" data-medium-file="https://zinnysweetie.files.wordpress.com/2015/08/cc3b4-phc6b0c6a1ng-be1baa5t-te1bbb1-thc6b0e1bb9fng-2.jpg?w=593" data-large-file="https://zinnysweetie.files.wordpress.com/2015/08/cc3b4-phc6b0c6a1ng-be1baa5t-te1bbb1-thc6b0e1bb9fng-2.jpg?w=593" />

Tranh Y Xuy Ngũ Nguyệt vẽ minh họa cho tiểu thuyết Cô Phương Bất từ Thưởng – người sáng tác Phong Lộng. (Ai hiểu truyện này rồi spoil cho doanh nghiệp tí, vẫn phân vân lưỡng lự có cần đọc ko :?)(Sau lúc nghe spoil đã đọc test và thiết yếu đu theo hết truyện được, căn phiên bản là không hợp gu lắm)

Click vào tranh giúp thấy full kích cỡ ~~~

~~~


" data-medium-file="https://zinnysweetie.files.wordpress.com/2015/08/cc3b4-phc6b0c6a1ng-be1baa5t-te1bbb1-thc6b0e1bb9fng-1.jpg?w=593" data-large-file="https://zinnysweetie.files.wordpress.com/2015/08/cc3b4-phc6b0c6a1ng-be1baa5t-te1bbb1-thc6b0e1bb9fng-1.jpg?w=593" class="size-full wp-image-7464" src="https://zinnysweetie.files.wordpress.com/2015/08/cc3b4-phc6b0c6a1ng-be1baa5t-te1bbb1-thc6b0e1bb9fng-1.jpg?w=593&h=356" alt="Tranh bản thân họa đái thuyết Cô Phương Bất từ bỏ Thưởng 1 - tác giả Phong Lộng " width="593" height="356" srcset="https://zinnysweetie.files.wordpress.com/2015/08/cc3b4-phc6b0c6a1ng-be1baa5t-te1bbb1-thc6b0e1bb9fng-1.jpg?w=593&h=356 593w, https://zinnysweetie.files.wordpress.com/2015/08/cc3b4-phc6b0c6a1ng-be1baa5t-te1bbb1-thc6b0e1bb9fng-1.jpg?w=150&h=90 150w, https://zinnysweetie.files.wordpress.com/2015/08/cc3b4-phc6b0c6a1ng-be1baa5t-te1bbb1-thc6b0e1bb9fng-1.jpg?w=768&h=461 768w, https://zinnysweetie.files.wordpress.com/2015/08/cc3b4-phc6b0c6a1ng-be1baa5t-te1bbb1-thc6b0e1bb9fng-1.jpg 1000w" sizes="(max-width: 593px) 100vw, 593px" />Tranh mình họa đái thuyết Cô Phương Bất trường đoản cú Thưởng 1 – người sáng tác Phong Lộng


" data-medium-file="https://zinnysweetie.files.wordpress.com/2015/08/cc3b4-phc6b0c6a1ng-be1baa5t-te1bbb1-thc6b0e1bb9fng-2.jpg?w=593" data-large-file="https://zinnysweetie.files.wordpress.com/2015/08/cc3b4-phc6b0c6a1ng-be1baa5t-te1bbb1-thc6b0e1bb9fng-2.jpg?w=593" class="size-medium wp-image-7465" src="https://zinnysweetie.files.wordpress.com/2015/08/cc3b4-phc6b0c6a1ng-be1baa5t-te1bbb1-thc6b0e1bb9fng-2.jpg?w=593&h=419" alt="Tranh bản thân họa đái thuyết Cô Phương Bất tự Thưởng 2 - tác giả Phong Lộng " width="593" height="419" srcset="https://zinnysweetie.files.wordpress.com/2015/08/cc3b4-phc6b0c6a1ng-be1baa5t-te1bbb1-thc6b0e1bb9fng-2.jpg?w=593&h=419 593w, https://zinnysweetie.files.wordpress.com/2015/08/cc3b4-phc6b0c6a1ng-be1baa5t-te1bbb1-thc6b0e1bb9fng-2.jpg?w=150&h=106 150w, https://zinnysweetie.files.wordpress.com/2015/08/cc3b4-phc6b0c6a1ng-be1baa5t-te1bbb1-thc6b0e1bb9fng-2.jpg?w=768&h=543 768w, https://zinnysweetie.files.wordpress.com/2015/08/cc3b4-phc6b0c6a1ng-be1baa5t-te1bbb1-thc6b0e1bb9fng-2.jpg 1000w" sizes="(max-width: 593px) 100vw, 593px" />Tranh mình họa tè thuyết Cô Phương Bất trường đoản cú Thưởng 2 – tác giả Phong Lộng


" data-medium-file="https://zinnysweetie.files.wordpress.com/2015/09/se1bb9f-be1baafc-tie1bb87p-cc3b4-phc6b0c6a1ng-be1baa5t-te1bbb1-thc6b0e1bb9fng-phong-le1bb99ng.jpg?w=593" data-large-file="https://zinnysweetie.files.wordpress.com/2015/09/se1bb9f-be1baafc-tie1bb87p-cc3b4-phc6b0c6a1ng-be1baa5t-te1bbb1-thc6b0e1bb9fng-phong-le1bb99ng.jpg?w=593" class="size-full wp-image-7608" src="https://zinnysweetie.files.wordpress.com/2015/09/se1bb9f-be1baafc-tie1bb87p-cc3b4-phc6b0c6a1ng-be1baa5t-te1bbb1-thc6b0e1bb9fng-phong-le1bb99ng.jpg?w=593&h=751" alt="Sở Bắc Tiệp - Cô Phương Bất từ Thưởng" width="593" height="751" srcset="https://zinnysweetie.files.wordpress.com/2015/09/se1bb9f-be1baafc-tie1bb87p-cc3b4-phc6b0c6a1ng-be1baa5t-te1bbb1-thc6b0e1bb9fng-phong-le1bb99ng.jpg?w=593&h=751 593w, https://zinnysweetie.files.wordpress.com/2015/09/se1bb9f-be1baafc-tie1bb87p-cc3b4-phc6b0c6a1ng-be1baa5t-te1bbb1-thc6b0e1bb9fng-phong-le1bb99ng.jpg?w=118&h=150 118w, https://zinnysweetie.files.wordpress.com/2015/09/se1bb9f-be1baafc-tie1bb87p-cc3b4-phc6b0c6a1ng-be1baa5t-te1bbb1-thc6b0e1bb9fng-phong-le1bb99ng.jpg?w=790&h=1000 790w, https://zinnysweetie.files.wordpress.com/2015/09/se1bb9f-be1baafc-tie1bb87p-cc3b4-phc6b0c6a1ng-be1baa5t-te1bbb1-thc6b0e1bb9fng-phong-le1bb99ng.jpg?w=768&h=972 768w, https://zinnysweetie.files.wordpress.com/2015/09/se1bb9f-be1baafc-tie1bb87p-cc3b4-phc6b0c6a1ng-be1baa5t-te1bbb1-thc6b0e1bb9fng-phong-le1bb99ng.jpg 1000w" sizes="(max-width: 593px) 100vw, 593px" />Sở Bắc Tiệp – Cô Phương Bất từ bỏ Thưởng


" data-medium-file="https://zinnysweetie.files.wordpress.com/2015/09/cc3b4-phc6b0c6a1ng-be1baa5t-te1bbb1-thc6b0e1bb9fng-bsc491.jpg?w=593" data-large-file="https://zinnysweetie.files.wordpress.com/2015/09/cc3b4-phc6b0c6a1ng-be1baa5t-te1bbb1-thc6b0e1bb9fng-bsc491.jpg?w=593" class="size-full wp-image-7663" src="https://zinnysweetie.files.wordpress.com/2015/09/cc3b4-phc6b0c6a1ng-be1baa5t-te1bbb1-thc6b0e1bb9fng-bsc491.jpg?w=593&h=734" alt="Cô Phương Bất
Tự Thưởng - Bạch Sính Đình" width="593" height="734" srcset="https://zinnysweetie.files.wordpress.com/2015/09/cc3b4-phc6b0c6a1ng-be1baa5t-te1bbb1-thc6b0e1bb9fng-bsc491.jpg?w=593&h=734 593w, https://zinnysweetie.files.wordpress.com/2015/09/cc3b4-phc6b0c6a1ng-be1baa5t-te1bbb1-thc6b0e1bb9fng-bsc491.jpg?w=121&h=150 121w, https://zinnysweetie.files.wordpress.com/2015/09/cc3b4-phc6b0c6a1ng-be1baa5t-te1bbb1-thc6b0e1bb9fng-bsc491.jpg?w=808&h=1000 808w, https://zinnysweetie.files.wordpress.com/2015/09/cc3b4-phc6b0c6a1ng-be1baa5t-te1bbb1-thc6b0e1bb9fng-bsc491.jpg?w=768&h=951 768w, https://zinnysweetie.files.wordpress.com/2015/09/cc3b4-phc6b0c6a1ng-be1baa5t-te1bbb1-thc6b0e1bb9fng-bsc491.jpg 1000w" sizes="(max-width: 593px) 100vw, 593px" />Cô Phương Bất
Tự Thưởng – Bạch Sính Đình


~~~

" data-medium-file="https://zinnysweetie.files.wordpress.com/2015/08/cpbtt-01.jpg?w=593" data-large-file="https://zinnysweetie.files.wordpress.com/2015/08/cpbtt-01.jpg?w=593" class="size-full wp-image-8275" src="https://zinnysweetie.files.wordpress.com/2015/08/cpbtt-01.jpg?w=593&h=356" alt="Cô Phương Bất từ Thưởng - người sáng tác Phong Lộng (Tranh này không chắc bao gồm phải của Y Xuy hay là không :V Thấy màu sắc có vẻ không giống lắm :?)" width="593" height="356" srcset="https://zinnysweetie.files.wordpress.com/2015/08/cpbtt-01.jpg?w=593&h=356 593w, https://zinnysweetie.files.wordpress.com/2015/08/cpbtt-01.jpg?w=150&h=90 150w, https://zinnysweetie.files.wordpress.com/2015/08/cpbtt-01.jpg?w=768&h=461 768w, https://zinnysweetie.files.wordpress.com/2015/08/cpbtt-01.jpg 1000w" sizes="(max-width: 593px) 100vw, 593px" />Cô Phương Bất từ bỏ Thưởng – tác giả Phong Lộng (Tranh này không chắc có phải của Y Xuy hay là không :V Thấy color có vẻ rất khác lắm :?)


" data-medium-file="https://zinnysweetie.files.wordpress.com/2015/08/c-phng-bt-t-thng-h-hip.jpg?w=593" data-large-file="https://zinnysweetie.files.wordpress.com/2015/08/c-phng-bt-t-thng-h-hip.jpg?w=593" class="size-full wp-image-8274" src="https://zinnysweetie.files.wordpress.com/2015/08/c-phng-bt-t-thng-h-hip.jpg?w=593&h=735" alt="Cô Phương Bất tự Thưởng - Hà Hiệp" width="593" height="735" srcset="https://zinnysweetie.files.wordpress.com/2015/08/c-phng-bt-t-thng-h-hip.jpg?w=593&h=735 593w, https://zinnysweetie.files.wordpress.com/2015/08/c-phng-bt-t-thng-h-hip.jpg?w=1186&h=1470 1186w, https://zinnysweetie.files.wordpress.com/2015/08/c-phng-bt-t-thng-h-hip.jpg?w=121&h=150 121w, https://zinnysweetie.files.wordpress.com/2015/08/c-phng-bt-t-thng-h-hip.jpg?w=807&h=1000 807w, https://zinnysweetie.files.wordpress.com/2015/08/c-phng-bt-t-thng-h-hip.jpg?w=768&h=952 768w" sizes="(max-width: 593px) 100vw, 593px" />Cô Phương Bất trường đoản cú Thưởng – Hà Hiệp

Xem Phim Cô Phương Bất trường đoản cú Thưởng Trọn cỗ Thuyết minh Vietsub HD

Được biết tới là dự án công trình truyền hình được gửi thể tử tè thuyết thuộc tên của người sáng tác Phong Lộng và vì đạo diễn nổi tiếng Trương Vĩnh Sâm làm biên kịch, Cô Phương Bất trường đoản cú Thưởng bước đầu khởi quay những cảnh thứ nhất từ tháng 4 năm năm 2016 và họp bảo trình làng giới truyền thông về những tin tức chính thức tương quan tới bộ phim truyền hình được nhận xét là cực kỳ được mong mỏi chờ vào ngày 7 mon 6 năm 2016. Chưa nói tới cốt truyện, quy mô cũng như những tin tức bên lề thì khán giả cũng khá hào hứng lúc phim có sự góp phương diện của 4 diễn viên chính: bình thường Hán Lương, Angelababy, Tôn Nghệ Châu cùng Can Đình Đình.

Bạn đang xem: Tình trong biển hận

*
*
Được xếp vào loại tiểu thuyết ngôn tình cổ trang, ngôn từ của phim Cô Phương Bất tự Thưởng thuật lại câu chuyện yêu đương sâu sắc giữa mãnh tướng Sở Bắc Tiệp và người vợ Bạch Sính Đình. Vào phim, nhân vật dụng Bạch Sính Đình bởi Angelababy thủ vai được diễn đạt là một thị cô bé nổi danh sinh sống Quy Lạc Quốc. Còn nhân thiết bị Sở Bắc Tiệp của tầm thường Hán Lương lại Trấn Bắc vương vãi – một dũng tướng mạo hộ quốc không chỉ là có vẻ ngoài tuyệt vời mà còn túc trí đa mưu rộng người. Angelababy được reviews cực cao một trong những vai người đẹp cổ trang vì sự xinh đẹp cùng hiền dịu, còn chung Hán Lương sẽ là 1 trong mãnh tướng tá thực thụ bởi tài năng của anh đã làm được kiểm chức vượt nhiều. Cặp đôi trai tài gái sắc vẫn hứa hẹn có tác dụng trao đảo thị trường phim truyền hoa lá ngữ trong thời gian 2017.
*
*
Mới đây, đầy đủ hình hình ảnh tại phim ngôi trường của phim cũng sẽ được tung lên media và nhận ra vô số lời khen từ khán giả. Đặc biệt là sinh sản hình cùng với tóc búi cao của phổ biến Hán Lương sau rất nhiều năm ko tham gia vào trong dòng phim cổ trang đã khiến cho các phan bất ngờ và say mê thú. Tức thì sau khi bước đầu có dự án, bộ phim truyền hình đã cảm nhận sự để ý và săn đón rất nhiều từ các fan. Ngoài ra, bộ phim còn tất cả sự góp khía cạnh của kép phụ không giống cũng đình đám không hề thua kém đó siêu mẫu Can Đình Đình và Tôn Nghệ Châu. Đây là 2 cái brand name quá không còn xa lạ với các ai yêu quý phim truyền ảnh Trung Quốc, họ đầy đủ để lại nhiều tuyệt hảo qua các bộ phim truyền hình đã tham gia.

Xem thêm: Những Bài Hát Hay Về Đoàn Thanh Niên Việt Nam, Top 10 Bài Hát Về Đoàn Được Nghe Nhiều Nhất!

*
*
Lấy bối cảnh phù hợp và sống động nhất cùng với 4 nước là Tấn, Yên, Lương, Bạch Lan để tạo thế “tứ quốc tranh hùng”, Cô Phương Bất từ bỏ Thưởng có tương lai sẽ tạo cho một cơn sốt tại china vào năm 2017 với việc tham gia của đa số ngôi sao nổi tiếng, đặc biệt là cặp đôi bạn trẻ tuyệt rất đẹp của điện ảnh Hoa Ngữ chắc hẳn rằng không chỉ mang đến những thước phim đẹp tuyệt vời nhất mà còn là 1 trong câu chuyện tình đầy hấp dẫn.