Bài 1.

Bạn đang xem: Năm nay mẹ hơn con 24 tuổi

hiện giờ anh rộng em 5 tuổi. Hỏi sau vài ba năm nữa lúc em 10 tuổi thì anh từng nào tuổi?

Giải:

Mỗi năm Anh tăng 1 tuổi, em cũng tăng 1 tuổi. Hiện thời anh rộng em 5 tuổi thì cho tới khi em 10 tuổi thì anh vẫn rộng em 5 tuổi.

Lúc đó tuổi anh là: 10 + 5 = 15 (tuổi)

Đáp số: 15 tuổi

Bài 2. năm nay con 8 tuổi, mẹ 32 tuổi. Hỏi trước đây hai năm tuổi mẹ cộng với tuổi nhỏ là bao nhiêu?

Giải:

Trước đây 2 năm tuổi con là: 8 – 2 = 6 (tuổi)

Trước đây hai năm tuổi người mẹ là: 32 – 2 = 30 (tuổi)

Trước đây hai năm tuổi người mẹ cộng với tuổi con là:

6 + 30 = 36 (tuổi)

Đáp số: 36 tuổi

Bài 3. hiện giờ tuổi ông với tuổi con cháu cộng lại là 76 tuổi. Hỏi sau 3 năm nữa, tuổi ông cùng tuổi con cháu cộng lại là bao nhiêu tuổi?

Giải: Sau 3 năm nữa ông thêm 3 tuổi và con cháu cũng thêm 3 tuổi. Vì vậy sau 3 năm nữa toàn bô tuổi của ông và con cháu là:

76 + 3 + 3 = 82 (tuổi)

Đáp số: 82 tuổi

Bài 4. trước đó 3 năm, Tùng 7 tuổi. Hỏi sau đây 3 năm, Tùng từng nào tuổi?

Giải:

Trước đây 3 năm, Tùng 7 tuổi, vậy tuổi Tùng hiện giờ là:

7 + 3 = 10 (tuổi)

Tuổi Tùng dưới đây 3 năm là:

10 + 3 = 13 (tuổi)

Đáp số: 13 tuổi.

Bài 5. hiện nay Mai 7 tuổi, Hoa 10 tuổi, Hồng 9 tuổi. Đến khi chúng ta Mai bằng tuổi Hồng hiện thời thì tổng thể tuổi của bố bạn là bao nhiêu?

Giải:

Hiện nay tổng số tuổi bố bạn là:

7 + 10 + 9 = 26 (tuổi)

Hiện nay Mai 7 tuổi, Hồng 9 tuổi vậy lúc Mai bằng tuổi Hồng thì mỗi chúng ta thêm số tuổi là:

9 – 7 = 2 (tuổi)

Vậy sau hai năm nữa tổng cộng tuổi của ba bạn là:

26 + 2 + 2 + 2 = 32 (tuổi)

Đáp số: 32 tuổi.

Bài 6. thời điểm ông 60 tuổi thì bà mẹ 30 tuổi với tuấn mới tất cả 5 tuổi. Trong năm này mẹ 35 tuổi. Hỏi trong năm này ông bao nhiêu tuổi, Tuấn từng nào tuổi?

Giải:

Từ lúc bà bầu ba mươi tuổi đến bây giờ 35 tuổi, mẹ đã tăng thêm một vài tuổi là:

35 – 30 = 5 (tuổi)

Khi kia ông với Tuấn mọi cá nhân cũng tăng thêm 5 tuổi.

Tuổi ông bây giờ là: 60 + 5 = 65 (tuổi)

Tuổi Tuấn hiện nay là: 5 + 5 = 10 (tuổi)

Đáp số: 10 tuổi.

Bài 7. Mai hơn Tùng 2 tuổi và kém Hải 2 tuổi. Đào hơn Mai 3 tuổi. Hỏi ai những tuổi nhất? Ai không nhiều tuổi nhất? tín đồ nhiều tuổi tốt nhất hơn bạn ít tuổi tốt nhất là mấy tuổi?

Giải:

*

Theo sơ đồ: Đào nhiều tuổi nhất. Tùng ít tuổi nhất.

Đào rộng Tùng một số tuổi là:

3 + 2 = 5 (tuổi)

Đáp số: 5 tuổi

BÀI TẬP TỰ LUYỆN

Câu 1:Hiện nay ba Lan 38 tuổi còn ông nội Lan 64 tuổi. Hãy tính tổng số tuổi của ông nội Lan và ba Lan khi tuổi ông nội Lan bằng tuổi bố Lan hiện nay?

Gợi ý: Từ tuổi của tía Lan và ông Nội ta tính được hiệu số tuổi của ông nội và bố.

Khi ông nội Lan bởi tuổi cha Lan hiện thời thì ông nội 38 tuổi, từ kia ta tính được tuổi bố khi đó.

Câu 2: hiện nay Nam 15 tuổi, bố Nam 42 tuổi. Tuổi của ông nội Nam bởi tổng số tuổi của 2 bố con nam giới sau 8 năm nữa. Tính tuổi của ông nội Nam hiện nay?

Câu 3:Hiện ni anh 21 tuổi, em 15 tuổi. Hãy tính toàn bô tuổi của hai đồng đội khi tuổi em bằng tuổi anh hiện nay?

Câu 4: trong năm này Hoa 6 tuổi. Mẹ Hoa hơn Hoa 26 tuổi. Hỏi lúc tuổi Hoa bởi tuổi mẹ bây giờ thì cơ hội đó tổng thể tuổi của hai bà bầu con Hoa là bao nhiêu?

Câu 5: hiện giờ con 8 tuổi, bà bầu 33 tuổi. Tính tổng thể tuổi của hai chị em con sau 4 năm nữa.

Câu 6: Khi bé 8 tuổi thì bà bầu 35 tuổi. Tính tổng số tuổi 2 bà mẹ con khi con đôi mươi tuổi.

Câu 7:Năm ni Hà 6 tuổi, An 7 tuổi, vai trung phong 9 tuổi. Đến lúc tuổi Hà bằng tuổi của Tâm bây giờ thì thời điểm đó toàn bô tuổi của 3 bạn là từng nào tuổi?

Câu 8: Năm nay, An hèn ông số tuổi bằng số lớn số 1 có hai chữ số mà tích hai chữ số của nó bằng 16. Vậy 8 năm sau, An hèn ông từng nào tuổi?

Câu 9:Hiện nay tuổi của tía em là 40 tuổi còn tuổi của bà nội em là 60 tuổi. Tính tổng thể tuổi của tía em và bà nội em cách đó 10 năm.

Câu 10: hiện thời Minh 10 tuổi, bà mẹ Minh 30 tuổi. Tuổi bà nước ngoài Minh bằng tổng số tuổi của 2 người mẹ con Minh sau 7 năm nữa. Tính tuổi của bà nước ngoài Minh hiện nay?

*

Chọn môn
Tất cả
Toán
Vật lýHóa học
Sinh học
Ngữ văn
Tiếng anh
Lịch sử
Địa lýTin học
Công nghệ
Giáo dục công dânÂm nhạc
Mỹ thuật
Tiếng anh thí điểm
Lịch sử cùng Địa lýThể dục
Khoa học
Tự nhiên với xã hội
Đạo đức
Thủ công
Quốc phòng an ninh
Tiếng việt
Khoa học tập tự nhiên
Tất cả
Toán
Vật lýHóa học
Sinh học
Ngữ văn
Tiếng anh
Lịch sử
Địa lýTin học
Công nghệ
Giáo dục công dânÂm nhạc
Mỹ thuật
Tiếng anh thí điểm
Lịch sử và Địa lýThể dục
Khoa học
Tự nhiên và xã hội
Đạo đức
Thủ công
Quốc chống an ninh
Tiếng việt
Khoa học tự nhiên
*

Hiện nay,tổng số tuổi 2 bà mẹ con là 40.Biết tuổi con gồm bao nhiêu ngày thì tuổi bà mẹ có bấy nhiêu tuần.Tính tuổi hai bà bầu con hiện nay


*

*

1 tuần bao gồm 7 ngày, cơ mà số ngày tuổi của con ngay số tuần tuổi của chị em => tuổi mẹ gấp tuổi con 7 lần

Số tuổi của nhỏ là: 40 :(7+1) = 5 (tuổi)

Số tuổi của chị em là: 40 - 5 = 35 ( tuổi)


Dưới đó là một vài câu hỏi có thể liên quan tới thắc mắc mà các bạn gửi lên. Rất có thể trong đó bao gồm câu trả lời mà các bạn cần!

1/ HIỆN ni TỔNG SỐ TUỔI CỦA nhì MẸ con BẰNG 40 TUỔI .BIẾT TUỔI nhỏ CÓ BAO NHIÊU NGÀY THÌ TUỔI MẸ CÓ BẤY NHIÊU TUẦN.TÍNH TUỔI nhị MẸ con HIỆN NAY


Tuôỉconcóbaonhiêungày thìtuổi người mẹ có từng ấy tuần mà một tuần lễ có 7 ngày . Theo bài bác ra ta bao gồm :

Xem tuổi nhỏ là một trong những phần , tuổi người mẹ là 7 phần .

=> tổng thể phần bằng nhau là 7 + 1 = 8 (phần)

Tuổi của bà bầu là : 40 : 8 x 7 = 35 (tuổi)

Tuổi của nhỏ là : 40 - 35 = 5 (tuổi )

Đáp số : mẹ : 35 tuổi

bé : 5 tuổi


Hiện nay tổng số tuổi của 2 bà bầu con bởi 40 tuổi.Biết tuổi con gồm bao nhiêu ngày thì bà bầu có từng ấy tuần.TÍnh tuổi 2 chị em con hiện tại nay


Hiện nay,tổng số tuổi của hai người mẹ con là 40 tuoi.biet tuổi con bao gồm bao nhiêu ngay lập tức thì tuổi me bao gồm bấy nhiêu tuần.Tính tuổi hai chị em con hiên nay


Dựa vào việc trên ta bao gồm tuổi con bởi 1/7 tuổi mẹ

tuổi bé là: 40/(7+1)x1=5 (tuổi)

tuổi chị em là: 40-5=35 (tuổi)


Hiện nay, tổng số tuổi của hai mẹ con là 40 tuổi. Biết tuổi con có bao nhiêu ngày thì tuổi bà mẹ có bấy nhiêu tuần. Tính tuổi hai người mẹ con hiện nay.


. Hiện giờ tổng số tuổi của hai bà bầu con là 40 tuổi. Biết tuổi con gồm bao nhiêu ngày thì mẹ có bấy nhiêu tuần. Tính tuổi hai bà bầu con hiện nay.


Tổng số phần bằng nhau là :

7+ 1 = 8 ( phần )

Số tuổi của bà bầu là :

40 ÷8 ×7 =35 ( tuổi)

Số tuổi của nhỏ là :

40 - 35 = 5 tuổi

Đáp số : ........


Hiện nay , tổng số tuổi của hai mẹ con là 40 tuổi .Biết tuổi con bao gồm bao nhiêu ngày thì tuổi bà mẹ có bấy nhiêu tuần. Tính tuổi hai mẹ con hiện tại nay.


Tuổi con bao nhiêu ngày thì tuổi mẹ bấy nhiêu tuần, mà 1 tuần có 7 ngày, vậytuổi bà mẹ gấp 7 lần tuổi con.

Tuổi con là: 40 : ( 1 + 7) = 5 ( tuổi)

Tuổi người mẹ là: 5 x 7 = 35 ( tuổi)


bai giai

tổng số phần cân nhau là:

7+1=8(phan)

số tuổi của mẹ là :

40:8x7=35(tuoi)

số tuổi của nhỏ là :

40-35=5(tuoi)

đáp số :me:35 tuoi

con:5 tuổi


Hiện nay , tổng thể tuổi của hai mẹ con là 40 tuổi . Biết tuổi con bao gồm bao nhiêu ngày thì tuổi người mẹ có bấy nhiêu tuần . Tính tuổi hai bà bầu con hiện tại nay.


Hiện nay, tổng thể tuổi của hai chị em con là 40 tuổi. Biết tuổi on có bao nhiêu ngày thì tuổi chị em có bấy nhiêu tuần. Tính tuổi hai chị em con hiện nay nay


Vì một tuần có 7 ngày nhưng tuổi con từng nào ngày thì tuổi bà bầu bấy nhiêu tuần đề nghị tuổi bé bằng(frac17)tuổi mẹ.

Coi tuổi bà bầu là 7 phần và tuổi con là một trong những phần.

Tuổi mẹ là:

40 : ( 7 + 1 ) x 7 = 35 ( tuổi )

Tuổi conlà:

40 - 35 = 5 ( tuổi )

Đ/S: mẹ: 35 tuổi; nhỏ 5 tuổi


1 ngày = (frac17) một tuần nên (Rightarrow) bé = (frac17) Mẹ

Tuổi nhỏ là :

40 : ( 7 + 1 ) x 1 = 5 ( tuổi )

Tuổi người mẹ là :

40 - 5 = 35 ( tuổi )

Đáp số : ...

Xem thêm: Review sự cứu rỗi của thánh nữ 2, sự cứu rỗi của thánh nữ


hiện nay tổng số trườn của hai mẹ con là 40 tuổi. Biết tuổi con có bao nhiêu ngày thì tuổi bà mẹ có từng ấy tuần. Tính tuổi của hai người mẹ con hiện nay


Vì tuổi con bao nhiều ngày thì tuổi chị em bấy nhiều tuần phải từ đó :

ta tất cả sơ đồ : chị em : |===|===|===|===|===|===|===|

con : |===|

tổng số phần bằng nhau là :

7 + 1 = 8 ( phần )

tuổi mẹ là :

40 : 8 x 7 = 35 ( tuổi )

tuổi bé là :

40 : 8 = 5 ( tuổi )

Đáp số : ...


Tất cả
Toán
Vật lýHóa học
Sinh học
Ngữ văn
Tiếng anh
Lịch sử
Địa lýTin học
Công nghệ
Giáo dục công dânÂm nhạc
Mỹ thuật
Tiếng anh thí điểm
Lịch sử cùng Địa lýThể dục
Khoa học
Tự nhiên cùng xã hội
Đạo đức
Thủ công
Quốc phòng an ninh
Tiếng việt
Khoa học tự nhiên