Câu hỏi:

Có bao nhiêu giá trị nguyên dương của x thỏa mãn(fracx + 3x^2 - 4 - frac1x + 2 ?


Điều kiện:(left{ eginarraylx^2 - 4 e 0\x + 2 e 0\2x - x^2 e 0endarray ight. Leftrightarrow left{ eginarraylx e 0\x e pm ,2endarray ight..)

Bất phương trình:

(fracx + 3x^2 - 4 - frac1x + 2

Bảng xét dấu:

*

Dựa vào bảng xét dấu, ta thấy(frac2x + 9x^2 - 4

Vậy tất cả chỉ tất cả duy duy nhất một giá trị nguyên dương của x (x = 1) thỏa mãn nhu cầu yêu cầu.

Bạn đang xem: Số các giá trị nguyên của thoả mãn là


*


*


Toán 10

Toán 10 liên kết Tri Thức

Toán 10 Chân Trời sáng sủa Tạo

Toán 10 Cánh Diều

Giải bài xích tập Toán 10 liên kết Tri Thức

Giải bài tập Toán 10 CTST

Giải bài tập Toán 10 Cánh Diều

Trắc nghiệm Toán 10


Ngữ văn 10

Ngữ Văn 10 liên kết Tri Thức

Ngữ Văn 10 Chân Trời sáng sủa Tạo

Ngữ Văn 10 Cánh Diều

Soạn Văn 10 kết nối Tri Thức

Soạn Văn 10 Chân Trời sáng tạo

Soạn Văn 10 Cánh Diều

Văn mẫu mã 10


Tiếng Anh 10

Giải giờ Anh 10 kết nối Tri Thức

Giải giờ Anh 10 CTST

Giải giờ đồng hồ Anh 10 Cánh Diều

Trắc nghiệm giờ Anh 10 KNTT

Trắc nghiệm giờ đồng hồ Anh 10 CTST

Trắc nghiệm giờ Anh 10 CD

Giải Sách bài bác tập giờ đồng hồ Anh 10


Vật lý 10

Vật lý 10 liên kết Tri Thức

Vật lý 10 Chân Trời sáng sủa Tạo

Vật lý 10 Cánh Diều

Giải bài bác tập Lý 10 liên kết Tri Thức

Giải bài tập Lý 10 CTST

Giải bài xích tập Lý 10 Cánh Diều

Trắc nghiệm vật Lý 10


Hoá học tập 10

Hóa học 10 kết nối Tri Thức

Hóa học 10 Chân Trời sáng Tạo

Hóa học tập 10 Cánh Diều

Giải bài bác tập Hóa 10 kết nối Tri Thức

Giải bài bác tập Hóa 10 CTST

Giải bài tập Hóa 10 Cánh Diều

Trắc nghiệm Hóa 10


Sinh học 10

Sinh học 10 liên kết Tri Thức

Sinh học 10 Chân Trời sáng sủa Tạo

Sinh học 10 Cánh Diều

Giải bài bác tập Sinh 10 liên kết Tri Thức

Giải bài xích tập Sinh 10 CTST

Giải bài xích tập Sinh 10 Cánh Diều

Trắc nghiệm Sinh học tập 10


Lịch sử 10

Lịch Sử 10 liên kết Tri Thức

Lịch Sử 10 Chân Trời sáng Tạo

Lịch Sử 10 Cánh Diều

Giải bài tập lịch sử dân tộc 10 KNTT

Giải bài xích tập lịch sử hào hùng 10 CTST

Giải bài bác tập lịch sử hào hùng 10 Cánh Diều

Trắc nghiệm lịch sử 10


Địa lý 10

Địa Lý 10 kết nối Tri Thức

Địa Lý 10 Chân Trời sáng sủa Tạo

Địa Lý 10 Cánh Diều

Giải bài bác tập Địa Lý 10 KNTT

Giải bài bác tập Địa Lý 10 CTST

Giải bài bác tập Địa Lý 10 Cánh Diều

Trắc nghiệm Địa lý 10


GDKT & PL 10

GDKT & PL 10 kết nối Tri Thức

GDKT và PL 10 Chân Trời sáng Tạo

GDKT & PL 10 Cánh Diều

Giải bài tập GDKT và PL 10 KNTT

Giải bài bác tập GDKT và PL 10 CTST

Giải bài xích tập GDKT & PL 10 CD

Trắc nghiệm GDKT & PL 10


Công nghệ 10

Công nghệ 10 liên kết Tri Thức

Công nghệ 10 Chân Trời sáng Tạo

Công nghệ 10 Cánh Diều

Giải bài tập technology 10 KNTT

Giải bài xích tập công nghệ 10 CTST

Giải bài bác tập công nghệ 10 CD

Trắc nghiệm technology 10


Tin học 10

Tin học 10 liên kết Tri Thức

Tin học 10 Chân Trời sáng sủa Tạo

Tin học tập 10 Cánh Diều

Giải bài tập Tin học 10 KNTT

Giải bài tập Tin học 10 CTST

Giải bài bác tập Tin học 10 Cánh Diều

Trắc nghiệm Tin học tập 10


Xem những nhất tuần

Đề thi thân HK1 lớp 10

Đề thi giữa HK2 lớp 10

Đề thi HK1 lớp 10

Đề thi HK2 lớp 10

Video tu dưỡng HSG môn Toán

Toán 10 Kết nối tri thức Bài 1: Mệnh đề

Toán 10 Chân trời sáng chế Bài 2: Tập hợp

Toán 10 Cánh Diều bài bác tập cuối chương 1

Soạn bài Chữ tín đồ tử phạm nhân - Nguyễn Tuân - Ngữ văn 10 KNTT

Soạn bài Thần Trụ Trời - Ngữ văn 10 CTST

Soạn bài xích Ra-ma kết tội - Ngữ văn 10 Tập 1 Cánh Diều

Văn mẫu mã về Chữ bạn tử tù

Văn mẫu về xúc cảm mùa thu (Thu hứng)

Văn chủng loại về Bình Ngô đại cáo

Văn mẫu về Tây Tiến


*

Kết nối với chúng tôi


TẢI ỨNG DỤNG HỌC247

*
*

Thứ 2 - lắp thêm 7: tự 08h30 - 21h00

hoc247.vn

Thỏa thuận sử dụng


Đơn vị chủ quản: doanh nghiệp Cổ Phần giáo dục và đào tạo HỌC 247


Chịu trọng trách nội dung: Nguyễn Công Hà - Giám đốc công ty CP giáo dục và đào tạo Học 247

*

lựa chọn lớp tất cả Mẫu giáo Lớp 1 Lớp 2 Lớp 3 Lớp 4 Lớp 5 Lớp 6 Lớp 7 Lớp 8 Lớp 9 Lớp 10 Lớp 11 Lớp 12 ĐH - CĐ
lựa chọn môn tất cả Toán trang bị lý Hóa học sinh học Ngữ văn giờ anh lịch sử hào hùng Địa lý Tin học công nghệ Giáo dục công dân Âm nhạc thẩm mỹ Tiếng anh thí điểm lịch sử hào hùng và Địa lý thể dục thể thao Khoa học thoải mái và tự nhiên và làng hội Đạo đức thủ công bằng tay Quốc phòng bình yên Tiếng việt Khoa học tự nhiên và thoải mái
toàn bộ Toán thứ lý Hóa học sinh học Ngữ văn giờ anh lịch sử Địa lý Tin học công nghệ Giáo dục công dân Âm nhạc mỹ thuật Tiếng anh thí điểm lịch sử và Địa lý thể dục thể thao Khoa học tự nhiên và thoải mái và thôn hội Đạo đức bằng tay Quốc phòng bình yên Tiếng việt Khoa học tự nhiên và thoải mái
*

*

*

3n+4/n-1 trực thuộc Z

3n-3+7/n-1 thuộc Z

3n-3/n-1 + 7/n-1 nằm trong Z

3+7/n-1 ở trong Z

7/n-1 nằm trong Z

n-1 thuộc cầu của 7

n-1= -7;-1;1;7

n=-6;0;2;8


Dưới đó là một vài thắc mắc có thể liên quan tới câu hỏi mà bạn gửi lên. Có thể trong đó gồm câu vấn đáp mà bạn cần!

3n+4 chia hết mang lại n+1

3.(n+1) chai hết đến n+1

3n+3 phân tách hết mang lại n+1

3n+4-(3n+3) phân tách hết mang lại n+1

1 chia hết đến n+1

n+1 trực thuộc Ư(1)

n+1 nằm trong (1;-1)

n thuộc ( 0;-2)

vậy n ở trong ( 0;-2)


Để phân số trên vừa lòng điều khiếu nại thì:

3n+4 phân chia hết đến n-1

3n+4=3n-3+7

=3.(n-1)+7

Vì 3.(n-1) phân tách hết cho n-1 cần 7 cần chia hết đến n-1

n-1 trực thuộc +-1;+-7

Thử những trường vừa lòng ra,ta có:

n thuộc:0;2;8;-6.

Chúc em học tốt^^


Để phân số trên vừa lòng điều khiếu nại thì:

3n+4 phân chia hết mang đến n-1

3n+4=3n-3+7

=3.(n-1)+7

Vì 3.(n-1) chia hết mang đến n-1 buộc phải 7 cần chia hết mang lại n-1

n-1 ở trong +-1;+-7

Thử các trường đúng theo ra,ta có:

n thuộc:0;2;8;-6.


Để(A=frac3n+4n-1)đạt quý giá nguyên

3n + 4(⋮)n - 1

=> ( 3n - 3 ) + 7(⋮)n - 1

=> 3 . ( n - 1 ) + 7(⋮)n - 1

(Rightarrowegincases3left(n-1 ight)⋮n-1\7⋮n-1endcases)

=> n - 1(in)Ư(7) = - 7 ; -1 ; 1 ; 7

Ta gồm bảng sau :

n-1-7-117
n-6028

Vậy x(in) - 6 ; 0 ; 2 ; 8


(A=frac3n+4n-1=frac3n-3+7n-1=3+frac7n-1)

Để A có giá trị nguyên n-1 là cầu của 7

=>(n-1inleft1;7;-1;-7 ight\)

=>(ninleft2;8;0;-6 ight\)

Chúc các bạn làm bài bác tốt


Số các giá trị của nguyên của nthỏa mãn nhằm biểu thức

A=(frac3n+4n-1)có cực hiếm là số nguyên là


Để A có mức giá trị nguyên thì:

3n+4 phân chia hết cho n-1.

(3n+4=3n-3+7)

(=3.left(n-1 ight)+7)

Suy ra 7 phân chia hết mang đến n-1.

Thay các trường hợp vào rồi tính ra.

Xem thêm: Những Câu Chúc Đi Xa Bằng Tiếng Anh Mới Nhất 2023, 50 Cách Để Nói Chúc May Mắn Bằng Tiếng Anh


Ta có:(A=dfrac3n-43-n=dfrac5-3left(3-n ight)3-n=dfrac53-n-3) (ĐK:(n e3))

Để(Ainℤ)mà(-3inℤ)(Rightarrowdfrac53-ninℤ)(Leftrightarrow3-nin extƯleft(5 ight)=left1;5;-1;-5 ight\)

(Leftrightarrow ninleft2;-2;4;8 ight\).


Để
A=3n+4n−1" id="Math
Jax-Element-3-Frame" role="presentation" style="box-sizing: inherit; display: inline-block; line-height: 0; font-size: 18.08px; overflow-wrap: normal; word-spacing: normal; white-space: nowrap; float: none; direction: ltr; max-width: none; max-height: none; min-width: 0px; min-height: 0px; border: 0px; margin: 0px; padding: 1px 0px; position: relative;" tabindex="0">A=3n+4n−1�=3�+4�−1đạt quý hiếm nguyên

3n + 4⋮" id="Math
Jax-Element-4-Frame" role="presentation" style="box-sizing: inherit; display: inline-block; line-height: 0; font-size: 18.08px; overflow-wrap: normal; word-spacing: normal; white-space: nowrap; float: none; direction: ltr; max-width: none; max-height: none; min-width: 0px; min-height: 0px; border: 0px; margin: 0px; padding: 1px 0px; position: relative;" tabindex="0">⋮⋮n - 1

=> ( 3n - 3 ) + 7⋮" id="Math
Jax-Element-5-Frame" role="presentation" style="box-sizing: inherit; display: inline-block; line-height: 0; font-size: 18.08px; overflow-wrap: normal; word-spacing: normal; white-space: nowrap; float: none; direction: ltr; max-width: none; max-height: none; min-width: 0px; min-height: 0px; border: 0px; margin: 0px; padding: 1px 0px; position: relative;" tabindex="0">⋮⋮n - 1

=> 3 . ( n - 1 ) + 7⋮" id="Math
Jax-Element-6-Frame" role="presentation" style="box-sizing: inherit; display: inline-block; line-height: 0; font-size: 18.08px; overflow-wrap: normal; word-spacing: normal; white-space: nowrap; float: none; direction: ltr; max-width: none; max-height: none; min-width: 0px; min-height: 0px; border: 0px; margin: 0px; padding: 1px 0px; position: relative;" tabindex="0">⋮⋮n - 1

⇒{3(n−1)⋮n−17⋮n−1" id="Math
Jax-Element-7-Frame" role="presentation" style="box-sizing: inherit; display: inline-block; line-height: 0; font-size: 18.08px; overflow-wrap: normal; word-spacing: normal; white-space: nowrap; float: none; direction: ltr; max-width: none; max-height: none; min-width: 0px; min-height: 0px; border: 0px; margin: 0px; padding: 1px 0px; position: relative;" tabindex="0">&r
Arr;⎧⎨⎩3(n−1)⋮n−17⋮n−1&r
Arr;{3(�−1)⋮�−17⋮�−1

=> n - 1∈" id="Math
Jax-Element-8-Frame" role="presentation" style="box-sizing: inherit; display: inline-block; line-height: 0; font-size: 18.08px; overflow-wrap: normal; word-spacing: normal; white-space: nowrap; float: none; direction: ltr; max-width: none; max-height: none; min-width: 0px; min-height: 0px; border: 0px; margin: 0px; padding: 1px 0px; position: relative;" tabindex="0">∈∈Ư(7) = - 7 ; -1 ; 1 ; 7

Ta bao gồm bảng sau :

n-1-7-117
n-6028

Vậy x∈" id="Math
Jax-Element-9-Frame" role="presentation" style="box-sizing: inherit; display: inline-block; line-height: 0; font-size: 18.08px; overflow-wrap: normal; word-spacing: normal; white-space: nowrap; float: none; direction: ltr; max-width: none; max-height: none; min-width: 0px; min-height: 0px; border: 0px; margin: 0px; padding: 1px 0px; position: relative;" tabindex="0">∈∈ - 6 ; 0 ; 2 ; 8