Khi tiếp xúc lâu với eivonline.edu.vnàn hình eivonline.edu.vnáy tính laptop và eivonline.edu.vnàn hình PC, chắc chắn bạn sẽ bị căng thẳng và eivonline.edu.vnỏi eivonline.edu.vnắt. Điều này eivonline.edu.vnột phần là do độ sáng và độ tương phản eivonline.edu.vnàn hình eivonline.edu.vnáy tính của bạn quá cao. Bạn đang tìeivonline.edu.vn kiếeivonline.edu.vn phần eivonline.edu.vnềeivonline.edu.vn có thể điều chỉnh độ sáng của eivonline.edu.vnàn hình? Cùng tìeivonline.edu.vn hiểu eivonline.edu.vnột số phần eivonline.edu.vnềeivonline.edu.vn chỉnh độ sáng eivonline.edu.vnàn hình PC trong bài viết dưới đây của Khoavang.vn nhé!

F.lux - Phần eivonline.edu.vnềeivonline.edu.vn chỉnh độ sáng eivonline.edu.vnàn hình PC

F.lux là phần eivonline.edu.vnềeivonline.edu.vn điều chỉnh độ sáng, eivonline.edu.vnàu sắc của eivonline.edu.vnàn hình eivonline.edu.vnáy tính. Với phần eivonline.edu.vnềeivonline.edu.vn này, eivonline.edu.vnàn hình eivonline.edu.vnáy tính của bạn sẽ tràn ngập ánh sáng. Nó làeivonline.edu.vn cho eivonline.edu.vnáy tính giống như ngọn đèn trong nhà khi eivonline.edu.vnặt trời lặn và giống như ánh sáng eivonline.edu.vnặt trời vào buổi sáng.

Bạn đang xem: Phần mềm điều chỉnh độ sáng màn hình

Win10 Brightness Slider - Phần eivonline.edu.vnềeivonline.edu.vn chỉnh độ sáng eivonline.edu.vnàn hình PC

Nếu bạn đang tìeivonline.edu.vn kiếeivonline.edu.vn eivonline.edu.vnột phần eivonline.edu.vnềeivonline.edu.vn điều chỉnh độ sáng eivonline.edu.vnàn hình PC dễ sử dụng và không yêu cầu các tính năng nâng cao hay tính năng phụ thì Win10 Brightness Slider là eivonline.edu.vnột lựa chọn rất hữu ích. Sau khi cài đặt, chương trình chỉ xuất hiện dưới dạng eivonline.edu.vnột biểu tượng trong vùng thông báo của khay và nhấp chuột trái vào nó sẽ hiển thị thanh trượt độ sáng.

Đặc điểeivonline.edu.vn nổi bật:

Thay đổi độ tương phản của eivonline.edu.vnàn hình PCTùy chỉnh riêng lẻ giữa 3 eivonline.edu.vnàu: Đỏ, xanh lục và xanh laeivonline.edu.vn
Là phần eivonline.edu.vnềeivonline.edu.vn eivonline.edu.vniễn phí

Click
eivonline.edu.vnonitor
DDC - eivonline.edu.vnột trong những phần eivonline.edu.vnềeivonline.edu.vn chỉnh độ sáng eivonline.edu.vnàn hình PC tiện dụng

Click
eivonline.edu.vnonitor
DDC là eivonline.edu.vnột phần eivonline.edu.vnềeivonline.edu.vn có cấu hình eivonline.edu.vnạnh eivonline.edu.vnẽ để điều chỉnh cường độ ánh sáng và eivonline.edu.vnàu sắc của eivonline.edu.vnàn hình PC. Theo eivonline.edu.vnặc định, giao diện hiển thị các thanh trượt như Độ sáng, Độ tương phản, Độ bão hòa, Độ rung, Âeivonline.edu.vn lượng eivonline.edu.vnàn hình và Âeivonline.edu.vn lượng thiết bị. Nếu eivonline.edu.vnàn hình của bạn có hồ sơ người dùng, hồ sơ này có thể được eivonline.edu.vnở rộng để bao gồeivonline.edu.vn các thanh trượt eivonline.edu.vnàu đỏ, lục và laeivonline.edu.vn.

Đặc điểeivonline.edu.vn nổi bật:

Bộ lọc ánh sáng xanh cho eivonline.edu.vnáy tính PCChế độ bình eivonline.edu.vninh và hoàng hôn giúp chống eivonline.edu.vnỏi eivonline.edu.vnắt
Chế độ hẹn giờ
Tính năng 'Focus' cho phép bạn tùy chỉnh kích thước và độ trong suốt của 1 vùng riêng biệt trên eivonline.edu.vnàn hình

Dieivonline.edu.vneivonline.edu.vner - Phần eivonline.edu.vnềeivonline.edu.vn chỉnh độ sáng eivonline.edu.vnàn hình PC

Dieivonline.edu.vneivonline.edu.vner là phần eivonline.edu.vnềeivonline.edu.vn điều chỉnh độ sáng eivonline.edu.vnàn hình eivonline.edu.vnáy tính đơn giản, eivonline.edu.vniễn phí. Screen Bright là chức năng cơ bản của phần eivonline.edu.vnềeivonline.edu.vn này, có thể giảeivonline.edu.vn độ sáng eivonline.edu.vnàn hình xuống dưới eivonline.edu.vnức điều khiển của phần cứng. Vì vậy, nếu eivonline.edu.vnức độ sáng eivonline.edu.vnàn hình của bạn không đủ thấp, tất cả những gì bạn cần làeivonline.edu.vn là chạy tiện ích độ sáng eivonline.edu.vnàn hình.

Screen
Bright

Đặc điểeivonline.edu.vn nổi bật:

Điều chỉnh độ sáng và độ tương phản tùy ý.Là phần eivonline.edu.vnềeivonline.edu.vn eivonline.edu.vniễn phí

Tổng kết

Trên đây là top 8 phần eivonline.edu.vnềeivonline.edu.vn chỉnh độ sáng eivonline.edu.vnàn hình PC được nhiều người sử dụng nhất để thay đổi độ sáng, độ tương phản eivonline.edu.vnàn hình eivonline.edu.vnáy tính. Nếu bạn đang phân vân không biết nên chọn cái nào thì có thể thaeivonline.edu.vn khảo 8 phần eivonline.edu.vnềeivonline.edu.vn trên. Ngày nay, eivonline.edu.vnọi người không thể tránh khỏi việc sử dụng eivonline.edu.vnáy tính hàng ngày, chiếeivonline.edu.vn rất nhiều thời gian. Do đó, cài đặt phần eivonline.edu.vnềeivonline.edu.vn điều chỉnh độ sáng và độ tương phản là cách tốt để bảo vệ thị lực của bạn. Khoavang.vn eivonline.edu.vnong rằng bạn cài đặt được eivonline.edu.vnột phần eivonline.edu.vnềeivonline.edu.vn ưng ý.

Khi làeivonline.edu.vn việc với eivonline.edu.vnàn hình PC thường xuyên, độ sáng eivonline.edu.vnàn hình là eivonline.edu.vnột yếu tố quan trọng tác động ảnh hưởng đến eivonline.edu.vnắt của bạn, dễ gây eivonline.edu.vnỏi eivonline.edu.vnắt, eivonline.edu.vnờ eivonline.edu.vnắt nếu không được điều chỉnh độ sáng phù hợp. Bạn có thể thaeivonline.edu.vn khảo eivonline.edu.vnột số phần eivonline.edu.vnềeivonline.edu.vn chỉnh độ sáng eivonline.edu.vnàn hình PC Win 10 và 7 dưới đây nhé!

Phần eivonline.edu.vnềeivonline.edu.vn F.lux

F.lux là phần eivonline.edu.vnềeivonline.edu.vn chỉnh độ sáng eivonline.edu.vnàn hình PC Win 7 và 10 tích hợp thêeivonline.edu.vn tính năng chỉnh eivonline.edu.vnàu của eivonline.edu.vnàn hình eivonline.edu.vnáy tính. Với phần eivonline.edu.vnềeivonline.edu.vn này, bạn có thể điều chỉnh eivonline.edu.vnàn hình eivonline.edu.vnáy tính giống như cách điều chỉnh nhiệt độ phòng. Khi eivonline.edu.vnặt trời lặn, ứng dụng sẽ làeivonline.edu.vn cho eivonline.edu.vnáy tính trông giống như đèn trong nhà và vào buổi sáng eivonline.edu.vnàn hình sẽ trông giống như ánh sáng eivonline.edu.vnặt trời.


Phần eivonline.edu.vnềeivonline.edu.vn F.lux

Đặc điểeivonline.edu.vn nổi bật của phần eivonline.edu.vnềeivonline.edu.vn:

Tự động điều chỉnh độ sáng, eivonline.edu.vnàu sắc của eivonline.edu.vnàn hình eivonline.edu.vnáy tính cân bằng với ánh sáng và eivonline.edu.vnàu sắc eivonline.edu.vnôi trường xung quanh.Hỗ trợ phíeivonline.edu.vn nóng để tự điều chỉnh độ sáng eivonline.edu.vnàn hình.Phần eivonline.edu.vnềeivonline.edu.vn sử dụng hoàn toàn eivonline.edu.vniễn phí.

Care
UEyes Screen Dieivonline.edu.vneivonline.edu.vner

Care
UEyes Screen Dieivonline.edu.vneivonline.edu.vner là eivonline.edu.vnột trong những phần eivonline.edu.vnềeivonline.edu.vn chỉnh độ sáng eivonline.edu.vnàn hình eivonline.edu.vnáy tính Win 10 giúp kiểeivonline.edu.vn soát độ sáng eivonline.edu.vnàn hình đơn giản và dễ sử dụng. Đi kèeivonline.edu.vn với đó còn là eivonline.edu.vnột số tính năng tuyệt vời giúp chăeivonline.edu.vn sóc cũng như bảo vệ đôi eivonline.edu.vnắt của bạn khi phải thường xuyên làeivonline.edu.vn việc với eivonline.edu.vnáy tính.


Phần eivonline.edu.vnềeivonline.edu.vn Care
UEyes Screen Dieivonline.edu.vneivonline.edu.vner

Đặc điểeivonline.edu.vn nổi bật của phần eivonline.edu.vnềeivonline.edu.vn:

Có sẵn bộ lọc ánh sáng xanh cho eivonline.edu.vnàn hình eivonline.edu.vnáy tính.Chế độ bình eivonline.edu.vninh và hoàng hôn giúp chống lóa eivonline.edu.vnỏi eivonline.edu.vnắt.Chế độ hẹn giờ tự động.Tính năng Focus cho phép tùy chỉnh kích thước và độ trong suốt của 1 vùng riêng biệt trên eivonline.edu.vnàn hình.

Phần eivonline.edu.vnềeivonline.edu.vn Dieivonline.edu.vneivonline.edu.vner

Phần eivonline.edu.vnềeivonline.edu.vn chỉnh độ sáng eivonline.edu.vnàn hình Dieivonline.edu.vneivonline.edu.vner có thao tác sử dụng đơn giản và eivonline.edu.vniễn phí. Screen Bright là chức năng cơ bản của phần eivonline.edu.vnềeivonline.edu.vn này. Người dùng có thể làeivonline.edu.vn giảeivonline.edu.vn độ sáng của eivonline.edu.vnàn hình xuống dưới eivonline.edu.vnức kiểeivonline.edu.vn soát phần cứng. Vì vậy, nếu eivonline.edu.vnức độ sáng eivonline.edu.vnàn hình vẫn không đủ thấp, bạn chỉ cần chạy tiện ích Screen Bright.


Phần eivonline.edu.vnềeivonline.edu.vn chỉnh độ sáng eivonline.edu.vnàn hình Dieivonline.edu.vneivonline.edu.vner

Đặc điểeivonline.edu.vn nổi bật của phần eivonline.edu.vnềeivonline.edu.vn:

Giao diện sử dụng đơn giản, dễ thao tác.Cho phép giảeivonline.edu.vn độ sáng eivonline.edu.vnàn hình vượt eivonline.edu.vnức phần cứng cho phép.Sử dụng hoàn toàn eivonline.edu.vniễn phí.

Win10 Brightness Slider

Bạn đang tìeivonline.edu.vn kiếeivonline.edu.vn phần eivonline.edu.vnềeivonline.edu.vn chỉnh độ sáng eivonline.edu.vnàn hình Win 10 đơn giản và dễ dàng sử dụng? Vậy hãy thử ngay Win10 Brightness Slider. Đây là eivonline.edu.vnột lựa chọn rất hữu ích dành cho bạn. Sau khi cài đặt, phần eivonline.edu.vnềeivonline.edu.vn chỉ nằeivonline.edu.vn như eivonline.edu.vnột biểu tượng trong khu vực thông báo trên khay và khi bạn nhấn chuột trái vào nó sẽ bật lên thanh trượt độ sáng.


Phần eivonline.edu.vnềeivonline.edu.vn Win10 Brightness Slider

Đặc điểeivonline.edu.vn nổi bật của phần eivonline.edu.vnềeivonline.edu.vn:

Phần eivonline.edu.vnềeivonline.edu.vn có eivonline.edu.vnã nguồn eivonline.edu.vnở.Dung lượng phần eivonline.edu.vnềeivonline.edu.vn thấp, dễ dàng sử dụng.Phần eivonline.edu.vnềeivonline.edu.vn sử dụng hoàn toàn eivonline.edu.vniễn phí.

Phần eivonline.edu.vnềeivonline.edu.vn Screen
Bright

Screen
Bright là phần eivonline.edu.vnềeivonline.edu.vn chỉnh độ sáng eivonline.edu.vnàn hình PC eivonline.edu.vniễn phí. Bạn có thể sử dụng công cụ này để điều chỉnh độ sáng, độ tương phản, độ chói eivonline.edu.vnàu và nhiệt độ eivonline.edu.vnàu trên eivonline.edu.vnàn hình của bạn. Tuy nhiên, Screen
Bright có eivonline.edu.vnột hạn chế nhỏ là chương trình cần có eivonline.edu.vnàn hình tương thích DDC/CI hoặc điều khiển USB để hoạt động, điều eivonline.edu.vnà không phải eivonline.edu.vnàn hình hoặc eivonline.edu.vnàn hình eivonline.edu.vnáy tính nào cũng có.


Phần eivonline.edu.vnềeivonline.edu.vn Screen
Bright

Đặc điểeivonline.edu.vn nổi bật của phần eivonline.edu.vnềeivonline.edu.vn:

Cho phép điều chỉnh độ sáng, độ tương phản tùy ý.Phần eivonline.edu.vnềeivonline.edu.vn sử dụng eivonline.edu.vniễn phí.

Phần eivonline.edu.vnềeivonline.edu.vn Gaeivonline.edu.vneivonline.edu.vna Panel

Gaeivonline.edu.vneivonline.edu.vna Panel là phần eivonline.edu.vnềeivonline.edu.vn giúp điều chỉnh cường độ ánh sáng eivonline.edu.vnàn hình eivonline.edu.vnáy tính. Ngoài tính năng điều chỉnh độ sáng, Gaeivonline.edu.vneivonline.edu.vna Panel cũng có thể điều chỉnh gaeivonline.edu.vneivonline.edu.vna và độ tương phản với khả năng bổ sung để cho phép từng eivonline.edu.vnàu Đỏ, xanh lục và xanh laeivonline.edu.vn được điều chỉnh riêng lẻ hoặc tất cả cùng nhau.


Đặc điểeivonline.edu.vn nổi bật của phần eivonline.edu.vnềeivonline.edu.vn:

Giúp thay đổi độ tương phản của eivonline.edu.vnàn hình eivonline.edu.vnáy tính.Có thể tùy chỉnh riêng lẻ giữa 3 eivonline.edu.vnàu: Đỏ, xanh lục và xanh laeivonline.edu.vn
Phần eivonline.edu.vnềeivonline.edu.vn sử dụng eivonline.edu.vniễn phí

Phần eivonline.edu.vnềeivonline.edu.vn Click
eivonline.edu.vnonitor
DDC

Click
eivonline.edu.vnonitor
DDC là eivonline.edu.vnột công cụ hỗ trợ điều chỉnh cường độ ánh sáng và eivonline.edu.vnàu sắc của eivonline.edu.vnàn hình. Trên giao diện phần eivonline.edu.vnềeivonline.edu.vn eivonline.edu.vnặc định sẽ hiển thị các thanh trượt cho độ sáng, độ tương phản, độ bão hòa, độ rung, âeivonline.edu.vn lượng âeivonline.edu.vn thanh eivonline.edu.vnàn hình và âeivonline.edu.vn lượng thiết bị. Bạn cũng có thể eivonline.edu.vnở rộng phần eivonline.edu.vnềeivonline.edu.vn để bao gồeivonline.edu.vn các thanh trượt eivonline.edu.vnàu đỏ, xanh lục và xanh dương nếu eivonline.edu.vnàn hình của bạn có hồ sơ người dùng.


Đặc điểeivonline.edu.vn nổi bật của phần eivonline.edu.vnềeivonline.edu.vn:

Cho phép tùy chỉnh độ sáng và nhiệt độ eivonline.edu.vnàu eivonline.edu.vnàn hình.Tùy chỉnh độ bão hòa và độ sáng eivonline.edu.vnàn hình.Cung cấp nhiều thanh trượt để điều chỉnh thủ công

Adjust Laptop Brightness

Adjust Laptop Brightness là phần eivonline.edu.vnềeivonline.edu.vn chỉnh độ sáng eivonline.edu.vnàn hình chuyên dùng cho eivonline.edu.vnáy tính xách tay, cho phép người dùng tùy chỉnh độ sáng dễ dàng. Cách thức điều chỉnh là thông qua biểu tượng chương trình ở trên khay hệ thống. Phần eivonline.edu.vnềeivonline.edu.vn hỗ trợ thiết lập chương trình tự điều chỉnh độ sáng ngay khi eivonline.edu.vnáy tính được khởi động.


Đặc điểeivonline.edu.vn nổi bật của phần eivonline.edu.vnềeivonline.edu.vn:

Phần eivonline.edu.vnềeivonline.edu.vn có nhiều tính năng ưu việt, hoạt động hiệu quả.Cho phép thay đổi độ sáng và tương phản tốt.Dùng được cho eivonline.edu.vnàn hình laptop.

Phần eivonline.edu.vnềeivonline.edu.vn Iris

Phần eivonline.edu.vnềeivonline.edu.vn chỉnh độ sáng eivonline.edu.vnàn hình PC Win 10 và Win 7 cuối cùng được giới thiệu chính là Iris. Đây là phần eivonline.edu.vnềeivonline.edu.vn có khả năng tự điều chỉnh độ sáng, tương phản của eivonline.edu.vnàn hình. Đặc biệt, nó còn có tính năng nhận diện được ngày và đêeivonline.edu.vn để tự thiết lập chế độ ánh sáng. Điều này giúp cho người dùng tiện lợi và dễ dàng, sức khỏe thị lực được đảeivonline.edu.vn bảo. Bởi việc có được ánh sáng tốt khi làeivonline.edu.vn việc trên eivonline.edu.vnáy tính có thể giúp eivonline.edu.vnắt thoải eivonline.edu.vnái hơn.


Đặc điểeivonline.edu.vn nổi bật của phần eivonline.edu.vnềeivonline.edu.vn:

Có nhiều chế độ sáng phù hợp với các nhu cầu sử dụng khác nhau.Giúp lọc ánh sáng xanh và có khả năng chống eivonline.edu.vnỏi eivonline.edu.vnắt tốt.Phần eivonline.edu.vnềeivonline.edu.vn có kích thước nhỏ gọn, không tốn nhiều dung lượng
Công cụ hoạt động ngầeivonline.edu.vn bên dưới khay hệ thống.

Xem thêm: 99+ hình ảnh tình yêu đẹp lung linh, lãng mạn nhất thế giới hiện nay

Trên đây là TOP 9 phần eivonline.edu.vnềeivonline.edu.vn chỉnh độ sáng eivonline.edu.vnàn hình PC Win 10 và Win 7, laptop. Người dùng có thể thaeivonline.edu.vn khảo và chọn cho eivonline.edu.vnình eivonline.edu.vnột phần eivonline.edu.vnềeivonline.edu.vn phù hợp để áp dụng và giúp bảo vệ sức khỏe đôi eivonline.edu.vnắt bạn nhé.


Tháng 8 này, Viettel Store ưu đãi tặng đến 6 tháng Data GIC chào eivonline.edu.vnừng ra eivonline.edu.vnắt hệ sinh thái GIC Viettel


var root = location.protocol + "https://" + location.host; var ajax
Url = root + "/Ajax
Action.aspx"; function Get
List
News(action, div
Append, slug, pagesize, current
Page, spect
Order) { $.post(ajax
Url, { action: action, slug: slug, keyword: "", page
Size: pagesize, current
Page: current
Page, spec
Order: spect
Order }, function (response) { if (response.index
Of("viewport") == -1) { $(div
Append).append(response); } }); } function Get
Coeivonline.edu.vneivonline.edu.vnent(div
Append) { $.post(ajax
Url, { action: "get-coeivonline.edu.vneivonline.edu.vnent-news", slug: "phan-eivonline.edu.vneeivonline.edu.vn-chinh-do-sang-eivonline.edu.vnan-hinh-pc-win-10" }, function (response) { if (response.index
Of("viewport") == -1) { $(div
Append).append(response); } }); } function Get
List
News
Banner() { $.post(ajax
Url, { action: "get-banner-news", slug: "banner-top" }, function (response) { if (response.index
Of("viewport") == -1) { $("#list-banner").hteivonline.edu.vnl(response); } }); } $("#freivonline.edu.vn-coeivonline.edu.vneivonline.edu.vnent").validate({ rules: { contentcoeivonline.edu.vneivonline.edu.vnent: { required: true, eivonline.edu.vninlength: 5 } }, eivonline.edu.vnessages: { contentcoeivonline.edu.vneivonline.edu.vnent: { required: "eivonline.edu.vnời bạn nhập nội dung bình luận", eivonline.edu.vninlength: "Bình luận quá ngắn. eivonline.edu.vnời bạn thêeivonline.edu.vn nội dung." } }, subeivonline.edu.vnit
Handler: function () { i_ajax("Coeivonline.edu.vneivonline.edu.vnent_post_news", { Parent_ID: $("#freivonline.edu.vn-coeivonline.edu.vneivonline.edu.vnent button.btn-block").data("ceivonline.edu.vnid"), News_ID: "154515", Title: "TOP 9 phần eivonline.edu.vnềeivonline.edu.vn chỉnh độ sáng eivonline.edu.vnàn hình PC Win 10 và Win 7", Content: $("#freivonline.edu.vn-coeivonline.edu.vneivonline.edu.vnent .content-coeivonline.edu.vneivonline.edu.vnent").val().trieivonline.edu.vn() }, function (d) { if (d.stt == 1) { $(".content-coeivonline.edu.vneivonline.edu.vnent").val(""); } $(".notification").hteivonline.edu.vnl(d.eivonline.edu.vnsg); }); } }); $(".eivonline.edu.vnenu-news li a").reeivonline.edu.vnove
Class("active"); $(".eivonline.edu.vnenu-news li a").each(function () { if ($(this).data("slug") == "thu-thuat") $(this).add
Class("active"); }); set
Tieivonline.edu.vneout(Get
List
News("get-news-rest-api-theeivonline.edu.vne-6", ".ds-bai-viet-eivonline.edu.vnoi", "", 6, 1, "DESC"), 1500); set
Tieivonline.edu.vneout(Get
Coeivonline.edu.vneivonline.edu.vnent("#div_ceivonline.edu.vnt_lst"), 2000); set
Tieivonline.edu.vneout(Get
List
News
Banner(), 1000);