GIÁO TỈNH HÀ NỘI Tổng giáo phận Hà Nội

*
 
*
Hồng Y Tổng Giám mục Phêrô Nguyễn Văn Nhơn

*
*

Giám mục Phụ tá Lôrensô Chu Văn Minh

*
*

Giám mục Chính toà Cosma Hoàng Văn Đạt

Quê quán: Hà Nội


Bạn đang xem: Danh sách các giám mục việt nam

*

Giám mục Chính toà Tôma Vũ Đình Hiệu

Quê quán: Nam Định

*

Giám mục Chính toà Giuse Vũ Văn Thiên 

*
*

Giám mục Chính toà Gioan Maria Vũ Tất 

Giám mục Phụ tá Anphongsô Nguyễn Hữu Long 

*
*

Giám mục Chính toà Giuse Đặng Đức Ngân

*
*

Giám mục Chính toà Giuse Nguyễn Năng

*
*

Giám mục Chính toà Phêrô Nguyễn Văn Đệ

*
*

Giám mục Chính toà Giuse Nguyễn Chí Linh

*
*

Giám mục Chính toà Phaolô Nguyễn Thái Hợp

*
*

Giám mục Phụ tá Phêrô Nguyễn Văn Viên

*
*

Tổng Giám mục Phanxicô Xaviê Lê Văn Hồng

*

Giám mục Chính toà Vinh Sơn Nguyễn Văn Bản

3 Giáo phận Đà Nẵng

*

Giám mục Chính toà Giuse Châu Ngọc Tri

*

Giám mục Chính toà Aloisiô Nguyễn Hùng Vị

*
*

Giám mục Chính toà Giuse Võ Đức Minh

*
*

Giám mục Chính toà Mátthêu Nguyễn Văn Khôi

 GIÁO TỈNH SÀI GÒN

Tổng giáo phận Sài Gòn

*
*

Tổng Giám mục Phaolô Bùi Văn Đọc

*
*

Giám mục Chính toà Tôma Nguyễn Văn Trâm

*
*

Giám mục Phó Emmanuel Nguyễn Hồng Sơn

*
*

Giám mục Chính toà Stêphanô Tri Bửu Thiên

*
*

Giám mục Chính toà Antôn Vũ Huy Chương

*
*

Giám mục Chính toà Giuse Trần Xuân Tiếu

*

Giám mục Phụ tá Giuse Trần Văn Toản

*
*

Giám mục Chính toà Phêrô Nguyễn Văn Khảm

*
*

Giám mục Chính toà Giuse Vũ Duy Thống

Sinh: 1952Quê quán: Thái Bình

*
*

Giám mục Chính toà Giuse Nguyễn Tấn Tước

Giám mục Chánh tòa: Phêrô Huỳnh Văn Hai

Giám mục Chính toà Đaminh Nguyễn Chu Trinh

Giám mục Phó Giuse Đinh Đức Đạo

GH VN Giáo Phận Chủng Viện Thông Báo Suy Niệm Thời Sự Thượng Hội Đồng Phụng Vụ Đức Tin Mục Vụ Đời Tu Sứ Vụ Media Vatican Khác Tư Liệu Khác

*

CÁC GIÁM MỤCVÀ GIÁO PHẬN VIỆT NAM NĂM 2022

Văn phòng HĐGMVN

I. GIÁO TỈNH HÀ NỘI

1. Giáo phận
Lạng Sơn – Cao Bằng

Gm. Chính tòa: Đức cha Giuse Châu Ngọc Tri

Thành lập Giáo phận: 1913

Lạng Sơn;04 Văn Miếu, P. Chi Lăng, TP.Lạng Sơn

Điện thoại: 0205381 0367

2. Giáo phận
Hưng Hóa

Gm. Chính tòa: Đức cha Đaminh Hoàng Minh Tiến

Gm.Nghỉ hưu: Đức cha Gioan Maria Vũ Tất

Thành lập:1895

Hưng Hóa;70 Lê Lợi, Sơn Tây, Hà Nội

3. Giáo phận
Bắc Ninh

Gm. Chính tòa: Đức cha Cosma Hoàng Văn Đạt, SJ.

Gm. Phó: Đức cha Giuse Đỗ Quang Khang

Thành lập: 1883

Ninh, Tỉnh Bắc Ninh

Điện thoại: 0222382 1438

4. Tổng
Giáo phận Hà Nội

Gm. Chính tòa:Đức Tổng Giám mục Giuse Vũ Văn Thiên

Gm. Nghỉ hưu: Đức Hồng y
Phêrô Nguyễn Văn Nhơn

Gm. Nghỉ hưu:Đức cha Laurensô Chu Văn Minh

Gm. Nghỉ hưu:Đức Tổng Giám mục Giuse Ngô Quang Kiệt

Thành lập: 1679

5. Giáo phận
Hải Phòng

Gm. Chính tòa: Đức cha Vinh Sơn Nguyễn Văn Bản

Thành lập: 1679

Điện thoại: 0225374 5387

6. Giáo phận
Thái Bình

Gm. Chính tòa: Đức cha
Đaminh Đặng Văn Cầu

Gm. Nghỉ hưu: Đức cha
Phêrô Nguyễn Văn Đệ, SDB

Thành lập: 1936

7. Giáo phận
Bùi Chu

Gm. Chính tòa: Đức cha Tôma Aquinô Vũ Đình Hiệu

Thành lập: 1848

8. Giáo phận
Phát Diệm

Gm. Giám quản: Đức Tổng Giám mục Giuse Nguyễn Năng

Gm. Nghỉ hưu:Đức cha Giuse Nguyễn Văn Yến

Thành lập: 1901

Bình

Điện thoại: 0229386 2058 – 0229372 4896

9. Giáo phận Thanh Hóa

Gm. Chính tòa: Đức cha Giuse Nguyễn Đức Cường

Thành lập: 1932

Thi, TP. Thanh Hoá

10. Giáophận Vinh

Gm. Chính tòa: Đức cha Alphongsô Nguyễn Hữu Long

Gm. Phụ tá: Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Viên

Thành lập: 1846

11. Giáophận Hà Tĩnh

Gm. Giám quản: Đức cha Louis Nguyễn Anh Tuấn

Gm. Nghỉ hưu:Đức cha Phaolô Nguyễn Thái Hợp

Thành lập: 2018

II. GIÁO TỈNH HUẾ

1. Tổng Giáo phận Huế

Gm. Chính tòa: Ðức Tổng Giám mục Giuse Nguyễn Chí Linh

Gm. Nghỉ hưu:Đức
Tổng Giám mục
Phanxicô Xaviê Lê Văn Hồng

Gm. Nghỉ hưu:Đức
Tổng Giám mục
Têphanô Nguyễn Như Thể

Thành lập: 1850

2. Giáo phận
Đà Nẵng

Gm. Chính tòa: Đức cha Giuse Đặng Đức Ngân

Gm. Nghỉ hưu:Đức cha
Phaolô Tịnh Nguyễn Bình Tĩnh

Thành lập: 1963

3. Giáo phận
Qui Nhơn

Gm. Chính tòa: Đức cha Matthêu Nguyễn Văn Khôi

Gm. Nghỉ hưu:Đức cha Phêrô Nguyễn Soạn

Thành lập: 1659

Nhơn

4. Giáo phận
Kontum

Gm. Chính tòa: Đức cha Aloisiô Nguyễn Hùng Vị

Gm. Nghỉ hưu:Đức cha Michael Hoàng Đức Oanh

Gm. Nghỉ hưu:Đức cha Phêrô Trần Thanh Chung

Thành lập: 1932

5. Giáo phận
Nha Trang

Gm. Giám quản:Ðức Tổng Giám mục Giuse Nguyễn Chí Linh

Gm. Nghỉ hưu:Đức cha Giuse Võ Đức Minh

Thành lập: 1957

6. Giáo phận
Ban Mê Thuột

Gm. Giám quản: Đức cha Vinh Sơn Nguyễn Văn Bản

Thành lập: 1967

Ma Thuột, Đăk Lăk

Điện thoại: 02623817622

III. GIÁO TỈNH SÀI GÒN

1. Giáo phận
Đà Lạt

Gm. Chính tòa:Đức cha Đaminh Nguyễn Văn Mạnh

Gm. Nghỉ hưu:Đức cha Antôn Vũ Huy Chương

Thành lập: 1960

Lâm Đồng

Điện thoại: 0263382 2415 & 0263383 6139

2. Giáo phận
Phan Thiết

Gm. Chính tòa: Đức cha Giuse Đỗ Mạnh Hùng

Thành lập: 1975

3. Giáo phận
Phú Cường

Gm. Chính tòa: Đức cha Giuse Nguyễn Tấn Tước

Gm. Nghỉ hưu:Đức cha Phêrô Trần Đình Tứ

Thành lập: 1965

4. Giáo phận
Xuân Lộc

Gm. Chính tòa: Đức cha Gioan Đỗ Văn Ngân

Gm. Nghỉ hưu:Đức cha Đaminh Nguyễn Chu Trinh

Gm. Nghỉ hưu:Đức cha Giuse Đinh Đức Đạo

Thành lập: 1965

Khánh, Đồng Nai

5. Giáo phận
Bà Rịa

Gm. Chính tòa: Đức cha Emmanuel Nguyễn Hồng Sơn

Gm. Nghỉ hưu:Đức cha Tôma Nguyễn Văn Trâm

Thành lập: 2005

Tàu

Điện thoại: 0251373 7873

6. Tổng
Giáo phận Sài Gòn

Gm. Chính tòa:Đức Tổng Giám mục Giuse Nguyễn Năng

Gm. Phụ tá:Đức cha Louis Nguyễn Anh Tuấn

Gm. Phụ tá: Đức cha
Giuse Bùi Công Trác

Gm. Nghỉ hưu:Đức Hồng y Gioan Baotixita Phạm Minh Mẫn

Thành lập: 1844

Điện thoại: 0283930 3828 & 0283930 0368

7. Giáo phận
Mỹ Tho

Gm. Chính tòa: Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Khảm

Thành lập:1960

8. Giáo phận


Xem thêm: Ghi 5 bàn thắng gọi là gì ? hat trick trong bóng đá là gì? ghi 5 bàn thắng gọi là gì

Vĩnh Long

Gm. Chính tòa: Đức cha Phêrô Huỳnh Văn Hai

Thành lập:1938

Điện thoại: 02703824 016

9. Giáo phận
Long Xuyên

Gm. Chính tòa:Đức cha Giuse Trần Văn Toản

Gm. Nghỉ hưu:Đức cha Giuse Trần Xuân Tiếu

Gm. Nghỉ hưu:Đức cha Gioan Baotixita Bùi Tuần

Thành lập: 1960

10. Giáophận Cần Thơ

Gm. Chính tòa: Đức cha Têphanô Tri Bửu Thiên

Thành lập: 1955

Kiều, TP. Cần Thơ