Chọn Tháng Và Ngày Làm Nhà Bạn Để Tránh Tai Ương

Việc xây cất một ngôi nhà là việc vô cùng quan trọng của 1 người. Chọn ngày khối công xây dựng nhà là chọn thời gian bao gồm ngày tốt, giờ tốt, tháng tốt và năm tốt để khởi công xây dựng nhà. Bài viêt dưới đây sẽ nói rõ hơn về việc chọn tháng và ngày làm nhà.

1. Chọn tháng làm nhà

Tháng khởi công xây dựng nhà là tiêu chí quan trọng nhất để tạo được khí sinh vượng của các quẻ. Sinh vương của các dụng thần theo ý muôn của chủ nhà như muôn thịnh về quan chức, hay giầu sang phú quý, hay tử tôn thịnh vượng…

Trong quẻ hào 5 tử tôn tý thủy là người khác hào 2 Quan quỷ tỵ hỏa nói chung là tốt. Hào 5 tủ tôn trí thế là cả đời an toàn, thê khắc ứng là nhà tốt, nhưng tử tôn khắc hào 2 Quan quỷ là hại cho công danh.

Vậy muốn giàu có thì hào thê tài phải vượng, hào tử tôn là thế thì không được hiu tú tử tuyệt và tử tôn sinh thê tài, muốn sinh được thê tài thì không được hiu tú.

Chọn ngày Tý được tử tôn nhật kiến, chọn tháng Mão được thê tài nguyệt kiến vượng, quan quỷ được nguyệt kiến sinh được cả 3: Giàu có, con cái thịnh và công danh tốt.

Chọn Tháng Và Ngày Làm Nhà

>>> Nếu bạn đang quan tâm về két sắt thì hãy xem ngay góc tư vấn tại két sắt toàn cầu để hiểu rõ hơn về két sắt.

2. Chọn ngày xây dựng

Chọn ngày khởi công xây dựng nhà phải đạt 3 yêu cầu:

– Dụng thần quan trọng nhất được nhật kiến, nhật thìn sinh.

– Nhật thần phối với hướng được bát san tốt.

– Phối lục thần theo yêu cầu hợp ý muốn.

a. Chọn ngày theo hướng nhà

Hướng càn khởi công vào ngày giáp và nhâm tức là hướng càn phối với ngày càn được phục vị, khởi công ngày ất và ngày quý tức là hướng càn phối với ngày khôn được phúc đức.

Làm nhà hướng khảm khởi công các ngày mậu được phục vị. Khởi công ngày kỷ được phúc đức. Khởi công các ngày canh được thiên y. Khởi công các ngày tân được sinh khí.

Làm nhà hướng chấn khởi công các ngày canh được phục vị, các ngày tân được phúc đức, các ngày mậu được thiên y, các ngày kỷ được sinh khí.

Làm nhà hướng cấn khởi công các ngày bính được phục vị, các ngày đinh được phúc đức, các ngày giáp nhâm được thiên y, các ngày ất quý được sinh khí.

Làm nhà hướng tốn, khởi công vào các ngày tân được phục vị, các ngày canh được phúc đức, các ngày mậu được sinh khí, các ngày kỷ được thiên y.

Làm nhà hướng ly khỏi công vào các ngày kỷ được phục vị, các ngày mậu được thiên y, các ngày canh được sinh khí, các ngày mậu được phúc đức.

Làm nhà hướng khôn khởi công các ngày ất, quý được phục vị, các ngày giáp nhâm được phúc đức, các ngày bính được sinh khí, các ngày đinh được thiên y.

Làm nhà hướng đoài: Khồi công vào ngày đinh được phục vị, các ngày giáp nhâm được sinh khí, các ngày ất quý được thiên y, các ngày bính được phúc đức.

b. Chọn ngày tránh bát sát

– Hướng bị thủy bát sát: Nhà hướng càn theo thủy hướng ngọ là bị sát, nhà hướng đoài mà thu thủy hướng tỵ là bị sát, nhà hướng khôn mà thu thủy hướng mão là bị sát, nhà hướng ly mầ theo thủy hướng hợi là bị sát, nhà hưổng tôn mà thu thủy hướng dậu là bị sát, nhà hướng cấn mà thu thủy hướng dần là bị sát, nhà hướng khảm mà thu thủy hưóng thin là bị sát.

Hướng bị ngày sát: Nhà hướng càn mà khởi công vào ngày ngọ là bị sát. Nhà hướng đoài khỏi công ngày tỵ là bị sát. Nhà hưóng khôn khởi công ngày mão là bị sát, nhà hướng ly khỏi công ngày hợi là bị sát. Nhà hướng chấn khởi công ngày thân là bị sát, nhà hướng cấn mà khởi công ngày dần là bị sát, nhà hướng khảm mà khỏi công vào ngày thìn là bị sát.

3.  Chọn tháng, ngày, giờ khởi công xây dựng theo kinh dịch.

a. Chọn tháng ngày khởi công

– Xét về quẻ nội và quẻ ngoại: Quẻ nội là nhà, quẻ ngoại là người. Người khắc nhà là tốt, nhà khắc người là xấu. Ở đây lại bị nhà khắc người.

– Xét về quẻ thể và quẻ dụng: Quẻ có hào động là quẻ dụng, quẻ thể là người, quẻ dụng là nhà. Quẻ thể khắc quẻ dụng là tốt, quẻ dụng khắc quẻ thể là xấu.

Để giải quyết mâu thuẫn này ta dùng biện pháp sau: Chọn tháng khởi công là mộc để quẻ ngoại vượng, quẻ nội hưu tú, quẻ hưu tú không khắc được quẻ vượng. Nhưng quẻ nội là thể hiu tù lại không khắc được quẻ ngoại là quẻ dụng, nên chọn ngày thổ để quẻ nội được “tướng” sẽ trung hòa khi vừa sinh vừa khắc quẻ ngoại.

Vậy là tử tôn và công danh đều hưng thịnh.

Chọn Tháng Và Ngày Làm Nhà

b. Chọn giờ khởi công:

Chọn giờ khởi công để xác định hào động và quẻ biến và phải đạt các yêu cầu sau:

– Quẻ dụng phải là quẻ ngoại để thể khắc dụng.

– Trong một gia đình cung phúc (tử tôn) là quan trọng nhất nên phải để cho hào tử tôn động. Tử tôn động sinh thê tài tý thủy làm cho thê tài đang hưu tú được vượng.

– Thê tài vượng thì đường vợ con tết và giàu có.

– Quan quỷ dần mộc được nguyệt kiến vượng nên đường công danh tốt.

– Thê tài tý thủy được hào tử tôn kim vượng lại động sinh nên thê tài đang hưu tú xấu trở nên tốt.

– Thanh long lâm nhât kiên chủ về việc có quan chức.

– Quẻ chủ và quẻ biến tương hòa nghĩa là nhà ở được bình yên lâu dài.

– Hào tử tôn động lại biến thành tử tôn, hào biến tương hòa với hào động của quẻ chủ là phúc được bình hòa lâu bền.

Trên đây là tất cả những điều đáng lưu ý khi chọn tháng và ngày làm nhà mà bạn nên biết. Tuy nhiên khi xây dựng một ngôi nhà để đảm bảo về mặt thẩm mỹ và cả về mặt phong thủy bạn nên tham khảo các chuyên gia trong các lĩnh vực này.

Leave a Comment