Ông chủ LVMH Bernard Arnault dẫn đầu danh sách của eivonline.edu.vn năm nay và là người duy nhất có tài sản trên 200 tỷ USD.

Bạn đang xem: 10 người giàu nhất thế giới năm 2023

1. Bernard Arnault


OPr3Iqj9q6P0NO6bw" alt="*">