Kh&#x
F4;ng y&#x
EA;n nan an - <
天是红河岸同>忐忑

T&#x
E1;c giả: Ph&#x
F9; du&#x
A0; ph&#x
F9; du

Thi&#x
EA;n l&#x
E0; hồng bờ s&#x
F4;ng l&#x
E0; ta ch&#x
ED;nh đ&#x
E1;ng hợp t&#x
EC;nh xem&#x
A0; thứ nhất bộ truyện tranh, đuổi theo s&#x
E1;u năm đợi đến n&#x
F3; kết th&#x
FA;c, đến d&#x
F9; xem&#x
A0; trong qu&#x
E1; tr&#x
EC;nh liền ch&#x
E2;m chọc kh&#x
F4;ng ngừng, đến b&#x
E2;y giờ hồi tưởng đứng l&#x
EA;n c&#x
E0;ng l&#x
E0; khoa trương lại giả tạo bay tứ tung, nhưng d&#x
F9; sao cũng l&#x
E0; c&#x
F3; hẳn l&#x
E0; bị cung l&#x
EA;n sự kiện quan tiền trọng thức&#x
A0; &#x
FD; nghĩa, v&#x
EC; thế, liền lấy n&#x
E0;y văn đem n&#x
F3; vào l&#x
F2;ng ta cung đứng l&#x
EA;n đi.

Bạn đang xem: Dòng sông huyền bí bản đẹp


&#x
A0;Về nh&#x
E2;n danh danh

&#x
A0;N&#x
E0;y đề cập đến phi&#x
EA;n dịch vấn đề < tỷ như thật điển h&#x
EC;nh&#x
A0; ‘Charles’ c&#x
F9;ng ‘Kail’>, ta đều lấy ta tr&#x
EA;n tay hiện c&#x
F3; n&#x
E0;y l&#x
EA;n khu&#x
F4;n bản v&#x
EC; chuẩn, mặc dù rằng kỳ thật ta rất muốn d&#x
F9;ng ta l&#x
FA;c ban đầu nh&#x
EC;n đến&#x
A0; c&#x
E1;i cơ phi&#x
EA;n bản, cũng ch&#x
ED;nh l&#x
E0; nam chủ t&#x
EA;n dịch v&#x
EC; ‘Charles’&#x
A0; cơ bản, bất qu&#x
E1; thật đ&#x
E1;ng tiếc lúc đ&#x
F3; bản nh&#x
E2;n rất ngh&#x
E8;o, v&#x
EC; thế cũng chỉ d&#x
F9;ng tốt phái nam chủ t&#x
EA;n dịch v&#x
EC; ‘Kail’&#x
A0; n&#x
E0;y bản.

&#x
A0;A, đặc biệt ghi ch&#x
FA; một ch&#x
FA;t, nhắc tới vị n&#x
E0;y bệ hạ chỉ l&#x
E0; v&#x
EC; thuyết minh phi&#x
EA;n bản vấn đề, b&#x
E0;i n&#x
E0;y&#x
A0; phái mạnh chủ kh&#x
F4;ng phải Kail, ta đối n&#x
E0;y c&#x
F9;ng&#x
A0; Yuuri&#x
A0; t&#x
EC;nh y&#x
EA;u chuyện xưa nh&#x
EC;n xem thật thuận mắt, v&#x
EC; thế sẽ kh&#x
F4;ng s&#x
E1;ch n&#x
E0;y đối CP.

&#x
A0;B&#x
E0;i n&#x
E0;y&#x
A0; nam giới chủ l&#x
E0; Zannanza.

&#x
A0;Ng&#x
F4;, đ&#x
FA;ng rồi, n&#x
E0;y kỳ thật l&#x
E0; nhất thi&#x
EA;n khoa trương lại giả tạo tiểu ng&#x
F4;n kịch, &#x
FD; đồ đi văn nghệ phong, nh&#x
E2;n vật thật khả năng hội biến dạng.

&#x
A0;Phụ ch&#x
FA;: Bản t&#x
E1;c giả kh&#x
F4;ng hề nghi ngờ l&#x
E0; th&#x
E2;n mẹ một c&#x
E1;i, mang lại n&#x
EA;n nếu ngươi ở vào b&#x
E0;i n&#x
E0;y nh&#x
EC;n đến g&#x
EC; dường như l&#x
E0; ngược&#x
A0; ngoạn &#x
FD;, kia tất nhi&#x
EA;n đều l&#x
E0; ảo gi&#x
E1;c.

&#x
A0;Lại phụ ch&#x
FA;: B&#x
E0;i n&#x
E0;y ngắn,3W tả hữu

&#x
A0;Nội dung nh&#x
E3;n: Thiếu nữ mạn chuy&#x
EA;n nhất t&#x
EC;nh gần thủy ban c&#x
F4;ng thần qu&#x
E1;i thần ti&#x
EA;n ma qu&#x
E1;i

&#x
A0;T&#x
EC;m t&#x
F2;i mấu chốt tự: Nh&#x
E2;n vật ch&#x
ED;nh: Đỗ Sai'er
┃ phối hợp diễn: Zannanza, chờ < n&#x
F3;i đồng nh&#x
E2;n văn&#x
A0; phối hợp diễn thật sự c&#x
F2;n cần viết t&#x
EA;n xuất ra miết >
┃ c&#x
E1;i kh&#x
E1;c: Khoa trương lại giả tạo

☆, mộng cụ hiện h&#x
F3;a

Lu&#x
F4;n lu&#x
F4;n cho rằng n&#x
E0;y đều ch&#x
ED;nh l&#x
E0; th&#x
FA; vị mộng, thẳng đến một ng&#x
E0;y n&#x
E0;o đ&#x
F3; mới đột nhi&#x
EA;n ph&#x
E1;t hiện, nguy&#x
EA;n lai mộng cũng l&#x
E0; c&#x
F3; thể cụ hiện h&#x
F3;a .

Đương nhi&#x
EA;n, n&#x
E0;ng chẳng phải chỉ mộng đẹp trở th&#x
E0;nh sự thật như vậy mạn diệu &#x
FD; tứ, bất qu&#x
E1;, kỳ thật cũng c&#x
F2;n kh&#x
F4;ng c&#x
F3; đạt tới trực diện &#x
E1;c mộng như vậy bi thảm ho&#x
E0;n cảnh, ch&#x
ED;nh l&#x
E0;, tho&#x
E1;ng c&#x
F3; một ch&#x
FA;t phiền muộn th&#x
F4;i.

Xem thêm: Chủ Đề: Quận Gò Vấp, Mátxa Thái Tốt, Trai Gọi Quận Gò Vấp, Mátxa Thái Tốt

C&#x
F9;ng với r&#x
E0;o r&#x
E0;o một tiếng thanh vang, tr&#x
EA;n giường nguy&#x
EA;n bản bị v&#x
E2;y trong l&#x
FA;c ngủ mơ Zannanza mạnh ngồi dậy, kinh h&#x
E1;ch cảm x&#x
FA;c ti&#x
EA;u t&#x
E1;n sau, c&#x
F2;n lại tr&#x
E0;n đầy đều l&#x
E0; bất đắc dĩ, b&#x
E1;t ướt sũng t&#x
F3;c, cười n&#x
F3;i:“Ta th&#x
E2;n &#x
E1;i đỗ Sai'er, ngươi lại c&#x
E0;ng bạo lực .”

B&#x
EA;n giường nữ tử đỗ Sai'er c&#x
F3; một đầu lửa đỏ sắc kịp tất t&#x
F3;c d&#x
E0;i, mềm mại thả ch&#x
F3;i mắt, tựa như n&#x
E0;ng tê đỏ như m&#x
E1;u nhỏ ngươi giống nhau, lo&#x
E1; mắt, lại bao nhi&#x
EA;u c&#x
F3; ch&#x
FA;t thẩm nh&#x
E2;n, đặc biệt l&#x
E0;n domain authority n&#x
E0;ng qu&#x
E1; đ&#x
E1;ng trắng n&#x
F5;n, thậm ch&#x
ED; mang theo một ch&#x
FA;t bệnh trạng thảm đạm, mệt th&#x
EA;m dưới liền c&#x
F3; vẻ ph&#x
E1; lệ quỷ kh&#x
ED; d&#x
E0;y đặc, mang đến d&#x
F9; l&#x
E0; ở ban ng&#x
E0;y ban mặt đột nhi&#x
EA;n nh&#x
EC;n thấy cũng sẽ l&#x
E0;m đến người ta kh&#x
F4;ng khỏi một th&#x
E2;n mồ h&#x
F4;i lạnh.

Chap trước Dòng Sông Huyền Bí 32Dòng Sông Huyền Bí 31Dòng Sông Huyền Bí 30Dòng Sông Huyền Bí 29Dòng Sông Huyền Bí 28Dòng Sông Huyền Bí 27Dòng Sông Huyền Bí 26Dòng Sông Huyền Bí 25Dòng Sông Huyền Bí 24Dòng Sông Huyền Bí 23Dòng Sông Huyền Bí 22Dòng Sông Huyền Bí 21Dòng Sông Huyền Bí 20Dòng Sông Huyền Bí 19Dòng Sông Huyền Bí 18Dòng Sông Huyền Bí 17Dòng Sông Huyền Bí 16Dòng Sông Huyền Bí 15Dòng Sông Huyền Bí 14Dòng Sông Huyền Bí 13Dòng Sông Huyền Bí 12Dòng Sông Huyền Bí 11Dòng Sông Huyền Bí 10Dòng Sông Huyền Bí 08Dòng Sông Huyền Bí 07Dòng Sông Huyền Bí 06Dòng Sông Huyền Bí 05Dòng Sông Huyền Bí 04Dòng Sông Huyền Bí 03Dòng Sông Huyền Bí 02Dòng Sông Huyền Bí 01Dòng Sông Huyền Bí 9 Chap kế

*

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

Dòng Sông Huyền Bí 32Dòng Sông Huyền Bí 31Dòng Sông Huyền Bí 30Dòng Sông Huyền Bí 29Dòng Sông Huyền Bí 28Dòng Sông Huyền Bí 27Dòng Sông Huyền Bí 26Dòng Sông Huyền Bí 25Dòng Sông Huyền Bí 24Dòng Sông Huyền Bí 23Dòng Sông Huyền Bí 22Dòng Sông Huyền Bí 21Dòng Sông Huyền Bí 20Dòng Sông Huyền Bí 19Dòng Sông Huyền Bí 18Dòng Sông Huyền Bí 17Dòng Sông Huyền Bí 16Dòng Sông Huyền Bí 15Dòng Sông Huyền Bí 14Dòng Sông Huyền Bí 13Dòng Sông Huyền Bí 12Dòng Sông Huyền Bí 11Dòng Sông Huyền Bí 10Dòng Sông Huyền Bí 08Dòng Sông Huyền Bí 07Dòng Sông Huyền Bí 06Dòng Sông Huyền Bí 05Dòng Sông Huyền Bí 04Dòng Sông Huyền Bí 03Dòng Sông Huyền Bí 02Dòng Sông Huyền Bí 01Dòng Sông Huyền Bí 9