MỤC LỤC VĂN BẢN
*

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI --------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT nam giới Độc lập - thoải mái - hạnh phúc ---------------

Số: 46/2017/QĐ-UBND

Đồng Nai, ngày 22 mon 12 năm 2017

QUYẾT ĐỊNH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI

Căn cứ biện pháp Giá ngày 20 tháng 6 năm 2012;

Căn cứ cơ chế Đất đai ngày 29 tháng 11 năm2013;

Căn cứ Nghị định số 44/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng5 năm năm trước của chính phủ nước nhà quy định về giá bán đất;

Căn cứ Nghị định số 104/2014/NĐ-CP ngày 14tháng 11 năm năm trước của cơ quan chính phủ quy định về form giá đất;

Căn cứ Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06tháng 01 năm 2017 của chính phủ nước nhà sửa đổi, bổ sung một số nghị định chính sách chitiết thi hành mức sử dụng Đất đai;

Căn cứ Thông bốn số 36/2014/TT-BTNMT ngày 30tháng 6 năm 2014 của cỗ Tài nguyên và môi trường thiên nhiên quy định cách thức định giáđất, trình tự, giấy tờ thủ tục xây dựng, điều chỉnh bảng báo giá đất, định tỷ giá của đất nền cụ thểvà bốn vấn xác định giá đất;

Theo kiến nghị của giám đốc Sở khoáng sản và
Môi trường tại Tờ trình số 7847 /TTr-STNMT ngày 22 mon 12 năm 2017,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung cập nhật quyđịnh về giá các loại đất tỉnh Đồng Nai 05 năm giai đoạn 2015 - 2019 ban hànhkèm theo quyết định số 64/2014/QĐ-UBND ngày 22 mon 12 năm 2014 của ủy ban nhân dân tỉnh
Đồng Nai, như sau:

1.

Bạn đang xem: Bảng giá đất đồng nai 2017

Bổ sung Điểm d, Khoản 3 Điều 7 nhưsau:

“d) Đối với các thửa đất, khu đất được giao, chothuê hoặc đấu giá quyền áp dụng đất để tiến hành các dự án, dự án công trình theo quyhoạch thì việc xác định chiều sâu của thửa đất, khu đất quy định tại Điểm a, Điểmb, Khoản 3 Điều này được xem từ tinh ranh giới giao đất, cho mướn đất, đấu giá bán quyềnsử dụng đất.”

2. Sửa đổi, bổ sung cập nhật Khoản 4, Khoản 5 Điều10 như sau:

“4. Giá đất xây dựng trụ sở cơ quan; giá đất nền xâydựng công trình sự nghiệp, gồm: Đất gây ra trụ sở của tổ chức sự nghiệp, đấtxây dựng cửa hàng văn hóa, đất sản xuất cơ sở dịch vụ thương mại xã hội, đất xây dựng các đại lý ytế, đất sản xuất cơ sở giáo dục đào tạo và đào tạo, khu đất xây dựng cơ sở thể dục thểthao, khu đất xây dựng các đại lý khoa học cùng công nghệ, khu đất xây dựng cơ sở ngoại giaovà đất xây dựng công trình xây dựng sự nghiệp khác vận dụng theo tỷ giá của đất nền ở cùng vị trítheo mặt đường phố (hoặc đường giao thông vận tải chính) cùng khu vực nhân (x) với hệ số0,65.

Giá khu đất quốc phòng; tỷ giá của đất nền an ninh; tỷ giá của đất nền sửdụng vào mục đích công cộng, gồm: Đất giao thông, khu đất thủy lợi, đất bao gồm di tíchlịch sử - văn hóa, đất danh lam thắng cảnh, khu đất sinh hoạt cùng đồng, khu đất khuvui chơi, vui chơi giải trí công cộng, đất công trình xây dựng năng lượng, đất dự án công trình bưuchính, viễn thông, đất chợ, đất bãi thải, xử trí chất thải, đất công trình xây dựng côngcộng khác; giá đất nền cơ sở tôn giáo; giá đất cơ sở tín ngưỡng; giá đất sông,ngòi, kênh, rạch, suối áp dụng theo tỷ giá của đất nền sản xuất, sale phi nông nghiệpkhông bắt buộc là đất thương mại, dịch vụ cùng địa điểm theo đường phố (hoặc đườnggiao thông chính) cùng khu vực.”

“5. Giá đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, đơn vị tanglễ, công ty hỏa táng vận dụng bằng mức giá tại địa chỉ 3 của khu đất sản xuất, ghê doanhphi nông nghiệp chưa phải là đất thương mại, thương mại dịch vụ cùng quanh vùng theo đườngphố (hoặc đường giao thông chính) gần nhất và bao gồm mức giá tối đa nhân (x) vớihệ số 0,9 nhưng không tốt hơn giá chỉ đất nông nghiệp & trồng trọt trồng cây lâu năm tại vị tríđó, nếu khu đất nông nghiệp có không ít vị trí, mức giá thành thì khẳng định theo địa chỉ caonhất cùng có mức giá thành cao nhất.”

3. Sửa đổi, bổ sung cập nhật Khoản 2 Điều 12 như sau:

“2. Đối với những thửa khu đất phi nông nghiệp & trồng trọt có 02mặt tiền đường phố (hoặc đường giao thông chính) trở lên trên thì xác định giá đấttheo con đường có mức giá cao nhất.

Trường phù hợp thửa đấtphi nông nghiệp & trồng trọt phải xác định giá đất theo nguyên lý tại Khoản 3, Điều 7 của Quyđịnh này mà tiếp ngay cạnh 02 mặt đường phố (hoặc đường giao thông chính) trởlên thì phần diện tích s trong phạm vi từ bỏ mốc lộ giới đếnhết mét sản phẩm công nghệ 25 (đối với những phường thuộc tp Biên Hòa và những phường thuộcthị thôn Long Khánh) hoặc trong phạm vi tự mốc lộ giới đến khi xong mét thiết bị 40 (đối vớicác thị xã và các xã) thuộc tuyến phố nào được xem theo mức ngân sách đất củatuyến đường đó; phần diện tích giao với 02 tuyến phố được tính theo con đường cómức giá bán cao hơn; phần diện tích còn lại trường đoản cú sau mét thứ 25 (đối với những phườngthuộc tp Biên Hòa và những phường ở trong thị thôn Long Khánh) hoặc sau mét thứ40 (đối với các thị trấn và những xã) thì dựa trên đường bao gồm mức giá cao nhất để địnhgiá; ngôi trường hợp có nhiều tuyến đường gồm mức giá cao nhất bằng nhau thì dựa theođường nhưng thửa đất có mặt tiền lâu năm nhất để xác định giá đất.”

4. Sửa đổi, bổ sung Điều 15 như sau:

“Điều 15. Các khu đất nền có thực trạng làao, hồ, trũng tốt trung bình từ 1 mét trở lên, đề xuất tốn túi tiền san đậy mặt bằngthì được ưu đãi giảm giá đất tối đa không thật 20% giá đất cùng các loại khi thực hiệnnghĩa vụ tài chính.”

5. Bổ sung cập nhật Điều 15a như sau:

Điều 15a. giá đất nền trong bảng giá đất đốivới đất sử dụng có thời hạn được tính tương xứng với thời hạn sử dụng đất là 70năm.”

Điều 2. Điều chỉnh bảng giácác một số loại đất ban hành kèm theo đưa ra quyết định số 78/2016/QĐ-UBND ngày 28 mon 12năm 2016 của ubnd tỉnh Đồng Nai, như sau:

1. Điều chỉnh tên của một số tuyến đường, đoạnđường cơ chế trong các báo giá đất như sau:

a) Điều chỉnh tên tại số trang bị tự 9, Phụ lục VIIthuộc thị trấn Long Thành từ “Đường Tôn Đức win (TL25B)” thành “Đường Tôn Đức Thắng(đường khu vực 12, làng Long Đức)”; thương hiệu phân đoạn của tỉnh lộ 769 tại số vật dụng tự 5 của
Phụ lục VII từ “Đoạn từ đường Trường Chinh mang lại ranh làng mạc Lộc An - Bình Sơn” thành“đoạn từ mặt đường Trường Chinh cho ranh thôn Lộc An - Bình Sơn”.

b) Điều chỉnh tên trên số máy tự 19 của Phụ lục
VII thuộc huyện Định tiệm từ “Đoạn tiếp sau đến hết đường nhựa” thành “Đoạn từranh thị trấn Định Quán mang đến hến 2000 mét”; trên số vật dụng tự 10, Phụ lục VII từ “Đường
Làng Thượng (nối tiếp từ con đường Trần Phú của thị xã thuộc địa phận xã Gia
Canh)” thành “Đường làng mạc Thượng”.

c) Điều chỉnh tên tại số thứ tự 8 của Phụ lục VIthuộc huyện Vĩnh Cửu trường đoản cú “Đường Tôn Đức chiến hạ (ĐT 762 - đoạn từ ngã bố điện lựcđến tỉnh giấc lộ 762)” thành “Đường Tôn Đức chiến hạ (từ ngã ba điện lực mang lại suối Láng
Nguyên)”; tại số trang bị tự 9 của Phụ lục VI từ “Đường tỉnh giấc lộ 762 (từ mặt đường Tôn Đức
Thắng mang lại ranh giới thị trấn Trảng Bom)” thành “Đường tỉnh lộ 762 (từ suối Láng
Nguyên mang lại ranh giới huyện Trảng Bom)”;

d) Điều chỉnh tên con đường tại số thiết bị tự 18 của Phụlục VII thuộc thị xã Trảng Bom trường đoản cú “Đường Trảng Bom - An Viễn” thành “Đường Trảng
Bom - An Viễn (Tỉnh lộ 777)”.

e) Điều chỉnh tên đoạn của Quốc lộ 1A tại số thứtự 01 của Phụ lục VII trường đoản cú “Đoạn từ bửa tư Dầu Giây đến tiếp giáp lô cao su đường vào ấp
Lập Thành” thành “Đoạn từ xẻ tư Dầu Giây cho hết ubnd xã Xuân Thạnh”; tênđoạn của Quốc lộ trăng tròn tại số sản phẩm tự 2 của Phụ lục VII từ “Đoạn từ trụ sở
UBND xóm Gia Tân 2 cho đường tinh quái đầu lô cao su” thành “Đoạn từ bỏ trụ sở ủy ban nhân dân xã
Gia Tân 2 mang lại đường vào nhà văn hóa truyền thống ấp Đức Long 3, buôn bản Gia Tân 2”; tên đoạn của
Tỉnh lộ 762 (Trị An - Sóc-Lu) tại số lắp thêm tự 4 của Phụ lục VII trường đoản cú “Đoạn qua xã
Quang Trung” thành “Đoạn từ ql 20 đến đường Võ Dõng 3”, từ bỏ “Đoạn qua xóm Gia Kiệm”thành “Đoạn tiếp theo sau đến hết ranh giới xóm Gia Kiệm”; thương hiệu phân đoạn của mặt đường Lạc
Sơn - Xuân Thiện tại số vật dụng tự 13 của Phụ lục VII từ “Đoạn từ ủy ban nhân dân xã
Xuân Thiện ra 500 m” thành “Đoạn từ đường Đông Kim - Xuân Thiện ra 500 m”, từ“Đoạn còn lại” thành “Đoạn còn sót lại (bao tất cả cả đoạn từ quốc lộ 20 mang đến km1+500)”.

g) Điều chỉnh tên con đường tại số máy tự 25 của Phụlục số VII thuộc thị xóm Long Khánh từ “Đường Xuân Lập - Bàu Sen” thành “Đường
Xuân Lập - Bàu Sao”.

h) bỏ quy định mức giá tại số lắp thêm tự 68 của Phụlục số VII thuộc huyện Xuân Lộc, vì vị trí này là tên gọi của con đường đường; nút giáđất giải pháp tại mỗi đoạn của tuyến phố này được không thay đổi theo quyết định số78/2016/QĐ-UBND ngày 28 tháng 12 năm năm nhâm thìn của ủy ban nhân dân tỉnh.

2. Điều chỉnh, bổ sung cập nhật giá đất tại các bảng giá,gồm:

a) Phụ lục VIII: báo giá đất yêu thương mại, dịch vụtại đô thị.

b) Phụ lục IX: bảng giá đất yêu thương mại, dịch vụtại nông thôn.

c) Phụ lục X: báo giá đất sản xuất, khiếp doanhphi nông nghiệp chưa phải là khu đất thương mại, dịch vụ thương mại tại đô thị.

d) Phụ lục XI: bảng báo giá đất sản xuất, tởm doanhphi nông nghiệp chưa phải là khu đất thương mại, dịch vụ tại nông thôn.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực tính từ lúc ngày 01 mon 01 năm 2018,thay thế các Phụ lục số VIII, IX, X, XI phát hành tại quyết định số78/2016/QĐ-UBND ngày 28 tháng 12 năm năm 2016 của ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai. Những nội dungcòn lại của ra quyết định số 64/2014/QĐ-UBND ngày 22 tháng 12 năm 2014 và Quyết địnhsố 78/2016/QĐ-UBND ngày 28 mon 12 năm năm nhâm thìn của ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai vẫn giữ nguyêngiá trị pháp lý.

Điều 4.

Xem thêm: Top 10 Cách Làm Người Yêu Bất Ngờ, 10 'Bí Kíp' Làm Người Yêu Ngạc Nhiên

Chánh Văn phòng ubnd tỉnh, Giám đốc các sở, ban, ngành, Chủtịch UBND các huyện, thị thôn Long Khánh, tp Biên Hòa và những đơn vị cóliên quan chịu trách nhiệm thi hành ra quyết định này.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN KT. CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH Nguyễn Quốc Hùng

PHỤ LỤC VIII

UBND tỉnh giấc Đồng Nai)

ĐVT: 1.000 đồng/m2

TT

Tên mặt đường phố

Giá đất năm ngoái - 2019

VT1

VT2

VT3

VT4

I

BIÊN HÒA

1

Đường 30 mon 4

Đoạn tự đường biện pháp Mạng mon 8 đến ngã năm Biên Hùng (giáp con đường Hưng Đạo Vương)

16.250

6.500

5.070

3.640

Đoạn từ ngã năm Biên Hùng cho vườn Mít (giáp mặt đường Hưng Đạo vương đến mặt đường Phạm Văn Thuận)

13.000

5.200

4.100

2.930

2

Đường Bùi Hữu Nghĩa (Tỉnh lộ 16 cũ)

Đoạn từ cận kề giới tỉnh tỉnh bình dương đến con đường Nguyễn Tri Phương

3.600

2.280

1.500

1.100

Đoạn từ Nguyễn Tri Phương đến đường đi vào Công an phường Bửu Hòa

5.200

2.800

2.210

1.560

Đoạn từ Công an phường Bửu Hòa mang đến đường Nguyễn Thị Tồn (giáp xã Hóa An)

4.550

2.470

1.890

1.370

3

Đường Bùi Trọng Nghĩa

Đoạn từ đường Đồng Khởi đến ngã 3 cây xăng khu phố 3 - phường Trảng Dài

5.200

3.250

1.890

1.370

Đoạn từ ngã bố cây xăng thành phố 3 đến Trường tiểu học Trảng Dài

3.900

2.600

1.630

1.170

4

Đường Bùi Văn Hòa (Quốc lộ 15 nối dài)

5.200

2.080

1.630

1.170

5

Đường Cách Mạng Tháng 8

Đoạn từ ngã bố Mũi Tàu (giáp mặt đường Hà Huy Giáp) đến đường Nguyễn Văn Trị

8.450

3.840

2.990

2.150

Đoạn từ đường Nguyễn Văn Trị đến đường Phan Chu Trinh

14.300

5.790

3.770

3.250

Đoạn từ đường Phan Chu Trinh đến đường Nguyễn Ái Quốc

10.400

4.230

3.250

2.340

6

Đường Châu Văn Lồng

3.250

2.080

1.370

910

7

Đường Dương Bạch Mai

4.880

2.470

1.890

980

8

Đường Dương Tử Giang

6.500

2.670

2.080

1.500

9

Đường Đặng Đức Thuật

Đoạn từ mặt đường Đồng Khởi cho đến khi xong Trường Trấn Biên

5.200

2.470

1.890

1.370

Đoạn từ trường sóng ngắn Trấn Biên cho đường Đoàn Văn Cự

2.600

1.240

910

780

10

Đường Đặng Nguyên

3.900

1.890

1.300

910

11

Đường Điểu Xiển

3.250

1.560

1.170

780

12

Đường Đoàn Văn Cự

Đoạn từ bỏ Phạm Văn Thuận đến công ty VMEP

4.550

2.860

2.080

1.300

Đoạn từ công ty VMEP đến ranh bệnh viện Đa khoa Đồng Nai

3.250

1.950

1.370

780

13

Đường Đồng Khởi

Đoạn từ Xa lộ Hà Nội đến đường Lê Quý Đôn

13.000

5.200

3.060

2.210

Đoạn từ con đường Lê Quý Đôn đến mong Đồng Khởi

11.050

4.550

3.060

2.210

Đoạn từ cầu Đồng Khởi đến đường Nguyễn Văn Tiên

6.500

2.080

1.630

1.170

Đoạn từ đường Nguyễn Văn Tiên đến gần kề đường vào công ty Trấn Biên

3.380

1.370

1.040

780

Đoạn từ mặt đường vào công ty Trấn Biên đến gần cạnh huyện Vĩnh Cửu

2.600

1.170

850

650

14

Đường Hà Huy Giáp

Đoạn từ cầu Rạch Cát đến đường Võ Thị Sáu

9.750

3.970

3.060

2.210

Đoạn từ đường Võ Thị Sáu đến ngã năm Biên Hùng (giáp mặt đường Hưng Đạo Vương)

13.000

5.270

4.100

2.930

15

Đường hồ nước Hòa

4.550

2.800

2.210

1.430

16

Đường hồ Văn Đại

6.500

2.670

2.080

1.500

17

Đường hồ Văn Leo

4.550

1.890

1.370

850

18

Đường hồ Văn Thể

6.500

2.930

1.950

1.300

19

Đường Hoàng Bá Bích

4.550

2.540

1.820

1.110

20

Đường Hoàng Minh Châu

6.500

3.190

2.470

1.760

21

Đường Hưng Đạo Vương

Đoạn từ đường Phan Đình Phùng đến ngã năm Biên Hùng

9.750

3.900

3.060

2.210

Đoạn từ ngã năm Biên Hùng đến Ga xe lửa Biên Hòa

7.150

2.930

2.280

1.630

22

Đường Huỳnh Văn Lũy

6.500

3.190

2.470

1.760

23

Đường Huỳnh Văn Nghệ

Đoạn từ mặt đường Nguyễn Ái Quốc đến mặt đường Nguyễn Bỉnh Khiêm

6.500

2.670

2.080

1.500

Đoạn từ con đường Nguyễn Bỉnh Khiêm đến đường Ngô Thì Nhậm

5.200

2.080

1.630

1.170

Đoạn từ đường Ngô Thì Nhậm đến con đường Võ trường Toản

3.900

1.560

1.240

910

Đoạn từ Võ ngôi trường Toản đến mặt đường ngã tía Gạc Nai

2.600

1.040

850

650

Đoạn từ ngã tía Gạc Nai đến liền kề huyện Vĩnh Cửu

2.280

1.040

850

650

24

Đường Lê Nguyên Đạt

3.900

1.890

1.300

910

25

Đường Lê Quý Đôn

5.850

3.190

2.210

1.300

26

Đường Lê Thánh Tôn

9.750

3.970

3.060

2.210

27

Đường Lê Thoa

5.200

2.470

1.890

1.240

28

Đường Lữ Mành

Đoạn 1: Từ đường CMT8 (đường bên cạnh hông Trường mầm non Thanh Bình) mang lại đường CMT8 (đường bên hông Chi viên Thuế)

5.200

2.730

2.080

1.500

Đoạn 2: Từ đường Trần Minh Trí ngay cạnh đoạn 01

3.900

2.670

2.080

1.500

29

Đường Lương Văn Nho

Đoạn từ con đường Nguyễn Ái Quốc đến ngay cạnh đường vào Cư xá tỉnh đội

4.550

2.800

2.210

1.240

Đoạn từ đường vào Cư xá Tỉnh đội đến bửa rẽ liền kề đường hồ nước Hòa

3.900

2.210

1.370

980

30

Đường Lý Thường Kiệt

9.750

3.970

3.060

2.210

31

Đường Lý Văn Sâm

5.200

2.930

2.210

1.300

32

Đường Nguyễn Ái Quốc

Đoạn từ sát tỉnh tỉnh bình dương đến mặt đường Nguyễn Tri Phương (phường Bửu Hòa)

3.900

1.300

980

650

Đoạn từ cầu Hóa An đến cạnh bên Trung tâm hội nghị và tổ chức sự kiện tỉnh Đồng Nai

7.800

3.190

2.470

1.760

Đoạn từ Trung tâm họp báo hội nghị và tổ chức triển khai sự kiện tỉnh Đồng Nai đến xẻ 4 Tân Phong

9.750

3.900

3.060

2.210

Đoạn từ xẻ 4 Tân Phong mang lại Công viên 30/4 (bên trái: hẻm Đền Thánh Hiếu; mặt phải: hẻm chợ nhỏ dại khu phố 4)

6.500

2.670

2.080

1.500

33

Đường Nguyễn Bảo Đức

5.200

2.860

1.890

1.110

34

Đường Nguyễn Hiền Vương

9.100

35

Đường Nguyễn Thành Đồng

5.850

2.800

2.210

1.560

36

Đường Nguyễn Thành Phương

5.850

2.800

2.210

1.560

37

Đường Nguyễn Thị Giang

11.770

38

Đường Nguyễn Thị Hiền

10.400

4.230

3.250

2.340

39

Đường Nguyễn Thị Tồn

3.250

1.430

1.110

780

40

Đường Nguyễn Trãi

Đoạn từ đường Cách Mạng Tháng 8 đến đường Nguyễn Thị Hiền

13.000

5.850

3.900

2.930

Đoạn từ đường Nguyễn Thị Hiền đến đường Nguyễn Văn Trị

9.100

4.100

2.990

2.280

41

Đường Nguyễn Tri Phương (từ con đường Nguyễn Ái Quốc đến mong Ghềnh)

4.550

1.820

1.430

980

42

Đường Nguyễn Văn A

5.200

2.860

1.950

1.110

43

Đường Nguyễn Văn Hoa

Đoạn trường đoản cú đường Phạm Văn Thuận mang lại hết ủy ban nhân dân phường Thống Nhất

4.550

1.890

1.430

1.040

Đoạn từ ubnd phường Thống Nhất đến đường Võ Thị Sáu

3.250

1.500

1.040

780

44

Đường Nguyễn Văn Hoài

3.250

1.560

1.170

720

45

Đường Nguyễn Văn Ký

5.850

2.340

1.820

1.300

46

Đường Nguyễn Văn Nghĩa

5.850

2.340

1.820

1.300

47

Đường Nguyễn Văn Tiên

2.280

1.110

910

650

48

Đường Nguyễn Văn Tỏ

Đoạn từ bỏ Quốc lộ 51 đến khi hết trụ sở ubnd phường Long Bình Tân

4.550

2.210

1.630

850

Đoạn từ ubnd phường Long Bình Tân đến sát xã An Hòa

2.600

1.630

850

650

49

Đường Nguyễn Văn Trị

Đoạn trường đoản cú CMT8 cho đến khi hết Sở Giáo dục

9.750

Đoạn tiếp theo sau đến mặt đường Phan Chu Trinh

9.750

3.970

3.060

2.210

Đoạn từ mặt đường Phan Chu Trinh mang lại đường Nguyễn Ái Quốc

6.500

3.060

2.210

1.500

50

Đường Nguyễn Văn Trỗi

3.250

2.080

1.630

910

51

Đường Phạm Thị Nghĩa

3.900

1.950

1.300

850

52

Đường Phạm Văn Khoai

5.200

3.190

2.210

1.300

53

Đường Phạm Văn Thuận

11.700

4.230

3.250

2.340

54

Đường Phan Chu Trinh

Đoạn từ đường Nguyễn Văn Trị đến đường CMT8

11.700

4.750

3.710

2.670

Đoạn từ đường CMT8 đến đường Phan Đình Phùng

7.800

3.710

2.670

1.760

55

Đường Phan Đình Phùng

9.750

3.900

3.060

2.210

56

Đường Phan Trung

6.500

2.670

2.080

1.500

57

Đường quang Trung

Đoạn từ con đường CMT8 mang lại đường Phan Chu Trinh

6.500

3.510

2.730

1.950

Đoạn từ Phan Chu Trinh cho đường Lê Thánh Tôn

7.800

3.770

2.930

2.080

58

Quốc lộ 1

Đoạn trường đoản cú hẻm bên cạnh hông Giáo xứ thành phố hà nội (bên phải) - ngóc ngách Đền Thánh Hiếu (bên trái) đến khi kết thúc chợ Thái Bình

8.450

3.450

2.670

1.890

Đoạn từ chợ Thái Bình đến giáp thị xã Trảng Bom

5.200

2.080

1.630

1.170

59

Quốc lộ 51

Đoạn từ bỏ ngã ba Vũng Tàu đến ước Đen

6.500

2.670

2.080

1.500

Đoạn từ mong Đen đến đầu con đường Võ Nguyên Giáp

4.880

2.210

1.560

850

60

Đường nai lưng Minh Trí

7.800

3.190

2.470

1.760

61

Đường Trần Quốc Toản

Đoạn từ đường Phạm Văn Thuận đến mong Trần Quốc Toản

8.450

3.840

2.730

1.500

Đoạn từ ước Trần Quốc Toản đến đường Vũ Hồng Phô

6.500

3.250

2.340

1.430

Đoạn từ mặt đường Vũ Hồng Phô đến mong ông Gia

5.200

2.080

1.630

1.170

Đoạn từ mong ông Gia cho đường 11 KCN

3.250

1.630

1.170

780

62

Đường trần Văn Ơn

2.280

1.240

980

720

63

Đường è cổ Văn Xã

3.900

2.080

1.630

1.170

64

Đường Trịnh Hoài Đức

7.800

4.360

3.380

2.410

65

Đường Trương Định (đường 4)

5.850

2.080

1.630

1.170

66

Đường Trương Quyền (đường 3)

2.600

1.430

1.110

650

67

Đường Võ Tánh

9.100

3.710

2.860

2.080

68

Đường Võ Thị Sáu

Đoạn từ đường CMT8 đến đường Hà Huy Giáp

7.800

3.190

2.470

1.760

Đoạn từ đường Hà Huy liền kề đến đường Phạm Văn Thuận

11.700

3.900

3.060

2.210

69

Đường Võ trường Toản

2.280

1.630

1.300

980

70

Đường Vũ Hồng Phô

5.200

2.080

1.630

1.170

71

Xa lộ Hà Nội

Đoạn từ bỏ hẻm bên hông Giáo xứ thủ đô (bên phải) - hẻm chợ nhỏ tuổi khu phố 4 (bên trái) đến cầu Sập

8.450

3.900

3.060

1.950

Đoạn từ cầu Sập đến khi kết thúc ranh giới tỉnh Đồng Nai

6.500

2.670

1.890

1.300

72

Đường tự Huỳnh Văn Lũy mang đến hết căn hộ chung cư phường Hòa Bình

3.900

1.760

1.370

980

73

Đường Nguyễn Du (đường vào Miếu Bình Thiền cũ)

3.900

2.210

1.500

980

74

Đường Hàn Thuyên (đường 4 KCN Biên Hòa 1)

3.580

1.690

1.300

850

75

Đường 9 (đường trong quần thể công nghiệp)

2.930

1.560

1.170

780

76

Đường Lê Văn để ý (đường 11 KCN Biên Hòa 1)

4.880

2.730

2.080

1.370

77

Đường Mạc Đĩnh chi (đường vào Ngân hàng KCN)

2.600

1.430

1.110

720

78

Các đường thuộc khu chợ Long Bình Tân (KP1)

5.200

2.080

1.630

1.170

79

Đường Nguyễn trường Tộ (đường vào Đền thánh Martin cũ)

3.580

1.560

980

650

80

Đường Hoàng Văn Bổn (đường vào Nhà máy nước Thiện Tân cũ)

Đoạn từ Quốc lộ 1 đến đường Nguyễn ngôi trường Tộ

3.580

1.560

1.110

650

Đoạn từ con đường Nguyễn ngôi trường Tộ đến ngay cạnh ranh nhà máy nước Thiện Tân

2.600

1.560

1.110

650

Đoạn tiếp theo sau đến hết ranh giới phường Tân Hòa (ranh giới giữa phường Tân Hòa với làng mạc Thiện Tân)

1.630

1.110

780

650

Đoạn tiếp sau đến hết ranh giới thành phố Biên Hòa

980

850

780

650

81

Đường xóm 8 phường Tân Biên

3.900

1.560

980

650

82

Đường Nguyễn Thái học tập (tên cũ: Đường sóng ngắn từ trường Tiểu học Trảng lâu năm đến té tư Cây Sung)

1.950

1.300

980

650

83

Đường Nguyễn Khuyến (đường từ mặt đường 768B đến bổ tư Phú Thọ)

Đoạn từ con đường 768B qua ngôi trường Tiểu học Trảng Dài đến đường è Văn xã (ngã tứ trường Nguyễn Khuyến)

2.930

1.950

1.300

650

Đoạn từ đường Trần Văn xã đến bửa tư Phú Thọ

2.600

1.950

1.300

650

84

Đường Nguyễn Phúc Chu (đường từ mong Săn Máu đến đường trằn Văn Xã)

Từ ngã tư Phú Thọ; chợ bé dại (giáp con đường Trần Văn Xã) - bán kính về 02 hướng: 200 m

3.250

1.950

1.300

650

Đoạn còn lại

2.600

1.950

1.300

650

85

Đường nối liền từ đường Trần Văn làng mạc qua văn phòng KP4 cho đường Nguyễn Thái Học

Đoạn từ đường Trần Văn Xã đến ngã ba Tư Lô (đầu ngóc ngách 1, tổ 17)

2.930

1.630

980

650

Đoạn còn lại

1.950

1.300

980

650

86

Đường từ bỏ ngã tía đi công sở KP4 mang lại đường Thân Nhân Trung (ngã ba Thanh Hóa)

1.950

1.300

980

650

87

Đường từ bỏ Xa lộ tp. Hà nội đến Sân chuyên chở Đồng Nai (từ Xa lộ hà nội thủ đô qua Cô nhi viện, qua KDC Đinh Thuận, trường Đinh Tiên Hoàng)

Đoạn trường đoản cú Xa lộ tp hà nội đến ngôi trường Đinh Tiên Hoàng

4.550

3.060

1.950

1.300

Đoạn sóng ngắn Đinh Tiên Hoàng cho sân vận động

3.900

2.930

1.950

1.300

88

Đường Dã Tượng (đường Giáo xứ Bùi Thượng cũ)

3.250

1.890

1.300

850

89

Đường nai lưng Công An

4.230

2.470

1.760

1.500

90

Đường Võ Cương

6.500

2.670

2.080

1.500

91

Đường Nguyễn Bá Học

4.230

3.250

2.340

1.500

92

Đường Huỳnh Văn Hớn

4.230

3.250

2.340

1.500

93

Đường Phan Đăng Lưu

2.600

1.950

1.630

1.170

94

Đường Yết Kiêu

2.930

1.950

1.630

1.300

95

Đường Hoàng Tam Kỳ

2.600

1.950

1.630

1.170

96

Đường Huỳnh Dân Sanh

4.550

2.540

1.820

1.110

97

Đường Bùi Văn Bình

2.670

2.080

1.820

1.500

98

Đường Võ Văn Mén

3.450

2.670

1.890

1.170

99

Đường Ngô Sĩ Liên

3.450

2.670

1.890

1.170

100

Đường Lê Ngô Cát

Đoạn tự Quốc lộ 1 cho đến khi hết hẻm vào Trường thpt Nguyễn Công Trứ

3.450

2.670

1.890

1.170

Đoạn từ hẻm vào Trường thpt Nguyễn Công Trứ đến khi hết Dòng nàng trợ vắt Thánh Tâm

2.930

1.760

1.170

650

Đoạn từ Dòng cô gái trợ thay Thánh trọng điểm đến hết ranh giới phường Tân Hòa

1.630

1.300

850

650

101

Đường Phùng tự khắc Khoan

3.900

2.670

1.890

1.170

102

Đường Nguyễn Đình Chiểu

2.670

2.080

1.500

980

103

Đường Chu Văn An

2.670

2.080

1.500

980

104

Đường Nguyễn Bỉnh Khiêm

2.930

2.080

1.500

980

105

Đường Võ Thị Tám

2.670

2.080

1.500

980

106

Đường Ngô Thì Nhậm

2.670

2.080

1.500

980

107

Đường Thân Nhân Trung

Đoạn từ con đường Nguyễn Ái Quốc đến suối Săn Máu

2.670

2.080

1.500

1.110

Đoạn từ suối Săn Máu cho đường Nguyễn Thái Học

1.630

1.300

980

650

108

Đường sơn Hiến Thành

4.550

3.710

2.930

1.950

109

Đường Lê Đại Hành

4.550

3.710

2.930

1.950

110

Đường è cổ Thị Hoa

2.930

2.080

1.630

1.170

111

Đường Lê Thị Vân

2.930

2.080

1.630

1.170

112

Đường Nguyễn Thông

2.080

1.690

1.300

850

113

Đường Trương Văn Hải

3.900

2.670

2.080

1.500

114

Đường Võ Nguyên sát (đoạn trường đoản cú Quốc lộ 51 đến đường Bùi Văn Hòa)

5.200

2.080

1.630

1.170

115

Đường liên khu phố 6, 7, 8

4.230

3.250

2.340

1.300

116

Đường Tân Lập

4.230

3.250

2.340

1.300

117

Đường Đa Minh

4.230

3.250

2.340

1.300

118

Đường Trạm thuế khu vực 2

4.230

3.250

2.340

1.300

119

Đường liên quần thể 3, 4, 5

2.280

1.370

980

650

120

Đường Ngô Xá (phường Tân Hòa)

2.080

1.630

1.170

650

II

THỊ TRẤN LONG THÀNH

1

Đường Lê Duẩn (Quốc lộ 51A cũ)

Đoạn từ giáp với xã An Phước đến đường Trần Phú

2.990

1.170

910

585

Đoạn từ mặt đường Trần Phú cho đường Lý từ Trọng

3.770

1.300

1.040

585

Đoạn từ đường Lý trường đoản cú Trọng đến cầu Quán Thủ

2.600

1.110

910

585

Đoạn từ cầu Quán Thủ mang đến mũi tàu

3.190

1.170

910

585

2

Đường ngôi trường Chinh (Quốc lộ 51B cũ)

Đoạn tự ranh xã Long Đức mang lại ranh thôn Lộc An

1.560

780

585

455

Đoạn từ bỏ ranh làng mạc Lộc An đến ranh làng mạc Long An

1.370

780

585

455

3

Đường Phạm Văn Đồng

Đoạn từ con đường Lê Duẩn (QL 51A) mang đến Đình Phước Lộc

1.630

720

550

455

Đoạn từ bỏ Đình Phước Lộc cho ranh huyện Nhơn Trạch

1.370

720

550

455

4

Đường 2 bà trưng (đoạn từ mặt đường Lê Duẩn đến ranh buôn bản Lộc An)

2.080

850

650

455

5

Đường Nguyễn Đình Chiểu (từ đường Lê Duẩn mang đến đường ngôi trường Chinh)

1.950

910

650

455

6

Đường Nguyễn bình yên (từ đường hbt hai bà trưng đến hông chợ cũ)

1.690

910

650

455

7

Đường Lê quang đãng Định

Đoạn từ con đường Tôn Đức chiến hạ đến con đường Trường Chinh (đường trường Chinh cũ)

1.560

850

585

455

Đoạn từ con đường Trường Chinh cho đến khi kết thúc ranh giới thị trấn Long Thành (đường Lê quang quẻ Định cũ)

1.040

585

520

455

8

Đường vào trong nhà thờ Văn Hải

2.020

980

650

455

9

Đường Ngô Quyền (từ con đường Lê Duẩn đến đường Chu Văn An) (đường hang cùng ngõ hẻm BIBO cặp hông thị trấn Đội cũ)

1.950

780

520

455

10

Đường chu văn an (từ ranh xã An Phước mang lại suối cửa hàng Thủ)

1.950

850

520

455

11

Đường Đinh bộ Lĩnh

Đoạn từ mặt đường Lê Duẩn mang lại đường trường Chinh

1.500

850

650

455

Đoạn từ đường Trường Chinh con đường Trần Nhân Tông

1.170

585

520

455

Đoạn tiếp theo sau dọc theo tinh ranh giới xóm Lộc An đến khi hết ranh giới thị trấn

780

455

325

260

12

Đường Võ Thị Sáu (từ con đường Lê Duẩn đến đường trường Chinh)

1.300

585

520

455

13

Đường Tạ Uyên (từ con đường Lê Duẩn đến đường Chu Văn An)

1.430

520

390

325

14

Đường hẻm 308 (đường Hà Huy tiếp giáp cũ)

1.300

520

390

325

15

Đường Lý tự Trọng (từ đường Lê Duẩn mang đến đường Lê quang quẻ Định)

Đoạn từ mặt đường Lê Duẩn cho đường nhì Bà Trưng

1.430

585

520

455

Đoạn trường đoản cú đường hbt hai bà trưng đến mặt đường Lê quang quẻ Định)

1.170

650

520

455

16

Đường Nguyễn Văn Cừ (từ mặt đường Lê Duẩn cho đường trằn Quang Khải) (đường vào khu vực Phước Thuận đến nhà thời thánh Kim Sơn phương pháp Quốc lộ 51A 1,5 km cũ)

1.500

850

520

455

17

Đường Hà Huy ngay cạnh (từ mặt đường Lê Duẩn mang lại đường trần Quang Khải) (đường xưởng cưa tiền Phong vào đến khi kết thúc khu người dân cũ)

1.500

850

520

455

18

Đường Nguyễn Hải (đoạn ranh thôn An Phước - thị trấn Long Thành)

910

520

390

325

19

Đường trần Thượng Xuyên (từ mặt đường Lê Duẩn cho đường Nguyễn Hữu Cảnh)

1.690

910

650

455

20

Đường Nguyễn Hữu Cảnh (từ con đường Nguyễn Đình Chiểu cho đường Võ Thị Sáu)

1.690

910

650

455

21

Đường trằn Nhân Tông (từ con đường Đinh bộ Lĩnh cho đường Ngô Hà Thành)

910

585

520

455

22

Đường Tôn Đức thắng (từ đường Nguyễn Đình Chiểu mang lại đường Võ Thị Sáu)

Đoạn từ đường Nguyễn Đình Chiểu cho đường Lý Thái Tổ

1.690

910

650

455

Đoạn từ con đường Lý Thái Tổ mang lại đường Võ Thị Sáu

1.300

585

520

455

23

Đường Hoàng Minh Châu (từ đầu mặt đường Trần quang Khải cho đến hết ranh ma giới thị trấn Long Thành)

910

585

520

455

24

Đường Hoàng Tam Kỳ (từ mặt đường Hoàng Minh Châu đến đường liên làng mạc An Phước - thị trấn Long Thành)

650

585

520

455

25

Đường trần Quang Khải (từ đường Nguyễn Văn Cừ đến khi xong khu dân cư)

1.040

585

520

455

26

Đường Nguyễn Văn ký kết (từ mặt đường Chu Văn An cho tới hết đường)

850

585

520

455

27

Đường Nguyễn Trung Trực (từ đường Huỳnh Văn Lũy cho đến hết con đường Nguyễn Trung Trực)

910

585

520

455

28

Đường Lê Đại Hành (từ mặt đường Nguyễn Văn Cừ cho tới suối Bến Năng)

910

585

520

455

29

Đường Huỳnh Văn Lũy (từ đường Nguyễn Văn Cừ cho đến đường trằn Quang Khải)

850

585

520

455

30

Đường Trịnh Văn Dục (từ đường Nguyễn Văn Cừ cho đến suối Bến Năng)

910

585

520

455

31

Đường è cổ Văn Trà (từ đường Lê Duẩn cho tới Chu Văn An)

1.370

850

585

455

32

Đường Nguyễn Văn Trị

1.370

850

520

455

33

Đường Phan Chu Trinh (từ con đường Hà Huy Giáp cho đến đường Huỳnh Văn Lũy)

1.040

650

520

455

34

Đường Phan Bội Châu (từ Lê Duẩn cho đến hết quần thể dân cư)

1.240

910

585

455

35

Đường Lý phái nam Đế (từ đường Lê Duẩn cho tới đầu hẻm 56)

850

650

520

455