home Blog Cẩm nang học tiếng Anh Đơn vị trong giờ Anh - Tổng thích hợp từ vựng về đơn vị trong giờ đồng hồ Anh
Lê Hồng Hạnh

Bạn biết không đơn vị chức năng trong giờ Anh là 1 phần quan trọng không thua kém khi học tập tiếng Anh. Bởi sao ư? Nếu hiện nay bạn nhờ vào ai kia lấy cho chính mình một cốc nước thì các bạn sẽ nói như thế nào nhỉ, xuất xắc chỉ đơn giản dễ dàng là bạn muốn nói cô phân phối hàng xuất bán cho một tá trứng thì các bạn sẽ làm sao? đều điều dè chừng là dễ dàng và đơn giản nhưng lại không hề đơn giản 1 chút nào phải ko nào. Đấy là là nguyên nhân vì sao mình ở chỗ này và mang lại cho các bạn nội dung bài viết này. Hãy cùng mình theo dõi nội dung bài viết về đơn vị chức năng trong giờ đồng hồ Anh nhé.

Bạn đang xem: Các đơn vị tính tiếng anh


1. Chúng ta hiểu gì về đơn vị trong giờ đồng hồ Anh?

Đơn vị tính trong tiếng Anh là
Calculation Unit, dùng để diễn đạt số lượng của công ty được nhắc tới ví dụ 1kg gạo, 1 lượng vàng,...

Đơn vị trong giờ đồng hồ Anh là những từ dùng làm cân, đo, đong, đếm chiều dài, khối lượng, trọng lượng, thời gian, …

Trong nội dung bài viết này tôi để giúp mọi người tìm hiểu về số đông từ, nhiều từ bản thân sử dụng phổ biến trong cuộc sống thường ngày hằng ngày, trong các bước cũng như học tập

Đơn vị tiếng Anh nó đỡ đần ta nói đúng mực chiều nhiều năm của một vật dụng là bao nhiêu, cân nặng của một con cá khủng thường ở tầm mức nào, và hết sức nhiều ích lợi khác. Nếu bạn không gắng được những đơn vị thì đã vô cùng khó khăn để biểu đạt được một câu, một ý nghĩ trả chỉnh.

Nào thuộc học tiếng Anh về chủ thể từ vựngdưới trên đây nhé

2. Tất cả về nội dung, ý nghĩa và lấy ví dụ về các đơn vị trong giờ đồng hồ Anh:

Đơn vị đo lường:

Trong giờ Anh, đơn vị đo lượng có cách gọi khác là measure word. Đơn vị đo lượng rất cần thiết vì đôi lúc bạn sẽ không thể biến những danh từ ko đếm được thành danh tự dạng số những được. Khi đó việc áp dụng measure word để giúp bạn đếm và khẳng định danh từ ko đếm được một cách đúng đắn nhất theo bảng quy mong dưới đây.

Hệ thống giám sát và đo lường bằng đơn vị mét:

Trọng lượng:

Carat/'kærət/: ca-ra (đơn vị trọng lượng đá quý bởi 200mg)

(từ Mỹ karat) ca-ra (đơn vị độ ròng của vàng, quà ròng thì là 24 ca-ra)

Milligram /'miligræm/: miligam (viết tắt mg)

Gram /græm/: Gam (viết tắt g)

Centigram /'sentigræm/: xentigam (viết tắt cg)

Kilo (viết tắt của kilogram)/'kiləgræm/: cân hoặc Kilogam (viết tắt kg)

Ton /tʌn/ : Tấn

Chiều dài:

Millimetre /'mili,mi:tə/ : milimet (viết tắt mm)

Centimetre /'sentimi:tə/ : centimet (viết tắt cm)

Decimetre /'desimi:tə/ : Decimet (viết tắt dm)

Metre /'mi:tə/: Mét (viết tắt m)

Kilometre /'kiləmi:tə/ : Kilomet(viết tắt km)

Diện tích:

Square Millimetre / skweə 'mili,mi:tə/: mm vuông (viết tắt mm2)

Square Centimetre / skweə 'sentimi:tə/: xentimet vuông (viết tắt cm2)

Square Decimetre / skweə 'desimi:tə/: deximet vuông (viết tắt dm2)

Square metre /skweə 'mi:tə/: mét vuông (viết tắt m2)

Square Kilometre / skweə 'kiləmi:tə/: kilomet vuông (viết tắt km2)

Hectare /'hekteə/: Héc-ta (viết tắt ha)

Thể tích (dung tích):

Cubic centimetre /'kju:bik/: xentimet khối (viết tắt cm3)

Cubic metre/'kju:bik/: met khối (viết tắt m3)

Cubic kilometre/'kju:bik/ kilomet khối (viết tắt km3)

Centilitre /'senti mi:tə/ : Centilit (viết tắt cl)

Litre/'litə/ : Lít (viết tắt l)

Millilitre /ˈmɪləˌliːtɚ/ : Mililit(viết tắt ml)

Đơn vị đo hoàng phái Anh:

Ounce /aʊns/ : Aoxơ (đơn vị đo lường và tính toán Anh bằng 1 phần mười sáu pao, tức 28,35 gram)

Pound /paʊnd/ : Pao (viết tắt lb) cân Anh pao (đơn vị trọng lượng bằng 0,454 kg)

Stone /stəʊn/: Xtôn (đơn vị vào lượng khoảng tầm 6,4 kg)

Ton/tʌn/ : Tấn (Anh long ton 1016kg, Mỹ short ton 907,2kg)

Inch/intʃ/ : Inch in (đơn vị chiều dài Anh bởi 2,54 centimet hay 1/12 bộ)

Foot/fʊt/:) bộ (đơn vị đo chiều dài của Anh bởi 12 insơ tức 2,54cm), (viết tắt ft)

Yard /ja:d/: Thước, yat, thước Anh (bằng 0.914 mét), (viết tắt yd)

Mile /mail/ : Dặm

Acre/'eikə/: mẫu Anh (khoảng 4050m2.)

Pint/paint/: Panh:vại (đơn vị đo lường bằng 0,568 lít làm việc Anh, 0,473 lít ngơi nghỉ Mỹ)

Gallon: Ga-lông (đơn vị đo lường chất lỏng, bởi 4,5 lít)

Grain /grein/: gren (đơn vị trọng lượng bởi 0,065 gram)

League /li:g/: lý (bằng khoảng tầm 4,8km)

Furlong /'fɜ:lɒη/: phu lông (đơn vị đo chiều dài bằng 210 mét hoặc 220 yát hoặc 1 phần tám dặm)

Chain /t∫ein/: xích (đơn vị đo khu đất trước kia, bằng 20m115)

Rod /rɒd/: sào (có thể thay bởi perch, pole) đơn vị đo chiều lâu năm Anh bằng khoảng 5 mét)

Dram /dræm/: dram (đơn vị trọng lượng bằng 1,77 gram; dùng trong ngành dược là 3,56 gram hoặc 3,56 mililit), (viết tắt dr)

Cwt: tạ (đơn vị trọng lượng bằng 50 kg)

Cable /'keibl/: trung bình (đơn vị đo sinh sống biển, bởi 1/10 hải lý, tức 200 yat)

Fathom /'fæðəm/: sải (đơn vị đo chiều sâu của nước bằng 1,8 mét)

Teaspoon: thìa súp viết tắt tsp (1 tsp = 4.92892 ml)

Tablespoon: thìa canh, viết tắt tbsp (1 tbsp = 14.7868 ml)

Fluid Ounce (Fluid Ounces). Viết tắt fl oz (1 oz = 29.5735 ml)

Cup (Cups): cốc, bóc tách Viết tắt cp (1 cp = 236.588 ml)

Cubic inch: inch khối (Cubic inches). Viết tắt in³ (1 in³ =16.3871 cm³)

Cubic foot: chân khối (Cubic feet). Viết tắt yt³ (1 yt³ = 0.0283168 m³)

Cubic yard; sân khối (Cubic yards). Viết tắt yd³ (1 yd³ = 0.764555 m³)

Square inche: inch vuông (Square inches). Viết tắt in² (1 in² = 6.4516 cm²)

Square foot: chân vuông (Square feet). Viết tắt ft² (1 ft² = 9.2903 dm²)

***lưu ý:

1 foot = 12 inches

1 yard = 3 feet = 36 inches

1 mile = 1,760 yards = 5,280 feet = 63,360 inches

1 pound = 16 ounces

1 Ton = 2,000 pounds = 32,000 ounces

1 cubic foot = 1728 cubic inches

1 cubic yard = 27 cubic feet

1 cubic yard = 27 cubic feet = 46,656 cubic inches

1 square foot = 144 square inches

1 square yard = 9 square feet

1 acre = 4840 square yards

1 square mile or 1 section = 640 acres

Hệ thống đo thời gian:

Second /'sekənd/: giây

Minute /'minit/: phút

Hour/'aʊə/: giờ, tiếng <đồng hồ>

Day/dei/: ngày

Week/wi:k/: tuần, tuần lễ

Month/mʌnθ/: tháng

Year/jie(r)/: năm

Hệ thống đo góc, vòng tròn:

Degree /di'gri:/: độ

Hệ thống đo độ sôi của hóa học lỏng:

Celsius /'selsiəs/: độ C

Fahrenheit /'færənhait/: độ F

Nhiệt độ ngừng hoạt động (Freezing point of water) (32°F)

Nhiệt độ sôi (Bolling point of water) (212°F)

Nhiệt độ cơ thể (Human body temperature) (98.6°F)

Một số nhiều từ sử dụng trong hệ thống đo lường:

Một số nhiều từ đơn vị chức năng trong tiếng Anh:

Bar / bɑ:/: thanh, thỏi

A bar of (một thanh, thỏi, bánh)

A bar of chocolate: Một thanh sôcôla

A bar of gold: Một thỏi vàng

A bar of soap: Một bánh xà phòng

Bag /bæg/: túi

A bag of (một túi)

A bag of Sugar: Một túi đường

A bag of Flour: Một túi bột mì

A bag of Rice: Một túi/bao gạo

Bottle: chai

A bottle of (một chai)

A bottle of Water: Một chai nước

A bottle of
Soda: Một chai soda

A bottle of
Wine: Một chai rượu

Bowl: bát

A bowl of (Một bát)

A bowl of Cereal: Một chén ngũ cốc

A bowl of Rice: Một chén bát cơm/ gạo

A bowl of Soup: Một bát súp

Cup: tách, chén

A cup of (Một tách/chén)

A cup of Coffee: Một bóc cà phê

A cup of Tea: Một bát trà

A cup of Milk: Một tách bóc sữa

Carton: hộp

A carton of (Một vỏ hộp cứng)

A carton of Ice cream: Một hộp kem

A carton of Milk: Một vỏ hộp sữa

A carton of Juice: Một hộp nước trái cây

Acartonofcigarettes: một tút dung dịch lá

Drop: giọt

A drop of (Một giọt)

A drop of Blood: Một giọt máu

A drop of Oil: Một giọt dầu

A drop of Water: Một giọt nước

Glass: ly

A glass of (Một cốc/ly)

A glass of
Water: Một ly nước

A glass of Milk: Một ly sữa

A glass of Soda: Một ly nước giải khát bao gồm ga

Aglassbottle: mẫu chai thủy tinh

Jar: lọ, bình, vại

A jar of (Một vại, lọ, bình)

A jar of jam: một lọ mứt hoa quả

A jar of peanut butter: Một lọ bơ đậu phộng

A jar of mayonnaise: Một lọ nóng mayonnaise

Piece : cỗ phận, mảnh, mẫu, miếng, khúc, cục, viên…

A piece of (Một mảnh/mẩu/miếng/món đồ,…)

A piece of Advice: Một lời khuyên

A piece of Information/News: Một mẩu tin (thông tin/ tin tức)

A piece of Furniture: Một món đồ gỗ (nội thất)

A piece of Luggage: 1 phần hành lý

Apieceofpaper: một mảnh giấy

Apieceofchalk: một viên phấn

Apieceofbread: một mẩu bánh mì

Apieceofland: một miếng đất

Apieceoffurniture: một món đồ đạc

Apieceofwallpaper: một tờ giấy dán tường

Apieceofsculpture: một bức điêu khắc

Grain: hạt, hột

A grain of (một hạt/hột)

A grain of Rice: Một hạt gạo

A grain of Sand: phân tử cát

A grain of Truth : Một sự thật

Slice: lát

A slice of (Một lát/miếng mỏng)

A slice of Bread: một thời gian bánh mì

A slice of Meat: Một miếng thịt

A slice of Cheese: Một miếng phô mai

Roll: cuộn, cuốn

A roll of (Một cuộn/ cuốn)

A roll of Tape: Một cuộn băng ghi âm

A roll of nhà wc paper: Một cuộn giấy vệ sinh

Arolloffilm: Một cuốn phim

Arollofbread: Một ổ bánh mì

Arollofcloth: Một súc vải

Cụm từ đơn vị thống kê giám sát trong thức ăn:

A bowl of rice: 1 chén bát cơm

A plate of rice: 1 đĩa cơm

A dish of spaghetti: 1 đĩa mỳ Ý (đĩa thức ăn)

A pound of meat: 1 cân nặng thịt

A kilo of meat/cheese: 1 cân thịt,

A piece of cake/pie: 1 miếng/ mẩu bánh

A bowl of soup: 1 chén bát súp

A can of soup: 1 lon nước sốt

A box of cereal/ chocolate: một hộp ngũ cốc/ socola

A bag of flour: 1 túi bột

A carton of ice-cream/ cigarettes: một hộp kem/ 1 hộp nước/ 1 thanh thuốc lá (gồm các bao)

A loaf of bread: 1 ổ bánh mì

A slice of bread/ pizza: 1 lát bánh mì/ pizza

A package of pasta: 1 túi mỳ

A dash of salt: 1 chút muối/ giấm

A cube of ice: 1 viên đá

A pack of gum: 1 thanh kẹo cao su

Cụm trường đoản cú vựng đơn vị đo lường và thống kê chất lỏng

A teaspoon of medicine: 1 thìa cafe (thường khoảng chừng 5ml)

A tablespoon of vinegar: 1 thìa súp giấm (thường khoảng chừng 15ml)

A glass of water: 1 ly nước

A cup of coffee: 1 ly cafe

A pint of blood: 1 pt = 0.473l (Mỹ)/ 0.58l (Anh)

A quart of milk: khoảng chừng 1 lít (đơn vị tính toán Anh/Mỹ)

A half gallon of juice: khoảng 2l (đơn vị đo lường và tính toán Anh/ Mỹ)

A gallon of punch = 3.8 – 4.5l

A tank of gas: 1 thùng xăng

A jug of lemonade: 1 bình nước (có tay cầm & vòi)

A bottle of wine: 1 chai rượu vang

A keg of beer: 1 thùng/vại (khoảng 40l)

A shot of vodka: 1 bát rượu vodka

A drop of rain: 1 giọt mưa

A drop of oil:1 giọt dầu

Cụm từ đơn vị chức năng vật dụng cá nhân

A bar of soap: Một thanh xà phòng

A tube of toothpaste: Một tuýp kem tiến công răng

A container of sampoo; Một thùng dầu gội

A stick of deodorant: Một que khử mùi

A bottle of perfume/ cologne: Một chai nước hoa / nước hoa

A roll of toiler paper: Một cuộn giấy vệ sinh

A ball of cotton: Một trái bóng vải

Cụm từ đơn vị văn chống phẩm

A piece of paper: Một mảnh giấy

A pad of paper: Một tờ giấy

A roll of tape: Một cuộn băng

A stick/ piece of chalk: Một que / miếng phấn

A bottle/ tube of glue: Một chai / tuýt keo

A jar of paste: Một lọ bột nhão

A pair of scissors: Một cây kéo

Cụm từ đơn vị chức năng trong may vá

A spool of thread: Một cuộn chỉ

A skein of yarn: Một tua nhỏ

A yard/ meter of ribbon: Một sân / mét băng

A square foot/ meter of fabric/ cloth: Một feet vuông / mét vải / vải

Đơn vị trong giờ Anh khôn xiết nhiều, tuy nhiên bạn bắt buộc nắm đơn vị để biểu đạt câu của bản thân được trọn vẹn chủ yếu xác. Các đơn vị trên tất cả những đơn vị mình dùng hàng ngày có những đơn vị chức năng của hoàng phái Anh nên chúng ta cũng có thể cân đề cập thì chọn lọc những đơn vị nhằm học.Bài viết của chính bản thân mình về đơn vị chức năng trong giờ đồng hồ Anh xin được dừng lại ở đây. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Tạm thời biệt

Bạn luôn luôn thấy bối rối khi gặp gỡ các đơn vị tính giờ Anh trong giao tiếp hay những kỳ thi. Đừng lo lắng, nội dung bài viết này để giúp bạn hiểu rõ các đơn vị đo chiều dài, cân nặng, thể tích, thời gian…mà người bản xứ tuyệt dùng.


Đơn vị đo chiều lâu năm trong giờ đồng hồ Anh

Đầu tiên, chúng ta sẽ tìm hiểu các đơn vị chức năng tính chiều dài theo đơn vị quốc tế (metric unit).Đây là hệ thống đo lường và tính toán tiêu chuẩn dùng cho khoảng chừng cách, chiều cao, thể tích,…. Đơn vị này có cách gọi khác là SI units (International System of Units: khối hệ thống đơn vị quốc tế).

Millimeter /ˈmɪl.əˌmiː.t̬ɚ/ (mm)Centimeter /ˈsen.t̬əˌmiː.t̬ɚ/ (cm)Meter/ˈmiː.tər/ (m)Kilometer /kɪˈlɑː.mə.t̬ɚ/ (km)

1cm=10mm

100cm=1m

1000m=1km

Tuy nhiên sinh sống Mỹ và 1 số ít nước khác sẽ sở hữu các đơn vị tính riêng còn gọi là “Đơn vị tiêu chuẩn chỉnh của Mỹ” (US Standard Unit ).

*
Đơn vị tính chiều dài trong giờ AnhInch /ɪntʃ/ (in) = 2.54 cm
Foot /fʊt/ (ft) =12 inch hoặc 0,3048 mét
Yard /jɑːd/ (yd) = 91.4 cm: thước
Mile /maɪl/ (mi): dặm = 1,6 km

1 foot =12 inches

1 yard = 3 feet = 36 inches

1 mile = 5,280 feet

1 mile = 1,760 yards

Ex:

We will visit our grandma on the weekend, about a ten-mile drive. (Chúng tôi sẽ đến thăm bà của cửa hàng chúng tôi vào cuối tuần, khoảng tầm mười dặm lái xe.)

My daughter is around 5 feet. (Con gái tôi cao khoảng chừng 5 feet.)

Đơn vị tính cân nặng

Tương tự, về khối lượng thì cũng có sự khác nhau giữa đơn vị chức năng đo nước ngoài và đơn vị chức năng đo nghỉ ngơi Mỹ. Thuộc xem sự biệt lập và

Milligram /ˈmɪl.ɪ.ɡræm/ (mg)Gram /ɡræm/ (g) Kilogram /ˈkɪl.ə.ɡræm/ (kg)

1000mg = 1g

1000g = 1kg

Ounce /aʊns/ (oz: = 28 grams
Pound /paʊnd/ (lb) Ton /tʌn/: tấn = 1,000 kilograms

1 pound = 16 ounces

1 ton = 2000 pounds

*
Đơn vị tính trọng lượng trong tiếng Anh

Đơn vị đo thể tích (capacity)

Ccas đơn vị chức năng tính thể tích theo nước ngoài được áp dụng ở các nước, trong những số ấy có Việt Nam. Buộc phải các bạn sẽ thấy vô cùng quen thuộc, như:

Milliliter /ˈmɪl.əˌliː.t̬ɚ/ (ml): mi-li-lít
Liter /ˈliː.tər/ (l): lít

1 l = 1000 ml

Mặt khác, ở Mỹ và những nước dùng tiếng Anh thì họ lại có quy chuẩn chỉnh đo thể tích riêng, đó là:

Cup /kʌp/Pint /paɪnt/Quart /kwɔːt/Gallon /ˈɡæl.ən/

1 pint = 2 cup

1 quart = 2 pints

1 gallon = 4 quarts

a pint of milk

Đơn vị tính thời gian

*
Đơn vị đo thời gian

Đối với các đơn vị đo thời gian thì lại tương đối quen thuộc. Mình đoán là hầu như mọi người đều đang biết các từ dưới đây: 

Second (s): giây
Minute (min): phút
Hour (hr): giờ
Day: ngày
Week: tuần
Month: tháng
Year: năm
Decade: thập kỷ
Century: cố kỉnh kỷ

Một số 1-1 bị tính khác

*
Các nói 1 thanh so-cô-la

Ngoài ra, bản thân sẽ chia sẻ với các bạn một số loại đơn vị tính không giống cũng liên tiếp được sử dụng và dễ bắt gặp trên phim, báo, bạn dạng tin…

Bag (BAG): túi
Bucket (BKT): xô
Bundle (BND): bó
Bowl: tố
Box (BX): hộp, thùng
Case: hộp, vali
Carton: thùng carton
Dozen (DZ): tá
Gross : tống
Piece (PC): miếng, mảnh
Pack (PK): túi, gói
Pair: cặp
Set: bộ
Set of 3: cỗ 3Set of 4: bộ 4Single: solo lẻ
Sheet: tờ
Tube: Ống
Square metre = m2: mét vuông
Cubic metre = m3: mét khối
Tablespoon /ˈteɪ.bəl.spuːn/ = tbsp: muỗng canh

Ex: 

A bar of chocolate: Một thỏi sô cô la.A bag of Sugar: Một túi đường.A bottle of Soda: Một chai soda.

Xem thêm: Các Địa Điểm Du Lịch Ở Miền Tây Sông Nước Vô Cùng Lý Thú, Hấp Dẫn

A bowl of Cereal: Một sơn ngũ cốc.A cup of milk tea: Một tách trà sữa..A pair of scissors: Một cây kéo ( vì chưng kéo có đôi tay cầm nên được xem là đôi/ cặp)

Mình đã trình làng các đơn vị chức năng tính giờ đồng hồ Anh với khối hệ thống quốc tế và của Mỹ (US). Hy vọng nội dung bài viết này có thể giúp bạn nắm rõ hơn cùng tráng nhầm lẫn. Vì nếu như bạn bị nhầm lẫn trong lúc sử dụng thì sẽ rất rắc rối đấy!