... Invention expert (n): chuyên viên 27 When was Alexander G Bell born? a In 184 7 b In 187 0 c.In 187 0s d.no information 28 He went to live _ a in Scotland b in America c in Boston d b & c are ... Bell was born in 184 7 in Edinburgh, Scotland His father was an expert in phonetics, the study of the sounds of languages As a boy, Bell became interested in sounds and speech In 187 0 the Bells decided ... Because he doesn’t have an umbrella A B C D 17 Tom said you could reach him in 645 082 after dinner A B C D 18 Why are you going to lớn spend two weeks in thành phố new york last month? A B C D 19 She took...

Bạn đang xem: Bài tập tiếng anh lớp 4 theo từng unit


*

... Friday (27) _ We plan lớn leave the khách sạn ( 28) _ Sunday morning I look forward khổng lồ hearing from you soon Bộ tập giờ đồng hồ anh lớp theo gồm đáp án cực tuyệt Yours faithfully, James Brown 21 a visit ... C D 18 It is not safe leaving small objects around the house A B C D 19 Please try being quiet when you come home because everyone will be A B C D cỗ tập giờ anh lớp theo gồm đáp án rất xuất xắc asleep ... Much furnitures d many furniture cỗ tập giờ anh lớp theo tất cả đáp án rất hay 26 a buy b buys c are buying d bought 27 a get b getting c to get d to getting 28 a beside b behind c in front d next...
*

... What/ name/ ? school/ is/ My/ big/ go/ I/ every/ to/ school/ morning/ V Hãy viết giờ đồng hồ Anh Anh ai? Anh nam 3 Anh chúng ta UNIT 8: THIS IS MY PEN A PHONICS và VOCABULARY Complete and say aloud a ... Thiếu vào từ sau d.…ck t….ble 3. c …w b.…ll ca dy s n p n h….n d g 10 tra n 11 sch.…ol 12 z….bra ngo 15 n.… se 13 wind… w 14.m.… bài bác 2: Viết từ bỏ phù hợp vào bức tranh đặt câu với “This is……” ... Linda (3) you spell your name? Phong: (4) How you (5) your name? Linda: L-I-N-D-A 8/ Write about you: • What’s your name? • How you spell your name? THE end UNIT 3: THIS...
*

... điểm NGÂN HÀNG CÂU HỎI MÔN TIẾNG ANH HỆ THỐNG CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP TIẾNG ANH LỚP THEO CHUẨN KTKH TT Khối bài xích cấp cho độ nhận biết Thời gian 5" 5" thông suốt 15" áp dụng Nội dung câu hỏi *Choose the ... Pollute NGÂN HÀNG CÂU HỎI NỘP PGD MÔN TIẾNG ANH LỚP NĂM HỌC 2013- 2014 Đơn vị: Trường thcs Ngọc Xuân 30 HỆ THỐNG CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP TIẾNG ANH LỚP THEO CHUẨN KTKH UNIT 7: SAVING ENERGY - chuẩn KTKN: ... HỆ THỐNG CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP TIẾNG ANH LỚP THEO CHUẨN KTKH án Câu 4: Câu hỏi Đáp án + nấc độ: tinh thông + Dự kiến thời gian trả lời: phút + ngôn từ câu hỏi: Choose the correct...
*

... Part 2: bài 1: Hãy điền chữ đam mê phù hợp vào chỗ chấm để tạo thành thành từ gồm nghĩa: bro… r Fa her mo her a nt n…me s n bài bác 2: hoàn thành câu sau dịch sang giờ Việt What…….your name? My……is Quynh Anh ... ………………………………………………………………………………………… bài xích 4: Dịch câu sau sang trọng giờ Anh Tên bạn gì? thương hiệu Quỳnh Anh ………………………………………………………………………………………… Đây ai? Đây cha mẹ ………………………………………………………………………………………… CHỦ ĐỀ ĐỒ VẬT, con VẬT Part 1: bài bác 1: ... D_or p_ ncil t_ble t_n bài xích 2: Em quan sát vào tranh viết câu hoàn chỉnh It is an apple bài xích 3: Nối trường đoản cú giờ Anh cột A với nghĩa giờ Việt cột B A B...
*

... 4 There are four books on my desk My pen friend is from America bài bác Nối câu cột A cùng với câu cột B cho tương xứng ... On Tuesday -> When you have Vietnamese? D I have ten -> How many pens you have? E No, I can’t -> bài bố trí từ sau thành câu hoàn chỉnh (2 điểm) doll / for / This/ you/ is ... / like / Why/ English? was / I / in/ April / born bài bác Điền từ thiếu hụt vào vị trí trống (2 điểm) What you ……… Science lessons? He is …………… nước australia There...
... 4 There are four books on my desk My pen friend is from America bài xích Nối câu cột A với câu cột B cho cân xứng ... On Tuesday -> When you have Vietnamese? D I have ten -> How many pens you have? E No, I can’t -> bài bác bố trí từ sau thành câu hoàn hảo (2 điểm) doll / for / This/ you/ is ... / lượt thích / Why/ English? was / I / in/ April / born bài xích Điền từ thiếu hụt vào địa điểm trống (2 điểm) What you ……… Science lessons? He is …………… australia There...
... ……………………………………………………………………………………… 43 is / for / nice / The sea / swimming ………………………………………… ………………………………………… 44 is / with / What / you? / the matter ………………………………………….………………………………………… 45 You should / go out ... Walk / health 40 her / are / hats / new / Those 41 I’m / now / house / drawing / my dream / ………………………………………………………… ………………………… 42 after/ doing / aerobics? / she ... Summer A fishing B fish C lớn fish 40 I often my homework …… the evening A from B at C in 41 This weekend we are going …… a picnic with our new friends A from B for C of 42 Can I have a look at the...
... Class - Ask them to change subject I →HE or SHE -=   = - ÔN TẬP TIẾNG ANH LỚP ( BÀI 1- tiếp ) B PART II :EXERCISE I Choose the best answer My father ………… khổng lồ work at 7:30 ... In the evening? What time does he go khổng lồ bed? -=   = - ÔN TẬP TIẾNG ANH LỚP –BÀI A PART I I Overview Objective - By the kết thúc of the lesson sts will be able to lớn t alk ... Và they can buy thei favorite food or drink -=   = - ÔN TẬP TIẾNG ANH LỚP –BÀI B PART II :EXERCISE I.Write the words in the correct columns: - Lemonade ,coke ,meat...
... ……………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………… T IV Dịch tiếng Anh: 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 Cơ đến từ đâu? ……………………………………………………………………….……………………………………………………………… ... They’re 50 .000 dong 43 Chúc mừng ngày sinh nhật: - Happy birthday, Mai 44 Cám ơn phản hồi ý kiến : Cám ơn / bạn thật khoan thai - Thanks (Thank you) - You are welcome 45 Xin lỗi bình luận ý loài kiến :Xin ... 39 Why you want ……………go to the zoo? 40 What ………………… is it? 41 What màu sắc ………………… they? 42 How much ………………… the T- shirt? 43 How ………………… are the blouses? 44 How ………………… the pens? - She doesn’t...
... Minh đô thị VII Read the passage & choose the best answer (A, B or C) to each space My Peaceful Neighbourhood My (1) lives in this area for more (2) 15 years This is a quiet, safe place with ... Space David is more than Peter A intelligentr B intelligent than
C intelligent My sister plays the piano than my brother A gooder B more good C better The pink flower is than the yellow one ... (her) Besides, we are never worried about losing things For (5) , my mother sometimes locks our dog outside when she goes to lớn (6) Miss Lan, who lives (7) lớn our house, always takes care of it...
trường đoản cú khóa: bài bác tập giờ anh lớp 8 theo từng unitbài tập giờ anh lớp 6 theo từng unitbài tập giờ anh lớp 4bai tap tieng anh lop 4 nang caocác dạng bài tập giờ đồng hồ anh lớp 4giai bai tap tieng anh lop 4 unit 3bai tap tieng anh lop 4 unit 3thư viện bài tập giờ đồng hồ anh lớp 4bai tap tieng anh lop 4 unit 7bai tap tieng anh lop 4 unit 2bai tap tieng anh lop 4 sach moibai tap tieng anh lop 4 chuong trinh moibai tap tieng anh lop 4 moibài tập giờ anh lớp 4 unit 3bài tập tiếng anh lớp 4 mới
Báo cáo thực tập tận nhà thuốc tại thành phố hồ chí minh năm 2018Nghiên cứu vãn sự biến đổi một số cytokin ở bệnh nhân xơ cứng phân bì hệ thống
Nghiên cứu tổ chức triển khai chạy tàu hàng cố định và thắt chặt theo thời gian trên đường sắt việt nam
Giáo án Sinh học 11 bài bác 13: thực hành thực tế phát hiện tại diệp lục với carôtenôit
ĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANTrả hồ sơ điều tra bổ sung cập nhật đối với những tội xâm phạm tải có đặc điểm chiếm chiếm theo điều khoản Tố tụng hình sự nước ta từ thực tiễn thành phố hồ chí minh (Luận văn thạc sĩ)Phát triển du lịch chắc chắn trên cơ sở bảo vệ môi trường tự nhiên vịnh hạ long
Phát hiện nay xâm nhập dựa vào thuật toán k means
Sở hữu ruộng khu đất và kinh tế nông nghiệp châu ôn (lạng sơn) nửa đầu thế kỷ XIXChuong 2 dìm dạng rui ro
Tổ chức và buổi giao lưu của Phòng bốn pháp từ thực tiễn tỉnh Phú lâu (Luận văn thạc sĩ)Tăng trưởng tín dụng thanh toán hộ sản xuất nông nghiệp tại bank Nông nghiệp và cách tân và phát triển nông thôn việt nam chi nhánh thức giấc Bắc Giang (Luận văn thạc sĩ)Tranh tụng tại phiên tòa xét xử hình sự xét xử sơ thẩm theo lao lý tố tụng hình sự vn từ thực tiễn xét xử của những Tòa án quân sự chiến lược Quân quần thể (Luận văn thạc sĩ)Nguyên tắc phân hóa trách nhiệm hình sự đối với người bên dưới 18 tuổi tội lỗi trong luật pháp hình sự vn (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học tập 11 bài 14: thực hành phát hiện hô hấp sinh sống thực vật
Giáo án Sinh học tập 11 bài xích 14: thực hành thực tế phát hiện hô hấp sinh hoạt thực vật
Chiến lược kinh doanh tại bank Agribank bỏ ra nhánh thành phố sài gòn từ 2013-2015HIỆU QUẢ CỦA MÔ HÌNH XỬ LÝ BÙN HOẠT TÍNH BẰNG KIỀMMÔN TRUYỀN THÔNG marketing TÍCH HỢPTÁI CHẾ NHỰA VÀ QUẢN LÝ CHẤT THẢI Ở HOA KỲ
Tai lieu Mục lục nội dung bài viết Tìm kiếm new Luận Văn Tài liệu new Chủ vấn đề liệu bắt đầu đăng kungfu với cối xay gió ngữ văn 8 đã có lần em cùng bố mẹ đi thăm mộ người thân trong ngày lễ hội tết đặc điểm chung và vai trò của ngành ruột vùng thuyết minh về nhỏ trâu lập dàn ý bài bác văn từ sự lớp 10 giải bài xích tập đồ vật lý 8 chuyện cũ trong đậy chúa trịnh giải bài xích tập vật lý 9 soạn văn tế nghĩa sĩ cần giuộc soạn bài bác cô nhỏ bé bán diêm giai bai tap vat ly 8 viet bai tap lam van so 2 lop 9 thuyet minh ve con trau bài xích ca ngắn đi trên bến bãi cát sự cải cách và phát triển của tự vựng tiếp sau ôn tập văn học tập trung đại việt nam lớp 11 bài bác tập phần trăm thống kê có lời giải bai viet so 2 lop 9 de 1 soan bai co be ban diem gàn van lop 8 phân tích bài bác thơ từ tình 2

Bài tập thu xếp câu giờ đồng hồ Anh lớp 4 tưởng chừng khó, nhưng mà sẽ đơn giản nếu nhỏ nhắn đọc các hướng dẫn + làm bài xích tập thực hành thực tế (kèm đáp án) bên dưới đây. Hãy cùng eivonline.edu.vn tìm hiểu quá trình làm bài bác và 60 câu bố trí câu giờ đồng hồ Anh tiếp sau đây nhé!


*

Cấu trúc của bài tập thu xếp câu tiếng Anh lớp 4 khá đơn giản dễ dàng và dễ dàng hiểu. Một bài xích gồm những câu đã biết thành đảo vị trí của những từ và trọng trách của các bé nhỏ là bố trí lại để chế tạo thành câu tất cả nghĩa.

Ví dụ: want / I / go / to/ home => I want to go home

Khi sắp tới xếp, bé cần bảo đảm 2 yếu ớt tố:

Câu hoàn chỉnh, đúng với đáp án

Viết đúng chủ yếu tả (chữ loại viết hoa, lốt câu đúng)

Bài tập thu xếp câu giờ đồng hồ Anh dành riêng cho mọi giới hạn tuổi từ tiểu học cho đến người lớn, nấc độ cạnh tranh của câu cân xứng với từng chương trình mỗi lớp tuyệt nhất định.

Mẫu bài tập bố trí câu tiếng Anh lớp 4 hay gặp (60 câu)

Nhằm giúp nhỏ bé làm thân quen với dạng bài bác tập thu xếp câu tiếng Anh, eivonline.edu.vn đang tổng hợp các mẫu câu thường gặp để bé xíu luyện tập hiệu thành thạo. Sau thời điểm hoàn thành, bé hãy check đáp án dưới nhé!

1. Again/ see/ Nice/ you/ to

…………………………………………………………

2. I"m/ well,/ very/ thank/ you

…………………………………………………………

3. You/ morning/ Good/ to

…………………………………………………………

4. From/ Mai,/ Vietnam/ I"m/ Hi,/ I"m

…………………………………………………………

5. Where/ from?/ he/ is

…………………………………………………………

6. Is/ What/ name?/ your

…………………………………………………………

7. What/ you?/ are/ nationality

…………………………………………………………

8. Day/ today?/ is/ What/ it

…………………………………………………………

9. On/ do/ we/ What/ have/ Monday?

…………………………………………………………

10. Today/ grandparents/ her/ visits/ She

…………………………………………………………

11. Football/ today/ I/ play

…………………………………………………………

12. Do/ go/ to/ not/ school/ the/ weekend/ I/ at

…………………………………………………………

13. Today?/ is/ the/ What/ date

…………………………………………………………

14. November/ the/ of/ first/ It"s

…………………………………………………………

15. On/ October/ is/ Her/ of/ birthday/ seventeenth/ the

…………………………………………………………

16. My/ birthday/ friends/ I/ from/ have/ presents/ many

…………………………………………………………

17. A/ draw/ can/ I/ cat

…………………………………………………………

18. Badminton?/ Can/ play/ you

…………………………………………………………

19. Pupil/ a/ School/ at/ is/ Hanoi/ International/ She

…………………………………………………………

20. Is/ we/ This/ the/ to/ go/ school/ way

…………………………………………………………

21. TV/ I/ watching/ like

…………………………………………………………

22. What/ you/ today?/ subjects/ do/ have

…………………………………………………………

23. Reading/ What/ you/ are

…………………………………………………………

24. In/ you/ What/ did/ the/ do/ morning

…………………………………………………………

25. Guitar/ is/ blue/ My/ case

…………………………………………………………

26. Is/ subject/ my/ Music/ favorite

…………………………………………………………

27. On/ Internet/ games/ the/ play/ friends/ with/ my/ I

…………………………………………………………

28. She/ the/ flowers/ gardens/ the/ in/ watered

…………………………………………………………

29. You/ Where/ yesterday?/ were

…………………………………………………………

30. Pictures/ are/ drawing/ They

…………………………………………………………

31. Time/ It’s/ breakfast/ for

…………………………………………………………

32. Up?/ What/ time/ do/ you/ get

…………………………………………………………

33. At/ noon/ mother/ cooks/ My

…………………………………………………………

34. Do?/ your/ father/ does/ What

…………………………………………………………

35. A/ is/ teacher/ father/ My

…………………………………………………………

36. This/ is/ mother./ my/ nurse/ is/ She/ a

…………………………………………………………

37. Want/ piece/ a/ of/ I/ chocolate

…………………………………………………………

38. She’s/ reading/ book/ a/ now

…………………………………………………………

39. Bread?/ you/ some/ Would/ like

…………………………………………………………

40. My/ food/ favorite/ is/ beef

…………………………………………………………

41. Look/ does/ she/ What/ like?

…………………………………………………………

42. This/ family/ my/ is

…………………………………………………………

43. Taller/ is/ than/ brother/ Nam/ his

…………………………………………………………

44. Is/ dictionary/ The/ thick

…………………………………………………………

45. Doing?/ What/ are/ you

…………………………………………………………

46. Goes/ the/ fruits/ mother/ My/ and/ buy/ many/ market/ to

…………………………………………………………

47. Orange/ juice?/ some/ like/ Would/ you

…………………………………………………………

48. The/ zoo/ go/ Let’s/ to

…………………………………………………………

49. Book/ to/ I/ want/ buy/ a

…………………………………………………………

50. Near/ my/ is/ home/ There/ supermarket

…………………………………………………………

51. It?/ is/ How/ much

…………………………………………………………

52. Number?/ What/ your/ is/ phone

…………………………………………………………

53. A/ She/ to/ for/ wants/ go/ walk

…………………………………………………………

54. You/ Can/ sing?

…………………………………………………………

55. Badminton/ are/ playing/ They

…………………………………………………………

56. Animal/ What/ you/ to/ see?/ want/ do

…………………………………………………………

57. Beautiful/ The/ eivonline.edu.vns/ are

…………………………………………………………

58. This/ you/ going/ are/ summer?/ Where

…………………………………………………………

59. To/ lions/ I/ want/ see

…………………………………………………………

60. To/ buy/ wants/ books/ some/ She

…………………………………………………………

ĐỪNG BỎ LỠ!! lịch trình ngoại ngữ chuẩn chỉnh Quốc tế giúp nhỏ GIỎI NGHE - NÓI - ĐỌC - VIẾT trước 10 tuổi. Đặc biệt!! tặng ngay ngay suất học tập eivonline.edu.vn Class - Lớp học siêng đề cùng gia sư trong nước và nước ngoài giúp bé học tốt, cha mẹ sát cánh đồng hành hiệu quả.
*

Lưu ý lúc làm bài tập thu xếp câu tiếng Anh lớp 4

*

Dưới đây là hướng dẫn để bé xíu làm bài xích tập sắp xếp câu giờ đồng hồ Anh thiệt tốt.

Xem thêm: Ông Ngoại Tuổi 30 2018 Full, Top 10 Ông Ngoại Tuổi 30 Netflix 2022

Các cách làm bài bác tập cơ bản

Để làm bài xích tập này, bé nên bốn duy theo các bước sau đây:

Bước 1: Đọc qua cả câu để khẳng định tổng quan liêu câu nói đến gì (bước đầu tiên này siêu quan trọng)

Bước 2: nhỏ nhắn tìm những cụm từ có ý nghĩa trước, tiếp nối mới xác xác định trí của những giới từ, trạng từ, thán từ… (nếu tất cả trong câu)

Bước 3: Dựa vào cấu trúc câu cơ bản nhất S + V + O và sự hiểu biết, nhỏ xíu hoàn chỉnh thành một câu đúng.