Giải toàn cục câu hỏi, bài tập trong sgk hoá học lớp 8. Cẩm nang làm bài bác tập hoá 8. Để học xuất sắc hoá học 8. Ôn tập lý thuyết, kiến thức trọng tâm. Toàn bộ bài tập trong sgk hoá học 8 hồ hết được gợi ý làm bỏ ra tiết, dễ hiểu. Mời những em học tập sinh, các bậc bố mẹ tham khảo
Bạn đang xem: Giải sách giáo khoa hóa học lớp 8

Giải KHTN 8 kết nối bài 1 Sử dụng một số trong những hóa chất, vật dụng cơ bạn dạng trong phòng thí nghiệm

CHƯƠNG I. PHẢN ỨNG HÓA HỌC

Giải KHTN 8 kết nối bài 2 phản ứng hóa học
Giải KHTN 8 liên kết bài 3 Mol và tỉ khối chất khí
Giải KHTN 8 kết nối bài 4 Dung dịch và nồng độ
Giải KHTN 8 kết nối bài 5 Định qui định bảo toàn trọng lượng và phương trình hóa học
Giải KHTN 8 kết nối bài 6 Tính theo phương trình hóa học
Giải KHTN 8 liên kết bài 7 tốc độ phản ứng và hóa học xúc tác

CHƯƠNG II. MỘT SỐ HỢP CHẤT THÔNG DỤNG

Giải KHTN 8 liên kết bài 8 Acid
Giải KHTN 8 liên kết bài 9 Base. Thang p
HGiải KHTN 8 kết nối bài 10 Oxide
Giải KHTN 8 liên kết bài 11 Muối
Giải KHTN 8 kết nối bài 12 Phân bón hóa học

CHƯƠNG III. KHỐI LƯỢNG RIÊNG VÀ ÁP SUẤT

Giải KHTN 8 liên kết bài 13 trọng lượng riêng
Giải KHTN 8 kết nối bài 14 thực hành thực tế xác định cân nặng riêng
Giải KHTN 8 kết nối bài 15 Áp suất bên trên một bề mặt
Giải KHTN 8 liên kết bài 16 Áp suất hóa học lỏng. Áp suất khí quyển
Giải KHTN 8 kết nối bài 17 Lực đấy Archimedes

CHƯƠNG IV. TÁC DỤNG LÀM cù CỦA LỰC

Giải KHTN 8 kết nối bài 18 chức năng làm con quay của lực. Moment lực
Giải KHTN 8 kết nối bài 19 đòn bẩy và ứng dụng

CHƯƠNG V. ĐIỆN

Giải KHTN 8 kết nối bài 20 hiện tượng lạ nhiễm điện vày cọ xát
Giải KHTN 8 kết nối bài 21 mẫu điện, nguồn điện
Giải KHTN 8 liên kết bài 22 Mạch điện 1-1 giản
Giải KHTN 8 kết nối bài 23 chức năng của cái điện
Giải KHTN 8 kết nối bài 24 Cường độ cái điện và hiệu năng lượng điện thếGiải KHTN 8 kết nối bài 25 thực hành thực tế đo cường độ dòng điện và hiệu điện thế

CHƯƠNG VI. NHIỆT

Giải KHTN 8 liên kết bài 26 năng lượng nhiệt với nội năng
Giải KHTN 8 kết nối bài 27 thực hành đo năng lượng nhiệt bởi joulemeter
Giải KHTN 8 liên kết bài 28 Sự truyền nhiệt
Giải KHTN 8 liên kết bài 29 Sự nở vị nhiệt

CHƯƠNG VII. SINH HỌC CƠ THỂ NGƯỜI

Giải KHTN 8 kết nối bài 30 bao quát về khung hình người
Giải KHTN 8 liên kết bài 31 Hệ vận chuyển ở người
Giải KHTN 8 kết nối bài 32 dinh dưỡng và tiêu hóa làm việc người
Giải KHTN 8 kết nối bài 33 Máu và hệ tuần trả của khung người người
Giải KHTN 8 kết nối bài 34 đường hô hấp ở người
Giải KHTN 8 liên kết bài 35 Hệ bài tiết ở người
Giải KHTN 8 liên kết bài 36 Điều hòa môi trường thiên nhiên trong của khung hình người
Giải KHTN 8 liên kết bài 37 Hệ thần gớm và các giác quan làm việc người
Giải KHTN 8 kết nối bài 38 Hệ nội tiết ngơi nghỉ người
Giải KHTN 8 liên kết bài 39 da và cân bằng thân nhiệt nghỉ ngơi người
Giải KHTN 8 liên kết bài 40 chế tạo ra ở người

CHƯƠNG VIII. SINH VẬT VÀ MÔI TRƯỜNG

Giải KHTN 8 liên kết bài 41 môi trường thiên nhiên và các nhân tố sinh thái
Giải KHTN 8 kết nối bài 42 Quần thể sinh vật
Giải KHTN 8 kết nối bài 43 Quần làng sinh vật
Giải KHTN 8 kết nối bài 44 Hệ sinh thái
Giải KHTN 8 liên kết bài 45 Sinh quyển
Giải KHTN 8 liên kết bài 46 thăng bằng tự nhiên
Giải KHTN 8 liên kết bài 47 bảo đảm an toàn môi trường


BÀI MỞ ĐẦU

Giải KHTN 8 cánh diều bài bắt đầu Làm quen với cỗ dụng cụ, thiết bị thực hành thực tế môn KHTN 8

PHẦN 1. CHẤT VÀ SỰ BIẾN ĐỔI CHẤT

CHỦ ĐỀ 1: PHẢN ỨNG HÓA HỌC

Giải KHTN 8 cánh diều bài 1 biến hóa vật lí và chuyển đổi hóa học
Giải KHTN 8 cánh diều bài bác 2 phản nghịch ứng hóa học và tích điện của phản nghịch ứng hóa học
Giải KHTN 8 cánh diều bài 3 Định hình thức bảo toàn khối lượng. Phương trình hoá học
Giải KHTN 8 cánh diều bài bác 4 Mol cùng tỉ khối của chất khí
Giải KHTN 8 cánh diều bài 5 Tính theo phương trình hóa học
Giải KHTN 8 cánh diều bài bác 6 độ đậm đặc dung dịch
Giải KHTN 8 cánh diều bài 7 tốc độ phản ứng và chất xúc tác
Giải KHTN 8 cánh diều bài xích tập chủ đề 1

CHỦ ĐỀ 2: ACID - BASE - p
H - OXIDE - MUỐI

Giải KHTN 8 cánh diều bài Bài 8 Acid
Giải KHTN 8 cánh diều bài bác 9 Base
Giải KHTN 8 cánh diều bài xích Bài 10 Thang p
HGiải KHTN 8 cánh diều bài bác Bài 11 Oxide
Giải KHTN 8 cánh diều bài xích 12 Muối
Giải KHTN 8 cánh diều bài xích 13 Phân bón hoá học
Giải KHTN 8 cánh diều bài tập chủ đề 2

PHẦN 2. NĂNG LƯỢNG VÀ SỰ BIẾN ĐỔI

CHỦ ĐỀ 3: KHỐI LƯỢNG RIÊNG VÀ ÁP SUẤT

Giải KHTN 8 cánh diều bài bác 14 khối lượng riêng
Giải KHTN 8 cánh diều bài xích 15 chức năng của chất lỏng lên vật để trong nó
Giải KHTN 8 cánh diều bài bác 16 Áp suất
Giải KHTN 8 cánh diều bài 17 Áp suất hóa học lỏng và hóa học khí
Giải KHTN 8 Cánh diều bài xích Bài tập (Chủ đề 3)

CHỦ ĐỀ 4: TÁC DỤNG LÀM xoay CỦA LỰC

Giải KHTN 8 cánh diều bài 18 Lực hoàn toàn có thể làm cù vật
Giải KHTN 8 cánh diều bài xích 19 Đòn bảy
Giải KHTN 8 Cánh diều bài bác Bài tập (Chủ đề 4)

CHỦ ĐỀ 5: ĐIỆN

Giải KHTN 8 Cánh diều bài 20 Sự lây nhiễm điện
Giải KHTN 8 cánh diều bài bác 21 Mạch điện
Giải KHTN 8 cánh diều bài bác 22 tính năng của chiếc điện
Giải KHTN 8 cánh diều bài xích 23 Cường độ mẫu điện và hiệu điện thếGiải KHTN 8 Cánh diều bài Bài tập (Chủ đề 5)

CHỦ ĐỀ 6: NHIỆT

Giải KHTN 8 cánh diều bài 24 năng lượng nhiệt
Giải KHTN 8 cánh diều bài bác 25 Truyền năng lượng nhiệt
Giải KHTN 8 cánh diều bài bác 26 Sự nở vày nhiệt
Giải KHTN 8 cánh diều bài bác tập (Chủ đề 6)

PHẦN 3. VẬT SỐNG

CHỦ ĐỀ 7: CƠ THỂ NGƯỜI

Giải KHTN 8 cánh diều bài xích 27 tổng quan về khung hình người
Giải KHTN 8 cánh diều bài xích 28 Hệ vận tải ở người
Giải KHTN 8 cánh diều bài xích 29 dinh dưỡng và tiêu hoá làm việc người
Giải KHTN 8 cánh diều bài 30 Máu cùng hệ tuần hoàn ở người
Giải KHTN 8 cánh diều bài 31 thực hành thực tế về ngày tiết về hệ tuần hoàn
Giải KHTN 8 cánh diều bài xích 32 hệ hô hấp ở người
Giải KHTN 8 cánh diều bài bác 33 môi trường xung quanh trong cơ thể và hệ bài tiết ở người
Giải KHTN 8 cánh diều bài 34 Hệ thần kinh và những giác quan nghỉ ngơi người
Giải KHTN 8 cánh diều bài xích 35 Hệ nội tiết làm việc người
Giải KHTN 8 cánh diều bài 36 da và cân bằng thân nhiệt sinh sống người
Giải KHTN 8 cánh diều bài 37 chế tạo ra ở người
Giải KHTN 8 cánh diều bài xích tập chủ thể 7

CHỦ ĐỀ 8: SINH THÁI

Giải KHTN 8 cánh diều bài 38 môi trường thiên nhiên và các yếu tố sinh thái
Giải KHTN 8 cánh diều bài 39 Quần thể sinh vật
Giải KHTN 8 cánh diều bài 40 Quần buôn bản sinh vật
Giải KHTN 8 cánh diều bài xích 41 Hệ sinh thái
Giải KHTN 8 cánh diều bài xích 42 cân nặng bằng tự nhiên và thoải mái và đảm bảo an toàn môi trường

PHẦN 4. TRÁI ĐẤT VÀ BẦU TRỜI

CHỦ ĐỀ 9: SINH QUYỂN

Giải KHTN 8 cánh diều bài bác 43 tổng quan về sinh quyển và các khu sinh học
Giải KHTN 8 cánh diều bài xích tập (Chủ đề 8 và 9)

Lớp 1

Tài liệu Giáo viên

Lớp 2

Lớp 2 - kết nối tri thức

Lớp 2 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 2 - Cánh diều

Tài liệu Giáo viên

Lớp 3

Lớp 3 - kết nối tri thức

Lớp 3 - Chân trời sáng tạo

Lớp 3 - Cánh diều

Tài liệu Giáo viên

Tài liệu Giáo viên

Lớp 4

Lớp 4 - kết nối tri thức

Lớp 4 - Chân trời sáng tạo

Lớp 4 - Cánh diều

Tiếng Anh lớp 4

Tài liệu Giáo viên

Lớp 5

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Tài liệu Giáo viên

Lớp 6

Lớp 6 - liên kết tri thức

Lớp 6 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 6 - Cánh diều

Tiếng Anh

Tài liệu Giáo viên

Lớp 7

Lớp 7 - kết nối tri thức

Lớp 7 - Chân trời sáng tạo

Lớp 7 - Cánh diều

Tiếng Anh

Tài liệu Giáo viên

Lớp 8

Lớp 8 - kết nối tri thức

Lớp 8 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 8 - Cánh diều

Tiếng Anh

Tài liệu Giáo viên

Lớp 9

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Tài liệu Giáo viên

Lớp 10

Lớp 10 - liên kết tri thức

Lớp 10 - Chân trời sáng tạo

Lớp 10 - Cánh diều

Tiếng Anh

Tài liệu Giáo viên

Lớp 11

Lớp 11 - kết nối tri thức

Lớp 11 - Chân trời sáng tạo

Lớp 11 - Cánh diều

Tiếng Anh

Tài liệu Giáo viên

Lớp 12

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Tài liệu Giáo viên

giáo viên

Lớp 1

Lớp 2

Lớp 3

Lớp 4

Lớp 5

Lớp 6

Lớp 7

Lớp 8

Lớp 9

Lớp 10

Lớp 11

Lớp 12


*Xem thêm: Những phần mềm học tiếng anh miễn phí tốt nhất 2023, top phần mềm học tiếng anh tốt nhất hiện nay

Lời giải Hóa 8 sách mới kết nối tri thức, Chân trời sáng tạo, Cánh diều tốt nhất, chi tiết sẽ giúp học viên lớp 8 thuận lợi soạn, làm bài tập hóa học 8 từ đó học xuất sắc môn hóa học 8.


Giải Hóa 8 (sách mới)

Trong chương trình sách mới, hóa học 8 là một trong những trong ba phân môn của môn học Khoa học tự nhiên và thoải mái 8: