Cập nhật mới nhất danh sách địa chỉ các chi nhánh, phòng giao dịch ngân hàng BIDV trên Hà Nội. Kiếm tìm kiếm địa chỉ cửa hàng chi nhánh bidv gần nhất.

Bạn đang xem: Ngân hàng bidv chi nhánh tây hà nội


Mục lục - nội dung
Chi nhánh/PGD ngân hàng bidv Ba Đình (12 PGD)Chi nhánh/PGD ngân hàng đầu tư và phát triển việt nam Bắc từ bỏ Liêm (8 PGD)Chi nhánh/PGD BIDV cầu giấy (21 PGD)Chi nhánh/PGD ngân hàng đầu tư và phát triển việt nam bidv Đống Đa (23 PGD)Chi nhánh/PGD bidv Hà Đông (9 PGD)Chi nhánh/PGD BIDV hbt hai bà trưng (20 PGD)Chi nhánh/PGD ngân hàng đầu tư và phát triển việt nam Hoàn tìm (26 PGD)Chi nhánh/PGD BIDV q. Hoàng mai (10 PGD)Chi nhánh/PGD BIDV quận long biên (10 PGD)Chi nhánh/PGD ngân hàng đầu tư và phát triển Nam trường đoản cú Liêm (15 PGD)Chi nhánh/PGD bidv Tây hồ nước (7 PGD)Chi nhánh/PGD BIDV tx thanh xuân (10 PGD)Chi nhánh/PGD ngân hàng đầu tư và phát triển Sơn Tây (5 PGD)Chi nhánh/PGD ngân hàng đầu tư và phát triển việt nam Ba vì (1 PGD)Chi nhánh/PGD bidv Chương Mỹ (1 PGD)Chi nhánh/PGD ngân hàng đầu tư và phát triển việt nam Đan Phượng (1 PGD)Chi nhánh/PGD ngân hàng đầu tư và phát triển bidv Đông Anh (5 PGD)Chi nhánh/PGD bidv Gia Lâm (3 PGD)Chi nhánh/PGD ngân hàng bidv Hoài Đức (3 PGD)Chi nhánh/PGD bidv Mê Linh (1 PGD)Chi nhánh/PGD ngân hàng đầu tư và phát triển bidv Phúc lâu (1 PGD)Chi nhánh/PGD bidv Sóc sơn (3 PGD)Chi nhánh/PGD ngân hàng bidv Thạch Thất (2 PGD)Chi nhánh/PGD ngân hàng đầu tư và phát triển việt nam bidv Thanh Trì (2 PGD)

Chi nhánh/PGD ngân hàng đầu tư và phát triển việt nam bidv Ba Đình (12 PGD)

*
Giờ giao dịch: máy 2-6: Sáng: 8h00-11h30, Chiều: 13h00-17h00Điện thoại: (04) 3.5133823PGD Nguyễn ngôi trường Tộ – Trực thuộc: cn Hà Nội

Giờ giao dịch: vật dụng 2-6: Sáng: 8h00 – 11h30; Chiều: 13h00 – 16h00Điện thoại: 24.39290705Giờ giao dịch: đồ vật 2-6: Sáng: 8h-11h30, Chiều: 13h-16h30Điện thoại: (04) 3.7153527

Chi nhánh/PGD ngân hàng đầu tư và phát triển bidv Bắc từ bỏ Liêm (8 PGD)

Giờ giao dịch: sản phẩm công nghệ 2-6: Sáng: 8h-11h30, Chiều: 13h-16h30Điện thoại: (04) 3.7227291PGD Phạm Văn Đồng – Trực thuộc: cn Thăng Long

Giờ giao dịch: lắp thêm 2-6: Sáng: 8h00-12h00, Chiều: 13h00-16h30Điện thoại: 0437543903/ 0437950496-867Land hồ nước Tây, số 107 Xuân La, Phường Xuân Tảo, Quận Bắc từ bỏ Liêm, TP Hà Nội
Giờ giao dịch: sản phẩm công nghệ 2-6: Sáng: 8h-12h, Chiều: 13h-16h30Điện thoại: 24.62734602

Chi nhánh/PGD BIDV cg cầu giấy (21 PGD)

Giờ giao dịch: vật dụng 2-6: Sáng: 8h – 11h30, Chiều: 13h – 16h30Điện thoại: 04.627.82.345PGD Grand Plaza – Trực thuộc: cn Đông Đô

Giờ giao dịch: đồ vật 2-6: Sáng: 8h-11h45, Chiều: 13h-16h45Điện thoại: (04) 3.5553611Giờ giao dịch: sản phẩm công nghệ 2-6: Sáng: 8h-11h45, Chiều: 13h-17hĐiện thoại: (04) 3.7830329

Chi nhánh/PGD ngân hàng đầu tư và phát triển bidv Đống Đa (23 PGD)

Giờ giao dịch: máy 2-6: Sáng: 8h-12h, Chiều: 13h – 17hĐiện thoại: 4.62750929

Chi nhánh/PGD ngân hàng bidv Hà Đông (9 PGD)

Giờ giao dịch: lắp thêm 2-6: Sáng: 8h-11h30, Chiều: 13h30-16h30Điện thoại: (04) 3.3552681

Chi nhánh/PGD BIDV hbt hai bà trưng (20 PGD)

Giờ giao dịch: 8h30-11h30 13h-16h30Điện thoại: 024 39381526PGD Lạc Trung – Trực thuộc: cn Hai Bà Trưng

Giờ giao dịch: máy 2-6: Sáng: 8h-11h30, Chiều: 13h-16h30Điện thoại: (04) 3.9876171Giờ giao dịch: đồ vật 2-6: Sáng: 8h – 11h30, Chiều: 13h – 16h30Điện thoại: 04.39783890/91

Chi nhánh/PGD ngân hàng đầu tư và phát triển bidv Hoàn kiếm (26 PGD)

Giờ giao dịch: thời hạn giao dịch: máy 2-6: Sáng: 8h-12h, Chiều: 13h – 17h thời gian giao dịch chi phí mặt: lắp thêm 2-6: Sáng: 8h-11h30, Chiều: 13h – 16h30Điện thoại: 024.39349869; 39349871

Chi nhánh/PGD BIDV q. Hoàng mai (10 PGD)

Giờ giao dịch: sản phẩm 2-6: Sáng: 8h – 11h30, Chiều: 13h – 16h30Điện thoại: 4.35401094

Chi nhánh/PGD BIDV quận long biên (10 PGD)

CN quận long biên Hà Nội

Giờ giao dịch: sản phẩm 2-6: Sáng: 8h-11h30, Chiều: 13h-16h45Điện thoại: (04) 2.2207996Giờ giao dịch: đồ vật 2-6: Sáng: 8h-11h30, Chiều: 13h-17hĐiện thoại: 02436502486PGD Ngọc Thụy – Trực thuộc: CN quận long biên Hà Nội

Giờ giao dịch: thiết bị 2-6: Sáng: 8h-11h30, Chiều: 13h-16h30Điện thoại: (04) 3.8715211Giờ giao dịch: sản phẩm công nghệ 2-6: Sáng: 08h00 – 11h30, Chiều: 13h00 – 16h30Điện thoại: 04.3657 4590

Chi nhánh/PGD ngân hàng đầu tư và phát triển bidv Nam tự Liêm (15 PGD)

Giờ giao dịch: trang bị 2-6: Sáng: 8h00-12h00, Chiều: 13h00-16h30Điện thoại: 0437734431/ 0437950496-851PGD Nguyễn Cơ Thạch – Trực thuộc: cn Mỹ Đình

Giờ giao dịch: đồ vật 2-6: Sáng: 8h-11h30, Chiều: 13h-16h30Điện thoại: (04) 6.2874318Giờ giao dịch: thiết bị 2-6: Sáng: 8h-11h30, Chiều: 13h-16h30Điện thoại: (024) 3.6245783

Chi nhánh/PGD ngân hàng đầu tư và phát triển việt nam bidv Tây hồ (7 PGD)

Giờ giao dịch: thứ 2-6: Sáng: 8h-11h30, Chiều: 13h-16hĐiện thoại: (04) 37588247

Chi nhánh/PGD BIDV thanh xuân (10 PGD)

Giờ giao dịch: sáng sủa từ 8h – 11h30; chiều 13h – 16h30, nghỉ sản phẩm 7 và chủ nhậtĐiện thoại: 24.37713458PGD Nhân bao gồm – Trực thuộc: công nhân Thanh Xuân

Giờ giao dịch: sáng từ 8h – 11h30; chiều 13h – 16h30, nghỉ thứ 7 và chủ nhậtĐiện thoại: 24.35683684

Chi nhánh/PGD ngân hàng bidv Sơn Tây (5 PGD)

Giờ giao dịch: sản phẩm 2-6: Sáng: 7h30-12h, Chiều: 13h30-17hĐiện thoại: 4.33616358

Chi nhánh/PGD ngân hàng đầu tư và phát triển việt nam Ba vị (1 PGD)

Giờ giao dịch: trang bị 2-6: Sáng: 7h30-12h, Chiều: 13h30-17hĐiện thoại: 4.33960963

Chi nhánh/PGD ngân hàng bidv Chương Mỹ (1 PGD)

Giờ giao dịch: vật dụng 2-6: Sáng: 8h-11h30, Chiều: 13h30-16h30Điện thoại: (04) 3.3717523

Chi nhánh/PGD ngân hàng bidv Đan Phượng (1 PGD)

Giờ giao dịch: làm việc từ thứ 2 đến đồ vật 6 Buổi sáng: 8h – 11h30 Buổi chiều: 13h00 – 16h30Điện thoại: 04 66669600

Chi nhánh/PGD bidv Đông Anh (5 PGD)

Giờ giao dịch: Từ thứ hai đến sản phẩm công nghệ 6 sáng từ 8h-11h45 Chiều 13h-16h30Điện thoại: (024)35810518

Chi nhánh/PGD ngân hàng đầu tư và phát triển việt nam bidv Gia Lâm (3 PGD)

Giờ giao dịch: máy 2-6: 8h00-11h30; 13h00-16h30Điện thoại: 2436451666

Chi nhánh/PGD ngân hàng đầu tư và phát triển việt nam Hoài Đức (3 PGD)

Giờ giao dịch: T2 – T6) 08:00 – 11:30 (T2 – T6 ) 13:00 – 16:30Điện thoại: 24.35528038

Chi nhánh/PGD ngân hàng bidv Mê Linh (1 PGD)

Giờ giao dịch: sản phẩm công nghệ 2-6: sáng sủa : 08h00-12h00, chiều: 13h00-17h00Điện thoại: 24.38134599

Chi nhánh/PGD bidv Phúc lâu (1 PGD)

Giờ giao dịch: sản phẩm 2-6: Sáng: 7h30-12h, Chiều: 13h30-17hĐiện thoại: (043) 3.643008

Chi nhánh/PGD ngân hàng đầu tư và phát triển Sóc sơn (3 PGD)

Giờ giao dịch: sản phẩm công nghệ 2-6: Sáng: 8h-11h45, Chiều: 13h- 16h30Điện thoại: (024) 38852905

Chi nhánh/PGD ngân hàng đầu tư và phát triển bidv Thạch Thất (2 PGD)

Giờ giao dịch: sản phẩm 2-6: Sáng: 8h00 – 12h00, Chiều: 13h30 – 16h30Điện thoại: (024) 33928418

Chi nhánh/PGD ngân hàng đầu tư và phát triển việt nam bidv Thanh Trì (2 PGD)

Giờ giao dịch: trang bị 2-6: Sáng: 8h-11h30, Chiều: 13h-16h30Điện thoại: (04) 3.6813717ATM ngân hàng đầu tư và phát triển việt nam bidv Hà Nội
Chi nhánh ngân hàng bidv Hồ Chí Minh
Chi nhánh ngân hàng đầu tư và phát triển việt nam bidv Đà nẵng
Chi nhánh bidv Bác Ninh
Chi nhánh ngân hàng bidv Hà Nam
Chi nhánh ngân hàng bidv Hải Dương
Chi nhánh ngân hàng đầu tư và phát triển việt nam bidv Hưng Yên
Chi nhánh ngân hàng bidv Hải Phòng
Chi nhánh ngân hàng đầu tư và phát triển việt nam bidv Nam Định
Chi nhánh ngân hàng bidv Ninh Bình
Chi nhánh ngân hàng đầu tư và phát triển việt nam Thái Bình
Chi nhánh ngân hàng đầu tư và phát triển việt nam Vĩnh Phúc

BIDV thủ đô hà nội : danh sách những trụ sở BIDV sinh sống Hà Nội
Các trụ sở BIDV tp. Hà nội được update ví dụ theo từng quận huyện giúp cho bạn tìm được ngân hàng BIDV sớm nhất .

Phòng giao dịch thanh toán BIDV hà nội thủ đô ở những Quận

Danh sách cụ thể những chi nhánh / phòng giao dịch thanh toán giao dịch của ngân hàng BIDV ở đầy đủ Q. Nội thanh của Hà Nội

Chi nhánh ngân hàng đầu tư và phát triển Ba Đình

12 phòng giao dịch bank BIDV ở quận tía Đình


Chi nhánhĐịa chỉ
Số điện thoại
BIDV cửa hàng ThánhSố 150, Phố quán Thánh, Phường tiệm Thánh024 3715 3527
BIDV Núi trúcSố 30, Phố Núi Trúc, Phường Giảng Võ024 3726 4016
BIDV Nguyễn trường TộSố 06, Phố Nguyễn ngôi trường Tộ, Phường Nguyễn Trung Trực024 39290705
BIDV Lotte TowerTòa bên Lotte Center, số 54, Phố Liễu Giai, Phường Cống Vị024 3513 3823
BIDV Đào TấnSố 46, Phố Đào Tấn, Phường Cống Vị024 3766 6734
BIDV D2 Giảng VõToà bên D2, Đường Giảng Võ, Phường Giảng Võ024 3717 1672
BIDV cửa BắcToà đơn vị EVN, Số 11, Phố cửa Bắc, Phường Trúc Bạch024 39416648
BIDV Bắc Thành CôngSố 14, Đường bóng Hạ, Phường Thành Công024 3538 0773
BIDV 268 Đội CấnSố 268, Phố Đội Cấn, Phường Cống Vị024 3767 4801
BIDV cn Tràng Anầng 1, 2, Toà nhà Liễu Giai Tower, Số 26, Đường Liễu Giai, Phường Cống Vị024 3686 9656
BIDV cn Tây HồSố 47, Phố Phan Đình Phùng, Phường cửa hàng Thánh024 3728 2255
BIDV CN tía ĐìnhSố 57, Đường trơn Hạ, Phường Thành Công024 3726 4212

*

Chi nhánh ngân hàng đầu tư và phát triển bidv Bắc trường đoản cú Liêm

8 chi nhánh ngân hàng BIDV ngơi nghỉ quận Bắc trường đoản cú Liêm

Chi nhánhĐịa ChỉSố Điện Thoại
BIDV Xuân TảoTầng 1-2, Toà D1, dự án công trình Dream
Land hồ nước Tây, số 107 Xuân La, Phường Xuân Tảo, Quận Bắc từ Liêm, TP Hà Nội
024 6273 4602
BIDV Tân XuânTầng 1, Toà công ty Cty CP cầu 11 Thăng Long, Số 134, Đường Phạm Văn Đồng, Phường Xuân Đỉnh, Quận Bắc tự Liêm, TP Hà Nội024 3818 6141
BIDV StarlakeTầng 1, Toà đơn vị CT1A, quần thể đô thị new Nghĩa Đô, ngõ 106, Đường Hoàng Quốc Việt, Phường Cổ Nhuế, Quận Bắc tự Liêm, TP Hà Nội024 3556 1626
BIDV Phạm Văn ĐồngTòa bên Bắc Hà, Số 30, Đường Phạm Văn Đồng, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Bắc từ bỏ Liêm, TP Hà Nội024 3754 3903
BIDV ngoại Giao ĐoànTầng 1, tổng hợp chung cư cao tầng liền kề N02-T3, khu vực Ngoại giao đoàn, Phường Xuân Tảo, Quận Bắc tự Liêm, TP Hà Nội024 3722 7291
BIDV Nghĩa TânTầng 1, tòa bên 184, Đường Hoàng Quốc Việt, Phường Cổ Nhuế 1, Quận Bắc tự Liêm, TP Hà Nội024 3573 9083
BIDV Nghĩa ĐôTầng 1, Toà đơn vị CT2A, khu Đô thị bắt đầu Cổ Nhuế, Phường Cổ Nhuế 1, Quận Bắc trường đoản cú Liêm, TP Hà Nội024 6291 5701
BIDV nam giới Thăng LongTầng 1, tòa 27A3 dự án công trình Green Stars, KĐT TP giao lưu, số 234, Đường Phạm Văn Đồng, Phường Cổ Nhuế 1, Quận Bắc từ bỏ Liêm, TP Hà Nội024 7306 1116

*

Chi nhánh ngân hàng đầu tư và phát triển việt nam bidv Cầu Giấy

Tại quận ước Giấy, ngân hàng Techcombank có 22 phòng giao dịch.

Xem thêm: Em Ơi Anh Muốn Đi Cùng Em - Lời Bài Hát Giả Vờ Thương Anh Được Không

Chi nhánhĐịa ChỉSố Điện Thoại
BIDV cn Bắc HàTòa nhà VP Cty 789 – Số 147, Đường Hoàng Quốc Việt, Phường Nghĩa Đô, Quận cầu Giấy, TP Hà Nội024 3672 2222
BIDV CN mong GiấySố 263, Đường mong Giấy, Phường Dịch Vọng, Quận cầu Giấy, TP Hà Nội024 3755 6910
BIDV công nhân Đông ĐôSố 27, Đường trần Duy Hưng, Phường Trung Hoà, Quận cầu Giấy, TP Hà Nội024 3772 2011
BIDV Dịch VọngTầng 1, số 80, Đường Khúc quá Dụ, Phường Dịch Vọng, Quận ước Giấy, TP Hà Nội024 3767 2071
BIDV Dương Đình NghệToà nhà HH2 Constrexim, Đường Dương Đình Nghệ, Phường yên ổn Hoà, Quận ước Giấy, TP Hà Nội024 3226 2724
BIDV Duy TânTầng 1, Tòa nhà Trung tâm công nghệ thông tin BIDV, Lô C1C, Phố Duy Tân, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận cầu Giấy, TP Hà Nội024 6278 2345
BIDV Grand PlazaTTTM Grand Plaza, số 117, Đường è Duy Hưng, Phường Trung Hoà, Quận ước Giấy, TP Hà Nội024 3555 3611
BIDV Hoàng Quốc ViệtSố 106, Đường Hoàng Quốc Việt, Phường Nghĩa Đô, Quận ước Giấy, TP Hà Nội024 3755 6902
BIDV Khu thành phố Yên HoàLô A1, Khu đô thị Yên Hoà, Phường lặng Hoà, Quận mong Giấy, TP Hà Nội024 3227 2045
BIDV Làng quốc tế Thăng LongTầng 1, công ty B2B Làng quốc tế Thăng Long, Đường trần Đăng Ninh, Phường Dịch Vọng, Quận cầu Giấy, TP Hà Nội024 3791 0829

*

Chi nhánh ngân hàng bidv Đống Đa

Tại quận Đống Đa, ngân hàng BIDV tất cả 23 chống giao dịch.

Chi nhánhĐịa ChỉSố Điện Thoại
BIDV công nhân Đống ĐaSố 71, Đường Nguyễn Chí Thanh, Phường trơn Hạ, Quận Đống Đa, TP Hà Nội024 38 303 939
BIDV cn Hai Bà TrưngToà bên VCCI Tower, số 9, Đường Đào Duy Anh, Phường Phương Mai, Quận Đống Đa, TP Hà Nội024 3628 4553
BIDV công nhân Hồng HàTầng 1, 2, 3, Toà đơn vị số 2, Đường Tôn Thất Tùng, Phường Trung Tự, Quận Đống Đa, TP Hà Nội024 3885 6888
BIDV công nhân Ngọc Khánh Hà NộiTòa bên tổng công ty đầu tư hạ tầng Đô thị UDIC, số 27, Đường Huỳnh Thúc Kháng, Phường bóng Hạ, Quận Đống Đa, TP Hà Nội024 3399 1888
BIDV 99 láng HạSố 99, Đường láng Hạ, Phường trơn Hạ, Quận Đống Đa, TP Hà Nội024 3514 9733
BIDV cat LinhSố 13A, Phố cat Linh, Phường Quốc Tử Giám, Quận Đống Đa, TP Hà Nội024 3564 0750
BIDV Hào NamSố 114, Phố Hào Nam, Phường Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, TP Hà Nội024 3513 3383
BIDV Hoàng CầuSố 17, Phố Hoàng Cầu, Phường Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, TP Hà Nội024 3568 1550
BIDV Khâm ThiênSố 23, Phố Khâm Thiên, Phường Khâm Thiên, Quận Đống Đa, TP Hà Nội024 6275 4286
BIDV Kim LiênTầng 1, Toà đơn vị B14 Kim Liên, Phố Lương Định Của, Phường Kim Liên, Quận Đống Đa, TP Hà Nội024 3577 1280

*
Xem khá khá đầy đủ list 23 phòng giao dịch thanh toán giao dịch và mạng lưới hệ thống những cây ATM bank BIDV Đống Đa

Chi nhánh ngân hàng đầu tư và phát triển Hà Đông

9 chi nhánh ngân hàng BIDV sống quận Hà Đông

Chi nhánhĐịa ChỉSố Điện Thoại
BIDV cn Hà TâySố 197, Đường quang quẻ Trung, Phường quang Trung, Quận Hà Đông, TP Hà Nội024 3382 1137
BIDV An HưngNhà V9-A07, dự án công trình The Terra – An Hưng, Đường Tố Hữu, Phường Dương Nội, Quận Hà Đông, TP Hà Nội024 3382 6113
BIDV Hà ĐôngMột phần tầng 1 Tòa bên CT1, Đường Ngô Thì Nhậm, Phường Hà Cầu, Quận Hà Đông, TP Hà Nội024 3537 9766
BIDV Lê Hồng PhongSố 36A, Khu cầu Đơ 2, Phường Hà Cầu, Quận Hà Đông, TP Hà Nội024 3382 7127
BIDV trằn PhúLiền kề 8A, khu nhà tại Bắc Hà, Phường chiêu mộ Lao, Quận Hà Đông, TP Hà Nội024 6286 3336
BIDV Văn PhúSố 280 cùng 281, dự án công trình Lacasta Văn Phú, Phường Phú La, Quận Hà Đông, TP Hà Nội024 6666 1366
BIDV Văn QuánTầng 1, toà New Skyline, lô CC2, KĐT Văn Quán, Phố Nguyễn Khuyến, Phường Văn Quán, Quận Hà Đông, TP Hà Nội024 3354 7304
BIDV Xa LaSố 1, gần cạnh 6, KĐTM Xa La, Phường Phúc La, Quận Hà Đông, TP Hà Nội024 3311 5679
BIDV Yết KiêuToà đơn vị HIWAY Supercenter, Số 08, Đường quang đãng Trung, Phường quang Trung, Quận Hà Đông, TP Hà Nội024 3355 2681

*

Chi nhánh ngân hàng đầu tư và phát triển việt nam Hai Bà Trưng

Danh sách 20 chi nhánh, chống giao dịch

Chi nhánhĐịa ChỉSố Điện Thoại
BIDV công nhân Quang TrungToà nhà Prime Center, Số 53, Phố quang quẻ Trung, Phường Nguyễn Du, Quận nhị Bà Trưng, TP Hà Nội024 3943 3033
BIDV cn Sở giao dịch 1Vincom Tower, Số 191, Đường Bà Triệu, Phường Lê Đại Hành, Quận nhì Bà Trưng, TP Hà Nội024 2223 4234
BIDV Bách KhoaSố 17, Phố Tạ quang Bửu, Phường Bách Khoa, Quận nhì Bà Trưng, TP Hà Nội024 3868 3907
BIDV Bạch MaiSố 392, Phố Bạch Mai, Phường Bạch Mai, Quận hai Bà Trưng, TP Hà Nội024 3627 4654
BIDV mong DềnTầng 1, số 60-62 Phố Bạch Mai, Phường mong Dền, Quận nhì Bà Trưng, TP Hà Nội024 3573 5094
BIDV mặt hàng ChuốiSố 3, Phố sản phẩm Chuối, Phường Phạm Đình Hổ, Quận nhị Bà Trưng, TP Hà Nội024 3933 1270
BIDV Hoà BìnhToà công ty Hoà Bình Green City, số 505 Phố Minh Khai, Phường Vĩnh Tuy, Quận nhì Bà Trưng, TP Hà Nội024 6664 6985
BIDV Hoà MãSố 30-32, Phố Hoà Mã, Phường Phạm Đình Hổ, Quận hai Bà Trưng, TP Hà Nội024 3938 1526
BIDV Lạc TrungToà bên VTC, Số 23, Phố Lạc Trung, Phường Vĩnh Tuy, Quận nhì Bà Trưng, TP Hà Nội024 3987 6171
BIDV Lê Đại HànhToà đơn vị Gelex, Số 52, Phố Lê Đại Hành, Phường Lê Đại Hành, Quận nhì Bà Trưng, TP Hà Nội024 3974 9718

*

Chi nhánh ngân hàng đầu tư và phát triển bidv Hoàn Kiếm

Tại Quận hoàn Kiếm, ngân hàng BIDV tất cả 25 trụ sở gồm

Chi nhánhĐịa ChỉSố Điện Thoại
BIDV công nhân Chương DươngSố 41, Đường hai Bà Trưng, Phường è cổ Hưng Đạo, Quận hoàn Kiếm, TP Hà Nội024 3573 7688
BIDV cn Đại LaTừ tầng trệt đến tầng 5, tòa đơn vị số 01B, Phố Yết Kiêu, Phường è Hưng Đạo, Quận hoàn Kiếm, TP Hà Nội024 3935 1083
BIDV cn Hà NộiSố 4B, Đường Lê Thánh Tông, Phường Phan Chu Trinh, Quận trả Kiếm, TP Hà Nội024 3972 5577
BIDV công nhân Hà ThànhSố 74, Phố Thợ Nhuộm, Phường trần Hưng Đạo, Quận hoàn Kiếm, TP Hà Nội024 3941 1831
BIDV công nhân Hoàn KiếmSố 194, Đường trằn Quang Khải, Phường Lý Thái Tổ, Quận hoàn Kiếm, TP Hà Nội024 2220 5228
BIDV cn Sở giao dịch 3Số 20, Phố hàng Tre, Phường Lý Thái Tổ, Quận trả Kiếm, TP Hà Nội024 2220 8222
BIDV 25 Đinh Tiên HoàngSố 25, Phố Đinh Tiên Hoàng, Phường sản phẩm Bạc, Quận trả Kiếm, TP Hà Nội024 3936 2630
BIDV 55 cửa NamSố 55B, Phố cửa Nam, Phường cửa Nam, Quận hoàn Kiếm, TP Hà Nội024 3976 6091
BIDV Bà TriệuSố 46-48, Phố Bà Triệu, Phường mặt hàng Bài, Quận trả Kiếm, TP Hà Nội024 3710 1036
BIDV cửa ngõ NamTầng 1, tầng 2, Số 17, Phố Phan Bội Châu, Phường cửa ngõ Nam, Quận hoàn Kiếm, TP Hà Nội024 3936 2847

Xem ví dụ hàng loạt những chi nhánh và vị trí đặt ATM ngân hàng đầu tư và phát triển bidv Hoàn Kiếm

Chi nhánh ngân hàng đầu tư và phát triển bidv Hoàng Mai

9 phòng giao dịch ngân hàng BIDV q. Hoàng mai bao gồm

Chi nhánhĐịa ChỉSố Điện Thoại
BIDV cn Nam Hà NộiSố 1281, Đường Giải Phóng, Phường Hoàng Liệt, Quận Hoàng Mai, TP Hà Nội024 3681 5224
BIDV Bắc Linh ĐàmLô BT1, Ô số 19, khu Bắc Linh Đàm, Phường Hoàng Liệt, Quận Hoàng Mai, TP Hà Nội024 3540 2305
BIDV Đại KimNhà A5, Lô C8, Khu thành phố Đại Kim, Phường Đại Kim, Quận Hoàng Mai, TP Hà Nội024 3664 1720
BIDV Đền LừSố 1, lô 4B, Phố Đền Lừ 2, Phường Hoàng Văn Thụ, Quận Hoàng Mai, TP Hà Nội024 3634 3698
BIDV Định CôngToà công ty hỗn hợp bình yên 1, Khu đô thị Định Công, Phường Định Công, Quận Hoàng Mai, TP Hà Nội024 3640 7936
BIDV Linh ĐàmKiốt 10, căn hộ cao cấp Nơ 7B, Bán đảo Linh Đàm, Phường Hoàng Liệt, Quận Hoàng Mai, TP Hà Nội024 3641 2851
BIDV nguyễn an NinhSố 118, Phố nguyễn an Ninh, Phường Tương Mai, Quận Hoàng Mai, TP Hà Nội024 3662 5615
BIDV Tân MaiSố 104-106, Phố Tân Mai, Phường Tân Mai, Quận Hoàng Mai, TP Hà Nội024 3540 1094
BIDV Hoàng MaiTầng 1, Tòa nhà dự án hateco Hoàng Mai, Phường lặng Sở, Quận Hoàng Mai, TP Hà Nội024 3872 7337

*

Chi nhánh ngân hàng đầu tư và phát triển bidv Long Biên

Tại Quận Long Biên, bank BIDV có 10 trụ sở bao gồm