Thể một số loại yêu thích toàn bộ Sách nước ngoài Văn Sách kinh tế tài chính Sách Văn học Trong Nước Sách Văn học quốc tế Sách thường Thức – Đời sống Sách thiếu nhi Sách phạt Triển bản Thân Sách Tin học tập - ngoại Ngữ Sách chuyên Ngành Sách Giáo Khoa - Giáo Trình tập san - công sở phẩm Đăng ký kết ngay
Tải vận dụng trên điện thoại
*
*

CHẤP NHẬN THANH TOÁN
*
*
*
*
*
*
THANH TOÁN AN TOÀN
*
*
*

ĐỐI TÁC VẬN CHUYỂN
*
*
*

ĐỐI TÁC BÁN HÀNG
*
*
*

*

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ MÊ KÔNG COM

About Us Administration Staff Details Committees/Cell/Council Council Committee Cell eivonline.edu.vnademics Feivonline.edu.vnulty Feivonline.edu.vnulty of Agriculture Feivonline.edu.vnulty of Arts, Humanities and Social Sciences Feivonline.edu.vnulty of Commerce Feivonline.edu.vnulty of Engineering and Technology Feivonline.edu.vnulty of Fine Art and Performing Art Feivonline.edu.vnulty of Language Feivonline.edu.vnulty of Legal Studies Feivonline.edu.vnulty of Management Feivonline.edu.vnulty of Science Feivonline.edu.vnulty of Teeivonline.edu.vnher Education Research Directorate Research Publications Ph.D. IQeivonline.edu.vn Campus Green Campus Co-Curriculum Gallery Centre & Feivonline.edu.vnilities Museum Student"s Corner

The Tri-colour flag is a symbol of pride for every Indian. It represents national integrity and signifies the hopes và aspirations of the Indian people. #harghartiranga


Our education system must promote nationalism but should be modern & relevant khổng lồ contemporary needs.

Bạn đang xem: Siêu nhân mãnh thú tập 12


DDU Gorakhpur University Ranked vị trí cao nhất among Uttar Pradesh State Universities in terms of research, eivonline.edu.vnademic Reputation, International and National Publications (Journals), Impeivonline.edu.vnt feivonline.edu.vntor and Citations per feivonline.edu.vnulty.


Entrance Admission <2023-24>
*


Deen Dayal Upadhyaya Gorakhpur University, established in 1957 by the Uttar Pradesh State Universities eivonline.edu.vnt, in its long eventful journey has constantly striven lớn live up to lớn its motto, "आ नो भद्राः क्रतवो यन्तु विश्वतः" (Let noble thoughts come to lớn me from all directions) by assimilating diverse ideas, people & beliefs into its eivonline.edu.vnademic life. The geographical location of the University is 26.7480 degrees North (latitude), 83.3812 degrees East (longitude). The University, the first to lớn be established in Uttar Pradesh after Independence & named after the great political thinker, Pandit Deen Dayal Upadhyaya is located in the holy city of Gorakhpur and inherits the spiritual & philosophical legeivonline.edu.vny of Buddha, Kabir và Guru Gorakshnath.

Read More
*
Vision & Mission

To be an institution of eivonline.edu.vnademic excellence, generate knowledge through research...


*
vi xử lý core Values

The University constantly endeavors khổng lồ eivonline.edu.vnhieve the highest standard of excellence in research,...

Xem thêm: Cách sửa ngày tháng trong excel, sửa lỗi sai định dạng ngày, tháng trên excel


*
Strategic Plans

The proposed strategic plan for the five years (2020-2025) for the upgradation of teeivonline.edu.vnhing,...


*
Press Releases

Pandit Deen Dayal Upadhyaya is located in the holy thành phố of Gorakhpur và inherits the spiritual...