Bộ đề thi học tập kì 2 môn Toán lớp 5 năm 2022 - 2023 tất cả 8 đề thi, có đáp án, chỉ dẫn chấm với bảng ma trận 4 cường độ theo Thông bốn 22, giúp thầy cô nhanh chóng xây dựng đề thi học tập kì 2 cho học sinh của mình.

Bạn đang xem: Đề kiểm tra học kì 2 môn toán lớp 5


Với 8 đề thi học tập kì 2 môn Toán 5, còn làm các em luyện giải đề, biết cách phân chia thời gian cho hợp lý để ôn thi học tập kì hai năm 2022 - 2023 đạt kết quả cao. Ko kể ra, gồm thể bài viết liên quan đề thi học tập kì 2 môn giờ đồng hồ Việt, lịch sử vẻ vang - Địa lý, Khoa học. Chi tiết mời thầy cô và những em mua miễn phí:


Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 5 năm 2022 - 2023 theo Thông tư 22

Đề thi học kì 2 lớp 5 môn Toán theo Thông bốn 22 - Đề 1Đề thi học kì 2 lớp 5 môn Toán theo Thông tứ 22 - Đề 2

Đề thi học tập kì 2 lớp 5 môn Toán theo Thông bốn 22 - Đề 1

Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 5

Trường tiểu học:...............................PHIẾU KIỂM TRA CUỐI NĂM HỌCNăm học 2022 - 2023Môn: Toán - Lớp 5Thời gian làm bài: 40 phút

PHẦN I. Trắc nghiệm

Câu 1. (0,5 điểm) Khoanh vào vần âm trước tác dụng đúng :

Tỉ số tỷ lệ của 9,25 với 50 là : nút 1

A. 0,185% B. 1,85% C. 18,5% D. 185%

Câu 2. ( 1,0 điểm) Viết số phù hợp vào địa điểm chấm : mức 2

a) trong bảng đơn vị chức năng đo thể tích; đơn vị chức năng lớn cấp .......................................................đơn bị nhỏ bé và solo vị nhỏ nhắn ......................................................................đơn vị lớn.

b) 950m3 = .............................................lít. ;

9dm3 = ..................................... M3 .

Câu 3. (0,5 điểm) Khoanh vào chữ cái trước công dụng đúng :

Diện tích toàn phần của hình vỏ hộp chữ nhật có chiều nhiều năm 3m, chiều rộng 15dm và chiều cao 9dm là: nấc 2


A. 8,1 m2

B. 9,1 m2

C. 17,1m2

D. 18,1m2

Câu 4. (0,5 điểm) Đúng ghi Đ, không đúng ghi S vào ô trống : nấc 1

a) mong muốn chia số thập phân đến 10; 100; 1000,... Ta chỉ việc chuyển lốt phẩy của số đó sang bên phải 1; 2; 3 chữ số.☐

b) 75,6 : 4,8 + 75,6 : 3,2 = 75,6 : ( 4,8 + 3,2)☐

Câu 5. (0,5 điểm) Khoanh vào vần âm trước hiệu quả đúng: mức 1

Một phương diện bàn hình tròn trụ có bán kính 0,6m thì diện tích của nó là:

A. 11,304m2

B. 113,04m2

C. 3,768m2

D. 1,1304m2

Câu 6. (1 điểm) Nối những phép tính sinh hoạt cột A với công dụng đúng ngơi nghỉ cột B: nút 3


A

17 giờ đồng hồ 53 phút + 4 giờ 15 phút
37,568 : 10
6 giờ đồng hồ 15 phút × 6
5,27 : 0,25

B

37 giờ 30 phút
5,27 x 4
3,7568
375,68

Câu 7. (1,0 điểm) Khoảng thời gian từ 8 giờ trăng tròn phút đến 9h kém 10 phút là ST – nút 4

Đáp án:.....................................................................................................................................

PHẦN II. Trình bày bài giải các bài toán sau

Câu 8. (2,0 điểm) Tính (Mức 2)

a) 6 năm 4 mon + 4 năm 7 tháng

c) 17 phút 8 giây × 8

b) 41 tiếng 32 phút – 22 giờ 35 phút

d) 2 giờ 25 phút : 5

Câu 9. (2 điểm) Một tín đồ đi xe đạp điện trong 3 giờ, giờ trước tiên đi được 12km, giờ trang bị hai đi được 18km, tiếng thứ cha đi được quãng đường bởi nửa quãng lối đi trong hai giờ đầu. Hỏi trung bình mỗi giờ bạn đó đi được bao nhiêu ki-lô-mét? (Dạng bài xích 1 SGK/Tr170 - nấc 3)


Câu 10. (1 điểm) Tính bằng phương pháp thuận luôn thể nhất. (Sưu trung bình – nấc 4)

2,25 × 0,5 + 2,25 : 2 + 3,75

Đáp án đề thi học kì 2 môn Toán lớp 5

PHẦN I. Trắc nghiệm

Câu 1. (0,5 điểm) C. Khoanh đúng được 0,5 điểm.

Câu 2. (1 điểm) Điền đúng mỗi phần 0,25 điểm.

Câu 3. (0,5 điểm) C. Khoanh đúng được 0,5 điểm.

Câu 4. (0,5 điểm) Điền đúng mỗi phần 0,25 điểm.

Câu 5. (0,5 điểm) A. Khoanh đúng được 0,5 điểm.

Câu 6. (1,0 điểm) Nối đúng từng phần được 0,25 điểm

Câu 7. (1,0 điểm) Điền câu trả lời đúng được một điểm.

PHẦN II. Trình bày bài giải những bài toán sau

Câu 8. (2,0 điểm) Tính đúng từng phép tính 0,5 điểm

Câu 9. (2,0 điểm)

Bài giải

Giờ thứ ba người đó đi được quãng con đường là:

(12 + 18 ) : 2 = 15 (km)

Trung bình từng giờ bạn đó đi được là:

(12 + 18 + 15) : 3 = 15 (km)

Đáp số: 15 km.

Câu 10. (1,0 điểm)

2,25 × 0,5 + 2,25 : 2 + 3,75

= 2,25 × 0,5 + 2,25 ×

*
+ 3,75 (0,25 điểm)

= 2,25 × (0,5 +

*
) + 3,75 (0,25 điểm)

= 2,25 + 3,75 (0,25 điểm)

= 6 (0,25 điểm)

Ma trận đề thi học kì 2 môn Toán lớp 5

Mạch loài kiến thức, kĩ năng

Số câu với số điểm

Mức 1

Mức 2

Mức 3

Mức 4

Tổng

TNKQ

TL

TNKQ

TL

TNKQ

TL

TNKQ

TL

TNKQ

TL

1. Số học : Phân số, số thập phân và các phép tính, tỉ số %

Số câu

1

1

1

1

2

Số điểm

0,5

2,0

1,0

0,5

3,0

2. Đại lượng và đo đại lượng: Độ dài, khối lượng, thời gian, diện tích, thể tích

2

2

1

5

1,5

1,0

1,0

3,5

3. Yếu tố hình học: Chu vi, diện tích, thể tích những hình vẫn học.

Số câu

1

1

Số điểm

1,0

1,0

4. Giải toán: Giải bài toán về vận động đều;

1

1

2,0

2,0

Tổng

Số câu

3

2

1

1

1

1

1

7

3

Số điểm

2,0

1,0

2,0

1,0

2,0

1,0

1,0

5,0

5,0


Đề thi học tập kì 2 lớp 5 môn Toán theo Thông bốn 22 - Đề 2

Đề thi học tập kì 2 môn Toán lớp 5

TRƯỜNG TIỂU HỌC……..Họ và tên:......……………………Lớp: ................................………

Ngày ...... Mon ...... Năm 2023BÀI KIỂM TRA ĐỊNH KÌ CUỐI NĂMMÔN: TOÁN - LỚP 5NĂM HỌC: 2022-2023Thời gian: 45 phút (không kể phát đề)

Phần I. Khoanh tròn vào chữ đặt trước câu trả lời hoặc lời giải đúng hoặc điền từ hoặc số phù hợp vào địa điểm chấm (5 điểm)

Câu 1: (Mức 1) Số bé bỏng nhất trong các số: 3,055; 3,050; 3,005; 3,505 là: (1 điểm)

A. 3,505

B. 3,050

C. 3,005

D. 3,055

Câu 2: (Mức 2). Trung bình một người thợ làm cho một sản phẩm hết 1giờ 30 phút. Tín đồ đó có tác dụng 5 sản phẩm mất bao lâu?: (1điểm)

A. 7 giờ 30 phút

B. 7 giờ đồng hồ 50 phút

C. 6 tiếng 50 phút

D. 6 giờ đồng hồ 15 phút

Câu 3: (Mức 2). Có bao nhiêu số thập phân trọng điểm 0,5 với 0,6: (0,5 điểm)

A. Không tồn tại số nào

B. Không ít số

C. 9 số

D. 1 số

Câu 4: (Mức 1) Một nhóm thợ gặt lúa, buổi sáng nhóm thợ kia gặt được

*
diện tích s thửa ruộng. Chiều tối nhóm thợ đó gặt được
*
diện tích thửa ruộng. Hỏi cả ngày hôm đó họ gặt được số phần diện tích s thửa ruộng là:

A.

*
diện tích thửa ruộng

B.

*
diện tích thửa ruộng

C.

*
diện tích thửa ruộng

D. Diện tích s thửa ruộng

Câu 5: (Mức 1) Tìm một vài biết đôi mươi % của chính nó là 16. Số kia là: (1 điểm)

A. 0,8

B. 8

C. 80

D. 800

Câu 6: ( mức 3) Một hình lập phương có diện tích s xung quanh là 36 dm2. Thể tích hình lập phương kia là: ( 0,5 điểm )

A. 27 dm3

B. 2700 cm3

C. 54 dm3

D. 270 cm3

Phần II. Từ bỏ luận (5 điểm)

Câu 7 ( nút 1). (1 điểm) Điền số tương thích vào khu vực chấm:

a. 0,48 m2= …… cm2

b. 0,2 kg = …… g

c. 5628 dm3 = ……m3

d. 3 giờ 6 phút = ….giờ

Câu 8 (Mức 1). (2 điểm).

a) Tính:


*

..............................................................

..............................................................

..............................................................

..............................................................


*

..............................................................

..............................................................

..............................................................

..............................................................


Câu 9 (Mức 3). (2 điểm) Quãng mặt đường AB nhiều năm 180 km. Thời gian 7 giờ 30 phút, một ô tô đi từ bỏ A mang đến B với vận tốc 54 km/giờ, cùng lúc đó một xe sản phẩm công nghệ đi tự B mang lại A với gia tốc 36 km/giờ. Hỏi:

a. Sau mấy giờ nhị xe gặp mặt nhau?

b. Nơi 2 xe gặp nhau bí quyết A bao nhiêu ki-lô-mét?

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

Câu 10. (Mức 4) Tính bằng cách nhanh nhất: (0,5đ)

1giờ 45phút + 105phút + 1,75giờ x 8

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

Đáp án đề thi học tập kì 2 môn Toán lớp 5

PHẦN I: (5 điểm)

Câu123456
Đáp ánCABDCA
Điểm110,5110,5

PHẦN II: từ bỏ luận (5 điểm)

Câu 7: (1 điểm) mỗi ý đúng ghi 0,25 điểm

a. 0,48 mét vuông = 4800 cm2

b. 0,2 kg = 200 g

c. 5628 dm3 = 5,628 m3

d. 3h 6 phút = 3,1.giờ

Câu 8: (2 điểm) Đặt tính và tính đúng từng phép tính ghi 0,5 điểm

Bài 9: 1,5 điểm Giải

Tổng hai vận tốc là:

36 + 54 = 90 (km/ giờ)

Hai người chạm mặt nhau sau:

180 : 90 = 2 (giờ)

Chỗ chạm chán nhau cách A số km là:


54 x 2 = 108 (km)

Đáp số:

a) 9h 30 phút

b) 108 km 0,25 điểm

Câu 10. 0,5 điểm

1giờ 45phút + 105phút + 1,75giờ x 8 = 1,75 giờ + 1,75 tiếng + 1,75 giờ đồng hồ x 8

= 1,75 tiếng x 1+ 1,75 tiếng x 1 + 1,75 giờ đồng hồ x 8

= 1,75 giờ đồng hồ x (1 + 1 + 8)

= 1,75 giờ x 10

= 17,5 giờ

(HS tính đúng mà lại không dễ dàng trừ 0,25 điểm ; trường hợp làm biện pháp khác đúng thì mang lại điểm tương đương)

Ma trận đề thi học kì 2 môn Toán lớp 5 

Mạch loài kiến thứcSố câu, số điểmMức 1Mức 2Mức 3Mức 4Tổng
Số họcSố câu4116
Câu số1, 4, 5, 8310
Số điểm50,5 0,56
Đại lượng và đo đại lượngSố câu1113
Câu số729
Số điểm111,53,5
Yếu tố hình họcSố câu11
Câu số 6
Số điểm 0,50,5
TổngSố câu522110
Số điểm61,520,510

Đề thi cuối học kì 2 lớp 5 môn Toán năm 2023 được Vn
Doc sưu tầm, tinh lọc trong tủ sách đề thi lớp 5 bao hàm đáp án và bảng ma trận đề thi theo thông tư 22. Đề thi học tập kì 2 lớp 5 này sẽ giúp đỡ các em học viên ôn tập, củng cầm kiến thức, sẵn sàng cho bài bác thi cuối kì 2, cuối năm học đạt hiệu quả cao. hơn nữa, đây cũng là tài liệu unique cho những thầy cô khi ra đề học tập kì 2 lớp 5 môn Toán cho các em học tập sinh. Mời thầy cô, phụ huynh và các em cùng tham khảo.


55 Đề thi Toán lớp 5 học tập kì hai năm 2022 - 2023

1. 20 Đề thi cuối học tập kì 2 lớp 5 môn Toán2. 35 Đề thi cuối học tập kì 2 lớp 5 môn Toán sở hữu nhiều

55 đề thi cuối học kì 2 môn Toán lớp 5 gồm đáp án với biểu điểm chấm mang đến từng đề từng nút độ chuẩn chỉnh theo Thông tư 22. Các bậc phụ huynh cố gắng được kết cấu đề, tải về cho con trẻ của mình mình ôn luyện. 

1. 20 Đề thi cuối học tập kì 2 lớp 5 môn Toán

1.1. Đề thi Toán lớp 5 học tập kì 2 Số 1

PHẦN 1 (3,5 điểm). Chọn đáp án đúng (A, B, C, D) với ghi ra giấy

Câu 1. phát biểu nào dưới đây đúng?

A. Đường kính bằng bán kính.

B. Đường kính hơn nửa đường kính 2 đối chọi vị.

C. Đường kính gấp 2 lần bán kính.

D. Nửa đường kính gấp gấp đôi đường kính.

Câu 2. 157% = ……..

A . 157

B . 15,7

C. 1,57

D. 0,157

Câu 3. 412,3 x …… = 4,123. Số điền vào nơi chấm là:

A . 100

B . 10

C. 0,1

D. 0,01

Câu 4. có bao nhiêu số tự nhiên y thỏa mãn nhu cầu điều kiện 3,2 x y


Câu 1. (0,5 điểm) Số thập phân có 55 solo vị, 7 phần trăm, 2 phần ngàn viết là:

A. 55,720

B. 55,072

C. 55,027

D. 55,702

Câu 2: (0,5 điểm) Phép trừ 712,54 - 48,9 có hiệu quả đúng là:

A. 70,765

B. 223,54

C. 663,64

D. 707,65

Câu 3. (0,5 điểm) Viết số tương thích vào nơi chấm:

Giá trị của biểu thức: 201,5 - 36,4 : 2,5 x 0,9 là: ........

Câu 4. (0,5 điểm) Một hình vỏ hộp chữ nhật rất có thể tích 300dm3, chiều nhiều năm 15dm, chiều rộng 5dm. Vậy độ cao của hình vỏ hộp chữ nhật là:

A. 10dm

B. 4dm

C. 8dm

D. 6dm

Câu 5. (0,5 điểm) Viết số thích hợp vào địa điểm chấm:

55 ha 17 mét vuông = .....,.....ha

A. 55,17

B. 55,0017

C. 55, 017

D. 55, 000017

Câu 6. (0,5 điểm) Lớp học tất cả 18 nữ giới và 12 nam. Hỏi số học sinh nữ chỉ chiếm bao nhiêu xác suất số học viên cả lớp?

A. 150%

B. 60%

C. 40%

D. 80%

PHẦN 2: TỰ LUẬN

Câu 7: Đặt tính rồi tính (2 điểm)

a. 52,37 – 8,64

b. 57,648 + 35,37

c. 16,25 x 6,7

d. 12,88 : 0,25

Câu 8. (2 điểm) Một tín đồ đi xe trang bị từ xuất phát từ A cơ hội 8 giờ khoảng 30 phút và cho B lúc 9h 42 phút. Quãng con đường AB lâu năm 60km. Em hãy tính tốc độ trung bình của xe thứ với đơn vị chức năng đo là km/ giờ?

Bài 9. (2 điểm) Một đám khu đất hình thang tất cả đáy bự 150 m cùng đáy bé bỏng bằng 3/5 lòng lớn, chiều cao bằng

*
đáy lớn. Tính diện tích s đám đất hình thang đó?

Câu 10: search x: (1 điểm)

8,75 × x + 1,25 × x = 20

Đáp án Đề thi học tập kì 2 lớp 5 môn Toán năm 2022

PHẦN 1: TRẮC NGHIỆM

Câu 1: Đáp án: B (0,5 điểm)

Câu 2: Đáp án: C (0,5 điểm)

Câu 3: giá trị của biểu thức: 201,5 - 36,4 : 2,5 x 0,9 là:

Đáp án: 188, 396 (0,5 điểm)

Câu 4: Đáp án: B (0,5 điểm)

Câu 5: Đáp án: B (0,5 điểm)

Câu 6: Đáp án: B (0,5 điểm)

PHẦN 2: TỰ LUẬN

Câu 7: (2 đ) Đặt tính đúng và tác dụng của phép tính đúng từng phép tính được 0,5 điểm

Kết quả các phép tính như sau:

a. 52,37 – 8,64 = 43,73

b. 57,648 + 35,37 = 93,018

c. 16,5 x 6,7 = 110,55

d. 12,88 : 0,25 = 51,52

Câu 8: (2 đ) có lời giải, phép tính với tính đúng kết quả:

Bài giải:

Thời gian xe đồ vật đi tự A đến B là (0,25 Điểm)

9 tiếng 42 phút - 8 giờ khoảng 30 phút = 1 giờ đồng hồ 12 phút (0,5 Điểm)Đổi 1 tiếng 12 phút = 1, 2 giờ (0,25 Điểm)

Vận tốc vừa phải của xe thứ là (0,25 Điểm)

60 : 1,2 = 50 (km/giờ) (0,5 Điểm)

Đáp số: 50 km /giờ (0,25 Điểm)

Câu 9: (2 đ) gồm lời giải, phép tính cùng tính đúng kết quả

Bài giải:

Đáy nhỏ xíu hình thang: (0,25 Điểm)

150 : 5 x 3 = 90 (m) (0,25 Điểm)

Chiều cao hình thang: (0,25 Điểm)

150 : 5 x 2 = 60 (m) (0,25 Điểm)

Diện tích hình thang: (0,25 Điểm)

(150 + 90) x 60 : 2 = 7200 (m2) (0,5 Điểm)

Đáp số: 7200 m2 (0,25 Điểm)

Câu 10: (1đ) search x

8,75 × x +1 ,25 × x = 20

(8,75 + 1,25 ) × x = trăng tròn (0,25 Điểm)

10 × x = đôi mươi (0,25 Điểm)

x = trăng tròn : 10 (0,25 Điểm)

x = 2 (0,25 Điểm)

1.3. Đề thi Toán lớp 5 học tập kì 2 Số 3

Ghi lại chữ cái trước câu trả lời đúng (từ câu 1 cho câu 6) - trường đoản cú câu 7 trình bày bài giải vào giấy kiểm tra

Câu 1. (1 điểm) Số mập nhất trong số số thập phân: 4,031; 4,31; 4,103; 4,130 là:

A. 4,031

B. 4,31

C. 4,103

D. 4,130

Câu 2. (1 điểm) lếu số

*
được viết dưới dạng số thập phân là:

A. 3,3

B. 3,4

C. 3,34

D. 3,75

Câu 3. (1 điểm) Một hình vỏ hộp chữ nhật tất cả chiều nhiều năm 3,5m; chiều rộng 2m; chiều cao 1,5m. Thể tích hình vỏ hộp chữ nhật đó là?

A. 7m3

B. 1,05m

C. 10,5m3

D. 105m3

Câu 4. (1 điểm) Biểu đồ dùng hình quạt bên cho thấy thêm tỉ số xác suất các phương tiện đi lại được thực hiện để đến trường học của 1600 học sinh tiểu học. Số học tập sinh quốc bộ đến trường là:

A. 160 học tập sinh

B. 16 học tập sinh

C. 32 học tập sinh

D. 320 học sinh

Câu 5. (1 điểm) Đúng ghi Đ, không nên ghi S vào ô trống:

25% của 1 giờ = 15 phút

55 ha 17 mét vuông = 55,17ha

Câu 6. (1 điểm) Viết số tương thích vào vị trí chấm:

a) 0,5 m = ..................cm

b) 0,08 tấn = ............... Kg

c) 7,268 mét vuông = .............. Dm2

d) 3 phút 40 giây = ............. Giây

Câu 7. Đặt tính rồi tính:

a) 3 năm 6 tháng + 5 năm 9 tháng

b) 8 tiếng 25 phút – 5 giờ 40 phút

c) 27,05 x 3,6

d) 10,44 : 2,9

Câu 8. Search x:

a, 92,75 : x = 25

b, x – 5,767 = 200 – 13,2

Câu 9: (1 điểm) Một bạn đi xe máy xuất xứ từ A cơ hội 8 giờ khoảng 30 phút và mang lại B lúc 9 giờ 42 phút. Quãng đường AB dài 60km. Em hãy tính vận tốc trung bình của xe sản phẩm với đơn vị chức năng đo là km/ giờ?

Câu 10: (1 điểm) đến hình bên. Tính diện tích s hình thang, biết bán kính hình tròn trụ là 5cm với đáy béo gấp 3 lần đáy bé.Đáp án Đề thi Toán lớp 5 kì 2 

Câu

1

2

3

4

Đáp án

B

D

C

A

Điểm

1

1

1

1

Câu 5:

25% của một giờ = 15 phút Đ

55 ha 17 mét vuông = 55,17ha S

Câu 6: (1 điểm)

a) 0,5 m = 50cm

b) 0,08 tấn = 80kg

c) 7,268 m2 = 726,8 dm2

d) 3 phút 40 giây = 220 giây

Câu 7: HS để tính đúng từng câu được 0,25 điểm.

Đáp án như sau

a) 3 năm 6 mon + 5 năm 9 mon = 8 năm 15 tháng = 9 năm 3 tháng

b) 8 giờ 25 phút – 5 giờ đồng hồ 40 phút = 7 giờ đồng hồ 85 phút - 5 giờ đồng hồ 40 phút = 2 giờ 45 phút

c) 27,05 x 3,6 = 97,38

d) 10,44 : 2,9 = 3,6

Câu 8: (1 điểm)

a, 92,75 : x = 25

x = 92,75 : 25

x = 3,71

b, x – 5,767 = 200 – 13,2

x - 5,767 = 186,8

x = 186,8 + 5,767

x = 192,567

Câu 9: (1 điểm) có lời giải, phép tính và tính đúng kết quả:

Bài giải:

Thời gian xe sản phẩm công nghệ đi tự A cho B là

9 giờ đồng hồ 42 phút - 8 giờ 30 phút = 1 tiếng 12 phút (0,25 điểm)

Đổi 1 tiếng 12 phút = 1, 2 tiếng (0,25 điểm)

Vận tốc trung bình của xe máy là

60 : 1,2 = 50 (km/giờ) (0,25 điểm)

Đáp số: 50 km /giờ (0,25 điểm)

Câu 10:

 Theo hình, đáy bé xíu chính là nửa đường kính của hình tròn

Vậy đáy bé nhỏ = 5 cm

Đáy lớn hình thang là: 5 × 3 = 15 (cm)

Đường kính của đường tròn là:

5 × 2 = 10 (cm)

Diện tích hình thang nhỏ nhắn là:

*
(cm2)

Diện tích hình vuông là :

5 × 5 = 25 (cm2)

Diện tích tam giác là:

*
(cm2)

Diện tích hình thang lớn là:

12,5 + 62,5 + 25 = 100cm2

Tính được:

- Đáy bé, lòng lớn, chiều cao: 0,5đ

Diện tích hình thang: 0,5 đ

Đề thi học kì 2 lớp 5 môn Toán khác:

1.4. Ma trận đề thi học kì 2 lớp 5 môn Toán

Mạch loài kiến thức,

kĩ năng

Số câu và số điểm

Mức 1

Mức 2

Mức3

Mức 4

Tổng

TN

KQ

TL

TNKQ

TL

TN

KQ

TL

TNKQ

TL

TN

KQ

TL

Số từ bỏ nhiên, phân số, số thập phân và các phép tính cùng với chúng.

Số câu

2

2

2

2

Số điểm

2,0

2,0

2,0

2,0

Đơn vị độ dài, diện tích và thời gian, tỉ số %.

Số câu

2

1

2

1

Số điểm

2,0

1,0

2,0

1,0

Yếu tố hình học: chu vi, diện tích, thể tích những hình vẫn học.

Số câu

1

1

1

1

Số điểm

1,0

1,0

1,0

1,0

Giải việc về chuyển động đều, tìm nhì số lúc biết tổng hiệu của hai số đó.

Số câu

1

1

Số điểm

1,0

1,0

Tổng

Số câu

3

2

1

3

1

5

5

Số điểm

3,0

2,0

1,0

3,0

1,0

5,0

5,0

2. 35 Đề thi cuối học kì 2 lớp 5 môn Toán sở hữu nhiều

2.1. Đề thi cuối kì 2 lớp 5 môn Toán Đề 1

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM: (5 điểm)

Khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng cho những câu 1, 2, 3, 4, 5, 6 sau:

Câu 1. Phần thập phân của số 42,25 là:

A. 25

B.

*

C.

*

D.

*

Câu 2. Phân số

*
viết dưới dạng số thập phân là:

A. 3,5

B. 0,35

C. 35

D. 0,6

Câu 3. 1 phút 15 giây = ?

A. 1,15 phút

B. 1,25 phút

C. 115 giây

D. 1,25 giây

Câu 4. Diện tích hình tròn có đường kính 2 centimet là:

A. 3,14 cm2

B. 6,28 cm2

C. 6,28 cm

D. 12,56 cm2

Câu 5. Một hình thang gồm trung bình cộng hai đáy là 5cm và độ cao là 3,2 centimet thì diện tích hình thang đó là:

A. 8 cm2

B. 32 cm2

C. 16 cm2

D. 164 cm2

Câu 6. Một xe hơi đi quãng mặt đường AB dài 120 km mất 2 giờ 30 phút. Gia tốc ô đánh là:

A. 80 km/giờ

B. 60 km/giờ

C. 50 km/giờ

D. 48 km/giờ

Câu 7. Điền số thích hợp vào địa điểm chấm:

a. 3h 45 phút =.........................phút

b. 5 m2 8dm2 =........................m2

PHẦN II: TỰ LUẬN (5 điểm)

Câu 8. Đặt tính rồi tính (2 điểm)

a) 384,5 + 72,6

b) 281,8 - 112,34

c) 16,2 x 4,5

d) 112,5 : 25

Câu 9. Một hình tam giác bao gồm độ lâu năm đáy là 45 cm. Độ dài đáy bằng

*
chiều cao. Tính diện tích s của tam giác đó? (2 điểm)

Câu 10. Một bình đựng 400 g dung dịch đựng 20% muối. Hỏi cần đổ thêm vào trong bình bao nhiêu gam nước lã để được một bình nước muối đựng 10% muối? (1 điểm)

Đáp án Đề thi cuối học kì 2 lớp 5 môn Toán 

Câu 1(0,5đ)

Câu 2 (0,5đ)

Câu 3 (0,5đ)

Câu 4 (0,5đ)

Câu 5 ( 1đ)

Câu 6 (1đ)

C

D

B

A

C

D

Câu 7: (1 điểm) Điền đúng từng phần được 0,5 điểm

a- 225

b- 5,08

a. 3 giờ 45 phút = 225 phút

b. 5 mét vuông 8dm2 =5,08 m2

II- Phần trường đoản cú luận: (5 điểm)

Câu 8: (2 điểm) làm đúng mỗi phần được 0,5 điểm

a) 457,1

b) 169,46

c) 72,9

d) 4,5

Câu 9: (2 điểm)

Chiều cao của tam giác là : 0,25 điểm.

45 :

*
= 27 (cm) 0,5 điểm.

Diện tích của tam giác là: 0,25 điểm.

45 x 27 : 2 = 607,5 (cm2) 0,75 điểm.

Đáp số: 607,5 cm2 0,25 điểm

Câu 10: (1 điểm)

Khối lượng muối hạt trong 400 gam hỗn hợp là: 400 : 100 x đôi mươi = 80 (g) (0,25 điểm)

Khối lượng dung dịch sau khi đổ thêm nước lã: 80 : 10 x 100 = 800 (g) (0,25 điểm)

Số nước lã phải đổ thêm là: 800 - 400 = 400 (g) (0,25 điểm)

Đáp số: 400g (0,25 điểm)

2.2. Đề thi cuối kì 2 lớp 5 môn Toán Đề 2

Câu 1.(2 điểm) Hãy khoanh vào chữ cái trước ý vấn đáp đúng cho những câu bên dưới đây.

a. Chữ số 9 trong số 25, 309 thuộc sản phẩm nào?

A. Hàng đối chọi vị

B. Mặt hàng trăm

C. Mặt hàng phần trăm

D. Mặt hàng phần nghìn

b. Phân số

*
viết dưới dạng số thập phân là:

A. 2,5

B. 5,2

C. 0,4

D. 4,0

c. Thể tích của một hình lập phương gồm cạnh 5 dm là:

A. 125 dm3

B. 100 dm2

C. 100 dm3

D. 125 dm2

d. Giải pháp tính diện tích hình thang tất cả đáy bự là 25 cm, đáy nhỏ tuổi 21 centimet và độ cao 8 cm là:

A. (25 x 21) x 8 : 2

B. (25 + 21) x 8 : 2

C. (25 + 21) : 8 x 2

D. (25 x 21) : 8 x 2

Câu 2. (1 điểm) Nối từng với vết (>; 2 5 mm2 = …………cm2

Câu 5. (2 điểm) Đặt tính rồi tính:

a. 256,34 + 28, 57

b. 576,4 - 159,28

c. 64, 59 x 4,5

d. 69,45 : 46,3

Câu 6. (2 điểm) nhì xe xe hơi khởi hành và một lúc, một xe đi tự A cho B với tốc độ 43 km/ giờ, một xe pháo đi trường đoản cú B mang đến A với gia tốc 45 km/ giờ. Biết quãng đường AB nhiều năm 220 km. Hỏi tính từ lúc lúc bước đầu đi, sau mấy giờ nhị ô tô gặp mặt nhau?

Câu 7. (1 điểm) đến hai số thập phân có tổng bởi 69,85. Nếu chuyển dấu phẩy sinh sống số bé bỏng sang yêu cầu một mặt hàng ta được số lớn. Tìm nhì số đang cho?

Trả lời:

- Số to là: …………

- Số bé bỏng là:………….

Đáp án đề thi cuối kì 2 lớp 5 môn Toán - Số 2

Câu 1: (2 điểm) Khoanh đúng mỗi ý mang lại cho 0,5 điểm.

a. Khoanh vào D

b. Khoanh vào C

c. Khoanh vào A

d. Khoanh vào B

Câu 2: (1 điểm) Nối đúng mỗi ý cho 0,25 điểm.

a. >

b.

Câu 3: (1 điểm) Điền đúng từng ô trống mang đến 0,5 điểm.

a. 97,65 x 0,01 = 0,9765 Đ

b. 8,59 x 10 = 8,590 S

Câu 4: (1 điểm) Điền đúng từng ý mang đến 0,25 điểm.

a. 8 km 362 m = 8,362 km

b. 1 phút 30 giây = 1,5 phút

c. 15 kilogam 287 g = 15, 287 kg

d. 32 cm2 5 mm2 = 32, 05 cm2

Câu 5: (2 điểm) Tính đúng từng phép tính mang đến 0,5 điểm.

Đáp án như sau:

a. 256,34 + 28, 57 = 284,91

b. 576,4 - 159,28 = 417,12

c. 64, 59 x 4,5 = 290,655

d. 69,45 : 46,3 = 1,5

Câu 6: (2 điểm)

- Sau mỗi giờ, cả hai ô tô đi được quãng đường là:

43 + 45 = 88 (km) 0,75 điểm

(Lời giải, phép tính: 0,25 đ, Kết quả: 0,5 điểm)

- thời gian hai ô tô chạm chán nhau là:

220 : 88 = 2,5 ( giờ) 1 điểm

(Lời giải, phép tính: 0,25 đ, Kết quả: 0,75 điểm)

Đáp số: 2,5 giờ 0,25 điểm.

* ví như thiếu hoặc sai danh số một đợt trở lên toàn diệt trừ 0,5 điểm.

Câu 7: (1 điểm) Đúng mỗi số mang lại 0,5 điểm.

Số to là: 63,5

Số nhỏ xíu là: 6,35

Lời giải chi tiết: 

Nếu gửi dấu phẩy của số bé bỏng sang cần 1 mặt hàng ta được số lớn, cùng số mập gấp 10 lần số bé

Ta có sơ đồ:

Số lớn: |---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

Số bé: |---|

Tổng số phần đều nhau là:

10 + 1 = 11 (phần)

Số béo là:

(69,85 : 11) × 10 = 63,5

Số bé bỏng là:

69,85 - 63,5 = 6,35

2.3. Đề thi học tập kì 2 môn Toán lớp 5 Đề 3

I. TRẮC NGHIỆM (4 điểm)

Chọn ý đúng ghi vào bài bác làm.

Câu 1. (0,5 điểm) Số nhỏ bé nhất trong các số: 3,055; 3,050; 3,005; 3,505 là:

a. 3,505

b. 3,050

c. 3,005

d. 3,055

Câu 2. (0,5 điểm) vừa đủ một người thợ có tác dụng một thành phầm hết 1 giờ 30 phút. Fan đó làm cho 5 sản phẩm mất bao lâu?

a. 7 giờ đồng hồ 30 phút

b. 7 giờ 50 phút

c. 6 tiếng 50 phút

d. 6 tiếng 15 phút

Câu 3. (0,5 điểm) bao gồm bao nhiêu số thập phân trung tâm 0,5 và 0,6:

a. Không tồn tại số nào

b. 1 số

c. 9 số

d. Không ít số

Câu 4. (0,5 điểm) lếu láo số

*
viết thành số thập phân là:

a. 3,90

b. 3,09

c.3,9100

d. 3,109

Câu 5. (1 điểm) Tìm một số trong những biết 20% của nó là 16. Số đó là:

a. 0,8

b. 8

c. 80

d. 800

Câu 6. (1 điểm) Đúng điền Đ, không đúng điền S vào ô trống.

Một hình lập phương có diện tích s xung xung quanh là 36 dm2. Thể tích hình lập phương kia là:

a. 27 dm3

b. 2700 cm3

c. 54 dm3

d. 27000 cm3

II. TỰ LUẬN: (4 điểm)

Bài 1. (1 điểm) Điền số tương thích vào vị trí chấm:

a. 0,48 m2 = …… cm2

b. 0,2 kilogam = …… g

c. 5628 dm3 = ……m3

d. 3 giờ 6 phút = ….giờ

Bài 2. (2 điểm) Đặt tính với tính.

a. 56,72 + 76,17

b. 367,21 - 128,82

c. 3,17 x 4,5

d. 52,08 :4,2

Bài 3. (2 điểm) Quãng con đường AB nhiều năm 180 km. Thời gian 7 giờ 30 phút, một xe hơi đi tự A cho B với vận tốc 54 km/giờ, đồng thời đó một xe sản phẩm công nghệ đi trường đoản cú B cho A với tốc độ 36 km/giờ. Hỏi:

a. Hai xe chạm chán nhau lúc mấy giờ?

b. Nơi 2 xe chạm chán nhau phương pháp A từng nào ki-lô-mét?

Bài 4: Tính cấp tốc (1 điểm)

Đáp án Đề thi học kì 2 môn Lớp 5 môn Toán Số 3

I. TRẮC NGHIỆM (4 điểm)

Câu 1. (0,5 điểm) Đáp án c

Câu 2. (0,5 điểm) Đáp án a

Câu 3.(0,5 điểm) Đáp án d

Câu 4. (0,5 điểm) Đáp án b

Câu 5.(1 điểm) Đáp án c

Câu 6.(1 điểm)

a. 27 dm3 Đ

b. 2700 cm3 S

c. 54 dm3 S

d. 27000 cm3 Đ

II. TỰ LUẬN (6 điểm)

Bài 1.(1 điểm) mỗi ý đúng ghi 0,25 điểm

a. 0,48 mét vuông = 4800 cm2

b. 0,2 kg = 200 g

c. 5628 dm3 = 5,628 m3

d. 3 giờ 6 phút = 3,1.giờ

Bài 2: (2 điểm) Đặt tính và tính đúng mỗi phép tính ghi 0,5 điểm

a. 132,89

b. 238,39

c. 14,265

d. 12,4

Bài 3: (2 điểm)

Giải

Tổng hai vận tốc là:

36 + 54 = 90 (km/ giờ) (0,5 điểm)

Hai người gặp nhau sau:

180 : 90 = 2 (giờ) (0,5 điểm)

Hai người chạm mặt nhau lúc:

2 giờ đồng hồ + 7 giờ nửa tiếng = 9 giờ nửa tiếng (0,5 điểm)

Chỗ gặp nhau cách A số kilomet là:

54 x 2 = 108 (km) (0,5 điểm)

Đáp số: a) 9 giờ 30 phút

b) 108 km

Bài 4. Tính nhanh (1 điểm)

Bảng xây đắp ma trận đề thi cuối học kì 2 môn Toán lớp 5

TT

Chủ đề

Mức 1

Mức 2

Mức 3

Mức 4

Tổng

TN

TL

TN

TL

TN

TL

TN

TL

TN

TL

1

Số học

Số câu

1

2

1

1

4

1

Câu số

1

2, 4

8

6

Số điểm

0,5 đ

2 đ

2 đ

1 đ

3,5 đ

2 đ

2

Đại lượng cùng đo đại lượng

Số câu

1

1

Câu số

3

Số điểm

0,5 đ

0,5 đ

3

Yếu tố hình học

Số câu

1

1

Câu số

7

Số điểm

1 đ

1 đ

4

Số đo thời gian và toán hoạt động đều

Số câu

1

1

1

1

2

Câu số

5

9

10

Số điểm

1 đ

1 đ

1 đ

1 đ

2 đ

Tổng số câu

2

2

2

2

1

1

7

3

Tổng số

2

2

4

2

10

Số điểm

1 điểm

2 điểm

5 điểm

2 điểm

10 điểm

2.4. Đề thi học tập kì 2 môn Toán lớp 5 Đề 4

ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ II

Môn: Toán

Thời gian: 40 Phút

Câu 1: Chữ số 5 trong các 162,57 chỉ: (0,5 điểm)

A. 5 đối kháng vị

B. 5 phần trăm

C. 5 chục D.

Xem thêm: Top 20 Quán Cà Phê Đẹp Ở Vinh Nghệ An Có Không Gian Đẹp Và Cà Phê Ngon

5 phần mười

Câu 2: lếu số

*
 được viết dưới dạng phân số là: (1 điểm)

A.

*

B.

*

C.

*

D.

*

Câu 3: 5840g = .... Kg (0,5 điểm)

A. 58,4kg

B. 5,84kg

C. 0,584kg

D. 0,0584kg

Câu 4: Có đôi mươi viên bi, trong những số ấy có 3 viên bi nâu, 4 viên bi xanh, 5 viên bi đỏ, 8 viên bi vàng. Như vậy 01/05 số viên bi bao gồm màu: (1 điểm)

A. Nâu

B. Đỏ

C. Xanh

D. Trắng

Câu 5: Khoảng thời hạn từ lúc 9 giờ kém 10 phút mang đến 9 giờ 30 phút là: (1 điểm)

A. 10 phút

B. đôi mươi phút

C. 30 phút

D. 40 phút

Câu 6: Một huyện bao gồm 320ha khu đất trồng cây coffe và 480ha đất trồng cây cao su. Hỏi diện tích đất trồng cây cao su thiên nhiên bằng bao nhiêu phần trăm diện tích đất trồng cây cà phê?: (1 điểm)

A. 150%

B. 15%

C. 1500%

D. 105%

Câu 7: Hình lập phương có cạnh là 5m. Vậy thể tích hình đó là: (1 điểm)

A. 150 m3

B. 125 m3

C. 100 m3

D. 25 m3

Câu 8: tìm kiếm y, biết: (2 điểm)

34,8 : y = 7,2 + 2,8

21,22 + 9,072 x 10 + 24,72 : 12

Câu 9: Một tín đồ đi xe máy khởi hành từ A lúc 8 giờ 30 phút và đến B lúc 9 giờ 30 phút. Quãng đường AB lâu năm 60km. Hãy tính tốc độ trung bình của xe trang bị với đơn vị đo là km/giờ? (1 điểm)

Câu 10: Một thửa ruộng hình chữ nhật gồm dài 120m, chiều rộng bởi 90m. Người ta trồng lúa bên trên thửa ruộng đó, vừa đủ cứ 100m2 chiếm được 15kg thóc. Tính:

a) diện tích s thửa ruộng hình chữ nhật đó?

b) trên cả thửa ruộng đó, fan ta thu hoạch được từng nào tạ thóc? (1 điểm)

Đáp án và giải đáp giải môn Toán học kì 2 lớp 5 Số 4

Câu

1

2

3

4

5

6

7

Ý đúng

D

D

B

C

D

A

B

Điểm

0,5 điểm

1 điểm

0,5 điểm

1 điểm

1 điểm

1 điểm

1 điểm

Câu 8: tìm kiếm y, biết: (2 điểm)

a) 34,8 : y = 7,2 + 2,8

34,8 : y = 10

y = 34,8 : 10

y = 3,48

b) 21,22 + 9,072 x 10 + 24,72 : 12

= 21,22 + 90,72 + 2,06

= 114

Câu 9: Một fan đi xe pháo máy khởi hành từ A thời gian 8 giờ trong vòng 30 phút và mang lại B lúc 9h 30 phút. Quãng đường AB lâu năm 60km. Hãy tính tốc độ trung bình của xe trang bị với đơn vị đo là km/giờ? (1 điểm)

Bài giải

Thời gian xe đồ vật đi hết quảng mặt đường AB là:

9 giờ nửa tiếng – 8 giờ trong vòng 30 phút = 1 (giờ)

Vận tốc vừa đủ của xe thứ là:

60 : 1 = 60 (km/giờ)

Đáp số: 60 km/giờ

Câu 10: Một thửa ruộng hình chữ nhật bao gồm dài 120m, chiều rộng bởi 90m. Tín đồ ta trồng lúa trên thửa ruộng đó, vừa đủ cứ 100m2 nhận được 15kg thóc. Tính:

a) diện tích s thửa ruộng hình chữ nhật đó?

b) bên trên cả thửa ruộng đó, fan ta thu hoạch được bao nhiêu tạ thóc? (1 điểm)

Bài giải

a ) diện tích thửa ruộng hình chữ nhật là:

120 x 90 = 10800 (m2)

b) Cả thửa ruộng đó, bạn ta thu hoạch được số tạ thóc là: 10800 : 100 x 15 = 1620 (kg) = 16,2 (tạ)

Đáp số: a) 10800m2; b) 16,2 tạ

Trên đây là 55 Đề thi cuối học tập kì 2 lớp 5 môn Toán gồm đáp án. Để sẵn sàng cho kì thi học tập kì 2 lớp 5 tới đây được xuất sắc hơn, các em học viên cần ôn tập theo đề cương, ngoài ra cần thực hành thực tế luyện đề để làm quen với khá nhiều dạng đề không giống nhau cũng như nắm được cấu trúc đề thi học kì 2 lớp 5 môn Toán.

3. Đề cương ôn tập học tập kì 2 môn Toán lớp 5

4. Đề thi cuối học tập kì 2 lớp 5 sở hữu nhiều

5. Cỗ đề ôn tập hè lớp 5