Excel cho eivonline.edu.vn 365 Excel cho web Excel 2021 Excel 2019 Excel năm 2016 Excel 2013 Excel 2010 Excel 2007 coi thêm...Ít hơn

Giả sử bạn có nhu cầu tìm kiếm số sản phẩm nhánh điện thoại của nhân viên bằng cách sử dụng số huy hiệu của mình hoặc tỷ lệ đúng đắn của khoản tiền hoả hồng cho một số trong những tiền cung cấp hàng. Chúng ta tra cứu dữ liệu để search dữ liệu rõ ràng nhanh nệm và hiệu quả trong list và để tự động hóa xác minh rằng nhiều người đang sử dụng tài liệu chính xác. Sau khoản thời gian tra cứu vớt dữ liệu, chúng ta cũng có thể thực hiện tính toán hoặc hiển thị hiệu quả với các giá trị được trả về. Tất cả một vài cách để tra cứu cực hiếm trong danh sách dữ liệu và hiển thị kết quả.

Bạn đang xem: Cách tìm tên trong excel 2007

Bạn ý muốn làm gì?

Tra cứu giá trị theo theo hướng dọc trong danh sách bằng phương pháp sử dụng kết quả khớp bao gồm xác

Để thực hiện tác vụ này, bạn có thể sử dụng hàm VLOOKUP hoặc phối hợp các hàm INDEX cùng MATCH.

Ví dụ về hàm VLOOKUP

*

*

Để hiểu thêm thông tin, hãy xem hàm VLOOKUP.

Ví dụ về INDEX với MATCH

*

Nói một cách 1-1 giản, giờ Anh có nghĩa là:

=INDEX(Tôi ước ao giá trị trả về trường đoản cú C2:C10, giá trị đó sẽ MATCH(Kale, nằm ở mảng B2:B10, trong số đó giá trị trả về là giá trị đầu tiên tương ứng cùng với Kale))

Công thức kiếm tìm kiếm giá trị đầu tiên trong C2:C10 khớp ứng với Kale (trong B7) với trả về quý giá trong C7 (100), là giá bán trị đầu tiên khớp cùng với Kale.

Để hiểu biết thêm thông tin, hãy xem hàm INDEX cùng hàm MATCH.

Đầu Trang

Tra cứu các giá trị theo chiều dọc củ trong danh sách bằng cách sử dụng kết quả khớp tương đối

Để thực hiện điều này, hãy cần sử dụng hàm VLOOKUP.


Quan trọng:  Đảm bảo những giá trị trong hàng đầu tiên vẫn được thu xếp theo trang bị tự tăng dần.


*

Trong lấy một ví dụ trên, hàm VLOOKUP tra cứu kiếm thương hiệu của học viên gồm 6 tardies trong dải ô A2:B7. Không tồn tại mục nhập mang lại 6 tardies vào bảng, vì chưng vậy VLOOKUP search kiếm quý giá khớp cao nhất tiếp theo nhỏ tuổi hơn 6 và tìm quý giá 5, links với thương hiệu Dave, và vì vậy trả về Dave.

Để hiểu thêm thông tin, hãy coi hàm VLOOKUP.

Đầu Trang

Tra cứu cực hiếm theo chiều dọc trong danh sách có kích thước không xác định bằng phương pháp sử dụng công dụng khớp thiết yếu xác

Để thực hiện tác vụ này, hãy dùng những hàm OFFSET với MATCH.


Lưu ý: Dùng phương pháp này khi dữ liệu của người sử dụng nằm vào phạm vi tài liệu ngoài mà bạn làm bắt đầu mỗi ngày. Các bạn biết giá phía bên trong cột B, nhưng chúng ta không biết sever sẽ trả về từng nào hàng tài liệu và cột trước tiên không được thu xếp theo sản phẩm công nghệ tự bảng chữ cái.


*

C1 là ô phía bên trên bên trái của phạm vi (còn được hotline là ô bắt đầu).

MATCH("Oranges",C2:C7,0) search kiếm Oranges trong phạm vi C2:C7. Bạn không nên đưa ô bước đầu vào dải ô.

1 là số cột sinh hoạt bên cần ô bước đầu chứa giá trị trả về. Trong ví dụ như của chúng tôi, giá trị trả về là từ bỏ cột D, Doanh số.

Đầu Trang

Tra cứu cực hiếm theo chiều ngang trong danh sách bằng cách sử dụng tác dụng khớp chính xác

Để triển khai tác vụ này, hãy cần sử dụng hàm HLOOKUP. Hãy coi ví dụ dưới đây:

*

Hàm HLOOKUP tra cứu giúp cột doanh số và trả về giá trị từ mặt hàng 5 vào dải ô đang xác định.

Để biết thêm thông tin, hãy coi hàm HLOOKUP.

Đầu Trang

Tra cứu các giá trị theo hướng ngang vào danh sách bằng cách sử dụng kết quả khớp tương đối

Để thực hiện tác vụ này, hãy sử dụng hàm HLOOKUP.


Quan trọng:  Đảm bảo những giá trị trong bậc nhất tiên đã được thu xếp theo sản phẩm công nghệ tự tăng dần.


*

Trong ví dụ sống trên, hàm HLOOKUP tìm cực hiếm 11000 ở hàng 3 trong dải ô đã xác định. Nó không kiếm thấy 11000 và cho nên vì thế tìm giá bán trị lớn nhất tiếp theo nhỏ hơn 1100 với trả về 10543.

Để biết thêm thông tin, hãy xem hàm HLOOKUP.

Đầu Trang

Tạo phương pháp tra cứu với Trình chỉ dẫn Tra cứu vớt (Excel 2007 trang)


Lưu ý: Phần hỗ trợ Trình hướng dẫn Tra cứu vãn đã dứt hoạt hễ trong Excel 2010. Công dụng này đã được thay thế sửa chữa bởi trình giải đáp hàm và những hàm tra cứu cùng tham chiếu bao gồm sẵn (tham khảo).


Trong Excel 2007, Trình lý giải Tra cứu sẽ khởi tạo công thức tra cứu dựa trên dữ liệu trang tính gồm nhãn cột cùng hàng. Trình lí giải Tra cứu giúp cho bạn tìm những giá trị khác trong một hàng khi bạn biết quý giá trong một cột với ngược lại. Trình chỉ dẫn Tra cứu áp dụng INDEX cùng MATCH trong số công thức nhưng mà nó tạo ra ra.

Bấm vào trong 1 ô trong phạm vi.

Trên tab Công thức, trong nhóm Giải pháp, bấm tra cứu.

Nếu lệnh Tra cứu không sẵn dùng, thì bạn phải tải Trình lý giải Tra cứu bổ trợ trình.

Cách tải chương trình bổ trợ Trình lý giải Tra cứu

Bấm vào Nút eivonline.edu.vn Office

*
, nhấp chuột Tùy chọn Excel,rồi bấm vào hạng mục Phần bổ trợ.

Xem thêm: Upload Thế Giới Của Boy - Lạc Vào Thế Giới “Trai Bao”

Trong hộp Quản lý, bấm Bổ trợ Excel, rồi bấm Đến.

Trong vỏ hộp thoại bổ trợ sẵn dùng, chọn hộp kiểm sát bên Trình giải đáp Tra cứu, rồi bấm OK.