Thành phố Hàn khuyến khích nông dân cưới du học sinh Việt

Chính quyền thành phố Mungyeong hứng chỉ trích gay gắt vì chiến dịch khích lệ nông dân béo tuổi kết duyên với du học viên Việt Nam.

Bạn đang xem: Lây chông han quôc


LYFKqx
U7IZu
VGWPq
Io
A" alt="*">