Quy hoạch chi tiết gồm 27 xã, phường:

Bản đồ quy hoạch Phường Vĩnh Hòa
Bản đồ quy hoạch Phường Vĩnh Hải
Bản đồ quy hoạch Phường Vĩnh Phước
Bản đồ quy hoạch Phường Ngọc Hiệp
Bản đồ quy hoạch Phường Vĩnh Thọ
Bản đồ quy hoạch Phường Xương Huân
Bản đồ quy hoạch Phường Vạn Thắng
Bản đồ quy hoạch Phường Vạn Thạnh
Bản đồ quy hoạch Phường Phương Sài
Bản đồ quy hoạch Phường Phương Sơn
Bản đồ quy hoạch Phường Phước Hải
Bản đồ quy hoạch Phường Phước Tân
Bản đồ quy hoạch Phường Lộc Thọ
Bản đồ quy hoạch Phường Phước Tiến
Bản đồ quy hoạch Phường Tân Lập
Bản đồ quy hoạch Phường Phước Hòa
Bản đồ quy hoạch Phường Vĩnh Nguyên
Bản đồ quy hoạch Phường Phước Long
Bản đồ quy hoạch Phường Vĩnh Trường
Bản đồ quy hoạch Xã Vĩnh Lương
Bản đồ quy hoạch Xã Vĩnh Phương
Bản đồ quy hoạch Xã Vĩnh Ngọc
Bản đồ quy hoạch Xã Vĩnh Thạnh
Bản đồ quy hoạch Xã Vĩnh Trung
Bản đồ quy hoạch Xã Vĩnh Hiệp
Bản đồ quy hoạch Xã Vĩnh Thái
Bản đồ quy hoạch Xã Phước Đồng

Chú ý: Nội dung của bản quy hoạch được Dandautu tổng hợp từ các nguồn thông tin công khai trên Internet để bạn có thể Tham Khảo. Bạn có thể đến Phòng Tài Nguyên Và Môi Trường tại quận/huyện nơi mà bạn có đất để hỏi chính xác về thông tin quy hoạch. Dựa trên thông tin vị trí mà bạn cung cấp, cơ quan chức năng sẽ tra cứu bản đồ quy hoạch và hướng dẫn cho bạn biết mảnh vị trí đó có nằm trong khu quy hoạch nào hay không.

Bạn đang xem: Bản đồ quy hoạch xã vĩnh thái nha trang


STT Loại đất Mã đất
1 Đất nông nghiệp NNP
2 Đất sản xuất nông nghiệp SXN
3 Đất trồng cây hàng năm CHN
4 Đất trồng lúa LUA
5 Đất chuyên trồng lúa nước LUC
6 Đất trồng lúa nước còn lại LUK
7 Đất trồng lúa nương LUN
8 Đất trồng cây hàng năm khác HNK
9 Đất bằng trồng cây hàng năm khác BHK
10 Đất nương rẫy trồng cây hàng năm khác NHK
11 Đất trồng cây lâu năm CLN
12 Đất lâm nghiệp LNP
13 Đất nuôi trồng thủy sản NTS
14 Đất làm muối LMU
15 Đất nông nghiệp khác NKH
16 Đất phi nông nghiệp PNN
17 Đất ở OTC
18 Đất ở tại nông thôn ONT
19 Đất ở tại đô thị ODT
20 Đất chuyên dùng CDG
21 Đất xây dựng trụ sở cơ quan TSC
22 Đất quốc phòng CQP
23 Đất an ninh CAN
24 Đất xây dựng công trình sự nghiệp DSN
25 Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp DTS
26 Đất xây dựng cơ sở văn hóa DVH
27 Đất xây dựng cơ sở dịch vụ xã hội DXH
28 Đất xây dựng cơ sở y tế DYT
29 Đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo DGD
30 Đất xây dựng cơ sở thể dục thể thao DTT
31 Đất xây dựng cơ sở khoa học và công nghệ DKH
32 Đất xây dựng cơ sở ngoại giao DNG
33 Đất xây dựng công trình sự nghiệp khác DSK
34 Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp CSK
35 Đất khu công nghiệp SKK
36 Đất cụm công nghiệp SKN
37 Đất khu chế xuất SKT
38 Đất thương mại, dịch vụ TMD
39 Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp SKC
40 Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản SKS
41 Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm SKX
42 Đất có mục đích công cộng CCC
43 Đất giao thông DGT
44 Đất thủy lợi DTL
45 Đất có di tích lịch sử - văn hóa DDT
46 Đất danh lam thắng cảnh DDL
47 Đất sinh hoạt cộng đồng DSH
48 Đất khu vui chơi, giải trí công cộng DKV
49 Đất công trình năng lượng DNL
50 Đất công trình bưu chính viễn thông DBV
51 Đất chợ DCH
52 Đất bãi thải, xử lý chất thải DRA
53 Đất công trình công cộng khác DCK
54 Đất cơ sở tôn giáo TON
55 Đất cơ sở tín ngưỡng TIN
56 Đất nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng NTD
57 Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối SON
58 Đất có mặt nước chuyên dùng MNC
59 Đất phi nông nghiệp khác PNK
60 Đất chưa sử dụng CSD
61 Đất có mặt nước ven biển (chỉ tiêu quan sát) MVB

Bao gồm các điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất, thay đổi về hạ tầng gia thông, vị trí các loại mục đích sử dụng đất ở nông thôn, ở đô thị, mô tả các thay đổi quy hoạch của khu vực trong năm nay!

Bản đồ kế hoạch sử dụng đất Thành phố Nha Trang năm 2021

Bản đồ kế hoạch sử dụng đất Thành phố Nha Trang năm 2022

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất Thành phố Nha Trang tầm nhìn năm 2021 – 2030


*

Thành phố Nha Trang nằm ở phía đông tỉnh Khánh Hòa, có vị trí địa lý:

Thành phố Nha Trang có 27 đơn vị hành chính cấp xã trực thuộc, bao gồm 19 phường: Lộc Thọ, Ngọc Hiệp, Phước Hải, Phước Hòa, Phước Long, Phước Tân, Phước Tiến, Phương Sài, Phương Sơn, Tân Lập, Vạn Thạnh, Vạn Thắng, Vĩnh Hải, Vĩnh Hòa, Vĩnh Nguyên, Vĩnh Phước, Vĩnh Thọ, Vĩnh Trường, Xương Huân và 8 xã: Phước Đồng, Vĩnh Hiệp, Vĩnh Lương, Vĩnh Ngọc, Vĩnh Phương, Vĩnh Thạnh, Vĩnh Thái, Vĩnh Trung.


Ngày 2 tháng 4 năm 1975, Quân giải phóng tiếp quản Nha Trang. Ngày 6 tháng 4 năm 1975, Ủy ban Quân quản Khánh Hòa chia Nha Trang thành 3 đơn vị hành chính: quận 1, quận 2 và quận Vĩnh Xương.

Tháng 9 năm 1975, hợp nhất hai quận: quận 1 và quận 2 thành thị xã Nha Trang, gồm 17 phường: Lộc Thọ, Ngọc Hiệp, Phước Hải, Phước Hòa, Phước Tân, Phước Tiến, Phương Sài, Phương Sơn, Tân Lập, Vạn Thắng, Vạn Thạnh, Vĩnh Hải, Vĩnh Nguyên, Vĩnh Phước, Vĩnh Thọ, Vĩnh Trường, Xương Huân.

Ngày 30 tháng 3 năm 1977, theo quyết định số 391-CP/QĐ của Hội đồng Chính phủ nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam, thị xã Nha Trang được nâng lên cấp thành phố trực thuộc tỉnh và là tỉnh lỵ tỉnh Phú Khánh (bao gồm hai tỉnh Phú Yên và Khánh Hòa hiện nay). Phần đất 7 xã của huyện Vĩnh Xương cũ trước đây là Vĩnh Thái, Vĩnh Ngọc, Vĩnh Hiệp, Vĩnh Lương, Vĩnh Trung, Vĩnh Thạnh, Vĩnh Phương được cắt ra khỏi huyện Khánh Xương sáp nhập vào Nha Trang.<12>

Ngày 27 tháng 3 năm 1978, thành lập xã Phước Đồng thuộc vùng kinh tế mới.<13>

Ngày 1 tháng 7 năm 1989, tái lập tỉnh Khánh Hòa từ tỉnh Phú Khánh cũ, Nha Trang là tỉnh lỵ tỉnh Khánh Hòa.<14>

Ngày 19 tháng 11 năm 1998, chia phường Phước Hải thành 2 phường: Phước Hải và Phước Long.<15>

Ngày 22 tháng 4 năm 1999, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 106/1999/QĐ-TTG công nhận thành phố Nha Trang là đô thị loại II.<16>

Ngày 15 tháng 3 năm 2002, chia phường Vĩnh Hải thành 2 phường: Vĩnh Hải và Vĩnh Hòa<17>. Thành phố Nha Trang có 19 phường và 8 xã như hiện nay.

Ngày 22 tháng 4 năm 2009, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 518/QĐ-TTg công nhận thành phố Nha Trang là đô thị loại I trực thuộc tỉnh Khánh Hòa.

Xem thêm: Vòi Rồng Hút Nước Ruộng Có Chiều Cao Siêu Thực Xuất Hiện Ở Miền Tây Khiến Người Xem Vô Cùng Hiếu Kỳ


Bản đồ kế hoạch sử dụng đất năm 2021, Bản đồ kế hoạch sử dụng đất năm 2022, Bản đồ quy hoạch sử dụng đất Thành phố Nha Trang được Đất nền Việt Nam cập nhật mới nhất (giai đoạn 2021 – 2030) bao gồm các địa giới hành chính:

Phường Lộc Thọ, Phường Ngọc Hiệp, Phường Phước Hải, Phường Phước Hòa, Phường Phước Long, Phường Phước Tân, Phường Phước Tiến, Phường Phương Sài, Phường Phương Sơn, Phường Tân Lập, Phường Vạn Thắng, Phường Vạn Thạnh, Phường Vĩnh Hải, Phường Vĩnh Hòa, Phường Vĩnh Nguyên, Phường Vĩnh Phước, Phường Vĩnh Thọ, Phường Vĩnh Trường, Phường Xương Huân, Xã Phước Đồng, Xã Vĩnh Hiệp, Xã Vĩnh Lương, Xã Vĩnh Ngọc, Xã Vĩnh Phương, Xã Vĩnh Thái, Xã Vĩnh Thạnh, Xã Vĩnh Trung.