Trường Cao Đẳng Sư Phạm Đăk Lăk (C40)

Nội dung khóa học

STT

Tên Ngành Đào Tạo

Mã ngành quy ước để gia công máy tính vào TS

Khối thi quy ước

Điểm chuẩn chỉnh NV1 các năm

1

- SP Toán học

01

A

- 2010: 11 - 2011: 10 - 2012: 11.5
2

- SP vật lý (Vật lý – Tin học)

02

A

- 2010: 9.5 - 2011: 9 - 2012: 10.5
3

- SP Sinh học (Sinh – Hóa)

03

B

- 2010: 12 - 2011: 11 - 2012: 11.5
4

- SP lịch sử hào hùng (Sử - Địa lí)

07

C

- 2010: 10.5 - 2011: 9.5
5

- Sư phạm Ngữ văn (Ngữ văn – kinh tế GĐ)

08

C

- 2010: 10.5 - 2011: 9.5 - 2012: 11.5
6

- Sư phạm Mĩ thuật

09

H

- 2010: - 2011:
7

- Sư phạm Âm nhạc

11

N

- 2010: - 2011:
8

- giáo dục đào tạo Mầm non

12

M

- 2010: - 2011:
9

- giáo dục Tiểu học

13

A, C

- 2010: 9.5 - 2011: A 9, C 11.5
10

- giáo dục và đào tạo thể chất (Giáo dục thể hóa học - công tác đội)

18

T

- 2010: - 2011:
11

- khoa học thư viện

16

C

- 2010: - 2011:
12

- Tin học

25

A

- 2010: 8 - 2011: 8.5 - 2012: 10
13

- Tài thiết yếu – Ngân hàng

26

A

- 2010: 8 - 2011: 8.5 - 2012: 10
14

- quản trị văn phòng

27

C

- 2010: 10 - 2011: - 2012: 11.5
15

- Kế toán

28

A

- 2010: 8 - 2011: 8.5 - 2012: 10
16

- giờ Anh (ngoài sư phạm)

29

D1

- 2010: 8 - 2011: 8.5 - 2012: 10.5
17

- công tác xã hội

30

C

- 2010: 9 - 2011: - 2012: 11.5
18

- công nghệ thiết bị ngôi trường học

33

A, B

- 2010: 8.5 - 2011:

Lưu ý: Các ngành công tác làm việc xã hội, công nghệ thư viện, cai quản trị văn phòng, công nghệ thiết bị trường học vì số lượng thí sinh đăng ký quá ít đề nghị trường ko tuyển, những thí sinh đạt điểm bằng hoặc cao hơn điểm chuẩn NV1 các ngành đào tạo cùng khối thi liên hệ với HĐTS trường để đăng ký chuyển sang học ở những ngành này.

*Bạn đang xem: Điểm chuẩn cao đẳng sư phạm đăk lăk năm 2023

Giới thiệu Cơ cấu tổ chức Đơn vị đ&#x
E0;o tạo Khoa KH Cơ bản Khoa Gi&#x
E1;o dục Mầm non Bộ m&#x
F4;n phổ biến Trường THSPMN Hoa Hồng Ph&#x
F2;ng ban chức năng Đ&#x
E0;o tạo - Bồi dưỡng Tổ t&#x
E0;i vụ H&#x
E0;nh ch&#x
ED;nh - Quản trị Thư viện Danh mục s&#x
E1;ch Tổ chức CB - C&#x
F4;ng t&#x
E1;c SV Trung t&#x
E2;m k&#x
FD; t&#x
FA;c x&#x
E1; Ph&#x
F2;ng QLCL - KH & CN Tổ chức, Đo&#x
E0;n thể Đảng bộ C&#x
F4;ng đo&#x
E0;n Đo&#x
E0;n thanh ni&#x
EA;n Hội sinh vi&#x
EA;n Hội khuyến học bố c&#x
F4;ng khai C&#x
E1;c điều kiện đảm bảo chất lượng gi&#x
E1;o dục Thu chi t&#x
E0;i ch&#x
ED;nh
*

*

Hội nghị c&#x
F4;ng bố quyết định th&#x
E0;nh lập Hội đồng trường v&#x
E0; bổ nhiệm chủ tịch Hội đồng trường, nhiệm kỳ 2023 - 2028


*

Th&#x
F4;ng b&#x
E1;o về việc tổ chức sinh hoạt ch&#x
ED;nh trị đầu năm học 2023 - 2024 cho sinh vi&#x
EA;n K47, K48


*

Th&#x
F4;ng b&#x
E1;o về việc c&#x
F4;ng bố điểm thi Năng khiếu tuyển sinh hệ ch&#x
ED;nh quy ng&#x
E0;nh Gi&#x
E1;o dục Mầm non đợt 1, năm 2023


C&#x
F4;ng văn về việc tham gia viết b&#x
E0;i cho Tập san Gi&#x
E1;o dục Đắk Lắk số ch&#x
E0;o mừng 41 năm ng&#x
E0;y Nh&#x
E0; gi&#x
E1;o Việt phái nam


L&#x
E0;m bạn với s&#x


Xem thêm: Hồ Trung Dũng Tiết Lộ Lý Do Không Kết Hôn Với Người Tình 7 Năm

E1;ch - Thơ: Trần Lan; Nhạc: Vĩnh Nguy&#x
EA;n