Qua lối nhỏ tuổi vào công ty anh mong ghé vào thăm sợ bác mẹ anh bi quan lòng Lỡ hứa hẹn rồi em biết làm sao đây Để anh ao ước suốt cả ngày nên bi quan lắm... Em cứ hỏi lòng vì sao Mỗi lúc chạm mặt nhau thì anh thủ thỉ đường nhiều năm Đêm về bên em khóc âm thầm trong tay nếu như yêu nhau ai lỡ để bi quan cho nhau... Xin anh gọi giùm đời em Lênh đênh kiếp phong nai lưng nổi trôi theo ngày tháng Em đâu tất cả gì em đâu gồm gì ko kể hai bàn trắng tay Đành để bi ai cho anh... Em có đòi hỏi gì đâu Đã biết rằng em bàn tay trắng bước vào đời Em chỉ cần hai đứa bản thân yêu nhau gồm anh mặt em vẫn đẹp tình tương lai

Update Required khổng lồ play the truyền thông media you will need lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.

Update Required to play the truyền thông you will need khổng lồ either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.

Update Required khổng lồ play the media you will need khổng lồ either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.

Update Required lớn play the media you will need to lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.

Update Required lớn play the media you will need to lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the media you will need lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the truyền thông you will need lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the truyền thông you will need to either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the truyền thông you will need to either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the media you will need khổng lồ either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the truyền thông media you will need to either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the media you will need lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the truyền thông media you will need lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the truyền thông media you will need to lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the media you will need to lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the truyền thông you will need khổng lồ either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the truyền thông media you will need to lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the truyền thông you will need to lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
*

Qua lối bé dại vào công ty em, muốn ghé vào thăm sợ ba má em bi thương lòng, Lỡ hẹn rồi anh biết làm sao đây, Để em mong muốn suốt cả ngày nên buồn lắm...

Bạn đang xem: Em có đòi hỏi gì đâu

Em cứ hỏi lòng trên sao, từng lúc gặp gỡ nhau thì anh nói chuyện đường dài, Đêm quay trở lại em khóc thì thầm trong tay, trường hợp yêu nhau ai nỡ để bi thảm cho nhau...

<ĐK: > Xin em phát âm giùm đời anh, Lênh đênh kiếp phong trần, Nổi trôi theo ngày tháng, Anh đâu gồm gì, anh đâu bao gồm gì, bên cạnh hai bàn tay trắng, Đành để buồn cho em...

Em có yên cầu gì đâu, Đã hiểu được anh bàn tay trắng bước vào đời, Em chỉ cần hai đứa bản thân yêu nhau, bao gồm anh bên em sẽ đẹp tình mai sau...

== DẠO NHẠC ==

<ĐK: > Xin em gọi giùm đời anh, Lênh đênh kiếp phong trần, Nổi trôi theo ngày tháng, Anh đâu tất cả gì, anh đâu tất cả gì, xung quanh hai bàn tay trắng, Đành để ảm đạm cho em...

Em có yên cầu gì đâu, Đã hiểu được anh bàn tay trắng lấn sân vào đời, Em chỉ việc hai đứa mình yêu nhau, có anh mặt em vẫn đẹp tình mai sau...

Em chỉ cần hai đứa bản thân yêu nhau, có anh mặt em sẽ đẹp... Tình mai sau......

== HẾT BÀI ==


TONE: centimet | ĐIỆU: Boléro

Qua lối nhỏ tuổi vào công ty em, hy vọng ghé vào thăm sợ bố mẹ em bi ai lòng, Lỡ hẹn rồi anh biết làm sao đây, Để em mong suốt cả ngày nên bi tráng lắm...

Em cứ hỏi lòng tại sao, từng lúc gặp mặt nhau thì anh rỉ tai đường dài, Đêm trở về em khóc thầm trong tay, nếu yêu nhau ai nỡ để ảm đạm cho nhau...

<ĐK: > Xin em gọi giùm đời anh, Lênh đênh kiếp phong trần, Nổi trôi theo ngày tháng, Anh đâu gồm gì, anh đâu tất cả gì, bên cạnh hai bàn tay trắng, Đành để ai oán cho em...

Em có yên cầu gì đâu, Đã biết rằng anh bàn tay trắng đi vào đời, Em chỉ cần hai đứa bản thân yêu nhau, bao gồm anh mặt em đã đẹp tình mai sau...

== DẠO NHẠC ==

Qua lối nhỏ vào công ty em, ao ước ghé vào thăm sợ ba má em bi tráng lòng, Lỡ hứa hẹn rồi anh biết làm sao đây, Để em mong muốn suốt một ngày dài nên bi tráng lắm...

Em cứ hỏi lòng trên sao, từng lúc chạm chán nhau thì anh rỉ tai đường dài, Đêm về bên em khóc âm thầm trong tay, ví như yêu nhau ai nỡ để bi quan cho nhau...

<ĐK: > Xin em đọc giùm đời anh, Lênh đênh kiếp phong trần, Nổi trôi theo ngày tháng, Anh đâu bao gồm gì, anh đâu bao gồm gì, xung quanh hai bàn tay trắng, Đành để bi thương cho em...

Em có đòi hỏi gì đâu, Đã biết rằng anh bàn tay trắng bước vào đời, Em chỉ việc hai đứa bản thân yêu nhau, bao gồm anh bên em sẽ đẹp tình mai sau...

Ta chỉ cần hai đứa bản thân yêu nhau, gồm anh bên em đã đẹp... Tình.. Mai.. Sau......

== HẾT BÀI ==


Qua lối bé dại vào công ty em,Muốn gạnh vào thăm sợ bác mẹ em bi tráng lòng,Lỡ hẹn rồi anh biết làm sao đây,Để em muốn suốt cả ngày nên bi đát lắm...Em cứ hỏi lòng tại sao,Mỗi lúc gặp mặt nhau thì anh thì thầm đường dài,Đêm trở về em khóc thầm trong tay,Nếu yêu thương nhau ai nỡ để ai oán cho nhau...

Xem thêm:

<ĐK: >Xin em phát âm giùm đời anh,Lênh đênh kiếp phong trần,Nổi trôi theo ngày tháng,Anh đâu tất cả gì, anh đâu bao gồm gì,Ngoài nhì bàn tay trắng,Đành để buồn cho em...Em có đòi hỏi gì đâu,Đã biết rằng anh bàn tay trắng lấn sân vào đời,Em chỉ việc hai đứa mình yêu nhau,Có anh mặt em sẽ đẹp tình mai sau...