- Đất nước bị chia cắt thành hai miền Đàng Trong và Đàng Ngoài kéo dài suốt hai thế kỉ. Nhân dân hai miền li tán, đói khổ, ảnh hưởng lớn đến sự phát triển của đất nước.

Bạn đang xem: Hậu quả của cuộc chiến tranh trịnh nguyễn

+ Ở Đàng Ngoài: “Chúa Trịnh” nắm mọi quyền hành, vua Lê chỉ là bù nhìn. Sử gọi là "vua Lê - chúa Trịnh".

+ Ở Đàng Trong, con cháu họ Nguyễn nối nhau cầm quyền, gọi là "chúa Nguyễn".

Loigiaihay.com


*
Bình luận
*
Chia sẻ
Bài tiếp theo
*

*
*
*
*
*
*

*
*

Vấn đề em gặp phải là gì ?

Sai chính tả Giải khó hiểu Giải sai Lỗi khác Hãy viết chi tiết giúp Loigiaihay.com


Cảm ơn bạn đã sử dụng Loigiaihay.com. Đội ngũ giáo viên cần cải thiện điều gì để bạn cho bài viết này 5* vậy?

Vui lòng để lại thông tin để ad có thể liên hệ với em nhé!


*

Đăng ký để nhận lời giải hay và tài liệu miễn phí

Cho phép loigiaihay.com gửi các thông báo đến bạn để nhận được các lời giải hay cũng như tài liệu miễn phí.

Trịnh Nguyễn phân tranh là một trong những cuộc nội chiến kéo dài và gây nhiều tổn thất nặng nề trong lịch sử nước ta. Cũng từ cuộc chiến này đất nước bị chia cắt thành Nội và Ngoại tại sông Gianh. Vậy đâu là nguyên nhân dẫn đến cuộc phân tranh Trịnh Nguyễn? Diễn biến và hậu quả của chiến tranh Trịnh Nguyễn?… Bài viết dưới đây của eivonline.edu.vn sẽ cung cấp những thông tin về chủ đề “Trịnh – Nguyễn phân tranh” đến quý vị và các bạn.


Nguyên nhân của cuộc chiến tranh Trịnh Nguyễn

Lý do của sự tranh chấp giữa Trịnh và Nguyễn có thể được tóm tắt như sau:


Sau khi Nguyễn Kim mất, con rể là Trịnh Kiểm tiếp tục sự nghiệp “Phù Lê diệt Mạc”. Để thao túng quyền lực vào tay họ Trịnh, con rể Trịnh Kiểm đã tìm cách trừ khử phe phái họ Nguyễn. Lo sợ trước tình hình đó, Nguyễn Hoàng (con thứ của Nguyễn Kim) xin vào trấn giữ đất Thuận Hóa.Tại đất Thuận Hóa, Nguyễn Hoàng đã xây dựng cơ ngơi của dòng họ Nguyễn, và trở thành thế lực thống trị Đàng Trong. Dần dần, vùng đất Thuận Hóa bị tách khỏi sự lệ thuộc vào họ Trịnh ở Bắc Kỳ.Năm 1627, lo sợ trước sức mạnh của họ Nguyễn, chúa Trịnh cho quân đánh Thuận Hóa, từ đây chiến tranh Trịnh Nguyễn bùng nổ. Cụ thể về nguyên nhân của cuộc nội chiến:

Nguyễn Kim bị sát hại năm 1545, con rể là Trịnh Kiểm lên thay. Trịnh Kiểm âm mưu nắm hết binh quyền, hạ độc giết chết Nguyễn Uông (con trưởng Nguyễn Kim).Người con thứ Nguyễn Hoàng nghe theo lời khuyên của Nguyễn Bỉnh Khiêm xin vào trấn thủ Thuận Hóa để tránh bị anh rể hãm hại. Trịnh Kiểm muốn quân Mạc giết họ Hoàng và cho rằng Thuận Hóa là vùng đất hoang vắng, hẻo lánh nên đồng ý để Nguyễn Hoàng trấn giữ Thuận Hóa. Nguyễn Hoàng đánh tan quân Mạc, thu phục lòng dân ở Thuận Hóa. Trịnh Kiểm mất, năm 1570 con trưởng là Trịnh Cối lên ngôi, sau đó em là Trịnh Tùng cướp chính quyền. Trịnh Tùng thao túng triều đình, lập vua nhỏ là Thế Tông sau khi giết vua Lê Anh Tông. Năm 1592, Trịnh Tùng đánh đuổi họ Mạc lên Cao Bằng, đưa vua Lê về kinh thành và bắt đầu âm mưu với Nguyễn Hoàng ở phương Nam.
*
Nguyên nhân của cuộc chiến tranh Trịnh Nguyễn

Lịch sử chiến tranh Trịnh Nguyễn

Cuộc chiến Trịnh Nguyễn dai dẳng diễn ra từ năm 1627 đến năm 1672 với 7 lần giao tranh. Diễn biến chiến tranh chủ yếu diễn ra ở Quảng Bình, Hà Tĩnh ngày nay. Cuối cùng, hai bên sử dụng sông Gianh ở Quảng Bình để chia cắt đất nước làm ranh giới lãnh thổ của mình. Từ đây đất nước chia đôi gồm Đàng Trong và Đàng Ngoài.

Ở Đàng Ngoài, Trịnh Tùng nắm quyền, nhưng vẫn dựa vào danh nghĩa vua Lê, được nhân dân gọi là vua Lê – chúa Trịnh. Ở Đàng Trong, con cháu Nguyễn Hoàng thay nhau nắm quyền và được gọi là chúa Nguyễn.

Chiến tranh thứ nhất 1627

Trịnh Tráng cử 20 vạn đại quân tiến xuống phía nam vào tháng 3 năm 1627. Phía nhà Nguyễn cử các tướng đi đánh. Quân Trịnh chủ động tấn công, nhưng không đánh được quân Nguyễn nên phải bỏ chạy. Sau đó, quân Nguyên loan tin Quân Trịnh phản bội ở phương Bắc, quân của Trịnh Nhạc phải quay về phương Bắc.

Chiến tranh thứ hai 1633

Năm 1631, thái tử Kỳ, con trưởng chúa Nguyễn mất, lập con thứ là Lân lên thay, giao cho con thứ tư là Anh Kỳ trấn giữ Quảng Nam. Ông ta âm mưu cấu kết với chúa Trịnh, đồng ý làm nội gián cho Trịnh Tráng. Năm 1633, Trịnh Tráng nam tiến lần thứ hai. Tuy nhiên, người Anh chưa làm được nội ứng, quân Trịnh đại bại, phải rút chạy ra Bắc.

Năm 1634, Thái tử Lan lên ngôi Thượng vương, hoàng tử nước Anh nổi loạn bị giết. Năm 1637, Thượng Vương đem quân đánh chiếm Nam Bố Chính. Năm 1640, tướng Trịnh dẫn quân đánh Nam Bố Chính rồi rút lui. Quân Nguyên nhân cơ hội đánh chiếm Bắc Bố Chính.

Chiến tranh thứ ba 1643

Năm 1643, Trịnh Tráng đưa quân vào nam chiếm lại Bắc Bố Chính. Chúa Trịnh sai hai con là Tạc và Lê làm tiên phong. Sau đó quân Trịnh rút ra Bắc. Tháng 6 năm 1643, chúa Trịnh sai 3 thuyền chiến Hà Lan vào cửa Thuận An để đánh chúa Nguyễn. Tuy nhiên, cuối cùng quân Trịnh vẫn thua quân Nguyễn.

Chiến tranh thứ tư 1648

Trịnh Tráng cử Lê Văn Hiệu mở cuộc Nam tiến lần thứ tư vào tháng 2 âm lịch năm 1648. Quân Trịnh bị thủy quân nhà Nguyễn đánh chặn, thua to, chạy đến sông Gianh. Tháng 3 năm 1648, chúa Nguyễn lâm bệnh chết trên thuyền trên đường vào Thuận Hóa, quân Nguyễn từ bỏ ý định tấn công ra Bắc. Nguyễn Phúc Tần lên thay chúa Lân lấy hiệu là Hiền Vương.

Đại chiến thứ năm 1655 – 1660

Chúa Nguyễn cho quân đánh ra Bắc vào tháng 4 năm 1655, quân Trịnh đầu hàng. Đây là cuộc chiến kéo dài nhất trong thời Trịnh – Nguyễn. Đây cũng là lần duy nhất Chủ lực Nguyên dẫn quân đánh chiếm quân Trịnh. Qua trận này hai bên có phân thắng bại, bước đầu quân Nguyên thắng, trận sau là quân của Trịnh Thăng.

Chiến tranh thứ sáu 1661–1662

Sau một năm nghỉ ngơi, quân Trịnh tiến về phía nam vào tháng 10 năm 1661. Tuy nhiên, sau nhiều tháng chiến đấu qua lại, quân Trịnh bị thua và phải rút lui.

Chiến tranh thứ bảy 1672

Chúa Trịnh cử đại quân Nam tiến vào năm 1672. Tuy nhiên, lần này quân Trịnh vẫn không chống nổi quân Nguyễn nên phải lui về Bắc Kỳ.

***Bình luận: Với bảy trận, quân Trịnh chủ động tấn công quân Nguyễn sáu lần. Quân Nguyễn chỉ chủ động tấn công quân Trịnh trận thứ năm (1655-1660). Bởi vì lực lượng hai bên đều mạnh, kết quả sau bảy trận giao chiến, nhưng không bên nào giành được chiến thắng. Cuối cùng, phải lấy sông Gianh làm đường phân giới chia đôi khu hành chính. Cũng từ đây, đất nước ta bị chia cắt làm đôi và gọi là Đàng Trong – Đàng Ngoài.

Cuộc chiến Trịnh Nguyễn kéo dài 46 năm, gây thiệt hại nặng nề về người và của

Hậu quả của chiến tranh Trịnh Nguyễn

Đất nước ta bị chia cắt trong một thời gian dài trong hai thế kỷ: Cuộc chiến Trịnh Nguyễn kéo dài 46 năm, gây thiệt hại nặng nề về người và của. Nhân dân ta bị chia cắt thành hai phe, gây nên những mâu thuẫn, thù hằn dân tộc. Các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình bị thiệt hại nặng nề do chiến tranh. Chiến tranh đã cản trở sự phát triển của đất nước chúng ta: ĐÀN BÀDân hai miền phải ly tán, chết đói…Cả hai bên đều kiệt quệ về người và của và phải ngừng chiến, đất nước tiếp tục bị chia cắt. Ở Bắc Kỳ: Đến đời Trịnh Tùng, ông xưng vương và xây dựng hoàng cung bên cạnh nhà Lê. “Chúa Trịnh” nắm mọi quyền hành, vua Lê chỉ là bù nhìn. Tuy nhiên, mối quan hệ giữa hai thế lực này là nương tựa vào nhau để bảo vệ quyền lợi của dòng họ, được lịch sử gọi là “Vua Lê – Chúa Trịnh”.

Xem thêm:

Ở Nam Kỳ: Hậu duệ họ Nguyễn cũng được kế thừa quyền lực, được gọi là “chúa Nguyễn”.

Bản chất của cuộc Trịnh Nguyễn phân tranh là gì?

Bản chất của cuộc Trịnh Nguyễn phân tranh là gì? Có thể thấy đây là một cuộc chiến vô tri. Thực chất là sự tranh chấp giữa các thế lực phong kiến, nhằm giành quyền và địa vị trong phe phong kiến. Hậu quả của cuộc chiến tranh này đã ảnh hưởng đến đời sống của nhân dân, dẫn đến nhiều tai hại, chia cắt đất nước, nhân dân đói khổ, khốn khổ …

eivonline.edu.vn vừa cung cấp cho quý vị và các bạn những thông tin về nguyên nhân, diễn biến, tính chất và hậu quả của Chiến tranh Trịnh Nguyễn từ năm 1627 đến năm 1672. Hy vọng những thông tin chúng tôi cung cấp đã mang đến những thông tin hữu ích cho quý vị và các bạn về chủ đề Trịnh Nguyễn phân tranh.

Các khoa liên quan:

thời chiến tranh Trịnh NguyênDiễn biến chiến tranh Trịnh Nguyễnthời chiến tranh Trịnh Nguyênchiến tranh triều đại đúng hay saiKết cục của cuộc chiến tranh triều đại là gì?Tính chất của cuộc chiến tranh quân Nguyên là gì?Chiến tranh Trịnh Nguyễn diễn ra khi nào?