Người nộp thuế chưa có mã số thuế phải đăng ký mã số thuế cá nhân với cơ quan thuế. Thông thường người lao động sẽ ủy quyền cho kế toán nơi mình làm việc đăng ký thay, ngoài ra cũng có thể tự mình đăng ký nhưng tốn thời gian hơn.

Bạn đang xem: Cách đăng ký mã số thuế cá nhân


Căn cứ khoản 3 Điều 33 Luật Quản lý thuế 2019, tổ chức, cá nhân chi trả thu nhập có trách nhiệm đăng ký thuế thay cho cá nhân có thu nhập chậm nhất là 10 ngày làm việc kể từ ngày phát sinh nghĩa vụ thuế trong trường hợp cá nhân chưa có mã số thuế; đăng ký thuế thay cho người phụ thuộc của người nộp thuế chậm nhất là 10 ngày làm việc kể từ ngày người nộp thuế đăng ký giảm trừ gia cảnh theo quy định của pháp luật trong trường hợp người phụ thuộc chưa có mã số thuế.Mặc dù chưa đăng ký nhưng không ít người đã có mã số thuế nên phải tra cứu mã số thuế cá nhân trước khi đăng ký.Trường hợp chưa có mã số thuế hãy thực hiện đăng ký mã số thuế cá nhân theo một số cách như sau:

1. Đăng ký thông qua nơi chi trả thu nhập

* Nơi nộp hồ sơ đăng ký thuếNộp hồ sơ đăng ký thuế tại cơ quan chi trả thu nhập như: Doanh nghiệp, công ty, hợp tác xã, cơ quan, đơn vị,…* Hồ sơ đăng ký thuế của cá nhân gồm:- Văn bản ủy quyền;- Một trong các giấy tờ của cá nhân như: Bản sao CCCD hoặc bản sao CMND còn hiệu lực đối với cá nhân là người có quốc tịch Việt Nam; bản sao Hộ chiếu còn hiệu lực đối với cá nhân là người có quốc tịch nước ngoài hoặc người có quốc tịch Việt Nam sinh sống tại nước ngoài.* Các bước thực hiện
Bước 1: Nộp hồ sơ cho cơ quan chi trả thu nhập
Bước 2: Cơ quan chi trả thu nhập nhận hồ sơ và gửi cơ quan thuếCơ quan chi trả thu nhập có trách nhiệm tổng hợp thông tin đăng ký thuế của cá nhân vào tờ khai đăng ký thuế mẫu số 05-ĐK-TH-TCT gửi cơ quan thuế quản lý trực tiếp cơ quan chi trả thu nhập.

2. Đăng ký mã số thuế cá nhân theo phương thức online

Bước 1: Truy cập theo địa chỉ https://thuedientu.gdt.gov.vn/Bước 2: Đăng nhập vào hệ thống

3. Cá nhân tự đăng ký trực tiếp tại cơ quan thuế

Căn cứ điểm b khoản 9 Điều 7 Thông tư 105/2020/TT-BTC, cá nhân nộp thuế thu nhập cá nhân không qua cơ quan chi trả thu nhập hoặc không ủy quyền cho cơ quan chi trả thu nhập đăng ký thuế thì người nộp thuế nộp hồ sơ đăng ký thuế cho cơ quan thuế như sau:- Tại Cục Thuế nơi cá nhân làm việc đối với cá nhân cư trú có thu nhập từ tiền lương, tiền công do các tổ chức Quốc tế, Đại sứ quán, Lãnh sự quán tại Việt Nam chi trả nhưng tổ chức này chưa thực hiện khấu trừ thuế.Hồ sơ đăng ký thuế gồm:+ Tờ khai đăng ký thuế mẫu số 05-ĐK-TCT;+ Bản sao Thẻ CCCD hoặc bản sao CMND còn hiệu lực đối với cá nhân là người có quốc tịch Việt Nam; bản sao Hộ chiếu còn hiệu lực đối với cá nhân là người có quốc tịch nước ngoài hoặc người có quốc tịch Việt Nam sinh sống tại nước ngoài.- Tại Cục Thuế nơi phát sinh công việc tại Việt Nam đối với cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công do các tổ chức, cá nhân trả từ nước ngoài.Hồ sơ đăng ký thuế như trường hợp trên, đồng thời bổ sung bản sao văn bản bổ nhiệm của tổ chức sử dụng lao động trong trường hợp cá nhân người nước ngoài không cư trú tại Việt Nam theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập cá nhân được cử sang Việt Nam làm việc nhưng nhận thu nhập tại nước ngoài.- Tại Chi cục Thuế, Chi cục Thuế khu vực nơi cá nhân có phát sinh nghĩa vụ với ngân sách nhà nước đối với cá nhân đăng ký thuế thông qua hồ sơ khai thuế (cá nhân có nghĩa vụ thuế sử dụng đất phi nông nghiệp chưa có mã số thuế; cá nhân có hoạt động chuyển nhượng bất động sản chưa có mã số thuế; cá nhân có phát sinh nghĩa vụ nộp ngân sách nhà nước đối với các khoản thu phát sinh không thường xuyên gồm: Lệ phí trước bạ, chuyển nhượng vốn và các khoản thu phát sinh không thường xuyên khác chưa có mã số thuế).Hồ sơ đăng ký thuế lần đầu là hồ sơ khai thuế theo quy định của pháp luật về quản lý thuế. Trường hợp hồ sơ khai thuế chưa có bản sao các giấy tờ còn hiệu lực của cá nhân (bao gồm: Thẻ CCCD hoặc CMND đối với cá nhân là người có quốc tịch Việt Nam; Hộ chiếu đối với cá nhân là người có quốc tịch nước ngoài hoặc người có quốc tịch Việt Nam sinh sống tại nước ngoài) thì người nộp thuế phải gửi kèm một trong các loại giấy tờ này cùng với hồ sơ khai thuế.Trường hợp cơ quan thuế và cơ quan quản lý nhà nước đã thực hiện liên thông thì cơ quan thuế căn cứ vào phiếu chuyển thông tin của cơ quan quản lý nhà nước gửi đến nếu không có hồ sơ khai thuế.- Tại Chi cục Thuế, Chi cục Thuế khu vực nơi cá nhân cư trú (nơi đăng ký thường trú hoặc tạm trú) đối với những trường hợp khác.Hồ sơ đăng ký thuế gồm:+ Tờ khai đăng ký thuế mẫu số 05-ĐK-TCT;+ Bản sao CCCD hoặc bản sao CMND còn hiệu lực đối với cá nhân là người có quốc tịch Việt Nam; bản sao Hộ chiếu còn hiệu lực đối với cá nhân là người có quốc tịch nước ngoài hoặc người có quốc tịch Việt Nam sinh sống tại nước ngoài.Sau khi tiếp nhận hồ sơ đăng ký thuế lần đầu, cơ quan thuế sẽ cấp mã số thuế cho người đăng ký.Trên đây là một số cách đăng ký mã số thuế cá nhân. Thông thường người lao động khi làm việc tại doanh nghiệp nếu chưa có mã số thuế chỉ cần thông báo và gửi thông tin cho kế toán - nhân sự để đăng ký.Nếu bạn đọc có vướng mắc về thuế - phí hoặc các vấn đề pháp lý có liên quan vui lòng liên hệ tổng đài 1900.6192 để Luat

Anpha sẽ hướng dẫn cách đăng ký MST cá nhân qua mạng, thay đổi thông tin mã số thuế cá nhân online và cách tìm - kiểm tra mã số thuế cá nhân đơn giản.


Nội dung chính:

I. Hướng dẫn cách đăng ký MST và tra cứu mã số thuế cá nhân online
II. Cách thay đổi thông tin mã số thuế (MST) cá nhân online và trực tiếp

I. Hướng dẫn cách đăng ký MST và tra cứu mã số thuế cá nhân online

Theo quy định, tổ chức, cá nhân chi trả thu nhập có trách nhiệm đăng ký mã số thuế thay cho cá nhân có thu nhập chậm nhất 10 ngày làm việc kể từ ngày phát sinh nghĩa vụ thuế.

Mỗi cá nhân được cấp một mã số thuế duy nhất sử dụng trong suốt cuộc đời của cá nhân đó.

Tham khảo: Cách tính thuế TNCN từ tiền lương tiền công.


Hồ sơ bao gồm:

Văn bản ủy quyền của cá nhân cho doanh nghiệp về việc đăng ký MST cá nhân;Bản sao CMND/CCCD/hộ chiếu - không cần công chứng.

1.1. Cách đăng ký MST cá nhân qua mạng

Có 2 cách để kế toán đăng ký MST cho người lao động, cụ thể như sau:

➤ Cách 1: Đăng ký trực tiếp trên trang Tổng cục Thuế (trường hợp ít lao động)

Chọn “ Đăng ký mới/thay đổi thông tin của cá nhân qua CQCT”;Tiếp theo, chọn “05-ĐK-TH-TCT Tờ khai đăng ký thuế tổng hợp cho cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công thông qua cơ quan chi trả thu nhập;

*

Chọn “ Đăng ký thuế”;Điền thông tin của cá nhân cần đăng ký >> chọn “ Hoàn thành kê khai”.

*
➤ Cách 2: Đăng ký trên HTKK - Phần mềm hỗ trợ kê khai thuế (trường hợp nhiều lao động)

Các bước đăng ký như sau:

➜ Đăng nhập vào phần mềm HTKK:

Chọn “Thuế thu nhập cá nhân” >> Chọn “05-ĐK-TH-TCT Tờ khai đăng ký thuế qua cơ quan chi trả (TT95/2016)”;

*

Chọn “Năm” >> Chọn “Đăng ký thuế”;Nhập thông tin cá nhân cần đăng ký: Điền thông tin của cá nhân cần đăng ký vào đầy đủ các tiêu thức. Để trống cột “Mã số thuế người nộp thuế”;

*

Chọn “Ghi” >> “Kết xuất file XML”.

➜ Đăng nhập thông tin đơn vị vào trang Tổng cục thuế để nộp tờ khai trên:

Chọn “Đăng ký mới/thay đổi thông tin của cá nhân qua CQCT”;Chọn “Nộp tờ khai 05TH từ HTKK”;Chọn “Chọn tệp hồ sơ”: Chọn đường dẫn đến nơi lưu file XML vừa kết xuất;Chọn “Ký điện tử”: Nhập mã pin & ký tờ khai;Chọn “Nộp hồ sơ đăng ký thuế”.

1.2. Tra cứu kết quả đăng ký MST cá nhân qua mạng

➜ Đăng nhập vào trang thuế: https://thuedientu.gdt.gov.vn

Chọn “Đăng ký thuế” >> “Tra cứu hồ sơ” >> “05-ĐK-TH-TCT Tờ khai đăng ký thuế tổng hợp cho cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công thông qua cơ quan chi trả thu nhập”;Chọn “Ngày nộp từ” & “đến ngày”: Khoảng thời gian đã nộp tờ khai thuế 05-ĐK-TH-TCT;Chọn “Tra cứu”. Sau đó bạn sẽ xem được phản hồi về việc đăng ký mã số thuế TNCN từ cơ quan thuế quản lý.

*

Ví dụ:

*

2. Cá nhân tự đăng ký và tra cứu mã số thuế cá nhân qua mạng

2.1. Các bước tự đăng ký MST cá nhân qua mạng

➜ Đăng nhập vào trang thuế: https://thuedientu.gdt.gov.vn

Chọn mục “Cá nhân”;

*

Chọn “Đăng ký thuế lần đầu” >> “Kê khai và nộp hồ sơ” >> Chọn tiếp “Cá nhân khác”;

*

Điền thông tin đầy đủ vào ô có đánh dấu sao (*) >> Chọn “Tiếp tục”;

*

Điền thêm thông tin cá nhân vào “Tờ khai đăng ký thuế” >> Chọn “Hoàn thành kê khai” >> Chọn tiếp “Nộp hồ sơ đăng ký thuế”.

*

2.2. Tra cứu kết quả đăng ký MST cá nhân qua mạng

➜ Đăng nhập vào trang thuế: https://thuedientu.gdt.gov.vn

Chọn mục “Cá nhân”;Chọn “Đăng ký thuế lần đầu” >> “Kê khai và nộp hồ sơ” >> Chọn “Tra cứu hồ sơ”;Điền thông tin, rồi chọn “Tra cứu”.

*

Tham khảo: Lập tờ khai thuế TNCN từ tiền lương tiền công.

II. Cách thay đổi thông tin mã số thuế (MST) cá nhân online và trực tiếp

Theo quy định về đối tượng đăng ký thuế và cấp mã số thuế thì mỗi cá nhân sẽ được cấp một mã số thuế quy nhất trong suốt cuộc đời của cá nhân đó, nên nếu cá nhân có thay đổi về thông tin cá nhân thì phải nộp hồ sơ đăng ký thay đổi và vẫn sử dụng nguyên mã số thuế cá nhân cũ.

Trong vòng 20 ngày (riêng huyện miền núi vùng cao, biên giới, hải đảo là 30 ngày) khi phát sinh thay đổi thông tin cá nhân thì người nộp thuế phải tiến hành đăng ký thay đổi thông tin đến cơ quan thuế quản lý.

Những thay đổi về thông tin mã số thuế cá nhân thường gặp: thay đổi thông tin cá nhân: CCCD, ngày tháng năm sinh…

1. Trường hợp cá nhân ủy quyền cho cơ quan chi trả thu nhập thay đổi thông tin MST cá nhân

Kế toán doanh nghiệp tiến hành lập tờ khai đăng ký thay đổi thông tin cho cá nhân dựa vào CMND, CCCD của người lao động cung cấp (không cần sao y công chứng).

Có 2 cách để kế toán đăng ký thay đổi thông MST cá nhân, chi tiết như sau:

➤ Cách 1: Đăng ký trực tiếp trên trang Tổng cục thuế (trường hợp ít lao động)

➜ Đăng nhập vào trang thuế: https://thuedientu.gdt.gov.vn

Chọn “Đăng ký mới/thay đổi thông tin của cá nhân qua CQCT”;Chọn “05-ĐK-TH-TCT Tờ khai đăng ký thuế tổng hợp cho cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công thông qua cơ quan chi trả thu nhập”;Chọn “Thay đổi thông tin đăng ký thuế”;Điền thông tin của cá nhân cần thay đổi >> chọn “Hoàn thành kê khai”.

*

➤ Cách 2: Đăng ký trên HTKK - phần mềm hỗ trợ kê khai thuế (trường hợp nhiều lao động)

➜ Đăng nhập vào phần mềm HTKK

Chọn “Thuế thu nhập cá nhân” >> Chọn tiếp “05-ĐK-TH-TCT Tờ khai đăng ký thuế qua cơ quan chi trả (TT95/2016)”;Chọn “Năm” >> “Thay đổi thông tin đăng ký thuế”;Nhập thông tin cá nhân cần đăng ký: điền thông tin mới của cá nhân cần đăng ký vào đầy đủ các tiêu thức;Chọn “Ghi” >> Kết xuất file XML.

*

2. Trường hợp cá nhân tự đăng ký thay đổi thông tin MST cá nhân

Hồ sơ đăng ký bao gồm:

Bản sao CMND/CCCD của cá nhân ( không cần công chứng);Điền thông tin thay đổi trên tờ khai điều chỉnh thông tin đăng ký thuế mẫu số 08 - MST (theo Thông tư 105/2020/TT-BTC).

TẢI MIỄN PHÍ: Hồ sơ đăng ký thay đổi thông tin MST cá nhân.


➜ Nơi nộp hồ sơ đăng ký: Tại cơ quan thuế người nộp thuế đăng ký MST.

*

III. Một số câu hỏi thường gặp khi đăng ký mã số thuế (MST) TNCN


1. Người lao động có thay đổi từ chứng minh thư sang căn cước công dân thì có phải cập nhật thay đổi không và thủ tục như thế nào?

Khi có thay đổi về thông tin cá nhân, người lao động phải thông báo và ủy quyền cho đơn vị sử dụng lao động để thay đổi thông tin lên cơ quan quản lý thuế;Hồ sơ thay đổi bao gồm:Nộp mẫu 08-MST-Tờ khai điều chỉnh, bổ sung thông tin đăng ký thuế;Bản sao CCCD (không cần sao y công chứng).Hạn nộp hồ sơ: Trong vòng 10 ngày kể từ ngày nhận được ủy quyền của người lao động về việc thay đổi thông tin cá nhân.

2. Để đăng ký mã số thuế cá nhân cho người lao động, có bắt buộc phải nộp từ file XML không?

Có 2 cách để đơn vị đăng ký mã số thuế cho người lao động:

Cách 1: Đăng ký trực tiếp trên trang Tổng cục Thuế;Cách 2: Đăng ký trên HTKK - Phần mềm hỗ trợ kê khai thuế (kết xuất file XML).

Xem thêm: Tổng hợp các loại cây trong plants vs zombies 2 đầy đủ, những cây cần nâng cấp để phá đảo plants vs

Nên đăng ký MST cá nhân cho NLĐ theo cách 1 nếu đơn vị ít lao động, trường hợp nhiều lao động có thể đăng ký bằng cách 2.