Giá rubi miếng lên tối đa nửa năm

Mỗi lượng quà miếng SJC sáng ngày hôm nay vượt 68 triệu đồng, tăng 150.000 đồng so với hôm qua và hơn nửa triệu đ so từ thời điểm cách đó một tuần.

Bạn đang xem: Giá vàng


X868p_MJZVU6d
KNg" alt="*">