Gi&#x
E1; Bitcoin h&#x
F4;m ni 31/8: Trượt khỏi đỉnh 2 tuần

T&#x
E0;i ch&#x
ED;nh - Đầu tư Gi&#x
E1; Bitcoin h&#x
F4;m nay đ&#x
E3; trượt khỏi đỉnh 2 tuần sau chiến thắng của c&#x
F4;ng ty quản l&#x
FD; tiền m&#x
E3; ho&#x
E1; Grayscale trước Ủy ban Chứng kho&#x
E1;n v&#x
E0; Giao dịch Mỹ (SEC).

Bạn đang xem: Phim truyện: đồng tiền quỷ ám


Gi&#x
E1; Bitcoin h&#x
F4;m nay 30/8: Lượng giao dịch th&#x
E1;ng 8 chạm mức thấp nhất 4 năm

T&#x
E0;i ch&#x
ED;nh - Đầu tư Khối lượng giao dịch Bitcoin vào th&#x
E1;ng 8 đ&#x
E3; đạt mức thấp nhất vào 4 năm lúc c&#x
E1;c nh&#x
E0; đầu tư tiếp tục chờ đợi l&#x
FD; vì để tảo trở lại thị trường.

Gi&#x
E1; Bitcoin h&#x
F4;m ni 28/8: Duy tr&#x
EC; xung quanh ngưỡng 26.000 USD

T&#x
E0;i ch&#x
ED;nh - Đầu tư Gi&#x
E1; Bitcoin h&#x
F4;m nay 28/8 đạt khoảng 26.000 USD, gần như kh&#x
F4;ng đổi so với 24 giờ trước. Gi&#x
E1; Bitcoin đ&#x
E3; duy tr&#x
EC; xung quanh ngưỡng 26.000 USD trong khoảng 4 ng&#x
E0;y li&#x
EA;n tiếp.

Gi&#x
E1; Bitcoin h&#x
F4;m ni 28/8: "B&#x
EC;nh y&#x
EA;n trước cơn b&#x
E3;o"

T&#x
E0;i ch&#x
ED;nh - Đầu tư Đ&#x
F3; l&#x
E0; nhận định của nhiều nh&#x
E0; giao dịch tiền điện tử. Họ đang chuẩn bị t&#x
E2;m l&#x
FD; cho những biến động lớn của Bitcoin v&#x
E0; to&#x
E0;n thị trường.

Gi&#x
E1; bitcoin h&#x
F4;m nay 26/8: Quỹ đầu cơ dự b&#x
E1;o Bitcoin sẽ đạt 148.000 USD

T&#x
E0;i ch&#x
ED;nh - Đầu tư Gi&#x
E1; Bitcoin h&#x
F4;m nay 25/8 đ&#x
E3; đang tiếp cận mức 26.000 USD. Mặc dù nhi&#x
EA;n, Quỹ đầu cơ Pantera Capital vẫn dự b&#x
E1;o gi&#x
E1; Bitcoin sẽ đạt gần 150.000 USD trong lần Bitcoin Halving tiếp theo.

Gi&#x
E1; Bitcoin h&#x
F4;m ni 25/8: Ghi nhận lực bắt đ&#x
E1;y tại v&#x
F9;ng 25.000 USD

T&#x
E0;i ch&#x
ED;nh - Đầu tư Bitcoin tiếp tục duy tr&#x
EC; bi&#x
EA;n độ tr&#x
EA;n 26.000 USD như dự đo&#x
E1;n. Nhưng vào v&#x
E0;i ng&#x
E0;y qua, h&#x
E0;nh vi gi&#x
E1; đ&#x
E3; mang lại thấy c&#x
F3; lực bắt đ&#x
E1;y ở v&#x
F9;ng 25.000 USD.

Gi&#x
E1; Bitcoin h&#x
F4;m nay 24/8: Cảnh b&#x
E1;o về một đợt giảm mạnh

T&#x
E0;i ch&#x
ED;nh - Đầu tư trong khi Bitcoin vẫn ổn định quanh mức 26.000 USD, c&#x
E1;c nh&#x
E0; ph&#x
E2;n t&#x
ED;ch lại dự b&#x
E1;o c&#x
F3; khả năng Bitcoin sẽ giảm xuống mức thấp hơn.

Gi&#x
E1; Bitcoin h&#x
F4;m ni 23/8: Giao dịch quanh mức 26.000 USD

T&#x
E0;i ch&#x
ED;nh - Đầu tư Bitcoin tiếp tục giữ ổn định xung quanh 26.000 USD v&#x
E0; thị trường kỳ vọng sự núm đổi &#x
F4;n h&#x
F2;a trong ch&#x
ED;nh s&#x
E1;ch của Fed c&#x
F3; thể th&#x
FA;c đẩy triển vọng phục hồi tiền điện tử.

Gi&#x
E1; Bitcoin h&#x
F4;m nay: Giao dịch xung quanh mức 26.000 USD

T&#x
E0;i ch&#x
ED;nh - Đầu tư Gi&#x
E1; Bitcoin hiện đang giữ ổn định trong khu vực 26.000 USD, nhưng lại tạo t&#x
E2;m l&#x
FD; lạc quan liêu hơn cho c&#x
E1;c nh&#x
E0; đầu tư.

Gi&#x
E1; Bitcoin h&#x
F4;m ni 21/8: Suy yếu bởi vì d&#x
F2;ng tiền biến động

T&#x
E0;i ch&#x
ED;nh - Đầu tư Một số nh&#x
E0; ph&#x
E2;n t&#x
ED;ch cho rằng gi&#x
E1; Bitcoin lao dốc chủ yếu bởi vì sự biến động của d&#x
F2;ng tiền, nắm v&#x
EC; th&#x
F4;ng tin đến rằng Space
X của Elon Musk đ&#x
E3; b&#x
E1;n ra số Bitcoin trị gi&#x
E1; 373 triệu USD.

Gi&#x
E1; Bitcoin h&#x
F4;m ni 19/8: &#x
C1;p s&#x
E1;t mức 26.000 USD

T&#x
E0;i ch&#x
ED;nh - Đầu tư Đồng Bitcoin bất ngờ sụt giảm mạnh tới 9% xuống c&#x
F2;n hơn 26.000 USD chỉ sau v&#x
E0;i giờ xuất hiện th&#x
F4;ng tin c&#x
F4;ng ty h&#x
E0;ng kh&#x
F4;ng vũ trụ Space
X của tỷ ph&#x
FA; Elon Musk đ&#x
E3; b&#x
E1;n 373 triệu USD Bitcoin.

Gi&#x
E1; Bitcoin h&#x
F4;m ni 18/8: Xuống mức thấp nhất 2 th&#x
E1;ng

T&#x
E0;i ch&#x
ED;nh - Đầu tư Những mối lo ngại mới với nền tởm tế Mỹ đ&#x
E3; khiến Bitcoin giảm xuống mức thấp nhất vào v&#x
F2;ng 2 th&#x
E1;ng qua v&#x
E0; đẩy thị trường tiền điện tử v&#x
E0;o t&#x
EC;nh trạng "ảm đạm".

Gi&#x
E1; Bitcoin h&#x
F4;m nay 17/8: Sụt giảm mạnh

T&#x
E0;i ch&#x
ED;nh - Đầu tư Theo Coin
Desk, gi&#x
E1; Bitcoin ghi nhận v&#x
E0;o thời điểm 7h37 ng&#x
E0;y 17/8 đạt 28.642 USD/BTC, giảm 1,9% so với 24 giờ trước. Đồng Bitcoin "lao dốc" cũng khiến to&#x
E0;n thị trường tiền điện tử sụt giảm theo.

Gi&#x
E1; Bitcoin h&#x
F4;m nay 16/8: Giao dịch xung quanh mức gi&#x
E1; 29.000 USD

T&#x
E0;i ch&#x
ED;nh - Đầu tư Bitcoin trong 30 ng&#x
E0;y qua đ&#x
E3; giao dịch kh&#x
E1; d&#x
E8; dặt, với mức độ biến động chỉ 15,5%.

Gi&#x
E1; Bitcoin h&#x
F4;m nay 15/8: Biến động li&#x
EA;n tục

T&#x
E0;i ch&#x
ED;nh - Đầu tư Gi&#x
E1; Bitcoin h&#x
F4;m ni tiếp tục biến động quanh mức 29.300 USD. L&#x
FD; do ch&#x
ED;nh khiến Bitcoin kh&#x
F4;ng thể bứt ph&#x
E1; l&#x
E0; gi&#x
E1; bị v&#x
F9;ng kh&#x
E1;ng cự 30.500 USD từ chối.

Gi&#x
E1; Bitcoin h&#x
F4;m nay 14/8: Duy tr&#x
EC; mức gần 29.300 USD

T&#x
E0;i ch&#x
ED;nh - Đầu tư Gi&#x
E1; Bitcoin h&#x
F4;m ni duy tr&#x
EC; ở mức gần 29.300 USD. Mới đ&#x
E2;y, cựu quan liêu chức SEC đưa ra quan tiền điểm rằng cơ quan n&#x
E0;y sẽ kh&#x
F4;ng sớm chấp nhận những đơn đăng k&#x
FD; mở bitcoin ETF giao ngay lập tức từ những g&#x
E3; khổng lồ t&#x
E0;i ch&#x
ED;nh.

Gi&#x
E1; Bitcoin h&#x
F4;m ni 12/8: Giảm nhẹ phi&#x
EA;n cuối tuần

T&#x
E0;i ch&#x
ED;nh - Đầu tư Theo Coin
Desk, gi&#x
E1; Bitcoin ghi nhận v&#x
E0;o thời điểm 8h09 ng&#x
E0;y 12/8 đạt 29.420 USD/BTC, giảm khoảng 0,09% so với 24 giờ trước.

Gi&#x
E1; Bitcoin h&#x
F4;m nay 11/8: C&#x
F3; thể giảm mạnh v&#x
E0;o th&#x
E1;ng 9

T&#x
E0;i ch&#x
ED;nh - Đầu tư Theo chuy&#x
EA;n gia, sự giao dịch ổn định của Bitcoin sẽ kh&#x
F4;ng c&#x
F2;n duy tr&#x
EC; được l&#x
E2;u, Bitcoin c&#x
F3; thể dễ d&#x
E0;ng xuống dưới 25.000 USD v&#x
E0;o th&#x
E1;ng 9.

Gi&#x
E1; Bitcoin h&#x
F4;m ni 10/8: Bitcoin đang trải qua một giai đoạn b&#x
EC;nh lặng bất thường

T&#x
E0;i ch&#x
ED;nh - Đầu tư Gi&#x
E1; Bitcoin đang trải qua một giai đoạn b&#x
EC;nh lặng bất thường, với một số chỉ số biến động đạt mức thấp gần kỷ lục.

Gi&#x
E1; Bitcoin h&#x
F4;m ni 9/8: C&#x
F3; thể giảm mạnh thời gian tới

T&#x
E0;i ch&#x
ED;nh - Đầu tư Gi&#x
E1; Bitcoin h&#x
F4;m ni đ&#x
E3; kh&#x
F4;i phục, tăng hơn 2%. Mặc dù nhi&#x
EA;n, theo c&#x
E1;c chuy&#x
EA;n gia, với những lo ngại ng&#x
E0;y c&#x
E0;ng tăng của thị trường, Bitcoin c&#x
F3; thể giảm mạnh vào thời gian tới.

Gi&#x
E1; Bitcoin h&#x
F4;m nay 8/8: H&#x
EC;nh th&#x
E0;nh golden cross lần thứ 3

T&#x
E0;i ch&#x
ED;nh - Đầu tư Nh&#x
E0; ph&#x
E2;n t&#x
ED;ch Trading
Shot cho biết đồng tiền điện tử h&#x
E0;ng đầu Bitcoin vừa ho&#x
E0;n th&#x
E0;nh m&#x
F4; h&#x
EC;nh golden cross (giao cắt v&#x
E0;ng) lần thứ ba, l&#x
E0; t&#x
ED;n hiệu tăng gi&#x
E1; trong d&#x
E0;i hạn.

Gi&#x
E1; Bitcoin h&#x
F4;m ni 7/8: tảo lại trạng th&#x
E1;i t&#x
ED;ch lũy

T&#x
E0;i ch&#x
ED;nh - Đầu tư Gi&#x
E1; Bitcoin đ&#x
E3; kiểm nghiệm lại v&#x
F9;ng hỗ trợ 29.000 USD/BTC nhưng nhanh ch&#x
F3;ng cù trở lại trạng th&#x
E1;i t&#x
ED;ch lũy, chờ đợi những biến động sắp tới.

Gi&#x
E1; Bitcoin h&#x
F4;m nay 5/8: Chạm ngưỡng hỗ trợ 29.000 USD

T&#x
E0;i ch&#x
ED;nh - Đầu tư Gi&#x
E1; Bitcoin s&#x
E1;ng ni đ&#x
E3; s&#x
E1;t mức hỗ trợ 29.000 USD. Việc Bitcoin v&#x
E0; c&#x
E1;c đồng tiền ảo li&#x
EA;n tục duy tr&#x
EC; ở mức cố định được dự đo&#x
E1;n c&#x
F3; thể l&#x
E0; tiền đề mang đến nhiều biến động sắp tới.

Gi&#x
E1; Bitcoin h&#x
F4;m ni 4/8: Giao dịch xung quanh mức 29.000 USD

T&#x
E0;i ch&#x
ED;nh - Đầu tư Gi&#x
E1; Bitcoin gần như kh&#x
F4;ng đổi so với 24 giờ trước, duy tr&#x
EC; giao dịch tr&#x
EA;n 29.000 USD.

Gi&#x
E1; Bitcoin h&#x
F4;m ni 3/8: Giảm 1,81%

T&#x
E0;i ch&#x
ED;nh - Đầu tư Theo c&#x
E1;c nh&#x
E0; đầu tư, kịch bản lạm ph&#x
E1;t thấp v&#x
E0; tăng trưởng ổn định sẽ c&#x
F3; lợi mang đến t&#x
E0;i sản rủi ro, bao gồm cả tiền điện tử, bằng việc mang đến Fed dư địa hạ l&#x
E3;i suất.

Gi&#x
E1; Bitcoin h&#x
F4;m nay 2/8: Thị trường ngập trong sắc xanh

T&#x
E0;i ch&#x
ED;nh - Đầu tư Bitcoin tăng nhẹ khiến to&#x
E0;n thị trường chuyển xanh. Tuy Bitcoin vẫn duy tr&#x
EC; ổn định ở v&#x
F9;ng an to&#x
E0;n nhưng theo c&#x
E1;c chuy&#x
EA;n gia quan tiền s&#x
E1;t, đồng tiền ảo n&#x
E0;y c&#x
F3; khả năng sẽ giảm s&#x
E2;u thời gian tới.

Gi&#x
E1; Bitcoin h&#x
F4;m nay 1/8: &#x
CD;t biến động

T&#x
E0;i ch&#x
ED;nh - Đầu tư Gi&#x
E1; Bitcoin h&#x
F4;m nay &#x
ED;t biến động, vẫn duy tr&#x
EC; giao dịch xung quanh 29.200 USD, trong những khi đ&#x
F3;, khối lượng giao dịch đ&#x
E3; khởi sắc hơn.

Gi&#x
E1; Bitcoin h&#x
F4;m ni 31/7: Chưa thể vượt qua mốc 30.000 USD

T&#x
E0;i ch&#x
ED;nh - Đầu tư Gi&#x
E1; Bitcoin đ&#x
E3; ghi nhận 5 tuần giao dịch ổn định v&#x
E0; chưa thể vượt qua được mốc t&#x
E2;m l&#x
FD; 30.000 USD/BTC.

Gi&#x
E1; Bitcoin h&#x
F4;m nay 29/7: Giữ mức tr&#x
EA;n 29.200 USD

T&#x
E0;i ch&#x
ED;nh - Đầu tư Bitcoin được dự đo&#x
E1;n tiếp tục giữ mức gi&#x
E1; ổn định tr&#x
EA;n ngưỡng 29.200 USD v&#x
E0; kh&#x
F3; c&#x
F3; thể di chuyển nhiều mang lại đến năm sau.

Gi&#x
E1; Bitcoin h&#x
F4;m ni 28/7: Giao dịch xung quanh mức 29.200 USD

T&#x
E0;i ch&#x
ED;nh - Đầu tư sau khoản thời gian Cục Dự trữ Li&#x
EA;n bang Mỹ (FED) c&#x
F4;ng bố quyết định tăng l&#x
E3;i suất th&#x
EA;m 0,25%, Bitcoin đ&#x
E3; c&#x
F3; chuyển biến t&#x
ED;ch cực, tuy nhi&#x
EA;n tức thì sau đ&#x
F3; lại sụt giảm nhẹ.
Tiếp Thị thị phần Đầu bốn và Tiếp thị bđs và Tiếp thị chi tiêu và sử dụng và Tiếp thị doanh nghiệp - người kinh doanh video
Tạp chí in
TẠP CHÍ DOANH NGHIỆP VÀ TIẾP THỊ ĐIỆN TỬCơ quan nhà quản: tw Hội kinh doanh Việt Nam
Tổng biên tập: PGS. TS Hoàng Xuân Lâm
Phó Tổng biên tập: Phùng Xuân Lâm
Thư ký toà soạn: Nguyễn Bảo Toàn
khoản học phí Quy trình đóng học phí thông tin chung Nợ ngân sách học phí sinh viên Hệ vừa có tác dụng vừa học tập Hệ sau đại học viên viên tốt nghiệp
Đang coi 38 Toàn hệ thống: 1559 trong khoảng 1 giờ qua

Câu hỏi:Thưa Cô! Cô đến em hỏi về việc nợ chi phí khóa học ạ? Em đã các lần lên phòng nhằm sửa lại vấn đề nợ học phí, và được trả lời đã không còn nợ tiền học phí nữa, mà lại cứ đến gần thi lại có thông báo em vẫn nợ ngân sách học phí ạ. Cô góp em xem xét lại với ạ, bao gồm khoản em đóng sai qui định( có nghĩa là không chuyển ngân hàng) với Cô bảo là: lúc ra trường sẽ tiến hành giải quyết, nhưng mà còn phần nợ 5 chỉ anh văn A2, em là sv sư phạm đề nghị được miễn ngơi nghỉ lần học tập đầu tuy vậy khi lên hỏi thì Cô vấn đáp là về đơn vị coi lại đang được cập nhật là không nợ, rồi tiếp nối em vẫn tồn tại bị nợ anh văn ạ. Cô xem góp em coi xét khoản nợ đó cùng với ạ. Em cảm ơn Cô nhiều ạ!

Trả lời
Tra loi

Anh van la mon dieu kien de ra trương nen cac ban phai dong tien vao.

Than chao em

Số lần xem:3000(Đơn vị nhận câu hỏi:Phòng Kế Hoạch Tài Chính- Đơn vị trả lời:Phòng Kế Hoạch Tài Chính)

Các thắc mắc liên quan

- mang lại em hởi là kỳ 3 năm 2010-2011 em gồm đòng học phí rồi nhưng trên mạng phòng đào tạo vẫn chưa cập nhật tiền vào hả gì? nhưng trong lúc học giá tiền kỳ một năm 2011-2012 vẫn được update nên giờ em vẫn bị ghi nợ học phí học kỳ 3 năm 2010-2011. Em muốn phòng kế hoach tài thiết yếu xem lại trường hợp của em! em thực tình cám ơn ! DANH DUY CƯỜNG MSSV:09126280 LỚP:DH09SH NGÀNH: CÔNG NGHỆ SINH HỌC BỘ MÔN:CÔNG NGHỆ SINH HỌC

thua teo em lam mat so tai khoan ngan hang bidv. Cất cánh gio co the cam tien dong truc tiep duoc khong a.? em la sinh vien nam giới nhat.

cho em xin hỏi: là các biên lai thu tiền mà trường cấp cho nếu bị mất thì về sau có ảnh hưởng gì đến sự việc ra trường ko câu thứ hai: em hy vọng hỏi là đã hết biên lai nghỉ ngơi năm tuyệt nhất giờ yêu cầu làm sao để có lại?

em la sinh vien nam giới cuoi khoa cnty em muon hoi hoc phi hoc ki thuc tap tot nghiep la bao nhieu. Em xin chan thanh cam

Tra

chào quý thầy cô:em la sinh viên khóa 2007.em muon hỏi nấc hoc giá thành lam dề tài xuất sắc nghiệp là bao nhiêu.em dang học tập ơ khoa chan nuoi thú y.lớp dh07ta,hiện trên em dang thục tập o long khánh nen khong vê ngôi trường dể dóng ngân sách học phí dươc

Tra loi:

Em theo doi thong bao tren website phong dao tao.Hien nay chua co muc thu tien de tai.

Than chao

Tra loi.

Hien nay ngan hang chua chuyen file ve nha truong nen chua kiem tra duoc . Nha truong se cap nhat thong tin hoc phi cua em sau.Em yen tam nhe.

HIEN

em trực thuộc diện được miễn ngân sách học phí và học tập kỳ này em gồm học lại môn xây dựng căn bạn dạng nhưng sao chi phí hoc giá thành tồn nợ là: 2,735,000. Thầy, cô rất có thể cho em biết vì sao không ạ

thua co. Em chuyen tien hoc phi qua tai khoan truong. Ma ko may la nhỏ thieu 50 ngan. Vì chưng em khong biet ngan hang ngân hàng đầu tư và phát triển việt nam bidv bat buoc phai de so du la 50 ngan. Vay teo sao khong a. Em la sinh vien nam giới 1. Xin cam on teo va mong co hoi am a.

da thua co. Mang lại em lam phien them 1 chut a. Em domain authority chuyen khoan vo tai khoan cua truong roi a. Hoc phi cua cua em la 1tr550 ngan. Ma em moi chuyen duoc 1tr500ngan. Vay nha truong se cong vao hoc phi ky sau dung ko a. Xin loi da lam phien co. Em xin chan thanh cam on.

Kính chào những thầy,cô,em vừa mới bổ sung cập nhật đầy đầy đủ tiền ngân sách học phí của học kì II này qua hình thức chuyển khỏan qua atm,nhưng do máy không còn hóa đơn.Em kính mong mỏi thầy cô mang đến em biết số tiền hiện nay em còn thiếu.

thưa quý thầy cô em bỏ quên mật khẩu thẻ sinh viên yêu cầu em đóng góp tiền ngân sách học phí băng thẻ ngân hàng đầu tư và phát triển bidv riêng đạt được không ?

Em là sv lớp DH07CH. Mã số SV 07131196. Em xem thông tin tiền học phí hk3 thì thấy có ghi thêm nợ cũ là 1500 000d? trong lúc mỗi học tập kỳ em mọi đóng học tập phí không hề thiếu và hầu hết đặn! Em băn khoăn quá, vì lưỡng lự là bao gồm sai sót tin tức gì không, hay còn nếu như không thì số tiền nợ đó là khoản ngân sách học phí của năm nào? cùng làm giải pháp nào để em xác thực kiểm tra lại số chi phí nợ kia là gồm đúng hay không hay là do sai sót của tín đồ nhập?

Em đóng chi phí khóa học qua hình thức nộp chi phí vào tài khoản (ngày đóng góp là 23 mon 3 năm 2011) em muốn xin hóa đơn ở trong phòng trường để thanh toán giao dịch với cơ quan. Vậy em phải tương tác ở phòng nào và thời gian ví dụ ra sao, xin quý thầy cô cho thấy để em tiện liên lạc và không phải đi lại nhiều lần. Em xin cảm ơn quý thầy cô!.

Thưa quý thầy cô Theo nghị quyết định mới về chính sách miễn giảm học đã được áp dụng vào hk1 và hk2 năm nay.Em thuộc diện miễn học phí,hồi thi học kỳ 1 có thông tin danh sách sv nợ học phí trong các số đó không mang tên em. Em trong năm này năm cuồi khoa công nghệ thông tin,theo em biết thì khoa em thuộc nhóm 2 trong mục lục team ngành,và đội ngành này học phí ở học kỳ cuồi là 2.900.000VND. Nhưng thông báo nợ học phí của em trên trang web của phòng đào chế tác là 3.100.000 vnd. Vị Em ko nợ môn làm sao cả, cùng em không hiểu biết nhiều nếu nợ thì em bao gồm nợ học kỳ 1 không ạ? Vậy em phải đóng bao nhiêu? Cảm ơn thầy Cô!

dạ em xin hỏi em mới hk1 vừa qua e đóng tiền qua trang bị ATM nhưng không có biên lai.liệu em rất có thể cầm biên lai giữ hộ tiền vô bank để mang đổi biên lai được ko ạ?và em sẽ đóng chi phí hk2 vào tuần này nhưng sao em coi tiền chi phí khóa học của mjnh vẫn còn đấy mắc nợ ạ.kính xin thầy cô trả lời giúp em.cám ơn ạ!

Cô ơi, cho em hỏi. Là em đề xuất đem tất cả biên lai từ trước tiên lun giỏi sau ạ!! Em chưa có đổi biên lai nào hết, em chỉ có những biên lai ngân hàng không à, như vậy có sao không ạ??

Dạ thưa cô: mang đến em hỏi em là sinh viên năm cuối ngành cai quản đất đat, từ năm nhất cho tới giời em được miễn sút học phí, tuy vậy năm cuối em xem thông tin ngân sách học phí thì thấy em buộc phải đóng 2900000 đồng vậy em tất cả đòng tiền không, nếu đóng góp thì chế độ miễn bớt của em sẽ làm thế nào và thủ tục như vậy nào. Em hy vọng cô câu trả lời giúp em, em xin thật tình cảm ơn

Em là sinh viên năm 1. đến em hỏi: Tổng tiền hoc phí học kì 2 của em là 1190000, tiền nợ của học kì 1 là 530000. Em đã đóng 1190000 trong cuối năm 2010 và chưa đổi biên lai. Còn 530000 em đã đóng trong tháng 3 năm 2011. Vậy khi em vào nhà Thiên Lý để đổi biên lai, e sẽ liên hệ với ai? và biên lai của em sẽ đươc đổi như thế nào với 2 hóa solo của 2 lần đóng học phí khác nhau? em xin cảm ơn trước...!!!

Thưa thầy, cô: EM ĐÃ LÀM MẤT TẤT CẢ BIÊN LAI HỌC PHÍ. Vậy bây chừ thầy cô cho em biết em yêu cầu làm gì? tác dụng thông báo nợ tiền học phí trên trang: ://aao.eivonline.edu.vn.edu.vn/Default.aspx?page=xemhocphi hoàn toàn có thể làm dẫn chứng rằng em sẽ đóng hết khoản học phí không ạ? Chúc thầy, cô một ngày thao tác làm việc vui vẻ.

Kính thưa các thầy cô. Mang đến em hỏi tại sao hệ thống đóng tiền khoản học phí qua mạng lâu cập nhật lên phần Xem học phí của hệ thống đăng kí môn học tập mới của nhà đào tạo vậy ạ? Em đang đóng học phí rất lâu, dẫu vậy trong trang daotao.eivonline.edu.vn.edu.vn/tkb thì em vẫn còn đó nợ mức tiền học phí cũ, và trên hệ thống mới cũng vậy aao.eivonline.edu.vn.edu.vn. Chúng em đóng tiền qua chuyển khoản qua ngân hàng ngân hàng, bọn chúng em luôn muốn được "đảm bảo" rằng tiền mình nhờ cất hộ vào tài khoản trường an toàn và ko thất thoát. đề nghị chúng em luôn lấy biên lai chuyển khoản để triển khai "bằng chứng" là bọn chúng em vẫn đóng tiền. Nhưng đợi để thay đổi biên lai thì thừa lâu, hệ thống thì lờ đờ cập nhật, chúng em luôn luôn luôn lo lắng rằng băn khoăn mình bao gồm đóng ngân sách học phí thành công giỏi không, hay mang lại lúc thi lại phải lo ngại vì trường báo mình còn nợ học phí. Vậy cần chúng em mong những thầy cô có thể hàng tuần update thông tin về tình trạng tiền học phí của sv lên hệ thống mạng của ngôi trường để chúng em yên tâm. Em xin cảm ơn cực kỳ nhiều, với nếu em có lời nào có lỗi mong các thầy cô bỏ qua mất cho.

dạ thưa thầy cô,năm học tập 2010 em bao gồm đóng khoản học phí hk1 vào thời điểm tháng 8,nhưng mang lại tháng 9 em có đưa ra quyết định thôi học ở trong phòng trường.em giành được rút chi phí lại ko ạ?

Em đóng góp tiền năm 2009 nhưng không đổi biên lai với được biết hiện nay không đến đổi nữa. Thầy cô mang lại em hỏi bởi vậy có ảnh hưởng gì không? nếu không đổi có phải là em vẫn còn đó nợ tiền ngân sách học phí không?

thưa quý thầy cô mang đến em hỏi lúc này tiền chi phí khóa học ở trên e-mail sinh viên vày phòng tài bao gồm gửi với tiền học phí ở phòng đào tạo đã xử lý có sự không giống nhau. Vậy em yêu cầu đóng học tập phái theo loại nào là đúng. Em cảm ơn ạ

thưa quý thầy cô đến em hỏi lúc này tiền học phí ở trên thư điện tử sinh viên vị phòng tài bao gồm gửi và tiền ngân sách học phí ở phòng huấn luyện và giảng dạy đã xử lý tất cả sự khác nhau. Vậy em yêu cầu đóng học phái theo loại nào là đúng. Em cảm ơn ạ

thầy cô cho em hỏi: em nằm trong diện chính sách : con bệnh binh 61% tự trước tiếng em được miễn tiền học phí mà hiện nay em thấy trong hệ thống thông báo là nợ chi phí khóa học em ko rõ lắm mong thầy cô đáp án giúp em em cảm ơn quý thầy cô

e xin chào quý thầy cô!.e là sinh viên năm 3 ngành cai quản Thị trường Bất Động Sản. E ý muốn hỏi e thuộc diện cơ chế là xóm vùng sâu quan trọng đặc biệt khó khăn.2 năm kia e lừng chừng nên không làm đối kháng miễn giảm. Từ học kỳ 1 năm học này(2010-2011) e làm 1-1 miễn giảm và đã được chấp thuận. Nhưng sau đó chính bao phủ ra nghị định 49 và thông tứ liên tịch 29 về biến hóa chính sách miễn sút học phí. Nhưng hiện nay số ngân sách học phí nợ của e là 4,2 triệu( tình luôn luôn cả học kỳ 1) vậy nay e gồm phải đóng chi phí khóa học học kỳ 1 không? và gia hạn thơi gian đóng chi phí khóa học được không? vày khi làm giấy tờ thủ tục miễn giảm mới thì xã vị trí e cư trú thông tin là nghị định không về tới và ngóng 2-3 mon nửa. Mái ấm gia đình e cũng tương đối khó khăn nếu đóng 1 thời gian 4,2 triệu thì vượt kĩ năng chi trả cùng e trọn vẹn k thể đóng góp được. Mong quý thầy cô vấn đáp giúp e. Xin cám ơn cực kỳ nhiều

thầy cô đến em hỏi khi phòng đào tạo thông tin số tín chỉ nên 15 va cộng với tiên nợ tồn em đã lấy số chỉ nhân thành tiền cùng với nợ tổng là 1805000 va em đã chuyển tiền qua đến trường tuy nhiên phòng tài thiết yếu lại thông tin là 1890000 vậy em tất cả phải đóng góp thêm không? va lúc em chuyển khoản qua ngân hàng thì trang bị hết giấy để in hóa đối kháng vậy em giành được đổi biên lai không? em cám ơn!

Em dong hoc phi qua ngan hang bang the. Khi em dong kết thúc may ATM thong mênh mông het giay de in hoa don. Vay em muon doi bien lai ma khong co hoa don co duoc khong.neu khong em phai lam gi de co the doi bien lai.

thưa quý thầy cô. Em không có thẻ ngân hàng thì đóng học phí trực tiếp được ko ak. Em bị mất cmnd đề xuất không làm thẻ atm được, quê em lại ở xa nên không thể về quê làm cho cmnd được. Cảm ơn quý thầy cô !

Cho em hỏi câu hỏi đóng tiên qua giao dịch chuyển tiền thì mang biên lai ở đâu?

chào quý thầy cô ! mang đến e hỏi hiện tại e đang đóng tiền chi phí khóa học rồi. E đóng góp qua gửi khoảng rất lâu HK-II (2010-2011), nhưng các thông báo của ngôi trường thì e vẫn thiếu, phòng kế hoach tài bao gồm thi noi update hàng tuần ( vậy gồm cách nào góp e đánh giá lại cho đúng đắn không ) vì e đã từng bị mất 2 lần đóng chi phí anh văn rôi.( vi khi đóng góp vào khó khăn lấy lại được)! e rất muốn được câu vấn đáp thỏa xứng đáng từ quý thây cô ! e xin cảm ơn

em đóng góp tiền chuyển tiền qua ATM , tiền chuyển rồi tuy vậy máy báo là hết hoá đơn , vậy nếu không tồn tại hoá solo em tất cả xin mang biên lai đóng góp tiền được ko ? lỡ như gặp mặt trục trệu tiền chưa chuyển hẳn qua tk của ngôi trường được thì em có bị cấm thi ko vậy ? không có hoá 1-1 sao em đối chứng đã chuyển khoản qua ngân hàng được đây.

em nop tien hoc phi roi, nhung may atm het bien lai. Vay em hoi vay mượn muon cố doi bien lai hoc phi phai lam the nao?

thầy cô đến em hỏi doi bien lai chi phí khóa học có tính năng gì khong dổi có sao ko ạ .trước đầu năm em đóng ngân sách học phí thì vẫn nộp đủ mà giờ xuất hiện thêm thêm 100 ngàn sẽ là tiền gì em cảm ơn thầy cô

thầy cô đến em hỏi: mức khoản học phí hk2 của em là 2.315.000đ, em chỉ chuyển khoản qua cho thông tin tài khoản trường 2.200.000đ. Vậy khoản tiền còn lại em có thể đóng tiếp vào học kì sau được không?

Em là sv năm cuối của khoa technology thông tin,em mong hỏi học kỳ cuối em đóng khoản học phí là bao nhiêu?
Vì em nhập mã số sinh viên thì em yêu cầu đóng 1550.000 nhưng lại em lại dấn dc mail la buộc phải đóng 2900.000.

thưa thầy cô.em đang làm cho lại thẻ bank nhưng em vẫn không đóng học tập phi được vi chi phí trong tai khoản e đã bị khóa.em muôn hoi là qua tháng bốn em đong chi phí khóa học co sao không.e ko thể chuyển khoản được vì không tồn tại giấy CMND

Kính kính chào thầy (cô)! Em bao gồm một thắc mắc mong thầy (cô) đáp án cho em ạ! Thầy (cô) có thể cho em biết khoản tiền nở chi phí khóa học cũ là nợ khoản làm sao được không ạ? vày em hãy nhớ là đã đóng vừa đủ các khoản học phí từ đầu xuân năm mới đến giờ. Tuy thế lại để là nợ cũ 1,6 triệu. MSSV của em là : 09130033. Hy vọng thầy (cô) góp đỡ! Em thực bụng cảm ơn!

Thưa thầy mang đến em hỏi. Lúc em đóng ngân sách học phí qua thể ATM thì thứ ATM báo là không còn biên lai, em cũng không nhớ ngày đóng.Vậy em cần làm như thế nào ạ.em cám ơn

cho e hoi cất cánh gio muon dong hoc phi thi minh dong qua ngan hang bisv dung khong a?

Em là sinh viên năm cuối của khoa công nghệ thông tin,em ước ao hỏi học kỳ cuối em đóng tiền học phí là bao nhiêu?
Vì em nhập mã số sinh viên thì em bắt buộc đóng 1550.000 tuy thế lại em lại nhấn dc mail la cần đóng 2900.000.MSSV :07130103

em hoc lớp DH06DY, đang học năm cuối. Co mang lại em hỏi khoản học phí của học này (Hk2_2011) là bao nhiêu.

em là sinh viên cử tuyển chọn của tỉnh Đồng Tháp đang hoc lớp DH08km sản phẩm công nghệ học kỳ trước em được miễn giảm chưa hẳn đóng khoản học phí sao giờ em xem thông tin lại nhằm em nợ khoản học phí 1.750000đ?mong cô lời giải sớm góp em a!em thực lòng cảm ơn!

Kính kính chào thầy cô. Em có câu hỏi này nhờ vào thầy cô trả lời giúp em. Khi bước đầu thực hiện bài toán đóng khoản học phí qua ngân hàng, truòng không đề nghị đổi biên lai đề xuất từ trước tới tiếng em không đem biên lai cơ mà chỉ duy trì hóa đối kháng từ lắp thêm ATM. Vừa rồi em nộp ngân sách học phí cũng qua ATM mà lại máy không in hóa đơn vì không còn giấy in. Tới đây em ra trường phải em lo là ko biết không có biên lai (mặc dù em vẫn đóng không hề thiếu học phí) thì có ảnh hưởng gì mang lại việc hoàn thành các giấy tờ thủ tục để nhấn bằng tốt nghiệp không ạ. Nếu trường yêu cầu biên lai khoản học phí thì cùng với truòng phù hợp này em cần phải làm cái gi xin thầy cô phía dẫn rõ ràng cho em. Em cảm ơn thầy cô.

cô ơi mang lại em hỏi dòng biên lai em đóng hk2 năm 10-11 kia cô em đóng góp trực tiếp vô tài khỏan trường luôn vậy mai mốt em bao gồm đổi biên lai được ko cô?và gồm nhất thiết bắt buộc đóng tiền vô tài khoản sinh viên rồi mới chuyển khoản qua ngân hàng không cô,em rất có thể đóng trực tiếp vô tài khoản trường được ko cô?cám ơn cô

Em chào thầy (cô) Em học tập lớp DH07DTH,khoa CNTT, hiện nay em đã đóng tiền học phí học kỳ cuối năm học 2010- 2011. Mức ngân sách học phí em sẽ đóng là 2900000 ngàn đồng.Nay em nhận được thông tin mới là mức tiền học phí học kỳ cuối đối với nhóm ngành 2 khoa công nghệ thông tin là 2050000 nghìn đồng.Vậy cô đến em hỏi em rất có thể nhận lại số chi phí em đã đóng dư không? Va thời gian nào em có thể đến để thừa nhận lại tiền?

Kính thưa thầy cô! em là sv cử tuyển tỉnh Bình Thuận, hiện nay em dang học lớp DH07NHA.Mấy năm ngoái là tiền học phí của em tỉnh giao dịch với trường buộc phải em cũng không để ý chuyện đóng ngân sách học phí nên vẫn về quê làm đề tài.Nhưng tới khi em xem thông bao thì vẫn nợ học tập phí,giờ đã mất hạn đóng góp học phí.Trong trường phù hợp này em đang làm nuốm nào?
Mong được sự khuyên bảo từ quý thầy cô.Em xin chân tình cảm ơn.

e đang đóng chi phí khóa học đầy đủ, nhưng chưa đổi được biên lai bởi không lưu giữ ngày chuyển ngân sách học phí cho trường. Vậy chống tài bao gồm có giải pháp nào cho e biết ngày chuyển học phí không? ( e tương tác ngân hàng BIDV bank bảo đã chuyển tứ liệu về cho nhà trường toàn bộ các thông tin chi phí khóa học của sinh viên, nếu đề nghị lấy lại thông tin chuyển học phí cho ngôi trường vui lòng contact nhà trường, ngân hàng không có trách nhiệm là việc này) cảm ơn quý thầy cô đã ban bố nhấn này.

Thưa quí thầy cô!Cho e hỏi vấn đề chuyển khoản khoản học phí tại bất kỳ máy atm như thế nào thuộc bank bidv là được xuất xắc là phải đề nghị tại máy atm bank bidv số 33 Nguyễn Văn Bá,P.Bình Thọ,Q.Thủ Đức?

Kính thưa thầy cô! em là sv cử tuyển thức giấc Bình Thuận, hiện nay em dang học tập lớp DH07NHA.Mấy năm ngoái là ngân sách học phí của em tỉnh thanh toán giao dịch với trường đề xuất em cũng không lưu ý chuyện đóng ngân sách học phí nên vẫn về quê làm đề tài.Nhưng tới lúc em coi thông bao thì vẫn nợ học phí,giờ đã không còn hạn đóng góp học phí.Trong trường hòa hợp này em sẽ làm ráng nào?
Nếu thức giấc không đưa HP mang lại trường thì em vẫn hoàn toàn có thể tới ngân hàng đóng HP dù vẫn quá hạn.Và em ước ao thầy cô cung ứng cho em đúng chuẩn số tiền HP nhưng mà em rất cần phải đóng.Mong được sự gợi ý từ quý thầy cô.Em xin chân tình cảm ơn.

học phí tổn học kì này của tụi em là 1.450.000đ, nhưng bắt đầu có thông tin tiền khóa luận buộc phải đóng là 1.950.000đ. Vậy học kì này tụi em buộc phải đóng tất cả là bao nhiêu? 1.950.000đ giỏi 3.400.000đ? mong muốn cô giải đáp. Cảm ơn cô nhiều!

Cho em hỏi là em đóng tiền chi phí khóa học với hình thức là gửi khoản, nhưng mà em đã làm mất đi tờ giấy biên lai khi chuyển khoản ngoài sản phẩm ATM, vì vậy nếu em lên xin chứng thực ở bên trường rằng vẫn đóng tiền học tập phí, thì em đã đạt được đổi biên lại không? Em xin cám ơn

Neu toi bi mat giay bien nhan la domain authority dong hoc phi tu may ATM nen ko doi duoc bien lai hoc phi. Vay gio toi phai lam sao? co the ko doi bien lai duoc ko?

Kính giữ hộ Quý thầy/cô eivonline.edu.vn. Em là hồ nước Thị Bình lớp TC06KETD.Hiện tại em không hoàn tất việc đóng ngân sách học phí tại trường. Quý thấy/ cô có thể vui lòng cung cấp cjo em số tiền em phải đòng được không? mang đến em hỏi thêm số tiền mà em buộc phải đóng thì em phải dứt trước khi tốt nghiệp hay xuất sắc nghiệp kết thúc đợi lấy bằng giỏi nghiệp rồi em đóng góp một thể? còn nếu không thì em đóng tiền học phí tại trường mà em sẽ học hay đóng vào tài klhoản cũa trường giỏi em cần xuống trực tiếp tại eivonline.edu.vn để đóng. Em rất muốn Quý thầy cô gải đpá giúm em.Em HỒ THỊ BÌNH

Em chào thầy, cô! Em hiện nay đang học lớp DH07NHA. Em ở trong khóa 2007 về bên trước, khi nhà trường thông báo em nộp chi phí khóa học là 1.450.000 đ em đã nộp. Kế tiếp nhà trường thông báo qua mail sinh viên mức khóa luận thi tốt nghiệp nên đóng là 1.950.000 đ. Do đk thực tập xa đề nghị em đang ra bank đóng thêm số tiền nhưng mà trường yêu cầu nộp. Sau đó, ngơi nghỉ khoa có thông báo chỉ đóng thêm 500.000 đ nữa thôi. Vậy em sẽ đóng quá số tiền tiền học phí mà nhà trường yêu thương cầu, Em ao ước nhận lại số tiền học phí dư trên thì em phải làm thủ tục gì? Em gồm hỏi ngơi nghỉ phòng tài bao gồm nhưng chỉ nhận được câu vấn đáp là lúc nào trường có thông tin rồi mới biết. Mong muốn cô, thầy giải đáp vướng mắc giúp em. Em cảm ơn. Em chúc thầy, cô sức mạnh và công tác tốt.

Chào cô, thầy ngân sách học phí học kì này của tụi em là 1.450.000đ, nhưng new có thông tin tiền khóa luận bắt buộc đóng là 1.950.000đ.Nhưng em đang đóng 3.400.000. Giờ em hy vọng rút lại số tiền em sẽ đóng dư thì buộc phải làm sao? mong cô, thầy lời giải giúp em với. Em cám ơn. Em có gửi thư lên mấy lần cơ mà không thấy trường hồi âm, em ước ao thầy cô giải đáp thắc mắc giúp em nhé.

Xem thêm: Vì sao phụ nữ nhật "bài trừ" áo lót, kể cả người có ngực cup d?

cho em hoi:theo như em được biết thêm thì 5 thức giấc tây nguyên trong các số đó có thức giấc gia lai được miễn sút học phí,em muốn lấy biên lai thu học phí để nhờ cất hộ về nhà thì lúc lên chống 11b để mang biên lai thì lại được thông tin là thức giấc gialai ko thuộc diện miễn giảm tiền học phí và em không sở hữu và nhận được biên lai ở trong nhà trường mà thời gian nhận học phí tại địa phương thì hạn chế vậy em mong mỏi nhà trường giải đáp thắc mắc này của em và mang lại em lấy biên lai giữ hộ về nhà để mang tiền miễn sút học phí. Em xin cảm ơn

Em xin chào thầy cô!em là sinh viên hệ cử tuyển.Do trước khi tỉnh thanh tóan tiền học phí với trường bắt buộc em đắn đo rõ số tiền nhưng mà em đề nghị đóng nhưng giờ tỉnh không giao dịch nữa cơ mà em đề xuất đóng rồi về địa phương nhận lại cô đến em hỏi giờ đồng hồ em đóng tiền khoản học phí mà en còn nợ được ko ạ?và cô mang lại em biết chính xác số tiền em cần phải đóng? nếu được khi nào em rất có thể nhận biên lai nhằm về phòng thương binh thôn hội huyện thừa nhận lại số tiền kia ạ?
Mong thầy cô câu trả lời sớm góp em chân thành cảm ơn thầy cô!

thưa cô, khi đóng góp tiền khóa luận giỏi nghiệp, em đã lỡ dùng 1 thông tin tài khoản của em ở bank BIDV nhằm đóng, tiếp đến em có dùng lại tại khoản bidv mà trường đã cung cấp cho e nhằm làm. Vậy giờ đồng hồ số tiền em đóng góp dư ra thì làm thế nào lấy lại được trên đây a?
Mong cô hồi đáp, cám ơn cô nhiều.

cho em hỏi là em sẽ đóng tiền ngân sách học phí học kì 3 rồi nhung dịp em đóng hiệu quả đăng kí là 3 môn.nhưng hiện tại thời khóa biểu của em chỉ có 2 môn.the so tien hoc phi cua em se duoc tinh nhun the nao. Em ao ước nhan duoc su tra li tu phia phong.em chan thanh cam on

mấy thầy cô đến em hỏi, e la sv năm cuối, vừa rồi em bao gồm đóng tiền chi phí khóa học và khóa luận. Em đóng tới 3 triệu 4 trăm ngàn, sau khi tò mò thì e biết chỉ đóng có một triệu 9 trăm 5 mươi ngàn, giờ đồng hồ e ước ao rút lại chi phí dư học phí thì e bắt buộc làm vắt nào, ao ước thầy cô giúp e, e xin cám ơn, chúc thầy cô làm việc vui vẻ và luôn thành công

chào quý thầy cô ! mang đến e hỏi hiện nay e vẫn đóng tiền học phí những hk rồi(ngoại trừ chi phí hk hè 2010-2011 e chưa đóng),e đóng qua chuyển tiền nhưng các thông báo của ngôi trường thì e vẫn thiếu một số trong những tiền là 400.000đ, phòng kế hoach tài bao gồm thi noi cập nhật hàng tuần ( vậy có cách nào giúp e khám nghiệm lại cho đúng đắn không ạ) bởi e đã từng có lần 2 lần lên phòng chiến lược tài thiết yếu nhờ cô cập nhật lại rồi! e rất mong muốn được câu vấn đáp thỏa đáng từ quý thây cô ! e xin cảm ơn Mã số sv của em:08146082. Lớp DH08NK

Em lên trang ://eivonline.edu.vn/contents.php?ids=10 nhưng lại không thấy mẫu 1-1 về việc xác nhận học tổn phí của học tập kỳ. Xin Thầy (Cô) đến em biết đề nghị lấy mẫu solo đó như thế nào?

co oi mang đến e hoi mjnh co the ra ngan hang dong tien bat cu luc nao hay phai đến truong ra thong thoi han dong tien moi duoc dong ha co?xin co tra loi som dum em cam on co

co oi co tra loi e khong hieu a.rot cuoc la em co the dong tien bat cu luc nao tuyệt fai mang lại truong thong bao a?co tra loi ro dum em a.xin loi domain authority lam phien co lan nua a

Em là sinh viên khoá 2006-hệ vừa học vừa làm, khoa quản lý đất đai và không cử động sảnŽ Em sẽ đóng khoản học phí 9 kỳ (tháng 3/2011 em đóng 2 kỳ cuối với tổng số tiền 3.500.000đ,theo thông tin số chi phí còn nợ trên hệ thống). Hiện tại nay, trên khối hệ thống báo em còn tồn nợ 250.000đ.Cho em hỏi thông tin này có đúng đắn không ?

em là sinh viên hệ trên chức khóa 2005, vì em nợ tiền học phí quá hạn yêu cầu bị xóa tên khỏi list lớp.Em hy vọng hỏi em phải làm gì để được phục sinh lại tên

Em là sinh viên hệ vừa học vừa làm, học tập tại trường, nhà ở Long Khánh, Đồng Nai. Hiện nay em đang ngóng thi giỏi nghiệp. Tháng 3/2011 trên khối hệ thống báo em còn nợ 3.500.000đồng học phí, em đang đóng và tháng 5 vừa rồi em mới lấy được biên lai tiền học phí (sau 3 lần đi từ Long Khánh lên trường). Hiện nay trên khối hệ thống lại báo còn tồn nợ 250.000đ. Thật phiền toái, cho em hỏi em rất có thể đóng thẳng được không ?

Em là học viên lớp Cao học tập Lâm học tập khóa 2009. Em ao ước hỏi về chi phí đóng học phí của em (Lê Đình Mạnh)và của anh Nguyễn Ngọc Bình lớp cao học lâm nghiệp 2009 không đủ nợ của trường là bao nhiêu? (Học phí học kỳ I, II, III, IV... Sẽ đóng đủ không hay còn thiếu?). Tiền đóng cho đảm bảo an toàn luận văn cao học lam học là bao nhiêu? Quý thầy cô có thể thông tin cho em tức thì qua showroom mail manhbcpb