Thông tư liên tịch 02/2016/TTLT-BVHTTDL-BCA phía dẫn một số trong những nội dung như nguyên tắc, phương thức, văn bản và trách nhiệm phối kết hợp công tác bảo vệ an toàn quốc gia và bảo vệ trật tự, an ninh xã hội trong lĩnh vực văn hóa, gia đình, thể dục, thể thao và du lịch.

Bạn đang xem: Thông tư 02/2016 của bộ công an

 

1. Phối kết hợp trao đổi tin tức theo phương pháp tại Thông tứ liên tịch số 20/2016

Nội dung trao đổi tin tức gồm:

- thông tin về xuất bản văn bạn dạng quy phạm pháp luật liên quan đến an ninh, trơ tráo tự;

- thông tin về tình trạng chủ trương, chính sách an ninh, bơ vơ tự, hoạt động vui chơi của các thế lực thù, tội phạm;

- tin tức về tổ chức, cá thể ngành Văn hóa, thể dục thể thao và phượt có gia nhập các chuyển động phức tạp về bao gồm trị, an ninh, đơn côi tự; thông tin đảm bảo an toàn nội bộ ngành;

- Thông tin bảo đảm bí mật công ty nước;

2. Phối kết hợp thực hiện công tác thống trị nhà nước trong lĩnh vực văn hóa, gia đình, thể dục, thể thao và du lịch

Thông bốn liên tịch 02 năm năm nhâm thìn quy định vào phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình, cơ quan nhà nước về văn hóa, thể dục thể thao và du ngoạn và cơ sở công an có trách nhiệm chủ trì hoặc kết hợp thực hiện nội dung luật pháp về:

- di tích văn hóa;

- thẩm mỹ biểu diễn, mỹ thuật, nhiếp ảnh, triển lãm;

- Điện ảnh;

- Quảng cáo, sale dịch vụ văn hóa công cộng;

- Thư viện;

- Quyền tác giả, quyền liên quan;

- Thể dục, thể thao;

- Du lịch.

3. Phối kết hợp trong đảm bảo bí mật bên nước, bảo đảm bình yên thông tin mạng trong nghề Văn hóa, Thể thao với Du lịch

Cơ quan liêu công an và những cơ quan nhà nước về văn hóa, thể dục và du ngoạn có trách nhiệm phối hợp với nhau trong việc xây dựng, triển khai, tiến hành và hỗ trợ bảo đảm an toàn bí mật đơn vị nước, bảo đảm an ninh thông tin mạng trong lĩnh vực Văn hóa, Thể thao với Du lịch.

4. Phối hợp xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an toàn Tổ quốc

Thông tứ 02/2016/TTLT-BVHTTDL-BCA quy định cụ thể việc phối kết hợp xây dựng trào lưu toàn dân bảo vệ bình yên Tổ quốc của phòng ban công an và các cơ quan công ty nước về văn hóa, thể thao với du lịch.

5. Phối hợp đảm bảo an toàn an ninh, bơ vơ tự trong vấn đề tổ chức các sự khiếu nại văn hóa, gia đình, thể dục, thể thao và du lịch

Cơ quan tiền công an có trách nhiệm chủ trì triển khai nhiệm vụ sau đây nhằm bảo đảm an ninh, cá biệt tự trên nơi diễn ra các sự khiếu nại về theo công cụ tại Thông tứ số 02/TTLT-BVHTTDL-BCA.

Cơ quan bên nước về văn hóa, thể dục thể thao và du lịch có nhiệm vụ phối hợp với cơ quan công an xây đắp và tiến hành phương án bảo vệ an ninh, an ninh cho những sự kiện.

 

 


MỤC LỤC VĂN BẢN
*

BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH - BỘ CÔNG AN -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT phái nam Độc lập - tự do - hạnh phúc ---------------

Số: 02/2016/TTLT-BVHTTDL-BCA

Hà Nội, ngày 04 tháng 5 năm 2016

THÔNG TƯ LIÊN TỊCH

HƯỚNG DẪN PHỐI HỢP CÔNG TÁC BẢO VỆ bình yên QUỐC GIA VÀ BẢO ĐẢM TRẬT TỰ,AN TOÀN XÃ HỘI trong LĨNH VỰC VĂN HÓA, GIA ĐÌNH, THỂ DỤC, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Luật an toàn quốc gia ngày 03tháng 12 năm 2004;

Căn cứ khí cụ công an nhân dân ngày 27 tháng11 năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 76/2013/NĐ-CPngày 16 tháng 7 năm 2013 của chính phủ quy định chức năng,nhiệm vụ, quyền lợi và cơ cấu tổ chức của bộ Văn hóa, Thể thao với Dulịch;

Căn cứ Nghị định số 106/2014/NĐ-CPngày 17 tháng 11 năm 2014 của cơ quan chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, nghĩa vụ và quyền lợi và cơ cấu tổ chức của bộ Công an;

Bộ trưởng bộ Văn hóa, thể dục và
Du định kỳ và bộ trưởng Bộ
Công an phát hành Thông bốn liên tịch khuyên bảo phốihợp công tác bảo vệ bình an quốc gia và bảo đảm trật tự, an ninh xã hội tronglĩnh vực văn hóa, gia đình, thể dục, thể thao với du lịch.

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Thông tư này quyđịnh nguyên tắc, phương thức, câu chữ và trách nhiệm kết hợp giữa cơ quan, đơnvị trong Công an nhân dân cùng cơ quan, tổ chức triển khai của ngành Văn hóa, Thể thao và Dulịch trong bài toán bảo vệ bình yên quốc gia và bảo đảm an toàn trật tự, bình an xã hội (sauđây viết gọn là bảo đảm an toàn an ninh, đơn thân tự) trong nghành văn hóa, gia đình, thểdục, thể thao và du lịch.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Thông tư này áp dụng so với cơ quan,đơn vị trong Công an nhân dân, cơ quan, tổ chức của ngành Văn hóa, thể thao và
Du kế hoạch từ trung ương đến địa phương.

Điều 3. Bề ngoài phối hợp

1. Tuân hành quy định của pháp luật, nguyên tắc hoạt động vui chơi của mỗi ngành.

2. Bảo vệ sự lãnh đạo thống độc nhất từ
Trung ương cho địa phương.

3. Nhà động, tích cực, chặt chẽ, thườngxuyên, đúng lúc và tất cả hiệu quả.

4. Phối kết hợp trong phạm vi, chức năng,nhiệm vụ, quyền lợi của mỗi cơ quan, trường hòa hợp vượt quá thẩm quyền phải báocáo cơ quan làm chủ cấp trên để phối hợp giải quyết.

5. Không làm cản trở đến hoạt độngthường xuyên của mỗi cơ quan.

Điều 4. Cách làm phối hợp

1. Trao đổi thông tin.

2. Tổ chức các cuộc họp, hội thảo, hộinghị sơ kết, hội nghị tổng kết.

3. Ra đời các đoàn công tác, kiểmtra liên ngành.

4. Hình thức khác theo sự thống nhấtcủa các bên.

Chương II

QUY ĐỊNH CỤ THỂ

Điều 5. Phối hợp trao đổi thôngtin

1. Nguyên tắc hội đàm thông tin:

b) việc trao đổi thông tin được cácđơn vị siêng môn của những bên trực tiếp thực hiện.

2. Ngôn từ traođổi thông tin:

a) tin tức về lịch trình và nộidung xây dừng văn phiên bản quy phi pháp luật tương quan đến anninh, đơn chiếc tự;

b) tin tức về tình trạng an ninh, hiếm hoi tự, các phương thức, thủ đoạn hoạt động vui chơi của các quyền năng thù địch chốngđối và các loại tội phạm thường lợi dụng lĩnh vực văn hóa, gia đình, thể dục, thể thao và du ngoạn để hoạt động; thông tin về nhà trương,chính sách về bảo vệ an ninh, lẻ loi tự;

c) tin tức về tổ chức, cá nhânngành Văn hóa, thể dục và phượt có thâm nhập các chuyển động phức tạp về chínhtrị, an ninh, đơn nhất tự, tận dụng dân người chủ sở hữu quyền, tín ngưỡng, tôn giáo đểtuyên truyền xuyên tạc nhà trương, đường lối của Đảng, chủ yếu sách, pháp luật trong phòng nước với những thông tin khác tất cả liên quanđến công tác đảm bảo nội bộ ngành Văn hóa, Thể thao cùng Du lịch;

d) Thông tin bảo đảm bí mật bên nướcbao gồm:

- thông tin về cá nhân hoặc cơ quan,tổ chức cung cấp tin, thừa nhận tin; một số loại tin, phạm vi, mục đíchsử dụng tin trong trường hợp cung cấp tin thuộc phạm vi bí mật nhà nước độ Mậttrong ngành Văn hóa, Thể thao, du lịch cho cá thể hoặc cơ quan, tổ chức triển khai nướcngoài;

- thông tin về tài liệu, vật có bímật bên nước bị mất, lỗi hỏng, đánh tráo, bị lộ, lọt hoặc xảy ra hành vi vi bất hợp pháp luật về bảo đảm bí mật nhà nước;

- thông tin về đầy đủ đề nghị, loài kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của những tổ chức, cá nhân tham gia hoạt độngvăn hóa, gia đình, thể dục, thể thao và du lịch;

- thông tin về chuyển động đối nước ngoài ởquy mô quốc gia và quốc tế; đoàn vn ra nước ngoài, đoàn quốc tế vào Việt
Nam; những tổ chức, cá thể nước ngoại trừ vào Việt Nam, tổ chức cá thể Việt phái nam ranước ko kể học tập, nghiên cứu, giảng dạy, huấn luyện, màn trình diễn và hợp tác ký kết trong lĩnhvực văn hóa, gia đình, thể dục, thể thaovà du lịch;

- tin tức về tổ chức, cá thể đềnghị cấp cho phép, hồ sơ đề nghị cấp phép trong lĩnh vực văn hóa, gia đình, thể dục,thể thao và phượt có yếu tố nước ngoài;

- tin tức về cá nhân được xét phongtặng thương hiệu Nghệ sĩ nhân dân, nghệ sĩ ưu tú, người làm gỗ nhân dân, Nghệ nhânưu tú, tác giả, những đồng người sáng tác có vật phẩm được xét bộ quà tặng kèm theo “Giải thưởng hồ Chí
Minh”, “Giải thưởng nhà nước về văn học, nghệ thuật”; người việt nam định cư ởnước ngoài và người quốc tế được xét tặng kèm Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp vănhóa, thể thao cùng du lịch” và các hiệ tượng khen thưởng không giống trong nghành nghề dịch vụ vănhóa, gia đình, thể dục, thể thao và du lịch;

- hạng mục phim,xuất bản phẩm, bản ghi âm, ghi hình ca múa nhạc, sảnh khấu bị đình chỉ pháthành, cấm phạt hành;

- thông tin về di vật, cổ vật, bảo vậtquốc gia và chủ tải trong trường hợp gửi ra nước ngoài hoặc gửi vào vào nước;thông tin về di vật, cổ đồ dùng nghi bị trộm cắp, giao thương tráiphép từ nước ta ra nước ngoài và từ nước ngoài vào việt nam trên cửa hàng hệ thốngthông tin cơ sở dữ liệu cổ đồ dùng bị mất cắp của tổ chức INTERPOL; việc làm bảnsao di vật, cổ vật, bảo bối quốc gia;

- thông tin về công tác bảo đảm vàphát huy giá chỉ trị những di tích, quần thể di tích được xếp hạng;các điểm, khoanh vùng được xác định là khu di tích đang đượcnghiên cứu, cẩn thận trình cơ quan bao gồm thẩm quyền quyết định; các hoạt động khảocổ trong khu vực đất liền cùng biển hòn đảo thuộc tự do Việt Nam;

- thông tin về chương trình, nộidung, thời gian, vị trí tổ chức lễ hội, giải tranh tài thểthao, sự kiện văn hóa, gia đình, thể dục, thể thao và du lịch;

- thông tin về các hành vi vi phạmpháp nguyên lý về quảng cáo, vận động quảng cáo tất cả yếu tố nước ngoài;

- thông tin về số vụ đấm đá bạo lực giađình; nạn nhân bạo lực gia đình được phát hiện và bốn vấn, hỗ trợ; tín đồ gây bạolực gia đình được phân phát hiện, được tư vấn tại cơ sở tư vấn phòng, chống bạo lựcgia đình; số cơ sở bốn vấn, trợ giúp nạn nhân đấm đá bạo lực gia đình;

- thông tin về những môn thể thao,phương pháp luyện tập thể thao, buổi giao lưu của các trường phái thể thao mới có tác động đến tình trạng an ninh, trậttự;

- tin tức về những địa bàn cụ thểkhông được tổ chức triển khai cho khách du ngoạn đến; những địa bàn trọng điểm về quốc chống và bình yên cần được tham khảo ý con kiến của ban ngành công antrước khi mở tuyến, điểm du lịch mới tới những khu vực này;

- tin tức về khách du ngoạn nhập cảnh,xuất cảnh;

- thông tin về thực trạng tội phạmliên quan đến nghành nghề dịch vụ văn hóa, gia đình, thể dục, thểthao với du lịch; kinh nghiệm của những nước vào việc đảm bảo an toàn an ninh, biệt lập tựtrong nghành nghề dịch vụ văn hóa, gia đình, thể dục, thể thao và du lịch;

- thông tin về tác dụng điều tra, tóm lại thanh tra, bình chọn và xử lý vi phi pháp luật trong nghành văn hóa, thể thao, phượt và gia đình;

- tin tức về những tổ chức, cá nhânlà người việt Nam vận động trong nghành nghề văn hóa, gia đình, thể dục, thể thaovà du lịch khi ra nước ngoài có những thể hiện làm phương sợ hãi đến bình an quốcgia hoặc ảnh hưởng đến hình hình ảnh của việt nam với đồng đội quốc tế;

- tin tức về các chuyên viên nướcngoài đến tứ vấn, nghiên cứu khoa học... Liên quan đến nghành nghề dịch vụ văn hóa, giađình, thể dục, thể thao với du lịch;

- thông tin về dự án đầu tư chi tiêu xây dựngcác công trình xây dựng văn hóa, thể dục thể thao và du ngoạn liên quan đếnan ninh quốc gia, chơ vơ tự an toàn xã hội; thông tin về tổchức, cá thể nước ngoài đang sẵn có nhu cầu, chủ trương, kế hoạch bắt tay hợp tác với Việt
Nam trong nghành văn hóa, gia đình, thể dục, thể thao và du lịch;

- những thông tinkhác bao gồm liên quan.

3. Trách nhiệm của các bên

a) những cơ quan chủ động hoặc theo đềnghị có trách nhiệm cung cấp tin quy định trên Khoản2 Điều này; trường hợp từ chối cung ứng thông tin, cơ quanđược đề nghị có trách nhiệm vấn đáp bằng văn phiên bản và nêu rõ tại sao từ chối;

b) Cơ quan tiếp nhận thông tin có trọng trách xem xét, xử lý tin tức và phản hồi công dụng xử lý thông tin.

Điều 6. Phối hợp thực hiện nay côngtác quản lý nhà nước trong nghành nghề văn hóa, gia đình, thể dục, thể thao và dulịch

1. Câu chữ phốihợp bao gồm:

a) Về di tích vănhóa

- vạc hiện, chống chặn, giải pháp xử lý theo thẩmquyền hành vi chỉ chiếm đoạt, làm lệch lạc di tích, hủy diệt hoặc nguy cơ hủy hoạidi sản văn hóa, tìm hiểu trái phép vị trí khảo cổ, xây dựngtrái phép, lấn chiếm đất đai thuộc di tích lịch sử và các hành vi tận dụng việc bảo vệvà phát huy cực hiếm di sản văn hóa truyền thống để trục lợi;

- phân phát hiện, chống chặn, cách xử trí theo thẩmquyền hành vi trộm cắp, mua bán, trao đổi, vận chuyển, đàobới, trục vớt phi pháp di vật, cổ vật, báu vật quốc giathuộc di tích lịch sử và di vật, cổ thứ có nguồn gốc bất phù hợp pháp; đưa bất hợp pháp di vật,cổ vật, bảo vật quốc gia ra nước ngoài;

- thiết kế và chỉ đạo thực thi phươngán bảo vệ cụ thể đối với vị trí khảo cổ, khu vực bảo vệdi tích, di vật, cổ vật, báu vật quốc gia được giữ lại tại những di tích, các bảotàng công lập hoặc được triển lãm, trưng bày, nghiên cứu hoặc bảo vệ trong nướcvà nước ngoài; hỗ trợ đảm bảo an toàn đối cùng với di vật, cổ vật, bảo bối quốc gia nằm trong bảotàng bên cạnh công lập và sở hữu tứ nhân theo yêu mong của chủsở hữu đúng theo pháp.

b) Về nghệ thuậtbiểu diễn, mỹ thuật, nhiếp ảnh, triển lãm

- Thẩm định những chương trình nghệ thuậtphục vụ trách nhiệm chính trị cung cấp quốc gia, đáng nhớ các đợt nghỉ lễ lớn của non sông cầntham khảo chủ ý của cơ quan Công an;

- kết hợp xử lý vào trường hợpphát sinh các vẻ ngoài nghệ thuật biểu diễn, trưng bày, triển lãm văn hóa truyền thống nghệthuật, nhiếp ảnh không tương xứng thuần phong mỹ tục, tác động xấu đến tình hình an ninh, chơ vơ tự.

c) Về văn học

Phát hiện, phòng chặn, xử trí theo thẩmquyền tổ chức, cá nhân sáng tác, lưu giữ giữ, truyền bá chiến thắng văn học gồm nộidung vi phi pháp luật. đầy đủ tác phẩm văn học có yếu tốnước ngoài cần xem thêm ý kiến của cơ sở Công an trước lúc xuất bản.

d) Về năng lượng điện ảnh

- đánh giá và thẩm định phim tham gia liên hoanphim quốc tế, tiệc tùng, lễ hội phim, tuần phim nước ngoài tại Việt Nam, kịch phiên bản phimcó yếu đuối tố quốc tế cần xem thêm ýkiến của ban ngành công an;

- xử trí theo thẩm quyền những trường vừa lòng sản xuất, nhập khẩu, phát hành, phổ cập và tàng trữ phim vi phạm luật quy định của pháp luật.

đ) Về quảng cáo,kinh doanh dịch vụ văn hóa công cộng

- phân phát hiện, ngăn ngừa và cách xử trí theothẩm quyền những vi bất hợp pháp luật trong lĩnh vực quảng cáo;

- đo lường và tính toán việc tuân thủ lao lý về vận động quảng cáo bao gồm yếu tố quốc tế tại Việt Nam.

e) Về thư viện

- phạt hiện, ngăn ngừa và cách xử lý theothẩm quyền bính vi đánh tráo, hủy diệt tài liệu thư viện, tàng trữ trái phép hoặclợi dụng thư viện để truyền bá tài liệu có nội dung công cụ tại Khoản 1 Điều 5 Pháp lệnh thư viện.

g) Về quyền tácgiả, quyền liên quan

- phân phát hiện, ngăn chặn và giải pháp xử lý theothẩm quyền những vi bất hợp pháp luật trong nghành nghề dịch vụ quyền tácgiả, quyền liên quan;

- Lập cơ sở tài liệu về những hành vi viphạm trong nghành nghề dịch vụ bảo hộ quyền tác giả, quyền tương quan và tăng cường công tác thực thi bảo lãnh quyền tác giả, quyềnliên quan.

h) Về phòng, chốngbạo lực gia đình

- phát hiện, ngăn chặn và xử lý kịpthời các hành vi bạo lực gia đình theo lý lẽ của pháp luật, bảo vệ an toàn tính mạng, sức khỏe, nhân phẩm, quyền và tiện ích hợppháp không giống khi bao gồm yêu cầu;

- tùy chỉnh thiết lập đường dây lạnh để tư vấn, đảm bảo nạn nhân bạo lựcgia đình, ngăn chặn, xử lý kịp thời những hành vi bạo lựcgia đình; phối kết hợp theo dõi thi hành luật pháp về xử lý viphạm hành bao gồm trong nghành phòng, chống bạo lực gia đình.

i) Về thể dục,thể thao

- phân phát hiện, ngăn ngừa và xử trí theothẩm quyền hành vi cá độ, bạo lực, gây rối riêng lẻ tự công cộng,gian lận và những hành vi tiêu cực khác trong chuyển động thể dục,thể thao;

- ngăn ngừa và xử lý những môn phái phảnđộng, các phương pháp bị cấm trong luyện tập và tranh tài thể thao;

- cai quản các đoàn cán bộ, di chuyển viênthể thao nước ta ra nước ngoài công tác, hướng dẫn và tranh tài khi gồm yêu cầu.

k) Về du lịch

- bảo đảm an toàn an ninh, lẻ loi tự, bảo vệmôi trường du lịch, an ninh tính mạng, tài sản, quyền và tiện ích hợp pháp củakhách du lịch và của các cơ quan, doanh nghiệp du lịch Việt Nam sống nước ngoài;

- gây ra kế hoạch, phương án và triểnkhai những biện pháp nghiệp vụ tại những địa bàn, tuyến, điểmdu định kỳ để đảm bảo an toàn an ninh, đơn nhất tự đến các hoạt động kinh doanh và khách du lịchtrên địa bàn;

- hướng dẫn, chế tác điều kiện cho những tổ chức, cá thể hoạt động, khiếp doanh du lịch phù hợppháp luật; lý giải khách du lịch thực hiện nay đúng quy địnhvề cư trú, vận chuyển tại nước ta và những quy định khác tương quan đến an ninh, cô quạnh tự và xử trí theo thẩm quyền những hành vi vi phạm pháp luật.

2. Trách nhiệm của những bên

a) trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ,quyền hạn của mình, cơ quan nhà nước về văn hóa, thể thaovà du ngoạn và phòng ban công an có nhiệm vụ chủ trì hoặcphối hợp thực hiện nội dung qui định tại Khoản 1 Điều này;

b) Cơ quan nhà trì có trách nhiệm chủ động xây cất phương án, planer và đề xuất cácgiải pháp thực hiện;

c) Cơ quan kết hợp có nhiệm vụ phốihợp nghiêm ngặt để thực hiện nhiệm vụ theo đề nghị của cơ quan công ty trì, trường hợpcần thiết cử fan tham gia thực hiệncác nhiệm vụ phối kết hợp đã được thống nhất.

Điều 7. Phối kết hợp trong bảo vệbí mật bên nước, bảo đảm bình yên thông tin mạng trong lĩnh vực Văn hóa, Thể thaovà Du lịch

1. Trách nhiệm của ban ngành công an

a) Phối hợp, hỗ trợ đơn vị có liênquan trực thuộc ngành Văn hóa, thể dục thể thao và du lịch trong việc thực hiện thực hiệnpháp phương pháp về bảo vệ bí mật công ty nước, lao lý về bình an thông tin mạng;

b) tạo và kết hợp triển khaiphương án đảm bảo an toàn tài liệu, vật mang kín nhà nước độ buổi tối mật, hay mật trongviệc vận chuyển, giao nhận, giữ giàng theo đề nghị của phòng ban nhà nước về vănhóa, thể thao với du lịch;

c) Phối hợp với cơ quan cai quản nhànước về văn hóa, thể dục thể thao và phượt thực hiện nay điều tra,xác minh, xử lý những vụ lộ, lọt, mất kín nhà nước liên quan.

2. Trách nhiệm của ban ngành nhà nước vềvăn hóa, thể thao với du lịch

a) Triển khai triển khai quy định củapháp nguyên lý về đảm bảo bí mật đơn vị nước, điều khoản về an toàn thông tin mạng;

b) cung ứng thông tin, tư liệu chocác đơn vị Công an phục vụ công tác xác minh, điều tra vàxử lý các vụ lộ, lọt, mất kín nhà nước, những vụ vi phạm pháp luật về an ninh mạng;

c) Phối hợp với cơ quan Công an bổsung, sửa thay đổi danh mục bảo đảm bí mật bên nước của ngành;xây dựng và xúc tiến phương án bảo đảm bình an trong vận chuyển, có ra nướcngoài hoặc tiêu diệt tài liệu, vật tất cả mức độ buổi tối mật, xuất xắc mật.

Điều 8. Phối kết hợp xây dựng phongtrào toàn dân bảo vệ bình yên Tổ quốc

1. Nhiệm vụ của cơ sở công an

a) trả lời cơ quan, doanh nghiệptrong lĩnh vực văn hóa, gia đình, thể dục, thể dục thể thao và phượt về nội dung,hình thức vạc động phong trào toàn dân bảo vệ bình an Tổquốc; kiến tạo chế độ, nội quy bảo đảm an toàn cơ quan; công tác phòng ngừa, phát hiện tộiphạm, bảo đảm an toàn bí mật công ty nước, an ninh thông tin mạng; củng cố, khiếu nại toàn tổ chức, bồi dưỡng, tập huấn nhiệm vụ cho lựclượng bảo đảm cơ quan, doanh nghiệp và các quy định, chuyển động liên quan đến anninh, trơ trẽn tự;

b) hướng dẫn hoạt động đấu tranh phảnbác lại luận điệu sai trái của những thế lực thù địch và bộ phận xấu.

2. Trọng trách của ban ngành nhà nước vềvăn hóa, thể thao và du lịch

a) Phối hợp với cơ quan liêu công an cùngcấp tổ chức các buổi phạt động trào lưu toàn dân bảo vệ bình yên Tổ quốc trongcơ quan; đan ghép tuyên truyền, di chuyển nhân dân bảo vệ bình yên Tổ quốc vớicác hoạt động văn hóa, gia đình, thể dục, thể thao với du lịch;

b) Phối hợp với cơ quan tiền công an tổ chứccác buổi thông dụng chuyên đề nhằm nâng cao ý thức cảnh giác của cán bộ, công chức,viên chức, bạn lao cồn về âm mưu, thủ đoạn phòng phá của những thế lực thù địchvà thành phần xấu.

Điều 9. Phối hợp đảm bảo anninh, độc thân tự trong vấn đề tổ chức những sự khiếu nại văn hóa, gia đình, thể dục, thểthao và du lịch

1. Phòng ban công an có nhiệm vụ chủtrì triển khai nhiệm vụ tiếp sau đây nhằm đảm bảo an ninh, trơ trọi tự tại khu vực diễn racác sự kiện:

a) xây cất và triển khaiphương án đảm bảo an toàn an ninh, trơ trọi tự tại nơi diễn ra các sự kiện; bảovệ lãnh đạo Đảng, bên nước, khách hàng mời quốc tế, quần bọn chúng nhân dân tham dự sự kiện;

b) Xây dựng, triển khai các phương ánphòng cháy, chữa cháy và cứu hộ, cứu vãn nạn;

c) quản lý, kiểm soát ngặt nghèo vũkhí, vật tư nổ, các loại pháo, pháp luật hỗ trợ, thiết bị cấm khác;

d) hướng dẫn, khám nghiệm điều kiện an ninh phòng cháy, chữa trị cháy; sắp xếp lực lượng cảnh sát phòngcháy, chữa trị cháy thường trực bảo vệ các quanh vùng và tại vị trí tổ chức sự kiện;

đ) tăng cường lựclượng đảm bảo trật tự bình an giao thông và bơ vơ tự nơi công cộng trên những tuyếngiao thông, nơi ra mắt các sự kiện;

e) Giám sát, chỉ dẫn cá nhân, kháchmời quốc tế tham dự sự kiện tuân hành quy định của pháp luật nhằm đảm bảo an toàn an ninh, đơn thân tự;

g) Kiểm tra, vạc hiện, chống chặn, xửlý kịp thời triệu chứng quá khích và những mâu thuẫn có nguycơ dẫn mang đến bạo lực, khiến rối đơn thân tự công cộng, hành viđánh bạc, mê tín dị đoan dị đoan, lưu giữ hành với phát tán văn hóa phẩm đồi trụy, tài liệutuyên truyền phòng phá công ty nước, kinh doanh văn hóa phẩm trái pháp luật.

2. Cơ quan nhà nước về văn hóa, thểthao và du ngoạn có trách nhiệm phối hợpvới phòng ban công an kiến thiết và thực thi phương án bảo đảman ninh, bình yên cho các sự kiện.

Chương III

ĐIỀU KHOẢN THIHÀNH

Điều 10. Nhiệm vụ thi hành

1. địa thế căn cứ quy định tại Thông bốn liêntịch này và đặc điểm, tình hình bảo vệ an ninh, lẻ tẻ tựtrong nghành nghề dịch vụ văn hóa, gia đình, thể dục, thể dục và du ngoạn của từng địaphương, Ủy ban nhân dân những tỉnh, thành phố trực ở trong Trung ương chỉ đạo xây dựng
Quy chế phối kết hợp bảo đảm an toàn quốc gia trơ trọi tự, an toàn xã hội giữa cơ quancông an và ban ngành nhà nước về văn hóa, thể dục thể thao và du ngoạn trên địa bàn.

2. Thủ trưởng cơ quan, đơn vị liênquan thuộc bộ Văn hóa, Thể thao với Du lịch, bộ Công an, thủ trưởng phòng ban nhànước về văn hóa, thể thao cùng du lịch, thủ trưởng cơ quan công an những cấp sinh hoạt địaphương và những tổ chức, cá nhân có liên quan trong phạm vi, nhiệm vụ, quyền hạnđược giao có trọng trách phổ biến, tổ chức triển khai triển khai thi hành, chu trình hàngnăm báo cáo cơ quan tất cả thẩm quyền về tình hình tiến hành Thông tứ liên tịchnày.

3. Giao Vụ Pháp chế cỗ Văn hóa, Thểthao và phượt và Tổng cục bình yên Bộ Công an là hai đơn vị thường trực theodõi, đôn đốc, tổng phù hợp tình hình, report định kỳ mặt hàng năm, tham mưu chỉ huy Bộ
Công an và cỗ Văn hóa, thể dục thể thao và du ngoạn tổ chức sơ kết, tổng kết câu hỏi thựchiện Thông tứ liên tịch này vào phạm vi toàn ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch,ngành Công an.

4. địa thế căn cứ quy định tại Thông bốn liêntịch này, Ủy ban dân chúng tỉnh, tp trực thuộc trung ương có trách nhiệmchỉ đạo Ủy ban nhân dân cung cấp dưới, Công an, cảnh sát phòng cháy, chữa trị cháy những tỉnh,thành phố trực nằm trong Trung ương, Sở Văn hóa, Thể thao cùng Du lịch, Sở văn hóa và
Thể thao, Sở du lịch triển khai sản xuất kế hoạch kết hợp công tác đảm bảo an toàn anninh, độc thân tự trong hoạt động văn hóa, gia đình, thể dục, thể thao và du lịch tạiđịa phương.

Điều 11. Hiệu lực thực thi hiện hành thi hành

1. Thông tư này có hiệu lực thi hànhtừ ngày 25 tháng 6 năm 2016.

2. Thông tư liên tịch 06/2009/TTLT-BCA-BVHTTDL ngày 22 mon 7 năm 2009 của
Bộ trưởng bộ Công an và bộ trưởng Bộ Văn hóa, thể thao và du lịch hướng dẫn phốihợp công tác làm việc bảo vệ an toàn quốc gia và bơ vơ tự, an toàn xã hội trong hoạt độngdu định kỳ hết hiệu lực thực thi thi hành tính từ lúc ngày Thông tư liên tịch này còn có hiệu lực thihành.

3. Trong quá trình thực hiện tại Thông tưliên tịch này, nếu tạo ra vướng mắc, kiến nghị kịp thời phản ảnh về cỗ Công an(qua Tổng viên An ninh), bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch(qua Vụ pháp chế) để tổng hợp, kết hợp nghiên cứu, kịp lúc giải quyết./.

BỘ TRƯỞ
NG BỘ CÔNG AN Thượng tướng sơn Lâm

BỘ TRƯỞ
NG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH Nguyễn Ngọc Thiện

Nơi nhận:- Thủ tướng chính phủ; các Phó Thủtướng thiết yếu phủ;- Văn phòng trung ương Đảng;- văn phòng Quốc hội;- Văn phòng quản trị Nước;- Văn phòng chủ yếu phủ;- những Bộ, ban ngành ngang bộ, cơ quan thuộc chính phủ;- Viện Kiểm gần kề Nhân dân buổi tối cao;- toàn án nhân dân tối cao Nhân dân tối cao;- cơ sở Trung ương của những đoàn thể;- HĐND, UBND những tỉnh, thành phố trực thuộc TW;- cỗ trưởng, những Thứ trưởng bộ Công an và cỗ VHTTDL;- các Tổng cục, Cục, Vụ, đơn vị chức năng trực thuộc bộ Công an và bộ VHTTDL;- Cục kiểm tra văn bạn dạng quy phạm pháp luật (Bộ tứ pháp);- Cổng tin tức điện tử bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;- công báo và Cổng tin tức điện tử
Chính phủ;- cảnh sát phòng cháy và chữa cháy những tỉnh, thành phố trực nằm trong TW;.- Sở VHTTDL (Sở Văn hóa, Thể thao; Sở Du lịch); Công an các tỉnh, thànhphố trực trực thuộc TW;- Lưu: VT BVHTTDL, VT BCA, PC (500)

- Tổng hợp lại tất cả các quy định điều khoản còn hiệu lực hiện hành áp dụng trường đoản cú văn phiên bản gốc và các văn bản sửa đổi, bửa sung, thêm chính…

- khách hàng hàng chỉ cần xem câu chữ MIX, hoàn toàn có thể nắm bắt toàn bộ quy định luật pháp hiện hành còn áp dụng, mặc dù văn phiên bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.


Đây là nhân thể ích dành riêng cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách sung sướng Đăng nhập tài khoản Luat
Vietnam và đk sử dụng phần mềm tra cứu văn bản.


BỘ CÔNG AN – BỘ QUỐC PHÒNG – BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

-----------

Số: 02/2016/TTLT-BCA-BQP-BGTVT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – tự do thoải mái – Hạnh phúc

------------------

Hà Nội, ngày trăng tròn tháng 6 năm 2016

THÔNG TƯ LIÊN TỊCH

Hướng dẫn triển khai đào tạo, tu dưỡng cán bộ làm công tác làm việc

phòng, chống phệ bố


Căn cứ nguyên tắc phòng, phòng khủng tía năm 2013;


Bộ trưởng bộ Công an, bộ trưởng liên nghành Bộ Quốc phòng, bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải thống nhất phát hành Thông tư liên tịch phía dẫn thực hiện đào tạo, tu dưỡng cán cỗ làm công tác phòng, chống bự bố.


1. Thông tư này vẻ ngoài về đào tạo, tu dưỡng học viên, sinh viên, cán bộ làm công tác làm việc phòng, chống béo bố.
2. Thông tứ này áp dụng đối với các cơ quan, đơn vị, cá nhân liên quan tiền đến công tác đào tạo, bồi dưỡng học viên, sinh viên, cán bộ làm công tác làm việc phòng, chống lớn bố.
1. Đào sản xuất là quy trình truyền thụ, đón nhận có khối hệ thống kiến thức pháp luật, kỹ năng, nghiệp vụ về phòng, chống lớn bố.
2. Bồi dưỡng là hoạt động trang bị, cập nhật, nâng cấp kiến thức pháp luật, kỹ năng, nghiệp vụ về phòng, chống phệ bố.
1. Trang bị, cung cấp kiến thức về lao lý liên quan mang lại phòng, chống to bố; kỹ năng, siêng môn, nghiệp vụ cần thiết cho học tập viên, sinh viên, cán cỗ làm công tác làm việc phòng, chống bự bố.
2. Học tập viên, sinh viên, cán cỗ tham gia đào tạo, tu dưỡng cần nắm rõ kiến thức, kỹ năng, nghiệp vụ sau đây:
a) con kiến thức pháp luật Việt Nam, lao lý quốc tế và quy định của các nước về phòng, chống mập bố; hợp tác nước ngoài trong phòng, chống béo bố;
b) kiến thức và kỹ năng về hệ thống cơ quan thực hiện và tham gia phòng, phòng khủng tía của vn và những nước trên cầm giới;
2. Đối tượng tu dưỡng là cán cỗ làm công tác tham mưu, trực tiếp tiến hành nhiệm vụ phòng, chống khủng bố thuộc cỗ Công an, bộ Quốc phòng và Bộ giao thông vận tải vận tải.
1. Bộ Công an công ty trì, phối phù hợp với Bộ Quốc phòng, bộ Giao thông vận tải đường bộ biên biên soạn nội dung, lịch trình đào tạo, bồi dưỡng học viên, sinh viên, cán bộ làm công tác phòng, chống béo bố. Ngôn từ đào tạo, tu dưỡng gồm:
a) nguyên lý của pháp luật Việt Nam, điều khoản quốc tế và quy định của những nước về phòng, chống mập bố;
d) kiến thức về khối hệ thống cơ quan triển khai và thâm nhập phòng, chống khủng cha của nước ta và các nước trên nắm giới;
đ) phương tiện của quy định về quyền, nhiệm vụ của cá nhân, cơ quan, tổ chức thực hiện, thâm nhập phòng, chống bự bố.
3. Phòng, chống khủng cha là nội dung, học phần giảng dạy chính thức của các trường, những trung tâm bồi dưỡng nghiệp vụ đến học viên, sinh viên, cán cỗ làm công tác làm việc phòng, phòng khủng bố thuộc Công an nhân dân, Quân nhóm nhân dân.
4. Tùy từng đối tượng người sử dụng được đào tạo, bồi dưỡng cơ sở đào tạo, bồi dưỡng xây dựng nội dung, chương trình, thời hạn đào tạo, bồi dưỡng và trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.
1. Nội dung, chương trình, tài liệu biên soạn phải phù hợp với từng đối tượng đào tạo, bồi dưỡng; phải tiếp tục được vấp ngã sung, cập nhật, nâng cấp đáp ứng yêu thương cầu nghiên cứu và tiến hành công tác phòng, chống khủng bố.
2. Ngôn từ chương trình, tư liệu phải bảo vệ kết thích hợp giữa lý luận, trong thực tiễn và tài năng thực hành.
2. Sau thời điểm cán bộ dứt chương trình tu dưỡng về công tác làm việc phòng, phòng khủng tía thì được cấp chứng từ về bồi dưỡng công tác phòng, chống khủng bố; thủ trưởng cơ sở tu dưỡng ký và cấp chứng chỉ ngừng chương trình bồi dưỡng công tác phòng, chống lớn bố.
1. Ngân sách đầu tư đào tạo, tu dưỡng được bố trí trong ngân sách hằng năm của cục Công an, cỗ Quốc phòng và Bộ giao thông vận tải.
2. Trường hợp Bộ, ngành gửi học viên, sinh viên, cán bộ của chính mình sang các đại lý đào tạo, tu dưỡng của Bộ, ngành khác để tham gia những lớp đào tạo, tu dưỡng công tác phòng, chống khủng bố thì Bộ, ngành gởi cán bộ buộc phải chi trả ngân sách đầu tư đào tạo, bồi dưỡng.

Xem thêm: Cách Tạo Khảo Sát Trên Google Forms: Công Cụ Tạo Biểu Mẫu Trực Tuyến


2. Cơ sở bồi dưỡng là các trung tâm tu dưỡng nghiệp vụ phòng, phòng khủng tía thuộc bộ Công an, cỗ Quốc phòng.
*
Thông tư liên tịch 02/2016/TTLT-BCA-BQP-BGTVT ZIP (Bản Word)