Chuyển đổi XML th&#x
E0;nh EXCEL trực tuyến miễn ph&#x
ED;.

Bạn đang xem: Chuyển đổi file xml sang excel

cung cấp bởi aspose.com & aspose.cloud
*
*

*
Nhập url
*Bằng c&#x
E1;ch tải l&#x
EA;n tệp của bạn hoặc sử dụng dịch vụ của ch&#x
FA;ng t&#x
F4;i, bạn đồng &#x
FD; với ch&#x
FA;ng t&#x
F4;i Điều khoản dịch vụ & Ch&#x
ED;nh s&#x
E1;ch bảo mật
XLSX PDF DOCX PPTX XLS XLSM XLSB XLTX XLT XLTM ODS OTS CSV TSV HTML XHTML BMP JPG JPEG PNG GIF WEBP SVG TIFF EMF XPS DIF MHTML MD JSON ZIP SQL TXT TABDELIMITED ET FODS SXC
Bộ chuyển đổi phổ biến: XML to FODS XML to WORD XML to EMF XML to HTML XML to MD
Tệp của bạn đ&#x
E3; được xử l&#x
FD; th&#x
E0;nh c&#x
F4;ng TẢI NGAY
Nhấn Ctrl + D để lưu n&#x
F3; v&#x
E0;o dấu trang của bạn để kh&#x
F4;ng phải t&#x
EC;m kiếm lại


Ch&#x
FA;ng t&#x
F4;i đ&#x
E3; xử l&#x
FD; xong tập tin với tổng k&#x
ED;ch thước của Mbyte

*
Aspose.Cells Excel Conversion


Đây là một ứng dụng miễn phí để chuyển đổi định dạng Xml to Excel, bạn cũng có thể lưu kết quả thành PDF, DOCX, PPTX, XLS, XLSX, XLSM, XLSB, XLT, ET, ODS, CSV, TSV, HTML, JPG, BMP, PNG , SVG, TIFF, XPS, JSON, XML, SQL, MHTML và Markdown.Chuyển đổi Excel trực tuyến từ Mac OS, Linux, Android, i
OS và mọi nơi.
Nếu bạn muốn triển khai t&#x
ED;nh năng n&#x
E0;y theo chương tr&#x
EC;nh, vui l&#x
F2;ng kiểm tra T&#x
E0;i liệu Aspose.Cells .
Cách nhanh chóng để chuyển đổi nhiều tệp bảng tính Excel Dễ dàng lưu tài liệu dưới dạng pdf, hình ảnh hoặc html Chuyển đổi bảng tính Open
Document Tải lên tối đa 10 tệp và chuyển đổi chúng đồng thời

C&#x
E1;ch chuyển đổi XML to EXCEL tệp bằng Aspose.Cells Conversion


Tải lên các tệp XML của bạn để chuyển đổi. Nhấn nút "CHUYỂN ĐỔI". Tải xuống các tệp EXCEL đã chuyển đổi ngay lập tức hoặc gửi liên kết tải xuống tới email. Lưu &#x
FD; rằng tệp sẽ bị x&#x
F3;a khỏi m&#x
E1;y chủ của ch&#x
FA;ng t&#x
F4;i sau 24 giờ v&#x
E0; c&#x
E1;c li&#x
EA;n kết tải xuống sẽ ngừng hoạt động sau khoảng thời gian n&#x
E0;y.


*

Chuyển đổi nhanh ch&#x
F3;ng v&#x
E0; dễ d&#x
E0;ng

Tải l&#x
EA;n tệp XML của bạn, chọn loại định dạng lưu v&#x
E0; nhấp v&#x
E0;o n&#x
FA;t "Chuyển đổi". Bạn sẽ nhận được li&#x
EA;n kết tải xuống ngay sau khi tệp được chuyển đổi.


*

Chuyển đổi từ mọi nơi

N&#x
F3; hoạt động từ tất cả c&#x
E1;c nền tảng bao gồm Windows, Mac, Android v&#x
E0; i
OS. Tất cả c&#x
E1;c tệp được xử l&#x
FD; tr&#x
EA;n m&#x
E1;y chủ của ch&#x
FA;ng t&#x
F4;i. Kh&#x
F4;ng cần c&#x
E0;i đặt plugin hoặc phần mềm cho bạn.


Chất lượng chuyển đổi

cung cấp bởi Aspose.Cells Tất cả c&#x
E1;c tệp được xử l&#x
FD; bằng API Aspose, đang được nhiều c&#x
F4;ng ty trong danh s&#x
E1;ch Fortune 100 tr&#x
EA;n 114 quốc gia sử dụng.


L&#x
E0;m việc với bảng t&#x
ED;nh Excel của bạn trong c&#x
E1;c ứng dụng miễn ph&#x
ED; kh&#x
E1;c

Chuyển đổi được hỗ trợ kh&#x
E1;c

Bạn cũng c&#x
F3; thể chuyển đổi th&#x
E0;nh nhiều định dạng tệp kh&#x
E1;c. Xin vui l&#x
F2;ng xem danh s&#x
E1;ch đầy đủ dưới đ&#x
E2;y.

Xem thêm: Watch Descendants Of The Sun|Episode 9|Korean Dramas, Descended From The Sun: Episode 9


Nhấn Ctrl + D để th&#x
EA;m trang n&#x
E0;y v&#x
E0;o mục y&#x
EA;u th&#x
ED;ch của bạn hoặc Esc để hủy h&#x
E0;nh động.
× Ối! Một lỗi đ&#x
E3; xảy ra. Tệp kh&#x
F4;ng hợp lệ, vui l&#x
F2;ng đảm bảo rằng tải l&#x
EA;n tệp ch&#x
ED;nh x&#x
E1;c

Bạn c&#x
F3; muốn b&#x
E1;o c&#x
E1;o lỗi n&#x
E0;y l&#x
EA;n diễn đ&#x
E0;n để ch&#x
FA;ng t&#x
F4;i c&#x
F3; thể xem x&#x
E9;t v&#x
E0; giải quyết vấn đề kh&#x
F4;ng? Bạn sẽ nhận được email th&#x
F4;ng b&#x
E1;o khi lỗi được khắc phục.


Đặt diễn đ&#x
E0;n n&#x
E0;y ở chế độ ri&#x
EA;ng tư để chỉ bạn v&#x
E0; c&#x
E1;c nh&#x
E0; ph&#x
E1;t triển của ch&#x
FA;ng t&#x
F4;i mới c&#x
F3; thể truy cập được


Bạn đ&#x
E3; b&#x
E1;o lỗi th&#x
E0;nh c&#x
F4;ng, Bạn sẽ nhận được email th&#x
F4;ng b&#x
E1;o khi lỗi được khắc phục. Nhấp vào liên kết này để truy cập diễn đàn.


× X&#x
F3;a ngay c&#x
E1;c tệp đ&#x
E3; tải l&#x
EA;n v&#x
E0; xử l&#x
FD;.

Chuyển đổi XML đến XLS t&#x
E0;i liệu trực tuyến từ mọi thiết bị, với tr&#x
EC;nh duyệt hiện đại như Chrome, Opera v&#x
E0; Firefox.

Powered by eivonline.edu.vn.com và eivonline.edu.vn.cloud.


Chuyển đổi tệp XML của bạn trực tuyến. Bạn có thể chuyển đổi tài liệu XML của mình từ bất kỳ nền tảng nào (Windows, Linux, mac
OS). Không cần đăng ký. Chỉ cần kéo và thả tệp XML vào biểu mẫu tải lên, chọn định dạng đầu ra mong muốn và nhấp vào nút "Chuyển đổi". Khi quá trình chuyển đổi hoàn tất, bạn có thể tải xuống tệp XLS của mình. Bạn cũng có thể thực hiện nhiều chuyển đổi nâng cao hơn. Ví dụ, bạn có thể chuyển đổi các tài liệu được bảo vệ bằng mật khẩu. Chỉ cần mở rộng Load
Options và nhập mật khẩu cho tệp của bạn. Hoặc bạn có thể thêm hình mờ vào tệp đã chuyển đổi XLS. Mở rộng Convert
Options và điền vào các trường cho hình mờ. Các tệp đã chuyển đổi XLS được lưu trữ trên đám mây. Sự riêng tư được đảm bảo 100%. Tất cả tài liệu sẽ bị xóa khỏi đám mây sau 24 giờ. Bạn có thể chuyển đổi tài liệu XML của mình từ mọi nơi, từ mọi thiết bị hoặc thậm chí từ thiết bị di động. Trình chuyển đổi XML luôn có sẵn trực tuyến và hoàn toàn miễn phí. Đổi WORD đến PDF, EXCEL đến PDF, PDF đến WORD, POWERPOINT đến IMAGE, VSDX đến PDF, HTML đến DOCX, EPUB đến PDF, RTF đến DOCX, XPS đến PDF, ODT đến DOCX, ODP đến PPTX và nhiều định dạng tài liệu khác C&#x
E1;ch đơn giản để chuyển đổi ngay lập tức XML đến XLS Chuyển đổi XML từ mọi nơi - n&#x
F3; hoạt động tr&#x
EA;n tất cả c&#x
E1;c nền tảng bao gồm Windows, Mac
OS, Android v&#x
E0; i
OS

*

Chuyển đổi tài liệu miễn phí, Trình xem, Ứng dụng sáp nhập cho Windows

Dễ dàng chuyển đổi, xem hoặc hợp nhất các tệp không giới hạn theo cách riêng Windows PC. Xử Word, Excel, Power
Point, PDF và hơn 100 định dạng tệp. Không giới hạn kích thước tệp. Chuyển đổi hàng loạt nhiều tệp. Một ứng dụng có các tính năng phong phú như Chuyển đổi, Trình xem, Sáp nhập, Phân tích cú pháp, So sánh, Chữ ký Cập nhật MIỄN PHÍ thường xuyên với các tính năng mới đến mỗi tháng Tải xuống miễn phí

XMLNg&#x
F4;n ngữ đ&#x
E1;nh dấu mở rộng

XML l&#x
E0; viết tắt của Extensible Markup Language tương tự như HTML nhưng kh&#x
E1;c ở việc sử dụng c&#x
E1;c thẻ để x&#x
E1;c định c&#x
E1;c đối tượng. To&#x
E0;n bộ &#x
FD; tưởng đằng sau việc tạo ra định dạng tệp XML l&#x
E0; để lưu trữ v&#x
E0; vận chuyển dữ liệu m&#x
E0; kh&#x
F4;ng phụ thuộc v&#x
E0;o phần mềm hoặc c&#x
F4;ng cụ phần cứng. Sự phổ biến của n&#x
F3; l&#x
E0; do n&#x
F3; c&#x
F3; thể đọc được cả con người cũng như m&#x
E1;y m&#x
F3;c. Điều n&#x
E0;y cho ph&#x
E9;p n&#x
F3; tạo ra c&#x
E1;c giao thức dữ liệu chung dưới dạng c&#x
E1;c đối tượng được lưu trữ v&#x
E0; chia sẻ qua mạng như World Wide Web (WWW). Read More


XLSĐịnh dạng tệp nhị ph&#x
E2;n Microsoft Excel

C&#x
E1;c tệp c&#x
F3; phần mở rộng XLS đại diện cho Định dạng tệp nhị ph&#x
E2;n của Excel. C&#x
E1;c tệp như vậy c&#x
F3; thể được tạo bởi Microsoft Excel cũng như c&#x
E1;c chương tr&#x
EC;nh bảng t&#x
ED;nh tương tự kh&#x
E1;c như Open
Office Calc hoặc Apple Numbers. Tệp được lưu bởi Excel được gọi l&#x
E0; Sổ l&#x
E0;m việc trong đ&#x
F3; mỗi sổ l&#x
E0;m việc c&#x
F3; thể c&#x
F3; một hoặc nhiều trang t&#x
ED;nh. Dữ liệu được lưu trữ v&#x
E0; hiển thị cho người d&#x
F9;ng ở định dạng bảng trong trang t&#x
ED;nh v&#x
E0; c&#x
F3; thể mở rộng gi&#x
E1; trị số, dữ liệu văn bản, c&#x
F4;ng thức, kết nối dữ liệu b&#x
EA;n ngo&#x
E0;i, h&#x
EC;nh ảnh v&#x
E0; biểu đồ. Read More


*

Làm thế nào để chuyển đổi XML đến XLS

Mở trang web chuyển đổi XML đến XLS miễn phí của chúng tôi. Bấm vào bên trong khu vực thả tệp để tải XML tệp hoặc kéo và thả XML tệp. Nhấp vào nút Chuyển đổi. Các tệp XML bạn sẽ được tải lên và chuyển đổi sang XLS kết quả của bạn. Liên kết tải xuống các tệp kết quả sẽ có sẵn ngay lập tức sau khi chuyển đổi. Bạn cũng có thể gửi liên kết đến tệp XLS đến địa chỉ email của mình. Lưu ý rằng tệp sẽ bị xóa khỏi máy chủ của chúng tôi sau 24 giờ và các liên kết tải xuống sẽ ngừng hoạt động sau khoảng thời gian này.
*

Trước ti&#x
EA;n, bạn cần th&#x
EA;m tệp để chuyển đổi: k&#x
E9;o v&#x
E0; thả tệp XML hoặc nhấp v&#x
E0;o b&#x
EA;n trong v&#x
F9;ng m&#x
E0;u trắng để chọn tệp. Sau đ&#x
F3; nhấp v&#x
E0;o b&#x
E1;o gi&#x
E1;; Chuyển đổiquot; n&#x
FA;t. Khi XML đến XLS ho&#x
E0;n tất, bạn c&#x
F3; thể tải xuống tệp XLS m&#x
EC;nh.
Tr&#x
EC;nh chuyển đổi n&#x
E0;y hoạt động nhanh. Bạn c&#x
F3; thể thay XML đến XLS trong v&#x
E0;i gi&#x
E2;y.