Nội suy là một công cụ toán học cơ bản được ứng dụng rộng rãi trong nhiều ngành thực nghiệm như công nghệ thông tin, kinh tế, tài chính, dầu khí, xây dựng, y học, truyền hình, điện ảnh và những ngành cần xử lý dữ liệu số khác… Vậy trong Excel nó có công thức ra sao, cách dùng hàm nội suy trong excel như thế nào, có lưu ý gì không?

Trong bài viết dưới đây chúng ta sẽ tập chung chính vào hai hàm thông dụng nhất và được sử dụng nhiều nhất là TREND và FORECAST.

Bạn đang xem: Công thức nội suy trong excel

1. HÀM TREND

Mô tả

Hàm TREND trong Excellà một hàm Thống kê, sẽ tính toán đường xu hướng tuyến tính cho các mảng của y đã biết và x đã biết. Hàm mở rộng đường xu hướng tuyến tính để tính toán các giá trị y bổ sung cho một tập hợp các giá trị x mới. Hướng dẫn này sẽ chỉ cho bạn từng bước cách ngoại suy trong Excel bằng hàm này.

Là một nhà phân tích tài chính , chức năng này có thể giúp chúng ta dự đoán xu hướng trong tương lai. Ví dụ: chúng ta có thể sử dụng các xu hướng để dự đoán doanh thu trong tương lai của một công ty cụ thể. Đây là một chức năng dự báo tuyệt vời.

Công thức nội suy Excel

= TREND (know_er's, , , )

Trong đó:- Known_er's (đối số bắt buộc) - Đó là tập hợp các giá trị y mà chúng ta đã biết trong mối quan hệ y = mx + b.

- Known_x's (đối số tùy chọn) - Đó là một tập hợp các giá trị x. Nếu chúng tôi cung cấp đối số, nó sẽ có cùng độ dài với tập hợp đã biết. Nếu bị bỏ qua, tập hợp sẽ nhận giá trị {1, 2, 3, '}.

- New_x's (đối số tùy chọn) - Nó cung cấp một hoặc nhiều mảng giá trị số đại diện cho giá trị của new_x. Nếu đối số bị bỏ qua, nó sẽ được đặt bằng với .

- Const (đối số tùy chọn) - Nó xác định xem có nên buộc hằng số b bằng 0. Nếu const là TRUE hoặc bị bỏ qua, b được tính bình thường. Nếu sai, b được đặt bằng 0 (không) và các giá trị m được điều chỉnh sao cho y = mx.

Hàm TREND sử dụng phương pháp bình phương tối thiểu để tìm dòng phù hợp nhất và sau đó sử dụng CNTT để tính các giá trị y mới cho các giá trị x mới được cung cấp.

Làm cách nào để sử dụng Hàm TREND trong Excel?

Để hiểu cách sử dụng hàm TREND, chúng ta hãy xem xét một ví dụ. Dưới đây, chúng tôi sẽ ngoại suy trong Excel bằng cách sử dụng chức năng dự báo.

Giả sử chúng tôi muốn xây dựng một dự báo doanh thu trong tương lai của một công ty. Các tập dữ liệu được đưa ra được hiển thị dưới đây:

*
Ví dụ về hàm nội suy trong Excel

Để tính doanh số trong tương lai, chúng tôi sẽ sử dụng hàm TREND. Công thức sử dụng sẽ là:

*
Ví dụ về hàm nội suy trong Excel

Ta có kết quả như sau:

*
Ví dụ về hàm nội suy trong Excel

Những điều cần nhớ về chức năng TREND

- #REF! lỗi - Xảy ra nếu mảng của know_x và mảng của know_x có độ dài khác nhau.

- #GIÁ TRỊ! lỗi - Xảy ra một trong hai trường hợp sau

- Các giá trị không phải là số được cung cấp trong know_er's, hoặc

- Đối số được cung cấp không phải là giá trị logic.

- Khi nhập các giá trị cho một đối số có quy ước như sau:

- Dùng dấu phẩy phân cách giữa các giá trị trong cùng 1 hàng.

- Dùng dấu chấm phẩy phân cách giữa các hàng với nhau.

2. HÀM FORECAST

Mô tả

Hàm Microsoft Excel FORECAST trả về dự đoán về giá trị trong tương lai dựa trên các giá trị hiện có được cung cấp.

Hàm FORECAST là một hàm tích hợp trong Excel được phân loại là Hàm thống kê . Nó có thể được sử dụng như một hàm bảng tính (WS) trong Excel. Là một hàm trang tính, hàm FORECAST có thể được nhập như một phần của công thức trong một ô của trang tính.

Công thứccông thức tính nội suy trong Excel

=FORECAST( x-value, known_y_values, known_x_values )

x-value

Giá trị x được sử dụng để dự đoán giá trị y.

Trong đó:

- known_y_values: Các giá trị y đã biết được sử dụng để dự đoán giá trị y.

- known_x_values: Các giá trị x đã biết được sử dụng để dự đoán giá trị y.

- Hàm FORECAST trả về một giá trị số.

Lưu ý:

- Nếu x không phải là số, thì hàm FORECAST trả về giá trị lỗi #VALUE! .

- Nếu known_y's và known_x's trống hoặc chứa số điểm dữ liệu khác nhau, hàm FORECAST trả về giá trị lỗi #N/A.

- Nếu phương sai của known_x's bằng không, thì hàm FORECAST trả về giá trị lỗi #DIV/0! .

- Phương trình của FORECAST là a+bx, trong đó:x và y là các số trung bình mẫu AVERAGE(known_x's) và AVERAGE(known y's).

Ví dụ: Chúng ta hãy lấy ví dụ về hàm FORECAST của Excel như sau:

*
Ví dụ về hàm nội suy trong Excel

Dựa trên bảng tính Excel ở trên, các ví dụ FORECAST sau sẽ trả về:

=FORECAST(5, B2:B6, A2:A6)

Kết quả: 11.8937852

=FORECAST(10, B2:B6, A2:A6)

Kết quả 20.03269866

=FORECAST(8, {1,2,3}, {4,5,6})

Kết quả: 5

=FORECAST(7, {5.8, -1}, {2, -5})

Kết quả: 10.65714286

=FORECAST(50, {-1,-2,-3,-4}, {10,20,30,40})

Kết quả: -5.

Trên đây chúng ta đã nắm được những điều cơ bản, những lưu ý về hai hàm nội suy TREND và FORECAST, các bạn hãy vận dụng phù hợp vào mục đích của mình nhé. Ngoài rabạn đọc còn có thể tham khảo cáckhóa học Excel
Online
khác với sự hướng dẫn và giảng dạy từ những chuyên gia hàng đầu tại Unica xoay quanh lĩnh vực tin học văn phòng bạn đọc quan tâm hãy tìm hiểu ngay nhé.

Nội suy là gì? Hàm nội suy tuyến tính trong Excel. Theo đó nội suy được xem là một công cụ của toán học được ứng dụng rộng rãi trong nhiều ngành. Do đó, Excel cũng cung cấp cho bạn các hàm nội suy để tính toán dữ liệu. Cùng tìm hiểu sơ lược về 2 hàm nội suy cơ bản nhất bao gồm: Hàm Forecast và Hàm Trend.


#1 Giới Thiệu

Nội suy là gì: Nội suy được biết đến là một phương pháp ước tính giá trị của những điểm dữ liệu chưa biết trong phạm vi của một tập hợp rời rạc chứa một số điểm dữ liệu đã biết

Hàm Forecast và hàm Trend: Đây là phương pháp dùng để tính toán một giá trị theo xu hướng tuyến tính theo đó sẽ dựa vào những giá trị hiện có.


Phương trình: Theo đó phương trình đường thẳng của 2 hàm này là y = ax + b.

#2 Cú Pháp

A. Hàm Forecast = FORECAST (x, known_y’s, known_x’s)

* Trong đó:

x được xem là điểm dữ liệu dự đoán giá trị cho nó.known_y’s được xem là mảng phụ thuộc (là tập hợp những giá trị y)known_x’s được xem là mảng độc lập (là tập hợp những giá trị x)

B. Hàm Trend = TREND (known_y’s, , , )

* Trong đó:

known_y’s được xem là mảng phụ thuộc (là tập hợp những giá trị y)known_x’s được xem là mảng độc lập (là tập hợp các giá trị x)new_x’s được xem là những giá trị x mới mà bạn muốn hàm TREND trả về giá trị y tương ứng.const được xem là một giá trị logic cho biết có bắt buộc hằng số b bằng 0 hay không.Nếu là TRUE (1) hoặc bỏ qua thì b sẽ khác 0.Nếu là FALSE (0) thì b = 0, phương trình đường thẳng sẽ có dạng y = ax.

#3 Ví Dụ

Để bạn dễ dàng hình dung được 2 hàm phía trên, trong bảng số liệu dưới đây chúng ta cùng xem về ví dụ sau đây:

*

Trong hình ảnh phía trên bạn sẽ thấy với những mức giá thành khác nhau ta sẽ có doanh thu tương ứng với nó. Chúng ta sẽ cần dự đoán ở mức giá thành 770.010 nếu vậy doanh thu sẽ là bao nhiêu.

– Nếu chúng ta sử dụng hàm FORECAST thì công thức tính sẽ như sau:

= FORECAST(B7,A2:A6,B2:B6)

Kết quả công thức tính hàm FORECAST sẽ cho ra:

*

– Nếu chúng ta sử dụng hàm TREND thì công thức tính sẽ như sau:


=TREND (A2:A6,B2:B6,B7,1)

Kết quả công thức tính hàm TREND sẽ cho ra:

*

#4 Kết Luận

Đối với 2 phương pháp dùng để tính toán một giá trị theo xu hướng tuyến tính “Hàm TREND và FORECAST” đều cho ra một kết quả giống nhau. Tuy vậy, 2 hàm này đều có các điểm khác biệt.

Hàm TREND có thể cho ra kết quả là 1 mảng (tùy theo yêu cầu)Hàm FORECAST thì chỉ ra kết quả là 1 số.

+ Theo đó thì giá trị cần dự đoán ở Hàm FORECAST được đặt ở vị trí đầu (x).

+ Còn Hàm TREND giá trị cần dự đoán được đặt ở vị trí cuối (new_x’s).

Xem thêm: Cách xếp thứ tự trong excel đơn giản nhất, sắp xếp dữ liệu trong phạm vi hoặc bảng


*
Tweet on Twitter
*
Share on Facebook
*
Pinterest

You May Also Like


*

5 lưu ý khi chọn gạch lát nền nhà vệ sinh bền màu – chống trơn trượt


*

Review phim chú nguyền – Một bộ phim thách thức sự can đảm của người xem


Youtube Video – Mẫu nhà cấp 4 đẹp giá rẻ chỉ với 600 triệu


Youtube Video: nhà 2 tầng kinh phí 900 triệu đồng đẹp sang chảnh


Youtube Video nhà cấp 4 mái thái có 3 phòng ngủ 7x14m đẹp


Youtube Video – Mẫu nhà cấp 4 mái thái kinh phí xây dựng 200 triệu


*

About the Author: eivonline.edu.vn

Trả lời Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Bình luận *

Tên *

Email *

Trang web

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi.


Recent Posts


Đối Tác


Lưu trữ


Chuyên mục