Trong những bài kiểm tra trên lớp, những em rất giỏi gặp dạng bài bác cho một số từ gợi ý, yêu thương cầu em tự viết thành câu hoàn chỉnh. Các em phải dùng hết những từ mang đến sẵn, bổ sung thêm những từ bổ trợ cần thiết, để tạo thành câu văn đầy đủ ngữ pháp và hợp lý về ý nghĩa, văn phong, sắc thái tình cảm.

Bạn đang xem: Hoàn thành câu dựa vào từ gợi ý

Với các bài thi trắc nghiệm, yêu thương cầu cho dạng bài này còn có vẻ dễ hơn, các em chỉ cần “chọn phương án (A hoặc B, C, D) ứng với câu tốt nhất được tạo ra bằng những từ đến sẵn”. Thực chất, đây vẫn là dạng bài bác không dễ, vì:

Sau đây, Tieng
Anh
K12 sẽ hướng dẫn những em những bước có tác dụng dạng bài bác này.

Nếu đoán được ý nghĩa câu:

Bước 1:Xác định nghĩa sơ qua của câu từ những từ gợi ý.

Bước 2:Loại những phương án ko phù hợp về nghĩa.

Bước 3: Dựa vào tiêu chí ngữ pháp, văn phong, sắc thái v.v.. Chọn phương án tối ưu.

Ví dụ:Chọn phương án (A hoặc B, C, D) ứng với câu đúng nhất được tạo ra bằng những từ mang lại sẵn:

opinion/ election/ fair

A. My opinion was fair about the election.

B. In my opinion, I think the election was fair.

C. According khổng lồ my opinion, the election was fair.

D. In my opinion, the election was fair.

Bước 1:Xác định nghĩa.

Câu trên gồm đại ý là “Theo ý kiến tôi, cuộc bầu cử rất công bằng”.

Bước 2:Loại phương án ko phù hợp về nghĩa.

Trong 4 phương án, ta thấy phương án A ko hợp lý về nghĩa bởi vày không thể tất cả “ý kiến công bằng về cuộc bầu cử”.

Bước 3:Chọn phương án tối ưu.

Hai cụm từ “in my opinion” với “I think” đều sử dụng để diễn tả ý kiến cá thể nên trong 1 câu chỉ được sử dụng một trong nhị cụm từ này. Câu B gồm cả 2 cụm từ này yêu cầu thừa. Trong tiếng Anh, chỉ có “in my opinion” chứ không có “according to lớn my opinion” cần C cũng bị loại. Chỉ tất cả D là phương án tối ưu.

Nếu không đoán được nghĩa của câu:

Bước 1: Đọc 4 phương án, loại bỏ các câu không nên về mặt ngữ pháp.

Bước 2:Loại những phương án không hợp lý về nghĩa.

Bước 3:Chọn 1 phương án đúng nhất xét trên những mặt về yếu tố văn hóa, sắc thái tình cảm v.v…

Ví dụ:Chọn phương án (A hoặc B, C, D) ứng với câu tốt nhất được tạo ra bằng những từ đến sẵn:

school-leavers/ choose/ college/ employment/ immediate

A. School-leavers can choose either college or immediate employment.

B. School-leavers can make a choice among college & employment immediately.

C. School-leavers can choose either college and employment immediately.

D. School-leavers can make an immediate choice of neither college nor employment.

Ta thấy ngay lập tức rằng phương án D sai vày cấu trúc “neither… nor” sử dụng trong câu có hàm nghĩa phủ định.

Bước 2:Loại câu không hợp lý về nghĩa.

Trong nhì câu B với C tính từ “immediate” được đổi thành trạng từ “immediately” cùng bổ sung ý nghĩa mang lại động từ “choose”. Cả hai câu đều được hiểu là “Học sinh sau khi rời trường có thể chọn ngay lập tức học đại học hoặc đi làm”. Ý nhấn mạnh ở đây là “chọn tức thì lập tức” cùng điều này là ko hợp lý. (Chẳng hạn: tất cả rất nhiều học sinh suy nghĩ một thời gian mới quyết định).

Bước 3:Chọn phương án tối ưu.

Tính từ “immediate” được sử dụng để bổ sung ý nghĩa mang đến danh từ “employment”. Câu A được hiểu là “Học sinh sau khoản thời gian rời trường tất cả thể chọn học đại học hoặc đi làm ngay”. Đây đó là phương án hợp lý nhất.

Một số ví dụ luyện tập:

Câu 1:provide/ your handwriting/ legible/ kiểm tra scorer/ accept/ your answer

A. Providing your handwriting is legible, the thử nghiệm scorer does not accept your answer.

B. Provided for your legible handwriting, the demo scorer has khổng lồ accept your answer.

C. Provided that your handwriting is legible, your answer will be accepted by any test scorer.

D. Providing with your legible handwriting, every test scorer must accept your answer.

Câu 2: train/ Ann/ caught/ 12.30.

A. The train Ann caught is 12.30.

B. The train which Ann caught was the 12.30.

C. The train that Ann caught was 12.30.

D. The train Ann caught which was the 12.30

Câu 3:hilltop/ have/ good/ view/ our village

A. The hilltop can make our village views better.

B. From the hilltop, our village can be well viewed.

C. From the hilltop, we can have a better view of our village.

D. From the hilltop, our village can have a better view.

Câu 4: New factories/ recommend/ open/ in depressed area.

A. New factories which was recommended to xuất hiện in depressed area.

B. New factories was recommended opening in depressed area.

C. New factories which was recommended opening in depressed area.

D. New factories was recommended to open in depressed area.

Câu 5: man/ sentence/ 15 years/ prison/ he/ prove/ guilty

A. The man will get a sentence for himself to15 years in prison if he proves himself guilty.

B. The man was sentenced about 15 years in prison and proved himself guilty.

C. The man was sentenced lớn 15 years in prison because he had been proved guilty.

Xem thêm: Trai Xử Nữ Gái Cự Giải Mã: Cung Cự Giải Và Xử Nữ Có Hợp Nhau Không?

D. The man should make his final sentence after 15 years in prison as he proved himself guilty.

Luyện tập thêm dạng bài Dùng từ gợi ý viết thành câuvới ngân hàng câu hỏi của Tieng
Anh
K12!


Nếu bạn hỏi, các bạn chỉ thu về một câu trả lời. Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

*

*

*Toán 10

Toán 10 liên kết Tri Thức

Toán 10 Chân Trời sáng sủa Tạo

Toán 10 Cánh Diều

Giải bài bác tập Toán 10 liên kết Tri Thức

Giải bài xích tập Toán 10 CTST

Giải bài tập Toán 10 Cánh Diều

Trắc nghiệm Toán 10

Đề thi HK2 môn Toán 10


Ngữ văn 10

Ngữ Văn 10 liên kết Tri Thức

Ngữ Văn 10 Chân Trời sáng Tạo

Ngữ Văn 10 Cánh Diều

Soạn Văn 10 kết nối Tri Thức

Soạn Văn 10 Chân Trời sáng sủa tạo

Soạn Văn 10 Cánh Diều

Văn mẫu 10

Đề thi HK2 môn Ngữ Văn 10


Tiếng Anh 10

Giải tiếng Anh 10 kết nối Tri Thức

Giải giờ đồng hồ Anh 10 CTST

Giải giờ Anh 10 Cánh Diều

Trắc nghiệm giờ Anh 10 KNTT

Trắc nghiệm tiếng Anh 10 CTST

Trắc nghiệm giờ đồng hồ Anh 10 CD

Giải Sách bài bác tập giờ đồng hồ Anh 10

Đề thi HK2 môn giờ đồng hồ Anh 10


Vật lý 10

Vật lý 10 liên kết Tri Thức

Vật lý 10 Chân Trời sáng Tạo

Vật lý 10 Cánh Diều

Giải bài bác tập Lý 10 liên kết Tri Thức

Giải bài tập Lý 10 CTST

Giải bài xích tập Lý 10 Cánh Diều

Trắc nghiệm đồ gia dụng Lý 10

Đề thi HK2 môn đồ dùng Lý 10


Hoá học tập 10

Hóa học tập 10 kết nối Tri Thức

Hóa học tập 10 Chân Trời sáng Tạo

Hóa học tập 10 Cánh Diều

Giải bài tập Hóa 10 liên kết Tri Thức

Giải bài bác tập Hóa 10 CTST

Giải bài bác tập Hóa 10 Cánh Diều

Trắc nghiệm Hóa 10

Đề thi HK2 môn Hóa 10


Sinh học tập 10

Sinh học 10 kết nối Tri Thức

Sinh học 10 Chân Trời sáng Tạo

Sinh học 10 Cánh Diều

Giải bài bác tập Sinh 10 liên kết Tri Thức

Giải bài xích tập Sinh 10 CTST

Giải bài bác tập Sinh 10 Cánh Diều

Trắc nghiệm Sinh học 10

Đề thi HK2 môn Sinh 10


Lịch sử 10

Lịch Sử 10 liên kết Tri Thức

Lịch Sử 10 Chân Trời sáng Tạo

Lịch Sử 10 Cánh Diều

Giải bài bác tập lịch sử 10 KNTT

Giải bài xích tập lịch sử vẻ vang 10 CTST

Giải bài xích tập lịch sử dân tộc 10 Cánh Diều

Trắc nghiệm lịch sử dân tộc 10

Đề thi HK2 môn lịch sử hào hùng 10


Địa lý 10

Địa Lý 10 kết nối Tri Thức

Địa Lý 10 Chân Trời sáng Tạo

Địa Lý 10 Cánh Diều

Giải bài tập Địa Lý 10 KNTT

Giải bài xích tập Địa Lý 10 CTST

Giải bài tập Địa Lý 10 Cánh Diều

Trắc nghiệm Địa lý 10

Đề thi HK2 môn Địa lý 10


GDKT và PL 10

Đề thi HK2 môn GDCD

GDKT & PL 10 liên kết Tri Thức

GDKT và PL 10 Chân Trời sáng Tạo

GDKT & PL 10 Cánh Diều

Giải bài xích tập GDKT & PL 10 KNTT

Giải bài bác tập GDKT & PL 10 CTST

Giải bài xích tập GDKT & PL 10 CD

Trắc nghiệm GDKT & PL 10

Đề thi HK2 môn GDKT&PL 10


Công nghệ 10

Công nghệ 10 liên kết Tri Thức

Công nghệ 10 Chân Trời sáng Tạo

Công nghệ 10 Cánh Diều

Giải bài tập công nghệ 10 KNTT

Giải bài tập công nghệ 10 CTST

Giải bài bác tập công nghệ 10 CD

Trắc nghiệm công nghệ 10

Đề thi HK2 môn công nghệ 10


Tin học tập 10

Tin học tập 10 kết nối Tri Thức

Tin học 10 Chân Trời sáng sủa Tạo

Tin học tập 10 Cánh Diều

Giải bài xích tập Tin học tập 10 KNTT

Giải bài xích tập Tin học tập 10 CTST

Giải bài xích tập Tin học tập 10 Cánh Diều

Trắc nghiệm Tin học 10

Đề thi HK2 môn Tin học tập 10


Xem các nhất tuần

Đề thi giữa HK1 lớp 10

Đề thi giữa HK2 lớp 10

Đề thi HK1 lớp 10

Đề thi HK2 lớp 10

Đề cương HK2 lớp 10

Video bồi dưỡng HSG môn Toán

Toán 10 Kết nối trí thức Bài 1: Mệnh đề

Toán 10 Chân trời sáng tạo Bài 2: Tập hợp

Toán 10 Cánh Diều bài xích tập cuối chương 1

Soạn bài bác Chữ fan tử tội nhân - Nguyễn Tuân - Ngữ văn 10 KNTT

Soạn bài xích Thần Trụ Trời - Ngữ văn 10 CTST

Soạn bài xích Ra-ma buộc tội - Ngữ văn 10 Tập 1 Cánh Diều

Văn mẫu mã về Chữ bạn tử tù

Văn mẫu về xúc cảm mùa thu (Thu hứng)

Văn mẫu về Bình Ngô đại cáo

Văn mẫu mã về Tây Tiến


Kết nối với chúng tôi


TẢI ỨNG DỤNG HỌC247

*
*

Thứ 2 - đồ vật 7: trường đoản cú 08h30 - 21h00

eivonline.edu.vn.vn

Thỏa thuận sử dụng


Đơn vị nhà quản: công ty Cổ Phần giáo dục và đào tạo HỌC 247


Chịu nhiệm vụ nội dung: Nguyễn Công Hà - Giám đốc doanh nghiệp CP giáo dục và đào tạo Học 247