nhìn trong suốt thời kỳ Tam Quốc, viên võ tướng tất cả võ nghệ cao nhòng nhất không có ai qua phương diện được thường Sơn Triệu Tử Long. Trải qua trăm trận không thua kém một ai, yêu cầu trong thiết yếu sử ông tất cả mỹ danh “Đánh khắp trần giới không địch thủ”. Quan lại Vũ cũng chính là danh tướng khôn cùng lợi hại, cơ mà vẫn bị trúng thương hiệu độc nên khoét giết cạo xương. Còn Triệu Vân thì trong cả cuộc đời chinh chiến không hề dính vết thương nào, ko đổ một giọt máu, cơ mà ...đã mất mạng một phương pháp lãng xẹt.
Dân Việt trên
*

Hình ảnh Triệu Vân cứu vãn A Đẩu vào phim

Nhà nghiên cứu lịch sử Tam Quốc nai lưng Ứng Dũng đã phân tích các tứ liệu với viết bài giúp đỡ bạn đọc mê Tam Quốc hiểu biết thêm về tử vong của viên danh tướng danh tiếng này.

Bạn đang xem: Triệu vân chết như thế nào

Gan dạ số một

Triệu Vân là 1 trong trong Ngũ Hổ tướng mạo của lưu lại Bị cùng với Quan Vũ, Trương Phi, Mã khôn xiết và Hoàng Trung. Trong Đạo Giáo, Triệu Vân được tôn là “Triệu Thánh Đế quân. Vĩnh Xương Quân”. Vào trận ước Trường Bản, Triệu Vân một tay ôm A Đẩu lưu lại Thiền, tay kia núm thương đột phá trùng vây của quân Tào, giết chết 54 đại tướng với mấy trăm quân của Tào Tháo. Những tướng tài của Tào cởi như Trương Cáp, hứa hẹn Chử, từ bỏ Hoảng, Trương Liêu… phần đông bị ông đánh bại, sau trận này được lưu lại Bị khen “Triệu Tử Long can đảm số một”. 

Trong Ngũ Hổ tướng mạo của quân Thục, quan tiền Vũ chết vị nóng nảy, Trương Phi chết vị tiểu nhân, Mã Siêu chết trẻ vày bệnh, Hoàng Trung trúng thương hiệu rồi chết bệnh, chỉ tất cả Triệu Vân không người nào biết bởi vì sao nhưng mà chết. Thực tế, viên hổ tướng tá này bị tiêu diệt vì một cái kim thêu. Chuyện xảy ra ví dụ như sau: Triệu Vân, tự tận Long, bạn Chân Định, hay Sơn, sinh năm 154 sau Công Nguyên. Sử tịch ghi ông cao tám thước (theo quy đổi hiện đại là rộng 2m40, chắc tín đồ xưa không đo, kia chỉ là số lượng ước lệ chỉ người cao to), mắt to mày rậm, tai to mặt lớn.

Năm 194, Triệu Vân dẫn quân quận hay Sơn theo Công Tôn Toản tiến công Viên Thiệu. Trong “Tam Quốc diễn nghĩa” vào trận Bàn Hà, Triệu Vân đã cứu Công Tôn Toản và pk suốt 5-60 hợp với danh tướng Hà Bắc Văn Sú bất phân chiến hạ bại.

Năm 200, sau thời điểm bị Tào túa đánh bại, lưu giữ Bị chạy theo Viên Thiệu, chạm chán Triệu Vân ở Nghiệp Thành, hai fan vừa chạm chán mặt sẽ thấy thân thiết, tối ngủ cùng giường, rồi rước quân theo phò tá. Trương Phi không phục, sau thời điểm Triệu Vân đánh bại mãnh tướng Điển Vi của Tào Tháo, Phi new chịu phục tài.

“Tam Quốc diễn nghĩa” mô tả ông là mãnh tướng mạo muôn tín đồ không địch nổi, cả đời giao chiến với rất ít người với giết cũng khá ít. Năm 201, trong trận Nhữ nam giới khi hành động với quân Tào, ông giết chết Cao Lãm – một trong các “Hà Bắc tứ trụ”, giao chiến 30 vừa lòng đã vượt qua Trương Cáp.

Khi lưu lại Bị new đến gớm Châu, Triệu Vân sẽ giết chết sơn tặc Trương Vũ, cướp ngựa Đích Lư dâng mang đến Lưu Bị. Năm 207, Triệu Vân giết bị tiêu diệt Lã Khoáng, bộ tướng của Tào Nhân và vượt qua Lý Điển chỉ sau mười mấy hợp.

Năm 208, Tào tháo dỡ đánh xuống phương Nam, đuổi giết Lưu Bị nghỉ ngơi Đương Dương, Tràng Bản, lưu Bị nên bỏ cả vợ con túa chạy. Triệu Vân vừa ôm ấu chúa A Đẩu vừa đảm bảo an toàn Cam Phu nhân, vì vậy hai mẹ con A Đẩu new sống sót. Sau trận này Triệu Vân được phong có tác dụng Nha Môn tướng mạo quân.

Vang danh Đương Dương, Trường Bản

Trong “Tam Quốc diễn nghĩa”, Đương Dương Trường bản là trận chiến “thành danh” của Triệu Vân, Triệu Vân xông trộn ra vào vòng vây quân Tào cứu vớt thoát Giản Ung, Mu Chúc, Cam Phu nhân, lưu Thiền; giết Hạ Hầu Ân chiếm được danh kiếm Thanh Cang; giết danh tướng mạo Yến Minh của Tào Hồng, giết chung Tấn, chung Thân của Hạ Hầu Đôn; tấn công lui Trương Cáp, Tiêu Xúc, Trương Nam, Mã Diên, Trương Khải; xông trộn ngang dọc khắp trận Tào như chốn không người, giết thịt cả thảy rộng 50 tướng Tào, khiến Tào tháo buột miệng khen “Thật là một trong những Hổ tướng!”.

Gia cat Lượng rất quý trọng Triệu Vân trí dũng tuy vậy toàn. Đêm trước trận Xích Bích, sau thời điểm “mượn gió Đông”, Gia cát Lượng nhờ vào Triệu Vân tiếp ứng cần thoát. Khi đó, Triệu Vân vẫn giương cung bắn đứt dây buồm thuyền của tướng mạo Đông Ngô tự Thịnh, cho thấy tài phun cung hơn bạn của ông.

Khi lưu Bị sang trọng Đông Ngô đón dâu, Gia mèo Lượng cũng yên chổ chính giữa giao việc bảo đảm cho Triệu Vân, Triệu Vân cũng không phụ ủy thác để giúp mưu kế của Gia cat Lượng thành công. Điều này không bóc tách khỏi tính cẩn thận, tỉ mỉ, cẩn thận của Triệu Vân.

Tôn Quyền áp dụng kế của Trương Chiêu để giành lại kinh Châu tự tay lưu lại Bị, định bắt A Đẩu lưu Thiền làm nhỏ tin để đánh đổi, “Triệu Vân thừa sông chiếm A Đẩu” càng biểu lộ rõ rộng sự vũ dũng với kiến thức độc đáo và khác biệt của Triệu Vân. Năm 211, Triệu Vân vào Xuyên, men Giang Tây mang đến Giang Dương, hội sư cùng với Gia cat Lượng tại Thành Đô. Sau khi lấn chiếm Thành Đô, Triệu Vân được phong làm cho Dự Quân tướng quân.

Tượng Triệu Vân

Năm 219, Hoàng Trung khi đi chiếm lương bị các tướng Ngụy Trương Hạ, tự Hoảng vây khốn, Triệu Vân mang đến Hán Thủy tiếp ứng, chém tướng Ngụy Tiêu Bỉnh, cải tiến vượt bậc trùng vây, vượt mặt Trương Hạ, từ bỏ Hoảng, cứu giúp thoát Hoàng Trung, xông mang lại đâu, không có ai dám cản.

Tào Tháo quan sát thấy, than thở: “Anh hùng Đương Dương Trường bạn dạng khi xưa vẫn còn đó!”. Về sau, Triệu Vân lại lấn chiếm doanh trại quân Tào sống Hán Thủy để kháng Tào. Giữ Bị khen ngợi: “Tử Long thật can đảm hơn người!” và call Triệu Vân là “Hổ Uy tướng quân”. Năm 223, Triệu Vân được thăng có tác dụng Trung Hộ quân, Chinh phái nam tướng quân, phong làm cho Vĩnh Xương Đình hầu, rồi được phong tiếp là Trấn Đông tướng quân.

Năm 225, to gan Hoạch làm phản loạn, Triệu Vân và Ngụy Diên theo Gia mèo Lượng đi chinh thảo, Triệu Vân đang giết chết động chủ Kim Hoài Tam Kết. Vào “Tam Quốc diễn nghĩa”, năm 228 Triệu Vân theo Gia cát Lượng Bắc phạt, đánh nhau đối với cả gia đình tướng mạo Ngụy Hàn Đức sinh hoạt núi Phụng Minh, Triệu Vân đâm chết con cả Hàn Anh, nhỏ thứ tư Hàn Kỳ, bắn chết con thứ cha Hàn Quỳnh rồi làm thịt nốt Hàn Đức, uy chấn chư quân. Khi đó Triệu Vân đang 70 tuổi.

Trong “Tam Quốc Chí”, năm 228, Triệu Vân với Đặng đưa ra đương đầu với quân của Ngụy tướng Tào Chân, quân ít, địch bạo gan bị thất lợi, nhưng bởi Triệu Vân kêu gọi dân chúng vắt thủ trận địa, không trở nên đại bại, sau khi rút quân, Triệu Vân bị giáng xuống làm cho Trấn Quân tướng tá quân.

Trong “Tam Quốc diễn nghĩa”, Gia cat Lượng đề nghị lui quân vì Mã Tốc nhằm mất Nhai Đình, Triệu Vân với Đặng chi đoạn hậu. Triệu Vân ngăn Quách Hoài, đâm chết Tô Ngung, làm thịt Vạn Chính. Toàn quân phải rút, Triệu Vân một mình một con ngữa giữa kiên cố phía sau, không để sai sót.

Cái chết... Lãng xẹt

Năm 229, Triệu Vân chết ở Thành Đô, tận hưởng thọ 76 tuổi, được truy tìm phong thụy hiệu Thuận Bình Hầu. Cuộc đời Triệu Vân khôn cùng trọn vẹn gần như đường, ngay Quan Vũ, Trương Phi cũng không sánh được.

Triệu Vân gồm hai đàn ông và một nhỏ gái; nhỏ cả Triệu Thống, thừa kế tước của cha, làm quan đến chức Hổ Bôn trung lang, Đốc Hành lãnh quân; con thứ Triệu Quảng làm cho Nha Môn tướng, theo Khương Duy xuất chinh, chết khi gia nhập trận Đạp Trung; đàn bà là Triệu Thị, lấy Quan Bình (con trai quan tiền Vũ) hình thành Quan Việt.

Triệu Vân chưa phải bị bị tiêu diệt do mắc bệnh mà khôn xiết lãng xẹt. Một hôm ông tắm ngơi nghỉ nhà, bà vợ cọ sống lưng cho chồng thấy ông mặc dù tuổi đã tăng cao nhưng da dẻ white trẻo, trót lọt tru, mọi người không tồn tại một dấu sẹo. Bà vô cùng lấy làm lạ, bèn hỏi: “Tướng công, ông chinh chiến bao năm như thế, chả lẽ chưa khi nào bị yêu mến sao?”.

Triệu Vân cười đáp: “Đương nhiên, ta trải qua trăm trận, thịt địch vô số, nhưng không tồn tại kẻ nào va được đến fan ta, rước được của ta dù duy nhất giọt máu”. Cô vợ nghe xong, trong đầu thốt nhiên dấy lên ý nghĩ về nghịch ngợm. Bà lén lấy cây kim thêu, dịu chân đến bên chồng, trêu ông: “Tướng công, em có bản lĩnh khiến ông bị thương đổ máu đấy”. Nói rồi sử dụng kim đâm một hèn vào cánh tay ông.

Triệu Vân lag mình vị nhói đau, nhận thấy giọt máu chảy lăn bên trên cánh tay thì cực kỳ hoảng sợ, mặt mày đột nhiên tái dại, hàm cứng, khó thở nữa. Một danh tướng khiến cho bao kẻ thù khiếp sợ trên chiến trường, sau cùng lại... Chết do sợ khi thấy mình đổ máu!

Còn Triệu Vân, cuộc sống của ông có thể nói là khá bi thương, cái bất hạnh lớn duy nhất của ông lại xuất phát từ chính lòng trung thành.

Triệu Vân (?- 229) tự tử Long, là danh tướng tá thời kỳ cuối công ty Đông Hán cùng thời Tam quốc trong lịch sử dân tộc Trung Quốc. Ông là công thần khai quốc bên Thục Hán, là 1 trong vị tướng mạo uy dũng, gồm mưu lược và tận trung vị nước, được binh sĩ Thục Hán ca tụng là "Hổ uy tướng mạo quân".

Vì tấm lòng trung thành mà Triệu Vân luôn được lưu lại Bị tin tưởng, phục vụ tuy không đảm bảo nhưng sự trọng dụng nhưng ông dành được là trang bị mà các tướng lĩnh khác không có được. Triệu Vân là Trung hộ quân, đây là chức vụ thống lĩnh cấm quân, chỉ bao hàm tướng lĩnh được vô cùng tin cậy mới được giao mang đến trọng trách bảo vệ nơi ngơi nghỉ của đế vương như vậy.

Nhưng chính vì vậy mà cơ hội lập công của Triệu Vân cũng ít đi hết sức nhiều, ông chỉ có thể trưng đôi mắt ra nhìn những hổ tướng khác như Quan Vũ và Trương Phi lập chiến công, bản thân chỉ có thể đứng ngơi nghỉ hậu phương bảo vệ Lưu Bị.

Sau khi lưu Bị mất, Gia mèo Lượng trở thành người dân có tiếng nói nhất của Thục Hán, ông bắt đầu dần dần trọng dụng fan huynh đệ Triệu Vân.

Năm 223, Triệu Vân được lưu giữ Thiện phong làm Trung hộ quân, Chinh phái nam tướng quân, Vĩnh Xương đình hầu, sau đó thăng lên Trấn đông tướng mạo quân.


Vân lấy được không ít quân tư trang hành lý và vải vóc lụa thừa, Gia mèo Lượng sai đem phần nhiều vật ấy ban mang lại tướng sỹ của Vân, Vân nói rằng: “Việc quân đang bất lợi, sao hoàn toàn có thể nhận quà tặng được? Xin chuyển hết mọi vật phẩm ấy vào che khố làm việc Xích ngạn, đợi đến tháng 10 quý phái Đông giá bán rét nhưng mà ban thưởng”. Gia cát Lượng khôn xiết lấy làm đề xuất và nghe theo.


Triệu Vân giữa những năm tháng cuối đời, hình như ông biết trước thọ mệnh của chính bản thân mình chẳng còn lâu năm nên đã từng nói với thừa tướng Gia cat Lượng: "Thừa tướng, Tử Long già rồi, mong nguyện của tiên đế, ta không hề cách làm sao tận lực, đại nghiệp phục hưng Hán thất chỉ hoàn toàn có thể dựa cả vào trong 1 mình quá tướng".

Năm 229, Triệu Vân, võ tướng cuối cùng trong nhóm Ngũ Hổ tướng tá Thục Hán qua đời tận nhà riêng. Kể từ đó Ngũ Hổ tướng vĩnh viễn không thể tồn tại, đấy là một năm thực sự tang thương của tổ chức chính quyền Thục Hán.

Gia mèo Lượng vốn vẫn dự liệu trước được vấn đề này, lý do là vì chưng tuổi của Triệu Vân lúc này đã cao, quy lao lý tự nhiên, cấp thiết kháng cự, cơ mà khi người truyền tin chạy mang đến báo tang, Gia mèo Lượng vẫn không khỏi gian khổ khóc nói Tử Long mất đi, đất nước mất đi một fan tài, ta cũng mất đi một cánh tay phải.


Mỗi lúc nghĩ về câu nói đó, Gia cat Lượng không ngừng rơi lệ, chỉ có thể thở nhiều năm đau xót bởi vì mất đi một danh tướng bên cạnh.

Xem thêm: What the hell là gì? dùng cụm từ này thế nào mới chuẩn? what the hell là gì

Gia mèo Lượng và Triệu Vân đã cùng nhau tác chiến hơn nửa đời người, với mọi người trong nhà trải qua tương đối nhiều vinh nhục, cả hai người đều phải có một trái tim trung thành, đều muốn làm sao sẽ giúp đỡ đỡ họ lưu lại phục hưng Hán Thất, nhưng lại tiếc rằng cho tận lúc bị tiêu diệt cả Triệu Vân với Gia mèo Lượng phần lớn không làm cho được.