Spinning Đang tải tài liệu...
*

Tải file Word
Tải file PDF
Tài liệu này miễn phí tải xuống
*

Xem hướng dẫn


5.0 Bạn hãy đăng nhập để đánh giá cho tài liệu này
Bài tập tiếng anh lớp 9 thí điểm theo từng unit có đáp án chi tiết
*

Bài tập tiếng anh lớp 9 thí điểm theo từng unit có đáp án chi tiết. Trong bài viết này xin giới thiệu Bài tập tiếng anh lớp 9 thí điểm theo từng unit có đáp án chi tiết. Bài tập tiếng anh lớp 9 thí điểm theo từng unit có đáp án chi tiết là tài liệu tốt giúp các thầy cô tham khảo trong quá trình dạy ANH . Hãy tải ngay Bài tập tiếng anh lớp 9 thí điểm theo từng unit có đáp án chi tiết. Giaoanxanh nơi luôn cập nhật các kiến thức mới nhất. Chúc các bạn thành công!!


5.0 5 1

5 - Rất hữu ích 1


4 - Tốt 0


3 - Trung bình 0


2 - Tạm chấp nhận 0


1 - Không hữu ích 0


Mô tả


LOCAL ENVIRONMENT (UNIT 1)

A. NEW WORDS, STRUCTURES AND GRAMMAR

I. New words

artisan (n)

/

ɑː

t

ɪˈ

zæn/

thợ làm

nghề thủ

công

attraction (n)

ˈ

træk

ʃ

n/

điểm hấp dẫn

authenticity

(n)

/

ɔː

θen

ˈ

t

ɪ

səti/

thật

cast (v)

/k

ɑː

st/

đúc (đồng…)

craft (n)

/kr

ɑː

ft/

nghề thủ

công, kĩ

năng làm

nghề thủ

công

craftsman (n)

/

ˈ

kr

ɑː

ftsmən/

thợ làm đồ thủ

công

cross (v)

/kr

ɒ

s/

đan chéo

drumhead

(n)

/dr

ʌ

mhed/

mặt trống

embroider

(v)

/

ɪ

m

ˈ

br

ɔɪ

də/

thêu

frame (n)

/fre

ɪ

m/

khung

handicraft

(n)

/

ˈ

hænd

ɪ

kr

ɑː

ft/

sản phẩm

thủ công

lacquerware

(n)

/

ˈ

lækəweə/

đồ sơn mài

layer (n)

/

ˈ

le

ɪ

ə/

lớp (lá…)

mould (v)

/mə

ʊ

ld/

đổ khuôn, tạo

khuôn

preserve (v)

/pr

ɪˈ

z

ɜː

v/

bảo vệ, bảo

tồn

remind (v)

/r

ɪˈ

ma

ɪ

nd/

gợi nhớ

sculpture (n)

/

ˈ

sk

ʌ

lpt

ʃ

ə/

điêu khắc,

đồ điêu

khắc

set off (ph.v)

/set

ɒ

f/

khởi hành

strip (n)

/str

ɪ

p/

dải

surface (n)

/

ˈ

s

ɜː

f

ɪ

s/

bề mặt

team-

building

(adj)

/ti

ː

m-

ˈ

b

ɪ

ld

ɪ

ŋ/

xây dựng

đội ngũ

thread (n)

/θred/

sợi

treat (v)

/triːt/

xử lí (chất

thải…)

turn up

(ph.v)

/tɜːn ʌp/

xuất hiện, đến

weave (v)

/wiːv/

đan (rổ,

rá…), dệt

(vải…)

workshop (n)

/ˈwɜːkʃɒp/

công xưởng,

xưởng

II. Grammar

Ngoại khóa môn Tiếng anh 10

Ngoại khóa môn Tiếng anh 10. 1Ngoại khóa môn Tiếng anh 10 giúp các em ôn luyệnvà thi HSG môn Anh đạt kết quả cao, đồng thời đề thi cũng là tài liệu tốt giúpcác thầy cô tham khảo trong quá trình dạy. Hãy tải ngay Ngoại khóa môn Tiếng anh10. CLB HSG Hà nội nơi luôn cập nhật các kiến thức mới nhất. Chúc các bạn thànhcông!!


Tài liệu ôn thi vào lớp 10 môn anh

Văn năm học bao gồm đáp án và bảng ma trận đề thi chi tiết giúp các bạn chuẩn bịtốt cho kì thi cuối học kì 2 sắp tới nói chung và ôn thi kiểm tra cuối học kì 2môn Ngữ Văn lớp 8 nói riêng. Đồng thời đây cũng là tài liệu cho các thầy cô khira đề thi học kì 2 cho các em học sinh. Mời các em học sinh cùng các thầy côtham khảo chi tiết. Xem trọn bộ Đề kiểm tra cuối học kì 2 văn 8 có đáp án


240 Câu trắc nghiệm Ngữ pháp và từ vựng .doc

Văn năm học bao gồm đáp án và bảng ma trận đề thi chi tiết giúp các bạn chuẩn bịtốt cho kì thi cuối học kì 2 sắp tới nói chung và ôn thi kiểm tra cuối học kì 2môn Ngữ Văn lớp 8 nói riêng. Đồng thời đây cũng là tài liệu cho các thầy cô khira đề thi học kì 2 cho các em học sinh. Mời các em học sinh cùng các thầy côtham khảo chi tiết. Xem trọn bộ Đề kiểm tra cuối học kì 2 văn 8 có đáp án


43 câu hỏi trắc nghiệm giao tiếp .doc

Văn năm học bao gồm đáp án và bảng ma trận đề thi chi tiết giúp các bạn chuẩn bịtốt cho kì thi cuối học kì 2 sắp tới nói chung và ôn thi kiểm tra cuối học kì 2môn Ngữ Văn lớp 8 nói riêng. Đồng thời đây cũng là tài liệu cho các thầy cô khira đề thi học kì 2 cho các em học sinh. Mời các em học sinh cùng các thầy côtham khảo chi tiết. Xem trọn bộ Đề kiểm tra cuối học kì 2 văn 8 có đáp án


40 câu hỏi giao tiếp.doc

Văn năm học bao gồm đáp án và bảng ma trận đề thi chi tiết giúp các bạn chuẩn bịtốt cho kì thi cuối học kì 2 sắp tới nói chung và ôn thi kiểm tra cuối học kì 2môn Ngữ Văn lớp 8 nói riêng. Đồng thời đây cũng là tài liệu cho các thầy cô khira đề thi học kì 2 cho các em học sinh. Mời các em học sinh cùng các thầy côtham khảo chi tiết. Xem trọn bộ Đề kiểm tra cuối học kì 2 văn 8 có đáp án


49 câu hỏi giao tiếp.doc

Văn năm học bao gồm đáp án và bảng ma trận đề thi chi tiết giúp các bạn chuẩn bịtốt cho kì thi cuối học kì 2 sắp tới nói chung và ôn thi kiểm tra cuối học kì 2môn Ngữ Văn lớp 8 nói riêng. Đồng thời đây cũng là tài liệu cho các thầy cô khira đề thi học kì 2 cho các em học sinh. Mời các em học sinh cùng các thầy côtham khảo chi tiết. Xem trọn bộ Đề kiểm tra cuối học kì 2 văn 8 có đáp án


40 Câu trắc nghiệm Giao Tiếp.doc

Văn năm học bao gồm đáp án và bảng ma trận đề thi chi tiết giúp các bạn chuẩn bịtốt cho kì thi cuối học kì 2 sắp tới nói chung và ôn thi kiểm tra cuối học kì 2môn Ngữ Văn lớp 8 nói riêng. Đồng thời đây cũng là tài liệu cho các thầy cô khira đề thi học kì 2 cho các em học sinh. Mời các em học sinh cùng các thầy côtham khảo chi tiết. Xem trọn bộ Đề kiểm tra cuối học kì 2 văn 8 có đáp án


21 câu hỏi chức năng giao tiếp.doc

Văn năm học bao gồm đáp án và bảng ma trận đề thi chi tiết giúp các bạn chuẩn bịtốt cho kì thi cuối học kì 2 sắp tới nói chung và ôn thi kiểm tra cuối học kì 2môn Ngữ Văn lớp 8 nói riêng. Đồng thời đây cũng là tài liệu cho các thầy cô khira đề thi học kì 2 cho các em học sinh. Mời các em học sinh cùng các thầy côtham khảo chi tiết. Xem trọn bộ Đề kiểm tra cuối học kì 2 văn 8 có đáp án


30 câu trắc nghiệm hỏi giao tiếp .doc

Văn năm học bao gồm đáp án và bảng ma trận đề thi chi tiết giúp các bạn chuẩn bịtốt cho kì thi cuối học kì 2 sắp tới nói chung và ôn thi kiểm tra cuối học kì 2môn Ngữ Văn lớp 8 nói riêng. Đồng thời đây cũng là tài liệu cho các thầy cô khira đề thi học kì 2 cho các em học sinh. Mời các em học sinh cùng các thầy côtham khảo chi tiết. Xem trọn bộ Đề kiểm tra cuối học kì 2 văn 8 có đáp án


40 câu trắc nghiệm Giao tiếp .doc

Văn năm học bao gồm đáp án và bảng ma trận đề thi chi tiết giúp các bạn chuẩn bịtốt cho kì thi cuối học kì 2 sắp tới nói chung và ôn thi kiểm tra cuối học kì 2môn Ngữ Văn lớp 8 nói riêng. Đồng thời đây cũng là tài liệu cho các thầy cô khira đề thi học kì 2 cho các em học sinh. Mời các em học sinh cùng các thầy côtham khảo chi tiết. Xem trọn bộ Đề kiểm tra cuối học kì 2 văn 8 có đáp án


24 câu trắc nghiệm hỏi giao tiếp .doc

Văn năm học bao gồm đáp án và bảng ma trận đề thi chi tiết giúp các bạn chuẩn bịtốt cho kì thi cuối học kì 2 sắp tới nói chung và ôn thi kiểm tra cuối học kì 2môn Ngữ Văn lớp 8 nói riêng. Đồng thời đây cũng là tài liệu cho các thầy cô khira đề thi học kì 2 cho các em học sinh. Mời các em học sinh cùng các thầy côtham khảo chi tiết. Xem trọn bộ Đề kiểm tra cuối học kì 2 văn 8 có đáp án


38 câu hỏi giao tiếp .doc

Văn năm học bao gồm đáp án và bảng ma trận đề thi chi tiết giúp các bạn chuẩn bịtốt cho kì thi cuối học kì 2 sắp tới nói chung và ôn thi kiểm tra cuối học kì 2môn Ngữ Văn lớp 8 nói riêng. Đồng thời đây cũng là tài liệu cho các thầy cô khira đề thi học kì 2 cho các em học sinh. Mời các em học sinh cùng các thầy côtham khảo chi tiết. Xem trọn bộ Đề kiểm tra cuối học kì 2 văn 8 có đáp án


22 câu phát âm.doc

Văn năm học bao gồm đáp án và bảng ma trận đề thi chi tiết giúp các bạn chuẩn bịtốt cho kì thi cuối học kì 2 sắp tới nói chung và ôn thi kiểm tra cuối học kì 2môn Ngữ Văn lớp 8 nói riêng. Đồng thời đây cũng là tài liệu cho các thầy cô khira đề thi học kì 2 cho các em học sinh. Mời các em học sinh cùng các thầy côtham khảo chi tiết. Xem trọn bộ Đề kiểm tra cuối học kì 2 văn 8 có đáp án


51 câu phát âm các trường không chuyên P1 .doc

Văn năm học bao gồm đáp án và bảng ma trận đề thi chi tiết giúp các bạn chuẩn bịtốt cho kì thi cuối học kì 2 sắp tới nói chung và ôn thi kiểm tra cuối học kì 2môn Ngữ Văn lớp 8 nói riêng. Đồng thời đây cũng là tài liệu cho các thầy cô khira đề thi học kì 2 cho các em học sinh. Mời các em học sinh cùng các thầy côtham khảo chi tiết. Xem trọn bộ Đề kiểm tra cuối học kì 2 văn 8 có đáp án


40 Câu trắc nghiệm Phát âm.doc

Văn năm học bao gồm đáp án và bảng ma trận đề thi chi tiết giúp các bạn chuẩn bịtốt cho kì thi cuối học kì 2 sắp tới nói chung và ôn thi kiểm tra cuối học kì 2môn Ngữ Văn lớp 8 nói riêng. Đồng thời đây cũng là tài liệu cho các thầy cô khira đề thi học kì 2 cho các em học sinh. Mời các em học sinh cùng các thầy côtham khảo chi tiết. Xem trọn bộ Đề kiểm tra cuối học kì 2 văn 8 có đáp án


40 câu phát âm.doc

Văn năm học bao gồm đáp án và bảng ma trận đề thi chi tiết giúp các bạn chuẩn bịtốt cho kì thi cuối học kì 2 sắp tới nói chung và ôn thi kiểm tra cuối học kì 2môn Ngữ Văn lớp 8 nói riêng. Đồng thời đây cũng là tài liệu cho các thầy cô khira đề thi học kì 2 cho các em học sinh. Mời các em học sinh cùng các thầy côtham khảo chi tiết. Xem trọn bộ Đề kiểm tra cuối học kì 2 văn 8 có đáp án


40 câu trắc nghiệm Phát âm - .doc

Văn năm học bao gồm đáp án và bảng ma trận đề thi chi tiết giúp các bạn chuẩn bịtốt cho kì thi cuối học kì 2 sắp tới nói chung và ôn thi kiểm tra cuối học kì 2môn Ngữ Văn lớp 8 nói riêng. Đồng thời đây cũng là tài liệu cho các thầy cô khira đề thi học kì 2 cho các em học sinh. Mời các em học sinh cùng các thầy côtham khảo chi tiết. Xem trọn bộ Đề kiểm tra cuối học kì 2 văn 8 có đáp án


68 câu trắc nghiệm Câu phát âm.doc

Văn năm học bao gồm đáp án và bảng ma trận đề thi chi tiết giúp các bạn chuẩn bịtốt cho kì thi cuối học kì 2 sắp tới nói chung và ôn thi kiểm tra cuối học kì 2môn Ngữ Văn lớp 8 nói riêng. Đồng thời đây cũng là tài liệu cho các thầy cô khira đề thi học kì 2 cho các em học sinh. Mời các em học sinh cùng các thầy côtham khảo chi tiết. Xem trọn bộ Đề kiểm tra cuối học kì 2 văn 8 có đáp án


40 câu phát âm .doc

Văn năm học bao gồm đáp án và bảng ma trận đề thi chi tiết giúp các bạn chuẩn bịtốt cho kì thi cuối học kì 2 sắp tới nói chung và ôn thi kiểm tra cuối học kì 2môn Ngữ Văn lớp 8 nói riêng. Đồng thời đây cũng là tài liệu cho các thầy cô khira đề thi học kì 2 cho các em học sinh. Mời các em học sinh cùng các thầy côtham khảo chi tiết. Xem trọn bộ Đề kiểm tra cuối học kì 2 văn 8 có đáp án

III. GRAMMAR: 1. The Present Perfect Tense (review) 2. The Passive Voice (review)

IV. PRACTICE TEST:

I. Choose the word whose underlined part is pronounced differently from the others.

Bạn đang xem: Bài tập theo từng unit môn tiếng anh lớp 9

01. A. equal B. fashion C. champagne D. match

02. A. only B. cotton C. cross D. economic

03. A. baggy B. minority C. style D. symbol

04. A. design B. ghost C. clothing D. strong

05. A. casual B. sale C. sleeveless D. slit

II. From each number, pick out one word which has the stress on the first syllable.

06. A. interesting B. redundant C. intelligent D. important

07. A. baggy B. design C. equal D. poetry

08. A. inspiration B. fashionable C. modernize D. symbol

09. A. casual B. embroider C. designer D. occasion

10. A. convenient B. encourage C. material D. modernize

III. Choose the word or the phrase or sentence that best completes each unfinished sentence below.

11. My father_________ for the national bank from 1990 to 2003.

A. works B. working C. has worked D. worked

12. I never go to any foreign country. I_________ abroad yet.

A. don’t go B. didn’t go C. have gone D. haven’t gone

13. I haven"t heard from Maria_________.

A. since many months before B. for many months

C. for many months ago D. since a long time

14. The longest fish in the contest_________ by Thelma Rivers.

A. was catching B. caught C. was caught D. catch

15. "Are we about to have dinner?" - "Yes, it_________ in the dining room."

A. is serve B. have been served C. is being served D. served

16. New opportunities will emerge as the_________ climate improves.

A. economics B. economic C. economical D. economy

17. Mom always_________ us to discuss our problems.

A. encourage B. encouragement C. encouraging D. encouraged

18. He"s a choreographer who has drawn_________ from Javanese dance.

A. inspired B. inspires C. inspiration D. inspiring

19. The dragon_________ the enemies of the Church.

A. symbolizes B. symbols C. symbolic D. symbolism

20. The problem is not_________ to British students.

A. unique B. uniqueness C. uniquely D. unitary

21. It"s a_________ Italian restaurant.

A. fashion B. fashionable C. fashions D. fashionably

22. She presented her ideas clearly and_________.

A. logically B. logic C. logical D. logics

23. Nguyen Du is a famous Vietnamese_________.

A. poem B. poetry C. poetic D. poet

24. These clothes need_________ immediately.

A. washed B. be washed C. to wash D. washing

25. Malaysia enjoys the tropical_________.

Xem thêm: Câu Chuyện Về Nghị Lực Phi Thường Của Người Mẫu Chuyển, Người Mẫu Phi Giới Tính Tinh Dã Biệt Tích 3 Năm

A. weather B. climate C. season D. country

26. They will keep_________ touch.

A. in B. on C. from D. with

 


*

unit 1. A visit from a pen-pal
I. VOCABULARY:01.Buddhism/’bu:di:zәm/n
Phật giáo, đạo Phật02.climate/’klaimәt/n
Khí hậu03.comprise/kәm’praiz/v
Gồm, gồm có04.compulsory/kәm’p
Llsәri/a
Bắt buộc05.correspond/kɔ:rә’spɔnd/v
Trao đổi thư tín06.depend/di’pend/v
Phụ thuộc07.divide/di’vaid/v
Chia ra08.ethnic/’eqnik/a
Dân tộc thiểu số09.federation/fedә’reiʃәn/n
Liên đoàn, hiệp hội10.friendliness/’frenlinәs/n
Sự thân thiện11.ghost/gәʊst/n
Ma quỉ, bóng ma12.Hinduism /’hindu:izәm/n
Đạo Hin-đu13.impress/im’pres/v
Gây ấn tượng14.Islam /iz’lam/n
Đạo Hồi, Hồi giáo15.mausoleum/mәʊsә’liәm/n
Lăng tẩm16.mosque/mɔsk/n
Nhà thời (Hồi Giáo)17.notice/’nәʊtәs/v
Nhận thấy, nhận ra18.official/ә’fiʃәl/a
Chính thức19.optional/’ɔpʃәnәl/a
Không bắt buộc20.pray/prei/v
Khấn, cầu nguyện21.primary/’praimәri/a
Hàng đầu, chính yếu22.puppet/’p
Lpәt/n
Con rối23.region/’ridʒ әn/n
Vùng, miền24.religion/ri’li:dʒәn/n
Tôn giáo25.ringgit/’riŋgit/n
Đồng Ring-git26.separate/’sepәreit/v
Chia tách27.soil/sɔil/n
Đất 28.Tamil/’tæmәl/n
Tiếng Ta-min29.territory/terә’tɔ:ri/n
Vùng, lãnh thổ30.tropical/’trɔpikәl/a
Nhiệt đới
II. PRONUNCIATION: The pure vowel of /i/ /i://e//æ/III. GRAMMAR: 1. The Past Simple Tense (review)2. The Use of Wish.IV. PRACTICE TEST:I. Choose the word whose underlined part is pronounced differently from the others.01.A. out
B. round
C. about
D. would02.A. chair
B. check
C. machine
D. child03.A. too
B. soon
C. good
D. food04.A. though
B. enough
C. cough
D. rough05.A. happy
B. hour
C. high
D. hotel
II. From each number, pick out one word which has the stress on the first syllable.06.A. region
B. comprise
C. Malaysia
D. compulsory07.A. association
B. Buddhism
C. divide
D. together08.A. enjoy
B. religion
C. Hinduism
D. population09.A. Chinese
B. although
C. instruction
D. currency10.A. primary
B. religion
C. tropical
D. friendliness
III. Choose the word or the phrase or sentence that best completes each unfinished sentence below.11. Your hat doesn’t go__________ your clothes.A. up
B. with
C. of
D. down12. The plane will__________ at 06.30 so you must be there at 06.00.A. take after
B. take down
C. take off
D. take up13. The thieves waited until it was dark enough to__________ his house yesterday.A. broke into
B. broke out of
C. broke away
D. broke through14. The bomb missed it mission then__________.A. went down
B. went off
C. went through
D. went away15. The earth is a(n)__________ .A. satellite
B. state
C. planet
D. star16. I borrowed this coat__________ my father.A. from
B. to
C. at
D. by17. If you need an extra bed for your guest, you can use one of__________.A. our
B. us
C. ours
D. we18. We went by car but the children went__________ foot.A. on
B. by
C. to
D. with19. Buddhism is an__________.A. group
B. religion
C. association
D. imagination20. Lan__________ the peaceful atmosphere while Maryam was praying.A. enjoying
B. has enjoyed
C. enjoyed
D. enjoy21. They wanted to know if the woman had died of the rare__________.A. illness
B. pain
C. ache
D hurt22. “I wish I__________ stay longer,” Maryam said to Lan at the end of the week
A. could
B. can
C. will
D. may23. Malaysia is divided__________ 2 regions
A. to
B. on
C. in
D. into24. Maryam was really__________ by the beauty of Ha Noi.A. impressed
B. impress
C. impression
D. impressive25. The United States has a__________ of around 250 million.A. population
B. separation
C. addition
D. introduction26. Vietnamese people are very__________ .A. friend
B. friendless
C. friendly
D. friendship27. We were having dinner__________ the telephone rang.A. when
B. while
C. until
D. since28. I__________ call you as soon as I come back home.A. have
B. will
C. am
D. is going29. Would you mind__________ the door?
A. open
B. opened
C. opening
D. to open30. My family loves this house. It__________ the family home since my grandfather built it 60 years ago.A. was
B. is
C. has been
D. will be
IV: Choose the underlined words or phrases that are not correct in standard written English.31. I feel really tired. I wish I didn’t go to the party last night. A B C D32. I have broken my pencil. May I borrow one of your? AB C D33. When I was on holiday last summer, I was going to the beach everyday. A B C D34. Tom used to going to school by bus. Now he goes by bike. A B C D35. Mary is used to do her homework by herself. A B CDV. Read the following passage and choose the best answers.New York – The “ Big Apple”Our arrival in New York was spectacular. It’s skyscrapers and the Statue of Liberty make a (36)_________ sight. New York has a (37)_________ of over seven millions and it is probably the world’s most famous city. The inhabitants of the “Big Apple” come from many (38)_________ countries. There are more nationalities in New York (39)_________ in any other places on the earth. It also has (40)_________ tourists than any other city except London, especially in the summer. (41)_________ come from all (42)_________ the world and have a wonderful time. There are so many (43)_________ for them to get enthusiastic about – whether it has some of the (44)_________ museums in the world or the (45)_________ little streets of Greenwich Village.36.A. sad
B. beautiful
C. horrible
D. cold37.A. attraction
B. impression
C. population
D. people38.A. same
B. young
C. old
D. different39.A. than
B. rather
C. of
D. to40.A. many
B. much
C. more
D. lots41.A. Visit
B. Visitors
C. Workers
D. Goers42.A. in
B. from
C. over
D. of43.A. attraction
B. place
C. sights
D. area44.A. good
B. better
C. best
D. nicer45. A. to charm
B. charm
C. charmed
D. charming
VI: Rewrite sentences, using “I wish ..”46. I don’t know many English words.→ I wish .................................................................................................................................47. My friend can not stay with me longer.→ I wish .................................................................................................................................48. I don’t have time to go around the city.→ I wish................................................................................................................................49. We don’t have a computer therefore we cannot get access to the Internet.→ I wish ................................................................................................................................50. I can not go to the car show at the city show ground→ I wish................................................................................................................................VII: Rewrite sentences, using the provided word keep meaning as that of the root one.51. I don’t really want to go to the museum.→ I’d rather............................................................................................................................52. The fire has destroyed many houses.→ Many houses ..................................................................................................................53. May I borrow your pen?→ Would you mind .........................................................................................................?54. I started work for the company a year ago.→ I’ve ......................................................................................................................................55. She didn’t say a word as she left the room.→ She left ...............................................................................................................................VIII. Give the correct word formation.56. We like their_____________. (friend)57. The_____________ between Vietnam and China is good. (relate)58. They seem to be_____________. We dislike them. (differ)59. There will be a_____________ in this street. (meet)60. Can you give me some_____________ the next flights to Florida? (inform)_________THE END_________unit 2. CLOTHINGI. VOCABULARY:01.baggy/bægi/a
Rộng, thụng (quần áo)02.bear/ber, bær/v
Mang tên, sinh, đẻ03.casual/’kæʒәwәl/a
Không trang trọng04.champagne/’ʃæmpein/n
Rượu sâm-panh05.comic/’kɔ:mik/n
Truyện tranh06.cotton/’kɔ:tәn/n
Vải bông07.cross/krɔs/n
Chữ thập08.design/di’zain/v/n
Thiết kế, kiểu dáng09.economic/ikә’nɔmik/a
Kinh tế10.embroider/im’broidә/v
Thêu, hoa văn11.encourage/in’k
Lridʒ/v
Động viên12.equal/’i:kwәl/a
Công bằng, đều13.fade/feid/v
Mờ, phai, bạc14.fashion/’fæʃәn/n
Thời trang15.grow/grәʊ/v
Phát triển, mọc lên16.inspiration/inspi’reiʃәn/n
Hứng khởi, cảm hứng17.label/’leibәl/n
Nhãn hiệu18.logical/’lɔdʒikәl/a
Hợp lí, lô-gic19.material/mә’tiriәl/n
Vật liệu, chất liệu20.minority/mә’nɔ:rәti/n
Thiểu số21.novel/’nɔvәl/n
Tiểu thuyết22.occasion/ә’keiʒәn/n
Dịp, dịp lễ23.peer/pir/n
Đứng tuổi, bậc trung24.plaid/plæd/a
Kẻ ca-rô25.plain/plein/a
Trơn (không hoa văn)26.poet/’pәʊәt/n
Nhà thơ27.poetry/’pәʊtri/a
Thuộc thơ ca28.rivalry/’raivәlri/n
Ganh đua29.sale/seil/n
Doanh số30.sleeveless/’sli:vlәs/a
Không tay, cộc tay31.slit/slit/n
Đường xẻ32.stripe/straip/n
Vạch kẻ33.style/’staiәl/n
Kiểu, mẫu34.subject/’s
Lbdʒikt/n
Chủ đề35.symbol/’simbәl/n
Biểu tượng36.tunic/’tu:nik/n
Rộng, chùng (quần áo)37.unique/’jʊnik/a
Độc đáo, duy nhất
II. PRONUNCIATION: The pure vowel of /ɔ/ /ɔ:/ /L/ /ɑ:/III. GRAMMAR: 1. The Present Perfect Tense (review)2. The Passive Voice (review)IV. PRACTICE TEST:I. Choose the word whose underlined part is pronounced differently from the others.01.A. equal
B. fashion
C. champagne
D. match02.A. only
B. cotton
C. cross
D. economic03.A. baggy
B. minority
C. style
D. symbol04.A. design
B. ghost
C. clothing
D. strong05.A. casual
B. sale
C. sleeveless
D. slit
II. From each number, pick out one word which has the stress on the first syllable.06.A. interesting
B. redundant
C. intelligent
D. important07.A. baggy
B. design
C. equal
D. poetry08.A. inspiration
B. fashionable
C. modernize
D. symbol09.A. casual
B. embroider
C. designer
D. occasion10.A. convenient
B. encourage
C. material
D. modernize
III. Choose the word or the phrase or sentence that best completes each unfinished sentence below.11. My father_________ for the national bank from 1990 to 2003.A. works
B. working
C. has worked
D. worked12. I never go to any foreign country. I_________ abroad yet.A. don’t go
B. didn’t go
C. have gone
D. haven’t gone13. I haven"t heard from Maria_________.A. since many months before
B. for many months
C. for many months ago
D. since a long time14. The longest fish in the contest_________ by Thelma Rivers.A. was catching
B. caught
C. was caught
D. catch15. "Are we about to have dinner?" - "Yes, it_________ in the dining room."A. is serve
B. have been served C. is being served
D. served16. New opportunities will emerge as the_________ climate improves.A. economics
B. economic
C. economical
D. economy17. Mom always_________ us to discuss our problems.A. encourage
B. encouragement
C. encouraging
D. encouraged18. He"s a choreographer who has drawn_________ from Javanese dance.A. inspired
B. inspires
C. inspiration
D. inspiring19. The dragon_________ the enemies of the Church.A. symbolizes
B. symbols
C. symbolic
D. symbolism20. The problem is not_________ to British students.A. unique
B. uniqueness
C. uniquely
D. unitary21. It"s a_________ Italian restaurant.A. fashion
B. fashionable
C. fashions
D. fashionably22. She presented her ideas clearly and_________.A. logically
B. logic
C. logical
D. logics23. Nguyen Du is a famous Vietnamese_________.A. poem
B. poetry
C. poetic
D. poet24. These clothes need_________ immediately.A. washed
B. be washed
C. to wash
D. washing25. Malaysia enjoys the tropical_________.A. weather
B. climate
C. season
D. country26. They will keep_________ touch.A. in
B. on
C. from
D. with27. I wish I_________ a famous writer.A. am
B. was
C. were
D. have been28. The ao dai is the traditional_________ of Vietnamese women.A. dress
B. skirt
C. blouse
D. poem29. The ao dai used for men were different_________ those for women.A. for
B. from
C. with
D. to30. Today , the ao dai looks modern and very_________.A. unfashionable
B. fashionable
C. fashionably
D. fashion31. Fashion_________ want to change the traditional ao dai.A . designate
B. designer
C. designers
D. design32. Poets have taken_________ from the natural beauty.A. inspirational
B. inspiration
C. inspire
D. inspiring33. The pigeon is the_________ of peace.A. symbolize
B. symbolically
C. symbol
D. symbolic34. Lan wants to have a trip abroad but it all_________ on her parents.A. dependence
B. depend
C. dependable
D. dependent35. Lan likes fashion. She always wears_________ clothes.A. fashionnable
B. new
C. tend
D. modal36. The Ao dai is the _________dress of
Vietnamese women.A. workable
B. fashionnable
C. traditional
D. cassual37. For a long time the Ao dai has been the__________of songs poems and novels.A. words
B. things
C. objeet
D. subjeet38. Some designers have modernized the Ao dai by printing_________ on it.A. lines of poeïtry
B. words of poets
C. pictures of poems D. poetie photos39. Vietnamese wonmen today often prefer to wear modern clothing at work because it is more_________. A. careful
B. easy
C. expensive
D. convenient40. In the 1960 a lot of university and collegewore jeans
A. pupils
B. workers
C. students
D. goers41. Desgners made different_________ of jeans to match the 1960s fashions.A. form
B. appearenee
C. moduls
D. styles42. I saw Mary at the party last night She_________ a beautiful pink dress.A. worn
B. was wearing
C. had worn
D. was worn
IV. Read the passage. Then decide whether each of the statements below isv
TRUE (T), or FALSE (F).43. Indonesia is located in Southeast Asia.__________44. All the countries in Southeast Asia enjoy tropical climate.__________45. Islam is the only official religion in Indonesia.__________46. There are more people in Indonesia than in the USA.__________47. Indonesia is one of the countries of ASEAN.__________48. The Indonesian unit of currency is sen.__________49. Islam is the most common religion in Indonesia.__________50. Bahasa Indonesia is the only language spoken in Indonesia. __________IV: Choose the underlined words or phrases that are not correct in standard written English.51. These televisions are quite popular in Europe, but those ones are not. A B C D52. Nora hardly never misses an opportunity to play in the tennis tournaments. A B CD53. Many people believe that New York is the most great city in America. A B C D54. They asked me what did happen lastnight, but I was unable to tell them. A B C D55. Air pollution, together with littering, are causing many problems in our large, industrial cities today. A B C DVII. Give the correct word formation.56. What is the__________ between living in the city and living in the countryside? (differ)57. She always does things__________. Things seem go wrong when she touches them. (care)58. I enjoy a__________ life in Vietnam. (peace)59. __________, we visit our relatives and friends on New Year’s Day. (Tradition)60. She has the__________ to create new designs for the ao dai. (inspire)unit 3. A trip to the COUNTRYSIDEI. VOCABULARY:01.admire/әd’mair/v
Ngưỡng mộ02.blanket/’blæŋkәt/n
Chăn, mền03.collection/kә’lekʃәn/n
Bộ sưu tập04.comment/’kɔment/n/v
Bình luận05.exchange/iks’tʃeindʒ/n/v
Đổi, trao đổi06.gather/’gædәr/v
Thu hoạch, tụ tập07.grocery/’grәʊsәri/n
Thực phẩm, tạp hóa08.hamburger/’hæmbәgәr/n
Bánh hanburger09.hike/haik/v
Đi bộ dài10.locate/’lәʊkeit/v
Xác định, tọa lạc11.maize/meiz/n
Ngô 12.pagoda/pә’gәʊdә/n
Chùa 13.picnic/’piknik/n
Đi dã ngoại14.plow/plaʊ/v
Cày 15.relax/ri’læks/v
Thư giãn16.rest/rest/v
Nghỉ ngơi17.route/ru:t/n
Tuyến đường18.shrine/ʃrain/n
Miếu, am thờ19.sightseer/sait-si:әr/n
Người ngắm cảnh20.tip/tip/n
Tiền thêm, lời khuyên
II. PRONUNCIATION: The pure vowel of /ʊ/ /u:/ /ә/ /з:/III. GRAMMAR: 1. The Use of Prepositions (review)2. The Phrases and Clauses of Result (review)IV. PRACTICE TEST:I. Choose the word, which is pronounced differently from the others.01.A. map
B. sand
C. water
D. bag02.A. public
B. music
C. use
D. value03.A. clear
B. learn
C. hear
D. fear04.A. pollute
B. truck
C. bubble
D. public05.A. tired
B. rich
C. kind
D. bicycle
II. Choose the word that has the stress part pronunced differently from the orthers.06.A. village
B. banyan
C. bamboo
D. entrance07.A. enjoyable
B. convenient
C. exciting
D. interesting08.A. travel
B. exchange
C. collect
D. design09.A. countryside
B. hamburger
C. mountain
D. Vietnamese10.A. family
B. complete
C. grocery
D. primary
III. Choose the best answer to complete these following sentences.11. I wish you__________ us someday.A. will visit
B. visited
C. would visit
D. visit12. He used to__________ full time, but now he is a part time worker.A. working
B. worked
C. to work
D. work13. Let’s__________ somewhere for a drink.A. do
B. doing
C. go
D. going14. I wish you__________ me with my work.A. will help
B. helped
C. help
D. would help15. The stamp collection made in__________ famous in the country.A. been
B. being
C. to be
D. be16. Ba"s village lies near the foot of a mountain and__________ the river.A. by
B. at
C. next
D. to17. I cannot have a new bike. I wish I__________ a new bike.A. have
B. can have
C. had
D. could have18. We have a meeting__________ 8.00 and 10.15 am.A. from
B. at
C. since
D. between19. We caught a bus and arrived home early__________ the morning.A. on
B. in
C. at
D. for20. I was born__________ December 15th, 1992.A. on
B. in
C. at
D. for21. She asked me "What is your name?" → She asked me__________.A. what my name is
B. what is my name?
C. what my name was
D. what was my name?22. Minh is new to English, he should attend the__________ class.A. beginner
B. intermediate
C. advance
D. supper23. I look forward__________ from you.A. hear
B. to hear
C. to hearing
D. hearing24. "I must leave now" → She said__________.A. she had to leave now B. she must leave now C. she had to leave then D. she must leave then25. It’s an__________ journey.A. interest
B. interested
C. interesting
D. interestingly26. The weather was bad, __________ we didn’t go on a picnic.A. however
B. so
C. because
D. but27. She sings very__________.A. beauty
B. beautiful
C. beautifully
D. beautify28. My village is about 120 kilometers__________ the west of Ho Chi Minh City.A. in
B. at
C. for
D. to29. There is a shrine__________ the top of this mountain.A. on
B. in
C. at
D. to30. He used to__________ full time, but now he is a part-time worker.A. work
B. working
C. worked
D. to work31. The accident happens because of driving_________.A. careful
B. careless
C.carefully
D. carelessly32. I wish you__________ us some day.A. visit
B. will visit
C. would visit
D. visited33. Van is a(n)__________ student in the USA.A. bright
B. foreigner
C. exchange
D. intelligent34. There is a river__________ across the village.A. flowing
B. running
C. lying
D. reaching35. A. He is considered one of the greatest__________ of the country.A. heroin
B. heroes
C. heroic
D. heronins36. The weather is nice. Shall we__________ mountains this morning?
A. come
B. climb
C. travel
D. go37. There is a small bamboo__________ at the entrance to the village.A. forestation
B. forestry
C. forest
D. fores anger38. Getting to the village is very__________ journey.A. interest
B. nterests
C. interested
D. interesting.39. My village lies near the__________ of the mountain and by the river.A. foot
B. feet
C. legs
D. leg40. Now he doesn’t take the train as he__________.A. does
B. is
C. did
D. used to41. We were lucky enough__________ the last bus.A. to catch
B. catch
C. caught
D. catching42. Many people go to my village on the weekends to have a rest after__________.A. hard working week
B. a working hard week C. a hard working week D. a hard week working43. There is a big old banyan tree at the__________ to the village.A. door
B. gate
C. chance
D. entrance44. Liz wishes she__________ Ba"s village again someday.A. can visit
B. could visit
C. visit
D. visits45. I had__________ to the countryside last month.A. a two-day trip
B. a two-days trip
C. two-day trip
D. two-days trip46. Liz took a lot of photos__________ the trip to her parents.A. show
B. showing
C. to show
D. showed47. __________ do you go to school? - I go by bike.A. What
B. When
C. How long
D. How48. What do people do__________ a living in your village? - They plant rice and vegetables.A. to
B. with
C. for
D. of49. There is a river flowing__________ my village.A. across
B. crossing
C. into
D. through50. The bus stopped at a/an__________ to get some more fuel.A. airport
B. pond
C. store
D. gas station
IV. Each sentence has a mistake underlined and correct it.51. The fruit was so rotten that it had to throw away.52. Mrs. Brown used to jogging during the summer months now it often rains so she stops jogging.53. The film we saw last night was so bad that we wish we didn’t go to see it.54. The doctors know that it would be difficult to save the life of the patient but they’ll do their best.55. I’ll go to the school to collect the children. They are used to be picked up after school everyday.V. Give the correct word form of these words.56. She (regular)___________ gets letters from people who have read her novels.57. No one knows the (important)___________ of the problem.58. (Luck)___________, he has just had an accident.59. I’m afraid it will be (convenience)___________ for you to see him tomorrow.60. She looks (attract)___________ in her new coat.__________THE END__________unit 4. LEARNING A FOREIGN LANGUAGEI. VOCABULARY:01.advance/әd’væns/n/v
Trước, tiến bộ02.amount/ә’maʊnt/n
Số lượng03.campus/’kæmpәs/n
Khu trường học04.course/kɔ:rs/n
Khóa học05.deposit/di’pɔzәt/n
Tiền đặt cọc06.dormitory/’dɔ:mәtɔ:ri/n
Kí túc xá07.edition/i’diʃәn/n
Xuất bản, bản in08.experience/iks’piri:әns/v
Trải nghiệm09.fee/fi:/n
Phí 10.institute/’instәtu:t/n
Viện, học viện11.intermediate/intәr’mi:di:әt/n
Cấp giữa, trung cấp12.linguistics/liŋ’gwistiks/n
Ngôn ngữ học13.order/’ɔ:rdәr/n/v
Đơn hàng, ra lệnh14.publish/’p
Lbliʃ/v
Xuất bản15.reputation/repjʊ’teiʃәn/n
Tiếng tăm16.scenery/’sinәri//n
Cảnh đẹp17.until/’Lntil/pre
Cho đến khi18.well-qualified/wel-‘kwɔlәfaid/a
Có tình độII. PRONUNCIATION: The diphthongs of /ei/ /ai/ /ɔi/ /jʊ/III. GRAMMAR: 1. The Use of Modal Verbs (review)2. The Indirect Speech (review)IV. PRACTICE TEST:I. Choose the word, which is pronounced differently from the others.01.A. lecture
B. cure
C. furniture
D. picture02.A. pause
B. cause
C. laugh
D. naughty03.A. passage
B. massage
C. message
D. village04.A. heart
B. wear
C. bear
D. pear05.A. check
B. chair
C. chalk
D. character
II. Choose the word that has the stress part pronunced differently from the orthers.06.A. climate
B. comprise
C. casual
D. cotton07.A. occasion
B. religion
C. federation
D. collection08.A. puppet
B. unique
C. tunic
D. notice09.A. compulsory
B. convenient
C. correspond
D. communicate10.A. economic
B. encourage
C. embroider
D. experience
III. Choose the best answer to complete these following sentences.11. His house has been sold___________ $ 1,000,000.A. at
B. for
C. in
D.with12. Bread is usually___________ wheat.A. made of
B. made with
C. made by
D. made from13. Peter, can I___________ you a drink?
A. buy for
B. buy to
C. buy
D. invite14. It isn"t quite___________ that they will come to our party.A. sure
B. exact
C. certain
D. right15. ___________ goes to the bus; now we will have to walk home.A. On time
B. At once
C. There
D. Early16. Don"t hurry! There is no need___________ .A. running
B. to run
C. run
D. you run17. Please write your answers___________ ink.A. in
B. with
C. of
D. by18. Peter was not feeling well, so we gave him___________ to do than you.A. fewer work
B. less work
C. little work
D. least work19. He spent half a year___________ this house.A. to build
B. building
C. built
D. on building20. Will you___________ the door open?
A. leave
B. allow
C. permit
D. give21. What food should you eat if you want to___________ on weight?
A. take
B. get
C. put
D. carry22. The weather was cold. I wish it___________ warmer.A. had been
B. has been
C. were
D. was23. Dickens___________ wrote a lot of interesting stories.A. his is one of England"s best-known writers
B. as one of England"s best-known writers
C. besides one of England"s best-known writers
D. one of England"s best-known writers24. Mike had hoped___________ his letter.A. her to answer
B. that she answer
C. that she would answer D. her answering25. It is a___________ skirt.A. French cotton flowered
B. cotton French flowered
C. flowered cotton French
D. flowered French cotton26. Do you know the beautiful girl___________?
A. sit in the car
B. sat in the car
C. sitting in the car
D. who sit in the car27. This shirt costs___________ 88,000 VND.A. approximate
B. approximation
C. approximately
D. approximative28. I can complete a___________ English test if you want.A. speaking
B. spoken
C. speak
D. spoke29. If you study at the Brighten Language Center- UK, you can live in a___________ on campus.A. hotel
B. mobile room
C. private room
D. dormiroty30. I saw your school’s___________ in today’s edition of the Vietnam News.A. advertiser
B. advertisement
C. advertising
D. advertise31. Do you enjoy___________ English?
A. learn
B. learnt
C. to learn
D. learning32. The government supplied the victims___________ food and water.A. on
B. for
C. to
D. with33. She said that she___________ learning English with you.A. liked
B. to like
C. liking
D. like34. She asked me where I___________ from?
A. came
B. to come
C. come
D. coming35. If you want to attend the course, you___________ pass the examinatin.A. has to
B. have to
C. had to
D. could36. She___________ me whether I liked classical music or not.A. asks
B. asked
C. asking
D. ask37. he asked mewho editor of this book___________?
A. was
B. were
C. are
D. is
IV. Read the following passage and choose the best answers.Lucky survivors
English is a very useful language. If we (38)__________ English, we can go to any countries we like. We will not find it hard to make people understand (39)__________ we want to say. English also helps us to learn all kinds of (40)__________ hundreds of books are (41)__________ in English everyday in (42)__________ countries. English has also helped to spread ideas and knowledge (43)__________ all corner of the world. Therefore, the English language has helped to spread better (44)__________ and (45)__________ among the countries of the world.38. A. to know
B. know
C. knew
D. known39. A. what
B. where
C. when
D. how40. A. subjects
B. things
C. ideas
D. plans41. A. write
B. wrote
C. written
D. writing42. A. much
B. lot of
C. many
D. a lots of43. A. in
B. with
C. at
D. to44. A. to understand
B. understanding
C. understand
D. understood45. A. friend
B. friendly
C. friendliness
D. friendship
V. Each sentence has a mistake underlined and correct it.46. It was say that he would have money problem.47. They asked me how old is she.48. She asked me if was I happy to shop there.49. Tom said he can’t come to our party on Friday.50. He asked me if I can speak more slowly.VI. Rewrite each sentence, beginning with the words provided.51. “I have something to show you now.” He said to me.→ He told me .52. “I’m leaving here for Hue tomorrow.” She said.→ She said ..53. “I’ll come with you as soon as I am ready.” Tom said to her.→ Tom told her 54. “I must go now.” The father said to us.→ The father told us .55. “Why do you come here late?” she asked me.→ She asked .VII. Supply the correct verb form.56. I asked her if she (listen)________________ to music.57. They asked him if he (must)________________ go then.58. She asked me where I (buy)________________ that car.59. She asked him where he (be)________________ from.60. They said that they (sell)________________ their house.________________THE END_______________UNIT 5. THE MEDIAI. VOCABULARY:01.access/’ækses/n
Tiếp cận, dùng02.adult/ә’d
Llt/n
Người lớn03.article/’a:rtikәl/n
Bài báo04.benefit/’benәfit/n/v
Lợi ích, lợi05.commercial/kә’mзrʃәl/a
Thương mại06.communicate/kә’mjʊnәkeit/v
Giao tiếp07.control/kәn’trәʊl/n/v
Điều khiể