GIỚI THIỆU TIN TỨC VĂN BẢN CHỈ ĐẠO - ĐIỀU HÀNH NHỮNG ĐIỀU CẦN BIẾT
*

*

*

*


Tên thủ tục Đăng ký, kiểm soát và điều chỉnh đóng BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ-BNN; cấp cho sổ BHXH, thẻ BHYT
Loại thủ tục Bảo hiểm làng hội, bảo hiểm y tế
Lĩnh vực Thu bảo hiểm xã hội, bảo đảm y tế, bảo đảm thất nghiệp
Cơ quan thực hiện BHXH Tỉnh, Quận/huyện
Ngày phát hành
Trình tự triển khai

Bước 1. Lập, nộp hồ nước sơ

1.

Bạn đang xem: Khai báo bảo hiểm xã hội

NLĐ thao tác tại đơn vị SDLĐ: Lập làm hồ sơ theo pháp luật tại điểm 1 mục 1.3 Thành phần hồ sơ; nộp hồ sơ cho đơn vị chức năng SDLĐ.

2. NLĐ làm việc ở nước ngoài: Lập hồ sơ theo vẻ ngoài tại điểm 2 mục 1.3 Thành phần hồ sơ đóng góp qua đơn vị chức năng đưa NLĐ đi làm việc ở nước ngoài hoặc đóng trực tiếp mang lại cơ quan liêu BHXH địa điểm cư trú của NLĐ trước khi đi làm việc việc làm việc nước ngoài.

3. NLĐ có từ 2 sổ BHXH đóng trùng BHXH, BHTN: Lập làm hồ sơ theo công cụ tại điểm 3 mục 1.3 Thành phần hồ nước sơ, nộp trực tiếp mang đến cơ quan BHXH nơi cai quản hoặc nơi cơ trú.

4. Đơn vị SDLĐ: Ghi mã số BHXH vào những mẫu biểu tương ứng đối với NLĐ sẽ được cung cấp mã số BHXH; lí giải NLĐ lập Tờ khai tham gia, điều chỉnh tin tức BHXH, BHYT (Mẫu TK1-TS) so với NLĐ không được cấp mã số BHXH (kể cả NLĐ không nhớ mã số BHXH); nộp mang đến cơ quan lại BHXH.

Bước 2. Cơ quan tiền BHXH đón nhận hồ sơ và giải quyết và xử lý theo quy định.

Bước 3. Nhận công dụng gồm: Sổ BHXH, thẻ BHYT; quyết định hoàn trả; Tiền hoàn trả thời hạn đóng trùng BHXH, BHTN.

Cách thức triển khai

1. Nộp hồ nước sơ: Đơn vị SDLĐ, NLĐ làm việc ở quốc tế đóng trực tiếp đến cơ quan liêu BHXH NLĐ gồm từ 2 sổ BHXH đóng góp trùng BHXH, BHTN nộp hồ sơ bằng một trong những các vẻ ngoài sau:

a) Qua thương mại dịch vụ bưu thiết yếu công ích;

b) trực tiếp tại phần tử Một cửa ngõ của cơ sở BHXH cấp tỉnh, cấp cho huyện hoặc trên Trung tâm giao hàng HCC những cấp.

c) Qua giao dịch điện tử đối với đơn vị SDLĐ: lập hồ nước sơ năng lượng điện tử, ký số và gửi lên Cổng thông tin điện tử BHXH nước ta hoặc qua tổ chức I-VAN.

2. Nhận hiệu quả giải quyết: theo hình thức đã đăng ký.

Thành phần làm hồ sơ

1. Đối với NLĐ thao tác tại đơn vị SDLĐ nộp làm hồ sơ cho đơn vị chức năng SDLĐ:

- Tờ khai tham gia, kiểm soát và điều chỉnh thông tin BHXH, BHYT (Mẫu TK1-TS).

Trường thích hợp NLĐ được hưởng nghĩa vụ và quyền lợi BHYT cao hơn: bổ sung Giấy tờ chứng tỏ (nếu có) theo Phụ lục 03.

2. Đối với NLĐ đi làm việc sinh sống nước ngoài:

- Tờ khai tham gia, kiểm soát và điều chỉnh thông tin BHXH, BHYT (Mẫu TK1-TS);

- đúng theo đồng lao động có thời hạn ở quốc tế hoặc phù hợp đồng lao đụng được gia hạn hẳn nhiên văn phiên bản gia hạn đúng theo đồng lao hễ hoặc hòa hợp đồng lao rượu cồn được ký mới tại nước đón nhận lao động theo hợp đồng.

3. Đối cùng với NLĐ gồm từ 02 sổ BHXH trở lên trên có thời hạn đóng BHXH, BHTN trùng nhau

- Tờ khai tham gia, điều chỉnh thông tin BHXH, BHYT (Mẫu TK1-TS);

- các sổ BHXH.

4. Đối với đơn vị chức năng SDLĐ

Tờ khai đơn vị tham gia, điều chỉnh thông tin BHXH, BHYT (Mẫu TK3-TS); Báo cáo tình trạng sử dụng lao rượu cồn và list tham gia BHXH, BHYT, BHTN (Mẫu D02-LT);

c) Bảng kê thông tin (Mẫu D01-TS).

Số lượng hồ sơ 01 bộ
Thời hạn giải quyết và xử lý

Kể từ thời điểm ngày cơ quan BHXH nhấn đủ hồ sơ theo quy định:

- trường hợp cung cấp sổ BHXH, thẻ BHYT mới: không thật 05 ngày.

- trường hợp tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí, tử tuất: không thật 05 ngày.

- ngôi trường hợp phạm luật quy định của luật pháp về đóng BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ-BNN: không thật 10 ngày.

- ngôi trường hợp điều chỉnh tăng tiền lương đóng BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ-BNN: không quá 03 ngày.

- trường hợp xác nhận sổ BHXH: không quá 05 ngày.

- ngôi trường hợp hoàn trả do đóng góp trùng BHXH, BHTN: không thật 10 ngày

Đối tượng tiến hành Đơn vị SDLĐ; NLĐ đi làm việc việc ở nước ngoài theo đúng theo đồng; NLĐ có từ 2 sổ BHXH trở lên đóng góp trùng BHXH, BHTN.
Lệ giá thành Không
Tên chủng loại đơn, chủng loại tờ khai

- Tờ khai tham gia, kiểm soát và điều chỉnh thông tin BHXH, BHYT (mẫu TK1-TS);

- báo cáo tình hình áp dụng lao động và danh sách tham gia BHXH, BHYT, BHTN (Mẫu D02-LT);

- Tờ khai đơn vị chức năng tham gia, kiểm soát và điều chỉnh thông tin BHXH, BHYT (mẫu TK3-TS).

- Bảng kê tin tức (mẫu D01-TS)


TK1_TS.pdf

TK3_TS.pdf

D01_TS.pdf

D02_LT.pdf

Phu_luc_03_Giayto_lam_cancu_caplai_the_BHYT.pdf


Yêu cầu, điều kiện thực hiện

Trong thời hạn 30 ngày tính từ lúc ngày giao phối hợp đồng lao rượu cồn hoặc thích hợp đồng thao tác hoặc ngày có hiệu lực thực thi hiện hành của quyết định tuyển dụng đơn vị SDLĐ đề xuất nộp toàn bộ hồ sơ theo quy định.

GIỚI THIỆU TIN TỨC VĂN BẢN CHỈ ĐẠO - ĐIỀU HÀNH NHỮNG ĐIỀU CẦN BIẾT
*

*

*

*


Tên giấy tờ thủ tục Đăng ký, đăng ký lại, điều chỉnh đóng BHXH tự nguyện; cấp cho sổ BHXH
Loại thủ tục Bảo hiểm xã hội
Lĩnh vực Thu bảo hiểm xã hội, bảo đảm y tế, bảo hiểm thất nghiệp
Cơ quan triển khai BHXH Quận/ huyện
Ngày ban hành
Trình tự triển khai

Bước 1. Lập, nộp hồ nước sơ

1. Trường hợp người tham gia đóng góp trực tiếp mang lại cơ quan BHXH

Kê khai Tờ khai tham gia, kiểm soát và điều chỉnh thông tin BHXH, BHYT (Mẫu TK1-TS) trên điểm 1 mục 2.3 (Thành phần hồ nước sơ); nộp tại bộ phận Một cửa của cơ quan BHXH hoặc trên Trung tâm giao hàng HCC các cấp.

2. Trường hợp fan tham gia đóng góp trực tiếp cho Đại lý thu

- Kê khai Tờ khai tham gia, kiểm soát và điều chỉnh thông tin BHXH, BHYT (Mẫu TK1-TS) trên điểm 1 mục 2.3 (Thành phần hồ nước sơ) với mục 2.4 nộp mang đến Đại lý thu.

- Đại lý thu lập Danh sách tín đồ tham gia BHXH từ bỏ nguyện (Mẫu D05-TS), Tờ khai mẫu TK1-TS của fan tham gia nộp mang đến cơ quan tiền BHXH.

3. trường hợp người tham gia có yêu cầu trả lại tiền đóng góp BHXH từ bỏ nguyện thì lập hồ sơ theo phương pháp tại máu b điểm 1 mục 2.3 (Thành phần hồ sơ), nộp trực tiếp mang đến cơ quan BHXH hoặc Đại lý thu.

Bước 2. Đóng tiền

Bước 3. Cơ quan BHXH tiếp nhận hồ sơ và giải quyết và xử lý theo quy định.

Bước 4. Nhận hiệu quả giải quyết gồm: Sổ BHXH; Quyết định trả lại (Mẫu C16-TS) cùng tiền trả lại theo vẻ ngoài đã đăng ký.

Cách thức thực hiện

1. Nộp hồ nước sơ

a) Đối với những người tham gia đóng góp trực tiếp cho cơ quan tiền BHXH nộp làm hồ sơ bằng 1 trong các hình thức sau:

- Qua thương mại dịch vụ bưu chính công ích;

- trực tiếp tại bộ phận Một cửa của phòng ban BHXH hoặc tại Trung tâm giao hàng HCC các cấp.

b) Đối với những người tham gia đóng góp trực tiếp đến Đại lý thu: nộp trực tiếp hồ sơ cho Đại lý thu.

c) Đối cùng với Đại lý thu: vào trường hợp thực hiện giao dịch điện tử thì Đại lý thu lập hồ sơ bằng phần mềm kê khai của BHXH nước ta hoặc của tổ chức triển khai I- VAN; cam kết điện tử trên hồ nước sơ với gửi đến Cổng thông tin điện tử BHXH việt nam hoặc qua tổ chức triển khai I- VAN”.

2. Nộp tiền: tín đồ tham gia rất có thể lựa chọn:

a) Nộp tiền mặt mang lại cơ quan tiền BHXH (trong trường hợp tín đồ tham gia đóng trực tiếp cho cơ quan liêu BHXH);

b) Nộp tiền mặt cho Đại lý thu (trong trường hợp fan tham gia đóng trực tiếp mang lại Đại lý thu);

c) Nộp tiền thông qua tài khoản ngân hàng hoặc hệ thống ứng dụng thông minh theo phương thức đăng ký (trong phần lớn trường hợp).

3. nhấn kết quả

a) bạn tham gia đóng góp trực tiếp cho cơ quan tiền BHXH: nhận công dụng tại thành phần Một cửa ngõ của cơ sở BHXH hoặc trên Trung tâm giao hàng HCC các cấp hoặc qua thương mại dịch vụ bưu chính.

b) fan tham gia đóng trực tiếp mang lại Đại lý thu: nhận công dụng tại Đại lý thu.

c) Đối với những người tham gia đóng thông qua ngân hàng hoặc hệ thống tiện ích logic theo phương thức đăng ký nhận tác dụng theo hiệ tượng đăng ký.

Thành phần làm hồ sơ

1. Bạn tham gia

- Tờ khai tham gia, kiểm soát và điều chỉnh thông tin BHXH, BHYT (Mẫu TK1-TS).

2. Đại lý thu

- danh sách người gia nhập BHXH từ nguyện (Mẫu D05-TS).

Số lượng hồ sơ 01 bộ
Thời hạn giải quyết và xử lý

1. Người tham gia

a) Trường phù hợp đăng ký, đăng ký lại, điều chỉnh đóng BHXH tự nguyện

Tờ khai tham gia, điều chỉnh thông tin BHXH, BHYT (Mẫu TK1-TS).

b) trường hợp hoàn lại tiền đã đóng

- Tờ khai tham gia, kiểm soát và điều chỉnh thông tin BHXH, BHYT (Mẫu TK1-TS);

- Sổ BHXH;

- Văn bản chứng thực hoặc bạn dạng chụp kèm theo bạn dạng chính giấy chứng tử (trường hợp sẽ chết).

Xem thêm: Cập nhật #100 địa điểm du lịch đà lạt cực mới mẻ 2023, top 54 địa điểm du lịch đà lạt nổi tiếng

2. Đại lý thu

Danh sách fan tham gia BHXH trường đoản cú nguyện(Mẫu D05-TS).

Đối tượng thực hiện Người tham gia
Lệ phí tổn Không
Tên mẫu mã đơn, mẫu tờ khai

- Tờ khai tham gia, điều chỉnh thông tin BHXH, BHYT (Mẫu TK1-TS);