Trong một trong những báo cáo, bạn cần chuyển toàn bô từ dạng số sang bởi chữ, nhất là trong kế toán. Dưới đây Thủ thuật 123 sẽ trả lời bạn một số trong những cách tự động hóa chuyển thay đổi số thành chữ trong Excel gấp rút nhất.

Bạn đang xem: Code chuyển số thành chữ trong excel

Sử dụng ứng dụng vn
Tools mang đến Excel 2007

Bạn có thể down Vntools ngơi nghỉ đây:

vntools_120.rar

Mật khẩu giải nén: Thu
Thuat123.com

sau khi bạn thiết lập VN tool, Excel sẽ tự động hóa nhận Add-ins nước ta tools.

Nếu bạn muốn đổi hình dạng phông chữ hoặc dạng hình chữ (in hoa in thường) thì chúng ta có thể chọn vào mục: Chuyển thay đổi Font Chữ hoặc Chuyển đổi thứ hạng chữ và lựa chọn theo nhu cầu của từng báo cáo.

Ở ô C1 = 100 000 000 và mong chuyển sang dạng văn bản ở ô C2. Thao tác làm việc làm sẽ như sau:

(1) lựa chọn chuột vào ô C1.

(2) Nhấp vào V Đổi số thành chữ(VN) nếu bạn có nhu cầu đổi lịch sự tiếng Việt.

U Đổi số thành chữ(EN) nếu bạn có nhu cầu đổi lịch sự tiếng anh.

(3) hành lang cửa số Number khổng lồ Text hiện ra.

(4) lựa chọn bảng mã mang lại chữ mà bạn muốn dùng.

(5) Mục Tùy chọn: nếu bạn muốn thể hiện đơn vị chức năng của đồng xu tiền thì nhấp V vào ô vông, còn nếu như không muốn thay đổi số mà không tồn tại đơn vị tiền, thì bỏ chọn V.

(6) ví như muốn tác dụng trả về là 1 chuỗi công thức, bạn chọn Gọi hàm.

Nếu muốn tác dụng trả về là bởi chữ, các bạn chọn Bằng chữ.

(7) Bạn gõ địa điểm của Ô đựng kết quả.

(8) Nhấp VND.

Và phía trên là kết quả khi chúng ta chọn Gọi hàm sinh hoạt mục (6):

kết quả khi các bạn chọn Bằng chữ nghỉ ngơi mục (6):

ví như như bạn có nhu cầu bổ sung đơn vị chức năng tiền tệ, chúng ta chọn vào mục Tùy chọn, lựa chọn đơn vị chi phí tệ mong mỏi thể hiện.

mặc dù thì Vntool thì chỉ hỗ trợ cho phiên bạn dạng Excel 32 bit.

Sử dụng VBA

Mở Visua basic bằng phương pháp vào thẻ Developer => nhấp Visual Basic.

cửa sổ Microsoft Visual Basic for Applications hiện ra => bấm vào phải vào Ô VBA project => chọn Insert Module.

Copy đoạn mã VBA dưới đây vào trong Modules.

Public Function VND(chuyenso) As Strings09 = Array("", " M" và Chr
W(7897) & "t", " hai", " ba", " b" & Chr
W(7889) và "n", " n" & Chr
W(259) và "m", " s" & Chr
W(225) & "u", " b" & Chr
W(7843) và "y", " t" và Chr
W(225) và "m", " ch" & Chr
W(237) và "n")lop3 = Array("", " tri" & Chr
W(7879) và "u", " ngh" và Chr
W(236) và "n", " t" và Chr
W(7927))"Stop
If Trim(chuyenso) = "" Then VNDUni = ""Else
If Is
Numeric(chuyenso) = True Then If chuyenso 0 Then sonhan = Val(Mid(chuyenso, vt + 1)) chuyenso = Trim(Mid(chuyenso, 2, vt - 2)) chuyenso = chuyenso và String(sonhan - Len(chuyenso) + 1, "0") kết thúc If chuyenso = Trim(chuyenso) sochuso = Len(chuyenso) gian lận 9 If sochuso > 0 Then chuyenso = String(9 - (sochuso gian lận 12), "0") và chuyenso VND = "" i = 1 lop = 1 bởi n1 = Mid(chuyenso, i, 1) n2 = Mid(chuyenso, i + 1, 1) n3 = Mid(chuyenso, i + 2, 1) baso = Mid(chuyenso, i, 3) i = i + 3 If n1 & n2 & n3 = "000" Then If VND "" và lop = 3 & Len(chuyenso) - i > 2 Then s123 = " t" và Chr
W(7927) Else s123 = "" Else If n1 = 0 Then If VND = "" Then s1 = "" Else s1 = " kh" và Chr
W(244) và "ng tr" và Chr
W(259) & "m" Else s1 = s09(n1) và " tr" và Chr
W(259) và "m" over If If n2 = 0 Then If s1 = "" Or n3 = 0 Then s2 = "" Else s2 = " linh" end If Else If n2 = 1 Then s2 = " M" và Chr
W(432) & Chr
W(7901) & "i" Else s2 = s09(n2) và " m" và Chr
W(432) và Chr
W(417) và "i" kết thúc If If n3 = 1 Then If n2 = 1 Or n2 = 0 Then s3 = " M" & Chr
W(7897) và "t" Else s3 = " m" & Chr
W(7889) và "t" Else
If n3 = 5 & n2 0 Then s3 = " l" và Chr
W(259) và "m" Else s3 = s09(n3) kết thúc If If i > Len(chuyenso) Then s123 = s1 & s2 và s3 Else s123 = s1 và s2 và s3 và lop3(lop) end If over If lop = lop + 1 If lop > 3 Then lop = 1 VND = VND và s123 If i > Len(chuyenso) Then Exit do Loop If VND = "" Then VND = "kh" và Chr
W(244) & "ng" Else VND = dau & Trim(VND)Else VND = chuyenso
End If
End Function

Đóng hành lang cửa số VBA, quay trở lại file Ecxel. Ở ô đề xuất trả kết quả bạn gõ =VND(số), Excel sẽ đưa sang chữ mang lại bạn.

Sử dụng Sheet phụ

Nếu như cách sử dụng Add-ins hoặc dùng code VBA vượt phức tạp, vậy chúng ta cũng có thể dùng sheet phụ cơ mà thủ thuật giới thiệu sau đây để thay đổi tiền từ bỏ số sang trọng chữ một biện pháp nhanh chóng.

Link down tại đây:

sheet_cach-doi-so-thanh-chu-trong-excel-don-gian-nhanh-chong.xlsx

Bạn chỉ cần nhập số cần chuyển vào ô B6, và kết quả sẽ trả về sống ô B7.

lưu lại ý, vùng A1:M5 (vùng cơ mà thủ thuật quẹt mầu) bạn không được phép sửa đổi hoặc xóa vì sẽ ảnh hưởng đến kết quả.

Trên trên đây Thủ thuật 123 đã khuyên bảo bạn một vài cách thay đổi số thành chữ vào Excel. Chúc các bạn thành công!

Với số tiền là “1 289 020″ làm cố nào nhằm Excel hiểu được ở dạng chữ là “Mot trieu hai tram tam chin ngan nhị muoi dong”.

Bài viết sẽ giúp bạn chuyển số tiền ngay số sang chữ bằng phương pháp sử dụng ngữ điệu lập trình VBA (Visual Basic for Applications) bên trên Excel. Rất có lợi cho phần nhiều ai đã, đang và sẽ làm công việc văn phòng, kế toán…

Sau trên đây sẽ là phía dẫn bỏ ra tiết:

Bước 1. Mở tập tin bắt buộc chuyển >> Nhấn tổng hợp phím Alt + F11 nhằm mở trình biên soạn thảo VBA của Excell

*

Bước 2. Bấm vào phải lên VBA Project >> Insert >> Module >> cùng dán đoạn mã dưới vào cửa sổ của Module mới chèn để nhảy số tiền ngay số sang chữ:

Function TIENTE(By
Val My
Number)

Dim Temp

Dim VND

Dim Decimal
Place, Count

Re
Dim Place(9) As String

Place(2) = ” Nghin ”

Place(3) = ” Trieu ”

Place(4) = ” Ty ”

Place(5) = ” Ngan Ty ”

‘ Convert My
Number khổng lồ a string, trimming extra spaces.

My
Number = Trim(Str(My
Number))

‘ Find decimal place.

Decimal
Place = In
Str(My
Number, “.”)

‘ If we find decimal place…

If Decimal
Place > 0 Then

‘ Convert cents

Temp = Left(Mid(My
Number, Decimal
Place + 1) & “00”, 2)

Cents = Convert
Tens(Temp)

‘ Strip off cents from remainder to lớn convert.

My
Number = Trim(Left(My
Number, Decimal
Place – 1))

End If

Count = 1

Do While My
Number “”

‘ Convert last 3 digits of My
Number to English VND.

Temp = Convert
Hundreds(Right(My
Number, 3))

If Temp “” Then VND = Temp và Place(Count) và VND

If Len(My
Number) > 3 Then

‘ Remove last 3 converted digits from My
Number.

My
Number = Left(My
Number, Len(My
Number) – 3)

Else

My
Number = “”

End If

Count = Count + 1

Loop

‘ Clean up VND.

Select Case VND

Case “”

VND = “Khong Nghin”

Case “One”

VND = “Mot Nghin”

Case Else

VND = VND & ” Dong”

End Select

TIENTE = VND

End Function

Private Function Convert
Hundreds(By
Val My
Number)

Dim Result As String

‘ Exit if there is nothing to lớn convert.

If Val(My
Number) = 0 Then Exit Function

‘ Append leading zeros to number.

My
Number = Right(“000″ và My
Number, 3)

‘ vì chưng we have a hundreds place digit to lớn convert?

If Left(My
Number, 1) “0” Then

Result = Convert
Digit(Left(My
Number, 1)) và ” Tram ”

End If

‘ vày we have a tens place digit to convert?

If Mid(My
Number, 2, 1) “0” Then

Result = Result và Convert
Tens(Mid(My
Number, 2))

Else

‘ If not, then convert the ones place digit.

Result = Result & Convert
Digit(Mid(My
Number, 3))

End If

Convert
Hundreds = Trim(Result)

End Function

Private Function Convert
Tens(By
Val My
Tens)

Dim Result As String

‘ Is value between 10 và 19?

If Val(Left(My
Tens, 1)) = 1 Then

Select Case Val(My
Tens)

Case 10: Result = “Muoi”

Case 11: Result = “Muoi Mot”

Case 12: Result = “Muoi Hai”

Case 13: Result = “Muoi Ba”

Case 14: Result = “Muoi Bon”

Case 15: Result = “Muoi Lam”

Case 16: Result = “Moi Sau”

Case 17: Result = “Muoi Bay”

Case 18: Result = “Muoi Tam”

Case 19: Result = “Muoi Chin”

Case Else

End Select

Else

‘ .. Otherwise it’s between 20 & 99.

Select Case Val(Left(My
Tens, 1))

Case 2: Result = “Hai Muoi ”

Case 3: Result = “Ba Muoi ”

Case 4: Result = “Bon Muoi ”

Case 5: Result = “Nam Muoi ”

Case 6: Result = “Sau Muoi ”

Case 7: Result = “Bay Muoi ”

Case 8: Result = “Tam Muoi ”

Case 9: Result = “Chin Muoi ”

Case Else

End Select

‘ Convert ones place digit.

Result = Result & Convert
Digit(Right(My
Tens, 1))

End If

Convert
Tens = Result

End Function

Private Function Convert
Digit(By
Val My
Digit)

Select Case Val(My
Digit)

Case 1: Convert
Digit = “Mot”

Case 2: Convert
Digit = “Hai”

Case 3: Convert
Digit = “Ba”

Case 4: Convert
Digit = “Bon”

Case 5: Convert
Digit = “Nam”

Case 6: Convert
Digit = “Sau”

Case 7: Convert
Digit = “Bay”

Case 8: Convert
Digit = “Tam”

Case 9: Convert
Digit = “Chin”

Case Else: Convert
Digit = “”

End Select

End Function

Bước 3. dìm phím Alt + F11 một đợt tiếp nhữa và nhấn Ctrl + S để save lại toàn bộ tài liệu.

Xem thêm: Hay ho tuyet cu meo 01 - 'phim hay tuyet cu meo' search

Bước 4. Đến đây, bạn có thể sử dụng bí quyết =TIENTE(A2) để chuyển số tiền bằng số sang chữ (với ô A2 là số tiền bằng chữ số bắt buộc chuyển).

Ví du: tại ô A2 có giá trị “33449000” thì công dụng tại ô B2 là =TIENTE(A2) trả về là “Ba tía trieu bon tram bon muoi chin ngin dong”

*

Chúc các bạn thành công!

Incoming tìm kiếm terms:https://eivonline.edu.vn com/chuyen-tien-bang-sang-chu-bang-ngon-ngu-lap-trinh-vba/#:~:text=Đến đây, bạn cũng có thể bằng chữ số nên chuyển)