Ngày xuất sắc và ngày xấu tác động rất khủng đến quá trình đại sự nhưng mà ta định tiến hành. Sau đấy là những ngày giỏi của 12 mon âm lịch 2022 bạn nên xem xét để việc gì rồi cũng đại thành công.

Bạn đang xem: Ngày tốt tháng 11 năm 2018

tự xưa xem ngày tốt xấu để khởi sự làm việc đã thành một thói quen trung khu linh của tín đồ Việt. Nếu chọn lọc được ngày tốt, mọi bài toán sẽ chạm mặt được “mưa thuận gió hoà", nhưng lựa chọn nhầm ngày xấu, phiên bản mệnh sẽ gặp gỡ nhiều trắc trở. Sau đây là ngày giỏi 12 tháng âm lịch 2022 phù hợp với công việc mình định tiến hành.

1 coi ngày giỏi tháng 1/2022 âm lịch

mon 1 hay được gọi là tháng bắt đầu vì đây là tháng đầu tiên của năm, “mở bát" ra tương đối nhiều sự kiện, phù hợp để bắt đầu những chuyện đại sự. Đây là thời điểm được không ít người lựa chọn để mưu cầu sự nghiệp hoặc khai trương, xây dừng nhà cửa.

Ngày xuất sắc tháng 1/2022 âm lịch

Giờ tốt: Ất Sửu (1h-3h): Ngọc Đường, Mậu Thìn (7h-9h): tứ Mệnh, Canh Ngọ (11h-13h): Thanh Long, Tân mùi hương (13h-15h): Minh Đường, giáp Tuất (19h-21h): Kim Quỹ, Ất Hợi (21h-23h): Bảo Quang
Giờ tốt: Bính Tý (23h-1h): Kim Quỹ, Đinh Sửu (1h-3h): Bảo Quang, Kỷ Mão (5h-7h): Ngọc Đường, Nhâm Ngọ (11h-13h): bốn Mệnh, liền kề Thân (15h-17h): Thanh Long, Ất Dậu (17h-19h): Minh Đường
Giờ tốt: Canh dần (3h-5h): Kim Quỹ, Tân Mão (5h-7h): Bảo Quang, Quý ghen tuông (9h-11h): Ngọc Đường, Bính Thân (15h-17h): bốn Mệnh, Mậu Tuất (19h-21h): Thanh Long, Kỷ Hợi (21h-23h): Minh Đường
Giờ tốt: Nhâm dần dần (3h-5h): Kim Quỹ, Quý Mão (5h-7h): Bảo Quang, Ất tị (9h-11h): Ngọc Đường, Mậu Thân (15h-17h): tứ Mệnh, Canh Tuất (19h-21h): Thanh Long, Tân Hợi (21h-23h): Minh Đường

tháng 1 thích hợp khai trương

Giờ tốt: ngay cạnh Tý (23h-1h): tứ Mệnh, Bính dần dần (3h-5h): Thanh Long, Đinh Mão (5h-7h): Minh Đường, Canh Ngọ (11h-13h): Kim Quỹ, Tân mùi hương (13h-15h): Bảo Quang, Quý Dậu (17h-19h): Ngọc Đường
Giờ tốt: Mậu dần (3h-5h): tứ Mệnh, Canh Thìn (7h-9h): Thanh Long, Tân ganh (9h-11h): Minh Đường, ngay cạnh Thân (15h-17h): Kim Quỹ, Ất Dậu (17h-19h): Bảo Quang, Đinh Hợi (21h-23h): Ngọc Đường
Giờ tốt: Canh Tý (23h-1h): Kim Quỹ, Tân Sửu (1h-3h): Bảo Quang, Quý Mão (5h-7h): Ngọc Đường, Bính Ngọ (11h-13h): tư Mệnh, Mậu Thân (15h-17h): Thanh Long, Kỷ Dậu (17h-19h): Minh Đường

2 xem ngày tốt tháng 2/2022 âm lịch

tháng 2 âm lịch phù hợp cho vấn đề công danh, thi tuyển và làm cho nông. Trong khi nếu có dự định dựng bà xã gả chồng cũng nên triển khai ngay để mai sau con con cháu đầy đàn, gặp gỡ nhiều may mắn.

mon 2/2022 âm lịch thích hợp thi cử

Giờ tốt: giáp Dần (3h-5h): tứ Mệnh, Bính Thìn (7h-9h): Thanh Long, Đinh ghen tuông (9h-11h): Minh Đường, Canh Thân (15h-17h): Kim Quỹ, Tân Dậu (17h-19h): Bảo Quang, Quý Hợi (21h-23h): Ngọc Đường
Giờ tốt: Ất Sửu (1h-3h): Ngọc Đường, Mậu Thìn (7h-9h): bốn Mệnh, Canh Ngọ (11h-13h): Thanh Long, Tân mùi hương (13h-15h): Minh Đường, giáp Tuất (19h-21h): Kim Quỹ, Ất Hợi (21h-23h): Bảo Quang
Giờ tốt: Bính dần dần (3h-5h): tư Mệnh, Mậu Thìn (7h-9h): Thanh Long, Kỷ ghen (9h-11h): Minh Đường, Nhâm Thân (15h-17h): Kim Quỹ, Quý Dậu (17h-19h): Bảo Quang, Ất Hợi (21h-23h): Ngọc Đường

mon 2/2022 âm lịch làm cho nông bội thu

Giờ tốt: Đinh Sửu (1h-3h): Ngọc Đường, Canh Thìn (7h-9h): tư Mệnh, Nhâm Ngọ (11h-13h): Thanh Long, Quý mùi (13h-15h): Minh Đường, Bính Tuất (19h-21h): Kim Quỹ, Đinh Hợi (21h-23h): Bảo Quang
Giờ tốt: Nhâm Tý (23h-1h): Thanh Long, Quý Sửu (1h-3h): Minh Đường, Bính Thìn (7h-9h): Kim Quỹ, Đinh ghen tuông (9h-11h): Bảo Quang, Kỷ hương thơm (13h-15h): Ngọc Đường, Nhâm Tuất (19h-21h): bốn Mệnh
Giờ tốt: Mậu dần dần (3h-5h): tư Mệnh, Canh Thìn (7h-9h): Thanh Long, Tân ganh (9h-11h): Minh Đường, cạnh bên Thân (15h-17h): Kim Quỹ, Ất Dậu (17h-19h): Bảo Quang, Đinh Hợi (21h-23h): Ngọc Đường

3 xem ngày giỏi tháng 3/2022 âm lịch

mon 3 âm lịch không thực sự may mắn, bạn cần chọn ngày thiệt kĩ nếu muốn khởi sự thao tác lớn.

Ngày giỏi tháng 3/2022 âm lịch

Giờ tốt: Bính dần dần (3h-5h): Kim Quỹ, Đinh Mão (5h-7h): Bảo Quang, Kỷ ganh (9h-11h): Ngọc Đường, Nhâm Thân (15h-17h): bốn Mệnh, giáp Tuất (19h-21h): Thanh Long, Ất Hợi (21h-23h): Minh Đường
Giờ tốt: Ất Sửu (1h-3h): Canh Tý (23h-1h): tư Mệnh, Nhâm dần (3h-5h): Thanh Long, Quý Mão (5h-7h): Minh Đường, Bính Ngọ (11h-13h): Kim Quỹ, Đinh mùi (13h-15h): Bảo Quang, Kỷ Dậu (17h-19h): Ngọc Đường
Giờ tốt: Canh Tý (23h-1h): Thanh Long, Tân Sửu (1h-3h): Minh Đường, ngay cạnh Thìn (7h-9h): Kim Quỹ, Ất tị (9h-11h): Bảo Quang, Đinh mùi (13h-15h): Ngọc Đường, Canh Tuất (19h-21h): tư Mệnh

tháng 3 âm lịch không thật may mắn

Giờ tốt: Nhâm Tý (23h-1h): tư Mệnh, liền kề Dần (3h-5h): Thanh Long, Ất Mão (5h-7h): Minh Đường, Mậu Ngọ (11h-13h): Kim Quỹ, Kỷ mùi (13h-15h): Bảo Quang, Tân Dậu (17h-19h): Ngọc Đường
Giờ tốt: Mậu Tý (23h-1h): Kim Quỹ, Kỷ Sửu (1h-3h): Bảo Quang, Tân Mão (5h-7h): Ngọc Đường, cạnh bên Ngọ (11h-13h): tứ Mệnh, Bính Thân (15h-17h): Thanh Long, Đinh Dậu (17h-19h): Minh Đường
Giờ tốt: Nhâm Tý (23h-1h): Thanh Long, Quý Sửu (1h-3h): Minh Đường, Bính Thìn (7h-9h): Kim Quỹ, Đinh ghen tuông (9h-11h): Bảo Quang, Kỷ mùi (13h-15h): Ngọc Đường, Nhâm Tuất (19h-21h): tứ Mệnh

4 xem ngày xuất sắc tháng 4/2022 âm lịch

tháng tư cũng không hẳn là tháng may mắn để tiến hành các quá trình trọng đại. Nếu tìm ngày ko tốt bản mệnh dễ chạm chán phải điều xấu, quá trình trục trặc, hao tài tốn của cải mới xử lý xong. Vào thời điểm tháng này phải tích cực thao tác thiện để giải bớt điềm xấu, đem đến an khang đến gia đạo.

coi ngày tốt tháng 4/2022 âm lịch

Giờ tốt: Tân Sửu (1h-3h): Ngọc Đường, giáp Thìn (7h-9h): tứ Mệnh, Bính Ngọ (11h-13h): Thanh Long, Đinh mùi (13h-15h): Minh Đường, Canh Tuất (19h-21h): Kim Quỹ, Tân Hợi (21h-23h): Bảo Quang
Giờ tốt: Mậu Tý (23h-1h): bốn Mệnh, Canh dần (3h-5h): Thanh Long, Tân Mão (5h-7h): Minh Đường, gần kề Ngọ (11h-13h): Kim Quỹ, Ất hương thơm (13h-15h): Bảo Quang, Đinh Dậu (17h-19h): Ngọc Đường
Giờ tốt: Quý Sửu (1h-3h): Ngọc Đường, Bính Thìn (7h-9h): tư Mệnh, Mậu Ngọ (11h-13h): Thanh Long, Kỷ hương thơm (13h-15h): Minh Đường, Nhâm Tuất (19h-21h): Kim Quỹ, Quý Hợi (21h-23h): Bảo Quang
Giờ tốt: gần cạnh Tý (23h-1h): Kim Quỹ, Ất Sửu (1h-3h): Bảo Quang, Đinh Mão (5h-7h): Ngọc Đường, Canh Ngọ (11h-13h): bốn Mệnh, Nhâm Thân (15h-17h): Thanh Long, Quý Dậu (17h-19h): Minh Đường

Cần thao tác thiện nhằm giải giảm điềm xấu

Giờ tốt: Mậu dần (3h-5h): Kim Quỹ, Kỷ Mão (5h-7h): Bảo Quang, Tân ghen tuông (9h-11h): Ngọc Đường, cạnh bên Thân (15h-17h): tứ Mệnh, Bính Tuất (19h-21h): Thanh Long, Đinh Hợi (21h-23h): Minh Đường
Giờ tốt: Bính Tý (23h-1h): Kim Quỹ, Đinh Sửu (1h-3h): Bảo Quang, Kỷ Mão (5h-7h): Ngọc Đường, Nhâm Ngọ (11h-13h): tư Mệnh, tiếp giáp Thân (15h-17h): Thanh Long, Ất Dậu (17h-19h): Minh Đường
Giờ tốt: Nhâm Tý (23h-1h): tứ Mệnh, cạnh bên Dần (3h-5h): Thanh Long, Ất Mão (5h-7h): Minh Đường, Mậu Ngọ (11h-13h): Kim Quỹ, Kỷ mùi hương (13h-15h): Bảo Quang, Tân Dậu (17h-19h): Ngọc Đường
Giờ tốt: Mậu Tý (23h-1h): Kim Quỹ, Kỷ Sửu (1h-3h): Bảo Quang, Tân Mão (5h-7h): Ngọc Đường, sát Ngọ (11h-13h): tư Mệnh, Bính Thân (15h-17h): Thanh Long, Đinh Dậu (17h-19h): Minh Đường

5 xem ngày xuất sắc tháng 5/2022 âm lịch

xây dựng nhà cửa cũng giống như mưu cầu công danh sự nghiệp rất tương thích để thực hiện trong tháng 5. Trong thời điểm tháng này, các bạn sẽ chứng kiến hồ hết công lao mình vứt ra xưa nay cuối cùng sẽ tiến hành đền đáp thỏa đáng. Tuy nhiên tháng này lại không thích hợp để lập chuyện cưới hỏi.

Giờ tốt: giáp Dần (3h-5h): Kim Quỹ, Ất Mão (5h-7h): Bảo Quang, Đinh ghen (9h-11h), Canh Thân (15h-17h), Nhâm Tuất (19h-21h): Thanh Long, Quý Hợi (21h-23h): Minh Đường
Giờ tốt: Mậu Tý (23h-1h): bốn Mệnh, Canh dần (3h-5h): Thanh Long, Tân Mão (5h-7h): Minh Đường, cạnh bên Ngọ (11h-13h): Kim Quỹ, Ất mùi (13h-15h): Bảo Quang, Đinh Dậu (17h-19h): Ngọc Đường
Giờ tốt: Nhâm dần dần (3h-5h): bốn Mệnh, gần kề Thìn (7h-9h): Thanh Long, Ất ganh (9h-11h): Minh Đường, Mậu Thân (15h-17h): Kim Quỹ, Kỷ Dậu (17h-19h): Bảo Quang, Tân Hợi (21h-23h): Ngọc Đường
Giờ tốt: Quý Sửu (1h-3h): Ngọc Đường, Bính Thìn (7h-9h): tứ Mệnh, Mậu Ngọ (11h-13h): Thanh Long, Kỷ hương thơm (13h-15h): Minh Đường, Nhâm Tuất (19h-21h): Kim Quỹ, Quý Hợi (21h-23h): Bảo Quang

Thánh như ý để mưu cầu công danh


Giờ tốt: gần kề Dần (3h-5h): bốn Mệnh, Bính Thìn (7h-9h): Thanh Long, Đinh tị (9h-11h): Minh Đường, Canh Thân (15h-17h): Kim Quỹ, Tân Dậu (17h-19h): Bảo Quang, Quý Hợi (21h-23h): Ngọc Đường
Giờ tốt: Ất Sửu (1h-3h): Ngọc Đường, Mậu Thìn (7h-9h): tứ Mệnh, Canh Ngọ (11h-13h): Thanh Long, Tân mùi (13h-15h): Minh Đường, ngay cạnh Tuất (19h-21h): Kim Quỹ, Ất Hợi (21h-23h): Bảo Quang
Giờ tốt: Canh dần dần (3h-5h): Kim Quỹ, Tân Mão (5h-7h): Bảo Quang, Quý ghen tuông (9h-11h): Ngọc Đường, Bính Thân (15h-17h): tư Mệnh, Mậu Tuất (19h-21h): Thanh Long, Kỷ Hợi (21h-23h): Minh Đường
Giờ tốt: Kỷ Sửu (1h-3h): Ngọc Đường, Nhâm Thìn (7h-9h): tứ Mệnh, tiếp giáp Ngọ (11h-13h): Thanh Long, Ất mùi hương (13h-15h): Minh Đường, Mậu Tuất (19h-21h): Kim Quỹ, Kỷ Hợi (21h-23h): Bảo Quang

6 xem ngày giỏi tháng 6/2022 âm lịch

mon 6/2022 âm kế hoạch là tháng có tương đối nhiều ngày tốt, thích hợp làm các chuyện phệ như cưới hỏi, khai trương, công danh, thi cử. Cả đám tang cũng tiến hành thuận lợi.

coi ngày giỏi tháng 6/2022 âm lịch

Giờ tốt: Tân Sửu (1h-3h): Ngọc Đường, sát Thìn (7h-9h): tứ Mệnh, Bính Ngọ (11h-13h): Thanh Long, Đinh mùi hương (13h-15h): Minh Đường, Canh Tuất (19h-21h): Kim Quỹ, Tân Hợi (21h-23h): Bảo Quang
Giờ tốt: Bính Tý (23h-1h): Thanh Long, Đinh Sửu (1h-3h): Minh Đường, Canh Thìn (7h-9h): Kim Quỹ, Tân ganh (9h-11h): Bảo Quang, Quý mùi (13h-15h): Ngọc Đường, Bính Tuất (19h-21h): bốn Mệnh
Giờ tốt: Mậu Tý (23h-1h): bốn Mệnh, Canh dần dần (3h-5h): Thanh Long, Tân Mão (5h-7h): Minh Đường, gần cạnh Ngọ (11h-13h): Kim Quỹ, Ất mùi hương (13h-15h): Bảo Quang, Đinh Dậu (17h-19h): Ngọc Đường
Giờ tốt: Mậu Tý (23h-1h): Thanh Long, Kỷ Sửu (1h-3h): Minh Đường, Nhâm Thìn (7h-9h): Kim Quỹ, Quý ganh (9h-11h): Bảo Quang, Ất mùi hương (13h-15h): Ngọc Đường, Mậu Tuất (19h-21h): bốn Mệnh
Giờ tốt: Canh Tý (23h-1h): bốn Mệnh, Nhâm dần (3h-5h): Thanh Long, Quý Mão (5h-7h): Minh Đường, Bính Ngọ (11h-13h): Kim Quỹ, Đinh mùi hương (13h-15h): Bảo Quang, Kỷ Dậu (17h-19h): Ngọc Đường
Giờ tốt: Ất Sửu (1h-3h): Ngọc Đường, Mậu Thìn (7h-9h): tư Mệnh, Canh Ngọ (11h-13h): Thanh Long, Tân hương thơm (13h-15h): Minh Đường, ngay cạnh Tuất (19h-21h): Kim Quỹ, Ất Hợi (21h-23h): Bảo Quang
Giờ tốt: Canh Tý (23h-1h): Thanh Long, Tân Sửu (1h-3h): Minh Đường, sát Thìn (7h-9h): Kim Quỹ, Ất ghen (9h-11h): Bảo Quang, Đinh hương thơm (13h-15h): Ngọc Đường, Canh Tuất (19h-21h): tứ Mệnh
Giờ tốt: Kỷ Sửu (1h-3h): Ngọc Đường, Nhâm Thìn (7h-9h): tứ Mệnh, ngay cạnh Ngọ (11h-13h): Thanh Long, Ất mùi (13h-15h): Minh Đường, Mậu Tuất (19h-21h): Kim Quỹ, Kỷ Hợi (21h-23h): Bảo Quang

7 coi ngày giỏi tháng 7/2022 âm lịch

mon 7 âm lịch chưa phải là tháng thích hợp để thi công nhà cửa, gia công ty sẽ dễ gặp nhiều khó khăn, trắc trở, khiến quá trình tiến hành một giải pháp dở dang. Tháng này bạn cũng cần được giữ gìn các mối quan lại hệ, tránh việc buông thả kẻo vướng hậu quả xứng đáng buồn.

coi ngày tốt tháng 7/2022 âm lịch

Giờ tốt: Canh Tý (23h-1h): tứ Mệnh, Nhâm dần dần (3h-5h): Thanh Long, Quý Mão (5h-7h): Minh Đường, Bính Ngọ (11h-13h): Kim Quỹ, Đinh mùi (13h-15h): Bảo Quang, Kỷ Dậu (17h-19h): Ngọc Đường
Giờ tốt: ngay cạnh Dần (3h-5h): bốn Mệnh, Bính Thìn (7h-9h): Thanh Long, Đinh ganh (9h-11h): Minh Đường, Canh Thân (15h-17h): Kim Quỹ, Tân Dậu (17h-19h): Bảo Quang, Quý Hợi (21h-23h): Ngọc Đường
Giờ tốt: Nhâm dần dần (3h-5h): Kim Quỹ, Quý Mão (5h-7h): Bảo Quang, Ất ghen tuông (9h-11h): Ngọc Đường, Mậu Thân (15h-17h): tứ Mệnh, Canh Tuất (19h-21h): Thanh Long, Tân Hợi (21h-23h): Minh Đường

8 coi ngày xuất sắc tháng 8/2022 âm lịch

mon 8 lại là một trong những tháng tốt cân xứng để triển khai các công việc trọng đại. Việc thăng quan, thăng chức cũng rất có thể diễn ra thuận lợi. Nếu bao gồm ý định cưới hỏi gia đình cũng nên lựa chọn ngày phù hợp để thực hiện ngay để gặp gỡ may mắn về sau.

xem ngày xuất sắc tháng 8/2022 âm lịch

Giờ tốt: Bính Tý (23h-1h): tư Mệnh, Mậu dần dần (3h-5h): Thanh Long, Kỷ Mão (5h-7h): Minh Đường, Nhâm Ngọ (11h-13h): Kim Quỹ, Quý mùi hương (13h-15h): Bảo Quang, Ất Dậu (17h-19h): Ngọc Đường
Giờ tốt: Tân Sửu (1h-3h): Ngọc Đường, gần kề Thìn (7h-9h): bốn Mệnh, Bính Ngọ (11h-13h): Thanh Long, Đinh mùi hương (13h-15h): Minh Đường, Canh Tuất (19h-21h): Kim Quỹ, Tân Hợi (21h-23h): Bảo Quang
Giờ tốt: Quý Sửu (1h-3h): Ngọc Đường, Bính Thìn (7h-9h): tứ Mệnh, Mậu Ngọ (11h-13h): Thanh Long, Kỷ mùi (13h-15h): Minh Đường, Nhâm Tuất (19h-21h): Kim Quỹ, Quý Hợi (21h-23h): Bảo Quang
Giờ tốt: Mậu Tý (23h-1h): Thanh Long, Kỷ Sửu (1h-3h): Minh Đường, Nhâm Thìn (7h-9h): Kim Quỹ, Quý ghen (9h-11h): Bảo Quang, Ất mùi hương (13h-15h): Ngọc Đường, Mậu Tuất (19h-21h): bốn Mệnh
Giờ tốt: Đinh Sửu (1h-3h): Ngọc Đường, Canh Thìn (7h-9h): bốn Mệnh, Nhâm Ngọ (11h-13h): Thanh Long, Quý hương thơm (13h-15h): Minh Đường, Bính Tuất (19h-21h): Kim Quỹ, Đinh Hợi (21h-23h): Bảo Quang
Giờ tốt: Kỷ Sửu (1h-3h): Ngọc Đường, Nhâm Thìn (7h-9h): tứ Mệnh, tiếp giáp Ngọ (11h-13h): Thanh Long, Ất mùi hương (13h-15h): Minh Đường, Mậu Tuất (19h-21h): Kim Quỹ, Kỷ Hợi (21h-23h): Bảo Quang

9 xem ngày tốt tháng 9/2022 âm lịch

Đây là tháng suôn sẻ cho những sự kiện thi cử, công danh sự nghiệp hoặc cưới hỏi, sẽ chạm chán được quý nhân, đa số chuyện đã thuận lợi, nếu cố gắng nỗ lực bạn ắt đang gặt được thành công. Mặc dù việc táng hoặc xây sửa chiêu tập phần phải xem ngày kĩ trước lúc thực hiện.

coi ngày tốt tháng 9/2022 âm lịch

Giờ tốt: liền kề Dần (3h-5h): Kim Quỹ, Ất Mão (5h-7h): Bảo Quang, Đinh ghen (9h-11h): Ngọc Đường, Canh Thân (15h-17h): tứ Mệnh, Nhâm Tuất (19h-21h): Thanh Long, Quý Hợi (21h-23h): Minh Đường
Giờ tốt: Bính Tý (23h-1h): Thanh Long, Đinh Sửu (1h-3h): Minh Đường, Canh Thìn (7h-9h): Kim Quỹ, Tân tị (9h-11h): Bảo Quang, Quý mùi hương (13h-15h): Ngọc Đường, Bính Tuất (19h-21h): tứ Mệnh
Giờ tốt: Quý Sửu (1h-3h): Ngọc Đường, Bính Thìn (7h-9h): tứ Mệnh, Mậu Ngọ (11h-13h): Thanh Long, Kỷ mùi (13h-15h): Minh Đường, Nhâm Tuất (19h-21h): Kim Quỹ, Quý Hợi (21h-23h): Bảo Quang

tháng 9/2022 âm lịch thao tác làm việc lớn sẽ gặp gỡ quý nhân phò trợ

Giờ tốt: Mậu Tý (23h-1h): Thanh Long, Kỷ Sửu (1h-3h): Minh Đường, Nhâm Thìn (7h-9h): Kim Quỹ, Quý ghen tuông (9h-11h): Bảo Quang, Ất mùi (13h-15h): Ngọc Đường, Mậu Tuất (19h-21h): bốn Mệnh
Giờ tốt: Đinh Sửu (1h-3h): Ngọc Đường, Canh Thìn (7h-9h): bốn Mệnh, Nhâm Ngọ (11h-13h): Thanh Long, Quý mùi (13h-15h): Minh Đường, Bính Tuất (19h-21h): Kim Quỹ, Đinh Hợi (21h-23h): Bảo Quang
10 coi ngày xuất sắc tháng 10/2022 âm lịch

mon 10 âm lịch chưa phải là thời gian bạn nên triển khai các quá trình trọng đại, đặc biệt là các việc quá trình làm ăn, hôn nhân hoặc chôn cất. Nếu bắt buộc phải làm bản mệnh nên chọn ngày thật kỹ càng.

xem ngày giỏi tháng 10/2022 âm lịch

Giờ tốt: Kỷ Sửu (1h-3h): Ngọc Đường, Nhâm Thìn (7h-9h): tứ Mệnh, tiếp giáp Ngọ (11h-13h): Thanh Long, Ất mùi (13h-15h): Minh Đường, Mậu Tuất (19h-21h): Kim Quỹ, Kỷ Hợi (21h-23h): Bảo Quang
Giờ tốt: Canh Tý (23h-1h): Kim Quỹ, Tân Sửu (1h-3h): Bảo Quang, Quý Mão (5h-7h): Ngọc Đường, Bính Ngọ (11h-13h): tứ Mệnh, Mậu Thân (15h-17h): Thanh Long, Kỷ Dậu (17h-19h): Minh Đường
Giờ tốt: Nhâm Tý (23h-1h): Kim Quỹ, Quý Sửu (1h-3h): Bảo Quang, Ất Mão (5h-7h): Ngọc Đường, Mậu Ngọ (11h-13h): tứ Mệnh, Canh Thân (15h-17h): Thanh Long, Tân Dậu (17h-19h): Minh Đường
Giờ tốt: Nhâm dần dần (3h-5h): bốn Mệnh, sát Thìn (7h-9h): Thanh Long, Ất ghen (9h-11h): Minh Đường, Mậu Thân (15h-17h): Kim Quỹ, Kỷ Dậu (17h-19h): Bảo Quang, Tân Hợi (21h-23h): Ngọc Đường
Giờ tốt: sát Tý (23h-1h): Kim Quỹ, Ất Sửu (1h-3h): Bảo Quang, Đinh Mão (5h-7h): Ngọc Đường, Canh Ngọ (11h-13h): bốn Mệnh, Nhâm Thân (15h-17h): Thanh Long, Quý Dậu (17h-19h): Minh Đường
Giờ tốt: giáp Tý (23h-1h): tứ Mệnh, Bính dần (3h-5h): Thanh Long, Đinh Mão (5h-7h): Minh Đường, Canh Ngọ (11h-13h): Kim Quỹ, Tân hương thơm (13h-15h): Bảo Quang, Quý Dậu (17h-19h): Ngọc Đường
Giờ tốt: Mậu dần dần (3h-5h): tứ Mệnh, Canh Thìn (7h-9h): Thanh Long, Tân ganh (9h-11h): Minh Đường, gần kề Thân (15h-17h): Kim Quỹ, Ất Dậu (17h-19h): Bảo Quang, Đinh Hợi (21h-23h): Ngọc Đường

11 coi ngày xuất sắc tháng 11/2022 âm lịch

Đây chưa phải thời điểm ưng ý để rượu cồn thổ, xuất hành hay kết hôn, gần như sự sẽ không còn đi theo ý muốn của gia chủ, sẽ gặp phải phần nhiều sự cố xung quanh ý muốn. Chuyện ký phối kết hợp đồng kinh doanh cũng cần cẩn thận xem ngày thật cẩn thận nếu bắt buộc phải tiến hành, tránh rơi vào tình thế bẫy của kẻ xấu.

coi ngày xuất sắc tháng 11/2022 âm lịch

Giờ tốt: Kỷ Sửu (1h-3h): Ngọc Đường, Nhâm Thìn (7h-9h): bốn Mệnh, cạnh bên Ngọ (11h-13h): Thanh Long, Ất mùi (13h-15h): Minh Đường, Mậu Tuất (19h-21h): Kim Quỹ, Kỷ Hợi (21h-23h): Bảo Quang
Giờ tốt: Nhâm dần dần (3h-5h): tứ Mệnh, gần cạnh Thìn (7h-9h): Thanh Long, Ất ghen (9h-11h): Minh Đường, Mậu Thân (15h-17h): Kim Quỹ, Kỷ Dậu (17h-19h): Bảo Quang, Tân Hợi (21h-23h): Ngọc Đường
Giờ tốt: Ất Sửu (1h-3h): Ngọc Đường, Mậu Thìn (7h-9h): tứ Mệnh, Canh Ngọ (11h-13h): Thanh Long, Tân mùi (13h-15h): Minh Đường, gần kề Tuất (19h-21h): Kim Quỹ, Ất Hợi (21h-23h): Bảo Quang
Giờ tốt: Canh dần dần (3h-5h): Kim Quỹ, Tân Mão (5h-7h): Bảo Quang, Quý tị (9h-11h): Ngọc Đường, Bính Thân (15h-17h): tứ Mệnh, Mậu Tuất (19h-21h): Thanh Long, Kỷ Hợi (21h-23h): Minh Đường
Giờ tốt: Đinh Sửu (1h-3h): Ngọc Đường, Canh Thìn (7h-9h): tư Mệnh, Nhâm Ngọ (11h-13h): Thanh Long, Quý mùi (13h-15h): Minh Đường, Bính Tuất (19h-21h): Kim Quỹ, Đinh Hợi (21h-23h): Bảo Quang
Giờ tốt: Nhâm Tý (23h-1h): Thanh Long, Quý Sửu (1h-3h): Minh Đường, Bính Thìn (7h-9h): Kim Quỹ, Đinh ganh (9h-11h): Bảo Quang, Kỷ mùi hương (13h-15h): Ngọc Đường, Nhâm Tuất (19h-21h): tư Mệnh
Giờ tốt: tiếp giáp Tý (23h-1h): bốn Mệnh, Bính dần dần (3h-5h): Thanh Long, Đinh Mão (5h-7h): Minh Đường, Canh Ngọ (11h-13h): Kim Quỹ, Tân mùi (13h-15h): Bảo Quang, Quý Dậu (17h-19h): Ngọc Đường

12 coi ngày giỏi tháng 12/2022 âm lịch

tháng 12 hay nói một cách khác là tháng Chạp, cũng như tháng Giêng, đó là thời điểm tương thích tiến hành tức thì nhiều việc trọng đại. Cả việc xây dựng nhà cửa, cưới hỏi tới việc công danh, làm ăn đều có hiệu quả mỹ mãn.

coi ngày xuất sắc tháng 12/2022 âm lịch

Giờ tốt: gần kề Tý (23h-1h): Thanh Long, Ất Sửu (1h-3h): Minh Đường, Mậu Thìn (7h-9h): Kim Quỹ, Kỷ tị (9h-11h): Bảo Quang, Tân mùi hương (13h-15h): Ngọc Đường, sát Tuất (19h-21h): bốn Mệnh
Giờ tốt: Bính Tý (23h-1h): tứ Mệnh, Mậu dần dần (3h-5h): Thanh Long, Kỷ Mão (5h-7h): Minh Đường, Nhâm Ngọ (11h-13h): Kim Quỹ, Quý mùi (13h-15h): Bảo Quang, Ất Dậu (17h-19h): Ngọc Đường
Giờ tốt: Tân Sửu (1h-3h): Ngọc Đường, gần kề Thìn (7h-9h): bốn Mệnh, Bính Ngọ (11h-13h): Thanh Long, Đinh mùi hương (13h-15h): Minh Đường, Canh Tuất (19h-21h): Kim Quỹ, Tân Hợi (21h-23h): Bảo Quang
Giờ tốt: Nhâm Tý (23h-1h): Kim Quỹ, Quý Sửu (1h-3h): Bảo Quang, Ất Mão (5h-7h): Ngọc Đường, Mậu Ngọ (11h-13h): bốn Mệnh, Canh Thân (15h-17h): Thanh Long, Tân Dậu (17h-19h): Minh Đường
Giờ tốt: Bính Tý (23h-1h): Thanh Long, Đinh Sửu (1h-3h): Minh Đường, Canh Thìn (7h-9h): Kim Quỹ, Tân ghen (9h-11h): Bảo Quang, Quý mùi (13h-15h): Ngọc Đường, Bính Tuất (19h-21h): bốn Mệnh
Giờ tốt: Ất Sửu (1h-3h): Ngọc Đường, Mậu Thìn (7h-9h): bốn Mệnh, Canh Ngọ (11h-13h): Thanh Long, Tân mùi (13h-15h): Minh Đường, gần cạnh Tuất (19h-21h): Kim Quỹ, Ất Hợi (21h-23h): Bảo Quang
Giờ tốt: Nhâm Tý (23h-1h): bốn Mệnh, gần kề Dần (3h-5h): Thanh Long, Ất Mão (5h-7h): Minh Đường, Mậu Ngọ (11h-13h): Kim Quỹ, Kỷ mùi (13h-15h): Bảo Quang, Tân Dậu (17h-19h): Ngọc Đường
Giờ tốt: Đinh Sửu (1h-3h): Ngọc Đường, Canh Thìn (7h-9h): bốn Mệnh, Nhâm Ngọ (11h-13h): Thanh Long, Quý hương thơm (13h-15h): Minh Đường, Bính Tuất (19h-21h): Kim Quỹ, Đinh Hợi (21h-23h): Bảo Quang
Giờ tốt: Nhâm dần (3h-5h): Kim Quỹ, Quý Mão (5h-7h): Bảo Quang, Ất ghen tuông (9h-11h): Ngọc Đường, Mậu Thân (15h-17h): bốn Mệnh, Canh Tuất (19h-21h): Thanh Long, Tân Hợi (21h-23h): Minh Đường

Trên đấy là tổng hợp ngày tốt, giờ tốt trong 12 tháng âm lịch 2022 phù hợp khởi sự có tác dụng chuyện trọng đại. Các bạn cũng nên lưu ý những tháng xấu, nên chọn ngày thật cẩn thận và có tác dụng điều thiện để giữ được như ý nhé.

lịch âm 11/2018

Dương Lịch: mon 11 năm 2018Âm Lịch: bắt đầu từ ngày 24/9 (tức ngày Đinh Dậu tháng Nhâm Tuất năm Mậu Tuất) mang lại ngày 24/10 (tức ngày Bính Dần tháng Quý Hợi năm Mậu Tuất)Tuổi hợp với tháng: Dần, NgọTuổi tương khắc với tháng: Bính Dần, Bính Tuất, Bính Thân, cạnh bên Thìn, Bính Thìn
#Lịch âm từ bây giờ #Xem ngày tốt lúc này #Ngày xuất sắc tháng 11 năm 2018 #Ngày tốt tháng 12 năm 2018 #Lịch âm tháng 11 năm 2018 #Lịch âm tháng 12 năm 2018 #Lịch âm tháng 1 năm 2019 #Lịch âm 2018
THỨ HAITHỨ BATHỨ TƯTHỨ NĂMTHỨ SÁUTHỨ BẢYCHỦ NHẬT1●24/92●253●264○275●286○297●1/108○29●310●411●512○613●714○815○916●1017○1118○1219●1320○1421●1522●1623●1724○1825●1926○2027○2128●2229○2330○24

Ngày 9/11 ( 3/10 âm lịch ) : Ngày lao lý Việt Nam
Ngày 16/11 ( 10/10 âm định kỳ ) : Tết hay Tân
Ngày 20/11 ( 14/10 âm lịch ) : Ngày bên giáo vn (1958)Ngày 21/11 ( 15/10 âm kế hoạch ) : đầu năm mới Hạ Nguyên
Ngày 23/11 ( 17/10 âm kế hoạch ) : Ngày thành lập Hội chữ thập đỏ vn (1946)
Thứ Năm, ngày 1 tháng 11 năm 2018 (tức 24/9 âm lịch)Thứ Bảy, Ngày 3 mon 11 năm 2018 (tức 26/9 âm lịch)Thứ Bảy, Ngày 10 tháng 11 năm 2018 (tức 4/10 âm lịch)Chủ Nhật, Ngày 11 mon 11 năm 2018 (tức 5/10 âm lịch)Thứ Ba, Ngày 13 tháng 11 năm 2018 (tức 7/10 âm lịch)Thứ Năm, Ngày 22 mon 11 năm 2018 (tức 16/10 âm lịch)Thứ Sáu, Ngày 23 mon 11 năm 2018 (tức 17/10 âm lịch)Chủ Nhật, Ngày 25 tháng 11 năm 2018 (tức 19/10 âm lịch)

Lịch âm những tháng năm 2018

Lịch âm tháng một năm 2018Lịch âm tháng 2 năm 2018Lịch âm tháng 3 năm 2018Lịch âm tháng tư năm 2018Lịch âm tháng 5 năm 2018Lịch âm mon 6 năm 2018Lịch âm mon 7 năm 2018Lịch âm mon 8 năm 2018Lịch âm tháng 9 năm 2018Lịch âm mon 10 năm 2018Lịch âm tháng 11 năm 2018Lịch âm tháng 12 năm 2018

Ngày xuất hành giỏi trong tháng 11 năm 2018

Thứ Sáu, Ngày 2 tháng 11 năm 2018 (Âm lịch: 25/9) - Thanh Long Kiếp - Hắc đạo Thứ Bảy, Ngày 3 mon 11 năm 2018 (Âm lịch: 26/9) - Bạch Hổ Đầu - Hoàng đạo Chủ Nhật, Ngày 4 mon 11 năm 2018 (Âm lịch: 27/9) - Bạch Hổ Kiếp - thông thường Thứ Tư, Ngày 7 mon 11 năm 2018 (Âm lịch: 1/10) - Đường Phong - Hắc đạo Thứ Sáu, Ngày 9 mon 11 năm 2018 (Âm lịch: 3/10) - Kim Dương - Hắc đạo Thứ Bảy, Ngày 10 mon 11 năm 2018 (Âm lịch: 4/10) - Thuần Dương - Hoàng đạo Thứ Hai, Ngày 12 mon 11 năm 2018 (Âm lịch: 6/10) - Hảo thương - bình thường Thứ Ba, Ngày 13 tháng 11 năm 2018 (Âm lịch: 7/10) - Đường Phong - Hoàng đạo Thứ Năm, Ngày 15 mon 11 năm 2018 (Âm lịch: 9/10) - Kim Dương - thông thường Thứ Sáu, Ngày 16 tháng 11 năm 2018 (Âm lịch: 10/10) - Thuần Dương - Hắc đạo Chủ Nhật, Ngày 18 tháng 11 năm 2018 (Âm lịch: 12/10) - Hảo yêu thương - bình thường Thứ Hai, Ngày 19 mon 11 năm 2018 (Âm lịch: 13/10) - Đường Phong - Hắc đạo Thứ Tư, Ngày 21 mon 11 năm 2018 (Âm lịch: 15/10) - Kim Dương - Hắc đạo Thứ Năm, Ngày 22 mon 11 năm 2018 (Âm lịch: 16/10) - Thuần Dương - Hoàng đạo Thứ Bảy, Ngày 24 mon 11 năm 2018 (Âm lịch: 18/10) - Hảo thương - thông thường Chủ Nhật, Ngày 25 mon 11 năm 2018 (Âm lịch: 19/10) - Đường Phong - Hoàng đạo Thứ Ba, Ngày 27 tháng 11 năm 2018 (Âm lịch: 21/10) - Kim Dương - thông thường Thứ Tư, Ngày 28 mon 11 năm 2018 (Âm lịch: 22/10) - Thuần Dương - Hắc đạo
Có nên xem ngày xuất sắc lịch âm tháng 11 khi thực hiện làm các các bước quan trọng không? Đó là do dự của tương đối nhiều người. Bài viết sau sẽ cho bạn câu trả lời nhé.

Có bắt buộc xem ngày xuất sắc tháng 11 khi làm việc trọng đại không?

Việc xem ngày tốt ngày xấu là bài toán làm không thể đánh giá là nên hay là không nên. Bởi quan niệm của từng người, từng gia đình khác nhau. Bài viết sau đây công ty chúng tôi sẽ giúp đỡ bạn nhìn nhấn dưới góc độ vừa kỹ thuật vừa trọng tâm linh của vấn đề xem ngày xuất sắc xấu, đặc biệt là ngày tốt tháng 11 nhé.

Xem ngày xuất sắc tháng 11 năm 2018 dưới khía cạnh khoa học

Thông thường, khoa học nghiên cứu về tử vi, tướng số, các vì sao, chiêm tinh học… có đưa ra các thông tin về ngày tốt, ngày xấu. Nó là một môn công nghệ được nghiên cứu và phân tích kỹ càng, nhờ vào đường đi của các sao. Nó được đúc kết và thừa kế qua không hề ít thế hệ. Cũng tương tự nhiều môn công nghệ khác, nó trải qua nhiều thăng trầm và chắc hẳn rằng có kiến giải khoa học được trái đất công nhận.Mỗi con người có một tướng số, vận mệnh, tử vi khác nhau, phù hợp với sao này và khắc cùng với sao kia. Nguồn tích điện của các sao có ảnh hưởng lớn đến con người, chính vì thế mà có một vài sao sẽ ảnh hưởng tốt, một số trong những sao sẽ tác động không tốt. Xem ngày xuất sắc tháng 11 là một cách để có thể biết được ngày nào bao gồm sao tốt và ngày làm sao sao ko tốt.

Xem ngày xuất sắc tháng 11 dưới góc độ tâm linh

Người Việt thông thường sẽ có câu “có thờ tất cả thiêng, bao gồm kiêng có lành”. Đó là 1 trong câu nói để chỉ vai trò của bài toán thờ cúng. Việc xem ngày giỏi ngày xấu không còn mê tín, cơ mà nó chỉ hỗ trợ cho con fan yên trung khu hơn về mặt trung khu linh.Cũng là 1 môn công nghệ được nghiên cứu rõ ràng, khoa học nên việc coi trọng xem ngày không thể là mê tín dị đoan. Tuy nhiên, nên làm dừng ở việc xem ngày quan trọng và làm theo ở mức gồm thể, chứ tránh việc cố chấp tuân theo cho bởi được. Bởi vì nếu xẩy ra sai sót, rất gồm thể ảnh hưởng vô cùng xấu đi đến tâm lý.

Xem thêm: Các tướng không dùng mana trong lmht, tướng lol không dùng mana

Lịch âm mon 11 năm 2018 có nhiều ngày xuất sắc không?

Tùy từng năm cùng tùy tuổi của từng công ty sự mà bao hàm ngày tốt hợp mệnh và hồ hết ngày không thực sự tốt. Để biết được cụ thể các ngày tốt trong mon 11 năm 2018, bạn có thể truy cập vào ngày trang web https://eivonline.edu.vn.Ở đây đang phân tích cùng tập hợp cho mình những tin tức về ngày tốt, hoàng đạo của toàn bộ các tháng trong năm. Không chỉ vậy, từng ngày một có giờ tốt nào, phù hợp với tuổi nào cũng rất được lý giải một giải pháp cặn kẽ, công nghệ và chủ yếu xác.Tóm lại việc xem ngày xuất sắc tháng 11 năm 2018 bao gồm nên hay không tùy trực thuộc vào đưa ra quyết định của từng người. Song đây là một khoa học được phân tích và cũng rất được thế giới tin cẩn nên bạn hoàn toàn có thể xem thêm và giới thiệu quyết định tương xứng nhất với bạn dạng thân mình.
LỊCH ÂMLịch âm hôm nay
Ngày tốt xấu hôm nay
Đổi ngày dương thanh lịch âm
Đổi ngày âm lịch sự dương
Lịch âm 2023
TỬ VITử vi mặt hàng ngày
Tử vi trọn đời
Cung hoàng đạo
RSSBlog kế hoạch âm
VỀ CHÚNG TÔIGiới thiệu
Chính sách bảo mật
Điều khoản sử dụng
*

LỊCH ÂM 365 là trang web cung cấp thông tin về lịch âm, lịch âm dương, kế hoạch vạn niên, xem ngày giỏi xấu theo từng tháng từng năm chính xác nhất hiện nay nay. Mọi chủ ý đóng góp xin vui lòng contact qua thư điện tử eivonline.edu.vn