Chap trước Shin cậu bé xíu bút chì vol 45Shin cậu nhỏ nhắn bút chì vol 44Shin cậu bé xíu bút chì vol 43Shin cậu bé nhỏ bút chì vol 42Shin cậu nhỏ nhắn bút chì vol 41Shin cậu bé nhỏ bút chì vol 40Shin cậu bé nhỏ bút chì vol 39Shin cậu bé nhỏ bút chì vol 38Shin cậu bé nhỏ bút chì vol 37Shin cậu bé bút chì vol 36Shin cậu bé bút chì vol 35Shin cậu nhỏ bé bút chì vol 34Shin cậu bé bút chì vol 33Shin cậu nhỏ xíu bút chì vol 32Shin cậu nhỏ bé bút chì vol 31Shin cậu bé bút chì vol 30Shin cậu bé xíu bút chì vol 29Shin cậu nhỏ nhắn bút chì vol 28Shin cậu bé nhỏ bút chì vol 27Shin cậu nhỏ bé bút chì vol 26Shin cậu nhỏ bé bút chì vol 25Shin cậu nhỏ nhắn bút chì vol 24Shin cậu bé xíu bút chì vol 23Shin cậu nhỏ nhắn bút chì vol 22Shin cậu bé nhỏ bút chì vol 21Shin cậu bé nhỏ bút chì vol 20Shin cậu bé bút chì vol 19Shin cậu bé bút chì vol 18Shin cậu bé xíu bút chì vol 17Shin cậu bé nhỏ bút chì vol 16Shin cậu nhỏ bé bút chì vol 15Shin cậu bé bỏng bút chì vol 14Shin cậu nhỏ nhắn bút chì vol 13Shin cậu bé bỏng bút chì Vol 12Shin cậu bé nhỏ bút chì Vol 11Shin cậu bé bút chì Vol 10Shin cậu bé xíu bút chì Vol 9 Shin cậu nhỏ bé bút chì Vol 8Shin cậu bé bút chì Vol 7Shin cậu bé xíu bút chì Vol 6 - Chap 30Shin cậu nhỏ bé bút chì Vol 6 - Chap 29Shin cậu bé xíu bút chì Vol 6 - Chap 28Shin cậu bé xíu bút chì Vol 6 - Chap 27Shin cậu bé nhỏ bút chì Vol 6 - Chap 26Shin cậu bé bỏng bút chì Vol 6 - Chap 25Shin cậu bé bỏng bút chì Vol 6 - Chap 24Shin cậu nhỏ bé bút chì Vol 6 - Chap 23Shin cậu bé xíu bút chì Vol 6 - Chap 22Shin cậu bé bỏng bút chì Vol 6 - Chap 21Shin cậu nhỏ xíu bút chì Vol 6 - Chap 20Shin cậu bé bỏng bút chì Vol 6 - Chap 19Shin cậu nhỏ bé bút chì Vol 6 - Chap 18Shin cậu nhỏ nhắn bút chì Vol 6 - Chap 17Shin cậu bé nhỏ bút chì Vol 6 - Chap 16Shin cậu nhỏ bé bút chì Vol 6 - Chap 15Shin cậu nhỏ nhắn bút chì Vol 6 - Chap 14Shin cậu nhỏ bé bút chì Vol 6 - Chap 13Shin cậu bé bút chì Vol 6 - Chap 12Shin cậu bé bút chì Vol 6 - Chap 11Shin cậu nhỏ xíu bút chì Vol 6 - Chap 10Shin cậu bé nhỏ bút chì Vol 6 - Chap 09Shin cậu bé nhỏ bút chì Vol 6 - Chap 08Shin cậu bé nhỏ bút chì Vol 6 - Chap 07Shin cậu nhỏ xíu bút chì Vol 6 - Chap 06Shin cậu nhỏ xíu bút chì Vol 6 - Chap 05Shin cậu nhỏ bé bút chì Vol 6 - Chap 04Shin cậu nhỏ bé bút chì Vol 6 - Chap 03Shin cậu bé nhỏ bút chì Vol 6 - Chap 02Shin cậu bé bỏng bút chì Vol 6 - Chap 01Shin cậu bé nhỏ bút chì Vol 5Shin cậu bé bỏng bút chì Vol 4 - Chap 13Shin cậu bé nhỏ bút chì Vol 4 - Chap 12Shin cậu bé bút chì Vol 4 - Chap 11Shin cậu bé bỏng bút chì Vol 4 - Chap 10Shin cậu nhỏ nhắn bút chì Vol 4 - Chap 09Shin cậu nhỏ nhắn bút chì Vol 4 - Chap 08Shin cậu nhỏ bé bút chì Vol 4 - Chap 08Shin cậu nhỏ bé bút chì Vol 4 - Chap 08Shin cậu bé nhỏ bút chì Vol 4 - Chap 07Shin cậu nhỏ bé bút chì Vol 4 - Chap 06Shin cậu bé bỏng bút chì Vol 4 - Chap 05Shin cậu nhỏ bé bút chì Vol 4 - Chap 04Shin cậu nhỏ xíu bút chì Vol 4 - Chap 03Shin cậu nhỏ nhắn bút chì Vol 4 - Chap 02Shin cậu nhỏ xíu bút chì Vol 4 - Chap 01Shin cậu bé nhỏ bút chì Vol 4 - Chap 00Shin cậu bé bút chì Vol 3 - Chap 36Shin cậu nhỏ nhắn bút chì Vol 3 - Chap 35Shin cậu bé nhỏ bút chì Vol 3 - Chap 34Shin cậu bé nhỏ bút chì Vol 3 - Chap 33Shin cậu nhỏ xíu bút chì Vol 3 - Chap 32Shin cậu bé xíu bút chì Vol 3 - Chap 31Shin cậu nhỏ xíu bút chì Vol 3 - Chap 30Shin cậu nhỏ bé bút chì Vol 3 - Chap 29Shin cậu nhỏ xíu bút chì Vol 3 - Chap 28Shin cậu nhỏ xíu bút chì Vol 3 - Chap 27Shin cậu bé bút chì Vol 3 - Chap 26Shin cậu nhỏ xíu bút chì Vol 3 - Chap 25Shin cậu nhỏ bé bút chì Vol 3 - Chap 24Shin cậu nhỏ xíu bút chì Vol 3 - Chap 23Shin cậu bé nhỏ bút chì Vol 3 - Chap 22Shin cậu bé xíu bút chì Vol 3 - Chap 21Shin cậu bé xíu bút chì Vol 3 - Chap 20Shin cậu bé bỏng bút chì Vol 3 - Chap 19Shin cậu nhỏ nhắn bút chì Vol 3 - Chap 18Shin cậu nhỏ xíu bút chì Vol 3 - Chap 17Shin cậu bé xíu bút chì Vol 3 - Chap 16Shin cậu bé xíu bút chì Vol 3 - Chap 15Shin cậu bé bỏng bút chì Vol 3 - Chap 14Shin cậu bé nhỏ bút chì Vol 3 - Chap 13Shin cậu nhỏ bé bút chì Vol 3 - Chap 12Shin cậu nhỏ bé bút chì Vol 3 - Chap 11Shin cậu nhỏ nhắn bút chì Vol 3 - Chap 10Shin cậu nhỏ bé bút chì Vol 3 - Chap 09Shin cậu bé bút chì Vol 3 - Chap 08Shin cậu nhỏ xíu bút chì Vol 3 - Chap 07Shin cậu bé xíu bút chì Vol 3 - Chap 06Shin cậu bé bút chì Vol 3 - Chap 05Shin cậu nhỏ bé bút chì Vol 3 - Chap 04Shin cậu nhỏ nhắn bút chì Vol 3 - Chap 03Shin cậu nhỏ bé bút chì Vol 3 - Chap 02Shin cậu bé xíu bút chì Vol 3 - Chap 01Shin cậu nhỏ bé bút chì Vol 3 - Chap 00Shin cậu nhỏ xíu bút chì Vol 2 - Chap 36Shin cậu bé bút chì Vol 2 - Chap 35Shin cậu bé xíu bút chì Vol 2 - Chap 34Shin cậu bé xíu bút chì Vol 2 - Chap 33Shin cậu nhỏ nhắn bút chì Vol 2 - Chap 32Shin cậu nhỏ nhắn bút chì Vol 2 - Chap 31Shin cậu nhỏ nhắn bút chì Vol 2 - Chap 30Shin cậu bé xíu bút chì Vol 2 - Chap 29Shin cậu bé bỏng bút chì Vol 2 - Chap 28Shin cậu nhỏ xíu bút chì Vol 2 - Chap 27Shin cậu nhỏ bé bút chì Vol 2 - Chap 26Shin cậu bé bút chì Vol 2 - Chap 25Shin cậu bé bỏng bút chì Vol 2 - Chap 24Shin cậu bé bút chì Vol 2 - Chap 23Shin cậu bé nhỏ bút chì Vol 2 - Chap 22Shin cậu bé bút chì Vol 2 - Chap 21Shin cậu bé xíu bút chì Vol 2 - Chap 20Shin cậu bé bút chì Vol 2 - Chap 19Shin cậu bé bỏng bút chì Vol 2 - Chap 18Shin cậu bé nhỏ bút chì Vol 2 - Chap 17Shin cậu nhỏ xíu bút chì Vol 2 - Chap 16Shin cậu bé nhỏ bút chì Vol 2 - Chap 15Shin cậu nhỏ nhắn bút chì Vol 2 - Chap 14Shin cậu bé nhỏ bút chì Vol 2 - Chap 13Shin cậu nhỏ nhắn bút chì Vol 2 - Chap 12Shin cậu bé bỏng bút chì Vol 2 - Chap 11Shin cậu bé bỏng bút chì Vol 2-Chap 10Shin cậu bé xíu bút chì Vol 2-Chap 09Shin cậu bé nhỏ bút chì Vol 2-Chap 08Shin cậu nhỏ bé bút chì Vol 2-Chap 07Shin cậu bé nhỏ bút chì Vol 2-Chap 06Shin cậu nhỏ xíu bút chì Vol 2-Chap 05Shin cậu bé bỏng bút chì Vol 2-Chap 04Shin cậu nhỏ nhắn bút chì Vol 2-Chap 03Shin cậu bé bút chì Vol 2-Chap 02Shin cậu bé xíu bút chì Vol 2-Chap 01Shin cậu nhỏ xíu bút chì Vol 2-Chap 00Shin cậu nhỏ xíu bút chì Vol 1-Chap 36Shin cậu bé nhỏ bút chì Vol 1-Chap 35Shin cậu nhỏ xíu bút chì Vol 1-Chap 34Shin cậu nhỏ xíu bút chì Vol 1-Chap 33Shin cậu nhỏ xíu bút chì Vol 1-Chap 32Shin cậu bé bỏng bút chì Vol 1-Chap 31Shin cậu bé nhỏ bút chì Vol 1-Chap 30Shin cậu nhỏ nhắn bút chì Vol 1-Chap 29Shin cậu bé nhỏ bút chì Vol 1-Chap 28Shin cậu bé xíu bút chì Vol 1-Chap 27Shin cậu nhỏ nhắn bút chì Vol 1-Chap 26Shin cậu nhỏ xíu bút chì Vol 1-Chap 25Shin cậu nhỏ xíu bút chì Vol 1-Chap 24Shin cậu bé xíu bút chì Vol 1-Chap 23Shin cậu bé bút chì Vol 1-Chap 22Shin cậu bé xíu bút chì Vol 1-Chap 21Shin cậu bé nhỏ bút chì Vol 1-Chap 20Shin cậu bé bỏng bút chì Vol 1-Chap 19Shin cậu nhỏ bé bút chì Vol 1-Chap 18Shin cậu nhỏ xíu bút chì Vol 1-Chap 17Shin cậu bé bỏng bút chì Vol 1-Chap 16Shin cậu bé nhỏ bút chì Vol 1-Chap 15Shin cậu nhỏ xíu bút chì Vol 1-Chap 14Shin cậu bé bỏng bút chì Vol 1-Chap 13Shin cậu nhỏ bé bút chì Vol 1-Chap 12Shin cậu nhỏ bé bút chì Vol 1-Chap 11Shin cậu bé xíu bút chì Vol 1-Chap 10Shin cậu bé xíu bút chì Vol 1-Chap 09Shin cậu bé bỏng bút chì Vol 1-Chap 08Shin cậu nhỏ xíu bút chì Vol 1-Chap 07Shin cậu bé bỏng bút chì Vol 1-Chap 06Shin cậu bé nhỏ bút chì Vol 1-Chap 05Shin cậu nhỏ bé bút chì Vol 1-Chap 04Shin cậu bé bỏng bút chì Vol 1-Chap 03Shin cậu bé bỏng bút chì Vol 1-Chap 02Shin cậu bé bút chì Vol 1-Chap 01Shin cậu nhỏ nhắn bút chì Vol 1-Chap 00 Chap kế

Đây là tác phẩm gắn sát với tuổi thơ của nhiều người, tuy vậy có nhiều bí hiểm đằng sau cỗ truyện này nhưng mà không phải ai ai cũng biết.


Shin - Cậu bé bỏng bút chì (tên tiếng Anh là Crayon Shin-chan) là bộ truyện tranh nổi tiếng của Nhật Bản được xuất bản dưới nhiều ngôn ngữ không giống nhau, trong đó có phiên bản tiếng Việt của họa sĩ nổi tiếng Yoshito Usui. Bộ truyện kể về cậu nhỏ bé Shin-chan 5 tuổi với những câu chuyện phiêu lưu thuộc bố mẹ, em gái, chú cún Bạch Tuyết, bạn bè cùng những nhân vật khác. Được biết, họa sĩ Yosshito Usui đã tạo ra Shin-chan để miêu tả chủ yếu bản thân mình khi ông còn là một một đứa trẻ với những mong mỏi muốn và ước mơ chưa thể thực hiện.

Bạn đang xem: Toy wars

Năm 1990, bộ truyện tranh được xuất bản với nhận được nhiều tình cảm của độc giả. Năm 1992, bộ truyện được chuyển thể thành phim hoạt hình và cũng được mọi người hưởng ứng không kém. Sau gần 3 thập kỷ, bộ truyện này được tạo và tái bản tại hơn 30 quốc gia bên trên thế giới, vào đó có Việt Nam. Bộ truyện ko chỉ là cam kết ức tuổi thơ của nhiều thế hệ nhưng mà câu chuyện bí ẩn đằng sau được truyền miệng cũng khiến nhiều người không khỏi tò mò.Lời đồn cho rằng Shin là một nhân vật tất cả thật xung quanh đời.


Có một câu chuyện được lan truyền trên mạng buôn bản hội vào những năm gần đây về bộ truyện Shin - Cậu nhỏ bé bút chì. Theo đó, Shin-chan vào truyện dựa bên trên một nhân vật có thật ở bên cạnh đời, gia đình Shin cũng thế. Đó là một cậu nhỏ xíu 5 tuổi đã chết trong một vụ tai nạn vày cứu em gái Himawari ra khỏi một chiếc xe tải. Sau cú sốc tinh thần, mẹ của Shin - Misae đã sử dụng hộp bút chì màu của cậu để vẽ bắt buộc những câu chuyện mà cô tưởng tượng nên. Đó là vì sao tại sao tác giả Yoshito Ushi đặt tên mang đến bộ truyện là cậu bé xíu bút chì. Mặt khác, có người mang lại rằng, bộ truyện này chính là cuốn nhật ký ảo tưởng của mẹ Shin. Mặc dù nhiên, đây cũng chỉ là những lời đồn đoán bên trên mạng và không có một chứng cứ nào mang lại thấy đó là sự thật.Sau lúc câu chuyện này được phân chia sẻ, nhiều người là fan trung thành của bộ truyện đã phản bác bỏ cho rằng câu chuyện được lan truyền trên mạng trọn vẹn sai sự thật. Trên thực tế, nhân vật Shin-chan vì chưng họa sĩ Yoshito Usui tạo ra hoàn toàn là hư cấu. Tác giả muốn gửi gắm tuổi thơ của bản thân vào nhân vật Shin-chan, muốn Shin-chan làm cho những điều nhưng ông muốn làm lúc còn nhỏ, mặt cạnh đó tác giả muốn miêu tả cuộc sống bao phủ theo quan tiền điểm của một đứa trẻ.Tác giả muốn bày tỏ suy nghĩ cùng kinh nghiệm của mình, vị vậy ông đã tạo ra một đứa trẻ là Shin-chan với quan điểm của người lớn về thôn hội. Đối với những người hâm mộ trung thành với chủ của Shin - Cậu nhỏ bé bút chì, họ sẽ không thể chấp nhận được sự thật rằng Shin-chan được tạo ra từ một nhân vật bi kịch. Thật may mắn khi đó chỉ là những lời đồn truyền miệng.Tác giả Yoshito Usui qua đời khi bộ truyện Shin vẫn còn đang dang dở. Công ty xuất bản bộ truyện vẫn quyết định tiếp tục series này như một sự tưởng niệm với tác giả với tác phẩm để đời của ông. Đối với phiên bản hoạt hình, hãng phim UY cũng nói với mọi người rằng họ vẫn sẽ tiếp tục sáng tạo và có tác dụng lại. Hiện tại, gồm 917 tập phim của bộ phim hoạt hình Shin - Cậu bé bỏng bút chì được chiếu bởi bên đài TV Asahi cùng hơn 50 tập truyện được kiến thiết bởi công ty xuất bản Futabasha.

Xem thêm: Hồ Ly Và Những Bí Mật Nàng Hồ Ly Và Những Bí Ẩn Về Sức Mạnh Phong Thủy

Một người cần sử dụng trên Quora đã đưa ra những sự thật về bộ truyện này. Cụ thể, Shin-chan là một nhân vật hư cấu, ko dựa bên trên nhân vật quanh đó đời. Đây là một tác phẩm không tồn tại tập cuối, bộ truyện cùng phim hoạt hình vẫn đang được tiếp tục chiếu. Cuối cùng, mẫu chết của Shin-chan được đồn đoán là không đúng sự thật.

(Nguồn: The Humornation)


Lời trăn trối của chưng sĩ đại gia bị ung thư: trong cả đời chạy theo tiền tài và những cái Ferrari, đối diện với dòng chết new biết hạnh phúc nằm chỗ nào

xem theo ngày ngày 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 đôi mươi 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 tháng tháng 1 mon 2 mon 3 tháng bốn Tháng 5 mon 6 tháng 7 tháng 8 tháng 9 tháng 10 tháng 11 tháng 12 20232022202120202019 xem