Đề thi thân học kì 1 môn Toán lớp 4

Đề thi giữa học kì 1 môn Toán lớp 4 theo Thông bốn 22 năm học 2017 – 2018 – Đề số 2 tất cả đáp án tất nhiên và bảng ma trận cụ thể giúp các em học viên ôn tập, củng nắm kiến thức sẵn sàng cho bài thi giữa học kì 1 đạt hiệu quả cao. Đồng thời đây là tài liệu cho các thầy cô tham khảo ra đề thi giữa kì đúng đắn các văn bản theo TT 22. Mời các thầy cô cùng những em học viên tham khảo chi tiết.

Bạn đang xem: ✓ đề thi giữa học kì 1 môn toán lớp 4 theo thông tư 22 năm học 2017

Ma trận nội dung bình chọn môn Toán lớp 4 thân học kì I

Mạch kiến thức, kĩ năng

Số câu, số điểm

Mức 1

Mức 2

Mức 3

Mức 4

Tổng

Số học: Biết gọi viết số đi học triệu, xác định giá trị của những chữ số, đối chiếu số từ bỏ nhiên. Tiến hành thành thạo các phép tính cộng, trừ, nhân, phân chia số tự nhiên; tính quý hiếm biểu thức tất cả chứa một chữ. Giải được những bài tập tương quan đến trung bình cộng, tìm hai số lúc biết tổng với hiệu của nhì số đó.

Số câu

2

2

2

1

7

Số điểm

2

2

2

1

7

Đại lượng với đo đại lượng: Biết thay đổi được những số đo khối lượng, số đo thời gian.

Số câu

1

1

2

Số điểm

1

1

2

Yếu tố hình học: Xác định được góc nhọn, góc tù, góc vuông, góc bẹt.

Số câu

1

1

Số điểm

1

1

Tổng

Số câu

3

3

3

1

10

Số điểm

3

3

3

1

10

Ma trận câu hỏi đề kiểm tra môn Toán lớp 4 giữa học kì I

TT

Chủ đề

Mức 1

Mức 2

Mức 3

Mức 4

Tổng

1

Số học

Số câu

2

2

2

1

7

Câu số

1 – 4

2 – 6

5 – 7

9

2

Đại lượng với đo đại lượng

Số câu

1

1

2

Câu số

3

8

3

Yếu tố hình học

Số câu

1

1

Câu số

10

Tổng số câu

3

3

3

1

10

Đề thi thân học kì 1 môn Toán lớp 4

KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ I – TOÁN 4

Năm học: 2017 – 2018

Thời gian: 40 phút

Câu 1: cực hiếm của chữ số 9 trong những 924 335 là bao nhiêu?

A. 9 B. 900 C. 90 000 D. 900 000

Câu 2: Số gồm “6 trăm nghìn, 2 nghìn, 5 trăm, 7 1-1 vị” được viết là:

A. 602 507 B. 600 257 C. 602 057 D. 620 507

Câu 3: Năm 2017 thuộc cố kỉnh kỉ vật dụng mấy?

A. Cụ kỉ XVIII B. Nuốm kỉ XIX C. Vậy kỉ XX D. Gắng kỉ XXI

Câu 4: Tính quý hiếm của biểu thức 326 – (57 x y ) cùng với y = 3

…………………………………………………..……………………………………………………………………………………

Câu 5: Viết đơn vị đo phù hợp vào khu vực chấm:

a- 58……. = 580 tạ b- 5 yến 8kg □ góc nhọn

□ góc vuông

□ góc tù

□ góc bẹt

ĐÁP ÁN MÔN TOÁN LỚP 4

GIỮA HỌC KÌ I

Năm học: 2017 – 2018

Câu 1: giá trị của chữ số 9 trong số 924 335 là bao nhiêu? (1điểm)

Đáp án D

Câu 2: Số có “6 trăm nghìn, 2 nghìn, 5 trăm, 7 đối chọi vị” được viết là: (1điểm)

Đáp án A

Câu 3: Năm 2017 thuộc cụ kỉ sản phẩm mấy? (1điểm)

Đáp án D

Câu 4: Tính giá trị của biểu thức 326 – (57 x y) với y = 3

Với y = 3, ta có: 326 – (57 x 3) = 326 – 171 = 155 (1điểm)

Câu 5: Điền đơn vị đo tương thích vào chỗ chấm: (1điểm)

a- 58 tấn = 580 tạ b- 5 yến 8kg 2)

Đáp số: 33m2

Câu 10: (1điểm)

Trong hình mặt có:

4 góc nhọn

2 góc vuông

1 góc tù

1 góc bẹt

Đề thi theo Thông tư 22 bắt đầu nhất: Đề thi thân học kì 1 môn Toán lớp 4 theo Thông tư 22 năm 2018 – 2019


đề thi lớp 4 môn toánđề thi lớp 4 năm 2021 kì 1đề thi lớp 4 onlineđề thi lớp 4 giờ việt kì 1đề thi lớp 4 toán

Bộ đề thi thân học kì 2 lớp 4 năm 2021 theo Thông tư 22 bao có đề tổng vừa lòng 2 môn Toán, giờ Việt bao gồm đáp án cùng bảng ma trận đề thi tất nhiên giúp các em ôn tập, hệ thống, củng rứa kiến thức sẵn sàng tốt cho những bài thi thân học kì 2. Đồng thời đây cũng là tài liệu xem thêm hữu ích cho những thầy cô lúc ra đề thi học kì cho các em học tập sinh. Sau đây mời thầy cô cùng các bạn học sinh tìm hiểu thêm và tải về trọn cỗ đề thi.


Đề thi giữa học kì 2 lớp 4 các môn học 2021

Đề thi thân học kì 2 lớp 4 môn Toán năm 2021

Câu 1: (0,5 điểm) Phân số chỉ phần đã có được tô màu sống hình bên dưới là:

*
B.
*
C.
*
D.
*

Câu 2: (0,5 điểm) cho các phân số

*
phân số to hơn 1 là:

A.

*
B.
*
C.
*
D.
*

Câu 3: (0,5 điểm) Rút gọn gàng phân số

*
ta được phân số về tối giản là:

A.

*
B.
*
C.
*
D.
*

Câu 4: (0,5 điểm) Phân số bằng với phân số

*
là:

A.

*
B.
*
*
*

Câu 5: (0,5 điểm) Số phù hợp điền vào địa điểm chấm là: 15 000 000m2 = … km2

A. 15

B. 150

C. 1500

D. 15 000

Câu 6: (0,5 điểm) Hình bình hành gồm độ nhiều năm đáy là 14cm, chiều cao là 1dm. Diện tích hình bình hành là :

A. 70cm2

B. 24cm2

C. 140cm2

D. 48cm2

II. Phần từ bỏ luận (7 điểm)

Câu 1: (2 điểm) Tính:

a.

*

b.

*

c.

*

d.

*

Câu 2: (2 điểm) Một ô tô giờ đầu đi được 2/5 quãng đường, giờ sản phẩm công nghệ hai đi được hơn giờ đầu 1/7 quãng đường. Hỏi sau hai giờ, xe hơi đó đi được bao nhiêu phần của quãng đường?

Bài giải

Câu 3: (2 điểm) Một miếng vườn hình chữ nhật chiều dài là 18m, chiều rộng bằng 2/3 chiều dài. Mức độ vừa phải cứ 1m2 vườn cửa đó bạn ta nhận được 5kg cà chua. Hỏi bên trên cả mảnh vườn đó tín đồ ta thu được bao nhiêu ki-lô-gam cà chua?

Bài giải

…………………………………………………………………………………………….

Câu 4: (1 điểm) so sánh hai phân số sau bằng phương pháp hợp lí:

*

Đáp án đề thi giữa học kì 2 lớp 4 môn Toán

I. Trắc nghiệm

Mỗi câu trả lời đúng (0,5 điểm)

Câu 1: B

Câu 2: D

Câu 3: B

Câu 4: A

Câu 5: A

Câu 6: C

II. Từ luận:

Câu 1: (2 điểm) từng ý đúng được 0,5 điểm

a, 18

b,

*

c,

*

d, 2

Câu 2: (2 điểm)

Giờ thiết bị hai xe hơi đi được số phần quãng mặt đường là:

*
(quãng đường)

1 điểm

Sau nhị giờ, xe hơi đó đi được số phần quãng đường là:

*
(quãng đường)

1 điểm

Đáp số:

*
quãng đường

 

Câu 3: (2 điểm)

Chiều rộng lớn của miếng vườn hình chữ nhật là:

18 x

*
= 12 (m)

0,5 điểm

Diện tích mảnh vườn hình chữ nhật là:

18 x 12 = 216 (m2)

0,5 điểm

Cả mảnh vườn thu được số cà chua là:

5 x 216 = 1080 (kg)

0,75 điểm

Đáp số: 1080kg

0,25 điểm

Câu 4: (1 điểm)

Phần bù của

*
là:
*

0,25 điểm

Phần bù

*
của là:
*

0,25 điểm

Vì:

*

B.

*

C.

*

D.

*

Câu 3: (1 điểm) Phân số

*
bằng phân số nào dưới đây:

A.

*

B.

*

C.

*

D.

*

Câu 4: (1 điểm) Đổi 85m2 7dm2 = ……………… dm2

A. 857

B. 8507

C. 85007

D. 85070

Câu 5: (1 điểm) mẫu vẽ bên gồm mấy hình bình hành?

*
= 28 (m) (0,5đ)

Diện tích của mảnh đất đó là: (0,5đ)

42 x 28 = 1.176(m2) (0,5đ)

Đáp số: 1.176(m2)

Bảng ma trận đề thi thân học kì 2 môn Toán lớp 4

Mạch loài kiến thức,kĩ năng

Số câu và số điểm

Mức 1

Mức 2

Mức 3

Mức 4

Tổng

TN

TL

TN

TL

TN

TL

TN

TL

TN

TL

Số học: Dấu hiệu phân chia hết cho 2, 5, 3, 9; Biết đọc, viết phân số; những phép tính cùng với phân số; đối chiếu phân số; quy đồng và rút gọn phân số; các đặc thù của phân số; kiếm tìm phân số của một số.

Số câu

1

1

1

 

1

1

  

3

2

Số điểm

1

2

1

 

1

1

  

3

3

Câu số

1

1

2

 

3

2

  

1,2,3

1,2

Đại lượng cùng đo đại lượng: Biết đổi một số đơn vị đo diện tích s (km2; m2; dm2)

Số câu

1

       

1

 

Số điểm

1

       

1

 

Câu số

4

       

4

 

Yếu tố hình học: nhận ra hình bình hành, hình thoi và phương pháp tính diện tích s hình bình hành, diện tích s hình thoi.

Số câu

    

1

   

1

 

Số điểm

    

1

   

1

 

Câu số

    

5

   

5

 

Giải toán bao gồm lời văn (kết hòa hợp số học và hình học):

Số câu

       

1

 

1

Số điểm

       

2

 

2

Câu số

       

3

 

3

Tổng

Số câu

2

1

1

 

2

1

 

1

5

3

Câu số

1,4

1

2

 

3,5

2

 

3

1,2,3,4,5

1,2,3

Số điểm

2

2

1

 

2

1

 

2

5

5

Đề thi giữa học kì 2 lớp 4 new nhất: 2019 – 2020

Đề thi thân học kì 2 môn tiếng Việt lớp 4

A. Phần đọc

I. ĐỌC THÀNH TIẾNG (Thời gian: 1 phút)

Học sinh đọc một đoạn văn nằm trong một trong các bài sau và vấn đáp 1 hoặc 2 câu hỏi về nội dung bài đọc vì giáo viên nêu.

1. Trống đồng Đông Sơn

(Đoạn tự “Trống đồng Đông sơn … dancing múa.”, sách TV4, tập 2 – trang 17)

2. Sầu riêng

(Đoạn trường đoản cú “Sầu riêng biệt … trổ vào cuối năm.”, sách TV4, tập 2 – trang 34)

3. Hoa học tập trò

(Đoạn trường đoản cú “Mùa xuân … bất ngờ dữ vậy.”, sách TV4, tập 2 – trang 43)

4. Khúc hát ru hầu hết em bé bỏng lớn trên sườn lưng mẹ.

(Đoạn từ bỏ “Em cu Tai … vung chày rún sân.”, sách TV4, tập 2 – trang 48)

Tiêu chuẩn chỉnh cho điểm đọc

Điểm

1. Đọc đúng tiếng, từ, rõ ràng

…… /1 đ

2. Ngắt nghỉ tương đối đúng ở những dấu câu, nhiều từ rõ nghĩa (lưu loát, mạch lạc)

……/ 1 đ

3. Đọc diễm cảm

…… / 1 đ

4. Cường độ, vận tốc đọc

…… / 1 đ

5. Vấn đáp đúng ý câu hỏi do gia sư nêu

…… / 1 đ

Cộng

…… / 5 đ

HƯỚNG DẪN ĐÁNH GIÁ

1/ – Đọc không nên từ 2 cho 4 giờ trừ 0,5 điểm, gọi sai 5 tiếng trở lên trừ 1 điểm.

2/ – Đọc ngắt, nghỉ tương đối không đúng từ 2 mang đến 3 chỗ: trừ 0,5 điểm.

– Đọc ngắt, nghỉ khá không đúng từ bỏ 4 nơi trở đi: trừ 1 điểm.

3/ – Giọng phát âm chưa biểu đạt rõ tính diễn cảm: trừ 0,5 điểm.

– Giọng gọi không diễn tả tính diễn cảm: trừ 1 điểm.

4/ – Đọc nhỏ, vượt quá thời gian từ 1 cho 2 phút: trừ 0,5 điểm.

– Đọc quá 2 phút: trừ 1 điểm

5/ – trả lời chưa đầy đủ ý hoặc diễn tả chưa rõ ràng: trừ 0,5 điểm

– trả lời sai hoặc không trả lời được: trừ 1 điểm.

II. ĐỌC THẦM (Thời gian: 25 phút)

Vùng đất duyên hải

Ninh Thuận – vùng khu đất duyên hải quanh năm nắng nóng gió- là nơi có rất nhiều khu vực làm cho muối nổi tiếng số 1 của toàn quốc như Cà Ná, Đầm Vua.

Nhờ khí hậu khô ráo, lượng mưa thấp, đất phù sa giàu dinh dưỡng, thoát nước tốt, tín đồ dân Ninh Thuận đã phát triển quy mô trồng nho thành công. Vườn nho ba Mọi có diện tích khoảng 15.000m2 là điểm du lịch sinh thái luôn luôn mở rộng lớn cửa tiếp nhận du khách. Ninh Thuận gồm có đồi cát không bến bờ trông như thể sa mạc. Một bên là núi, một mặt là biển, nhỏ đường nối dài bởi rừng nho, ruộng muối đã tạo nên tuyến đường ven biển lãng mạn độc nhất Việt Nam.

Đến Ninh Thuận, chỉ việc dậy thiệt sớm ra biển Ninh Chữ đón rạng đông lên, bạn sẽ được hưởng thụ sống trong ko khí cài đặt bán tươi vui của cảng cá hay tham gia kéo lưới với ngư dân xã chài.

Trên hành trình dài rong ruổi khám phá Ninh Thuận, bạn sẽ được hưởng đều luồng gió nóng sốt thổi về từ bỏ biển, không khí khô nhẹ dễ dàng chịu, nắng những nhưng không ra mồ hôi.

Ngoài gần như vườn nho xanh mướt, tháp Chàm thượng cổ hay với biển xanh mèo trắng, Ninh Thuận còn tồn tại những cánh đồng rán rộng lớn… Đồng rán An Hòa với số lượng đàn rất phệ từ vài trăm cho tới cả nghìn con.

Theo tạp chí Du lịch

Em đọc thầm bài “Vùng khu đất duyên hải” rồi làm các bài tập sau:

(Đánh vệt × vào ô trước ý đúng độc nhất của câu 1)

Câu 1. Ninh Thuận là vùng đất:

□ vị trí trung tâm đồng bằng phía bắc nước ta.

□ duyên hải quanh năm nắng gió.

□ ở cao nguyên Đắc lắc, Tây Nguyên.

□ ngập trũng quanh năm làm việc đồng bởi Nam Bộ

(Đúng ghi Đ, không đúng ghi S vào ô trống của câu 2)

Câu 2. Điều kiện dễ dàng để Ninh Thuận trồng nho thành công là:

□ tiết trời khô ráo, lượng mưa thấp.

□ Đồi cát bao la trông kiểu như sa mạc.

□ Đất phù sa nhiều dinh dưỡng, nước thải tốt.

Câu 3. Đến biển cả Ninh Chữ cơ hội bình minh, du khách sẽ được trải nghiệm rất nhiều gì?

……………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………….,

Câu 4. Hãy nối từ làm việc cột A cùng với từ sống cột B đến thích hợp.

Câu 5. Ngoại trừ Ninh Thuận, em hãy viết một câu giới thiệu một cảnh đẹp khác của việt nam mà em biết.

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………

Câu 6. Câu “Ninh Thuận bao gồm đồi cát rộng lớn trông giống sa mạc.” có:

….. Tính từ. Đó là từ: ……………………………………………………

(Em hãy khắc ghi × vào ô trước ý đúng tốt nhất của câu 7)

Câu 7. Trong bài đọc gồm một dấu gạch ngang. Lốt gạch ngang đó có tác dụng là:

□ Đánh dấu chỗ bước đầu lời nói của nhân trang bị trong đối thoại.

□ Đánh dấu từ ngữ được gọi theo nghĩa quánh biệt.

□ Đánh vết phần chú giải trong câu văn.

□ Đánh dấu những ý được liệt kê trong khúc văn.

Câu 8. trong khúc 4: “Trên hành trình rong ruổi…………………không ra mồ hôi”.

Em hãy tìm với ghi lại:

– trường đoản cú láy là động từ: …………………………………………………………..

– tự láy là tính từ: ……………………………………………………………

Câu 9. Hãy nối từ sinh hoạt cột A cùng với từ nghỉ ngơi cột B mang đến thích hợp.

Câu 10. Em hãy đặt một câu nói Ai nỗ lực nào? nhằm chỉ sệt điểm bên phía ngoài hoặc tính tình một chúng ta trong lớp mà lại em yêu mến.

…………………………………………

B. Phần Viết

I. CHÍNH TẢ (Nghe – đọc) Thời gian: 15 phút

Bài “Bãi ngô” (Sách giờ đồng hồ Việt 4, tập 2, trang 30; 31)

Viết đầu bài bác và đoạn “Thế cơ mà chỉ ít lâu sau … làn áo mỏng manh óng ánh.”

II. TẬP LÀM VĂN Thời gian: 40 phút

Đề bài: vạn vật thiên nhiên xung xung quanh em không hề ít cây xanh. Hãy tả một cây bóng mát hoặc cây ăn quả hoặc cây ra hoa cơ mà em yêu thích.

Đáp án Đề thi giữa học kì 2 môn giờ đồng hồ Việt lớp 4

I. ĐỌC THẦM (5 điểm) mỗi câu đúng: 0,5 điểm.

1. Duyên hải xung quanh năm nắng nóng gió.

2. Đ; S; Đ

3. Sống trong không khí cài bán vui tươi của chợ cá hay thâm nhập kéo lưới cùng với ngư dân xóm chài.

4

5. Tham khảo: Đà Lạt bao gồm khí hậu vào lành, non mẻ.(0,5 điểm)

Học sinh có thể viết 1 câu tuy thế yêu cầu nêu tên và đặc điểm, tính chất của thắng cảnh.

6. 2 tính tự là mênh mông, như thể (Tự điển Việt Nam)

7. Đánh lốt phần chú giải trong câu văn.

8. Trả lời: các từ láy là: động từ: rong ruổi Tính từ: đuối mẻ

9.

10. Lan hiền lành lành, thân thiện với chúng ta bè.

Đôi mắt bạn Lan to cùng sáng.

II. CHÍNH TẢ (5 điểm)

Bài viết ko mắc lỗi thiết yếu tả, chữ viết rõ ràng, trình bày sạch đẹp: 5 điểm.

Mỗi lỗi chủ yếu tả trong bài viết (sai – lẫn phụ âm đầu hoặc vần, thanh; ko viết hoa đúng qui định) bị trừ 0,5 điểm.

III. TẬP LÀM VĂN (5 điểm)

1. YÊU CẦU:

a. Thể loại: Tả cây cối

b. Nội dung:

– Trình bày vừa đủ ý diễn đạt cây ra hoa hoặc cây bóng đuối hoăc cây ăn quả theo yêu cầu của đề bài.

c. Hình thức:

– trình diễn được bài bác văn bao gồm 3 phần: mở bài, thân bài và kết bài.

– cần sử dụng từ chính xác, hợp lí, viết câu đúng ngữ pháp, đúng chính tả.

2. BIỂU ĐIỂM:

– Điểm 4,5 – 5: bài bác làm miêu tả rõ khả năng quan sát, gồm sự sáng sủa tạo, tạo được xúc cảm cho tín đồ đọc, lỗi tầm thường không xứng đáng kể.

– Điểm 3,5 – 4: học viên thực hiện các yêu cầu ở tại mức độ khá; đôi chỗ còn thiếu tự nhiên, không quá 6 lỗi chung.

– Điểm 2,5 – 3: những yêu mong thể hiện ở tầm mức trung bình, nội dung chưa đầy đủ hoặc dàn trãi, đơn điệu, không thực sự 8 lỗi chung.

– Điểm 1,5 – 2: bài bác làm biểu thị nhiều không nên sót, diễn đạt lủng củng, rất nhiều lỗi chung.

– Điểm 0,5 – 1: Viết lan man, lạc đề hoặc dở dang.

Lưu ý:

Giáo viên chấm điểm phù hợp với nút độ trình bày trong bài bác làm của học sinh; khuyến khích những bài bác làm biểu lộ sự sáng tạo, có năng lực làm bài bác văn tả cây cối.

Trong quy trình chấm, GV ghi nhận với sửa lỗi cụ thể, góp HS nhận biết những lỗi mình phạm phải và biết cách sửa những lỗi đó để hoàn toàn có thể tự đúc kết kinh nghiệm cho những bài kéo dài theo.

Bảng ma trận đề thi thân học kì 2 môn giờ Việt lớp 4

MẠCH KIẾN THỨC

NỘI DUNG KIẾN THỨC – KỸ NĂNG CẦN ĐÁNH GIÁ

SỐ CÂU

HỎI

HÌNH THỨC CÂU HỎI

TỔNG ĐIỂM

TRẮC NGHIỆM

TỰ LUẬN

Nhận biết

Hiểu

Vận dụng

Vận dụng phản hồi

Nhận biết

Hiểu

Vận dụng

Vận dụng bình luận

ĐỌC HIỂU

– Biết được điểm lưu ý vùng khu đất Ninh Thuận.

1

0,5

       

2,5

– hiểu rằng điều kiện dễ dàng để tín đồ dân Ninh Thuận vạc triển mô hình trồng nho.

1

0,5

       

– xác minh được 2 vận động trải nghiệm trên Ninh Thuận.

1

 

0,5

      

– thừa nhận biết được rất nhiều nét đặc sắc của Ninh Thuận cùng với du khách

1

 

0,5

      

– Đặt câu giới thiêu một cảnh quan Việt Nam.

1

      

0,5

 

LUYỆN TỪ

VÀ CÂU

– xác minh được tính từ trong câu.

1

0,5

       

2,5

– xác minh dược công dụng của lốt gạch ngang trong khúc văn.

1

0,5

       

– xác minh được trường đoản cú láy đụng tư, tính từ.

1

      

0,5

 

– xác minh được 3 giao diện câu kể sẽ học.

1

 

0,5

      

– Đặt được câu nhắc Ai núm nào vào thực tế cuộc sống.

Xem thêm: Hướng Dẫn Cách Yêu Chàng Bằng Tay Và Miệng Sướng Nhất, 10 Cách Làm Đàn Ông Lên Đỉnh Bằng Tay, Miệng

1

       

0,5

TỔNG ĐIỂM

8

2

1,5

    

1

0,5

5

Nhận biết: 40%

Hiểu: 30%

Vận dụng: 20%

Vận dụng phản hồi: 10%

Đề ôn tập thân học kì 2 lớp 4 khác:

Ngoài ra các em học viên hoặc quý phụ huynh còn có thể đọc thêm đề thi thân học kì 2 lớp 4 những môn Toán, tiếng Việt, tiếng Anh theo chuẩn chỉnh thông bốn 22 của bộ giáo dục đào tạo và các dạng bài ôn tập môn giờ đồng hồ Việt 4, và môn Toán 4. Phần đông đề thi này được eivonline.edu.vn tham khảo và chọn lọc từ các trường tiểu học trên toàn nước nhằm đem về cho học viên lớp 4 các đề ôn thi học kì 2 quality nhất. Mời các em thuộc quý phụ huynh mua miễn chi phí đề thi về và ôn luyện.