*
Tiêu đề: Tọa độ quái vật hoàng kim 55 , 75 , 95 Kiếm vắt 14th January 2010, 9:01 pmBạn đang xem: Tọa độ boss hoàng kim 55 , 75 , 95 kiếm thế

Tọa độ trùm cuối 95 tìm thế hàng ngày xuất hiện dịp : tầm sáng 2h03 , 9h33 , chiều 15h33 ,tối 19h33. 20h331- quái vật Tiểu Thúy 柔小翠- hệ Kim
*
Địa điểm xuất hiện thêm : các map 95SẮC LẠC XUYÊN : 205/210MIÊU LĨNH : 201/198HOA SƠN : 245/224THỤC CƯƠNG BÍ CẢNH : 209/182VŨ DI SƠN : 202/240PHONG ĐÔ QUỶ THÀNH : 196/217VŨ LĂNG SƠN :183/2032- quái vật 张善德 – hệ Mộc
*
Địa điểm xuất hiện : các map 95GIA DỤ quan liêu :218/180 , 221/202SẮC LẠC XUYÊN : 238/212MIÊU LĨNH : 213/236HOA SƠN :198/238THỤC CƯƠNG BÍ CẢNH : 187/1983- quái thú 贾逸山 – hệ Thủy
*
Địa điểm xuất hiện : các maps 95SẮC LẠC XUYÊN :235/241MIÊU LĨNH :230/213THỤC CƯƠNG BÍ CẢNH : 185/215VŨ DI SƠN : 238/240PHONG ĐÔ QUỶ THÀNH : 208/220 , 194/217VŨ LĂNG SƠN :223/2134- boss Mã sơn Thanh 乌山青 – hệ Hỏa
*
Địa điểm mở ra : các map 95GIA DỤ quan liêu : 179/193HOA SƠN : 200/209VŨ DI SƠN :221/213PHONG ĐÔ QUỶ THÀNH :214/246VŨ LĂNG SƠN : 201/208 , 200/211 , 200/2215- boss 陈无命 – hệ Thổ Địa điểm mở ra : các map 95GIA DỤ quan lại :214/179 , 218/202HOA SƠN : 238/205VŨ DI SƠN : 202/240PHONG ĐÔ QUỶ THÀNH : 210/227 , 227/215VŨ LĂNG SƠN : 199/192Tọa độ quái nhân cấp 75 từng ngày xuất hiện thời gian : tầm sáng sủa 2h03 , 9h33 , chiều 1533 ,tối 19h33. 20h331 – hương Ngọc Tiên (Thủy)
*
Kiếm các Thục Đạo: 195/234Cửu Nghi Khê: 210/233, 212/235, 238/220, 227 232Phong Lăng Độ: 238/232, 214/2332 – Triệu Ứng Tiên (Mộc
*
Mê Cung Sa Mạc: 234/212, 227/238, 231/240, 203/233Phong Lăng Độ: 243/197, 241/2183 – Thần yêu mến Phương Vãn (Kim)
*
Mê Cung Sa Mạc: 205/212Đoàn Thị Hoàng Lăng: 160/208, 214/220, 180/200, 216/213, 174/213Con này có những lúc nó ra sống Phong Lăng Độ, góc trên cùng bên trái gần quái dị Hải Tặc4 – Man Tăng Bất Giới Hòa Thượng (Hỏa)
*
Cửu Nghi Khê: 219/204, 229/204, 231/205Thục cương cứng Sơn: 241/242Kiếm những Thục Đạo: 235/233, 240/2175 – nam Quách Nho: (Thổ)
*
Kê tiệm Động: 163/198, 196/163, 175/200, 196/193Kiếm các Thục Đạo: 230/217Đoàn Thị Hoàng Lăng: 213/202BOSS cấp 55Mỗi ngày xuất hiện thêm lúc : tầm sáng 2h03 , 9h33 , chiều 1533 ,tối 19h33. 20h331-Cao sĩ nhân từ 高士贤 – hệ Thổ Địa điểm xuất hiện: các maps 55- Cửu lão cồn nhị tầng 九老洞二层【218.215】【203.229】【224.21 4】- Thúy yên 翠烟 – Bách hoa trận nội trận 百花阵内阵【252.218】【269.245】【289.23 1】- Đường môn – Hồ chúng ta trúc lâm tây 湖畔竹林西【208.225】【202.210】【215.22 6】2- Dương Liễu 杨柳 – hệ Thủy Địa điểm xuất hiện: các map 55- Tháp lâm tây bộ 塔林西部【212.227】【212.217】- Thiên nhẫn – Kim quốc hoàng lăng nhị tầng 金国皇陵2层【225.210】【207.213】- Võ Đang- Long hổ huyễn cảnh 龙虎幻境【173.144】【146.178】3-Vân Tuyết tô 云雪山 – hệ Mộc Địa điểm xuất hiện:-Cái Bang – Yến tử ổ trung đoạn 燕子坞中段【204.181】【205.200】-Thiên vương – Tây cỗ Lô vi đãng 芦苇荡西部【204.232】【244.225】【210.20 1】-Ngũ độc – Nguyên Thủy Sâm Lâm Tây 原始森林西【218.240】4- Thác bội nghĩa Sơn Uyên 拓跋山渊 – hệ Kim
Địa điểm xuất hiện: các map 55-Thiếu Lâm – Tây bộ 西部【202.247】217.231】-Thiên nhẫn – Kim quốc hoàng lăng nhị 金国皇陵二【207.211】【214.207】【187.20 6】Vũ Đương – Long hổ huyễn cảnh tây 龙虎幻境西【200.143】5-Hình cỗ Đầu 刑捕头 – hệ Thổ Địa điểm xuất hiện: các bản đồ 55Cái Bang – Yến tử ổ trung đoạn 燕子坞中段【192.203】【162.197】Thiên vương vãi – Lô vi đãng tây bộ 芦苇荡西部【240.210】【227.222】Ngũ độc – Nguyên thủy sâm lâm tây 原始森林西【200.229】【201.215】6-Vạn lão điên 万老癫 – hệ Hỏa Địa điểm xuất hiện: các maps 55- Cửu lão cồn nhị tầng 九老洞二层【217.234】【208.213】- Thúy lặng – Bách hoa trận nội trận 百花阵内阵【261.247】【239.213】【235.21 5】- Đường môn – Hồ các bạn trúc lâm tây 湖畔竹林西【232.210】
Sơn
I Bang's Blog

Hình ảnh Bang

BC Cầu
Đao
Lãng

*


*

Mỗi ngày mở ra lúc : tầm sáng sủa 2h03 , 9h33 ,

 chiều 15h33 ,tối 19h33. 20h33

1- quái thú Tiểu Thúy 柔小翠- hệ Kim
Xem thêm: Ngày An Toàn Của Chu Kỳ Kinh Nguyệt, Tránh Thai Bằng Cách Tính Ngày An Toàn

*
Địa điểm mở ra : các maps 95SẮC LẠC XUYÊN : 205/210MIÊU LĨNH : 201/198HOA SƠN : 245/224THỤC CƯƠNG BÍ CẢNH : 209/182VŨ DI SƠN : 202/240PHONG ĐÔ QUỶ THÀNH : 196/217VŨ LĂNG SƠN :183/203

2- boss khủng 张善德 – hệ Mộc

*
Địa điểm lộ diện : các maps 95GIA DỤ quan tiền :218/180 , 221/202SẮC LẠC XUYÊN : 238/212MIÊU LĨNH : 213/236HOA SƠN :198/238THỤC CƯƠNG BÍ CẢNH : 187/198

3- monster 贾逸山 – hệ Thủy

*
Địa điểm xuất hiện : các bản đồ 95SẮC LẠC XUYÊN :235/241MIÊU LĨNH :230/213THỤC CƯƠNG BÍ CẢNH : 185/215VŨ DI SƠN : 238/240PHONG ĐÔ QUỶ THÀNH : 208/220 , 194/217VŨ LĂNG SƠN :223/213

4- quái dị Mã sơn Thanh 乌山青 – hệ Hỏa

*
Địa điểm xuất hiện thêm : các maps 95GIA DỤ quan tiền : 179/193HOA SƠN : 200/209VŨ DI SƠN :221/213PHONG ĐÔ QUỶ THÀNH :214/246VŨ LĂNG SƠN : 201/208 , 200/211 , 200/221

5- boss khủng 陈无命 – hệ Thổ Địa điểm xuất hiện thêm : các map 95GIA DỤ quan lại :214/179 , 218/202HOA SƠN : 238/205VŨ DI SƠN : 202/240PHONG ĐÔ QUỶ THÀNH : 210/227 , 227/215VŨ LĂNG SƠN : 199/192

Tọa độ boss cấp 75

Mỗi ngày mở ra lúc : tầm sáng 2h03 ,

9h33 , chiều 1533 ,tối 19h33. 20h33

1 – mùi hương Ngọc Tiên (Thủy)

*
Kiếm các Thục Đạo: 195/234Cửu Nghi Khê: 210/233, 212/235,

238/220, 227 232Phong Lăng Độ: 238/232, 214/233

2 – Triệu Ứng Tiên (Mộc)

*
Mê Cung Sa Mạc: 234/212, 227/238,

 231/240, 203/233Phong Lăng Độ: 243/197, 241/218

3 – Thần yêu đương Phương Vãn (Kim)

*
Mê Cung Sa Mạc: 205/212Đoàn Thị Hoàng Lăng: 160/208,

214/220, 180/200, 216/213, 174/213Con này có những lúc nó ra ở Phong Lăng Độ,

góc trên cùng bên trái gần monster Hải Tặc

4 – Man Tăng Bất Giới Hòa Thượng (Hỏa)

*
Cửu Nghi Khê: 219/204, 229/204, 231/205Thục cưng cửng Sơn: 241/242Kiếm những Thục Đạo: 235/233, 240/217

5 – phái nam Quách Nho: (Thổ)

*
Kê quán Động: 163/198, 196/163,

175/200, 196/193Kiếm những Thục Đạo: 230/217Đoàn Thị Hoàng Lăng: 213/202

BOSS cấp 55

Mỗi ngày xuất hiện lúc : tầm sáng sủa 2h00 ,

 9h30, chiều 1530 ,tối 19h30. 20h30

1-Cao sĩ hiền hậu 高士贤 – hệ Thổ

Địa điểm xuất hiện: các map 55– Cửu lão rượu cồn nhị tầng

【218.215】【203.229】【224.21 4】– Thúy yên 翠烟 – Bách hoa trận nội trận

【252.218】【269.245】【289.23 1】– Đường môn – Hồ chúng ta trúc lâm tây

【208.225】【202.210】【215.22 6】

2- Dương Liễu 杨柳 – hệ Thủy

Địa điểm xuất hiện: các maps 55– Tháp lâm tây bộ

【212.227】【212.217】– Thiên nhẫn – Kim quốc hoàng lăng nhị tầng

【225.210】【207.213】– Võ Đang- Long hổ huyễn cảnh

【173.144】【146.178】

3-Vân Tuyết sơn 云雪山 – hệ Mộc

Địa điểm xuất hiện:-Cái Bang – Yến tử ổ trung đoạn

【204.181】【205.200】-Thiên vương vãi – Tây cỗ Lô vi đãng

【204.232】【244.225】【210.20 1】-Ngũ độc – Nguyên Thủy Sâm Lâm Tây

【218.240】

4- Thác bội bạc Sơn Uyên – hệ Kim

Địa điểm xuất hiện: các maps 55-Thiếu Lâm – Tây cỗ 西部【202.247】217.231】-Thiên nhẫn – Kim quốc hoàng lăng nhị