Em không đi tìm kiếm người yêu lý tưởng đâu Anh
Em không đi tìm người yêu hoàn hảo đâu Anh
Anh không đi tìm kiếm người yêu dung nhan mỹ miều
Người yêu đài những cao quý phái lụa là gấm hoa vàng son.Em không đi tìm kiếm người yêu đổi trắng nạm đen
Em không đi tìm người yêu ham mê sa hoa
Anh không đi kiếm người yêu cao tay ngọc ngà
Lầu cao xe những em ơi dẫu nghèo vẫn luôn vững bền.

Bạn đang xem: Em không đi tìm người yêu cao quý

<ĐK>:Anh ơi! Em tìm người yêu chung thủy
Em tìm người yêu trong mơ
Dẫu nghèo nguyện không thay đổi lòng
Em ơi hiểu được ở đời ai khôngmuốn đẹp nhất giàu càng tốt sang
Vì Anh nghèo đâu dám mơ.Anh ơi! Em tìm người yêu không mong mơ cao
Anh ơi! Em tìm tình nhân thương mái tranh siêu
Mai trên đây cho mặc dù cho đời nơi bắt đầu bể chân trời
Cuộc đời bão tác phong ba
Suốt đời bao gồm nhau bên mình.


Tình Nghèo tất cả Nhau

Em không đi tìm kiếm người yêu hài lòng đâu Anh
Em không đi kiếm người yêu hoàn hảo và tuyệt vời nhất đâu Anh
Anh không đi tìm kiếm người yêu nhan sắc mỹ miều
Người yêu thương đài các cao quý phái lụa là gấm hoa rubi son.Em không đi tìm kiếm người yêu đổi trắng cầm đen
Em không đi kiếm người yêu tê mê sa hoa
Anh không đi tìm người yêu cao tay ngọc ngà
Lầu cao xe các em ơi dẫu nghèo vẫn luôn luôn vững bền.

Xem thêm: Những Chú Chó Dũng Cảm Động Về 25 Chú Chó Dũng Cảm Cứu Người

<ĐK>:Anh ơi! Em tìm tình nhân chung thủy
Em tìm người yêu trong mơ
Dẫu nghèo nguyện không thay đổi lòng
Em ơi hiểu được ở đời ai khôngmuốn đẹp mắt giàu càng cao sang
Vì Anh nghèo đâu dám mơ.Anh ơi! Em tìm người yêu không ước mơ cao
Anh ơi! Em tìm tình nhân thương mái tranh siêu
Mai phía trên cho mặc dù rằng đời cội bể chân trời
Cuộc đời bão tác phong ba
Suốt đời tất cả nhau mặt mình.


*Lk Trữ Tình Đặc Biệt

các Ca Sĩ

*
2.531.735


http://musicmd1fr.keeng.net/bucket-image-keeng/images/singer/20120119/8d13a464b93fc77e5eda4c1a327cc43ea12b9dfb.jpg

Anh yêu đương Cô Út Đưa Đò

Trường sơn ft lưu giữ Ánh Loan

*
2.121.280


http://musicmd1fr.keeng.net/bucket-image-keeng/images/singer/20120119/6f6a545af3176878ef96cc828fc1db3d0c202054.jpg
http://musicmd1fr.keeng.net/bucket-image-keeng/images/singer/20170620/y
AsLk
QrOYAL0f9yhi
QW45e031c5400940.jpg
http://musicmd1fr.keeng.net/bucket-image-keeng/images/singer/20120119/zji
Ar4gp3ZUUa58RS2Bo63870c2c7b405.jpg
http://musicmd1fr.keeng.net/bucket-image-keeng/images/singer/20160908/ULK29r
Y2KM8Nukbw
TvVa63199701ae060.jpg
http://musicmd1fr.keeng.net/bucket-image-keeng/images/singer/20180806/i
MRv
CnHr0Dgt0e
OUokli5bd176e01895d.jpg
http://musicmd1fr.keeng.net/bucket-image-keeng/images/singer/20201107/WFat
Y4Zl
Bjax
MGv
PrM685fa671ec99b84.jpg
http://musicmd1fr.keeng.net/bucket-image-keeng/images/singer/20201107/WFat
Y4Zl
Bjax
MGv
PrM685fa671ec99b84.jpg
Anh không đi kiếm người yêu lý tưởng đâu em Anh không đi kiếm người yêu hoàn hảo và tuyệt vời nhất đâu em Anh không đi tìm kiếm người yêu thương nhân sắc mỹ miều người yêu đài những cao quý phái lụa là gấm hoa rubi son. Anh không đi tìm người yêu dổi white thay đen Anh không đi tìm người ham mê sa hoa Anh không đi kiếm người yêu cao qúy ngọc ngà Lầu cao xe các em ơi có gì vẫn luôn luôn vững bền. ĐK: Em ơi anh tìm người yêu chung thủy Anh tìm fan trong mơ Dẫn nghèo nguyện không đổi lòng Em ơi biết rằng ở đời Ai không thích đẹp giàu cao sang bởi nghèo đâu dám mơ. Em ơi anh tìm người yêu không mong mơ cao Em ơi anh tìm tình nhân thương mái tranh rất Mai đây mặc dầu giận đời gốc bể chân trời cuộc sống tan tác phong tía Suốt đời bao gồm nhau bên mình...

Update Required to play the media you will need lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.

Update Required to play the truyền thông media you will need to lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.

Update Required lớn play the media you will need khổng lồ either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.

Update Required khổng lồ play the truyền thông media you will need khổng lồ either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.

Update Required lớn play the truyền thông media you will need to lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the truyền thông media you will need lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the truyền thông you will need to lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the media you will need to lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the truyền thông media you will need lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the truyền thông you will need to lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the truyền thông you will need khổng lồ either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the media you will need to either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the truyền thông media you will need lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the media you will need lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the media you will need khổng lồ either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the media you will need lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the media you will need lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the truyền thông you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the media you will need to lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the truyền thông media you will need khổng lồ either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the truyền thông media you will need lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the truyền thông you will need khổng lồ either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the truyền thông media you will need khổng lồ either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the truyền thông you will need khổng lồ either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the truyền thông you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the truyền thông media you will need lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the truyền thông media you will need lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the truyền thông you will need khổng lồ either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the truyền thông you will need khổng lồ either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the media you will need khổng lồ either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the media you will need to lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the truyền thông you will need khổng lồ either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the media you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the media you will need to either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the truyền thông you will need khổng lồ either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the truyền thông media you will need lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the truyền thông you will need khổng lồ either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the truyền thông you will need to either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the truyền thông media you will need to lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the truyền thông you will need khổng lồ either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the truyền thông you will need lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the truyền thông media you will need khổng lồ either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the media you will need to either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the media you will need to lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the truyền thông you will need to lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the truyền thông media you will need to lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the truyền thông you will need to either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the media you will need to lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the truyền thông media you will need to either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the media you will need to lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.