Thành phố Hàn khuyến khích nông dân cưới du học sinh Việt

Chính quyền thành phố Mungyeong hứng chỉ trích gay gắt vì chiến dịch khuyến khích nông dân lớn tuổi kết hôn với du học sinh Việt Nam.

Bạn đang xem: Lây chông han quôc


LYFKqx
U7IZu
VGWPq
Io
A" alt="*">