Đo&#x


Bạn đang xem: Tiểu sử ông phạm đại dương

E0;n kiểm tra của Ban B&#x
ED; thư Trung ương Đảng kiểm tra Ban Thường vụ Tỉnh ủy Ph&#x
FA; Y&#x
EA;n

(Chinhphu.vn) – S&#x
E1;ng 10/12, đồng ch&#x
ED; L&#x
EA; Minh Kh&#x
E1;i, B&#x
ED; thư Trung ương Đảng, Ph&#x
F3; Thủ tướng Ch&#x
ED;nh phủ, Trưởng đo&#x
E0;n kiểm tra số 142 c&#x
F9;ng c&#x
E1;c th&#x
E0;nh vi&#x
EA;n Đo&#x
E0;n c&#x
F4;ng t&#x
E1;c của Ban B&#x
ED; thư Trung ương Đảng đ&#x
E3; l&#x
E0;m việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Ph&#x
FA; Y&#x
EA;n về c&#x
F4;ng t&#x
E1;c triển khai Nghị quyết Trung ương 4 kh&#x
F3;a XII về x&#x
E2;y dựng chỉnh đốn đảng v&#x
E0; Quy định số 08 về tr&#x
E1;ch nhiệm n&#x
EA;u gương của c&#x
E1;n bộ, đảng vi&#x
EA;n.


*

B&#x
ED; thư Tỉnh ủy Ph&#x
FA; Y&#x
EA;n: Kỷ luật l&#x
E0; sức mạnh, kỷ luật l&#x
E0; nh&#x
E2;n văn

(Chinhphu.vn) – B&#x
ED; thư Tỉnh ủy Ph&#x
FA; Y&#x
EA;n Phạm Đại Dương y&#x
EA;u cầu c&#x
E1;c cấp ủy triển khai quyết liệt c&#x
E1;c giải ph&#x
E1;p ph&#x
F2;ng chống dịch bệnh COVID-19. Trong thời điểm quan liêu trọng n&#x
E0;y, kỷ luật l&#x
E0; sức mạnh, kỷ luật l&#x
E0; nh&#x
E2;n văn; cần thực hiện nghi&#x
EA;m t&#x
FA;c để sớm ngăn chặn được dịch bệnh, kết th&#x
FA;c việc gi&#x
E3;n c&#x
E1;ch, sớm đưa người d&#x
E2;n trở lại cuộc sống b&#x
EC;nh thường.


*

C&#x
F4;ng bố quyết định của Thủ tướng Ch&#x
ED;nh phủ về c&#x
F4;ng t&#x
E1;c c&#x
E1;n bộ

Tổ chức nh&#x

(Chinhphu.vn) - Ng&#x
E0;y 13/5, ubnd tỉnh Ph&#x
FA; Y&#x
EA;n tổ chức Hội nghị c&#x
F4;ng bố quyết định của Thủ tướng Ch&#x
ED;nh phủ ph&#x
EA; chuẩn kết quả bầu Ph&#x
F3; Chủ tịch ubnd tỉnh Ph&#x
FA; Y&#x
EA;n.


*

Thủ tướng chứng kiến lễ k&#x
FD; kết hợp t&#x
E1;c giữa Cổng TTĐT Ch&#x
ED;nh phủ v&#x
E0; tỉnh Ph&#x
FA; Y&#x
EA;n

(Chinhphu.vn) – Ng&#x
E0;y 20/2, trước sự chứng kiến của Thủ tướng Ch&#x
ED;nh phủ Nguyễn Xu&#x
E2;n Ph&#x
FA;c v&#x
E0; nhiều th&#x
E0;nh vi&#x
EA;n Ch&#x
ED;nh phủ, ubnd tỉnh Ph&#x
FA; Y&#x
EA;n v&#x
E0; Cổng Th&#x
F4;ng tin điện tử Ch&#x
ED;nh phủ tổ chức lễ k&#x
FD; kết Chương tr&#x
EC;nh phối hợp c&#x
F4;ng t&#x
E1;c 5 năm giai đoạn 2021 – 2025.


*

Tiền đề quan trọng để Ph&#x
FA; Y&#x
EA;n ph&#x
E1;t triển nhanh hơn, xanh hơn, bền vững hơn

(Chinhphu.vn) - Triển khai s&#x
E1;ng kiến “Trồng mới 1 tỷ c&#x
E2;y xanh” của Thủ tướng Ch&#x
ED;nh phủ Nguyễn Xu&#x
E2;n Ph&#x
FA;c, tỉnh Ph&#x
FA; Y&#x
EA;n triển khai x&#x
E2;y dựng Đề &#x
E1;n trồng 15 triệu c&#x
E2;y xanh giai đoạn 2021- 2025 c&#x
F9;ng với việc bảo vệ v&#x
E0; ph&#x
E1;t triển rừng… Đ&#x
E2;y l&#x
E0; tiền đề, l&#x
E0; điều kiện quan lại trọng để tỉnh Ph&#x
FA; Y&#x
EA;n tiếp tục ph&#x
E1;t triển nhanh hơn, xanh hơn v&#x
E0; bền vững hơn vào thời gian tới.


*

12 B&#x
ED; thư Tỉnh ủy/Th&#x
E0;nh ủy kh&#x
F3;a mới được c&#x
F4;ng bố trong ng&#x
E0;y 15/10

Tổ chức nh&#x

(Chinhphu.vn) - Từ ng&#x
E0;nh phố: Điện Bi&#x
EA;n, Tuy&#x
EA;n Quang, Bắc Giang, Vĩnh Ph&#x
FA;c, Th&#x
E1;i B&#x
EC;nh, Hải Ph&#x
F2;ng, Đắk Lắk, Ph&#x
FA; Y&#x
EA;n, Long An, B&#x
EC;nh Dương, S&#x
F3;c Trăng, B&#x
EC;nh Thuận ho&#x
E0;n th&#x
E0;nh chương tr&#x
EC;nh l&#x
E0;m việc v&#x
E0; bầu B&#x
ED; thư nhiệm kỳ 2020-2025.


Bộ Ch&#x
ED;nh trị chuẩn y 3 t&#x
E2;n B&#x
ED; thư Tỉnh ủy

Tổ chức nh&#x

(Chinhphu.vn) – Bộ Ch&#x
ED;nh trị vừa ban h&#x
E0;nh c&#x
E1;c quyết định chuẩn y B&#x
ED; thư Tỉnh ủy: Quảng Ng&#x
E3;i, Hậu Giang, Ph&#x
FA; Y&#x
EA;n, nhiệm kỳ năm ngoái – 2020.


C&#x
F4;ng bố quyết định của Bộ Ch&#x
ED;nh trị về c&#x
F4;ng t&#x
E1;c c&#x
E1;n bộ

Tổ chức nh&#x

(Chinhphu.vn) - Ng&#x
E0;y 29/8 tại th&#x
E0;nh phố mặc dù H&#x
F2;a, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Ph&#x
FA; Y&#x
EA;n tổ chức Hội nghị c&#x
F4;ng bố quyết định của Bộ Ch&#x
ED;nh trị về c&#x
F4;ng t&#x
E1;c c&#x
E1;n bộ.


Ban B&#x
ED; thư Trung ương Đảng chuẩn y, chỉ định nh&#x
E2;n sự Qu&#x
E2;n đội, C&#x
F4;ng an

Tổ chức nh&#x

(Chinhphu.vn) – Tuần qua, Tỉnh ủy Bến Tre, Ph&#x
FA; Y&#x
EA;n, Quảng B&#x
EC;nh đ&#x
E3; tổ chức c&#x
F4;ng bố v&#x
E0; trao c&#x
E1;c quyết định của Ban B&#x
ED; thư Trung ương Đảng về việc chỉ định, chuẩn y nh&#x
E2;n sự Qu&#x
E2;n đội, C&#x
F4;ng an gia nhập cấp ủy địa phương.


Nh&#x
E2;n sự mới: TPHCM, Quảng Ninh, Đắk Lắk, Long An, Ph&#x
FA; Y&#x
EA;n

Tổ chức nh&#x

(Chinhphu.vn) – L&#x
E3;nh đạo tp hcm v&#x
E0; c&#x
E1;c tỉnh Quảng Ninh, Đắk Lắk, Long An, Ph&#x
FA; Y&#x
EA;n vừa trao c&#x
E1;c quyết định về c&#x
F4;ng t&#x
E1;c c&#x
E1;n bộ.


cố kỉnh đổi th&#x
E0;nh vi&#x
EA;n BCĐ cải c&#x
E1;ch h&#x
E0;nh ch&#x
ED;nh của Ch&#x
ED;nh phủ

Chỉ đạo, quyết định của Ch&#x
ED;nh phủ - Thủ tướng Ch&#x

(Chinhphu.vn) - Thủ tướng Ch&#x
ED;nh phủ vừa quyết định cụ đổi th&#x
E0;nh vi&#x
EA;n Ban Chỉ đạo cải c&#x
E1;ch h&#x
E0;nh ch&#x
ED;nh của Ch&#x
ED;nh phủ.


Trao c&#x
E1;c quyết định nh&#x
E2;n sự của Ban B&#x
ED; thư Trung ương Đảng

Tổ chức nh&#x

(Chinhphu.vn) – Ban Tổ chức Trung ương, Ban Tuy&#x
EA;n gi&#x
E1;o Trung ương, Đảng ủy Khối c&#x
E1;c cơ quan tiền Trung ương vừa tổ chức c&#x
F4;ng bố v&#x
E0; trao c&#x
E1;c quyết định của Ban B&#x
ED; thư Trung ương Đảng về c&#x
F4;ng t&#x
E1;c c&#x
E1;n bộ.


&#x
D4;ng Phạm Đại Dương được bầu giữ chức Chủ tịch ubnd tỉnh Ph&#x
FA; Y&#x
EA;n

Tổ chức nh&#x

(Chinhphu.vn) - Ng&#x
E0;y 8/8, tại Kỳ họp thứ t&#x
E1;m (kỳ họp bất thường), Hội đồng nh&#x
E2;n d&#x
E2;n tỉnh Ph&#x
FA; Y&#x
EA;n kh&#x
F3;a VII, nhiệm kỳ 2016-2021 đ&#x
E3; bầu &#x
F4;ng Phạm Đại Dương giữ chức vụ Chủ tịch Ủy ban nh&#x
E2;n d&#x
E2;n tỉnh Ph&#x
FA; Y&#x
EA;n với số phiếu 47/47, đạt tỷ lệ 100%.


C&#x
F4;ng bố c&#x
E1;c quyết định nh&#x
E2;n sự của Ban B&#x
ED; thư Trung ương Đảng

Tổ chức nh&#x

(Chinhphu.vn) - Ng&#x
E0;y 7/8, tại trụ sở Tỉnh ủy Ph&#x
FA; Y&#x
EA;n, Ban Tổ chức Trung ương đ&#x
E3; c&#x
F4;ng bố c&#x
E1;c quyết định của Ban B&#x
ED; thư Trung ương Đảng về c&#x
F4;ng t&#x
E1;c c&#x
E1;n bộ.


Bổ nhiệm Thứ trưởng Bộ KH&CN

Hoạt động Bộ ng&#x

(Chinhphu.vn) - Ng&#x
E0;y 26/10, Bộ Khoa học v&#x
E0; C&#x
F4;ng nghệ (KH&CN) đ&#x
E3; tổ chức Lễ C&#x
F4;ng bố Quyết định bổ nhiệm đồng ch&#x
ED; Phạm Đại Dương, Trưởng Ban Quản l&#x
FD; khu vực C&#x
F4;ng nghệ cao (CNC) H&#x
F2;a Lạc giữ chức vụ Thứ trưởng Bộ KH&CN.


Bổ nhiệm Thứ trưởng Bộ Khoa học v&#x
E0; C&#x
F4;ng nghệ

Chỉ đạo, quyết định của Ch&#x
ED;nh phủ - Thủ tướng Ch&#x

(Chinhphu.vn) - Tại Quyết định 1709/QĐ-TTg, Thủ tướng Ch&#x
ED;nh phủ bổ nhiệm &#x
F4;ng Phạm Đại Dương, Trưởng Ban Quản l&#x
FD; quần thể c&#x
F4;ng nghệ cao H&#x
F2;a Lạc giữ chức Thứ trưởng Bộ Khoa học v&#x
E0; C&#x
F4;ng nghệ.


Trao Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng tặng c&#x
E1;c đồng ch&#x
ED; l&#x
E3;nh đạo Bộ Quốc ph&#x
F2;ng
Biến thể XBB đ&#x
E3; xuất hiện ở tp hcm v&#x
E0; T&#x
E2;y Ninh
Chỉ đạo, điều h&#x
E0;nh của Ch&#x
ED;nh phủ, Thủ tướng Ch&#x
Cục H&#x
E0;nh ch&#x
ED;nh - Quản trị II, Văn ph&#x
F2;ng Ch&#x
ED;nh phủ th&#x
F4;ng b&#x
E1;o lựa chọn tổ chức đấu gi&#x
E1; t&#x
E0;i sản

Tổng Biên tập: Nguyễn Hồng Sâm

Trụ sở: 16 Lê Hồng Phong - tía Đình - Hà Nội;

Điện thoại: Văn phòng: 080.43162;

phiên bản quyền trực thuộc Báo điện tử cơ quan chính phủ - Cổng thông tin điện tử chính phủ.

Ghi rõ nguồn "Cổng tin tức điện tử chính phủ", "Báo năng lượng điện tử chính phủ" hoặc "www.chinhphu.vn" khi xây cất lại thông tin từ những nguồn này.

Bộ thiết yếu trị ra quyết định chuẩn chỉnh y ông Phạm Đại Dương, Phó túng bấn thư tỉnh ủy, quản trị Ủy ban quần chúng tỉnh Phú Yên giữ chức bí thư tỉnh giấc ủy Phú yên ổn nhiệm kỳ 2015-2020.
*
(Nhấp chuột để xem kích thước chuẩn)

Ngày 29/8, Ủy viên tw Đảng, Phó trưởng ban Ban tổ chức Trung ương Hà Ban đã chào làng Quyết định của bộ Chính trị chuẩn chỉnh y ông Phạm Đại Dương, Phó túng bấn thư tỉnh ủy, quản trị Ủy ban quần chúng tỉnh Phú Yên giữ chức túng bấn thư tỉnh giấc ủy Phú lặng nhiệm kỳ 2015-2020./.


*

gần như tuyến phố như thế nào của hà thành sẽ đóng góp để phục vụ chợ hoa Xuân 2023?

*

có gì quan trọng đặc biệt ở tour Hoàng thành Thăng Long dành cho khách quốc tế?

*

Ông Park Hang-seo phát hiện tại "gián điệp" của Indonesia ở cuộc họp báo

đầu năm Âm lịch: bạn Tây Tựu lo hoa nở sớm, giá thành không như mong rằng

*

cố gắng đưa nhỏ nhắn trai tử vong ra khỏi cọc bêtông vào thời gian sớm nhất


*
Toàn cảnh nền kinh tế tài chính Việt Nam trong những năm 2022">

Infographic Toàn cảnh nền tài chính Việt Nam trong những năm 2022


*
Giải cứu bé trai 10 tuổi rơi xuống trụ bêtông sâu 35m"> xóm hội

Infographic
Giải cứu bé bỏng trai 10 tuổi rơi xuống trụ bêtông sâu 35m

*
công ty

Infographic
Năm 2022, toàn quốc có rộng 148.000 công ty lớn đăng ký thành lập và hoạt động mới

*
bao gồm trị

Infographic
Chiến công oanh liệt trong lịch sử chống Mỹ cứu vãn nước của dân tộc bản địa


*
chính trị

Infographic


Xem thêm: Em Cứ Nở Nụ Cười Để Đời Lên Hoa, Lời Bài Hát Nụ Cười, Lời Bài Hát Nụ Cười