Đăng ký kết kết hôn làm việc đâu? giấy tờ thủ tục đăng ký kết hôn cần những gì? – anh quân (Trà Vinh)


*
Mục lục bài bác viết

Đăng ký kết hôn ngơi nghỉ đâu? Đăng ký kết hôn cần những giấy tờ gì?

Về sự việc này, THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đáp án như sau:

1. Đăng ký kết kết hôn ngơi nghỉ đâu?

Nơi đk kết hôn được lao lý tại Điều 17, Điều 37 vẻ ngoài Hộ tịch năm trước như sau:

- Ủy ban nhân dân cấp huyện địa điểm cư trú của công dân vn thực hiện đk kết hôn có yếu tố nước ngoài, cụ thể:

+ giữa công dân nước ta với tín đồ nước ngoài;

+ giữa công dân vn cư trú làm việc trong nước cùng với công dân nước ta định cư ở nước ngoài; thân công dân vn định cư ở quốc tế với nhau;

+ giữa công dân nước ta đồng thời tất cả quốc tịch quốc tế với công dân vn hoặc với người nước ngoài.

Bạn đang xem: Thủ tục đăng ký kết hôn 2018

- Ủy ban nhân dân cung cấp xã tiến hành đăng ký kết hôn không có yếu tố nước ngoài.

Như vậy, nơi đk kết hôn là Ủy ban nhân dân cấp cho huyện hoặc Ủy ban nhân dân cấp xã.

2. Đăng ký kết hôn cần những giấy tờ gì?

2.1. Đăng ký kết hôn không có yếu tố nước ngoài

Khi đi đk kết hôn có nhu cầu các giấy tờ sau:

- Tờ khai đk kết hôn theo mẫu, tất cả đủ thông tin của 2 bên nam, nữ. Phía hai bên nam, nữ hoàn toàn có thể khai chung vào trong 1 Tờ khai đk kết hôn (nếu người có yêu cầu lựa lựa chọn nộp hồ sơ theo hình thức trực tiếp);

Tờ khai đăng ký kết hôn

- người dân có yêu cầu đk kết hôn tiến hành việc nộp/xuất trình (theo hiệ tượng trực tiếp) hoặc download lên (theo hiệ tượng trực tuyến) các sách vở và giấy tờ sau:

* giấy tờ phải nộp:

Bản thiết yếu Giấy chứng thực tình trạng hôn nhân gia đình do Ủy ban nhân dân cấp xã bao gồm thẩm quyền cấp cho trong trường hợp người yêu cầu đăng ký kết hôn không đăng ký thường trú tại địa bàn xã, phường, thị xã làm giấy tờ thủ tục đăng cam kết kết hôn.

* sách vở và giấy tờ phải xuất trình:

+ Hộ chiếu hoặc chứng minh nhân dân hoặc Thẻ căn cước công dân hoặc các sách vở và giấy tờ khác gồm dán hình ảnh và thông tin cá nhân do cơ quan có thẩm quyền cấp, còn giá trị áp dụng để chứng tỏ về nhân thân của người dân có yêu cầu đk khai sinh.

+ Giấy tờ minh chứng nơi cư trú.

+ Trích lục chú thích ly hôn so với trường thích hợp công dân vn đăng cam kết thường trú tại địa phận xã làm thủ tục đăng ký kết hôn, đã được xử lý việc ly hôn, hủy bài toán kết hôn trước đó tại cơ quan bao gồm thẩm quyền nước ngoài.

2.2. Đăng cam kết kết hôn bao gồm yếu tố nước ngoài

Khi đi đk kết hôn cần những giấy tờ sau:

- Tờ khai đăng ký kết hôn theo mẫu, bao gồm đủ tin tức của 2 bên nam, nữ. Phía hai bên nam, nữ rất có thể khai chung vào một Tờ khai đăng ký kết hôn (nếu người có yêu mong lựa lựa chọn nộp hồ sơ theo vẻ ngoài trực tiếp);

Tờ khai đăng ký kết hôn

- người có yêu cầu đk kết hôn tiến hành việc nộp/xuất trình (theo bề ngoài trực tiếp) hoặc sở hữu lên (theo hiệ tượng trực tuyến) các sách vở và giấy tờ sau:

* sách vở và giấy tờ phải nộp:

+ Giấy xác nhận của tổ chức triển khai y tế gồm thẩm quyền của nước ta hoặc nước ngoài xác nhận các mặt kết hôn ko mắc bệnh tâm thần hoặc dịch khác nhưng mà không có khả năng nhận thức, thống trị được hành vi của mình;

+ Giấy tờ minh chứng tình trạng hôn nhân của người nước ngoài do cơ quan bao gồm thẩm quyền của nước mà fan đó là công dân cấp cho còn quý hiếm sử dụng, xác nhận hiện tại bạn đó không có vợ hoặc không có chồng; ngôi trường hợp quốc tế không cấp xác thực tình trạng hôn nhân thì ráng bằng sách vở do cơ quan gồm thẩm quyền nước ngoài xác thực người đó gồm đủ đk kết hôn theo điều khoản nước đó.

Giá trị thực hiện của giấy tờ chứng minh tình trạng hôn nhân của người nước ngoài được xác định theo thời hạn ghi trên sách vở và giấy tờ đó. Trường đúng theo giấy tờ chứng tỏ tình trạng hôn nhân không ghi thời hạn thực hiện thì sách vở này với giấy xác nhận của tổ chức triển khai y tế có giá trị trong thời hạn 06 tháng, tính từ lúc ngày cấp.

+ tín đồ nước ngoài, công dân việt nam định cư ở nước ngoài phải nộp bản sao hộ chiếu/giấy tờ có mức giá trị thay thế hộ chiếu.

+ Giấy chứng thực tình trạng hôn nhân gia đình của công dân vn cư trú trong nước. Trường hợp vẫn có thông tin tình trạng hôn nhân trong CSDLHTĐT, CSDLQGVDC thì không phải xuất trình (theo hiệ tượng trực tiếp) hoặc cài đặt lên (theo vẻ ngoài trực tuyến).

* Ngoài sách vở nêu trên, tùy theo trường hợp, mặt nam, bên thiếu phụ phải nộp sách vở và giấy tờ tương ứng sau đây:

- Công dân vn đã ly hôn hoặc hủy bài toán kết hôn trên cơ quan tất cả thẩm quyền của nước ngoài phải nộp bản sao trích lục hộ tịch về câu hỏi đã ghi vào sổ câu hỏi ly hôn hoặc hủy việc kết hôn trái quy định (Trích lục chú thích ly hôn);

- Công dân nước ta là công chức, viên chức hoặc đang phục vụ trong lực lượng vũ trang nên nộp văn phiên bản của cơ quan, đối kháng vị cai quản xác nhận câu hỏi kết hôn với người quốc tế không trái với nguyên tắc của ngành đó;

- ngôi trường hợp tình nhân cầu đăng ký kết hôn đang công tác, học tập tập, lao động gồm thời hạn ở quốc tế thì buộc phải nộp Giấy chứng thực tình trạng hôn nhân gia đình do Cơ quan đại diện ngoại giao, Cơ quan thay mặt đại diện lãnh sự của vn ở quốc tế cấp.

* giấy tờ phải xuất trình:

+ Hộ chiếu hoặc chứng tỏ nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân hoặc các sách vở và giấy tờ khác có dán ảnh và thông tin cá nhân do cơ quan có thẩm quyền cấp, còn giá chỉ trị thực hiện để chứng minh về nhân thân của công dân Việt Nam.

+ Người nước ngoài xuất trình bản chính hộ chiếu để chứng tỏ về nhân thân; ngôi trường hợp người nước ngoài không có hộ chiếu để xuất trình thì có thể xuất trình giấy tờ đi lại quốc tế hoặc thẻ cư trú.

Xem thêm:

+ Giấy tờ chứng tỏ nơi cư trú để khẳng định thẩm quyền đk kết hôn. Ngôi trường hợp những thông tin về giấy tờ minh chứng nơi trú ngụ đã tất cả trong CSDLQGVDC, được điền auto thì chưa phải xuất trình (theo bề ngoài trực tiếp) hoặc mua lên (theo hình thức trực tuyến).