Phân khu vực chức năng: TTTM & dịch vụ, đơn vị trẻ, quần thể văn phòng, sinh hoạt cộng đồng, bể bơi...

Tư vấn thiết kế: Công ty cổ phần Đầu bốn MHD Vina

Quản lý dự án & hỗ trợ tư vấn giám sát: CTCP CONINCO 3C


Những ưu đãi quan trọng đặc biệt cho người sử dụng