Cổ Lực na Trát: "Tôi không hề sợ lời ác ý"

"Mỹ nữ giới Tân Cương" na Trát nói từng không đủ mạnh khỏe khi bị chỉ trích, mà lại giờ không hề sợ hãi.

Bạn đang xem: Cổ lực na trat


GNi
Ay
Mw
CW4j
AOsmr2Taw" alt="*">