Đêm quạnh vắng vắngĐêm chỉ có trăngNgắm ánh sao giữa đêm mùa đôngĐêm giá lắm! Sao chẳng thấy anh ?Đến mặt đời em, hát khung tình tối trăng buồnThương anh, em nằm nhớ anhYêu anh, ao ước anh về cùng với emChorusMong ngóng anh về có lời tình ấm môi nồngTrao nụ hôn đầu nhằm tim em hát khúc nồng sayMong chờ anh về mang lời tình cảm đầuTrao lời mong thề bên em chẳng biện pháp rời(x2) mong đợi anh về, mang lời tình nóng môi hồngĐể tim em hát khúc nồng sayMong chờ anh về, sở hữu lời tình yêu đầuTrao lời cầu thề mặt em chẳng cách rời
Bạn đang xem: Mong chờ anh về mang lời tình yêu đầu

Đêm quạnh vắngĐêm chỉ bao gồm trăngNgắm ánh sao giữa đêm mùa đôngĐêm rét lắm! Sao chẳng thấy anh ?Đến bên đời em, hát form tình đêm trăng buồnThương anh, em ở nhớ anhYêu anh, ao ước anh về với emChorusMong hóng anh về có lời tình nóng môi nồngTrao nụ hôn đầu để tim em hát khúc nồng sayMong ngóng anh về với lời tình thương đầuTrao lời mong thề mặt em chẳng giải pháp rời(x2) mong chờ anh về, có lời tình nóng môi hồngĐể tim em hát khúc nồng sayMong chờ anh về, có lời tình cảm đầuTrao lời ước thề mặt em chẳng cách rời


*Mashup (Taxi, Xinh, Bay)

Thu Minh

*
1.986.925


http://musicmd1fr.eivonline.edu.vn.net/bucket-image-eivonline.edu.vn/images/singer/20120119/EGfPcExBM9Urk21w06Dn590bdfb24cc24.jpg

cất cánh

Thu Minh

*
1.945.740


http://musicmd1fr.eivonline.edu.vn.net/bucket-image-eivonline.edu.vn/images/singer/20120119/EGfPcExBM9Urk21w06Dn590bdfb24cc24.jpg
http://musicmd1fr.eivonline.edu.vn.net/bucket-image-eivonline.edu.vn/images/singer/20160630/tWalDvZ9h3qHFNZ4Kwrm638d9ca5a547a.jpg
http://musicmd1fr.eivonline.edu.vn.net/bucket-image-eivonline.edu.vn/images/singer/20150630/GCANxEsJiZAFG38joOA059d6ff61ced99.jpg
http://musicmd1fr.eivonline.edu.vn.net/bucket-image-eivonline.edu.vn/images/singer/20211109/9H4pVGPPPXuGENrrc2Bx618a2275881a7.jpg
http://musicmd1fr.eivonline.edu.vn.net/bucket-image-eivonline.edu.vn/images/singer/20150630/GCANxEsJiZAFG38joOA059d6ff61ced99.jpg
http://musicmd1fr.eivonline.edu.vn.net/bucket-image-eivonline.edu.vn/images/singer/20150630/GCANxEsJiZAFG38joOA059d6ff61ced99.jpg
http://musicmd1fr.eivonline.edu.vn.net/bucket-image-eivonline.edu.vn/images/singer/20150630/GCANxEsJiZAFG38joOA059d6ff61ced99.jpg
http://musicmd1fr.eivonline.edu.vn.net/bucket-image-eivonline.edu.vn/images/singer/20150630/GCANxEsJiZAFG38joOA059d6ff61ced99.jpg


Xem thêm: Dùng An Cung Ngưu Hoàng Hoàn Uống Khi Nào, An Cung Ngưu Hoàng Hoàn Uống Khi Nào

http://musicmd1fr.eivonline.edu.vn.net/bucket-image-eivonline.edu.vn/images/singer/20150630/GCANxEsJiZAFG38joOA059d6ff61ced99.jpg