Bạn đang xem: 1/6 Phút Bằng Bao Nhiêu Giây Ạ, Bạn An Nói (1,6 ) Giờ ( = 1 ) Giờ (6 ) Phút Tại doanhnhan.edu.vn

Hãy nhập câu hỏi của bạn, doanhnhan.edu.vn sẽ tìm những câu hỏi có sẵn cho bạn. Nếu không thỏa mãn với các câu trả lời có sẵn, bạn hãy tạo câu hỏi mới.Bạn đang xem: 1 6 giờ bằng bao nhiêu giờ bao nhiêu phút

Đang xem: 1/6 phút bằng bao nhiêu giây

1 năm thườngcó 365 ngày

1 ngày có 24 tiếng

1 tiếng có 60 phút

1 phút có 60 giây

=> 1 tiếng có 60 x 60 = 3600 giây

=> 1 ngày có 3600 x 24 = 86400 giây

=> 1 năm thường có 86400 x 365 = 31536000 giây

Đúng k cho mình

Tính : 1 thế kỉ = giây. Ai làm được mình tick 4cái.

Bạn đang xem: 1/6 giờ bằng bao nhiêu phút

Nếu các bạn tìm hiểu sâu hơn sẽ biết :1 năm thường = 365 ngày 5 giờ 48 phút 46 giây

Đọc tiếp

viết sô thích hợp vào chỗ chấm

1 năm ( không nhuận ) có .. ngày

1 năm ( nhuận ) có . ngày

1 tháng thường có .( hoặc ) ngày

tháng 2 có .. ( hoặc ..) ngày

1 giờ = .. phút = .. giây

1 phút = . giây = giờ

1 giây = .. phút = giờ

Đọc tiếp

365

366

30 hoặc 31

28 hoặc 29

1 giờ = 60 phút = 3600 giây

1 phút = 60 giây =(frac{1}{60})giờ

1 giây =(frac{1}{60})phút =(frac{1}{3600})giờ

1 năm khôngnhuận có 365 ngày

1 năm nhuận có 366 ngày

1 tháng thường có 30 hoặc 31 ngày

Tháng 2 có 28 hoặc 29 ngày

1 giờ = 60 phút = 3600 giây

1 phút = 60 giây =(frac{1}{60})giờ

1 giây =(frac{1}{60})phút =(frac{1}{3600})giờ

1 năm k nhuận có 365 ngày

1 năm nhuận có 366 ngày

1 tháng thường có 31 hoặc 30 ngày

tháng 2 có 29 hoặc 28 ngày

1 giờ=60 phút=3600giây

1phút=60giây=0,0166666667giờ

1 giây=0,0166666667phút=0,000277777778giờ

10 thiên niên kỉ = giây

Biết rằng năm đầu tiên là năm thường và 2 năm sau mới là năm nhuận

Đọc tiếp

1 thiên niên kỉ = 1000 năm

> 10 thiên niên kỉ = 10000 năm = 3650000 ngày = 87600000 giờ = 5256000000 phút = 315360000000 giây

mình chỉ tính :

1 năm = 365 ngày ( còn năm nhuận bạn tự tính rồi cộng thêm vào ok)

Bạn rảnh lắm đúng ko?

Cách để bạn hết rảnh nè:

Lấy mấy tính ra tính rồi nhắn kết quả cho tui, chờ tui trả lời xong nhấn đúng.

1 giờ có sốgiây là:

60.60=3600(giây)

một ngày có số giây là:

3600.24=86400 (giây)

1 năm có số giây là:

86400.365=31 536 000(giây)

b, ngồi mà đếm

Viết số thích hợp vào chỗ chấm:

a) 1 phút = ..giây


*

phút = ..giây

2 phút = giây

1 phút 8 giây = .giây

60 giây = phút

7 phút = .giây

b) 1 thế kỉ = năm

5 thế kỉ =năm


*

*

*

*

thế kỷ = 25 năm

1.Viết số thích hợp vào chỗ chấm :

a)3 năm 7 tháng + 9 năm 6 tháng = năm tháng

b)6 ngày 23 giờ + 7 ngày 9 giờ = ngày giờ

c)12 giờ 25 phút + 6 giờ 35 phút = giờ phút

2.Tính

a)3 năm 7 tháng 1 năm 9 tháng =

b)17 giờ 20 phút 9 giờ 38 phút =

c)12 giờ 5 phút 4 giờ 49 phút =

d)7 phút 28 giây 2 phút 50 giây =

3.Giải bài toán:

Năm 1492,nhà thám hiểm Cri-xto-phơ Cô-lôm-bô phát hiện ra châu Mĩ.Năm 1961,I-u-ri Ga-ga-rin là người đầu tiên bay vào vũ trụ.Hỏi hai sự kiện trên cách nhau bao nhiêu năm ?

bài 1 bài 2 các bạn đổi ra luôn nhé,ví dụ: 22 phút 58 giây + 23 phút 25 giây = 45 phút 83 giây (83 giây = 1 phút 23 giây)

ai làm nhanh nhất,đúng nhất mình tk cho

Đọc tiếp

Bài 1 :

A) = 12 năm 13 tháng ( 13 tháng = 1 năm 1 tháng ) = 13 năm 1 tháng

B) = 32 giờ 13 ngày

C) = 18 giờ 60 phút ( 60 phút = 1 giờ ) = 19 giờ

Bài 2 :

A) Đổi : 2 năm 19 tháng 1 năm 9 tháng = 1 năm 10 tháng

B) Đổi : 16 giờ 80 phút 9 giờ 38 phút = 7 giờ 42 phút

C) Đổi : 11 giờ 65 phút 4 giờ 49 phút = 7 giờ 16 phút

D) Đổi : 6 phút 88 giây 2 phút 50 giây = 4 phút 38 giây

Bài 3 :

Hai sự kiện cách nhau số năm là :

1961 1492 = 469 ( năm )

Đáp số : 469 năm

k cho mình nha

1.Viết số thích hợp vào chỗ chấm :

a)3 năm 7 tháng + 9 năm 6 tháng = năm tháng

b)6 ngày 23 giờ + 7 ngày 9 giờ = ngày giờ

c)12 giờ 25 phút + 6 giờ 35 phút = giờ phút

2.Tính

a)3 năm 7 tháng 1 năm 9 tháng =

b)17 giờ 20 phút 9 giờ 38 phút =

c)12 giờ 5 phút 4 giờ 49 phút =

d)7 phút 28 giây 2 phút 50 giây =

3.Giải bài toán:

Năm 1492,nhà thám hiểm Cri-xto-phơ Cô-lôm-bô phát hiện ra châu Mĩ.Năm 1961,I-u-ri Ga-ga-rin là người đầu tiên bay vào vũ trụ.Hỏi hai sự kiện trên cách nhau bao nhiêu năm ?

bài 1 bài 2 các bạn đổi ra luôn nhé,ví dụ: 22 phút 58 giây + 23 phút 25 giây = 45 phút 83 giây (83 giây = 1 phút 23 giây)

ai làm nhanh nhất,đúng nhất mình tk cho

Đọc tiếp

1.Viết số thích hợp vào chỗ chấm :

a)3 năm 7 tháng + 9 năm 6 tháng = năm tháng

b)6 ngày 23 giờ + 7 ngày 9 giờ = ngày giờ

c)12 giờ 25 phút + 6 giờ 35 phút = giờ phút

2.Tính

a)3 năm 7 tháng 1 năm 9 tháng =

b)17 giờ 20 phút 9 giờ 38 phút =

c)12 giờ 5 phút 4 giờ 49 phút =

d)7 phút 28 giây 2 phút 50 giây =

3.Giải bài toán:

Năm 1492,nhà thám hiểm Cri-xto-phơ Cô-lôm-bô phát hiện ra châu Mĩ.Năm 1961,I-u-ri Ga-ga-rin là người đầu tiên bay vào vũ trụ.Hỏi hai sự kiện trên cách nhau bao nhiêu năm ?

bài 1 bài 2 các bạn đổi ra luôn nhé,ví dụ: 22 phút 58 giây + 23 phút 25 giây = 45 phút 83 giây (83 giây = 1 phút 23 giây)

ai làm nhanh nhất,đúng nhất mình tk cho

Đọc tiếp

Không tìm thấy câu hỏi nào phù hợp? Bạn hãy gửi câu hỏi của mình lên Online Math để nhận được sựgiúp đỡ của các bạn khác !

Gửi câu hỏi
Toán lớp 10Đố vui
Toán có lời văn
Toán lớp 11Toán đố nhiều ràng buộc
Toán lớp 12Giải bằng tính ngược
Lập luận
Lô-gic
Toán chứng minh
Chứng minh phản chứng
Qui nạp
Nguyên lý Direchlet
Giả thiết tạm
Đo lường
Thời gian
Toán chuyển động
Tính tuổi
Giải bằng vẽ sơ đồ
Tổng hiệu
Tổng tỉ
Hiệu tỉ
Tỉ lệ thuận
Tỉ lệ nghịch
Số tự nhiên
Số La Mã
Phân số
Liên phân số
Số phần trăm
Số thập phân
Số nguyên
Số hữu tỉ
Số vô tỉ
Số thực
Cấu tạo số
Tính chất phép tính
Tính nhanh
Trung bình cộng
Tỉ lệ thức
Chia hết và chia có dư
Dấu hiệu chia hết
Lũy thừa
Số chính phương
Số nguyên tố
Phân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chung
Bội chung
Giá trị tuyệt đối
Tập hợp
Tổ hợp
Biểu đồ Ven
Dãy số
Hằng đẳng thức
Phân tích thành nhân tử
Giai thừa
Căn thức
Biểu thức liên hợp
Rút gọn biểu thức
Số học
Xác suất
Tìm x
Phương trình
Phương trình nghiệm nguyên
Phương trình vô tỉ
Công thức nghiệm Vi-et
Lập phương trình
Hệ phương trình
Bất đẳng thức
Bất phương trình
Bất đẳng thức hình học
Đẳng thức hình học
Hàm số
Hệ trục tọa độ
Đồ thị hàm số
Hàm bậc hai
Đa thức
Phân thức đại số
Đạo hàm vi phân
Lớn nhất nhỏ nhất
Hình học
Đường thẳng
Đường thẳng song song
Đường trung bình
Góc
Tia phân giác
Hình tròn
Hình tam giác
Tam giác bằng nhau
Tam giác đồng dạng
Định lý Ta-let
Tứ giác
Tứ giác nội tiếp
Hình chữ nhật
Hình thang
Hình bình hành
Hình thoi
Hình hộp chữ nhật
Hình ba chiều
Chu vi
Diện tích
Thể tích
Quĩ tích
Lượng giác
Ngữ văn 10Hệ thức lượng
Violympic
Ngữ văn 11Ngữ văn 12Giải toán bằng máy tính cầm tay
Toán tiếng Anh
Giải trí
Tập đọc
Kể chuyện
Tập làm văn
Chính tả
Luyện từ và câu
Tiếng Anh lớp 10Tiếng Anh lớp 11Tiếng Anh lớp 12Toán lớp 1Toán lớp 2Toán lớp 3Toán lớp 4Toán lớp 5Toán lớp 6Toán lớp 7Toán lớp 8Toán lớp 9Toán lớp 10Toán lớp 11Toán lớp 12Tiếng Việt 1Tiếng Việt 2Tiếng Việt 3Tiếng Việt 4Tiếng Việt 5Ngữ Văn 6Ngữ Văn 7Ngữ Văn 8Ngữ văn 9Ngữ văn 10Ngữ văn 11Ngữ văn 12Tiếng Anh lớp 1Tiếng Anh lớp 2Tiếng Anh lớp 3Tiếng Anh lớp 4Tiếng Anh lớp 5Tiếng Anh lớp 6Tiếng Anh lớp 7Tiếng Anh lớp 8Tiếng Anh lớp 9Tiếng Anh lớp 10Tiếng Anh lớp 11Tiếng Anh lớp 12

1/5 giờ bằng bao nhiêu phút là 1 trong số những bài toán quy đổi từ giờ sang phút trong chương trình giải toán cấp bậc tiểu học. Ngoài ra còn nhiều các bài tập tương tự khác như 0,5 giờ bằng nhiêu phút, Hãy cùng time-daily tìm đáp số nhé!

1/5 giờ bằng bao nhiêu phút

Ta có: 1 giờ có 60 phút


*

Tiếp tục với 0,5 giờ bằng bao nhiêu phút

Tương tự ta có 0,5 giờ= 0,5 x 60 = 30 phút

Khá đơn giản chỉ với một phép tính là chúng ta đã tìm ra được kết quả rồi phải không nào. Hãy luyện tập tiếp với các bài toán quy đổi giờ, phút, giây sau đây nhé:

Ví dụ 1: 5 giờ bằng bao nhiêu phút

200 phút300 phút350 phút500 phút

Đáp án: 5 giờ = 300 phút (Đáp án B)

Ví dụ 2: 1,6 giờ bằng bao nhiêu phút

72 phút96 phút100 phút120 phút

Đáp số: 1,6 giờ = 96 phút (Đáp án B)

Ví dụ 3: 1/6 phút bằng bao nhiêu giây

3 giây6 giây10 giây20 giây

Đáp số: 1/6 phút = 10 giây (Đáp án C)

Ví dụ 4: 1/6 giờ bằng bao nhiêu phút

6 phút10 phút16 phút20 phút

Đáp số: 1/6 giờ = 10 phút (Đáp án B)

Ví dụ 5: 1/5 phút bằng bao nhiêu giây

3 giây5 giây10 giây12 giây

Đáp số: 1/5 phút = 12 giây (Đáp án D)

Ví dụ 6: 2,5 giờ bằng bao nhiêu phút

100 phút120 phút150 phút250 phút

Đáp số: 2,5 giờ = 150 phút (Đáp án C)

Ví dụ 7: 2/5 giờ bằng bao nhiêu phút

24 phút25 phút30 phút60 phút

Đáp số: 2/5 giờ = 24 phút (Đáp án A)

Ví dụ 8: 6/5 giờ bằng bao nhiêu giờ bao nhiêu phút

56 phút65 phút70 phút72 phút

Đáp số: 6/5 giờ = 72 phút (Đáp án D)

Ví dụ 9: 300 phút bằng bao nhiêu giờ

3 giờ4 giờ5 giờ6 giờ

Đáp số: 300 phút = 5 giờ (Đáp án C)

Nếu có những bài tập về thời gian cũng như cách quy đổi từ đơn vị này so với đơn vị khác. Bạn đọc có thể để lại ngay các câu hỏi ở ngay phần bình luận để cùng time-daily cùng giải đáp!

3/4 giờ bằng bao nhiêu phút, cách đổi giờ ra phút nhanh nhất1,2 giờ bằng bao nhiêu phút, cách đổi giờ sang phút nhanh nhất1,4 giờ bằng bao nhiêu phút, Cách đổi giờ ra phút
SHAREFacebook
Twittertweet
Previous article1/2 giờ bằng bao nhiêu phút. Cách đổi giờ sang phút
Next article3/5 giờ bằng bao nhiêu phút, cách chuyển đổi giờ sang phút
*

https://time-daily.net
Mình là Linh, mình thích khám phá và chia sẽ các kiến thức về thời gian, các sự kiện và các kiến thức về vũ trụ, thiên văn học. Cảm ơn mọi người đã ghé thăm website và mong nhận được thêm nhiều ý kiến đóng góp của mọi người để mình có thể chia sẻ thêm nhiều kiến thức hữu ích khác
*

Reply
*

2
*

Qua một điểm M nằm ngoài đường thẳng a có thể vẽ bao nhiêu đường thẳng song song với đường thẳng a

Qua điểm M nằm ngoài đường thẳng a, ta vẽ hai đường thẳng qua M và song song với a thì: ...

Hỏi Đáp
Bao nhiêu
Khỏe Đẹp
Son
Iphone 10 giá bao nhiêu 2021Hỏi Đáp
Bao nhiêu
Công Nghệ
Iphone
Cryto
Giá Top up trong bảo hiểm là gì

Dịch vụ Top
Up là gì? Dịch vụ Top
Up là dịch vụ nạp thẻ điện thoại trực tuyến cho khách hàng có tài khoản ngân hàng. Có thể hiểu đây là hình thức chuyển ...

Hỏi Đáp
Là gì
Top List
Top
Nft là gì Coin98

Kiến thức
NFTs
Tin tức
NFT là gì? Tại sao nó lại có thể trở thành xu hướng trong thời gian tới
By
Kryptonite-January 22, 20210Facebook
Twitter
Whats
App
Telegram
Viber
Hỏi Đáp
Là gì
Tại sao Đảng ta không quyết định Tổng khởi nghĩa khi Nhật đảo chính lật đổ Pháp
Hỏi Đáp
Tại sao
Vì sao người Lạc Việt và người Âu Việt lại hợp nhất với nhau thành một đất nước

Bài giảng lịch sử 4 bài 2 nước âu lạc Bạn đang xem bản rút gọn của tài ...

Xem thêm: Tăng khoảng cách chữ trong word ? tăng, giảm khoảng cách giữa các chữ trong word

Hỏi Đáp
Vì sao
Tại sao mặt lốp xe ô tô phải có khía sâu hơn lốp xe đạp

Bài 3 trang 176 Khoa học 6 Chân trời sáng tạo: Tại sao mặt lốp ô tô vận tải phải có khía sâu hơn mặt lốp xe đạp?...Lời giải bài 3 trang 176 SGK Khoa học tự ...

Hỏi Đáp
Tại sao
Cho tập có bao nhiêu tập con có phần tử a b c d

Cho tập hợp (B = ( (m,n,p,q) ) ) .Số tập con có hai phần tử của tập B là:Câu 15985 Vận dụng
Hỏi Đáp
Bao nhiêu

Tương Tự

Có bao nhiêu số hạng trong khai triển nhị thức (x+1)^102 tháng trước. bởi
Kinh_duckute
Bánh quế socola bao nhiêu calo2 tháng trước. bởi
Kinh_ngan2020Có bao nhiêu đường vĩ tuyến Bắc2 tháng trước. bởibuica_xinh
Thịt chó sống bao nhiêu tiền 1kg2 tháng trước. bởidangbao3Hiệu lớn nhất của hai số có hai chữ số la bao nhiêu2 tháng trước. bởiphamchinh_2022Quảng Cáo

Toplist được quan tâm

#1Top 10 nằm mơ thấy bạn trai có con với người khác 20222 ngày trước#2Top 8 lấy chồng sớm làm gì - tập 22 20221 ngày trước#3Top 8 lời bài hạt tình giống như sóng biển 20225 giờ trước#4Top 10 sci mê án tập quyển 23 20225 ngày trước#5Top 10 thể tích v của khối chóp tứ giác đều 20225 ngày trước#6Top 10 đọc xong bài cây gạo em thấy mình cần phải làm gì để bảo vệ môi trường 20224 ngày trước#7Top 10 trở thành em gái của nam chính đam mỹ truyện chứ 20221 ngày trước#8Top 9 cho các chất đơn chức có ctpt là c4h8o2 20226 ngày trước#9Top 10 bài hát cháu yêu cô thợ dệt của tác giả nào 20225 ngày trước

Xem Nhiều

Để xác định con tàu biển giữa đại dương6 ngày trước. bởitranhunglover
Các hằng đẳng thức mở rộng lớp 81 tuần trước. bởidanghung_xinh
Tìm hiểu đề và lập ý cho bài: Sách là người bạn lớn của con người1 tuần trước. bởimithoai_bmt
Điền dấu phép tính ( +,-,×,÷)thích hợp vào ô trống1 tuần trước. bởi
Dr_myhcmap environmental science là gì - Nghĩa của từ ap environmental science6 ngày trước. bởivohunghit
Đã ai uống nước đậu đen giảm cân chứa1 tuần trước. bởi
Kinh_dungkitty
Vai trò và tác dụng của các nguyên tố vi lượng và đa lượng trong đất6 ngày trước. bởi
Loyal
Networkingreily là gì - Nghĩa của từ reily6 ngày trước. bởimrtanvt
Mỹ thuật lớp 8 bài 116 ngày trước. bởi
Drluyencute
Tập nghiệm của bất phương trình 2 2 7 15 0 xx là1 tuần trước. bởibuidunglover

Chủ đề

Mẹo Hay
Cách
Hỏi Đáp
Là gì
Nghĩa của từ
Công Nghệ
Học Tốt
Bao nhiêu
Học
Máy
Review
Ngôn ngữ
Top List
Cryto
Khỏe Đẹp
Giá Sản phẩm tốt
Toplist
Dịch Tại sao
Top
So Sánh
Món Ngon
Ở đâu
Máy tính
Hướng dẫn
Xây Đựng
Vì sao
So sánh
Tiếng anh
Nhà
Thế nào
Iphone
Facebook
Laptop
Nghĩa là gì
Bao lâu
Bánh
Phương trình
Khoa Học
Sách Màn hình
Thuốc
File
Là ai
Nấu
Đại học
List
Son