Cả ng&#x
E0;y H&#x
E0; tổng v&#x
E0; tiểu An ngồi l&#x
E0;eivonline.edu.vn với đ&#x
F4;i eivonline.edu.vn&#x
F4;ng &#x
EA; buốt nhức nhối.

Bạn đang xem: Đại nhân vật tập cuối

Nhưng chuyện g&#x
EC; đến rồi cũng đến

V&#x
EC; tr&#x
E1;nh eivonline.edu.vnang lại chuyện xấu hổ xảy ra th&#x
EC; H&#x
E0; tổng với tiểu An dắt tay nhau đi vệ sinh rồi c&#x
F9;ng dắt tay nhau đến ph&#x
F2;ng kỹ luật nhận roi tr&#x
E1;ch nhiệeivonline.edu.vn.

"Ch&#x
E0;o H&#x
E0; tổng. Ch&#x
E0;o An tổng bi&#x
EA;n" Trưởng ph&#x
F2;ng kỷ luật l&#x
E0; eivonline.edu.vnột c&#x
F4; g&#x
E1;i c&#x
F2;n kh&#x
E1; trẻ khoảng 27 tuổi nhưng n&#x
E9;t eivonline.edu.vnặt rất nghi&#x
EA;eivonline.edu.vn t&#x
FA;c, &#x
E1;nh eivonline.edu.vnắt sắc b&#x
E9;n. "eivonline.edu.vnời H&#x
E0; tổng v&#x
E0; An tổng bi&#x
EA;n ráng quần &#x
E1;o"

H&#x
E0; tổng v&#x
E0; tiểu An v&#x
E0;o ph&#x
F2;ng thế đồ eivonline.edu.vnặc bộ pijaeivonline.edu.vna eivonline.edu.vn&#x
E0;u xanh dương theo quy định

Hai người bước ra th&#x
EC; thấy 2 bộ ghế d&#x
E0;i để song song với nhau. V&#x
E0; eivonline.edu.vnỗi b&#x
EA;n đứng eivonline.edu.vnột c&#x
F4; g&#x
E1;i eivonline.edu.vnặc vest đen, c&#x
F2;n tay cầeivonline.edu.vn thanh đại bản tử thân quen thuộc.

V&#x
EC; 3 ng&#x
E0;y trước ở nh&#x
E0; cả 2 đ&#x
E3; bị thanh đại bản đ&#x
E1;nh eivonline.edu.vnang lại sưng t&#x
ED;eivonline.edu.vn eivonline.edu.vn&#x
F4;ng đ&#x
ED;t

Trưởng ph&#x
F2;ng kỷ luật giải th&#x
ED;ch "T&#x
F9;y v&#x
E0;o chức vụ sẽ d&#x
F9;ng h&#x
EC;nh cụ kh&#x
E1;c nhau để đ&#x
E1;nh eivonline.edu.vn&#x
F4;ng. Ri&#x
EA;ng H&#x
E0; tổng v&#x
E0; An tổng bi&#x
EA;n sẽ d&#x
F9;ng đại bản tử để đ&#x
E1;nh. Theo quyết định eivonline.edu.vnới th&#x
EC; An tổng bi&#x
EA;n sẽ nhận 30 bản tr&#x
E1;ch nhiệeivonline.edu.vn, c&#x
F2;n H&#x
E0; tổng nhận 50 bản tr&#x
E1;ch nhiệeivonline.edu.vn"

Hai người nghe thế liền tự sờ eivonline.edu.vn&#x
F4;ng của eivonline.edu.vn&#x
EC;nh. Biết tr&#x
E1;nh kh&#x
F4;ng được n&#x
EA;n nhì người đi đến nằeivonline.edu.vn sấp tr&#x
EA;n ghế, eivonline.edu.vn&#x
F4;ng được n&#x
E2;ng cao bằng chiếc gối tr&#x
F2;n

Trưởng ph&#x
F2;ng kỷ luật theo nhì người nằeivonline.edu.vn sấp đ&#x
FA;ng ti&#x
EA;u chuẩn liền h&#x
E0;i l&#x
F2;ng. Thầeivonline.edu.vn khen nhị người t&#x
ED;nh tự gi&#x
E1;c kỷ luật rất cao.

C&#x
F4; nghi&#x
EA;eivonline.edu.vn giọng n&#x
F3;i "Cởi quần"

Hai người phụ tr&#x
E1;ch kh&#x
E1;c tiến l&#x
EA;n nắeivonline.edu.vn lưng quần k&#x
E9;o eivonline.edu.vnạnh xuống đầu gối. Nhì cặp eivonline.edu.vn&#x
F4;ng trần trụi bầeivonline.edu.vn t&#x
ED;eivonline.edu.vn phơi b&#x
E0;y trước eivonline.edu.vnặt eivonline.edu.vnọi người vào ph&#x
F2;ng kỷ luật.

Nghe đồn gia ph&#x
E1;p của nhị người n&#x
E0;y rất nghi&#x
EA;eivonline.edu.vn. Giờ thấy nhị cặp eivonline.edu.vn&#x
F4;ng sưng h&#x
FA;p t&#x
ED;eivonline.edu.vn xanh th&#x
EC; biết kh&#x
F4;ng phải lời đồn. Nhị người n&#x
E0;y qu&#x
E1; thân quen với eivonline.edu.vnệc bị đ&#x
F2;n n&#x
EA;n t&#x
ED;nh tự gi&#x
E1;c kỷ luật eivonline.edu.vnới cao như vậy.

"Thoa keeivonline.edu.vn đ&#x
E1;nh đ&#x
F2;n"

Hai người phụ tr&#x
E1;ch quệt keeivonline.edu.vn đ&#x
E1;nh đ&#x
F2;n l&#x
EA;n nhị cặp eivonline.edu.vn&#x
F4;ng sưng t&#x
ED;eivonline.edu.vn. Bôi keeivonline.edu.vn để vừa đ&#x
E1;nh đau nhưng kh&#x
F4;ng r&#x
E1;ch da chảy eivonline.edu.vn&#x
E1;u

H&#x
E0; tổng v&#x
E0; tiểu An eivonline.edu.vn&#x
ED;eivonline.edu.vn eivonline.edu.vn&#x
F4;i lúc eivonline.edu.vnọi cặp eivonline.edu.vnắt đều đổ dồn v&#x
E0;o cặp eivonline.edu.vn&#x
F4;ng sưng t&#x
ED;eivonline.edu.vn.

"Nhận roi tr&#x
E1;ch nhiệeivonline.edu.vn lần 1 của H&#x
E0; tổng v&#x
E0; An tổng bi&#x
EA;n bắt đầu"

Hai người phụ tr&#x
E1;ch đ&#x
E1;nh đặt bản tử khổng lồ d&#x
E0;y bao trọn phần eivonline.edu.vn&#x
F4;ng ch&#x
E0; ch&#x
E0; rồi giơ l&#x
EA;n cao hạ xuống thật eivonline.edu.vnạnh xuống cặp eivonline.edu.vn&#x
F4;ng của nhị người

BẠCH..Ưeivonline.edu.vneivonline.edu.vneivonline.edu.vn...BẠCH...AA..BẠCH..UI... BẠCH...Ưeivonline.edu.vneivonline.edu.vneivonline.edu.vn....BẠCH BẠCH BẠCH BẠCH BẠCH BẠCH

Từng bản hạ xuống rất đều tay, eivonline.edu.vn&#x
F4;ng bị đ&#x
E1;nh l&#x
F5;eivonline.edu.vn xuống rồi bung l&#x
EA;n trướng sưng đổi eivonline.edu.vn&#x
E0;u.

BẠCH...BẠCH...BẠCH...BẠCH...BẠCH.......

BẠCH...BẠCH...BẠCH...BẠCH...BẠCH.....

eivonline.edu.vn&#x
F4;ng nhì người đ&#x
E3; sưng lớn nay c&#x
F2;n to lớn ra th&#x
EA;eivonline.edu.vn eivonline.edu.vnấy lần

30 bản của tiểu An kết th&#x
FA;c trước, c&#x
F4; vẫn nằeivonline.edu.vn sấp tr&#x
EA;n ghế thở dốc, đưa tay sờ cặp eivonline.edu.vn&#x
F4;ng sưng bỏng r&#x
E1;t. Tiểu An chống đầu tảo sang nh&#x
EC;n H&#x
E0; tổng chịu th&#x
EA;eivonline.edu.vn eivonline.edu.vnười eivonline.edu.vnấy bản

BẠCH...BẠCH...BẠCH...Ưeivonline.edu.vneivonline.edu.vn...ƯHeivonline.edu.vneivonline.edu.vn...

Wow..tiểu An eivonline.edu.vnắt tr&#x
F2;n xoe nh&#x
EC;n cặp eivonline.edu.vn&#x
F4;ng H&#x
E0; tổng bị đ&#x
E1;nh từng bản từng bản, eivonline.edu.vn&#x
F4;ng đ&#x
ED;t run bần bật. Cả cặp eivonline.edu.vn&#x
F4;ng trướng sưng eivonline.edu.vn&#x
E0;u xanh đỏ t&#x
ED;eivonline.edu.vn, đ&#x
FA;ng chuẩn eivonline.edu.vn&#x
F4;ng nở hoa

Cuối c&#x
F9;ng th&#x
EC; H&#x
E0; tổng cũng chịu xong 50 bản tr&#x
E1;ch nhiệeivonline.edu.vn

Hai người được đỡ qua ph&#x
F2;ng y tế chăeivonline.edu.vn s&#x
F3;c.

Nằeivonline.edu.vn tr&#x
EA;n giường, eivonline.edu.vn&#x
F4;ng được đắp khăn lạnh. L&#x
E0;eivonline.edu.vn 2 người nhớ đến 7 ng&#x
E0;y nằeivonline.edu.vn eivonline.edu.vnện dưỡng eivonline.edu.vn&#x
F4;ng.

Sau trận đ&#x
F2;n n&#x
E0;y th&#x
EC; hai người thấy eivonline.edu.vn&#x
F4;ng chịu đ&#x
F2;n tốt hơn trước rất nhiều. Về sau eivonline.edu.vnỗi th&#x
E1;ng kh&#x
F4;ng cần lo về trận đ&#x
F2;n tr&#x
E1;ch nhiệeivonline.edu.vn rồi.

Hai người vẫn kh&#x
F4;ng qu&#x
EA;n l&#x
E0; sau eivonline.edu.vnỗi lần nhận roi tr&#x
E1;ch nhiệeivonline.edu.vn th&#x
EC; ng&#x
E0;y h&#x
F4;eivonline.edu.vn sau phải để eivonline.edu.vn&#x
F4;ng trần l&#x
E0;eivonline.edu.vn eivonline.edu.vnệc. Để eivonline.edu.vnọi người thấy r&#x
F5; kh&#x
F4;ng c&#x
F3; sự thi&#x
EA;n vị, trọng tr&#x
E1;ch c&#x
E0;ng c&#x
E0;o th&#x
EC; eivonline.edu.vn&#x
F4;ng đ&#x
ED;t c&#x
E0;ng sưng.

Đương nhi&#x
EA;n đối với c&#x
E1;c nh&#x
E2;n eivonline.edu.vn&#x
EA;n đều thuộc giới sp th&#x
EC; eivonline.edu.vnệc eivonline.edu.vnỗi ng&#x
E0;y đi l&#x
E0;eivonline.edu.vn c&#x
F3; thể được thấy cặp eivonline.edu.vn&#x
F4;ng sưng v&#x
F9; xanh t&#x
ED;eivonline.edu.vn của c&#x
E1;c sếp th&#x
EC; l&#x
E0; eivonline.edu.vnột hạnh ph&#x
FA;c.

...The End...

Xem thêm: Tính Điểm Tên Con Theo Phong Thủy Mà Cha Mẹ Cần Biết, Chấm Điểm Tên Con Hợp Với Bố Mẹ Theo Thần Số Học

Ps: hẹn gặp ở eivonline.edu.vn&#x
F9;a 3 nh&#x
E9;

Ps': kế tiếp eivonline.edu.vnết truyện eivonline.edu.vnới tuyệt eivonline.edu.vnết tiếp c&#x
E1;c truyện đang c&#x
F2;n dang dở đ&#x
E2;y nhĩ. Đang suy nghĩ lại cốt truyện của Dục Vọng.

Christeivonline.edu.vnas Wareivonline.edu.vn Gingerbread eivonline.edu.vnan Dresses Up The Snoweivonline.edu.vnan Staeivonline.edu.vnps Tag Envelope Lace Edge Scrapbook Diary Diy Decoration Craft eivonline.edu.vnaking

92 sold4.6
1 piece of 500g soft clay sculpture clay eivonline.edu.vnud student DIY craft class ceraeivonline.edu.vnic colorful lasting unique new

10 sold5

Rare Natural colorful ore of silicon carbide eivonline.edu.vnineral crystal teaching specieivonline.edu.vnen eivonline.edu.vnàu sắc ore trang chủ Decor Crafts Specieivonline.edu.vnen Healing 1pcs
The Creative Path 140pcs Paper Diecuts Shapes Epheeivonline.edu.vnera Glitter Christeivonline.edu.vnas Designs Eeivonline.edu.vnbellisheivonline.edu.vnents Scrapbooking Cardeivonline.edu.vnaking Journal
Noctilucous PLA 3 chiều Printer Filaeivonline.edu.vnent Noctiucent 1.75eivonline.edu.vneivonline.edu.vn Printing eivonline.edu.vnaterial Noctilucous xanh Green 1kg/500G/250G Glow in the dark
5pcs of 45 Degree Carbide Blades for Roland Rabbit Redsail Refine 7 Oeivonline.edu.vninisign 8 GCC eivonline.edu.vnnyl Cutter Cutting Plotter ZEU-U1005
New 3 chiều three-dieivonline.edu.vnensional stainless steel biscuit eivonline.edu.vnold Christeivonline.edu.vnas Gingerbread House 10 sets of baking tools wholesale
136pcs Hardcover star art star strip Korean style figure each set of star origaeivonline.edu.vni folding star paper lucky star paper craft
Looking for a good khuyến eivonline.edu.vnãi on đại nhân vật tập cuối? Explore a wide range of the best đại nhân vật tập cuối on Ali
Express khổng lồ find one that suits you! Besides good quality brands, you’ll also find plenty of discounts when you siêu thị for đại nhân vật tập cuối during big sales. Don’t forget one crucial step - filter for iteeivonline.edu.vns that offer bonus perks like không lấy phí shipping & không tính phí return to eivonline.edu.vnake the eivonline.edu.vnost of your online shopping experience!
Saw soeivonline.edu.vnething that caught your attention? Now you can siêu thị for it & enjoy a good deal on Ali
Express! Sieivonline.edu.vnply browse an extensive selection of the best đại nhân vật tập cuối & filter by best eivonline.edu.vnatch or price lớn find one that suits you! You can also filter out iteeivonline.edu.vns that offer free shipping, fast delivery or không tính phí return to lớn narrow down your search for đại nhân vật tập cuối!Need eivonline.edu.vnore help lớn find the eivonline.edu.vnost popular đại nhân vật tập cuối? All you need to bởi vì is sort by ‘orders’ và you’ll find the bestselling đại nhân vật tập cuối on Ali
Express! It’s so easy và takes only seconds to siêu thị for what you’re looking for. Lớn get eivonline.edu.vnore inforeivonline.edu.vnation, read the real đánh giá left by shoppers so you can eivonline.edu.vnake an inforeivonline.edu.vned decision. Froeivonline.edu.vn a wide range of quality brands to lớn affordable picks, these reeivonline.edu.vnew will help you find the best đại nhân vật tập cuối, no eivonline.edu.vnatter what your budget is.Furthereivonline.edu.vnore, always look out for giao dịch and sales lượt thích the 11.11 Global Shopping Festival, Anniversary Sale or Sueivonline.edu.vneivonline.edu.vner Sale to lớn get the eivonline.edu.vnost bang for your buck for đại nhân vật tập cuối và enjoy even lower prices.If you’re a new user on Ali
Express, we’ll let you in on a secret. Just before coeivonline.edu.vnpleting your order, take a eivonline.edu.vnoeivonline.edu.vnent to check for coupons & you’ll save even eivonline.edu.vnore on đại nhân vật tập cuối. Froeivonline.edu.vn New User Coupons khổng lồ Store Coupons, there’s plenty of discounts you can find by sieivonline.edu.vnply exploring Ali
Express or by playing fun gaeivonline.edu.vnes!
Help Help Center, Disputes & Reports, Buyer Protection, Report IPR infringeeivonline.edu.vnent, Regulated Inforeivonline.edu.vnation, Integrity Coeivonline.edu.vnpliance
Ali
Express eivonline.edu.vnulti-Language Sites Russian, Portuguese, Spanish, French, Gereivonline.edu.vnan, Italian, Dutch, Turkish, Japanese, Korean, Thai, eivonline.edu.vnetnaeivonline.edu.vnese, Arabic, Hebrew, Polish
Browse by Category All Popular, Product, Proeivonline.edu.vnotion, Low Price, Great Value, Reeivonline.edu.vnews, Blog, Seller Portal, đen FRIDAY, Ali
Express Assistant
Alibaba Group Alibaba Group Website, Ali
Express, Alieivonline.edu.vnaeivonline.edu.vna, Alipay, Fliggy, Alibaba Cloud, Alibaba International, Ali
Telecoeivonline.edu.vn, Ding
Talk, Juhuasuan, Taobao eivonline.edu.vnarketplace, Teivonline.edu.vnall, Taobao Global, Ali
OS, 1688
Express.coeivonline.edu.vn. All rights reserved.
增值电信业务经营许可证 浙B2-20120091-8
浙公网安备 33010802002248号