Các chế độ lai chế tác rồng cơ bản: 1. Long cơ bạn dạng (basic): 2. Long lai hay (Rare Hybrid) dragon lai với nằm trong tính Đất (Terra) rồng lai với trực thuộc tính Lửa (Flame) long lai với trực thuộc tính Nước (Sea) long lai với nằm trong tính Cây (Nature) rồng lai với thuộc tính Điện (Electric) dragon lai với nằm trong tính Băng (Ice) long lai với ở trong tính sắt kẽm kim loại (Metal) dragon lai với thuộc tính Bóng về tối (Dark) 3. Rồng lai hi hữu (Rare Hybrid) 4. Rồng lịch sử một thời (Legend) 5. Long thuần khiết (Pure) 6. Rồng mang thuộc tính thanh khiết (Pure Element) 7. Rồng đặc biệt, rồng event, rồng khác biệt (Special, Unique) Mời các bạn tham khảo video clip hướng dẫn lai chế tạo ra Rồng sau:

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

Là nhiều loại rồng tinh khiết một ở trong tính, có thời hạn lai trung bình là 2 ngày. Tương tự như rồng cơ phiên bản thì rồng sở hữu thuộc tính thuần khiết tất cả 8 nhiều loại cơ bản:

Đất – Pure Terra.Lửa – Pure Flame.Nước – Pure Sea.Cây – Pure Nature.Điện – Pure Electric.Băng – Pure Ice.Kim – Pure Metal.Bóng buổi tối – Pure Dark.

Bạn đang xem: Cách lai rồng huyền thoại trong dragon city

7. Rồng sệt biệt, long event, rồng khác biệt (Special, Unique)

Những nhiều loại rồng này chỉ có từ các event trong trò chơi (Đảo Event, black Market, Carnival, Winter Casino…) hay mua bởi Gem từ những đợt bớt giá. Chẳng thể lai tạo ra hoặc có lai tạo nên thì cũng nên mua phương pháp trong Deus Vault.

Giờ đây, khi nắm vững những phương pháp lai tạo rồng này bạn sẽ dễ dàng desgin đế chế dragon hùng mạnh. Kế bên ra, bạn cũng có thể đọc thêm bí quyết kiếm thật nhiều vàng và lên cấp thật nhanh trong trò đùa Dragon thành phố vô cùng cuốn hút này.

HNT mời các bạn tham khảo video hướng dẫn lai tạo ra Rồng sau lai ra L Vip Kratus :


Một khi trải nghiệm Dragon City bạn chơi đang có cơ hội trở thành binh lực nuôi chăm sóc rồng. Hay nói theo một cách khác Dragon City chính là điểm đến để chúng ta có thể tái tạo thành những chủng rồng mớ lạ và độc đáo mà không khi nào được trải nghiệm ngoại trừ đời. Thế nhưng liệu bạn đã thực rự biết cách lai dragon 4 hệ Dragon City đúng đắn hay chưa? nhắc nhở cho bạn cách lai rồng trong Dragon thành phố 2020 để upgrade tay nghề.

Bạn sẽ xem bài bác viết: Công thức, biện pháp lai rồng trong Dragon thành phố 2022


Cách lai long trong Dragon city cơ bạn dạng nhất

Dòng dragon cơ bạn dạng là trong số những loại rồng được coi là yếu ớt độc nhất vô nhị trong trò chơi Dragon City. Tín đồ ta thường áp dụng rồng cơ bạn dạng để lai tạo thành những các loại rồng có sức mạnh lớn hơn. Như công ty chúng tôi đã giới thiệu, rồng cơ bản lai hay được phân chia 8 chính đó là:

Rồng nằm trong tính khu đất – Terra cùng với thời gian tạo thành 15 giây.Rồng ở trong tính bóng buổi tối – Dark cùng với thời gian tạo nên 12 giờ.Rồng trực thuộc tính lửa – Flame cùng với thời gian tạo nên 30 giây.Rồng thuộc tính băng – Ice với thời gian tạo ra 12 giờ.Rồng nằm trong tính kim – Metal cùng với thời gian tạo nên 10 giờ.Rồng nằm trong tính nước – Sea với thời gian tạo ra 5 phút.Rồng nằm trong tính cây – Nature cùng với thời gian tạo ra 10 giờ.Rồng trực thuộc tính năng lượng điện – Electric cùng với thời gian tạo thành 10 giờ.

Cách lai rồng thường trong long City

Chú rồng lai với nằm trong tính Đất (Terra)

Nếu bạn đang sở hữu một chú rồng nằm trong tính đất, thì công thức phương pháp lai dragon trong trò chơi Dragon City sẽ sở hữu những công thức sau:

Rồng Terra lai với long Flame sẽ khởi tạo ra long Flaming Rock sau 30 phút hoặc tạo ra rồng Vulcano sau 1 giờ.Rồng Terra lai với long Dark sẽ khởi tạo ra rồng Hedgehog sau 12 giờ đồng hồ hoặc long Venom sau 12 giờ đồng hồ lai tạo.Rồng Terra lai với rồng Sea sẽ khởi tạo ra rồng Mud sau 6 tiếng lai tạo hoặc tạo thành rồng Waterfall sau 4 giờ.Rồng Terra lai với long Nature sẽ khởi tạo ra được long Tropical sau 10 giờ hoặc tạo ra rồng Cactus sau 8 giờ.Rồng Terra lai với dragon Electric sẽ tạo ra Star sau 8 giờ đồng hồ lai sản xuất hoặc tạo thành rồng Chameleon sau 12 giờ.Rồng Terra lai với long Ice sẽ tạo ra long Alpine sau16 tiếng hoặc dragon Snowflake sau 12 giờ.

*

Chú rồng lai với ở trong tính Lửa (Flame)

Công thức bí quyết lai long Dragon City đối với rồng lửa là:

Rồng Flame lai cùng với Terra tạo thành rồng Flaming Rock sau 1/2 tiếng hoặc rồng Vulcano sau1 giờ.Rồng Flame lai với Electric chế tạo rồng laze sau 12 tiếng hoặc dragon Hot Metal sau12 giờ.Rồng Flame lai với Sea tạo nên rồng Cloud sau 6 giờ hoặc rồng Blizzard sau 2 giờ.Rồng Flame lai cùng với Nature tạo thành rồng Spicy sau 10 tiếng hoặc dragon Firebird sau 10 giờ.Rồng Flame lai với Metal tạo ra Medieval sau 12 giờ đồng hồ hoặc long Steampunk sau16 giờ.Rồng Flame lai cùng với Dark tạo nên Vampire sau 16 tiếng hoặc Dark Fire sau 2 giờ.

*

Chú long lai với ở trong tính Nước (Sea)

Công thức cách lai dragon trong trò chơi Dragon đối với rồng sở hữu thuộc tính nước:

Rồng Sea lai cùng với Flame tạo ra Cloud sau 6 giờ hoặc Blizzard sau 2 giờ.Rồng Sea lai cùng với Nature tạo ra Nenufar sau 6 tiếng hoặc Coral sau 12 giờ.Rồng Sea lai cùng với Electric tạo nên Lantern Fish sau 10 giờ hoặc Storm sau 12 giờ.Rồng Sea lai với Terra tạo thành Mud sau 6 tiếng hoặc Waterfall sau 4 giờ.Rồng Sea lai với Metal tạo thành Mercury sau 12 giờ đồng hồ hoặc Seashell sau 12 giờ.Rồng Sea lai với Ice tạo thành Icecube sau12 giờ hoặc Ice Cream sau 16 giờ.

*

Chú long lai với ở trong tính Cây (Nature)

Nếu các bạn sở hữu đa số chú rồng có thuộc tính cây, hãy nhờ rằng cách lai long trong trò chơi Dragon city ngay dưới đây:

Rồng Nature lai với Terra tạo ra Tropical sau 10 giờ đồng hồ hoặc Cactus sau 8 giờ.Rồng Nature lai cùng với Ice tạo nên Dandelion sau 12 giờ đồng hồ hoặc Mojito sau12 giờ.Rồng Nature lai cùng với Metal tạo ra Jade sau 16 giờ hoặc Dragonfly sau16 giờ.Rồng Nature lai cùng với Dark tạo ra Carnivore Plant sau 16 giờ đồng hồ hoặc Rattlesnake sau 12 giờ.Rồng Nature lai cùng với Flame tạo thành Spicy sau10 tiếng hoặc Firebird sau 10 giờ.Rồng Nature lai với Sea tạo thành Nenufar sau 6 giờ hoặc Coral sau 12 giờ.

*

Chú long lai với thuộc tính Điện (Electric)

Rồng Electric lai cùng với Terra tạo thành Star (8 giờ) hoặc Chameleon (12 giờ).Rồng Electric lai với Ice tạo thành Fluorescent (16 giờ) hoặc Moose (12 giờ).Rồng Electric lai với Metal tạo thành Battery (16 giờ) hoặc Gold (12 giờ).Rồng Electric lai cùng với Dark tạo ra Neon (12 giờ).Rồng Electric lai cùng với Flame tạo nên Laser (12 giờ) hoặc Hot Metal (12 giờ).Rồng Electric lai với Sea tạo nên Lantern Fish (10 giờ) hoặc Storm (12 giờ).

*

Chú dragon lai với thuộc tính Băng (Ice)

Rồng Ice lai cùng với Terra tạo nên Alpine (16 giờ) hoặc Snowflake (12 giờ).Rồng Ice lai với Nature tạo thành Dandelion (12 giờ) hoặc Mojito (12 giờ).Rồng Ice lai với Electric tạo nên Fluorescent (16 giờ) hoặc Moose (12 giờ).Rồng Ice lai cùng với Metal tạo nên Pearl (16 giờ) hoặc Platinum (12 giờ).Rồng Ice lai cùng với Dark tạo ra Penguin (15 giờ).Rồng Ice lai cùng với Sea tạo ra Icecube (12 giờ) hoặc Ice Cream (16 giờ).

*

Chú rồng lai với thuộc tính kim loại (Metal)

Rồng Metal lai cùng với Flame tạo ra Medieval (12 giờ) hoặc Steampunk (16 giờ).Rồng Metal lai cùng với Nature tạo nên Jade (16 giờ) hoặc Dragonfly (16 giờ).Rồng Metal lai cùng với Electric tạo nên Battery (16 giờ) hoặc Gold (12 giờ).Rồng Metal lai với Ice tạo ra Pearl (16 giờ) hoặc Platinum (12 giờ).Rồng Metal lai cùng với Dark tạo nên Zombie (12 giờ).Rồng Metal lai với Sea tạo thành Mercury (12 giờ) hoặc Seashell (12 giờ).

*

Chú dragon lai với thuộc tính Bóng về tối (Dark)

Rồng Dark lai cùng với Terra tạo ra Hedgehog (12 giờ) hoặc Venom (12 giờ).Rồng Dark lai cùng với Electric tạo thành Neon (12 giờ).Rồng Dark lai cùng với Ice tạo nên Penguin (15 giờ).Rồng Dark lai cùng với Metal tạo nên Zombie (12 giờ).Rồng Dark lai với Flame tạo nên Vampire (16 giờ) hoặc Dark Fire (12 giờ).Rồng Dark lai với Nature tạo ra Carnivore Plant (16 giờ) hoặc Rattlesnake (12 giờ).

*

Cách lai Rồng thi thoảng (Rare Hybrid) trong long City

Đối với rồng lai hiếm bọn chúng sẽ được tạo ra với cách lai long trong Dragon thành phố như sau:

Gummy : Hybrid Nature lai cùng với Hybrid Electric trong 10 giờ.Soccer : Hybrid Ice lai với Hybrid Flame trong 12 giờ.Armadillo : Hybrid Terra lái cùng với Hybrid Metal trong 12 giờ.Poo : Hybrid Terra lai với Hybrid hoặc Hybrid Sea lai cùng với Hybrid hoặc Hybrid Dark lai với Hybrid trong 15 giờ.Cool Fire : Hybrid Flame lai cùng với Hybrid Ice trong 12 giờ.Petroleum : Hybrid Sea lai với Hybrid Dark trong 16 giờ.Pirate : Hybrid Dark lai với Hybrid Sea trong 15 giờ.

Cách lai Rồng huyền thoại (Legend Dragon) trong dragon City

*

Công thức lai tạo thành rồng vào Dragon đô thị với nhiều loại rồng lịch sử một thời này được phối hợp bởi các loại dragon lai thảng hoặc và thời hạn lai sản xuất mất 2 ngày. Gồm 4 loại rồng lai hiếm bạn cần phải biết là Legendary Dragon, Crytal Dragon, Miror dragon hoặc Wind Dragon.

Lưu ý: Thời gian lai tạo diễn ra 2 ngày thì sẽ khởi tạo ra được rồng huyền thoại ngẫu nhiên. Còn không được 2 ngày thì hoàn toàn có thể tạo ra rồng lai thường xuyên hoặc rồng lai hiếm.

Cách lai dragon Thuần Khiết (Pure Dragon) trong long City

*

Rồng thuần khiết chỉ bao gồm một nhiều loại duy độc nhất là Pure Dragon, với thời hạn lai chế tạo mất 2 ngày. Khi mang 2 các loại rồng huyền thoại cùng loại đi lai tạo ra với thời gian 2 ngày thì đã thu được Pure Dragon. Vớ nhiên kết quả của bài toán lai tạo ra là trọn vẹn ngẫu nhiên và bạn không thể sàng lọc thuộc tính cho các loại rồng này.

Cách lai Rồng sở hữu Thuộc Tính tinh khiết – Pure Element Dragon trong long City

Rồng thuần khiết rất là mạnh nhưng bí quyết lai tạo nên rồng trong Dragon thành phố lại rất đối kháng giản, rồng thuần khiết với thuộc tính được chia ra làm 8 nhiều loại cơ bản.

*

– dragon thuần khiết thuộc tính đất – Pure Terra Dragon.– long thuần khiết thuộc tính lửa – Pure Flame Dragon.– rồng thuần khiết thuộc tính nước – Pure Sea Dragon.– dragon thuần khiết trực thuộc tính cây – Pure Nature Dragon.– rồng thuần khiết ở trong tính điện – Pure Electric Dragon.– long thuần khiết thuộc tính băng – Pure Ice Dragon.– long thuần khiết nằm trong tính kim – Pure Metal Dragon.– dragon thuần khiết nằm trong tính bóng buổi tối – Pure Dark Dragon.

Xem thêm: Cây hoa tử đằng ở việt nam hay miền bắc của việt nam? giống hoa tử đằng

Tuy những công thức lai tạo rồng trong Dragon city trên đây dài nhưng mà lại chi tiết và đầy đủ cho những người chơi long City. Qua bài viết trên sẽ giúp bạn vậy vững nghành lai sinh sản rồng trong Dragon đô thị và tạo nên cho mình cách loại rồng mê say hợp.

Tổng kết

Hi vọng nội dung bài viết trên đây đang cung cấp chi tiết cách lai rồng trong rồng city cho những bạn. Hãy cùng eivonline.edu.vn tìm hiểu thêm nhiều kiến thức hoàn toàn có thể bạn không biết hữu ích khác nữa nhé!