Hoa sen sinh đôi hiếm gặp ở Nam Kinh

Trung Quốc
Những trường hợp hai bông sen nở trên cùng một cuống như ở hồ Xuanwu chỉ xuất hiện trong tự nhiên với tỷ lệ 1/100.000.


Lxozpu
NZj
CV-w
Et5WA" alt="*">