Bạn hay hay làm cho sai các dạng bài tập chia thì hoặc chưa chắc chắn cách làm những dạng bài xích tập này. Đừng lo do IELTS Academic đang tổng hợp những kiến thức quan trọng về ngữ pháp và các bài bác tập phân chia thì giờ Anh lớp 6 dành cho chính mình qua nội dung bài viết dưới đây.

Bạn đang xem: Bài tập điền từ tiếng anh lớp 6


Ôn tập ngữ pháp giờ đồng hồ Anh lớp 6Thì lúc này tiếp diễn
So sánh hơn và đối chiếu nhất
Bài tập giờ đồng hồ Anh lớp 6Đáp án
*
*
*
Bài tập tiếng Anh lớp 6

Bài tập 1: Điền từ thích hợp vào địa điểm trống.

Where ___________Jenny (live)____________? Jenny (live)______________in hai Phong town.What Tom (do) _________________now? Tom (water)_________________flowers in the garden.What _______________Mai (do)_____________? Mai (be)______________a teacher.Where _________________John và Lisa (be) from?
At the moment, Jenny’s sisters (play)____________volleyball and her brother (play) ________________soccer.It is eight ‘clock; Tom’s family (watch)___________________TV.In the summer, Jack & John usually (go)______________to the park with their friends, and in the spring, They (have) _____________Tet Holiday; they (be)________happy because they always (visit) ______________their grandparents.____________Kyler’s father (go)_____________to work by bus?
How ___________Tom’s sister (go)___________to school?
What time _____________Nam và Hung (get up)_________________?
What ____________Lan and Linh (do)________________in the winter?
Today, Mai và Linh (have)______________English class.Her favorite subject (be)__________________English.Now, Lisa’s brother (like)_________________eating bananas.Look! John và Funian (call)_________________Lan.Keep silent ! Kyler’s sister (listen )____________________to the radio.______________ you (play)_________________badminton now?
Everyday, Tom’s father (get up)_______________at five a.m.Every morning, I (watch)_________________tv at ten.Everyday, Jack và Jaky (go) __________to school by bike.Every morning, Tom’s father (have) ______________a cup of coffee.At the moment, Linh & Mary(read)_______________a book and her brother (watch)_______ TV.Hanh (live)________________in Hanoi, and khô nóng (live)________________in Dalat City.Hung và Hung (play)_______________badminton at the present.They usually (get up)___________________at 6. Oo in the morning.Hanh never (go)___________fishing in the winter but she always (do)________ it in the summer.Jenny’s teacher (tell)__________________Hoa about Math at the moment.There (be)____________________ animals in the circus._______________Tom (watch)______________TV at five every morning?
What _____________Nam(do ) _________________at six am?
How old _________Long (be)?
How ___________Mai (be)?
Lan’schildren (Go)________________to school by bike.Jenny và Lisa (go)_______________to the supermarket to buy some food.Mr. Hung (go)________________on business to Lam Dong every month.Hoa (like)______________coffee very much, but I (not like)______________it.Mai (like )________________Tea, but she (not like)____________________coffee.I (love)_______________ cats, but I (not love)__________________dogs.Everyday, I (go)______________to school on foot.Who you _________________(wait) for Jake?– No, I ___________ (wait) for Mrs. Hoai.

Bài tập 2. Phân tách động từ vào ngoặc theo thì mê thích hợp.

The meeting _________________________ (take) place at seven.I’m afraid I _________________________ (not / be) able khổng lồ come tomorrow.Because of the train strike, the meeting _______(not / take) place at eight o’clock.According to the weather forecast, it _____________ (not / snow) tomorrow.____________________ (John & Long / come) tomorrow?
When ____________________ (Linh / get) back?
If phái mạnh loses his job, what ____________________ (he / do)?
In nam opinion, ____________________ (Linh / be) a good teacher?
What time ____________________ (the sun / set) today?____________________ (Linh / get) the job, vì you think?____________________ (Kyler / be) at home this evening?
What ____________________ (the weather / be) like tomorrow?
There’s someone at the door, ____________________ (you / get) it?
How ____________________ (Ling / get) here?____________________ (they / come) tomorrow?
Quan (teach)_______________English in a big school in town.When ____________________ (John / get) back?
What John (listen) ………………………on the radio?___________Nam (play)__________sports?
Everyday Mai (go)____________to work by bike.We usually (read)_________books, (listen)_________to music or (watch)_______TV.Sometimes, Jake & Kyler(play)__________badminton.Linh (like)____________her job very much.___________Nam’s mother (walk)_________to the market?
Look! Linh & Lan (run) _________________________ together.Suri (write) ___________to their friends every summer holiday?
What Linh (do)________ tonight?

Đáp án

Bài tập 1

Does/lives/livesis/doing/is wateringdoes/do/isareare playing/is playingis watchinggo/ have/ am /visit
Does/go9.does/godo/get up?do/dohaveislikesis calling.am listening
Are/playinggets upwatchgohasam reading, is watchinglives, livesare playingget upgoes, doesis tellingare
Is/watchingdoes/doisisgogogoeslikes, don’t likelikes, doesn’t likelove, don’t lovego

Bài tập 2

is going to takeam not going khổng lồ beisn’t going to lớn takeisn’t going to lớn snow
Are John & Long going lớn come tomorrow?
When are Linh going khổng lồ get back?
If phái mạnh loses your job, what are Mai going lớn do?
In your opinion, nam is going to be a good teacher?
What time is the sun going khổng lồ set today?
Is Linh going khổng lồ get the job, vày she think?
Is Kyler going to be at home this evening?
What is the weather going lớn be lượt thích tomorrow?
There’s someone at the door, are you getting it?
How does he get here?
Are they going khổng lồ come tomorrow?
Quan teaches English in a big school in town.When is John going to get back?
What is John listening to on the radio?
Is phái nam playing sports?goesread, listen, watchplaylikes
Is Nam’s mother walking to lớn the market now?are running
Does Suri write to lớn their friends every summer holiday?
What is Linh going to vị tonight?

Bài viết trên Ielts Academic vẫn tổng đúng theo tất tần tật về ngữ pháp những thì và các dạng bài tập phân chia thì trong giờ đồng hồ Anh lớp 6. ý muốn rằng tự nay các bạn đã chũm được kiến thức và kỹ năng về dạng bài tập này. Ielts Academic chúc chúng ta thành công!

Những năm học đầu cấp, cụ thể là lớp 6, thường khiến cho nhiều bạn hồi hộp không biết nên học và rèn luyện những gì để chuẩn bị cho đầy đủ kỳ thi phía trước. Để “gỡ rối” cho chính mình ở môn giờ Anh, trong bài viết dưới đây, eivonline.edu.vn sẽ tổng hòa hợp “tất tần tật” gần như dạng bài tập tiếng Anh lớp 6 mà bạn dễ gặp gỡ nhất trong các bài đánh giá trên lớp. Hãy xem thêm và luyện tập thật nhuần nhuyễn những bài xích tập này nhằm tự tin chinh phục điểm số cao chúng ta nhé!

1. Tóm tắt kỹ năng và kiến thức tiếng Anh lớp 6

1.1. Trường đoản cú vựng giờ đồng hồ Anh lớp 6

“List” tự vựng giờ Anh lớp 6 được biên soạn bao gồm 12 công ty đề tương xứng với 12 Unit. Không chỉ xoay xung quanh phạm vi gia đình và bạn bè, chủ đề từ vựng tiếng Anh lớp 6 còn mở rộng hơn với các lĩnh vực như văn hóa, cảnh quan của đất nước tương tự như các đất nước khác trên cầm giới. Các chủ điểm vượt trội của 2 học kỳ bao gồm:

Our Communities (Cộng đồng của bọn chúng ta)Our Heritage (Di sản của bọn chúng ta)Our World (Thế giới của bọn chúng ta)Visions of the Future (Tầm nhìn về tương lai)

Dưới đó là một số hồ hết từ vựng thông dụng tiếng Anh lớp 6:

Từ vựng
Phiên âm
Dịch nghĩa
pencil sharpener (n)/ˈpen.səl ˌʃɑː.pən.ər/gọt cây bút chì
compass (n)/ˈkʌm.pəs/com-pa
school bag (n)/ˈskuːl.bæɡ/cặp sách
calculator (n)/ˈkæl.kjə.leɪ.tər/máy tính
rubber (n)/ˈrʌb.ər/cục tẩy
pencil case (n)/ˈpen.səl ˌkeɪs/hộp bút
wardrobe (n)/ˈwɔː.drəʊb/tủ quần áo
cupboard (n)/ˈkʌb.əd/tủ đựng đồ
lamp (n)/læmp/đèn
dishwasher (n)/ˈdɪʃˌwɒʃ.ər/máy cọ bát
sink (n)/sɪŋk/bồn rửa
flat (adj)/flæt/bằng phẳng
chest of drawers (n)/ˌtʃest əv ˈdrɔːz/tủ chống kéo
hard-working (adj)/ˌhɑːdˈwɜː.kɪŋ/chăm chỉ
confident (adj)/ˈkɒn.fɪ.dənt/tự tin
funny (adj)/ˈfʌn.i/hài hước
caring (adj)/ˈkeə.rɪŋ/chu đáo
active (adj)/ˈæk.tɪv/nhanh nhẹn/lanh lợi
creative (adj)/kriˈeɪ.tɪv/sáng tạo
talent show (n)/ˈtæl.ənt ˌʃəʊ/cuộc thi kiếm tìm kiếm năng lực trên truyền hình
educational programmechương trình mang ý nghĩa giáo dục
comedy (n)/ˈkɒm.ə.di/hài kịch
animated film (n)hoạt hình
exhibition (n)/ˌek.sɪˈbɪʃ.ən/triển lãm
Từ vựng tiếng Anh lớp 6
*
Bài tập giờ Anh lớp 6

1.2. Ngữ pháp giờ đồng hồ Anh lớp 6

Trong công tác học giờ Anh lớp 6, các bạn sẽ được có tác dụng quen với tương đối nhiều chủ điểm ngữ pháp giờ Anh mới. Một vài chủ điểm ngữ pháp quan trọng cần lưu lại ý bao gồm các thì trong giờ đồng hồ Anh, đối chiếu trong giờ đồng hồ Anh (bằng, hơn, nhất), những loại trạng từ (thời gian, khu vực chốn, tần suất,…), đại tự (nhân xưng, sở hữu),…

1.2.1. Trạng trường đoản cú chỉ tần suất (Adverbs of frequency)

Trạng tự chỉ tần suất được thực hiện để diễn tả mức độ tiếp tục xảy ra của sự việc vật hay sự việc.

Ví dụ:

She always gets up at 6 o’clock.

Cô ấy luôn luôn luôn thức dậy vào thời gian 6 tiếng sáng.

He rarely does homework.

Cậu ấy thảng hoặc khi làm bài bác tập về nhà.

Các trạng trường đoản cú chỉ tần suất thông dụng nhất trong công tác tiếng Anh lớp 6:

Trạng tự chỉ tần suất
Nghĩa
alwaysluôn luôn
usuallythường xuyên (khoảng 90%)
oftenthường (khoảng 70%)
sometimesđôi khi, thỉnh thoảng
occasionallythỉnh thoảng
seldomít khi
rarelyhiếm khi
hardlyhầu như không
neverkhông bao giờ
Trạng từ chỉ gia tốc thường gặp1.2.2. Thì lúc này đơn (Present simple)

Thì hiện tại đơn được sử dụng để miêu tả về:

Hành động hoặc kiến thức có xu hướng đều đặn, lặp đi tái diễn trong hiện nay tại.Chân lý hay là một sự thiệt hiển nhiên.Suy nghĩ, cảm xúc, quan liêu điểm, nhận thức hoặc trạng thái ở hiện tại tại.Lịch trình được lên planer (thời gian biểu, chương trình,…).

Cách cần sử dụng thì hiện tại đơn cùng với 3 thể:

Thể
Động từ bỏ tobe
Động tự thường
Khẳng định (Affirmative form)I + am
You/We/They + are
She/He/It + is
I/You/We/They + V-inf
He/She/It + V(s/es)
Phủ định (Negative form)I + am not (‘m not)You/We/They + are not (aren’t)He/She/It + is not (isn’t)I/You/We/They + bởi not + V-inf
He/She/It + does not + V-inf
Nghi vấn (Question form)Am I …?
Are you/we/they …?
Is he/she/it …?
Do + I/you/we/they + V-inf …?
Does + he/she/it + V-inf …?
Cách dùng thì hiện tại đơn

Chú thích:

V-ing: Động từ bỏ nguyên mẫu mã thêm “ing”V-inf: Động tự nguyên mẫu
V(s/es): Động từ chia ở ngôi thứ tía số ít

Ví dụ:

Thể
Động tự tobe
Động trường đoản cú thường
Khẳng định (Affirmative form)I am a nurse.Tôi là y tá.They are very friendly.Họ rất thân thiện.She is very clever.Cô ấy khôn xiết thông minh.They play football every Thursday.Họ chơi soccer mỗi thiết bị năm.He works at the hospital every day.Anh ấy thao tác tại cơ sở y tế mỗi ngày.
Phủ định (Negative form)I’m not a student.Tôi không hẳn là học sinh.She isn’t kind lớn everyone.Cô ấy không thân thiết với số đông người.I don’t lượt thích coffee.Tôi không phù hợp cà phê.He doesn’t smoke.Anh ấy ko hút thuốc.
Nghi vấn (Question form)Am I bad?Tôi tệ à?Is he ready?Anh ấy chuẩn bị chưa?Do they know the answer?Họ tất cả biết đáp án không?Does he play badminton well?Anh ấy chơi ước lông có xuất sắc không?
Bảng ví dụ chủng loại câu thì hiện tại đơn1.2.3. Thì lúc này tiếp diễn

Thì hiện tại tiếp diễn được cần sử dụng để diễn tả về:

Hành động đang diễn ra ngay thời gian nói.Diễn tả hành vi nói thông thường đang ra mắt ở bây giờ nhưng không độc nhất vô nhị thiết xuất hiện thêm tại thời điểm nói.Hành động mang ý nghĩa chất trong thời điểm tạm thời (chỉ ra mắt trong một thời gian ngắn).Sự việc đang xuất hiện xu hướng trở nên tân tiến hoặc ráng đổi.Hành động xẩy ra lặp đi lặp lại khiến người nói khó khăn chịu.Hành động có tác dụng xảy ra về sau gần.

Cách cần sử dụng thì hiện tại tại tiếp tục với 3 thể:

Thể
Mẫu câu
Ví dụ
Khẳng định (Affirmative form)I + am +V-ing
You/We/They + are + V-ing
She/He/It + is + V-ing
I am going to school.Tôi đã đi vào trường.
Phủ định (Negative form)S + am/is/are + not +V-ingShe isn’t writing the essay at the moment.Cô ấy ko viết bài luận lúc này.
Nghi vấn (Question form)Am/Is/Are + S + V-ing?Is she doing it now?Cô ấy có đang làm bài bác tập hiện thời không?
Cách sử dụng thì bây giờ tiếp diễn1.2.4. đối chiếu hơn và so sánh hơn nhất

So sánh hơn dùng để làm nói về một đối tượng người dùng nổi trội hơn về một nguyên tố nào kia trong team 2 đối tượng, trong những lúc so sánh hơn duy nhất thì dùng để làm mô tả một đối tượng nổi nhảy nhất trong team 3.

Để áp dụng hai cấu tạo so sánh này trong giờ đồng hồ Anh, bạn hãy xem thêm bảng sau:

So sánh
Cấu trúc
Ví dụ
HơnS + V + short Adj/Adv + er + than + N/Clause/Pronoun
S + V + long Adj/Adv + than + N/Clause/Pronoun
Alice is taller than Linda.Alice cao hơn nữa Linda.The exam is more difficult than they expected.Bài kiểm tra khó hơn họ nghĩ.
NhấtS + V + the + short Adj/Adv + est + NS + V + the + most + long Adj/Adv + NHe is the tallest in the class.Anh ấy là người cao nhất lớp.Health is the most important thing.Sức khỏe là thứ quan trọng đặc biệt nhất.
Cấu trúc đối chiếu hơn và so sánh nhất

Chú thích:

short Adj/Adv: Tính từ/Trạng từ ngắnlong Adj/Adv: Tính từ/Trạng từ bỏ dài
N: Danh từ
Clause: Mệnh đề
Pronoun: Đại từ1.2.5. Đại từ tải trong tiếng Anh

Đại từ chiếm được sử dụng khi bạn muốn thể hiện bạn hoặc vật thuộc về của một ai đó.

Các đại từ download trong giờ Anh:

Đại tự sở hữu
Dịch nghĩa
Ví dụ
minecủa tôiYour son is the same age as mine.
yourscủa bạnThis bag is yours.
ourscủa bọn chúng tôiHe’s a cousin of ours.
theirscủa họTheirs is that big house with the red gate.
herscủa cô ấyI’m a friend of hers.
hiscủa anh ấyThis dog is mine, not his.

Xem thêm: Những pha biểu diễn võ thuật tuyện đẹp của lý liên kiệt, lý liên kiệt

itscủa nóThis house is expensive because of its convenience.
7 đại từ cài trong giờ đồng hồ Anh

2. Những dạng bài bác tập giờ Anh lớp 6 trọng tâm

Bài tập tiếng Anh lớp 6

2.1. Khả năng Listening

2.1.1. Dạng bài “Choose the correct answer” (Chọn đáp án đúng)

Nghe đoạn hội thoại cùng chọn cách thực hiện đúng nhất: