Bạn vẫn xem: 1/6 Phút bằng Bao Nhiêu Giây Ạ, các bạn An Nói (1,6 ) giờ ( = 1 ) tiếng (6 ) Phút trên doanhnhan.edu.vn

Hãy nhập thắc mắc của bạn, doanhnhan.edu.vn đã tìm những câu hỏi có sẵn đến bạn. Nếu như không thỏa mãn nhu cầu với những câu trả lời có sẵn, bạn hãy tạo câu hỏi mới.Bạn đã xem: 1 6 giờ bằng bao nhiêu giờ từng nào phút

Đang xem: 1/6 phút bởi bao nhiêu giây

1 năm thườngcó 365 ngày

1 ngày bao gồm 24 tiếng

1 tiếng tất cả 60 phút

1 phút có 60 giây

=> 1 tiếng có 60 x 60 = 3600 giây

=> 1 ngày có 3600 x 24 = 86400 giây

=> một năm thường gồm 86400 x 365 = 31536000 giây

Đúng k đến mình

Tính : 1 ráng kỉ = giây. Ai làm được mình tick 4cái.

Bạn đang xem: 1/6 giờ bằng bao nhiêu phút

Nếu các bạn tìm gọi sâu hơn vẫn biết :1 năm thường = 365 ngày 5 tiếng 48 phút 46 giây

Đọc tiếp

viết sô phù hợp vào nơi chấm

1 năm ( không nhuận ) gồm .. Ngày

1 năm ( nhuận ) bao gồm . Ngày

1 tháng thông thường có .( hoặc ) ngày

tháng 2 gồm .. ( hoặc ..) ngày

1 giờ = .. Phút = .. Giây

1 phút = . Giây = giờ

1 giây = .. Phút = giờ

Đọc tiếp

365

366

30 hoặc 31

28 hoặc 29

1 giờ = 60 phút = 3600 giây

1 phút = 60 giây =(frac160)giờ

1 giây =(frac160)phút =(frac13600)giờ

1 năm khôngnhuận gồm 365 ngày

1 năm nhuận có 366 ngày

1 tháng thường có 30 hoặc 31 ngày

Tháng 2 bao gồm 28 hoặc 29 ngày

1 giờ đồng hồ = 60 phút = 3600 giây

1 phút = 60 giây =(frac160)giờ

1 giây =(frac160)phút =(frac13600)giờ

1 năm k nhuận có 365 ngày

1 năm nhuận có 366 ngày

1 tháng thường có 31 hoặc 30 ngày

tháng 2 có 29 hoặc 28 ngày

1 giờ=60 phút=3600giây

1phút=60giây=0,0166666667giờ

1 giây=0,0166666667phút=0,000277777778giờ

10 thiên niên kỉ = giây

Biết rằng năm thứ nhất là năm thường xuyên và hai năm sau mới là năm nhuận

Đọc tiếp

1 thiên niên kỉ = 1000 năm

> 10 thiên niên kỉ = 10000 năm = 3650000 ngày = 87600000 giờ = 5256000000 phút = 315360000000 giây

mình chỉ tính :

1 năm = 365 ngày ( còn năm nhuận bạn tự tính rồi cộng thêm vào ok)

Bạn thủng thẳng lắm đúng ko?

Cách để chúng ta hết thảnh thơi nè:

Lấy mấy tính ra tính rồi nhắn kết quả cho tui, ngóng tui trả lời xong xuôi nhấn đúng.

1 giờ tất cả sốgiây là:

60.60=3600(giây)

một ngày gồm số giây là:

3600.24=86400 (giây)

1 năm gồm số giây là:

86400.365=31 536 000(giây)

b, ngồi cơ mà đếm

Viết số phù hợp vào chỗ chấm:

a) 1 phút = ..giây


*

phút = ..giây

2 phút = giây

1 phút 8 giây = .giây

60 giây = phút

7 phút = .giây

b) 1 cụ kỉ = năm

5 vắt kỉ =năm


*

*

*

*

thế kỷ = 25 năm

1.Viết số thích hợp vào khu vực chấm :

a)3 năm 7 tháng + 9 năm 6 tháng = năm tháng

b)6 ngày 23 tiếng + 7 ngày 9h = ngày giờ

c)12 tiếng 25 phút + 6 giờ đồng hồ 35 phút = giờ phút

2.Tính

a)3 năm 7 tháng một năm 9 mon =

b)17 giờ trăng tròn phút 9 giờ 38 phút =

c)12 giờ đồng hồ 5 phút 4 giờ đồng hồ 49 phút =

d)7 phút 28 giây 2 phút 50 giây =

3.Giải bài xích toán:

Năm 1492,nhà thám hiểm Cri-xto-phơ Cô-lôm-bô phát chỉ ra châu Mĩ.Năm 1961,I-u-ri Ga-ga-rin là người thứ nhất bay vào vũ trụ.Hỏi nhì sự khiếu nại trên giải pháp nhau từng nào năm ?

bài 1 bài bác 2 các bạn đổi ra luôn luôn nhé,ví dụ: 22 phút 58 giây + 23 phút 25 giây = 45 phút 83 giây (83 giây = 1 phút 23 giây)

ai làm cấp tốc nhất,đúng độc nhất mình tk cho

Đọc tiếp

Bài 1 :

A) = 12 năm 13 tháng ( 13 tháng = 1 năm 1 tháng ) = 13 năm 1 tháng

B) = 32 tiếng 13 ngày

C) = 18 giờ đồng hồ 60 phút ( 60 phút = 1 giờ ) = 19 giờ

Bài 2 :

A) Đổi : hai năm 19 tháng 1 năm 9 tháng = 1 năm 10 tháng

B) Đổi : 16 giờ đồng hồ 80 phút 9 giờ 38 phút = 7 giờ 42 phút

C) Đổi : 11 giờ 65 phút 4 tiếng 49 phút = 7 giờ 16 phút

D) Đổi : 6 phút 88 giây 2 phút 50 giây = 4 phút 38 giây

Bài 3 :

Hai sự kiện giải pháp nhau số năm là :

1961 1492 = 469 ( năm )

Đáp số : 469 năm

k cho chính mình nha

1.Viết số phù hợp vào vị trí chấm :

a)3 năm 7 mon + 9 năm 6 tháng = năm tháng

b)6 ngày 23 giờ + 7 ngày 9h = ngày giờ

c)12 giờ 25 phút + 6 giờ đồng hồ 35 phút = tiếng phút

2.Tính

a)3 năm 7 tháng một năm 9 mon =

b)17 giờ đôi mươi phút 9 giờ 38 phút =

c)12 tiếng 5 phút 4 tiếng 49 phút =

d)7 phút 28 giây 2 phút 50 giây =

3.Giải bài xích toán:

Năm 1492,nhà thám hiểm Cri-xto-phơ Cô-lôm-bô phát hiển thị châu Mĩ.Năm 1961,I-u-ri Ga-ga-rin là người đầu tiên bay vào vũ trụ.Hỏi nhì sự khiếu nại trên cách nhau từng nào năm ?

bài 1 bài 2 chúng ta đổi ra luôn luôn nhé,ví dụ: 22 phút 58 giây + 23 phút 25 giây = 45 phút 83 giây (83 giây = 1 phút 23 giây)

ai làm cấp tốc nhất,đúng độc nhất vô nhị mình tk cho

Đọc tiếp

1.Viết số phù hợp vào chỗ chấm :

a)3 năm 7 tháng + 9 năm 6 mon = năm tháng

b)6 ngày 23 giờ + 7 ngày 9 giờ = ngày giờ

c)12 giờ đồng hồ 25 phút + 6 giờ 35 phút = giờ đồng hồ phút

2.Tính

a)3 năm 7 tháng 1 năm 9 tháng =

b)17 giờ đôi mươi phút 9 giờ 38 phút =

c)12 tiếng 5 phút 4 giờ 49 phút =

d)7 phút 28 giây 2 phút 50 giây =

3.Giải bài xích toán:

Năm 1492,nhà thám hiểm Cri-xto-phơ Cô-lôm-bô phát chỉ ra châu Mĩ.Năm 1961,I-u-ri Ga-ga-rin là người đầu tiên bay vào vũ trụ.Hỏi nhì sự kiện trên cách nhau bao nhiêu năm ?

bài 1 bài xích 2 chúng ta đổi ra luôn nhé,ví dụ: 22 phút 58 giây + 23 phút 25 giây = 45 phút 83 giây (83 giây = 1 phút 23 giây)

ai làm cấp tốc nhất,đúng duy nhất mình tk cho

Đọc tiếp

Không tìm thấy câu hỏi nào phù hợp? bạn hãy gửi thắc mắc của mình lên Online Math để cảm nhận sựgiúp đỡ của các bạn khác !

Gửi câu hỏi
Toán lớp 10Đố vui
Toán gồm lời văn
Toán lớp 11Toán đố nhiều ràng buộc
Toán lớp 12Giải bằng tính ngược
Lập luận
Lô-gic
Toán triệu chứng minh
Chứng minh phản bội chứng
Qui nạp
Nguyên lý Direchlet
Giả thiết tạm
Đo lường
Thời gian
Toán đưa động
Tính tuổi
Giải bởi vẽ sơ đồ
Tổng hiệu
Tổng tỉ
Hiệu tỉ
Tỉ lệ thuận
Tỉ lệ nghịch
Số tự nhiên
Số La Mã
Phân số
Liên phân số
Số phần trăm
Số thập phân
Số nguyên
Số hữu tỉ
Số vô tỉ
Số thực
Cấu chế tạo số
Tính hóa học phép tính
Tính nhanh
Trung bình cộng
Tỉ lệ thức
Chia hết với chia có dư
Dấu hiệu phân chia hết
Lũy thừa
Số chủ yếu phương
Số nguyên tố
Phân tích thành vượt số nguyên tốƯớc chung
Bội chung
Giá trị tuyệt đối
Tập hợp
Tổ hợp
Biểu vật dụng Ven
Dãy số
Hằng đẳng thức
Phân tích thành nhân tử
Giai thừa
Căn thức
Biểu thức liên hợp
Rút gọn biểu thức
Số học
Xác suất
Tìm x
Phương trình
Phương trình nghiệm nguyên
Phương trình vô tỉ
Công thức nghiệm Vi-et
Lập phương trình
Hệ phương trình
Bất đẳng thức
Bất phương trình
Bất đẳng thức hình học
Đẳng thức hình học
Hàm số
Hệ trục tọa độ
Đồ thị hàm số
Hàm bậc hai
Đa thức
Phân thức đại số
Đạo hàm vi phân
Lớn nhất bé dại nhất
Hình học
Đường thẳng
Đường thẳng tuy nhiên song
Đường trung bình
Góc
Tia phân giác
Hình tròn
Hình tam giác
Tam giác bằng nhau
Tam giác đồng dạng
Định lý Ta-let
Tứ giác
Tứ giác nội tiếp
Hình chữ nhật
Hình thang
Hình bình hành
Hình thoi
Hình hộp chữ nhật
Hình bố chiều
Chu vi
Diện tích
Thể tích
Quĩ tích
Lượng giác
Ngữ văn 10Hệ thức lượng
Violympic
Ngữ văn 11Ngữ văn 12Giải toán bằng máy vi tính cầm tay
Toán giờ đồng hồ Anh
Giải trí
Tập đọc
Kể chuyện
Tập có tác dụng văn
Chính tả
Luyện từ với câu
Tiếng Anh lớp 10Tiếng Anh lớp 11Tiếng Anh lớp 12Toán lớp 1Toán lớp 2Toán lớp 3Toán lớp 4Toán lớp 5Toán lớp 6Toán lớp 7Toán lớp 8Toán lớp 9Toán lớp 10Toán lớp 11Toán lớp 12Tiếng Việt 1Tiếng Việt 2Tiếng Việt 3Tiếng Việt 4Tiếng Việt 5Ngữ Văn 6Ngữ Văn 7Ngữ Văn 8Ngữ văn 9Ngữ văn 10Ngữ văn 11Ngữ văn 12Tiếng Anh lớp 1Tiếng Anh lớp 2Tiếng Anh lớp 3Tiếng Anh lớp 4Tiếng Anh lớp 5Tiếng Anh lớp 6Tiếng Anh lớp 7Tiếng Anh lớp 8Tiếng Anh lớp 9Tiếng Anh lớp 10Tiếng Anh lớp 11Tiếng Anh lớp 12

1/5 giờ bằng bao nhiêu phút là một trong những trong số những việc quy đổi từ giờ lịch sự phút trong lịch trình giải toán cấp độ tiểu học. Ngoài ra còn nhiều các bài tập giống như khác như 0,5 giờ bởi nhiêu phút, Hãy cùng time-daily tra cứu đáp số nhé!

1/5 giờ bởi bao nhiêu phút

Ta có: 1 giờ bao gồm 60 phút


*

Tiếp tục với 0,5 giờ bởi bao nhiêu phút

Tương trường đoản cú ta có 0,5 giờ= 0,5 x 60 = 30 phút

Khá dễ dàng chỉ với một phép tính là họ đã đưa ra được kết quả rồi đề nghị không nào. Hãy luyện tập tiếp với các bài toán quy thay đổi giờ, phút, giây sau đây nhé:

Ví dụ 1: 5 giờ bởi bao nhiêu phút

200 phút300 phút350 phút500 phút

Đáp án: 5 giờ đồng hồ = 300 phút (Đáp án B)

Ví dụ 2: 1,6 giờ bằng bao nhiêu phút

72 phút96 phút100 phút120 phút

Đáp số: 1,6 giờ đồng hồ = 96 phút (Đáp án B)

Ví dụ 3: 1/6 phút bởi bao nhiêu giây

3 giây6 giây10 giây20 giây

Đáp số: 1/6 phút = 10 giây (Đáp án C)

Ví dụ 4: 1/6 giờ bởi bao nhiêu phút

6 phút10 phút16 phút20 phút

Đáp số: 1/6 giờ = 10 phút (Đáp án B)

Ví dụ 5: 1 tháng 5 phút bằng bao nhiêu giây

3 giây5 giây10 giây12 giây

Đáp số: 1/5 phút = 12 giây (Đáp án D)

Ví dụ 6: 2,5 giờ bởi bao nhiêu phút

100 phút120 phút150 phút250 phút

Đáp số: 2,5 tiếng = 150 phút (Đáp án C)

Ví dụ 7: 2/5 giờ bởi bao nhiêu phút

24 phút25 phút30 phút60 phút

Đáp số: 2/5 giờ đồng hồ = 24 phút (Đáp án A)

Ví dụ 8: 6/5 giờ bằng bao nhiêu giờ bao nhiêu phút

56 phút65 phút70 phút72 phút

Đáp số: 6/5 tiếng = 72 phút (Đáp án D)

Ví dụ 9: 300 phút bằng bao nhiêu giờ

3 giờ4 giờ5 giờ6 giờ

Đáp số: 300 phút = 5 giờ (Đáp án C)

Nếu bao gồm những bài xích tập về thời gian cũng giống như cách quy thay đổi từ đơn vị này so với đơn vị chức năng khác. Bạn đọc hoàn toàn có thể để lại ngay các thắc mắc ở ngay phần phản hồi để thuộc time-daily cùng giải đáp!

3/4 giờ bằng bao nhiêu phút, phương pháp đổi giờ đồng hồ ra phút cấp tốc nhất1,2 giờ bởi bao nhiêu phút, biện pháp đổi giờ sang trọng phút nhanh nhất1,4 giờ bởi bao nhiêu phút, bí quyết đổi giờ đồng hồ ra phút
SHAREFacebook
Twittertweet
Previous article1/2 giờ bằng bao nhiêu phút. Bí quyết đổi giờ lịch sự phút
Next article3/5 giờ bởi bao nhiêu phút, cách biến hóa giờ thanh lịch phút
*

https://time-daily.net
Mình là Linh, bản thân thích mày mò và chia sẽ các kiến thức về thời gian, các sự kiện và những kiến thức về vũ trụ, thiên văn học. Cảm ơn mọi fan đã ghé thăm website và mong mỏi nhận được thêm nhiều chủ ý đóng góp của mọi bạn để mình gồm thể chia sẻ thêm nhiều kỹ năng và kiến thức hữu ích khác
*

Reply
*

2
*

Qua một điểm M nằm ngoài đường thẳng a rất có thể vẽ từng nào đường thẳng tuy vậy song với mặt đường thẳng a

Qua điểm M nằm đi ngoài đường thẳng a, ta vẽ hai tuyến đường thẳng qua M và tuy vậy song với a thì: ...

Hỏi Đáp
Bao nhiêu
Khỏe Đẹp
Son
Iphone 10 giá bao nhiêu 2021Hỏi Đáp
Bao nhiêu
Công Nghệ
Iphone
Cryto
Giá top up trong bảo đảm là gì

Dịch vụ Top
Up là gì? thương mại & dịch vụ Top
Up là một kênh dịch vụ nạp thẻ điện thoại cảm ứng thông minh trực tuyến mang đến khách hàng có tài năng khoản ngân hàng. Có thể hiểu trên đây là hình thức chuyển ...

Hỏi Đáp
Là gì
Top List
Top
Nft là gì Coin98

Kiến thức
NFTs
Tin tức
NFT là gì? vì sao nó lại hoàn toàn có thể trở thành xu hướng trong thời gian tới
By
Kryptonite-January 22, 20210Facebook
Twitter
Whats
App
Telegram
Viber
Hỏi Đáp
Là gì
Tại sao Đảng ta không quyết định Tổng khởi nghĩa lúc Nhật đảo chính lật đổ Pháp
Hỏi Đáp
Tại sao
Vì sao tín đồ Lạc Việt và fan Âu Việt lại hợp độc nhất vô nhị với nhau thành một khu đất nước

Bài giảng lịch sử vẻ vang 4 bài bác 2 nước âu lạc nhiều người đang xem bản rút gọn gàng của tài ...

Xem thêm: Tăng khoảng cách chữ trong word ? tăng, giảm khoảng cách giữa các chữ trong word

Hỏi Đáp
Vì sao
Tại sao khía cạnh lốp xe xe hơi phải gồm khía sâu rộng lốp xe pháo đạp

Bài 3 trang 176 kỹ thuật 6 Chân trời sáng tạo: tại sao mặt lốp ô tô vận tải phải có khía sâu rộng mặt lốp xe đạp?...Lời giải bài bác 3 trang 176 SGK kỹ thuật tự ...

Hỏi Đáp
Tại sao
Cho tập tất cả bao nhiêu tập bé có phần tử a b c d

Cho tập vừa lòng (B = ( (m,n,p,q) ) ) .Số tập con có hai phần tử của tập B là:Câu 15985 Vận dụng
Hỏi Đáp
Bao nhiêu

Tương Tự

Có từng nào số hạng trong triển khai nhị thức (x+1)^102 mon trước. Bởi
Kinh_duckute
Bánh quế socola bao nhiêu calo2 tháng trước. Bởi
Kinh_ngan2020Có từng nào đường vĩ con đường Bắc2 mon trước. Bởibuica_xinh
Thịt chó sống bao nhiêu tiền 1kg2 tháng trước. Bởidangbao3Hiệu lớn số 1 của nhì số gồm hai chữ số la bao nhiêu2 tháng trước. Bởiphamchinh_2022Quảng Cáo

Toplist được quan lại tâm

#1Top 10 nằm mộng thấy chúng ta trai gồm con với những người khác 20222 ngày trước#2Top 8 lấy chồng sớm làm những gì - tập 22 20221 ngày trước#3Top 8 lời bài bác hạt tình hệt như sóng hải dương 20225 giờ đồng hồ trước#4Top 10 sci mê án tập quyển 23 20225 ngày trước#5Top 10 thể tích v của khối chóp tứ giác mọi 20225 ngày trước#6Top 10 đọc chấm dứt bài cây gạo em thấy mình bắt buộc phải làm gì để bảo đảm an toàn môi trường 20224 ngày trước#7Top 10 biến chuyển em gái của nam bao gồm đam mỹ truyện chứ 20221 ngày trước#8Top 9 cho những chất đơn chức bao gồm ctpt là c4h8o2 20226 ngày trước#9Top 10 bài bác hát cháu yêu cô thợ dệt của tác giả nào 20225 ngày trước

Xem Nhiều

Để xác định con tàu biển khơi giữa đại dương6 ngày trước. Bởitranhunglover
Các hằng đẳng thức mở rộng lớp 81 tuần trước. Bởidanghung_xinh
Tìm gọi đề với lập ý mang lại bài: Sách là người các bạn lớn của bé người1 tuần trước. Bởimithoai_bmt
Điền lốt phép tính ( +,-,×,÷)thích hòa hợp vào ô trống1 tuần trước. Bởi
Dr_myhcmap environmental science là gì - Nghĩa của trường đoản cú ap environmental science6 ngày trước. Bởivohunghit
Đã ai uống nước đậu black giảm cân chứa1 tuần trước. Bởi
Kinh_dungkitty
Vai trò và chức năng của các nguyên tố vi lượng cùng đa lượng trong đất6 ngày trước. Bởi
Loyal
Networkingreily là gì - Nghĩa của trường đoản cú reily6 ngày trước. Bởimrtanvt
Mỹ thuật lớp 8 bài bác 116 ngày trước. Bởi
Drluyencute
Tập nghiệm của bất phương trình 2 2 7 15 0 xx là1 tuần trước. Bởibuidunglover

Chủ đề

Mẹo Hay
Cách
Hỏi Đáp
Là gì
Nghĩa của từ
Công Nghệ
Học Tốt
Bao nhiêu
Học
Máy
Review
Ngôn ngữ
Top List
Cryto
Khỏe Đẹp
Giá sản phẩm tốt
Toplist
Dịch tại sao
Top
So Sánh
Món Ngon
Ở đâu
Máy tính
Hướng dẫn
Xây Đựng
Vì sao
So sánh
Tiếng anh
Nhà
Thế nào
Iphone
Facebook
Laptop
Nghĩa là gì
Bao lâu
Bánh
Phương trình
Khoa Học
Sách Màn hình
Thuốc
File
Là ai
Nấu
Đại học
List
Son