Ng&#x
E0;y 8 th&#x
E1;ng 4: Vợ &#x
E0;, anh y&#x
EA;u em! (18+)L&#x
F4;i Tuấn Vũ chỉ chỉ quần của m&#x
EC;nh, quả nhi&#x
EA;n, quần t&#x
E2;y bị phồng l&#x
EA;n cao cao, bộ dạng dựng đứng khiến ai nh&#x
EC;n cũng kh&#x
F4;ng thể bỏ qua! =,="Được rồi được rồi, ngoan! Mau đi tắm rửa, nếu kh&#x
F4;ng anh chỉ rửa... Chỗ đ&#x
F3;... Cũng được!" L&#x
E3;nh Tử T&#x
EC;nh đỏ mặt y&#x
EA;u cầu...C&#x
F4; thật sự l&#x
E0; v&#x
EC; suy nghĩ đến sức khỏe của đứa nhỏ trong bụng. Hơn nữa, th&#x
F3;i quen thuộc tắm rửa trước khi l&#x
E0;m cũng l&#x
E0; hắn tạo th&#x
E0;nh đến c&#x
F4;! N&#x
F3;i một c&#x
E1;ch kh&#x
E1;c, hắn ch&#x
ED;nh l&#x
E0; s&#x
E1;ch gi&#x
E1;o khoa của c&#x
F4;, c&#x
F4; từ lúc l&#x
E0; một tờ giấy trắng đ&#x
E3; l&#x
E0; như vậy rồi! Hơn nữa c&#x
F4; nghĩ đến đứa b&#x
E9;, kh&#x
F4;ng tắm rửa kh&#x
F4;ng được!Thế l&#x
E0; L&#x
F4;i Tuấn Vũ bất đắc dĩ đi tắm rửa, ngoan ngo&#x
E3;n xuống dưới lầu. L&#x
E3;nh Tử T&#x
EC;nh cũng v&#x
E0;o ph&#x
F2;ng vệ sinh tr&#x
EA;n lầu.L&#x
F4;i Tuấn Vũ l&#x
E0; người dường như c&#x
F3; bệnh ưa sạch sẽ, đ&#x
E3; tắm th&#x
EC; sẽ kh&#x
F4;ng sơ s&#x
E0;i. L&#x
FA;c từ ph&#x
F2;ng tắm bước ra, uy phong đ&#x
E3; kh&#x
F4;ng c&#x
F2;n. Kh&#x
F4;ng khỏi lắc lắc đầu, c&#x
F4; g&#x
E1;i nhỏ n&#x
E0;y cũng thật biết qu&#x
E9;t sạch hưng phấn của hắn. Sự nhiệt t&#x
EC;nh kia đ&#x
E3; kh&#x
F4;ng c&#x
F2;n tồn tại nữa rồi!Bước v&#x
E0;o ph&#x
F2;ng ngủ, r&#x
E0;nh r&#x
E0;nh ph&#x
E1;t hiện một mảng tối đen. Hắn mất rất l&#x
E2;u mới th&#x
ED;ch ứng được, mơ hồ nh&#x
EC;n thấy tr&#x
EA;n giường c&#x
F3; một b&#x
F3;ng người.Tiến đến nhẹ nh&#x
E0;ng thăm d&#x
F2; b&#x
F3;ng người, x&#x
FA;c cảm nơi b&#x
E0;n tay lại l&#x
E0; domain authority thịt trơn mịn v&#x
E0; sự run rẩy khe khẽ của c&#x
F4;.Chưa từng trải qua cảm gi&#x
E1;c c&#x
F9;ng với c&#x
F4; vào ho&#x
E0;n cảnh tối đen, nội tiết tố phái nam t&#x
ED;nh cấp tốc ch&#x
F3;ng chiếm lĩnh to&#x
E0;n th&#x
E2;n hắn, h&#x
F4; hấp bắt đầu trở n&#x
EA;n gấp g&#x
E1;p. Hắn ph&#x
E1;t hiện nơi n&#x
E0;o đ&#x
F3; của m&#x
EC;nh đang lặng lẽ biến đổi."Muốn anh rồi sao?" Thanh &#x
E2;m tr&#x
E0;n ngập từ t&#x
ED;nh như l&#x
E0; m&#x
EA; hoặc, trong b&#x
F3;ng đ&#x
EA;m vang l&#x
EA;n.L&#x
E3;nh Tử T&#x
EC;nh nằm tr&#x
EA;n giường n&#x
ED;n thở, nh&#x
EC;n thấy b&#x
F3;ng người L&#x
F4;i Tuấn Vũ, hắn đ&#x
E3; cởi &#x
E1;o cho&#x
E0;ng tắm, l&#x
FA;c n&#x
E0;y hẳn l&#x
E0; trần như nhộng! Cả tr&#x
E1;i tim liền bắt đầu đập th&#x
EC;nh thịch."Ừm..." Lần đầu ti&#x
EA;n c&#x
F4; bạo dạn như vậy, chủ động thổ lộ.Cảm nhận được domain authority thịt dưới tay đang run rẩy, m&#x
E1;u L&#x
F4;i Tuấn Vũ lập tức vọt l&#x
EA;n đỉnh đầu, hắn lập tức chui v&#x
E0;o chăn của c&#x
F4;, &#x
F4;m gh&#x
EC; lấy c&#x
F4;. Nơi cứng rắn cơ lập tức &#x
E1;p s&#x
E1;t v&#x
E0;o c&#x
F4;."Ngoan, n&#x
F3;i cho anh biết, l&#x
E0;m thế n&#x
E0;o sẽ kh&#x
F4;ng tổn thương đến em v&#x
E0; con?" Giọng L&#x
F4;i Tuấn Vũ kh&#x
E0;n kh&#x
E0;n như cố đ&#x
E8; n&#x
E9;n. Hắn d&#x
F9;ng chỗ đ&#x
F3; nhẹ nh&#x
E0;ng cọ x&#x
E1;t với c&#x
F4;..."Nhẹ... Nhẹ một ch&#x
FA;t l&#x
E0; được." L&#x
E3;nh Tử T&#x
EC;nh cắn m&#x
F4;i một cử động nhỏ cũng kh&#x
F4;ng d&#x
E1;m, c&#x
E1;i nơi vĩ đại kia đ&#x
E3; đến cực điểm, c&#x
F4; sao c&#x
F3; thể giả bộ như kh&#x
F4;ng biết chứ?!"Anh c&#x
F3; thể h&#x
F4;n em kh&#x
F4;ng?" L&#x
F4;i Tuấn Vũ c&#x
F3; ch&#x
FA;t k&#x
ED;ch động v&#x
F9;i mặt v&#x
E0;o ngực c&#x
F4;.L&#x
E3;nh Tử T&#x
EC;nh bị hắn khi&#x
EA;u kh&#x
ED;ch đến r&#x
EA;n rỉ ra tiếng, mặc dù rằng kh&#x
F4;ng c&#x
F3; lời n&#x
F3;i, nhưng như vậy lại c&#x
E0;ng th&#x
EA;m mời gọi kh&#x
EA;u gợi.L&#x
F4;i Tuấn Vũ dường như l&#x
E0; cấp tốc kh&#x
F4;ng kịp chờ đợi liền ngậm lấy nơi đẫy đ&#x
E0; của c&#x
F4;, đ&#x
F3;i kh&#x
E1;t cắn m&#x
FA;t, c&#x
F2;n m&#x
EC;nh c&#x
E0;ng gấp g&#x
E1;p nắm lấy nơi cứng rắn kia, đưa v&#x
E0;o cơ thể c&#x
F4;, thỏa m&#x
E3;n gầm nhẹ ra tiếng, cảm gi&#x
E1;c b&#x
F3; chặt l&#x
FA;c mới v&#x
E0;o n&#x
E0;y khiến đến hắn v&#x
F4; c&#x
F9;ng th&#x
ED;ch th&#x
FA;!Kh&#x
F4;ng c&#x
F3; khởi động, nhưng vẫn ăn &#x
FD; như vậy! Th&#x
E2;n thể c&#x
F4; đ&#x
E3; sớm chuẩn bị v&#x
EC; hắn! L&#x
F4;i Tuấn Vũ c&#x
E0;ng th&#x
EA;m mạnh bạo!Đ&#x
E3; bao l&#x
E2;u kh&#x
F4;ng l&#x
E0;m rồi! Ch&#x
ED;nh hắn cũng c&#x
F3; ch&#x
FA;t bội phục bản th&#x
E2;n. Hắn từng &#x
E2;m thầm l&#x
E1;i m&#x
E1;y cất cánh v&#x
E0;i lần, sau mỗi lần đ&#x
F3; hắn đều cười nhạo ch&#x
ED;nh m&#x
EC;nh! khi n&#x
E0;o th&#x
EC; lưu lạc đến bước n&#x
E0;y!Th&#x
E2;n thể L&#x
E3;nh Tử T&#x
EC;nh cũng bắt đầu th&#x
ED;ch th&#x
FA; theo, c&#x
F4; nhẹ nh&#x
E0;ng vặn vẹo th&#x
E2;n thể, cảm nhận nguồn nhiệt của hắn. M&#x
E0; nụ h&#x
F4;n của hắn rơi tr&#x
EA;n ngực c&#x
F4; cũng l&#x
E0;m c&#x
F4; thở ph&#x
E0;o nhẹ nh&#x
F5;m. Mang đến d&#x
F9; sau đ&#x
F3; hắn c&#x
F3; nh&#x
EC;n thấy những dấu h&#x
F4;n tr&#x
EA;n người c&#x
F4;, cũng sẽ kh&#x
F4;ng nghi ngờ nữa!C&#x
F4; liền &#x
F4;m lấy đầu hắn, đưa l&#x
EA;n ngực m&#x
EC;nh, để hắn h&#x
F4;n c&#x
E0;ng nhiều hơn, c&#x
E0;ng l&#x
E2;u hơn...L&#x
F4;i Tuấn Vũ cố gắng chống đỡ người m&#x
EC;nh, sợ đ&#x
E8; l&#x
EA;n bụng c&#x
F4;, khống chế dục vọng của m&#x
EC;nh, nhẹ nh&#x
E0;ng va chạm. Trong miệng c&#x
E0;ng kh&#x
F4;ng bỏ qua bộ ngực mềm mại, thắt lưng mảnh khảnh của c&#x
F4;. Ngực c&#x
F4; căng l&#x
EA;n v&#x
EC; k&#x
ED;ch t&#x
EC;nh, v&#x
F4; c&#x
F9;ng gợi cảm."Ưm, bảo bối, anh muốn em đến chết đi mất! Em quả thực sắp l&#x
E0;m anh ph&#x
E1;t đi&#x
EA;n rồi!" L&#x
F4;i Tuấn Vũ k&#x
EC;m l&#x
F2;ng kh&#x
F4;ng đậu l&#x
EA;n tiếng.L&#x
E3;nh Tử T&#x
EC;nh cắn chặt m&#x
F4;i, m&#x
EA; ly cảm nhận được kho&#x
E1;i cảm, muốn c&#x
E0;ng được gần hắn hơn. Miệng lưỡi hắn v&#x
F9;i trước ngực c&#x
F4; ra sức k&#x
ED;ch th&#x
ED;ch c&#x
F4;, khiến đến c&#x
F4; kh&#x
F4;ng tự chủ được m&#x
E0; r&#x
EA;n rỉ. Thanh &#x
E2;m ph&#x
F3;ng đ&#x
E3;ng khiến ch&#x
ED;nh c&#x
F4; cũng cảm thấy xa lạ."A, nhẹ một ch&#x
FA;t!" L&#x
E3;nh Tử T&#x
EC;nh k&#x
EA;u l&#x
EA;n, c&#x
F4; cảm gi&#x
E1;c được hắn đang tăng tốc độ, ch&#x
ED;nh m&#x
EC;nh c&#x
F3; ch&#x
FA;t kh&#x
F4;ng theo kịp tiết tấu của hắn.Th&#x
E2;n thể L&#x
F4;i Tuấn Vũ liền cứng đờ, vội v&#x
E0;ng kiềm chế, chậm lại tiết tấu.Hắn nắm lấy ngực c&#x
F4;, vuốt ve, hỏi: "Bảo bối, được chưa?""Ừm!" C&#x
F4; biết hắn l&#x
FA;c l&#x
E0;m chuyện đ&#x
F3; c&#x
F3; một sở th&#x
ED;ch, th&#x
ED;ch hỏi cảm nhận của c&#x
F4;, như vậy sẽ l&#x
E0;m hắn rất c&#x
F3; cảm gi&#x
E1;c thỏa m&#x
E3;n. Đ&#x
E0;n &#x
F4;ng c&#x
F3; lẽ đều như vậy! Kh&#x
F4;ng ch&#x
FA;t tiếc lời khen ngợi, "Tuấn Vũ, anh tuyệt lắm!"L&#x
F4;i Tuấn Vũ v&#x
EC; c&#x
E2;u trả lời của c&#x
F4; m&#x
E0; hưng phấn lạ thường, tiếng gầm theo nhịp cũng lớn hơn nhiều.C&#x
F4; đ&#x
E3; từng nghe tiếng hắn gầm khi k&#x
ED;ch động, nhưng chưa từng nhiều hưng phấn như lần n&#x
E0;y. Khiến c&#x
F4; nghe cũng thấy mặt đỏ tai hồng."Ừm, bảo bối, chỗ n&#x
E0;y lớn hơn kh&#x
F4;ng &#x
ED;t! Anh th&#x
ED;ch!" L&#x
F4;i Tuấn Vũ ngậm lấy một b&#x
EA;n nhụy hoa của c&#x
F4;, bắt đầu cắn m&#x
FA;t, h&#x
E0;i l&#x
F2;ng nghe thấy tiếng r&#x
EA;n rỉ của c&#x
F4;, cười đến v&#x
F4; c&#x
F9;ng sung sướng!"Tuấn Vũ, kh&#x
F4;ng cần... Kh&#x
F4;ng cần thời gian qu&#x
E1; d&#x
E0;i... đối với con..." L&#x
E3;nh Tử T&#x
EC;nh xấu hổ đến đỏ bừng cả người, th&#x
E2;n thể của c&#x
F4; bị L&#x
F4;i Tuấn Vũ va chạm m&#x
E0; từng cơn run rẩy, v&#x
EC; vậy giọng n&#x
F3;i cũng run rẩy theo!"Được, bảo bối, anh sắp tăng tốc! Em cố chịu một ch&#x
FA;t!" Dứt lời, L&#x
F4;i Tuấn Vũ liền tăng tốc độ, c&#x
F9;ng với một tiếng gầm, hắn mạnh mẽ r&#x
FA;t th&#x
E2;n thể ra, nguồn nhiệt phun tr&#x
EA;n người L&#x
E3;nh Tử T&#x
EC;nh, kết th&#x
FA;c chiến đấu...L&#x
E3;nh Tử T&#x
EC;nh cẩn thận lau sạch người m&#x
EC;nh v&#x
E0; L&#x
F4;i Tuấn Vũ, khiến đối phương từng đợt h&#x
ED;t h&#x
E0;.L&#x
E3;nh Tử T&#x
EC;nh xấu hổ cực điểm, c&#x
F4; chưa bao giờ l&#x
E0;m qua việc n&#x
E0;y. Nhưng, nh&#x
EC;n thấy bộ dạng mệt mỏi của L&#x
F4;i Tuấn Vũ, c&#x
F4; lại kh&#x
F4;ng đ&#x
E0;nh l&#x
F2;ng.Nằm lại xuống giường, nghe tiếng thở đều đều của L&#x
F4;i Tuấn Vũ, L&#x
E3;nh Tử T&#x
EC;nh liền &#x
E1;p s&#x
E1;t v&#x
E0;o hắn, cảm nhận hơi ấm tr&#x
EA;n người hắn, th&#x
E2;n thể lạnh lẽo của m&#x
EC;nh lập tức ấm l&#x
EA;n rất nhiều.Một b&#x
E0;n tay to lớn lớn đặt l&#x
EA;n bụng c&#x
F4;, kh&#x
F4;ng ngừng vuốt ve, sau đ&#x
F3; L&#x
F4;i Tuấn Vũ luân chuyển người, g&#x
E1;c một ch&#x
E2;n tr&#x
E1;ng kiện l&#x
EA;n tr&#x
EA;n đ&#x
F9;i c&#x
F4;.L&#x
E3;nh Tử T&#x
EC;nh cười n&#x
F3;i: "L&#x
E0;m g&#x
EC; vậy? Như vậy bảo em l&#x
E0;m sao ngủ đ&#x
E2;y?""Ngoan, ngủ đi. Em ngủ rồi, anh sẽ bỏ xuống, anh th&#x
ED;ch tư thế n&#x
E0;y." L&#x
F4;i Tuấn Vũ b&#x
E1; đạo n&#x
F3;i.L&#x
E3;nh Tử T&#x
EC;nh kỳ thật v&#x
F4; c&#x
F9;ng th&#x
ED;ch hắn như vậy. C&#x
F4; ở trong v&#x
F2;ng &#x
F4;m của hắn cảm gi&#x
E1;c rất tốt, kho&#x
E1;i cảm sau cơn hoan &#x
E1;i cũng theo đ&#x
F3; chầm chậm ti&#x
EA;u t&#x
E1;n, cảm gi&#x
E1;c phiền muộn nảy sinh kh&#x
F4;ng l&#x
E2;u cũng biến mất kh&#x
F4;ng c&#x
F2;n dấu vết, vậy v&#x
E0;o đ&#x
F3; l&#x
E0; cơn buồn ngủ ấm &#x
E1;p.B&#x
E0;n tay lớn lớn ấm &#x
E1;p &#x
E2;u yếm th&#x
E2;n thể c&#x
F4;, từ bụng đến eo đến ngực, đến nơi tư mật, L&#x
E3;nh Tử T&#x
EC;nh thoải m&#x
E1;i nỉ non ra tiếng, dần dần ch&#x
EC;m v&#x
E0;o mộng đẹp.Nh&#x
EC;n người ngủ say vào l&#x
F2;ng, &#x
E1;nh mắt L&#x
F4;i Tuấn Vũ v&#x
F4; c&#x
F9;ng dịu d&#x
E0;ng, khao kh&#x
E1;t h&#x
F4;n l&#x
EA;n nhị m&#x
E1; c&#x
F4;, nhẹ nh&#x
E0;ng h&#x
ED;t một hơi nhẹ nh&#x
F5;m, nơi bất gi&#x
E1;c cứng rắn tê của hắn chỉ đ&#x
E0;nh tự m&#x
EC;nh từ từ ti&#x
EA;u t&#x
E1;n! Kỳ thật, hắn cũng l&#x
E0; học được từ "B&#x
ED; k&#x
ED;p ph&#x
F2;ng the". Phụ nữ v&#x
E0; đ&#x
E0;n &#x
F4;ng kh&#x
F4;ng giống nhau. Sau thời điểm l&#x
E0;m t&#x
EC;nh, đ&#x
E0;n &#x
F4;ng con quay đầu liền ngủ, c&#x
F2;n phụ nữ th&#x
EC; cần vuốt ve sầu &#x
E2;u yếm, như vậy khiến họ c&#x
E0;ng c&#x
F3; cảm gi&#x
E1;c an to&#x
E0;n, sẽ kh&#x
F4;ng thấy mất m&#x
E1;t.&#x
D4;m lấy L&#x
E3;nh Tử T&#x
EC;nh, hắn c&#x
F3; ch&#x
FA;t ch&#x
E2;n th&#x
E0;nh n&#x
F3;i một c&#x
E2;u "Vợ &#x
E0;, anh y&#x
EA;u em!" sau đ&#x
F3; cũng dần dần thiếp đi...

Bạn đang xem: 365 ngày hôn nhân ebook


Đọc truyện 365 ngày hôn nhân (khóa trụ tim em) full ebook prc, pdf giành riêng cho điện thoại với chương new được cập nhật liên tục


*

Tác giả: Guai Wu

Truyện 365 Ngày Hôn Nhân còn tồn tại một tên thường gọi khác là Khóa Trụ Tim Em bao gồm nội dung luân phiên quanh cô gái mang tên hào hoa lãng tử Tình và đàn ông trai Lôi Tuấn Vũ.

Trong mắt đều người, Lãnh Tử Tình là một cô bé trầm mặc ít lời, ko chí tiến thủ tuy nhiên lại là một trong những nhà văn được hâm mộ trên mạng. Trong lúc Lôi Tuấn Vũ lại là giám đốc tập đoàn Kiêu Dương hùng mạnh.

*

Truyện 365 Ngày Hôn Nhân là 1 trong số các tác phẩm truyện ngôn tình hay tuyệt nhất của tác giả Guai Wu

Từ nhỏ, lãng tử Tình với Lôi Tuấn Vũ đã làm được hai mái ấm gia đình ấn định hôn ước, vị yêu mong bức thiết của hai bên cha mẹ liền gật đầu đồng ý kết hôn. Nhưng không có ai biết, ở trước hôn kỳ, hai tín đồ nhất trí lập hòa hợp đồng hôn nhân, chỉ có 365 ngày, mong định rất 1-1 giản: đôi mặt được sống với rất đầy đủ tự vì và không ràng buộc nhau về bất cứ điều gì.

Tuy nhiên sau khi kết hôn không lâu, Lôi Tuấn Vũ đã vi phạm hợp đồng vị cưỡng ép Lãng Tử Tình nhưng lại luôn luôn lớn giờ đồng hồ thổ lòi ra tên người thiếu nữ khác…

Trong cơn vô vọng thể chỉ ra từng ánh nhìn, lịch lãm Tình vẫn mở một nụ cười lạnh nhạc và lặng lẽ đóng gói hành lý, rời công ty trốn đi!

Nhưng gần như chuyện lại không thuận tiện và thuận lợi như tín đồ ta vẫn nghĩ, câu nói “hồng nhan bạc bẽo mệnh” cũng thật thâm sâu, Lãnh Tử Tình chẳng phải hồng nhan tuy vậy cũng vướng vào xòng xoáy bạc mệnh, cuộc đời của nàng cũng giống trong tiểu thuyết khi một sự cố nào đó xảy ra khiến nàng bị mất trí nhớ. Chuyện gì đã xẩy ra với người vợ ?

*

Đọc giả có thể xem chương tiên tiến nhất của truyện 365 Ngày hôn nhân gia đình full hoặc cài file ebook prc cùng pdf cho điện thoại

Tỉnh giấc, hào hoa Tình sẽ thấy một người trước mặt: “Anh là ai?”. Giây khắc một sự lúng túng tràn dưng trong lòng, điều mà chưa bao giờ nàng gặp mặt qua.

Xem thêm: Các Địa Điểm Chụp Hình Đẹp Ở Sài Gòn Không Nên Bỏ Lỡ, Địa Điểm Chụp Ảnh Đẹp Ở Sài Gòn

Đáy mắt người đàn ông xẹt sang 1 tia sáng, nâng cằm cô lên: “Tôi là ai không quan trọng, quan trọng đặc biệt là, tôi là người bầy ông của em!”

Sau khi khôi phục lại trí nhớ, cô trong tim thầm chửi hắn trăm ngàn lần! Anh là người đàn ông của tôi?! Đúng new là lạ! Lại đóng gói hành lý một lần nữa, cùng cầm tay người bọn ông khác, vứt trốn!

Nhìn các đoạn biểu đạt mấy màn mưa mây thất thường trong tiểu thuyết của cô, con ngươi người lũ ông bắn ra ánh mắt khát máu ý muốn giết người: Lãnh Tử Tình, em được lắm, rước tôi ra để thể nghiệm cuộc sống?! Trò nghịch của em sẽ kết thúc? cơ mà trò đùa của tôi chỉ vừa new bắt đầu!

Điều gì vẫn xảy ra tiếp sau ? Vòng xoáy cuộc hôn nhân này sẽ như thế nào ? toàn bộ sẽ được sáng tỏ khi chúng ta xem qua câu chuyện hoàn hảo nhất của 365 Ngày hôn nhân !

Tải ebook truyện 365 Ngày hôn nhân gia đình prc tại đây

Đọc truyện 365 ngày hôn nhân gia đình Wattpad trên đây

Đọc thêm các truyện ngôn tình, tiên hiệp, tìm hiệp xuất xắc tại đây:

Xem chương mới nhất Truyện 365 Ngày hôn nhân tại Webtruyen.com

*

Quý phát âm giả vui lòng comment về câu chuyện và đóng góp góp chủ ý để chúng tôi điều chỉnh và update chương bắt đầu được giỏi và mau lẹ hơn.