Đôi khi, trong quá trình làm việc với dữ liệu ngày tháng ở trong Excel, chúng ta cần tính khoảng thời gian giữa hai thời điểm. Bài viết này Học Excel Online sẽ chia sẻ cho các bạn về việc sử dụng hàm DATEDIF kết hợp với 1 số kí thuật khác để đạt được kết quả này. Đầu tiên là bảng tính Excel Online của chúng ta đã chứa hầu hết các thông tin về bài viết hôm nay.

Bạn đang xem: Tính số ngày giữa 2 mốc thời gian online


Cú pháp hàm DATEIF

Cú pháp hàm DATEIF: =DATEDIF(start_date,end_date,unit)Trong đó: Start_date: Là ngày tháng đầu tiên hoặc ngày bắt đầu của một khoảng thời gian đã cho. End_date: Là ngày cuối cùng hoặc ngày kết thúc khoảng thời gian. Unit: Là giá trị thông tin muốn trả về.

Tính số giờ giữa hai thời điểm trong Excel bằng hàm datedif

Tính số phút hai thời điểm trong Excel với hàm datedif

Để tính số phút giữa hai thời điểm trên chúng ta sử dụng công thức sau:=INT((B2-A2)*24*60)và nhận được kết quả là 2579334Hoặc=DAY(ABS(B2-A2))*24*60 + HOUR(ABS(B2-A2))*60 + MINUTE(ABS(B2-A2))

Tính số giờ giây giữa hai thời điểm trong Excel

Tính số năm giữa hai thời điểm trong Excel

Tính số tháng giữa hai thời điểm trong Excel

Tính số ngày giữa hai thời điểm trong Excel với hàm datedif

Để tính số ngày giữa hai thời điểm trên chúng ta sử dụng hàm datedif với công thức sau:=DATEDIF(A2,B2,"d")và nhận được kết quả là 1791Trước khi chia sẻ một công thức tổng quát cho mọi trường hợp bạn có thể nghĩ đến, xin hãy chia sẻ bài viết này, sự chia sẻ là nguồn khích lệ lớn nhất để trang web tiếp tục những bài viết thế này

Tính thời gian tổng hợp ra năm, tháng, giờ, phút, giây giữa 2 thời điểm hàm datedif

Chúng ta dùng công thức hàm datedif để thực hiện:=DATEDIF(A2,B2,"y")&" năm, "&DATEDIF(A2,B2,"ym")&" tháng ,"&DATEDIF(A2,B2,"md")&" ngày, "&TEXT(B2-A2,"hh")&" giờ, "&TEXT(B2-A2,"mm")&" phút, "&TEXT(B2-A2,"ss")&" giây"Và nhận được kết quả như mong muốn:4 năm, 10 tháng ,26 ngày, 04 giờ, 54 phút, 45 giây

Sử dụng hàm TEXT để định dạng thời gian


Để sử dụng hàm TEXT, chúng ta hãy làm quen với 1 số quy ước định dạng của hàm này.
Cú pháp của hàm TEXT như sau:

=TEXT(, )
Tham số thứ nhất rõ ràng rồi, chúng ta muốn định dạng gì thì chúng ta sẽ cho vào đó. Tham số thứ 2 là chúng ta muốn định dạng như thế nào, trong bài này, chúng ta muốn định dạng thời gian. Vậy nên chúng ta sẽ tham khảo 1 số ví dụ sau đây:
Tính số giờ giữa 2 thời điểm:=TEXT(B2-A2,"h") Tính giờ và phút giữa 2 thời điểm:= TEXT(B2-A2,"h:mm") Tính giờ, phút và giây giữa 2 thời điểm=TEXT(B2.A2, "h:mm:ss")Để các bạn hiểu hơn về hàm Dateif, mình sẽ cung cấp cho bạn thêm một ví dụ nữa nhé!

Tính số ngày từ ngày bắt đầu tới ngày kết thúc

Để tính khoảng cách ngày giữa 2 thời điểm: từ ngày bắt đầu tới ngày kết thúc, chúng ta có 2 cách làm như sau:
*
Cách 1: Dùng phép trừ trực tiếp giữa 2 mốc ngày: Ngày kết thúc – Ngày bắt đầu
Kết quả giống như tại ô C2 trong hình trên.Cách 2: Sử dụng hàm DATEDIF theo đơn vị tính là số ngàyCấu trúc: DATEDIF(Ngày bắt đầu, Ngày kết thúc, "d")Ký hiệu “d” đại diện cho Ngày (Day)Ta thấy kết quả của cả 2 cách tính đều bằng nhau.

Tính số tuần giữa hai ngày

Bản thân hàm DATEDIF không có đơn vị tính là Tuần, nhưng dựa vào đặc điểm: 1 tuần luôn có 7 ngày, do đó ta có thể làm như sau:Lấy kết quả hàm DATEDIF theo ngày chia cho số 7
*
Công thức tại ô D2 cho chúng ta kết quả tính theo số tuần giữa hai ngày: Từ ngày bắt đầu tới Ngày kết thúc:=DATEDIF(A2,B2,”d”)/7

Để tính theo tròn số tuần (đủ tuần), chúng ta sẽ sử dụng hàm loại bỏ phần thập phân là hàm TRUNC hoặc hàm INT

=TRUNC(DATEDIF(A2,B2,”d”)/7, 0)

=INT(DATEDIF(A2,B2,”d”)/7)

Tính số tháng giữa hai ngày

Để tính số tháng, chúng ta sử dụng tham số “m” trong hàm DATEDIF như sau:
*

=DATEDIF(Ngày bắt đầu, Ngày kết thúc, “m”)

Số tháng được tính trong hàm DATEDIF trên nguyên tắc tròn ngày, đủ ngày chứ không đơn thuần chỉ xét chênh lệch số tháng.

Tính số năm giữa hai ngày

Để tính số tháng, chúng ta sử dụng tham số “y” trong hàm DATEDIF như sau:
*
Tại ô F2 dùng công thức xác định số năm:

=DATEDIF(Ngày bắt đầu, Ngày kết thúc, “y”)

Số năm được tính trong hàm DATEDIF được tính trên nguyên tắc đủ ngày.

Tính số tháng lẻ ngoài các năm tròn

Để tính số tháng lẻ ngoài số năm, ta có thể tính theo 2 cách:Cách 1: Tính số tháng – (Số năm * 12)Cách 2: Sử dụng hàm DATEDIF với tham số là “ym”
*
Trong ô E2, công thức Datedif sử dụng là:

=DATEDIF(A2,B2,”ym”)


*

Kết quả: 16 tháng = 1 năm + 4 tháng lẻ
Hi vọng với công thức này, các bạn có thể vận dụng linh hoạt cho công việc của mình.Để có thể ứng dụng tốt Excel vào trong công việc, chúng ta không chỉ nắm vững được các hàm mà còn phải sử dụng tốt cả các công cụ của Excel. Những hàm nâng cao giúp áp dụng tốt vào công việc như SUMIFS, COUNTIFS, SUMPRODUCT, INDEX + MATCH… Những công cụ thường sử dụng là Data validation, Conditional formatting, Pivot table…Toàn bộ những kiến thức này các bạn đều có thể học được trong khóa học
Excel cho eivonline.edu.vn 365 Excel 2021 Excel 2019 Excel 2016 Excel 2013 Excel 2010 Excel 2007 Xem th&#x
EA;m...&#x
CD;t hơn

Dùng hàm DATEDIF khi bạn muốn tính toán chênh lệch giữa hai ngày. Trước tiên, hãy đặt ngày bắt đầu vào một ô và ngày kết thúc vào một ô khác. Sau đó, nhập công thức như một trong các loại sau.


Chênh lệch theo ngày

*

Trong ví dụ này, ngày bắt đầu nằm trong ô D9 và ngày kết thúc nằm ở ô E9. Công thức ở ô F9. "d" trả về số ngày trọn vẹn giữa hai ngày.


Chênh lệch theo tuần

*

Trong ví dụ này, ngày bắt đầu nằm trong ô D13 và ngày kết thúc nằm trong ô E13. "d" trả về số ngày. Nhưng hãy lưu ý tới /7 ở cuối. Làm như vậy sẽ chia số ngày cho 7, vì có 7 ngày trong một tuần. Lưu ý rằng kết quả này cũng cần được định dạng dưới dạng số. Nhấn CTRL + 1. Sau đó bấm Số> Vị trí thập phân: 2.


Chênh lệch theo tháng

*

Trong ví dụ này, ngày bắt đầu nằm trong ô D5 và ngày kết thúc nằm ở ô E5. Trong công thức, "m" trả về số tháng đầy đủ giữa hai ngày.


Chênh lệch trong năm

*

Trong ví dụ này, ngày bắt đầu nằm trong ô D2 và ngày kết thúc nằm ở ô E2. "y" trả về số năm đầy đủ giữa hai ngày.


Tính tuổi theo năm, tháng và ngày tích lũy

Bạn cũng có thể tính tuổi hoặc thời gian phục vụ của người khác. Kết quả có thể có loại như "2 năm, 4 tháng, 5 ngày".


1. Sử dụng DATEDIF để tìm tổng số năm.

*

Trong ví dụ này, ngày bắt đầu nằm trong ô D17 và ngày kết thúc nằm trong ô E17. Trong công thức, "y" trả về số năm đầy đủ giữa hai ngày.


2. Dùng hàm DATEDIF lại với "ym" để tìm tháng.

*

Trong một ô khác, hãy dùng công thức DATEDIF với tham số "ym". "ym" trả về số tháng còn lại, qua cả năm trước.


3. Dùng công thức khác để tìm ngày.

*

Cảnh báo: Chúng tôi khuyên bạn không nên sử dụng tham đối "md" DATEDIF vì tham đối này có thể tính toán kết quả không chính xác.


4. Tùy chọn: Kết hợp ba công thức thành một.

*

Bạn có thể đặt cả ba phép tính trong một ô như ví dụ này. Sử dụng dấu và, dấu ngoặc kép và văn bản. Đó là công thức dài hơn để nhập nhưng ít nhất thì tất cả đều có trong một kiểu. Mẹo: Nhấn ALT+ENTER để đặt ngắt dòng trong công thức của bạn. Điều này giúp dễ đọc hơn. Ngoài ra, hãy nhấn CTRL+SHIFT+U nếu bạn không nhìn thấy toàn bộ công thức.


Tải xuống ví dụ của chúng tôi

Bạn có thể tải xuống sổ làm việc mẫu với tất cả các ví dụ trong bài viết này. Bạn có thể làm theo hoặc tạo công thức của riêng mình.Tải xuống ví dụ tính ngày

Các phép tính ngày và giờ khác


Như bạn đã thấy ở trên, hàm DATEDIF tính toán khoảng chênh lệch giữa ngày bắt đầu và ngày kết thúc. Tuy nhiên, thay vì nhập các ngày cụ thể, bạn cũng có thể dùng hàm TODAY() bên trong công thức. Khi bạn dùng hàm TODAY(), bạn Excel dùng ngày hiện tại của máy tính cho ngày đó. Hãy nhớ rằng điều này sẽ thay đổi khi tệp được mở lại vào một ngày trong tương lai.

*

Dùng NETWORKDAYS. Hàm INTL khi bạn muốn tính toán số ngày làm việc giữa hai ngày. Bạn cũng có thể cho phép không bao gồm các ngày cuối tuần và ngày lễ.

Trước khi bạn bắt đầu: Quyết định xem bạn có muốn loại trừ ngày lễ không. Nếu bạn làm như vậy, hãy nhập danh sách ngày lễ vào một khu vực hoặc trang tính riêng biệt. Đặt từng ngày lễ vào một ô riêng. Sau đó, chọn các ô đó, chọn Công > Xác định Tên. Đặt tên cho dải ô My
Holidays
, rồi bấm vào OK. Sau đó, tạo công thức theo các bước dưới đây.


1. Nhập ngày bắt đầu và ngày kết thúc.

*

Trong ví dụ này, ngày bắt đầu nằm trong ô D53 và ngày kết thúc nằm trong ô E53.


2. Trong ô khác, hãy nhập công thức như sau:

*

Nhập công thức như ví dụ trên đây. 1 trong công thức thiết lập ngày Thứ bảy và Chủ nhật là ngày cuối tuần và loại trừ các ngày này khỏi tổng số.

Lưu ý: Excel 2007 không có NETWORKDAYS. INTL (Hàm INTL). Tuy nhiên, hàm này có hàm NETWORKDAYS. Ví dụ trên đây sẽ như thế này trong Excel 2007: =NETWORKDAYS(D53,E53). Bạn không xác định 1 vì hàm NETWORKDAYS giả định rằng ngày cuối tuần là vào Thứ bảy và Chủ nhật.


3. Nếu cần, hãy thay đổi 1.

*

Nếu Thứ bảy và Chủ nhật không phải là ngày cuối tuần của bạn, hãy thay đổi số 1 thành một số khác từ danh sách Intelli
Sense. Ví dụ, 2 thiết lập các ngày Chủ nhật và Thứ hai là ngày cuối tuần.

Nếu bạn đang sử dụng Excel 2007, hãy bỏ qua bước này. Excel network
DAYS của Excel 2007 luôn giả định ngày cuối tuần là vào Thứ bảy và Chủ nhật.


4. Nhập tên phạm vi ngày lễ.

*

Nếu bạn đã tạo tên phạm vi ngày lễ trong mục "Trước khi bạn bắt đầu" ở trên thì hãy nhập tên đó vào phần cuối như thế này. Nếu bạn không có ngày lễ, bạn có thể bỏ dấu phẩy và My
Holidays. Nếu bạn đang sử dụng Excel 2007, ví dụ trên sẽ là ví dụ sau thay vào đó: =NETWORKDAYS(D53,E53,My
Holidays).


Bạn có thể tính toán thời gian đã qua bằng cách trừ một khoảng thời gian ra khỏi một khoảng thời gian khác. Trước tiên hãy đặt thời gian bắt đầu vào một ô và thời gian kết thúc vào một ô khác. Đảm bảo nhập thời gian đầy đủ, bao gồm giờ, phút và khoảng trống trước CH hoặc CH. Đây là cách thực hiện:


1. Nhập thời gian bắt đầu và thời gian kết thúc.

*

Trong ví dụ này, thời gian bắt đầu nằm trong ô D80 và thời gian kết thúc nằm trong E80. Đảm bảo nhập giờ, phút và khoảng trống trước GIỜ SÁNG hoặc CH.


2. Đặt định dạng h:mm AM/PM.

*

Chọn cả hai ngày và nhấn CTRL + 1 (hoặc + 1 trên máy Mac). Đảm bảo chọn Tùy > tùy chỉnh h:mm AM/CH, nếu tùy chọn đó chưa được đặt.


3. Trừ hai lần.

*

Trong một ô khác, trừ ô thời gian bắt đầu từ ô thời gian kết thúc.


4. Đặt định dạng h:mm.

*

Nhấn CTRL + 1 (hoặc + 1 trên máy Mac). Chọn Tùy > h:mm để kết quả không bao gồm AM và CH.


Để tính toán thời gian giữa hai ngày và thời gian, bạn chỉ cần trừ một từ một ngày và thời gian còn lại. Tuy nhiên, bạn phải áp dụng định dạng cho từng ô để đảm bảo Excel trả về kết quả bạn muốn.


1. Nhập hai ngày và giờ đầy đủ.

*

Trong một ô, nhập ngày/giờ bắt đầu đầy đủ. Và trong một ô khác, nhập ngày/giờ kết thúc đầy đủ. Mỗi ô cần có một tháng, ngày, năm, giờ, phút và một khoảng trống trước CH hoặc CH.


*

3. Trừ hai.

*

Trong một ô khác, trừ ngày/giờ bắt đầu từ ngày/giờ kết thúc. Kết quả có thể trông giống như một số và thập phân. Bạn sẽ khắc phục điều đó trong bước tiếp theo.


4. Đặt định dạng :mm.

Xem thêm: Tổng Hợp Mẹo Hay Chỉnh Sửa Văn Bản Trong Pdf Bạn Không Thể Bỏ Qua

*
:mm kiểu" loading="lazy">

Nhấn CTRL + 1 (hoặc + 1 trên máy Mac). Chọn Tùy chỉnh. Trong hộp Loại, nhập :mm.


Chủ đề liên quan

Date
DIF (Hàm DATEDIF) NETWORKDAYS. Hàm INTL NETWORKDAYS Các hàmngày và giờ Khác Tínhtoán chênh lệch giữa hai thời điểm


*
*
*

Cảm ơn bạn! Bạn có muốn góp ý gì nữa không? (Bạn càng cho biết nhiều thông tin, chúng tôi càng hỗ trợ bạn được tốt hơn.)Bạn có thể giúp chúng tôi cải thiện không? (Bạn càng cho biết nhiều thông tin, chúng tôi càng hỗ trợ bạn được tốt hơn.)
Tiếng Việt (Việt Nam) California Consumer Privacy Act (CCPA) Opt-Out Icon Lựa chọn quyền riêng tư của bạn ở California California Consumer Privacy Act (CCPA) Opt-Out Icon Lựa chọn quyền riêng tư của bạn ở California © eivonline.edu.vn 2022