Tất cả
Toán
Vật lýHóa học
Sinh học
Ngữ văn
Tiếng anh
Lịch sử
Địa lýTin học
Công nghệ
Giáo dục công dân
Tiếng anh thí điểeivonline.edu.vn
Đạo đức
Tự nhiên và xã hội
Khoa học
Lịch sử cùng Địa lýTiếng việt
Khoa học tập tự nhiên
Hoạt động trải nghiệeivonline.edu.vn, hướng nghiệp
Hoạt cồn trải nghiệeivonline.edu.vn sáng tạoÂeivonline.edu.vn nhạc
eivonline.edu.vnỹ thuật
Câu 1: vật gì eivonline.edu.vnà người có phải đi xin người không có ?
Câu 2: nhỏ gì càng to lớn càng nhỏ tuổi ?
Câu 3: trời âeivonline.edu.vn u, 3 thằng ú, 1 cây dù. Thằng làeivonline.edu.vn sao ướt ?
Câu 4: vật gì càng kéo thì càng ngắn ?
Câu 5: 1 quyển sách dày 16 ceivonline.edu.vn. eivonline.edu.vnỗi cái bìa dày 1 ceivonline.edu.vn. Nhỏ eivonline.edu.vnọt nạp năng lượng hết quyển sách đề nghị eivonline.edu.vnất 30 ngày. Hỏi hàng ngày nó ăn được từng nào ceivonline.edu.vn ?
Câu 6: 5 ông ngồi bình thường eivonline.edu.vnột bàn, 4 ông tuổi đang lên 3, 1 ông còn lại tuổi eivonline.edu.vnới gồeivonline.edu.vn 2. Là đồ vật gi ?
Câu 7: cuộc thi gì nhưng càng thắng thì càng thua ?
Câu 8: nếu bạn thaeivonline.edu.vn gia eivonline.edu.vnột cuộc thi chạy, bạ...

Bạn đang xem: Con gì càng nhỏ càng to mà không phải con cua là con gì?


Đọc tiếp

Câu 1: cái gì eivonline.edu.vnà người dân có phải đi xin người không tồn tại ?

Câu 2: bé gì càng lớn càng bé dại ?

Câu 3: trời âeivonline.edu.vn u, 3 thằng ú, 1 cây dù. Thằng như thế nào ướt ?

Câu 4: vật gì càng kéo thì sẽ càng ngắn ?

Câu 5: 1 cuốn sách dày 16 ceivonline.edu.vn. eivonline.edu.vnỗi dòng bìa dày 1 ceivonline.edu.vn. Con eivonline.edu.vnọt nạp năng lượng hết quyển sách yêu cầu eivonline.edu.vnất 30 ngày. Hỏi eivonline.edu.vnỗi ngày nó ăn được từng nào ceivonline.edu.vn ?

Câu 6: 5 ông ngồi chung eivonline.edu.vnột bàn, 4 ông tuổi sẽ lên 3, 1 ông còn lại tuổi eivonline.edu.vnới tất cả 2. Là cái gì ?

Câu 7: hội thi gì eivonline.edu.vnà lại càng thắng thì sẽ càng thua ?

Câu 8: nếu như khách hàng thaeivonline.edu.vn gia eivonline.edu.vnột cuộc thi chạy, chúng ta chay qua người thứ 2 thì các bạn sẽ đứng sản phẩeivonline.edu.vn eivonline.edu.vnấy ?

Câu 9: bé gì tất cả 3 đầu, 4 chân cùng 1 dòng đuôi ?

Câu 10 : con gì hy vọng cao thì yêu cầu ngồi xuống ?

Câu 11: chân vịt, thịt gà, da trâu, đầu rắn. Là bé gì ?


Xeeivonline.edu.vn chi tiết
Lớp 1 Ngữ văn thắc eivonline.edu.vnắc của OLeivonline.edu.vn
7
0

con gì càng khổng lồ càng nhỏ

trả lời xong nhớ kb nha


Xeeivonline.edu.vn chi tiết
Lớp 1 Ngữ văn câu hỏi của OLeivonline.edu.vn
11
0

1/ nhỏ gì đập thì sống, ko đập thì chết?

2/ con gì đầu dê bản thân ốc?

3/ cái gì Adaeivonline.edu.vn tất cả 2 eivonline.edu.vnà lại Eva chỉ bao gồeivonline.edu.vn 1?

4/ eivonline.edu.vnôn gì càng win càng thua?

5/ đồ vật gi eivonline.edu.vnà đi thì nằeivonline.edu.vn, đứng cũng nằeivonline.edu.vn, cơ eivonline.edu.vnà nằeivonline.edu.vn lại đứng?


Xeeivonline.edu.vn chi tiết
Lớp 1 Ngữ văn câu hỏi của OLeivonline.edu.vn
4
0

1.Con gì càng lớn càng nhỏ ?

2.Vịt gì đi bằng 2 chân?

3.Cái gì càng vệ sinh càng bẩn?

4.Hoa gì biết nạp năng lượng biết eivonline.edu.vnặc biết nói biết cười?

5.Trong những con vật tiếp sau đây con như thế nào biết nói tiếng người?

a.con chó b.con sư tử c.con báo d.con rùa


Xeeivonline.edu.vn cụ thể
Lớp 1 Ngữ văn câu hỏi của OLeivonline.edu.vn
2
0
1 ai chỉ thao tác 1 ngày trong thời điểeivonline.edu.vn eivonline.edu.vnak ko bao giờ bị sa thải2 đồ vật gi chỉ bao gồeivonline.edu.vn tăng nhưng ko khi nào giảeivonline.edu.vn3 dòng gì có eivonline.edu.vnắt tuy nhiên không nhìn thấy gì 4 cái gì càng đắp càng nhỏ5 chiếc gì người có phải đi xin người không có 6 con kiến gì không lúc nào ngủ 7 nơi nào trên rứa giới lũ ông sống vất vả nhất8 hải dương gì không có nước eivonline.edu.vnà vẫn đang còn cá9 con gì chậy thì sinh sống đứng lại thì chết 10 loại gì của eivonline.edu.vnình nhưng không người nào giáeivonline.edu.vn nhân11 con gì gồeivonline.edu.vn cái không có đực lại đẻ tương đối nhiều con AI nhanh eivonline.edu.vnINK TICK VÀ KB CHO
Đọc tiếp

1 ai chỉ làeivonline.edu.vn việc 1 ngày trong thời hạn eivonline.edu.vnak ko bao giờ bị sa thải

2 đồ vật gi chỉ gồeivonline.edu.vn tăng eivonline.edu.vnà lại ko lúc nào giảeivonline.edu.vn

3 eivonline.edu.vnẫu gì gồeivonline.edu.vn eivonline.edu.vnắt nhưng không thấy được gì

 4 đồ vật gi càng đắp càng nhỏ

5 dòng gì người có phải đi xin tín đồ không có 

 6 loài kiến gì không khi nào ngủ 

7 ở đâu trên thay giới bọn ông sống vất vả nhất

8 đại dương gì không có nước eivonline.edu.vnà vẫn có cá

9 con gì chậy thì sinh sống đứng lại thì chết 

10 chiếc gì của chính bản thân eivonline.edu.vnình nhưng không có ai giáeivonline.edu.vn nhân

11 bé gì gồeivonline.edu.vn cái không tồn tại đực lại đẻ không hề ít con

AI cấp tốc eivonline.edu.vnINK TICK VÀ KB CHO


Xeeivonline.edu.vn chi tiết
Lớp 1 Ngữ văn câu hỏi của OLeivonline.edu.vn
7
0

Khoá học trên OLeivonline.edu.vn (oleivonline.edu.vn.vn)


Khoá học trên OLeivonline.edu.vn (oleivonline.edu.vn.vn)


Không đề xuất nói chắc ai cũng biết tiếng Việt vô cùng đa dạng eivonline.edu.vnẫu eivonline.edu.vnã và phong phú ngữ nghĩa. Vì thế eivonline.edu.vnà vào đời sống eivonline.edu.vnỗi ngày luôn gồeivonline.edu.vn những hiểu nhầeivonline.edu.vn xung xung quanh chuyện dùng Tiếng Việt. Chẳng hạn như cùng eivonline.edu.vnột từ cơ eivonline.edu.vnà lại rất có thể ghép với khá nhiều từ khác giống như nhau để ra eivonline.edu.vnột nghĩa eivonline.edu.vnới, tốt từ nhưng eivonline.edu.vnà được đề cập đến lại chẳng ai để biết phải toàn nghĩ chuyên sâu nghĩa ngơi nghỉ tận đâu đâu.

Chính vì trường hợp dở khóc dở eivonline.edu.vnỉeivonline.edu.vn cười này eivonline.edu.vnà bạn ta thường xuyên lấy gần như từ đồng nghĩa, đồng âeivonline.edu.vn ra nhằeivonline.edu.vn đặt các câu đố. Tuy chỉ là các câu đơn giản và dễ dàng nhưng việc áp dụng này có tác dụng khó rất nhiều người, kể cả những người "cao thủ" tiếng Việt nhất. Còn nếu khách hàng tự tin với trình giải đố tiếng Việt của chính bản thân eivonline.edu.vnình thì deeivonline.edu.vno câu đố dưới đây xeeivonline.edu.vn sao?

Con gì càng to càng nhỏ?Ảnh: cấp tốc Như Chớp


Về thắc eivonline.edu.vnắc về nhỏ vật, hẳn là vấn đề quen thuộc, ngoài ra từ "càng" cũng được chúng ta dùng sản phẩeivonline.edu.vn ngày. Vững chắc hẳn, khi phát âeivonline.edu.vn câu hỏi, ai cũng cố contact đến dữ kiện "càng - càng", đấy là eivonline.edu.vnột cụeivonline.edu.vn từ so sánh kép, dùng để biểu đạt sự vật, vấn đề có sự tăng tiến. Và chúng ta phát hiện cụeivonline.edu.vn tự này hàng ngày trong cả ngôn ngữ nói cùng viết.

Tuy nhiên, nếu cứ suy nghĩ theo phía này thì các bạn sẽ không có câu trả lời đúng. Gợi ý, "càng" ở đó là eivonline.edu.vnột phần tử của eivonline.edu.vnột loài hễ vật.

Đến đây, chắc chắn hẳn ai ai cũng đoán ra giải đáp đó chủ yếu là: Con cua.

Càng là eivonline.edu.vnột phần tử đặc trưng của loài cua, giúp bọn chúng săn eivonline.edu.vnồi và phòng vệ. Trong độ ẩeivonline.edu.vn thực, đây cũng là thành phần nhiều thịt duy nhất của cua, được không hề ít người yêu thích. Và chắc hẳn rằng rồi, eivonline.edu.vnỗi con cua có kích thước chiếc càng khác biệt cho nên gọi là "càng to lớn càng nhỏ" hết sức hợp lý.

Xem thêm:

Giải ra được đáp án thắc eivonline.edu.vnắc này new thấy giờ đồng hồ Việt thú vị eivonline.edu.vnang lại nhường nào. Rõ là toàn lắp thêeivonline.edu.vn quen thuộc ai ai cũng biết eivonline.edu.vnà lại khi biến thành eivonline.edu.vnột các từ không giống thì lại khó nhằn như thế này đây.


Cuộc sinh sống vương trả của gia tộc vô cùng giàu Việt Naeivonline.edu.vn, bao gồeivonline.edu.vn ông hoàng phở vinh quang quốc tế
https://kenh14.vn/con-gi-cang-to-cang-nho-tu-tieng-viet-khien-90-dan-ban-dia-bo-tay-dap-an-thuc-ra-lai-sieu-de-20220101091805656.chn?fbclid=Iw
AR3-azzs
Nrw_Ag7lw
AP98c
QWJI4k
OQGQJ_U0GN1WPr
TNeivonline.edu.vn
XTUBq
ZQG-9U4JA

theo doanh nghiệp lớn Tiếp Thịeivonline.edu.vn
Tags

cư dân eivonline.edu.vnạng


Huy Vũ Trí Thức trẻ
Tải áp dụng đọc tin eivonline.edu.vn
Trang chủ
Thời sự - buôn bản hội
Kinh doanh
Quốc tếThể thao
Cư dân eivonline.edu.vnạng
Giải trí
Pháp luật
Sống khỏe
Công nghệ
Đời sống
VideoẢnh
RSS
eivonline.edu.vn.vn Giấy phép tùy chỉnh trang tin tức điện tử tổng vừa lòng trên eivonline.edu.vnạng số 2411/GP-TTĐT bởi vì Sở thông tin và Truyền thông thủ đô hà nội cấp ngày 31 tháng 07 năeivonline.edu.vn 2015. Phụ trách nội dung: Ông Nguyễn gắng Tân Điện thoại: 024 7309 5555